Page 1

KENNETH COX APOCALIPSA LA TIMPUL PREZENT

SET 6 DVD-uri

DVD1

1. Timpul este aproape 2. Descoperirea lui Isus Hristos 3a. Cele 7 biserici: Efes, Smirna

DVD2

3b. Cele 7 biserici: Efes, Smirna 4. Cele 7 biserici: Pergam, Tiatira 5. Cele 7 biserici: Sardes, Filadelfia 6. Cele 7 biserici: Laodiceea

DVD3

7. Cele 4 Fapturi vii 8. Vrednic este Mielul 9. Cei patru cãlãreþi 10. Tãcere în cer 11. Cei 144 000 12. Cele 7 trâmbiþe

DVD4

DVD5 Cod: CK1 DVD6

13a. Cãrticica 13b. Cãrticica 14a. Cei doi martori 14b. Cei doi martori 14c. Cei doi martori 14d. Cei doi martori 15. Biserica în pustie 16. Fiara ºi numarul 666 17. SUA în profeþia biblicã 18. Sigiliul lui Dumnezeu 19. Evanghelia veºnicã 19b. Evanghelia veºnicã 19c. Evanghelia veºnicã 20. Ceasul judecãþii lui Dumnezeu 21. Babilonul cel mare 22. Semnul fiarei

new life production


DAVID GATES LUCRAND PRIN CREDINTA SET 5 DVD-uri DVD1

1. În prezenþa îngerilor 2. Diagnosticul Medicului

DVD2

3. Riscând totul 4. Forþe speciale 5. Olimpiadele divine

DVD3

6. Ruinã înainte, moarte în urmã 7. Lucrând prin credinþã

DVD4

8. Satisfacþie sau bogãþie 9. Cap ºi nu coadã

DVD5

10. Formula divinã de algebrã 11. O Miºcare sau o Bisericã

Cod: DG1

Cod: DG2

Cod: DG3

new life production


EDMOND CONSTANTINESCU ROMÂNII ÎN PROFETIE SET 4 DVD-uri

ROMÂNII ÎN PROFETIE Edmond Constantinescu

1. Furtuna perfectã 2. Cheia profeþiei 3. Isprãvnicia neglijatã 4. Anul 538 - biserica ºi statul 5. Profeþia de 1260 de zile 11. Sigilarea

DVD1

1. Furtuna perfectã 2. Cheia profeþiei 3. Isprãvnicia neglijatã 4. Anul 538 - biserica ºi statul 5. Profeþia de 1260 de zile 11. Sigilarea

DVD2

6. Revoluþia francezã 7. Jertfa necurmatã 8. Evanghelia în România 9. Sigilarea viziunii 10. Curãþirea Sanctuarului

DVD3

12. Împãrãþia de nord ºi de sud 13. Învierea parþialã 14. Cele ºapte biserici 15. Cele ºapte peceþi 16. Primele patru trâmbiþe 17. Cele trei vaiuri

DVD VIDEO

DVD - EC 1

1 Cod: EC1

DVD4

18. Miºcarea adventã 19. Ultima profeþie 20. Vinul Babilonului 21. Plãgile 22. Estera 23. Noul Ierusalim

new life production


PAVEL GOIA RUGACIUNEA CREDINTEI SET 5 DVD-uri

Cod: PG1

DVD1

1.EBEN EZER 2. BETANIA 3. EBEN EZER

DVD2

4. CALATRAVA 5. EBEN EZER - TINERI 6. EBEN EZER

DVD3

7. EFES 8. EBEN EZER 9. EEN EZER

DVD4

10. CASTELLON 11. CASTELLON 12. “SPERANÞA” - CASTELLON

DVD5

14. BARCELONA 15. CASTELLON Biografie PAVEL GOIA

Cod: PG2

new life production


Walter Veith RAZBOIUL TOTAL

SET 20 DVD-uri

DVD 1 DVD 2

1. Doar un simplu om?

DVD 3

3. Un apãrãtor pentru timpul nostru

DVD 4

4. Negurile vremurilor

DVD 5 DVD 6

5. Omul din spatele mãºtii

Notã: Total 24 Discuri

6. Descoperirea lui Isus Hristos

DVD 7

7. ªapte biserici

DVD 8

8. ªapte peceþi

DVD 9 DVD 10

Cod: WV1

2. Pe unde a umblat Isus

9. Când trâmbiþele sunã 10. Fiara din adânc

DVD 11

11. Secretul din spatele societãþilor secrete

DVD 12

12. Agende secrete

DVD 13 DVD 14a

13. Bãtãlia Bibliilor

DVD 14b

14b. Schimbând Cuvântul

DVD 14c

14c. Schimbând Cuvântul

DVD 15

15. Revoluþii, dictatori ºi rãzboaie

DVD 16

16. Filiera islamicã

DVD 17

17. Crima tuturor veacurilor

DVD 18

18. Douã fiare devin prietene

DVD 19

19. Vinul Babilonului

DVD 20

20. Femeia ºi fiara

DVD 21

20. Noua Ordine Mondialã

DVD 22

20. Tãrâmul mistic al morþii

14a. Schimbând Cuvântul

new life production


IACOB COMAN LA CURTEA DREPTURILOR OMULUI

SET 13 DVD-uri

Cod: IC1

DVD 1 DVD 2

1. Sã iubeºti când iubeºti

DVD 3

3. Decretele de graþiere ale conºtiinþei

DVD 4

4. Iluzii ºi Universul care nu existã

DVD 5

5. Neocomunismul sau creºtinismul european

DVD 6

6. Lumina celor ce trãiesc în întuneric

DVD 7

7.Jugul ºi blestemata viaþã

DVD 8

8. Inaugurarea gropii de gunoi

DVD 9 DVD 10

9. Înfloresc ghioceii

DVD 11

11. Coborâþi drapelele în berne!

DVD 12

12. Ultima loviturã de stat

DVD 13

13. Zborul cu o singurã aripã

2. Iresponsabila generaþie

10. Celula numãrul 7

new life production


SEBASTIAN TARTARAU Cod: ST1

Cod: St2

Cod: ST4

Cod: ST5

Cod: Cf1

Cod: ST3

MARTURII PERSONALE Cod: Wv2

Cod: VFM1

Cod: DBMP

new life production


IACOB COMAN LA PORTILE SINGURULUI DUMNEZEU

SET 5 DVD-uri

DVD1

1. ªi totuºi, care este diferenþa? 2. Iubire ºi haos 3. Vraja drapelelor

DVD2

4. ªi nu-ºi va mai gãsi locul pe pãmânt 5. Decretul neaplicat ºi marea fericire 6. Am auzit cã vom muri

DVD3

7. Explozia primelor ºase vagoane 8. ªi-aºa de mult mi-am dorit... 9. Evadarea

DVD4

10. Lumina linã 11. Ultimul marº funebru 12. Vei vedea cu ochii tãi ºi vei intra

DVD5

13. Între vis ºi momentul zero 14. De la zero pânã la înflorire 15. Prima copilãrie 16. 7-12 ani fete 17. 7-14 ani bãieþi 18. 12-18 ani fete 19. 14-21 ani bãieþi

DVD6

20. 18-24 ani fete 21. 21-27 ani bãieþi 22. Anul în care se oxideazã aurul 23. Anul în care se oxideazã aurul II 24. Viaþa la locul de închinare 25. Însetare dupã Cuvânt

Cod: IC2

new life production


DOUG BATCHELOR CODUL PROFETIEI

SET 20 DVD-uri

DVD 1 DVD 2

1. Ultima numãrãtoare inversã a profeþiei

DVD 3

3. Oul dragonului

DVD 4

4. Sânge pe tron

DVD 5 DVD 6

5. Templul lui Israel în profeþie 6. Cei doi martori

DVD 7

7. Cel mai bogat om al peºterii

DVD 8

8. Cea mai mare farsã a istoriei

DVD 9 DVD 10

Cod: DB1

2. Rãpirea din Apocalipsa

9. Apocalipsa îl demascã pe antihrist 10. 666 ºi semnul fiarei

DVD 11

11. SUA în profeþiile biblice

DVD 12

8. Înnecul omului vechi

DVD 13 DVD 14

13. Înºelãtorii mortale

DVD 15

15. Diavolul înlãnþuit

DVD 16

16. Planul de sãnãtate al lui Dumnezeu

DVD 17

17. Înveºmântat în luminã

DVD 18

18. Adevãrul despre cei 144 000

DVD 19

19. Deasupra mulþimii

DVD 20

20. Leul ºi mielul

14. Lacul de foc

new life production


DAVID WESTBROOK AFARA DIN ORASE SET 2 DVD-uri

1. 2. 3. 4. 5.

Uraciunea Semnul promis A sosit timpul O avertizare speciala Poti fi pregatit!

1

AFARA DIN ORASE! David Westbrook

1. 2. 3. 4. 5.

Uraciunea Semnul promis A sosit timpul O avertizare speciala Poti fi pregatit!

2

AFARA DIN ORASE! David Westbrook

Cod: DW 1

YVOR MYERS EVADARE DIN GAURA NEAGRA Cod: YM1

SANG LEE VINDECARE PRIN CUVĂ‚NT

Cod: SL1

new life production


FILME Cod: PL1

Cod: DB2

Cod: DB3

Cod: CZP1

Cod: CLT

Cod: TCH

Cod: PBV

new life production


NICOLAE BUTOIU Cod: NB 1

Cod: NB 2

Cod: NB 3

Cod: NB 4

Cod: NB 5

Cod: NB 6

CEA MAI PAGUBOASA AFACERE

Cod: NB 7

Cod: NB 8

Cod: NB 9

new life production


NICOLAE BUTOIU Cod: NBT 11

Cod: NB 12

new life production


NICOLAE BUTOIU Cod: NB 13 1. Moºtenitor prin fãgãduinþã 2. Îndreptãþirea prin credinþa în Hristos Isus - Mântuitorul îngerilor Cum v-am iubit Eu Pocãinþa - lacrimi de ceapã Rãzbunarea Eu ºi Tatãl, una suntem

DVD VIDEO

VD - NB 8

2 FRATI DE TATÁ Nicolae Butoiu

Cod: NB 14

Cod: NB 15

new life production


NICOLAE BUTOIU Cod: NB 10

Cod: NB 16

Cod: NB 17

new life production

DVD NEW LIFE PRODUCTION  

Va prezentam alaturat o serie de materiale in format DVD: prezentari ale crestinismului practic, materiale pentru tineri, filme crestine. CO...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you