Page 8

ОУ

Кафедра зарубіжної літератури

Савкова Лідія Семенівна – кандидат філологічних наук, доцент. Синявська Леся Іванівна – кандидат філологічних наук, доПопередниками професора Валентини Іванівни Силантьєвої цент. були Б. О. Шайкевич і доцент М. П. Мудесити. Абабіна Наталія Василівна – к.ф.н., старший викладач. Викладацький склад: Романець Валентина Михайлівна – старший викладач. Зінченко Віктор Георгійович – кандидат філологічних наук, Тимченко Раїса Миколаївна – старший викладач. доцент. Долга Наталія Миколаївна – викладач. Ковальчук Лідія Всеволодівна – кандидат філологічних наук, Запорожченко Юлія Олександрівна – к.ф.н., викладач. доцент.

Кафедра педагогіки Викладацький склад: Хмелюк Р. І. - , д.п.н, професор Анненкова І. П. - к.п.н., доцент Байдан М. А. - к.п.н., доцент Вейланде Л.-В. В. – к.п.н., доц.

Вовкова Л. Й.- ст.викл. Горчакова О. А. – к.п.н., доц. Кузнєцова Н. В. - к.п.н., доц. Нагорна Н. В. – викл. Павлова В. В. – ст.викл.

«Одеський університет»

Прокоф’єва Л. Б. – к.п.н., доцент Рябенко М. І. – к.п.н., ст.викл. Свинаренко – к.п.н., ст. викл. Ткаченко М. В. - к.п.н., доцент Доц.Ткаченко Т. І. - к.і.н., доцент

спецвипуск, квітень 2010

Спецвипуск (2074) квітень 2010 р.  

Спецвипуск (2074) квітень 2010 р.