Page 9

ОУ

Кафедра німецької філології Кафедру німецької філології очолювали доцент Д.О. Кожухарь та професор В.Г. Таранец. З 1997 року кафедру очолює професор Л. Н. Голубенко. Доценти та викладачі кафедри проводять дослідження у галузі сучасної та історичної фонетики, методики викладання та практичної фонетики, стилістики, історії, лексикології, теоретичної граматики німецької мови. Кафедра підтримує продуктивні міжнародні зв’язки: викладачі, аспіранти та студенти кафедри регулярно проходять стажування в університеті міста Регенсбург (Німеччина). На кафедрі німецької філології працюють викладачі з Німеччини за програмою DAAD. Вже третій рік на кафедрі успішно працює лектор DAAD А. Гайтнер. Викладацький склад: Т. Д. Вербицька, канд. пед. наук, доцент. І. Г. Куліна, канд. філол. наук, доцент. Л. Л. Букреева, канд. філол. наук, доцент. Н. В. Петлюченко, канд. філол. наук, доцент.

спецвипуск, квітень 2010

О. М. Чумаков, канд. філол. наук, доцент. М. О. Діденко, канд. філол. наук, доцент. Т. Б. Козак, канд. філол. наук, доцент. О. Г. Васильченко, канд. філол. наук, доцент. Л. І. Луговська, ст. викладач. Л. І. Суховецька, ст. викладач. О. Л. Мельничук, ст. викладач. Н. Ю. Колесниченко, канд. філол. наук, доцент. С. С. Богуславський, ст. викладач. І. В. Нікіфоренко, канд. філол. наук, доцент. Ю. В. Іваницька, канд. філол. наук, ст. викладач. Л. О. Берлинська, ст. викладач. Л. М. Зощенко, к.ф.н., ст. викладач. І. І. Азарова, викладач. Ю. О. Запорожченко, к.ф.н., викладач. А. Гайтнер, викладач. Т. В. Гришина, к.ф.н., викладач. Ю. Г. Монастирська, викладач

«Одеський університет»

Спецвипуск (2074) квітень 2010 р.  

Спецвипуск (2074) квітень 2010 р.