Page 1

http://info.onu.edu.ua/np/

Одеський Унiверситет

Газета ОНУ iм. I. I. Мечникова. Видається з 1933 р. № 10 (2069) грудень 2009 р. ВІЗИТ В ТУРЕЧЧИНУ

ÏÅÐØÈÉ ÑͲà стор. 2-3

АКАДЕМИК БАЛЛИСТИКИ ВЫПУСКНИК УНИВЕРСИТЕТА Н.Ф. ГЕРАСЮТА стор. 4

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

стор. 7-18

ПО СЛЕДАМ СТУДЕНЧЕСКИХ ГАЗЕТ

стор. 19

КОМАНДА КВН ИЗ ОНУ В ФИНАЛЕ!

стор. 20-21

WHITE IN BLACK

стор. 24

Хвилювання, знайоме мешканцю південного міста: коли, затамувавши подих, стежиш за пустотливим танком білих сніжинок. Вони збираються на гіллі, спочивають на хутрі, нахабно стукають у скельця окулярів поважних перехожих. І, здається, підхоплюють твою душу, підносячи її в стрімкому буревії. Перші дні зими в університеті були відзначені ювілеями відомих вчених, спортивними перемогами студентів, яскравими подіями культурного життя. Весь вир подій грудня подано на сторінках нашого першого зимового випуску, все різноманіття життя університету – до твоєї уваги, читачу… Г. Р.


ОУ події

Візит в Туреччину «Люди науки всього світу розуміють одинодного» - такими словами вітали делегацію одеського університету в найстарішому вузі Турції – Стамбульському університеті.

Дев`ятнадцять вчених одеського національного університету ім. І. І. Мечникова – декани факультетів, директори інститутів, проректори з наукової та міжнародній праці, ректор ОНУ Валентин Сминтина присвятили першу декаду грудня робочому візиту в Стамбул. Взаємодія із найбільшими установами системи вищої освіти Туреччини, поглиблення робочих контактів – головна мета візиту, організованого за ініціативи відомої міжнародної суспільної організації Платформа «ДіалогЄвразія», створеної в 1994 році в Туреччині. Програма перебуван-

2

«Одеський університет»

ня делегації ОНУ в Стамбулі передбачала зустрічі з директорам Міністерства освіти Стамбула, із керівництвом та вченими Стамбульського університету, університету Фатіх – одного з найбільших комерційних вузів Туреччини, знайомство із працею методичного центру Стамбула та керівництвом Платформи «ДіалогЄвразія». Знайомлячи делегацію ОНУ ім. І. І. Мечникова із основними напрямками роботи Міністерства освіти Туреччини, директор Міністерства Муаммер Йилдиз висловив задоволення з приводу стану

справ в області міжвузівської співпраці Одеси та Стамбула, інформацію про що представив у відповідь В. Сминтина. Пан Йилдиз відмітив, що навчання в ОНУ ім. І. І. Мечникова турецьких студентів є значним для очолюваного ним міністерства фактом. В університеті Стамбула одеська делегація продовжила роботу із турецькими колегами – керівниками факультетів та кафедр – безпосередньо в лабораторіях та учбових корпусах. Стамбульський університет – один з 10

№ 10, грудень 2009


ОУ події

перших університетів Європи, заснований за наказом султана Мехмеда Завойовника у 1453 році. Сьогодні на 17 факультетах Стамбульського університету навчається більше 60 тисяч студентів. Відвідавши ряд лабораторій Факультету Природничих Наук, чиєю спеціалізацією є дослідження в області фізики, ректор ОНУ В. Сминтина (доктор фізико-математичних

наук) зауважив: «На високому європейському рівні розвивається робота в області нанно-фізики та нанно-матеріалів. В паралельному напрямі проходять дослідження в ОНУ. Це означає, що ми можемо співпрацювати за рядом напрямків в дослідженнях цієї області». Університет Фатіх, що приймав делегацію ОНУ на наступний день, навчає 12 тисяч студентів на 5 факультетах за 26

спеціальностями. На території університетського містечка, що розташований поблизу узбережжя Мармурового моря, компактно розташовані лабораторії, аудиторії, бібліотека, кінозал та інші об’єкти соціальної інфраструктури цього молодого (заснований у 1994 році) комерційного вузу. В ході обміну презентаційними матеріалами, декани ОНУ та їх стамбульські колеги виявили багато спільного в

справі входження університетів в Болонську систему та відношенні студентів до цього процесу. Представники Платформи «Діалог-Євразія», членами якої є творча та наукова інтелігенція 17 країн (в тому числі й вчені ОНУ ім. І. І. Мечникова), організувала для університетської делегації зустріч із турецькими бізнесменами, чия підтримка забезпечує гуманістичну діяльність «Діалогу» по усьому світу.

Подякувавши представникам з приймаючого боку за насичену робочу програму та можливість познайомитися із прекрасними історичними місцями Стамбула, ректор ОНУ В. Сминтина відмітив: «Історія взаємовідносин нашого університету та вузів Стамбула налічує більше 10 років. Впевнені, що цей візит послужить подальшому розвитку нашої співпраці». Алла Гудзенко

ОУ некролог На 81-році пішов з життя відомий вчений, заслужений діяч науки та культури України, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Юрій Олександрович КАРПЕНКО тури при кафедрі української мови Чернівецького університету ім. Ю.Федьковича 1955 року, відразу захистив кандидатську дисертацію. А в 1967 році захистив докторську дисертацію. З 1969 року працював в Одеському університеті ім. І.І.Мечникова, очолюючи спочатку кафедру загального Усе своє життя він присвя- мовознавства, з 1979 року — тив служінню науці і вихован- кафедру російської мови, а з ню наукових та педагогічних 1992 до 2002 року — кафедру кадрів. української мови. За великі наЮ.О.Карпенко після закін- укові здобутки він був удостоєчення Львівського університе- ний високого звання члена-коту імені Івана Франка, аспіран- респондента НАН України, зас-

№ 10, грудень 2009

луженого діяча науки та культури України. Ю.О.Карпенко — знаний насамперед як вчений-ономаст, керівник Одеської ономастичної школи не тільки в Україні, а й за її межами. Ю.О.Карпенко брав активну участь у науковому житті України: він був членом Міжнародної ономастичної комісії, членом славістичної асоціації, активним учасником міжнародних конференцій, славістичних з’їздів, конгресів україністів. Усі пам’ятатимуть його як справжнього вченого, мудрого

«Одеський університет»

наставника і щирого співрозмовника. Кафедра української мови, філологічний факультет сумують з приводу втрати свого колеги і висловлюють співчуття рідним та близьким Юрія Олександровича Карпенка. Він залишив по собі добру пам’ять. Колеги, студенти завжди згадуватимуть його з великою шаною і любов’ю. Ректорат Профком Філологічний факультет Кафедра української мови

3


ОУ ювілей

Академик баллистики (к 90-летию со дня рождения Н. Ф. Герасюты) Один из создателей конструкторского бюро «Южное», член-корреспондент Академии наук УССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, правая рука легендарного Главного конструктора Михаила Кузьмича Янгеля, заместитель Генерального конструктора В. Ф. Уткина – Николай Федорович Герасюта – был корифеем космической техники, чьи пионерские разработки давно и безусловно признаны мировым сообществом ракетостроителей.

В

главном корпуса университета установлена памятная доска в честь всемирно известного выпускника ОНУ, выдающегося ученого-ракетостроителя академика Н.Ф.Герасюты. 18 декабря этого года университет вместе со всем научным сообществом празднует 90-летие со дня рождения известного исследователя.

ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ Об этом человеке написаны не только многочисленные статьи в специальных и популярных изданиях, но и книги. И это закономерно, поскольку созданная им научная школа баллистики прошла проверку временем. Как, впрочем, и сам её создатель. Неумолимое время распорядилось так, что Николай Герасюта закончил Одесский мехмат в 1941 году, поэтому вместо авторучки, которой удобно брать интегралы, он получил сапёрную лопатку, которой удобно снимать пласты земли на минных полях. Все годы войны Николай провёл на фронте: оборонял Днепропетровск и Сталинград, брал Берлин и Варшаву. Капитан-сапёр не раз смотрел смерти в глаза и, хотя сапёр ошибается один раз, ни разу не ошибся. Правда, до времени стал седым... У Герасюты много боевых орденов и медалей, но самой дорогой наградой он всегда считал медаль «За отвагу».

витию научной школы Герасюты, которого можно назвать настоящим академиком баллистики. В её основе лежала триада – подготовка студентов с привлечением ученых-практиков, организация перспективных фундаментальных исследований и забота о научных кадрах. Ктото скажет, ну и что тут такого? Мало ли кто какую схему придумает? Но в том-то и дело, что триада Герасюты не была умозрительным построением, а работала на практический результат. И вот доказательство: уже в первые годы работы его ученики и соратники повысили максимальную дальность полёта новой ракеты Королева, чему первоначально не поверили сами! Исследования по выбору наилучшей программы тангажа – углового движения ракеты относительно горизонтальной оси БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ – завершилось созданием эфШКОЛА фективной методики, используГерасюта был учителем по емой и в настоящее время. Был призванию. На расстоянии это также решен ряд важнейших видится ещё отчётливее. Уже в задач по расчету исполнительнаши дни на специализирован- ных траекторий и подготовки ном учёном Совете Центра ис- полётных заданий, их контролю следования потенциала нации и обеспечению надежности. и истории при НАН Украины *** успешно прошла защиту дисСреди несомненных достижесертация И. В. Федоренко, посвящённая становлению и раз- ний научной школы Герасюты

4

можно назвать и методику расчета траектории высокоскоростной головной части (ГЧ), совершающей глубокие маневры при снижении. Главным камнем преткновения было трудно учитываемое изменение характеристик полёта, связанное с изменением формы ГЧ в результате выгорания в атмосферных слоях. Но Н. Ф. предложил элегантное решение – отдельно рассматривать медленно меняющиеся и быстроменяющиеся параметры, что позволило не только решить труднейшую задачу, но и в 25 раз сократить время расчётов! Опуская технические подробности, скажу, что это была революционная разработка, повторить которую, насколько известно, не удалось пока никому. Поистине революционным было решение о реализации так называемых прямых («терминальных») методов наведения ракет по заданным фазовым координатам на правом конце траектории. Это позволило обеспечить оперативное перенацеливание ракет, намного снизить накал работ по расчету полетных заданий. По инициативе и при непосредственном участии Н.Ф.Герасюты проходило совершенствование методики оценки потреб-

«Одеський університет»

ной эффективности управляющих органов ступеней ракет. Применявшийся многие годы метод «пирожка» при учете возмущений, в конечном счете, настолько снижал технические характеристики ракет, что они (ракеты) становились неконкурентоспособными. По инициативе Н.Ф.Герасюты был разработан, апробирован и подтвержден новый метод на основе статистической оценки влияния возмущений на управляемость ракеты. Николай Фёдорович неизменно выделялся в любой компании интеллектом, логикой, эрудицией. Безусловно, он был лидером не только в работе, но и в житейских коллизиях, в семье, в кругу близких друзей. Обладая внутренней гармонией, он и внешне был красив – высокий, статный, седая шевелюра, нос горбинкой, умные глаза, твёрдая походка. Н.Ф. любил жить, любил работать, любил отдыхать. А ещё очень любил семью. Она не была тылом его трудового фронта, как для многих, она была чем-то святым. Пройдя войну, Н. Ф. всю жизнь оставался бойцом, идущим в атаку. Он не прятался в окопах, а принимал огонь на себя и никогда не сваливал вину на других. Поэтому всегда побеждал. Вне всякого сомнения, он знал себе цену, но никогда, ни при каких обстоятельствах не пользовался этим. Он умел укротить своё «Я» и не позволял себе унизить другого, несмотря ни на какие веские причины.

*** Войдя в возраст мудрости, Герасюта доверял молодым, щедро делился знаниями, давал возможность приобщиться к настоящему делу и утвердиться в жизни. Поэтому все мы, кому посчастливилось встретиться с этим человеком, можем сказать: – Николай Фёдорович, спасибо за всё! Мы помним… Анатолий ШЕПТУН, главный научный сотрудник КБЮ

№ 10, грудень 2009


ОУ практика

К

ризис, имеющий глобальный и системный характер, рано или поздно закончится. Правительства разных стран утверждают, что скоро. Ведущие экономисты, например, Нобелевский лауреат П. Самуэльсон, обозначают это 2012-2014 годами. Но в любом случае, это уже будет иной мир! И успешно себя будут чувствовать только те предприятия, которые вышли из кризиса обновлёнными, с новой продукцией, произведённой на новой технологической системе.

В рынке предприятие можно сравнить с акулой. Последняя, если останавливается в своем движении, сразу идет на дно. Успех – в постоянном движении. Эти и подобные мысли-рассуждения мы, преподаватели и аспиранты кафедры экономики и управления экономико-правового факультета ОНУ им. И.Мечникова, решили проверить на практике. В рамках постоянно действующего на кафедре научного семинара «Инновационно - инвестиционное поведение украинских предприятий в трансформационной экономике» посетили промышленные предприятия и ознакомились с их работой. С ОАО «Одесский завод радиальносверлильных станков» у нас давние традиционные связи. Здесь нас в первую очередь интересовала работа гибкой производственной системы по обработке корпусных деталей. Сейчас работает только часть ГПС – четыре обрабатывающих центра ИР800, что эквивалентно 10 станкам с ЧПУ или 25 станкам универсальным. Система позволяет быстро переналаживать произ-

Продукция завода, выгодно отличающаяся прочностью конструкции, надёжностью в эксплуатации, долговечностью и простотой обслуживания, хорошо известна не только в Украине. Сейчас первомайские машины поставляются для агрофирм Италии и нефтяников России. Эти машины отличает универсальность топлива на входе и высокий КПД на выходе, т.к. получаем одновременно и электроэнергию, и тепло для обогрева. В качестве топлива можно использовать как традиционные его виды – дизтопливо, природный газ, так и нетрадиционные – биотопливо, шахтный метан, а также другие виды горючих газов. Об этом нам подробно рассказали генеральный директор, к.э.н. М.А. Юдин и управляющий директор А.А. Чебаненко Особый наш интерес вызвали когенерационные установки на базе газопоршневых двигателей – генераторов. Они могут применяться в качестве основных или резервных источников энергии, дают возможность обеспечивать теплом промышленные

дукции для таких предприятий, как «Nokia»). Несмотря на продолжающийся рост мировых цен на энергоносители и сырье, удалось в значительной степени сохранить также выпуск традиционных для завода видов продукции. Но все большую долю в объеме реализации занимают волоконно-оптические кабели. Все эти достижения имеют важное значение для сохранения конкурентоспособности продукции завода в странах СНГ и подготовки условий для расширения деятельности за пределами традиционных рынков. Соотношение «цена-качество» выпускаемой продукции на протяжении последних лет является основной стратегией конкурентоспособности одесских кабельщиков. В своей политике «Одескабель» также постоянно концентрируется на таких задачах, как укрепление международного маркетинга и интегрированной системы менеджмента качества. Такие посещения продвинутых отечественных предприятий безусловно дают интеллектуальную «пищу» для написания диссертаций, научных статей, выполнения научно-исследовательских работ. В данный момент на кафедре идут исследования по трем госбюджетным темам: «Разработка политики научно-технологического развития Одесской области», «Исследование процессов повышения уровня

Наука и практика – едины водство, так как в ее состав входят подсистемы: автоматизированного проектирования технологических процессов и управления технологий, транспортно-складская, инструментального обеспечения с управлением от ЭВМ. Неподдельный интерес у молодежи вызвал работающий и сегодня немецкий токарный станок 1939 г. изготовления, который завод получил по системе репараций после окончания Второй мировой войны. На сборочном участке происходил окончательный монтаж и упаковка радиальносверлильных станков для Казахстана и России. Техническому директору завода было задано много вопросов. Предприятие в данный момент проходит тяжелый период своей реструктуризации. Практика показывает, что наибольший эффект приносит лишь комплексная перестройка, включающая перестройку сознания людей, демократизацию управления, эволюцию технических мероприятий, обновление номенклатуры выпускаемой продукции. Следующим предприятием для анализа было взято акционерное общество открытого типа «Первомайскдизельмаш» (г. Первомайск Николаевской области), основанное еще в 1875 г. За этот солидный отрезок времени провинциальный завод земледельческих машин превратился в современное машиностроительное предприятие, специализирующееся на выпуске среднеоборотных судовых и стационарных дизельных и газопоршневых двигателей, двигатель - генераторов мощностью 315 – 800 кВт и на их базе – когенерационных установок.

№ 10, грудень 2009

объекты или группы жилых или общественных зданий и снабжать их электроэнергией. При этом затраты на выработку единицы энергии гораздо ниже существующих тарифов. За счет дополнительной выработки тепловой энергии достигается увеличение общей мощности в 2,5 раза, повышение КПД до 92% (!), что обеспечивает на 40% сокращение потребления топлива по сравнению с раздельной выработкой тепловой и электрической энергии. Что сказать? – Инновация очень высокого уровня. Низкая себестоимость, вырабатываемой в таких условиях электроэнергии позволяет получить прибыль достаточную для того, чтобы окупить капитальные затраты на ее сооружение в течение 2-3 лет. Лично мне посещение этого предприятия было интересно еще и тем, что пять лет назад участвовал в разработке научного обоснования процесса реструктуризации АООТ «Первомайскдизельмаш». Результаты, как говорится, налицо. Посещение следующего предприятия ОАО «Одескабель» - определялось также тем, что на нем апробировались две защищенные в этом году на кафедре диссертации. Отвечал на вопросы и комментировал рекламный видеоролик о предприятии председатель наблюдательного совета «Одескабель», д.э.н. Н.Н. Меркулов. «Одескабель» успешно продолжает справляться с трудностями постоянно меняющейся ситуации на рынке. В первую очередь, за счет инновационной продукции, активного участия в мировом разделении труда (на входе предприятия – сырье из Японии, на выходе – поставки своей про-

«Одеський університет»

корпоративной культуры», «Формирование конкурентоспособности экономики региона Украинского Причерноморья с учетом экзогенных и эндогенных факторов инновационного развития» (совместно с Институтом проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины). Также на кафедре продолжается напряженная работа над 12-томным справочным пособием для студентов экономических специальностей под названием «Сумма знаний в экономике». Вот содержание первых двух томов, вышедших недавно из печати: Том 1 – Основы современного естествознания, Философия, История экономических учений, Экономика предприятия, Экономический анализ; Том 2 – Теоретическая экономика, Финансы, Инвестирование, Логистика, Внешнеэкономическая деятельность. Краткость изложения позволит студентам быстро получить основные знания по главным вузовским предметам, а также качественно подготовиться к зачетам и экзаменам. Почему такое «ассорти»? Почему разные предметы оказались под одной обложкой? Ответ: подготовка по одному из них влечет за собой возможность вспомнить уже полученные знания по-другому или посмотреть, где это будет также использовано в будущем. Таким образом, по нашему мнению, достигается системность и комплексность в получении знаний. И это, в сочетании со знаниями полученными на практике, позволяет нашим выпускникам уверенно чувствовать себя в современном, быстро меняющемся мире. Виталий ЗАХАРЧЕНКО, профессор

5


ОУ вітаємо!

Найкращим - пошана!

дентка 3 курсу ГГФ. 12. Кішлали Марія Георгіївна – студентка 3 курсу філологічного факультету. 13. Присяжнюк Ірина Дмитрівна – студентка 4 курсу ІІПО. 14. Головатюк Ганна Павлівна – студентка 5 курсу ІМЕМ. Іменні стипендії (1 семестр 2009/2010 н.р.)

С

туденти ОНУ імені І. І. Мечникова завойовують нові вершини у науці, навчанні, мистецтві та громадському житті. Кожного семестру збільшується як кількість стипендіатів, так і перелік самих стипендій, якими відзначаються успіхи кращих вихованців університету. Нижче додається перелік студентів ОНУ, які отримали іменні та персональні стипендії.

ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ (2 семестр 2008/2009 н.р.) Призначені: 1. Новіковій Ганні Сергіївні – студентці 5 курсу біологічного факультету – стипендія імені І.І. Мечникова. 2. Павловій Ганні Германівні – студентці 4 курсу біологічного факультету – стипендія імені Д.К. Заболотного. 3. Калетинській Альоні Євгенівні – студентці 3 курсу факультету ГГФ – стипендія імені Г.І. Танфільєва. 4. Мороз Наталії Віталіївні - студентці 5 курсу відділення соціології ІСН – стипендія імені М.П. Драгоманова 5. Чебан Світлані Вікторівні – студентці 4 курсу відділення політології ІСН – стипендій імені І.Ф. Кураса. 6. Косюгі Олександрі Олександрівні – студентці 4 курсу філософського факультету – стипендія імені Г.В. Флоровського 7. Павловській Тетяні Леонідівні - студентці 3 курсу хімічного факультету - стипендія імені О.В. Богатського. 8. Джумигі Євгену Юрійовичу – студенту 5 курсу історичного факультету – стипендія імені В.І. Григоровича. 9. Уманець Анастасії Вікторівні – студентці 3 курсу історичного факультету – стипендія імені І.Ф. Кураса. 10. Брітавському Миколі Едуардовичу – студенту 4 курсу фізичного факультету – стипендія імені Г.А. Гамова (навчається за напрямом – 0701 «фізикa»). 11. Журбенко Олені Валеріївні – студентці 5 курсу фізичного факультету – стипендія імені М.М. Боголюбова (навчається за напрямом 0701 - «фізика«). 12. Черкасову Сергію Євгеновичу – студенту 4 курсу факультету математики ІМЕМ - стипендія імені О.М. Ляпунова (навчається за напрямом 0801 «математика»).

6

13. Фроловій Катерині Сергіївні – студентці 4 курсу факультету РГФ – стипендія імені О.О. Потебні. 14. Гуз Надії Володимирівні – студентці 5 курсу ІМЕМ, стипендія імені М.М. Ланге 15. Дякову Віталію Олександровичу - студенту 3 курсу ЕПФ, стипендія імені В.П. Калмакова. 16. Чижиковій Юлії Олегівні – студентці 5 курсу ЕПФ , стипендія імені С.Ю. Вітте. 17. Остапенку Сергію Володимировичу – студенту 3 курсу філологічного факультету, стипендія імені О.С. Пушкіна. 18. Самайчук Світлані Сергіївні – студентці 2 курсу філологічного факультету, стипендія імені В.В. Фащенка. 19. Чебаненко Антоніні Валеріївні – студентці 3 курсу філологічного факультету. Стипендія імені Т.Г. Шевченка. ПЕРСОНАЛЬНА СТИПЕНДІЯ РЕКТОРА (1 семестр 2009/2010 н.р.) 1. Доброва Ганна Олександрівна - студентка 5 курсу біологічного факультету. 2. Александрова Олена Євгенівна – студентка 5 курсу біологічного факультету. 3. Гіоргадзе Тимур Мамукович - студент 5 курсу ІМЕМ. 4. Войтович Іван Олексійович - студент 5 курсу ІСН. 5. Дудуш Петро Дмитрович – студент 5 курсу історичного факультету. 6. Васильєва Олена Миколаївна – студентка 4 курсу філософського факультету. 7. Романова Раїса Ігорівна – студентка 4 курсу фізичного факультету. 8. Стоянова Тетяна Вікторівна – студентка 5 курсу хімічного факультету. 9. Герасименко Ірина Сергіївна – студентка 4 курсу ІІПО. 10. Ісаков Олексій Володимирович - студент 3 курсу факультету РГФ. 11. Буняк Оксана Олександрівна – сту-

«Одеський університет»

2. Кузьминська Наталя Леонідівна - студентка 5 курсу біологічного факультету , стипендія імені І.І. Мечникова. 2. Авер’янов Георгій Юрійович – студент 5 курсу біологічного факультету, стипендія імені Д.К. Заболотного. 3. Стрельбіцька Ольга Володимирівна – студентка 5 курсу ГГФ, стипендія імені Г.І. Танфільєва. 4. Ільїчова Катерина Петрівна - студентка 3 курсу ІСН, стипендія імені М. П. Драгоманова. 5. Чебан Світлана Вікторівна – студентка 5 курсу ІСН, стипендія імені І.Ф. Кураса. 6. Кінка Станіслав Михайлович – студент 5 курсу історичного факультету, стипендія імені В.І. Григоровича. 7. Вакаренкова Юлія Федорівна – студентка 3 курсу філософського факультету, стипендія імені Г.В. Флоровського. 8. Гродніков Віталій Олександрович – студент 5 курсу фізичного факультету, стипендія імені М.М. Боголюбова. 9. Федосенко Ганна Олександрівна студентка 5 курсу хімічного факультету, стипендія імені О.В. Богатського. 10. Шатагіна Олена Олександрівна – студентка 5 курсу фізичного факультету, стипендія імені Г.А. Гамова. 11. Олехнович Анна Леонідівна – студентка 5 курсу факультету РГФ, стипендія імені А.А. Потебні. 12. Петрова Анна Олександрівна – студентка 2 курсу історичного факультету, стипендія імені І.Ф. Кураса. 13. Брейде Вікторія Євгенівна – студентка 4 курсу ІМЕМ, стипендія імені О.М. Ляпунова. 14. Кондрацька Ольга Володимирівна – студентка 5 курсу філологічного факультету, стипендія імені В.В. Фащенка. 15. Жуковська Ірина Віталіївна - студентка 5 курсу ІМЕМ, стипендія імені М.М. Ланге. 16. Романів Оксана Володимирівна студентка 4 курсу ЕПФ, стипендія імені В.П. Калмакова. 17. Фідчук Вікторія Олегівна – студентка 4 курсу ЕПФ, стипендія імені С.Ю. Вітте. 18. Буркова Євгенія Сергївна – студентка 4 курсу філологічного факультету, стипендія імені О.С. Пушкіна. 19. Семенісова Софія Костянтинівна – студентка 3 курсу філологічного факультету, стипендія імені Т.Г. Шевченка. 20. Кульова Ольга Михайлівна – студентка 5 курсу ІМЕМ – стипендія імені С.Ю. Вітте.

Вітаємо! № 10, грудень 2009


ОУ правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ Одеського національного університету імені І. І. Мечникова у 2010 році Провадження освітньої діяльності у Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова (ОНУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серії АВ №328704, виданої 04.07.2007 року, термін дії ліцензії – до 01.07.2014 року. Правила прийому розроблені Приймальною комісією 1. Загальні положення. 1.1. ОНУ імені І.І. Мечникова оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі до відокремлених структурних підрозділів: Іллічівського інституту ОНУ, Первомайського інституту ОНУ, Херсонського навчально-консультативного пункту ОНУ та до регіонального коледжу підприємництва та соціальної роботи (Додаток 1). 1.2. До ОНУ імені І.І. Мечникова приймаються громадяни України; іноземні громадяни; іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. 1.3. Прийом до ОНУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування. 1.4. Для вступників до базового вищого навчального закладу (ОНУ, м. Одеса), регіонального коледжу підприємництва та соціальної роботи (м. Одеса) та до Первомайського інституту ОНУ (м. Первомайськ), які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. 2. Вимоги до рівня освіти вступників. 2.1. На навчання для здобуття освітньокваліфікаційного бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

№ 10, грудень 2009

Одеського національного університету (далі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №873 від 18 вересня 2009 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р. за №930/16946.

2.2. На навчання для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою. 2.3. На навчання для здобуття освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. 2.4. На навчання для здобуття освітньокваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб. 2.5. До ОНУ здійснюється прийом на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (Додаток 2). 2.6. До ОНУ здійснюється прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15 липня

«Одеський університет»

1996 року № 245. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки. 3. Фінансування підготовки фахівців. 3.1. Фінансування підготовки фахівців в ОНУ здійснюється: за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів — за державним замовленням; за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів; за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб. 3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше. 3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії. 4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання. 4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

7


ОУ правила прийому Одеського національного університуту ім. І. І. Мечникова у 2010 р. 4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени випробування, що проводить ОНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ОНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для продовження навчання за ОКР спеціаліст та магістр:

5. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад. 5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до ОНУ, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання. 5.2. До заяви вступник додає: документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії; медичну довідку за формою 086о або її копію; шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту. 5.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої

8

освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до ОНУ для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються. 5.4. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ОНУ. 5.5. Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ОНУ: військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби

транспорту, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу; військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — при вступі на заочну форму навчання; особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень. 5.6. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на

«Одеський університет»

навчання. У разі зарахування таких абітурієнтів наказ про зарахування анулюється. 5.7. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ОНУ. 5.8. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом. 5.9. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто.

№ 10, грудень 2009


ОУ правила прийому Одеського національного університуту ім. І. І. Мечникова у 2010 р. 5.10. Особи, які вступають на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I– II рівнів акредитації — відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори з ОНУ відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 5.11. Інші документи, що дають право вступникам на пільгове зарахування, не зазначені в п. 5.1 – 5.10: грамоти учасників міжнародних олімпіад, переможців етапів Всеукраїнської учнівських олімпіад та конкурсів-захистів наукових робіт МАН України, похвальні грамоти „За особливі досягнення у вивчені окремих предметів” тощо. 5.12. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання. 5.13. Усі копії документів завіряються за оригіналами приймальною комісією ОНУ або в установленому законодавством порядку. 5.14. Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.

ховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) (див. додаток 3), яким також визначаються профільні та непрофільні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124. 6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зараховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів (результатів вступних випробувань). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». 6.3. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів визначених правилами прийому до ОНУ предметів із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, результатів творчих конкурсів та вступних екзаменів у передбачених цими правилами випадках, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 6.4. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі базової загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів вступних екзаменів, що оцінюються за 12-бальною шкалою. 6.5. Програма творчого конкурсу для вступників за напрямом “Журналістика” розробляється і затверджується не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчого конкурсу завдань, що виходять за межі зазначеної програми. Програма творчого конкурсу оприлюднюються на сторінці приймальної комісії веб-сайту ОНУ (www.onu.edu.ua), а також на стендах приймальної комісії. Творчий конкурс для вступників 6. Вступні випробування та за напрямом “Журналістика” буде конкурсний відбір. проведено у два етапи у вигляді 6.1. Для конкурсного відбору письмових робіт, за наслідками яких осіб, які на основі повної загаль- виставляється єдина оцінка за 100ної середньої освіти вступають до бальною шкалою (від 100 до 200 ОНУ для здобуття освітньо-квалі- балів). фікаційного рівня бакалавра зара6.6. Для конкурсного відбору осіб

№ 10, грудень 2009

при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовується рейтингова система відбору на підставі сумування середнього балу з додатку до диплома, середнього балу підсумкової державної атестації, а також додаткових балів (0,5 – за самостійну публікацію в фахових виданнях; 0,4 - за призове місце у республіканській студентській олімпіаді або конкурсі науково-дослідних робіт здобутих претендентами на вступ під час їх навчання у ВНЗ; 0,3 – за публікацію в фахових виданнях в співавторстві або тези доповідей; 0,2 – за участь з доповіддю науковій конференції; 0,2 - за участь у республіканській студентській олімпіаді або конкурсі науково-дослідних робіт протягом терміну навчання претендентів на вступ; до 0,2 – за громадську роботу (нагороджені грамотами “За активну участь у громадському житті” – 0,1, “За особливі досягнення у громадському житті” – 0,2). Визначення додаткових балів здійснюється атестаційними комісіями на підставі поданих до приймальної комісії копій статей, тез, програм конференцій, дипломів тощо. Крім цього вступники, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової вищої освіти, обов’язково складають екзамен з іноземної мови. Вступники, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі повної вищої освіти, обов’язково складають екзамен зі спеціальності за програмами підсумкової державної атестації відповідних напрямів. Результати складання іспитів оцінюються за 4-х бальною національною шкалою та додаються до зазначеної вище у п. 6.6. суми балів. Вступні екзамени проводяться за тестовими технологіями, їх програми оприлюднюються на сторінці приймальної комісії веб-сайту ОНУ (www.onu.edu.ua). 6.7. Для конкурсного відбору осіб, які є випускниками інших вищих навчальних закладів, при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовується рейтингова система відбору на підставі сумування середнього балу з додатку до диплома, середнього балу підсумкової державної атестації, а також додаткових балів (0,5 – за самостійну публікацію в фахових виданнях; 0,4 - за призове місце у республіканській студентській олімпіаді або конкурсі науково-дослідних робіт здобутих претендентами на вступ під час їх навчання у ВНЗ; 0,3 – за публікацію в фахових виданнях в співавторстві або тези доповідей; 0,2 – за участь з доповіддю науковій конференції; 0,2 - за участь у республіканській студентській олімпіаді або конкурсі науково-дослідних робіт протягом терміну навчання претендентів на вступ; до 0,2 – за громадську робо-

«Одеський університет»

ту (нагороджені грамотами “За активну участь у громадському житті” – 0,1, “За особливі досягнення у громадському житті” – 0,2). Визначення додаткових балів здійснюється атестаційними комісіями на підставі поданих до приймальної комісії копій статей, тез, програм конференцій, дипломів тощо. Крім цього вступники, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової вищої освіти, обов’язково складають екзамен з іноземної мови. Вступники, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі повної вищої освіти, обов’язково складають екзамен зі спеціальності за програмами підсумкової державної атестації відповідних напрямів. Результати складання іспитів оцінюються за 4-х бальною національною шкалою та додаються до зазначеної вище у п. 6.6. суми балів. Вступні екзамени проводяться за тестовими технологіями, їх програми оприлюднюються на сторінці приймальної комісії веб-сайту ОНУ (www.onu.edu.ua). 6.8. Для конкурсного відбору осіб, які здобули раніше освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра використовується рейтингова система відбору на підставі сумування середнього балу оцінок з дисциплін, що наведені у додатку до диплома, із середнім балом підсумкової державної атестації. 6.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються. 6.10. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія ОНУ. Апеляційні заяви вступники подають до апеляційної комісії ОНУ особисто: щодо результатів співбесіди - в день її проведення; щодо оцінки з письмового екзамену (тестування) - в день оголошення результатів або не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів. Вступники до відокремлених структурних підрозділів у містах Іллічівську, Первомайську та Херсоні за зазначеним порядком подають апеляційні заяви керівникам структурних підрозділів – членам приймальної комісії, які у той же день

9


ОУ правила прийому Одеського національного університуту ім. І. І. Мечникова у 2010 р. або не пізніше наступного дня забезпечують їх передачу разом з необхідними екзаменаційними матеріалами до апеляційної комісії ОНУ. Апеляційні заяви розглядаються в день їх подання з 15 години (заяви від вступників до відокремлених структурних підрозділів – не пізніше наступного дня); розгляд апеляційної заяви проводиться у присутності членів апеляційної комісії та, як правило, заявника; при необхідності голова апеляційної комісії запрошує на розгляд заяви голову відповідної предметної екзаменаційної комісії та екзаменаторів, які проводили співбесіду або перевіряли письмову роботу; голова апеляційної комісії після закінчення кожного її засідання подає на ім'я відповідального секретаря приймальної комісії рапорт про наслідки розгляду апеляційних заяв; остаточне рішення про зміну екзаменаційної оцінки на підставі рішення апеляційної комісії приймає приймальна комісія. Не приймаються до розгляду апеляційні заяви від вступників, які були усунені від складання іспиту за користування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням) і заяви щодо оцінок та помилок в сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти.

здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів. 7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах. 8. Зарахування за співбесідою. 8.1. За результатами співбесіди зараховуються до ОНУ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право. 8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії. 8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів. 9. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів. 9.1. Зараховуються до ОНУ за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами I-III ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, які визначені профільними для вступу на відповідні напрями підготовки (спеціальності), у тому числі: основи інформатики — при вступі на напрями «Прикладна математика», «Комп’ютерна інженерія»; основи економіки — при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «Економіка та підприємництво»; основи правознавства — при вступі на напрями галузі знань «Право»; історія — при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань, для яких профільним визначено предмет «Історія України»; біологія з екологією — при вступі на напрями, для яких профільними визначено предмети «Біологія», «Хімія». 9.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських та учасникам міжнародних олімпіад, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

7. Цільовий прийом до ОНУ. 7.1. Цільовий прийом організовується: відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого цими Правилами рівня (124 бали); відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»; 7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності). 7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку 10. Зарахування поза конкурфахівців для роботи в сільській сом. місцевості», зараховуються за ок10.1. Зараховуються поза конкурремим конкурсом на навчання на сом:

10

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами); інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право; діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»; члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»; особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право. 10.2. Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, що проводить ОНУ) не нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом. 11. Право на першочергове зарахування. 11.1. Право на першочергове зарахування до ОНУ мають: - особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право; - особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про

«Одеський університет»

захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право; - особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право; - особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право; - випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти; - особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського; 11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил. 12. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників. 12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого. У списку виділяються вступники, які рішенням приймальної комісії рекомендовані до зарахування відповідно до виділеної квоти. 12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності: - особи, які мають право на зарахування поза конкурсом; - особи, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; - особи, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів; - особи, які зараховуються за конкурсом. До рейтингового списку не включаються особи, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому. 12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 категорії рейтинговий список впорядковується: - за конкурсним балом від більшого до меншого; - з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття. 12.4. У рейтинговому списку зазначаються: - прізвище, ім’я, по батькові вступника; - бали сертифіката Українсь-

№ 10, грудень 2009


ОУ правила прийому Одеського національного університуту ім. І. І. Мечникова у 2010 р. кого центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, що проводить вищий навчальний заклад) з конкурсних предметів, середній бал документа про повну загальну середню освіту; - результати творчих конкурсів, якщо такі передбачені; - наявність підстав для вступу поза конкурсом; - наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди; - наявність визначних успіхів у вивченні профільних предметів із зазначенням предмета та олімпіади; - наявність права на першочергове зарахування. 12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та вебсайті ОНУ (www.onu.edu.ua) із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки оновлюються приймальною комісією щодня протягом строку проведення конкурсного відбору. 13. Надання рекомендацій для зарахування. 13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення. Рекомендації на зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. 13.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах приймальної комісії. 13.3. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті ОНУ(www.onu.edu.ua). 13.4. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою. 14. Реалізація права вступників на вибір місця навчання. 14.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі для зарахування до інших вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) чи на різні форми навчання, впродовж п’яти календарних днів після ого-

№ 10, грудень 2009

лошення списку осіб, рекомендованих до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії. 14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (у тому числі у різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів. 14.3. Особи, які в установлений строк (п’ять календарних днів) не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), утрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів. 15. Коригування списку рекомендованих до зарахування. 15.1. Після завершення встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів) приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб: - оголошує списки рекомендованих раніше вступників, які виконали вимоги для зарахування;

- відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування; - формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, з урахуванням рейтингового списку вступників на наявні місця. 15.2. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб - не пізніше 25 серпня 2009 року. 15.3. Коригування рекомендацій до зарахування може здійснюватися приймальною комісією протягом встановленого строку зарахування відповідних категорій вступників. 15.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу 13 цих Правил. 16. Наказ про зарахування. 16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ОНУ (www.onu.edu.ua). 16.2. Накази про зарахування на навчання на основі повної загальної середньої освіти надсилаються до Міністерства освіти і науки України у паперовому та електронному варіантах та в електронному варіанті Українському центру оцінювання якості освіти. 16.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного цільового пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до виділених ОНУ коштів. 17. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України. 17.1. Прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонни-

«Одеський університет»

ми областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення. 17.2. Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до ОНУ за напрямами підготовки галузей знань «Гуманітарні науки», «Журналістика та інформація», «Соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних екзаменів (творчих конкурсів) відповідно до пункту 5.5 цих Правил. 17.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено цими Правилами як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність). 17.4. Прийом заяв і документів від іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, на навчання за рахунок фізичних (юридичних) осіб здійснюється у строки з 15 липня по 20 серпня 2010 року. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра на основі повної середньої, базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий

11


ОУ правила прийому Одеського національного університуту ім. І. І. Мечникова у 2010 р. освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання. 17.5. Конкурсне зарахування осіб, зазначеної у п. 17.4. цих Правил прийому категорії, здійснюється за наслідками співбесіди не пізніше 25 серпня 2010 року. Програми співбесід затверджуються ректором і оприлюднюються на веб-сайті ОНУ (www.onu.edu.ua), інформаційних стендах приймальної комісії і деканата по роботі з іноземними студентами.

назва вищого навчального закладу). На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив вищий навчальний заклад (зазначається назва вищого навчального закладу) і не пройшли за конкурсом на навчання. 18.2. Роботи вступників (у т.ч. листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчому конкурсі, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до за18. Додаткове зарахування до рахування до іншого навчального ОНУ та зберігання робіт вступ- закладу за результатами поточних ників. вступних екзаменів, то його вступні 18.1. Особи, які без поважних роботи надсилаються до цього випричин не приступили до занять щого навчального закладу за відпопротягом 10 днів від дня їх почат- відним запитом. ку, відраховуються з вищого навчального закладу (зазначається 19. Забезпечення відкритості

та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів. 19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація представників масової інформації здійснюється наказом ректора ОНУ на підставі офіційних звернень керівників засобів масової інформації та рішень Приймальної комісії. 19.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання. 19.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання

комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється. 19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів. 19.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів III– IV рівнів акредитації здійснюється за допомогою інформаційної системи «Конкурс». Приймальна комісія щодобово подає інформаційні звіти до системи «Конкурс». Відповідальний секретар Є. Г. КОНІКОВ

Додаток 1 до Правил прийому до одеського національного університету ім. І. І. Мечникова у 2010 р. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МАГІСТРА

12

«Одеський університет»

№ 10, грудень 2009


ОУ правила прийому Одеського національного університуту ім. І. І. Мечникова у 2010 р. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ СПЕЦІАЛІСТА

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВРА

№ 10, грудень 2009

«Одеський університет»

13


ОУ правила прийому Одеського національного університуту ім. І. І. Мечникова у 2010 р. ÿþýüûú ûþ þüþ

þú

þú ú

úûþú þûþ

þ þ þþ

ú

þ þþ

þ þþ

þþ

þ þ þþ

þþ

ú þ þþ

þ þþ

þþ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА – прийом до регіонального коледжу підприємництва та соціальної роботи (м. Одеса)

Примітки:

* - вартість навчання буде наведено у лютому 2010 року після офіційного оголошення коефіцієнту інфляції за 2009 рік ** - за умови успішного проходження процедури акредитації

Додаток 2 до Правил прийому до Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова у 2010 р. Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки. ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

14

«Одеський університет»

№ 10, грудень 2009


ОУ правила прийому Одеського національного університуту ім. І. І. Мечникова у 2010 р. ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

Примітки:

* - кількість місць буде доведено після отримання обсягів державного замовлення на 2010 рік

Додаток 3 до Правил прийому до Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова у 2010 р. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів). ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

№ 10, грудень 2009

«Одеський університет»

15


ОУ правила прийому Одеського національного університуту ім. І. І. Мечникова у 2010 р.

16

«Одеський університет»

№ 10, грудень 2009


ОУ правила прийому Одеського національного університуту ім. І. І. Мечникова у 2010 р.

№ 10, грудень 2009

«Одеський університет»

17


ОУ правила прийому Одеського національного університуту ім. І. І. Мечникова у 2010 р.

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Примітки:

18

* - за умови проходження процедури акредитації

«Одеський університет»

№ 10, грудень 2009


ОУ студ-line

По следам студенческих газет

И

х не увидишь в обычном газетном киоске, где все издания – на одно лицо: одноформатные, одинаково серьезные, одинаково неинтересные. Про них редко услышишь от любителя серьезной прессы который, усевшись в мягком кресле с чашечкой чая, непременно жаждет утонуть в любимой газете. Но, как бы там ни было, они есть, и, более того, их лелеят и любят, им дарят жизнь – яркую и красочную, которая выходит за все возможные рамки... Студенческие газеты – это особый мир, живущий по своим правилам, главное из которых – не устанавливать никаких правил.

Когда в Одессе возникла первая студенческая газета теперь, наверное, установить невозможно, однако, как бы то ни было, с тех пор многое изменилось. Толчком к кардинальной перемене, безусловно, стало ослабление цензуры в связи с распадом Советского Союза. А нынешние максималисты с жаром заявляют, что цензура студентам и вовсе не нужна. Так ли это, ответить сложно. Однако тот факт, что студенты пишут, пишут с интересом, запалом, и тем для написания – словно звезд на небе – это то счастье, которое у ребят никому не отнять. Однако, что бы там ни говорили, цензура все же есть. Так, в газетах студентов кафедры журналистики не увидишь ни одной статьи, посвященной моде. Это запрещенная тема. До сих пор ходят легенды о том, что явилось причиной выхода в свет этого закона. Этот прискорбный факт поверг в уныние многих, ведь журналист – человек публичный – должен интересоваться модой и следить за ней. О чем же пишут будущие журналисты? Какие темы им подсказала эта удивительно теплая осень? Желание проводить больше времени на свежем воздухе способствовало тому, что большое количество статей посвящено родному городу: красота оперного теат-

№ 10, грудень 2009

ра, появление загадочного черного трамвая, открытие Rockn-Roll кафе... Как люди, большая часть жизни которых проходит в бегах, журналисты задумываются о времени. «Время, одна из самых важных категорий существования... », – такое определение даёт этому необычайному явлению студентка 2-го курса газеты «Mixer». А редактор другой студенческой газеты «Бес Цензуры», преподаватель О. Бутук призывает всех беречь время, не убивать его, «...оно ведь совсем не бесконечное, как иногда нам всем кажется». Естественно, что именно тема времени взволновала молодого редактора, ведь его можно сравнить с легендарным титаном, держащим на своих плечах неподъёмную ношу мира. Только самым отъявленным скептикам и циникам может показаться, что выпускать гaзeтy, пусть даже в 4 страницы – лёгкое дело. Всю ту работу, которую обычно выполняет целая команда профессионалов берут на себя студенты. Мучительные поиски названия газеты, её логотип, дизайн, тематическая направленность, а затем вёрстка и суровая критика от опытных преподавателей – это лишь малая часть колоссальных усилий. И всё равно, что тираж газеты – 10 экземпляров. Главное – поделиться, главное сделать первый шаг в этом непростом, но захватывающем деле. Студентов, выпускающих газеты, можно назвать ренессансными личностями. Для того, чтобы издать газету, они вынуждены брать на себя множество ролей – редактора, корректора, верстальщика, дизайнера, корреспондента и... дипломата. Как всегда, одного вдохновения и энтузиазма студентов мало. Главное условие выхода

в свет газеты – это материальная помощь деканатов либо тех органов, которые должны этим заниматься. И потому студент, желающий воплотить свои замыслы в жизнь, должен обладать даром убеждения в том, что его газета непременно должна существовать. А это крайне сложно. «Существует объективная причина того, почему в Одессе так мало студенческих газет. По сути, никому кроме студентов, это не нужно. Деканаты и те учреждения, которые должны проявлять по отношению к этому инициативу, довольнотаки пассивны. Очень редко газеты спонсируются деканатами. А сами себя финансировать студенеческие газеты неспособны», – делится своим мнением Федотов Андрей, редактор газеты ИМЭМа «Re».

тересуются глубокими аналитическими темами. Молодёжи больше по душе развлекательные юмористические очерки, доступные и понятные всем. На самом деле, очень много студенческих газет никому не нужны. Однако редко кто способен создать газету, которую будут читать все. Прежде всего, это нужно тем людям, которые эту газету создают. Нельзя остро критиковать студенческую прессу, которой и так мало, а, наоборот, нужно ей помочь, в чём-то направить, что-то подсказать. Нельзя убивать живое, нужно помочь этому расти». Следует отметить, что газета имэмовцев действительно выходит на новый уровень. Об этом свидетельстует не только немалый тираж – 300 экземпляров, но и тематика студенческих статей, среди которых темы, достаточно глубокие по своей сути: «Нужны ли стране философы», интервью с деканом об особенностях системы обучения и многие другие. Кроме того, ребята пишyт о том, о чём не написал бы ни один профессор мира. Это детали, доступные глазу ликующей и переливающейся через край юности: какова история красного голубиного балкончика, давным-давно прикпеплённого к университетскому корпусу, статья «Мир глазами ребёнка» – о том, что всем взрослым следует быть «чуток ребёнком» и много друЕсть преподаватели, считаю- гих. А статья свежего номера щие, что существование сту- об массовых акциях протеста денческих газет – бессмылен- молодёжи лишний раз опроно, что это жёлтая пресса, на вергает мнение того же препокоторую не стоит даже тратить давателя о том, что молодёжь бумаги. Не будем называть в Одессе крайне пассивна и не имен этих пессимистов, ска- участвует в жизни города. жем только, что и на это заявМолодёжная студенческая ление у Федотова есть своё газета "А5" - как олицетворемнение в противовес: «Это ние успеха. Ведь тираж этой правда, что студенты мало ин- газеты возрос с 300 до 5000

«Одеський університет»

19


ОУ студ-line «ПО СЛЕДАМ СТУДЕНЧЕСКИХ ГАЗЕТ» (Окончание. Начало на стр. 19) экземпляров! В новом номере редактор газеты так охарактеризовал это популярное издание: «Газета обо всём и ни о чём. Выпуск можно прочитать в любое время года, с любым настроением, под любую музыку». И действительно, в газете каждый найдёт тему по душе. Географам – статья о городах с именем Одесса, футуристам – «Одесса будущего для молодёжи», астрономам – «Об астрономической одесской обсерватории», всем и каждому – эксклюзивное интервью со Святославом Вакарчуком. Студенты писать не любят? По словам редакторов студенческих газет, материалов приносят так много, что приходиться устраивать конкурс на наилучшие. Возможно, в некой мере, этому способствует отсутствие цензуры. «Единственное, за что я могу критиковать своих коллег – не за содержание, а за его отсутствие», – говорит Андрей Федотов. Необычайно интересным, специализированным, полным, исчерпывающим является газета РГФ "Переводчик". Если бы газету можно было охарактеризовать одним лозунгом, то непременно таким: «Газета, созданная профессионалами для профессионалов». Новости переводческого отделения, факты из мира перевода, интервью с преподавателями, творческие переводы студентов право, эта газета могла бы занять достойное место на рынке СМИ. Словом, то, о чём пишут студенты - это нечто живое, искреннее и светлое, то, что способно найти отклик в душе каждого студента и породить радостные эмоции. Как сказал Эрих Мария Ремарк, «Что может дать один человек другому, как не частицу тепла? Что может быть меньше этого и что может быть больше этого?» Алена ЧЕРНЫШОВА

20

«В ногах правды нет» команда КВН из ОНУ в финале высшей украинской лиги!

У

спех сопутствует студентам Одесского Национально Университета! 30 октября команда «В Ногах Правды Нет» прошла в финал Высшей Украинской Лиги КВН в Киеве.

Благодаря профкому студентов ОНУ, организовавшему бесплатный транспорт, в Киев команду сопровождала небольшая, но преданная группа поддержки. Она подбадривала команду весёлых и находчивых студентов ОНУ на трудном пути в финал – через карантины, эпидемии и другие неурядицы. Несомненно, поездка была бы невозможной без помощи Университета, в частности, команда благодарит ректора, Валентина Смынтыну, руководителя культурного центра Эдуарда Чичельницкого и директора Института Математики, Экономики и Механики Виктора Круглова. Команда «В Ногах Правды Нет» сложилась на факультете ИМЭМ (Институт Математики, Экономики и Механики) стихийно. По словам капитана, Анны Шевчук: «Рыбак рыбака увидел издалека». Созданная в 2006 году, она состояла всего из 3 девушек. На сегодняшний день в команде 5 прекрасных девчонок (Анна Шевчук, Лидия Богданович, Анастасия Гордусенко, Кристина Минасян и Анастасия

Бондаренко) и один-единственный и неповторимый (по словам самих девчонок) парень - Дмитрий Кулик. Существует стереотип о том, что женская команда может шутить лишь о помаде и любовниках. «В Ногах Правды Нет» - явное исключение. Даже название команды, принадлежащее перу капитана, говорит об обратном. «Название подразумевает, что мы выходим на сцену шутить, а не красоваться красивыми ножками. Мы предпочитаем универсальный юмор женскому, хотя часто редакторы сами пытаются направить нас в русло женских шуток – о косметике, маникюре...» - рассказывает капитан команды - «Нам ближе общий юмор – то, что будет смешно для всех. Жизнь соткана из весёлых и интересных ситуаций, показав которые под правильным углом мы получаем отличные шутки для КВН». - Анна, как женская команда преодолевает конкуренцию в мире КВН? Какие отношения с другими командами? - Видимых и явных проблем

«Одеський університет»

с другими командами у нас нет. Мы же играем в КВН потому, что это приносит нам удовольствие, потому локтями ни с кем не толкаемся. Как бы там ни было, когда команда добивается успеха - о ней начинают говорить. Мне хочется верить, что, если за нашей спиной про нас говорят - значит мы впереди! Благодаря КВН у нас появилось множество хороших друзей со всех концов СНГ, мы очень благодарны игре за это. - Легко ли совмещать КВН с учёбой? - На самом деле КВН ничуть не мешает учиться, даже помогает. Опыт, который мы получаем на сцене концертных залов используется при защите курсовых, проектов, других выступлениях. Мы прекрасно знаем, что именно университет дает нам возможность играть в КВН, потому подводить свой ВУЗ и учиться плохо мы просто не можем себе позволить. - Несомненно, все участники команды очень талантливые творческие люди. Почему вы выбрали именно

№ 10, грудень 2009


ОУ студ-line МехМат? Ведь экономист – не самая творческая специальность. - Как это не творческая? А составлять финансовые отчёты? Нужно же как-то выдумывать цифры (смеются). Вообще опыт игры в КВН обязательно пригодится нам в дальнейшей работе. Это – общение, организаторские способности, оригинальный взгляд на мир… Для нас КВН – хобби, он – для души, а учёба и будущая работа – это совсем другое. Главное, что одно другому не мешает. - Не мешает ли КВН личной жизни? - Нет, абсолютно не мешает. Мы ведь всё понимаем – «Девочки, у меня свидание, я опоздаю на репетицию» - это в порядке вещей. У нас команда друзей, а не проект. Мы очень много времени проводим вместе. Фактически 3 месяца в году мы живём в команде, а не дома. Именно дружба помогает нам в этом – между нами не бывает конфликтов. - Что вы ожидали от поездки в Киев и что реально получили? - Поездка оправдала ожидания. Мы – очень молодая команда, 3 года для КВНа – совсем мало. Но мы всё-таки попали в Киев и сейчас прошли в следующий тур. Это – огромное достижение – мы перепрыгнули через голову. На самом деле тут есть чем гордится – из Одесских команд мы единственные прошли дальше. - Как рождаются шутки? - Шутки окружают нас каждый день. Просто у нас есть «Священный блокнот». Мы просто сидим в компании, общаемся – и тут вдруг кто-то хватается за этот блокнот и начинает писать. Для лю-

№ 10, грудень 2009

дей, впервые встретившихся с нашей компанией это удивительно, но мы уже привыкли. - Какие дальнейшие планы у команды? - Конечно, сейчас мы настраиваемся на следующий тур в Киеве, но когда он будет из-за карантина неизвестно. Очень много времени мы сейчас пытаемся уделить диплому – ведь мы на 5-м курсе. Ещё очень бы хотелось, чтобы студенты нашего университета, опираясь на наш опыт и вдохновляясь нашими достижениями, тоже шли в КВН. На сегодняшний день в ОНУ игра эта развита очень слабо. В других ВУЗах у каждого факультета есть свои команды, они устраивают игры между собой, у нас же этого, к сожалению, нет. Мы бы хотели оставить по себе не только след в памяти университета, но и другие, успешные команды. Несомненно, в ОНУ учатся множество талантливых людей, которые могли бы добиться высот в КВНе. База и почва для этого неограниченна. Университет помогает молодым командам. Именно усилиями нашего ВУЗа мы красуемся в замечательной форме, получаем аудитории для

репетиций, ездим на лиги разных уровней и выступаем во славу ОНУ им. Мечникова. Очень обидно, что талантливые, весёлые молодые люди сидят как клуши и ждут – когда же их пригласят в команду КВН. А само собой это не произойдёт – команду нужно организовывать, создавать своими силами, а не ждать непонятно чего. - Как вы относитесь к проектам, параллельным КВН? Камеди клаб, убойной лиге… - Мы спокойно относимся ко всем течениям, параллельным КВН и из него вытекающим. Есть дос таточно большая разница между игрой и этими проектами. КВН – для души, а на этих проектах люди собираются с коммерческой целью. Говорят, что все КВНщики после смерти попадают в Камеди Клаб. Но это – всего лишь шутка. На самом деле ничего плохого в этом нет. - Вы пробовали себя в этом направлении? - Я лично выступала в Камеди Морган – рассказывает Лидия Богданович. - Но это совсем не то же самое, что КВН. Если на игру люди приходят слушать вас и ваши шутки, на Камеди

Клаб люди приходят отдохнуть, покушать, расслабиться. В этом вся сложность. Трудно не получать отдачи от зала. Зато вместо этого, там можно заработать денег. Кроме этого там – совсем другой формат. Это – стенд ап комедия. По большому счёту нужно просто хорошо и красиво прочитать приготовленный текст. А кто услышит и кто не услышит шутки – не важно. Слушатели приходят туда не за этим. КВН нам нравится гораздо больше. Тут мы получаем отдачу от зала, а это немаловажно. Кроме этого, КВН намного сложнее. На этапе роста команда должна приучить себя быстро переделывать выст упления. На каждой лиге каждый редактор имеет свои приоритеты, каждый редактор пытается научить нас быстро менять сценарий. Причём возражения не принимаются. Мы можем в течении недели ходить на прослушивания и каждый раз нам будут вырезать что-то новое. В этом плане Киевская поездка была самой лёгкой. Ведь в маленьких лигах за цель ставится научить вас менять, переигрывать сценарий в

«Одеський університет»

очень сжатые сроки, в Киеве же это уже не нужно. Команды, попавшие на Высшую Украинскую Лиг у, уже умеют всё это. Так получилось, что в этот раз у нас даже был целый день свободного времени - нам утвердили сценарий за сутки до выст упления. На «учебных» лигах приходилось гораздо сложнее. Это обычно очень мало сна и очень много кофе. Спорить с редактором бесполезно – он лучше вас знает свой зал, потому его советов стоит слушаться. Мы надеемся, что в скором времени в ОНУ появится больше успешных команд, которые составят нам серьезную конкуренцию, а наши советы помогут им ориентироваться в мире КВН. Команда «В Ногах Правды Нет» сегодня достигла огромных высот. Мы можем лишь пожелать им ещё больших творческих успехов, поддерживать и болеть за них – единственную Одесскую команду, вышедшую в финал Высшей Украинской Лиги КВН! Наталья ПАНАСЮК

21


ОУ спорт

В бой идут чемпионы!

С

1 по 4 декабря в новом спортивном зале Национальной Юридической Академии прошел ежегодный чемпионат города Одессы среди высших учебных заведений по настольному теннису в рамках спартакиады. В соревнованиях участвовало 19 вузов Одессы. Каждый университет выставил команду из трех девушек и трех юношей. Соревнования проходили в личном, парном и смешанном разрядах.

С

8 по 11 октяб ря в Юриди ческой академии проходили соревнования по боксу среди вузов. В мероприятии принимали участие такие университеты, как Юридическая академия (ОНЮА), Политехнический университет (ОНПУ), Академия холода (ОГАХ). Всего в боях участвовало 136 студентов, из которых 58 девочек и 78 молодых людей. В ходе соревнования между девушками Одесский национальный университет завоевал такие места: Валентина Кречун (1987 г., филологический факультет) – II место, Татьяна Суворова (1988 г., филологический факультет) – III место, Эльмира Мустафаева (1991 г., ЭПФ) – III место, Яна Прокуда (1990 г., ЭПФ) – III место, Людмила Семко

22

(1988 г., ЭПФ) – III место. Среди молодых людей: Евгений Георгица (1988 г., ИСН) – I место, Алек-

Команда ОНУ им. И. И. Мечникова, набрав 404 балла, десятый год подряд становится чемпионом города. В этом году нашей команде удалось завоевать 10 медалей. В личных соревнованиях среди женщин в упорной борьбе золото завоевала Фарладанская Анна (филфак), обыграв свою постоянную оппонентку из ЮУГПУ им. К. Д. Ушинского Алексеенко Наталью. Ее напарницы Швалева Владлена (ГГФ) и Квитка Елена (биоФак) разделили между собой 5 и 6 места. В мужском первенстве Сергею Орлову (ГГФ) не хватило одного сета до золотой медали. Ведя в финальном матче со счетом 2:0, он уступил Сергею Филатову (ОГАХ) со счетом 2:3 и остался на втором месте. Его товарищи по команде Дмитрий Козловский (ИМЭМ) и Георгий

Рябой (филфак) заняли соответственно 5 и 9 места. В женском парном разряде наша пара (Фарладанская Анна – Швалева Владлена) одержала безоговорочную победу над девушками из ОНПУ, в результате завоевав очередное золото и принеся команде 72 очка. В мужской паре команда ОНУ (Орлов Сергей – Козловский Дмитрий) повторив результат одиночного разряда, уступила паре из Академии Холода. В смешанной паре в этом году от каждого ВУЗа были представлены 3 пары, в отличие от прошлого года, что позволило нашей команде набрать большее количество зачетных очков. Чемпионом в этом разряде стала пара из ОНУ (Орлов Сергей – Фарладанская Анна), переиграв в финальном поединке пару из ОГАСА.

(1991 г., ЭПФ) – II место, Станислав Брицкий (1990 г., ЭПФ) – III место, Павел Корчик (1987 г.,

ниях, кроме призовых мест, было несколько номинаций. Боксёр Александр Прутков вы-

Бронза также досталась паре из ОНУ (Козловский Дмитрий – Швалева Владлена), которая в поединке за 3 место обыграла прошлогодних серебряных призеров – пару из ОГМУ. Соревнования прошли в теплой дружественной атмосфере. Очень порадовала организация и условия. В отличие от прошлых годов, зал оказался просторнее, что позволило зрителям наблюдать за ходом событий, не мешая игрокам. Хотелось бы поблагодарить нашего тренера - Пилипчука Виктора Степановича, который уже десять лет подряд уверенно ведет команду Одесского Национального Университета к победе и пожелать ему успеха в столь нелегком деле. Анна ФАРЛАДАНСКАЯ

левого боксёра. Наш университет завоевал также I и III общие командные места среди юношей и девушек соответственно. Самым захватывающим боем можно назвать бой между студентом Евгением Козловым и студентом ОНПУ Александром Сакоским. В течение всего боя Евгений Козлов держал себя уверенно, постоянно атаковал, провоцировал противника. Сам Евгений говорит: «Я хотел, чтобы мой противник атаковал, а не убегал от меня». И не удивительно, что Евгений одержал победу. Особую благодарность можем высказать официальному тренеру по боксу ОНУ – А. М. Мустафаеву, благодаря которому сандр Пруткий (1988 г., ЭПФ) – III место, Сергей играл в номинации, как эти победы укрепили ЭПФ) – I место, Евгений Гетманец (1988 г., ИСН) самый техничный участ- спортивный имидж ник. Евгений Козлов по- университета. Козлов (1985 г., ЭПФ) – I – III место. Также на соревнова- лучил звание самого воместо, Павел Артемчук Альбина АВДЕЕВА

Университет и бокс

«Одеський університет»

№ 10, грудень 2009


ОУ факти

«Х.Л.А.М.», давай два!

О

деський «Х.Л.А.М.» святкує дворіччя! 25 листопада о 17.45 прихильники, фанати та друзі творчого об’єднання зібралися у блюзбарі «Дикий Z» на святкове шоу «ХЛАМ present’yє».

Художники, Літератори, Архітектори, Музиканти – всього чотири простих слова, але яких. Чотири професії, чотири сторони одного творчого об’єднання. Вже протягом двох років «Х.Л.А.М.» виконує потужну культрегерську місію: знайомить одеських глядачів з етно, фолк, рок-гуртами інших міст України, поетичною творчістю львівських, харківських, київських та навіть білоруських майстрів слова. Згодом, хламівці отримали можливість презентації молодих одеських музичних колективів та поетів у інших регіонах нашої держави. На сьогодні існує вже два потужних осередка «Х.Л.А.М.» – у Одесі та Києві. Як зауважила організатор об’єднання, викладач кафедри журналістики ОНУ імені І. І. Мечни-

кова Оксана Бутук: «Нам вже два роки, і ми міцно тримаємося на наших двох!». Тож привітати вже дорослих засновників творчого об’єднання – Оксану Бутук, Володимира Гребеняка, Марину Банделюк та Яну Бєлову – прийшли давні друзі, міські посадовці з управління молодіжної та сімейної політики, музиканти, письменники та громадські діячі. Зібралися, звісно, далеко не всі, хто хотів, адже діяльність хламівців добре відома і за межами нашої країни… Фрагменти зі свого нового твору прочитала Ганна Костенко, піснями друзів привітали співаки та гурти Шива, «Барви», «Пожежний кран», «Русичи», «In-версія», пролунали поетичні медитації Марини Мартюшевої. Як заряд щастя на весь наступний рік,

23-24 листопада в Софії (Болгарія) відбулась наукова конференція «ПРОСВЯТА и ПРОМЯНА», приурочена до 150-річчя від дня заснування Болградської гімназії та присвячена визначенню освітньої та історичної ролі та значення цього навчального закладу в розвитку болгарської ідентичності. В роботі конференції взяли участь викладачі кафедри історії України (О. Бачинська, В. Полторак) та кафедри нової та новітньої історії (О. Середа). Відзначено, що історія україно-болгарських відносин стає все більш актуальною в середовищі науковців двох країн. Одеські науковці відвідали могилу визначного вченого, історика, філолога, публіциста Михайла Драгоманова.

Викладачі ОНУ імені І.Мечникова на могилі М. Драгоманова на Центральному міському цвинтарі (Софія, Болгарія): професор О. Бачинська, доценти О. Середа і В. Полторак, співробітник Посольства України в Болгарії В. Пейчев.

«Х.Л.А.М.» отримав купу побажань і, звісно, торт – щоб вистачило сил ці побажання втілити в життя! Є. В.

Історичні мандри

17 листопада члени ГУРТу (Гуртка історії України при кафедрі історії України історичного факультету) відвідали село Василіївка Біляївського району, в якому дослідили руїни палацу Дубецьких. Саме тут жив свого часу «російський пацієнт» Зиґмунда Фрейда, «людина-вовк» Сергій Панкєєв, а населений пункт заснував видатний першобудівельник Одеси Андрій Шостак.

6 грудня, в день Збройних Сил України, члени ГУРТу (Гуртка історії України при кафедрі історії України історичного факультету) дослідили західні околиці міста Балти. При цьому було знайдено 16 гончарних виробів, які поповнять колекції етнографічних експозицій одеських музеїв.

Володимир Полторак, фото автора

№ 10, грудень 2009

«Одеський університет»

23


ОУ лит-студия

У

будь-якому прояві діалог залишається головним виміром соціального життя. Це слово з давнини присутнє як у французькій, так і інших живих мовах, чим ми зобов’язані грецьким філософам, зокрема Платону, який висловлював свої думки не у вигляді цілісної промови, монологу, а у формі дискусії, до якої залучаються багато співрозмовників. Такі діалоги з’являються і у декого Сократа, який вмів виводити правду, чи скоріш, те, що про неї могли знати, за допомогою гри у запитання-відповіді, в якій співрозмовники, реагуючи кожен по-своєму, просувають спільні думки. Саме ця ідея міститься у слові dialogos, де logos позначає слово, і де dia позначає через, крізь. Та оскільки dialogos протиставляється monologos, де mono позначає один, одиниця, часто думають, що діалог – це вербальні співвідношення між двома людьми. Eurreur fatale! (Фатальна помилка!), як жалісно зітхають наші комп’ютери. Діалог – це розмова багатьох, розмова, яка пробиває

наскрізь індивідуальні розбіжності, яку звернуто до всіх, хто розмовляє і слухає один-одного, бо вона має просуватися у двох напрямках. Як і з словом dialect, що позначає мову, спільну для цілого краю, і зі словом diaspora, яке переміщує населення з одних країн в інші. Діалог в театрі, кіно, на телебаченні передбачає обмін висловлюваннями між усіма персонажами. Безперечно, можна діалогувати лише з

Діалог одним співрозмовником, але ситуація, яка пов’язана із словом діалог – це узагальнений обмін інформацією. Як і всі слова висловлювання, діалог містить в собі і іншу двозначність: форми та змісту. Коли йдеться про модернізацію соціального діалогу, тобто, дискусії між партнерами, як от, робітники, їх роботодавці, підприємства, які працюють “побілому” та “по-чорному”, і потім, Держава,

об’єднання, товариства і усі громадяни, маються на увазі або методи, використані, щоб зустрітися і поспілкуватися, або теми, яких потрібно торкнутися, щоб щось змінилося. Діалог – це один з аспектів демократії. Абсолютна монархія і диктатура: це – монолог. Ми щоденно чуємо такі монологи: це єдина думка, шаблона мова. У протилежному випадку йдеться про діалог глухих. Поль Валері, з приводу внутрішнього діалогу, пише, що в процесі обміну, “розум, який починає працювати... породжує сміливі думки, які підбадьорюють одна-одну”. Оце, без сумніву, ідеальний діалог. Діалог соціальних груп має бути, насамперед, взаємним. З книги Alain Rey “A mots decouverts. Chroniques au fil de l’actualite”, Paris, Ed. Points, 2007. Ален Рей, французький мовознавець, лексиколог, редактор словників Le Robert. Переклад - Ліліта Коккіна

«White in black»: раскрась серые будни! И снова вечер. И снова я одна. На сердце больно давит тишина. И лишь туман оставил мне в ночной тиши Клочок бумаги… и приказ… «Пиши!»… Это – стихи из презентованного 27 ноября сборника «White in black», созданного студентами филологического факультета, большинство из которых – представители специальности «Журналистика». Сборник социально-психологических материалов, как его классифицировали сами создатели, содержит множество поэтических и прозаических произведений, каждое из которых – крик души, выход на поверхность самых потаённых чувств и эмоций. Книга стала логическим продолжением вышедшего год назад сборника «Black in White». Первое издание было жестко раскритиковано – самым точным было утверждение, что в нём «мало света». Новый сборник учитывает пожелания читателей. Каждое произведение тут показывает одну положитель-

ную, добрую сторону какойлибо печальной жизненной ситуации, учит с юмором относится к проблемам и воспринимать мир с оптимизмом. Презентация сборника прошла в арт-кафе «Шкаф». Рецензировать материалы пришел преподаватель кафедры Мировой литературы Артур Тимофеевич Малиновский. Вторую рецензию мы услышали от преподавателя кафедры философии Нелли Адольфовны Ивановы-Георгиевской, она рецензировала работу по средствам видео интервью. Оба рецензента позитивно отозвались о сборнике.

«Одеський унiверситет» Засновник: Одеський національний унiверситет iм. I. I. Мечникова Адреса для листiв: 65026, Одеса, вул. Дворянська, 2, Одеський університет, редакцiя газети «Одеський унiверситет».

24

«Этот сборник поражает – работы в нём такие разные, что можно говорить о мировоззренческом плюрализме, как о его основной характеристике, в то время как все вместе произведения создают целостный текст» - говорит А. Малиновский – «В мире телевизора и Интернета эта книжечка разрывает рутину и будничность». Нелли Адольфовна глубоко, с философской точки зрения оценила сборник. Она комментирует: « Э т о т сборник не о том, что

черноты много, а о том, что в чёрном всегда есть что-то светлое». Создатель сборника, студент 3 курса Андрей Боровский пообещал читателям рост сборника в количественном и качественном аспекте. «В перспективе – итнернет-ресурс, издание с целью благотворительности» - говорит главный редактор. Он также пригласил всех желающих, вне зависимости от факультета или даже университета, присылать свои материалы. Все они будут рассматриваться и вполне могут войти в следующий сборник. Во время презентации читатели, которых собралось огромное количество, имели возможность поближе познакомится с полюбившимися авторами. Нам остаётся лишь пожелать молодым и талантливым авторам успехов – новых сборников, литературной славы и творческих свершений! Наталья ПАНАСЮК

Головний редактор: Алла Гудзенко

Адреса редакцiї: Одеса, вул. Щепкіна, 12, 4-й поверх, к. 42, тел. 723-84-13. e-mail: OU_GAZETA@onu.edu.ua

«Одеський університет»

Відповідальний секретар: Георгій Рябий Кореспонденти: Г. Рябий, О. Серкелі, С. Мукаєльянц Коректор: Н. Максимова Верстка: Н. Тімофеєва Фото: С. Мукаєльянц Реєстраційний номер ОД № 77 від 1.01.94 Зам. № . Пiдписано до друку 13.12.2009. Наклад 2000 прим.

№ 10, грудень 2009

Profile for Odessa National I. I. Mechnikov University

№10 (2069) грудень 2009 р.  

№10 (2069) грудень 2009 р.

№10 (2069) грудень 2009 р.  

№10 (2069) грудень 2009 р.