Page 1

NR. 4 - 2010

mission mission

new LIFE

www.newlife.no

magazine

Soloppgang over Ebenezer side

4-5

Gud er kjĂŚrlighet side

11

kraften i evangeliet side

14-15

Fengslet ble hans lykke! side

22-23

Love is action! KjĂŚrlighet er handling!


LEDER

I dag er det født dere en frelser! Misjonsleder Gunnar Enok og kona Gunnhild Nilsen

Tekst: Gunnar Enok Nilsen

K

jære misjonsvenn, partner og fadder i ­misjonen. Vi nærmer oss igjen julen og et nytt år. Jeg vil benytte anledningen til å ø­ nske dere alle en velsignet julehøytid og et godt Nytt År! Takk for all forbønn og økonomisk støtte i det året som er gått. Vi har igjen fått oppleve fantastiske mirakler hver dag, hver uke og måned, og vi har sett hvordan behovene så mange ganger på en mirakuløs måte har blitt møtt. Takk for at du er en partner med oss, sammen har vi fått være bønnesvar for tusenvis av mennesker hver dag – hele året. Utfordringene har stått i kø mange ganger, men vi har sett hvordan ­Herren har velsignet og gjort det umulige mulig.

Gled deg over det du leser, gled deg over at du er en part i dette store arbeidet. Takk for at du fortsatt vil stå med oss også i det året som ligger foran, sammen kan vi nå nye mennesker. Sammen kan vi få være redningen for mennesker som lever i nød og fortvilelse.

Hilser dere alle med juleevangeliet som vi leser i Lukas Evangelium kap. 2: 8-11 Nå var det noen gjetere på stedet som oppholdt seg ute på markene og holdt vakt over flokkene sine om natten. Og se, en Herrens engel sto foran dem, og Herrens herlighet strålte rundt dem, og de ble meget redde. Da sa engelen til dem: Vær ikke redde, for se, jeg forkynner dere e stor glede som skal bli hele folket til del. For i dag er det født dere en ­frelser i Davids by, Han er Kristus Herren. Jeg blir så begeistret når jeg leser jule­evangeliet! Det er Guds løfter til oss – det er evangeliet. Eder er i dag født dere en frelser! Tenk hvilken proklamasjon og bekreftelse på alt hva profetene talte om i det gamle t­estamente – alle løfter og forventninger blir innfridd i denne fantastiske hilsningen. E ­ ngelen viste seg i all sin prakt og forkynte budskapet fra Gud – Det er i dag født dere en frelser!

Vil du være med og støtte TV- arbeidet? Tv – er et medium som når ut til ­veldig mange mennesker. Vi er ­derfor glad for at vi har muligheten til å sende flere programmer på TV hver uke. Takk for at du står med oss i bønn og økonomisk­ støtte for TV arbeid. Det er ikke ofte vi ­fornyer utstyr, men ­akkurat nå ­trenger vi et ekstra løft til å fornye en del ­gammelt utstyr som vi har brukt de siste 15 – 20 årene. Dette ­utstyret ­tilfredsstiller ikke kravene

fra TV ­produsentene som vi sender ut fra, dersom vi skal være på lufta må vi ­fornye utstyr. Vi trenger kr. 100.000,- til nytt ­kamera og redigeringsutstyr. ­Dette er mye penger, men dersom vi er flere som tar et ekstra løft, kan vi sammen være med å løse dette. Alt arbeid med produsering av TV ­programmer ­utføres stort sett av frivillige som gjør en fantastisk jobb.

TV sendingene er en viktig kanal for oss og nå ut til mennesker, og gir oss fantastiske tilbakemeldinger! Vi får rapporter fra mennesker som tar imot Jesus til frelse og helbre­delse. Vi får også tilbakemeldinger fra hele landet, Sverige og ­Færøyene, fra ­mennesker som ønsker og høre mer om misjonen og arbeidet vi ­driver. Vil du være med og hjelpe oss med nytt utstyr slik at vi kan få være på lufta?

Takk for din forbønn og støtte til ­misjonens TV – arbeid! Gjennom TV når vi ut til ­titusener med misjonsinformasjon, og ­evangeliet.

2


leder

New life to you! New Life Mission planlegger fl ­ ere møter og misjonskonferanser­i t­ iden framover. Følg med i misjons­­bladet, misjonsrapporter og på TV-programmene for mer informasjon. Ønsker du eller din menighet misjons­­møte med informasjon og/eller for­kynnelse? Ta kontakt med oss, kanskje vi kan planlegge møte på ditt sted. Vi ønsker deg også v­ elkommen til bønnesamlinger på misjons­senteret i ­Nybruveien 3 – 3055 Krok­stadelva, hver mandag ­kl. 11.00 -12.00 (ikke hellig­ dager og ikke i juli).

Du som ikke kan være med på det forannevnte, vær med på å be for ­misjonen, partnerne og ­med­arbeiderne i Afrika, Silas og ­Winnie Owiti, James­og Turphosa Ayoko og ­Roger og ­Shireen Weest. Menigheten i ­Radomsko i ­Polen med pastor Wieslav og Ruta i spissen, er også støtte­spillere i vårt misjons­ arbeid. Be for TV-arbeidet og for alle de frivillige medarbeiderne. Be om at vi får gå i ferdiglagte gjerninger. Takk for at du står sammen med oss i bønn for ­misjonen.

Han kom ikke med et dommens budskap – fordømmelse, nei han var budbringer for en fantastisk glede som skulle vedefares alle folk – bli alle folk til del! Det var ikke et budskap bare til de gode, de kristne og religiøse, nei til alle folk og stammer – alle folkeslag. Jesus sa i Markus Evangeliet kap. 16: 15 Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen! Evangeliet er det gode budskap – gledens budskap, budskapet om en Gud som elsker oss, en Gud som ikke er sint på oss. Budskapet om en Jesus som vant

Dersom du har bønnebegjær, send det til oss, og vi vil ta det med i bønnesamlingene våre. Gud ­velsigne deg! ”Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønne­emner, bønne­ ønsker og begjæ­ringer komme fram for Gud i på­kal­lelse og bønn med ­takk­sigelse.” (Filip. 4, 6) ”Og min Gud skal etter sin ­rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.” (­Filip. 4, 19)

en full­kommen seier over all synd, all elendighet, sykdom og plager! Når Han ropte ut; Det er fullbrakt! Da revnet forhenget i to fra øverst til nederst. Han åpnet en ny og levende veg like inn i himmelen og vi ble satt i himmelen med Ham. Vi er gjennom det verket Gud til­veiebrakte for oss gjennom Sin elskede sønn Jesus Kristus satt fri. Kjære venn, vi har grunn til å glede oss, grunn til å feire julen, at Jesus ble født denne natten for over 2000 år siden – vi kan glede oss over at den samme Jesus lever i dag og Han frelser og setter i frihet.

Vi ønsker alle våre misjonsvenner, partnere og faddere en fredfull jule­høytid og et ­velsignet godt nytt år! Takk for all forbønn og støtte i året som er gått. Hilsen fra styret og alle medarbeidere i misjonen. Program oversikt Noen nye sendetider fra: 01.12.2010. Vi tar forbehold om ­endringer i oppsatt program. TV Visjon Norge:*

Riks TV – Frikanalen:

Søndag kl. 15.00 – 15.30 Onsdag kl. 19.30 – 20.00 Torsdag kl. 19.00 – 19.30 Fredag kl. 06.00 – 06.30 og 15.00 – 15.30

Søndag kl. 15.00 – 15.30 Programmene sendes også opptil­fl ­ ere ganger i uka på andre tidspunkter.­For program tider se tidstablåer på: www.frikanalen.no trykk på ­sendeplan.

Følg med oss i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad på Kanal Digital, kanal nr. 16 Mandager kl. 16.00 – 20.00 kl. ca. 22.30 Tirsdag kl. 12.00

VI SENDER NÅ OGSÅ PÅ RIKS TV- KANAL 51. VI SENDER PÅ TV VISJON NORGE, TIL SAMME TIDSPUNKTER SOM OPPGITT I PROGRAM OVER. *Ved direktesendinger fra konferanser­, kan sendinger på onsdag og t­ orsdag utgå. Da sendes disse på ­andre ­tids­punkt. Sendinger fredag og ­søndag er fast.

3


Ebenezer

Tekst: GEN Glade barn på Ebenezer forskole.

Soloppgang over Ebenezer

D

en røde varme solen stiger igjen opp over Ebenezer. Barnehjemmet er i ferd med å våkne til liv. Det vil si, det har vært liv lenge allerede – lenge før barna våkner opp, selv om det er tidlig. Klokken er ikke mer enn 06.00, men kjøkkenpersonalet og arbeiderne har vært opp siden klokken 04.00. Ovnene skal fyres opp med ved, store gryter med mat skal lages. Det er ikke lite som skal til når 500 barn pluss lærere og arbeidere skal ha frokost.

er alle glad og takknemlig når de igjen kan innta middagen etter endt skoledag. Det er fantastisk å se hvordan barna arbeider, hardt og målrettet. De fleste barna har allerede ­planene klare for hva de vil bli når de vokser opp, og de vet at de må arbeide hardt for å nå sine mål.

Skolen for de største elevene, de som går på videregående, begynner allerede klokken 07.00 De andre mindre barna som går i forskolen og barneskolen begynner klokken 08.00. De står foran en ny lang og varm dag. Skolen avsluttes ikke før klokken 17.00 – og 18.00 Barna arbeider hardt, bare avbrutt av lunsj og en hvilepause midt på dagen på grunn av varmen, derfor Barneskolen - på Ebenezer.

4


Ebenezer Skolen på Ebenezer er også dette året blitt kåret til den beste skolen i hele Ahero distrikt! Av over 87 skoler er de nummer 1- det er bare fantastisk! Lærerne gjør det beste for elevene og de er stolte av sine resultater. Ebenezer skole har fått et veldig godt rykte, og det er mange foreldre som gjerne ville sende sine barn på skolen for å få den beste utdannelse. Vi har i dag ca. 390 barn som kommer utenfra, fra fattige familier, og de er så takknemlig for at de får denne muligheten. Dersom vi hadde hatt mer plass på skolen kunne vi også tatt inn elever utenfra som foreldrene også ville betale litt for å kunne gå på Ebenezer Kristne Skole. Vær med å be om at Herren

gir oss favør på mer land så vi kan bygge ut skolen slik at vi kan gi flere barn i dette distriktet denne muligheten.

En ene delen av den nye ungdomsskolen står ferdig.

Skolebygget fullt av glade studenter!

Mamma Winnie og Silas, ber meg hilse alle partnere og faddere, og ønske en god jul og et velsignet nytt år, fra alle på E ­ benezer – lærere, arbeidere og ikke minst barna. Det er store økonomiske utfordringer, mange m ­ unner og mette, mange som skal ha oppfølging på alle områder. Be for arbeidet og staben som gjør en fantastisk jobb. Merk din gave: Ebenezer.

M gavee:rk din Ebenez er

Takk til alle frivillige medarbeidere! Vi vil takke alle frivillige medarbeidere for en kjempeinnsats i året som er gått. Dette gjelder alle som har hjulpet til. Det er mange ting som skal gjøres for at arbeidet skal bli gjort. Takk til alle for hjelp til opplasting av trailere til Øst Europa, henting av varer, sortering osv. Videre vil vi takke for all hjelp til TV produksjon, registrering av gaver, misjonsblad, utsendelse av takkebrev m.m. Vi er så takknemlig for din innsats – Gud skal velsigne deg fantastisk tilbake for det du har gjort, uten din innsats ville vi ikke klart og gjøre alt, men sammen er vi b ­ ønnesvar!

EN STOR TAKK TIL FIRMAER OG ORGANISASJONER SOM HAR BIDRATT I 2010! Vi vil også takke alle firmaer og organisasjoner som har bidratt med hjelp i det året som har gått. Vi har gjennom dere fått masse klær, sengetøy, sykehusutstyr og annet. Det har vært helt fantastisk. Alt dere har bidratt med har vært med og fylle opp 8 store trailere som har gått til Øst Europa. Dette har igjen blitt til fantastisk velsignelse for fattige familier, sykehus, aldershjem, barnehjem og ikke minst til menigheter rundt i hele Polen og inn i Ukraina. Vi får fantastiske tilbakemeldinger. Dere har gitt håp og lindret smerte. Gud skal velsigne dere alle for det dere har gjort. Vi kunne nevnt mange firmaer og navn på organisasjoner og enkeltpersoner, men i frykt for å glemme noen, er vi generelle, men dere skal alle vite at vi setter stor pris på det dere har bidratt med – alle sammen! Sammen har vi fått være ­bønnesvar for tusenvis av mennesker. På vegne av alle mottakere av hjelpen, og fra alle i New Life misjon og styre, vil vi si tusen takk for deres hjelp, og ønsker dere alle en god jul og et velsignet nytt år!

5


HELSEHUSET

Tomten for helsesenteret og Ebenezer må sikres!

Tekst: GEN

Nå er tiden inne til å sikre oss tomten for helsesenteret og utvidelsen av Ebenzer barnehjem

S

om nevnt tidligere har vi i lang tid sett ­behovet for å bygge nye sovesaler for jentene og guttene på Ebenezer. Mange bor i de gamle byggene som ble satt opp for 19 år siden med blikkplatevegger og blikk tak. Vi har bygget en ny sovesal i mur blokker, men med en veldig enkel standard. Det bor 30 – ja opptil 60 barn på en sovesal! Vi må gjøre noe med dette nå! Dette er hjemmet deres, de har ikke noe annet hjem.

Helsesenteret, med tannlegeklinikken og føde­ hjemmet er veldig viktig å få på plass. Barn dør av enkle ting som meslinger og malaria uten at de kan få behandling. Tannlege er også veldig viktig. Mamma Winnie sier at dødeligheten ved fødsler er veldig stor og behovet for en fødeklinikk for Ahero distrikt er prekær. Vi må gjøre noe med dette nå! Tegninger er klare, men først må tomten på plass.

de har ikke noe annet hjem...

Vi har nå fått tegnet nye sove­ saler for jenter og gutter. Vi planlegger de nye sovesalene med 4 manns rom for de s­ tørste barna og ungdommene, og kanskje 6 – 8 manns rom for de minste. Dette vil bli en stor forandring for barna. Tenk deg de større barna som kan få dele rom med sine venner på et rom, istedenfor i overfylte sovesaler.

6

Både utvidelsen av barne­hjemmet og helsesenteret krever plass. Vi tenker oss også utearealer med friområde, hage, lekeplasser og fritidsaktiviteter. Vi har fått tilbud på et tomteområde som grenser inn til vårt område, noe som ville være en helt perfekt beliggenhet både for Ebenezer og for helsesenteret. Tomteområdet vi har fått på hånden er på totalt ca. 50 mål! Dette er et o­ mråde som ligger flott til med avgrensning


HELSEHUSET

mot elven. Dette gir gode muligheter for vanning av både grønnsakshage, for til dyrene og ikke minst til beplantning og plener rundt på område. Noe som også er veldig viktig og som denne tomten har er en høydeforskjell som gjør at de ikke har problemer med flom når elven stiger ved kraftig nedbør. Om­rådene rundt Ebenezer ligger ofte i vann når regntiden ­kommer, men på barne­hjemstomten og skolen, samt det nye tomte­område har de ikke hatt noen problemer med flom. Dette er selvfølgelig veldig viktig. Vi har fått et fantastisk tilbud på kjøp av hele dette store tomteområde for kr. 500.000,- Tenk deg dette store området på 50 mål for en så god pris! Vi forhandler om prisen nå, men dette er et foreløpelig­ tilbud og prisantydning. Det er 6 brødre som eier dette landområde og tidligere har de ikke villet selge, men de ser nå hvilket arbeide Winnie og Silas gjør, og de ser alle barna, skolen og ikke minst på mulighetene som det nye helsesenteret vil gi for befolkningen i område. Vi kan ikke vente lenger! Vi må gjøre noe nå for å få kjøpt tomten så den er sikret.

Love is action – kjærlighet er handling! Dersom vi alle tar et løft er det enkelt å få dette til. Det kunne være mange enkle regnestykker for å vise hvordan dette kunne gjøres, men vi vet at Herren vil tale til hjerter slik at dette kan gjennomføres og settes i verk. Vil du være med å gjøre dette mulig? Vil du være med å bli bønnesvaret for barna på Ebenezer og folket i Ahero distrikt?

Merk din gave: Tomt

Barn fra området, samlet på tomta for ­helsehus, sammen med mamma Winnie.

HUSK ADRESSE FORANDRING!

Tomten vi har på handa - for helsesenter. Barna står som merker på hjørnene til huset.

For gateguttene får du felles bilde og felles ­rapport

Kjære mottager av misjonsbladet; Magazine. Dersom du er på flyttefot, husk og meld fra til oss om adresseendring. Det er så viktig, da vi får en del retur på grunn av feil adresse. Dette er unød­ vendige­ kostnader, og bladet kommer ikke fram til deg. Takk skal du ha! Ved adresse endring send e: post til: post@newlife.no eller ring: 22 38 45 30

OBS!

For å hjelpe et barn i slummen med skoleuniform, mat og forskole betaler du kr. 250,- pr. mnd. Du får felles bilde og felles rapport av barna.

Vi vil utfordrer deg! La julegaven til deg selv i år bli et fadderskap for et eller flere barn. Hver dag kan du glede deg over at du er bønnesvar og gir et barn framtid og håp. Ta kontakt på telefon: 22 38 45 30 eller e-post: post@newlife.no

7


Guds ord

JESUS – HAR KJØPT OSS FRI! Jeg satt på flyet til Polen for en tid tilbake, og leste fra Galaterbrevet: 3: 13 – 14

Tekst: Gunnar Enok Nilsen Gunnar Enok sammen med glade barn i slummen - Kariobangi.

K

ristus Jesus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet Han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre, for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningefolkene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunne få ånden, som det var gitt løfte om.

k­ orset. Hvor Han ropte ut: Det er fullbrakt! Jeg så for meg hvordan Han for ned til dødsriket og med makt og autoritet tok nøklene fra djevelen. Han tilintetgjorde djevelen og alle hans gjerninger! Kjære venn ser vi hva som står skrevet? Han har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse!

Når jeg leste disse versene, var det som om h­ immelen åpnet seg! Jeg så for meg Jesus, der Han hang på

Straffen fra Gud som kom ved loven var tre­foldig: 1. Den innebærer fattigdom. 2. Den innebærer

8


Guds ord sykdom. 3. Den innebærer den annen død, adskillelse fra Gud. Vi leser i 1.Timoteus kap. 4:8 For legemlig øvelse er nyttig til noe, men Gudsfrykt er nyttig til alle ting, og den har løfte både for det livet som er nå, og for det som skal komme. Altså legemlig øvelse er ikke bortkastet, det er nyttig til noe, men det å tjene Herren, det og tilbe Gud – det er nyttig til alt! Det gir deg løfter ikke bare for evigheten, men også for livet som er nå, det gir løfter om velsignelse, liv og helse – nå her i denne verden, og til slutt evig liv. Guds ord sier at vi alle har syndet og fattes Guds ære. Vi har i utgangspunktet ingen rett til å ta del i Guds herlighet, egentlig skulle forbannelsen rammet oss alle! Men i Galaterbrevet 3: 13, leser vi altså at Han ble vår stedfortreder. Forbannelsen kom over Ham i stedet for over oss – Han tok forbannelsen på seg slik at vi skulle gå fri, ja Han har kjøpte oss fri fra lovens forbannelse! I vers 14 leser vi: For at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunne få Ånden, som det var gitt løfte om. Her leser vi altså at når Jesus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, når Han ropte ut det er fullbrakt! Da satte Han oss inn i Abrahams velsignelse!

la helse og legedom komme til deg, Han vil la det strømme over av glede og liv, ja som et kildevell som aldri tar slutt! I Salomos ordspråk kap: 19:17 leser vi: Den som hjelper en stakkar, låner til Herren, og ­Herren gir ham igjen for hans velgjerning. Det er alltid noen rundt deg som trenger hjelp! Gud har velsignet oss og Han vil ikke at vi skal være gjerrige og beholde alt for oss selv, nei Han vil vi skal hjelpe de som er nød. Derfor er det også over 2000 løfter i Guds ord ved nettopp det og gi, det å hjelpe mennesker! Han har lovet å gi tilbake for din velgjerning! Ja, hvordan får jeg tilbake sier du kanskje? Ja, det kan være på så mange vis. Hva og hvordan Han vil velsigne deg – det vet jeg ikke, men en ting er sikkert – Han lyver ikke, og Han har sagt: Jeg vil gi ham igjen for hans velgjerning. I Profeten Jeremia kap. 1:12 står det: Da sa Herren til meg: Du har sett rett, for Jeg vil våke over Mitt ord så Jeg gjennomfører det – setter det i verk! Kjære venn, vær trygg! Han våker over sitt ord, dag og natt, våker over det slik at det blir satt i verk!

Vi trenger flere faddere

Abrahams velsignelse tilhører oss! Abrahams velsignelse den var tredobbel. Det første Gud lovet Abraham var å gjøre han rik! Forstår du hva rik er i denne settingen? Det betyr å ha rikelig av alt det du trenger til. Vi har overveldende rikdommer i Kristus Jesus, for Han som var rik, ble gjort fattig for at vi skulle bli rike. Han gav avkall på sin rikdom for at vi skulle ha overflod. Når vi bruker vår rikdom til å spre glede og være bønnesvar for mennesker rundt oss, ja da vil Han la det flyte over av strømmer og velsignelser, slik at du bare kan fortsette å være til velsignelse. Det er et ordtak som sier: Vi kan gi uten å elske, men vi kan ikke elske uten å gi. Vi leser i Jesaja kap. 58: 10-11 Når du åpner din sjel for den sultne og metter den ydmyke sjel, da skal ditt lys renne i mørket, og ditt mørke skal bli som høylys dag. Herren skal alltid lede deg. På tørre steder skal Han mette din sjel, og Han skal styrke dine bein. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell, der vannet aldri svikter! For noen fantastiske løfter! Når du gir ut av de velsignelser Han har gitt deg, vil Han

Vi trenger mange nye faddere til å stå med oss i arbeidet både på Ebenezer og gateguttsenteret. Vil du være en av de som tar ansvar og blir mamma og pappa for en disse foreldre­løse barna? Utfordringene er store, men sammen blir vi bønnesvaret deres. Ta kontakt og vi vil sende deg rapport og bilde av ditt nye barn – Gud velsigne deg!

9


Guds ord

Gunnar Enok på besøk i Polen. Her sammen med 2 pastorer fra Ukraina som mottar hjelp gjennom hjelpe sendinger fra Norge. Til venstre pastor-Andrey og til høyre pastor-Sasha - de var så takknemlig for all hjelp.

Vi leste innledningsvis: Men Kristus Jesus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da Han kom under forbannelse for vår skyld. Vi leser i 5 Mosebok 28:1522, 27-29,35,58-61 – Hvis du ikke vil adlyde Herren din Gud, og ikke legger vinn på å leve etter alle Hans bud og forskrifter som Jeg gir deg i dag, skall alle disse forbannelsene komme over deg! Vi leser om den ene sykdommen og den ene plagen verre den andre. Og som om ikke det var nok leser vi i vers 61: liksom som en understrekning: Også en hver sykdom og enhver plage som det ikke er skrevet om i denne lovboken, skal Herren føre over deg, helt til du er fullstendig ødelagt. Du skjønner det fantes ikke håp! Det var for å under­streke at vi mennesker ikke hadde en mulighet til å frelse oss selv – ved egne gjerninger. Det står at alle har syndet og fattes Guds ære! Uten Guds kjærlig­het til oss mennesker, og det verket Jesus var villig til å utføre i vårt sted, var vi fortapt. Men det fantastiske budskapet til deg og meg i dag er: At Jesus Kristus tok all vår synd, all vår sykdom og fattigdom på seg, opp på korset. Han kjøpte oss fri – fra lovens forbannelse! Vi er fra å være dømt til evig fortapelse, kjøpt fri, og Han har flyttet oss over fra mørket til lyset, fra djevelens makt og inn til Gud! Vi er kommet inn i Guds familie. Det står så fantastisk

10

i Kolosserne 1:13-14. Han er den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike. For i Ham har vi forløsningen ved Hans blod, syndenes tilgivelse. Han fridde oss ut fra djevelens makt! Han gjorde til ingen ting den som hadde dødens velde – det er ­djevelen. Han gjorde ham til ingen ting, han er ­beseiret, tilintetgjort på korset. Når Jesus ropte ut: Det er fullbrakt! så betyr det, alt er gjort ferdig! Alle skrifter i det gamle testamente er oppfylt! Alt er b­ etalt det er komplett ferdig! Synden ble tilintetgjort for evig! Dette er frelsens budskap – Han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse! All synd og sykdom ble lagt på Jesus, du og jeg er fri! og i Hans sår er vi helbredet. Profeten Jesaja profeterte: For Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom. Det beror ikke på hva du eller jeg gjør, nei det som betyr noe er hva Han, Jesus Kristus har gjort! Hva du og jeg gjør imponerer ikke Gud. Det eneste som imponerer Gud er hva Jesus Kristus gjorde på ­Golgata! Frelsen er en gave – en gave er gratis – ta i mot denne gaven i dag – Han har kjøpt deg fri!


Gud er kjærlighet Tekst: Gunnar Aaberg

Gunnar Aaberg

Joh. 3.16: For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.­

F

ordi Gud er kjærlighet og fordi han vil frelse alle mennesker fra å gå fortapt, så gav Gud oss sin enbårne sønn Jesus. En ufattelig stor gave. Jesus sammen­ lignet seg selv med såkornet som faller til Jorden og dør for at det skulle bli mangfoldiggjort. Uten at noe blir sådd så kan heller ikke noe høstes. Det gjelder på alle livets områder. Gud gav oss Jesus som et såkorn, og høstet millioner av sjeler for Guds Rike. Når Guds kjærlighet virker i oss ved Den Hellige Ånd, så vil også vi være med å så for at sjeler skal bli høstet for Himmelen.

New Life Mission arbeider både i Afrika og i Øst Europa, men vi trenger mennesker som kan så inn i vårt arbeide for Guds Rike. En misjonær fortalte en gang om et syn han hadde. Han så seg selv stå ute på noen store åkrer som han skulle så inn i, men han manglet såkorn. Da blev han oppmerksom på en masse mennesker som gikk forbi, og alle bar de på såkorn. Han inventerte dem til å bli partnere med ham ved at de sådde sine såkorn på de åkrene han skulle arbeide på. På den måten fikk de alle en velsignet høst som de hadde like stor part i. Dette synet åpnet misjonærens øyne for hva partnerskap betyr. Dette er et bibelsk samarbeide som vi kan lese om i Filipperbrevet 4. 15-19 Velsignelsen og lønnen blir den samme for de som sår inn som de som arbeider ute på feltet. På den måten kan vi alle bære frukter for Guds Rike. Fattige barn blir reddet, syke blir helbredet og tusener blir frelst på våre korstog.

VI

S T Ø T T ER

Legg også merke til hva Den Hellige Ånd sier til oss ­gjennom Paulus i 2. kor. 9. 6 osv. Men dette sier jeg Dere, den som sår sparsomt skal også høste sparsomt. Og den som sår rikelig skal også høste rikelig. Enver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke motvillig eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs og kan ha overflod til all god gjerning. Som det er skrevet: Han har spredt utover, Han har gitt til de fattige, Hans rettferdighet varer til evig tid. Må han som sørger for såkorn til såmannen og brød til mat, også sørge for og mangfoldiggjøre det såkorn dere har sådd, og gi vekst til deres rettferdighets frukter. Og slik skal dere bli rike i alle ting til all gavemildhet, som virker takksigelse ved oss til Gud. Jesus kommer snart for å hente sine, så det haster med å gjøre det Jesus har bedt oss om å gjøre før Han kommer. Dette kan vi lese om i Mark. 16. 15-18 La oss alle være med og bære frukter for Guds Rike. Bli en partner med misjonen i dag.

NE W

LIFE

M I S S I ON

11


slummen

Merk din egave: Famili Rwanda

Fra flyktningeleir til trygghet i ”Slummen” Tekst: James Ayoko

Jente i blå uniform er en av jentene til familien fra Rwanda.

K

jære venner og partnere, Guds fred i det underfulle navnet Jesus.

La all ære gå til Herren, og Hans store og underfulle navn. Han er trofast og vil ikke støte ut noen som kommer til Ham. Det står så fantastisk i Joh. Evangelium kap. 6: 37 Alle dem som Faderen gir Meg, kommer til Meg, og den som kommer til Meg, skal Jeg aldri støte ut. Ovennevnte skriftsted er et av de største løftene som Jesus gav til de som følger Han. Vi mennesker kan svikte venner, slektninger, familier. Statsmenn og politikere har alle sviktet sine løfter som de lover folket, men vår herlige Herre, Jesus Kristus har aldri sviktet de som kommer til Ham. Han har aldri sviktet meg eller noen av oss i det store arbeidet i slummen. Vi takker også av hele vårt hjerte for at heller ikke NewLife mission har sviktet oss, de har alltid vært der for oss. Tusen takk for all forbønn og økonomisk støtte. Kjære venn! Be til Herren og vær ved godt mot, frykt ikke, være ikke redde, for Herren din Gud Han skal gå med deg. Han vil ikke slippe deg og ikke forlate deg.

12

Arbeidet her i slummen Kariobangi går framover og det skjer storverk i vår midte! Det står i Salmen 4; 1 Svar meg når jeg roper, min rettferdighets Gud! Du har lettet min trengsel. Vær meg nådig og hør min bønn. Sannelig, Gud har hjulpet menigheten her i slummen, vi ser stadig mennesker frelst og helbredet. Arbeidet med hjelpearbeid, forskole og matprogrammer bare øker. Menigheten har på kort tid vokst fra 10 personer til 450 medlemmer. Fra en tid med leide lokaler, har vi kjøpt en tomt, og ­bygget et midlertidig kirkebygg, en base for arbeidet. Lokalet brukes som kirke for søndagens Gudstjenester, og skole på hverdagene. September måned var for oss en spesiell gledens måned, hvor vi døpte 30 nyfrelste mennesker. Forskolen har nå totalt 95 barn som kommer hver dag – hele uken. Vi har fantastiske lærere som gir seg til arbeidet. Vi takker New Life Mission som gjør dette mulig,


Pastor James Ayoko sammen med moren og søsteren fra Rwanda. Her leveres mat til familien.

Til venstre på bildet søsteren, barna og moren fra Rwana.

og som også støtter matprogrammet for disse barna og i ­tillegg hundrevis av andre barn og deres familier i slummen.

familien er så avhengig av at noen hjelper dem. De har gått gjennom så mye smerte i sitt liv. Vi ber om at ­Herren sender noen gode ”Samaritanere” i deres veg, Han har kontrollen og de setter sin lit til Herren.

Vi har også opplevd tunge tider denne høsten, da vi i november måned miste 2 av våre medarbeidere. Herren tok de hjem til seg. Takk til Gunnar Enok og New Life Mission for at de også i denne tunge tiden stod med oss i bønn, tanker og økonomiske support. Gud velsigne dere alle for dette, amen. Kirken i Kariobangi ønsket velkommen en flyktning ­familie fra Rwanda. Det var en mor med sine fire barn og hennes unge søster. De er fra Kigali hovedstaden i Rwanda hvor det for noen år siden var krig mellom Hutu og Tutsi folkene. De var vitne til at deres foreldre og slektninger ble drepte på den mest grusomme måten, og de flyktet for sine liv til Kenya. De har siden de kom over til Kenya, bodd i en flyktningleir i Dadaab i nærheten av grensen til Kenya og Somalia. Det har vært en fryktelig tid. Hennes mann ble fraktet fra leiren i 2006 og siden har de aldri har sett eller hørt noe fra ham. De er veldig bekymret for at han kanskje ikke er i live, men de ber og håper. De stoler på at Gud vet hvor han er. En annen trist nyhet er at begge hennes to små døtre ble voldtatt nådeløst av en mann som truet med å drepe dem hvis de ropte på hjelp, eller gikk til Politiet. De var ­allikevel modig og rapporterte saken og den personen som hadde utført denne grufulle handlingen ble arrestert. Dette har gjort at deres liv er stor fare så de rømte til Nairobi – inn i Kariobangi slummen, hvor de kom i august 2010. Disse jentene hadde aldri sett et klasserom eller vært på skole før. De er nå i alderen 7 og 8 år gamle. Vi har nå registrert dem inn på vår forskole hvor de kan få starte og lese og skrive. De er så glade for å kunne sitte og lære sammen med de andre barna på ”Gunnhilds” Forskole i Kariobangi. Gud er god. Siden de rømte fra leiren på grunn av frykt, får de heller ikke noen hjelp til mat og hus fra regjeringen, men regjeringen har gitt dem rett til å være flyktninger, og få kunne oppholde seg i Kenya. Denne

Moren er så takknemlig for at Gud har satt henne på rett sted og hos folk som kan vise dem barmhjertighet og omsorg. Tenk deg, Gunnar Enok – en fattig familie i slummen, som nesten ikke har noen ting presser dem inn i sitt hus så de skal slippe å bo under åpen himmel – det rører mitt hjerte. Vi har for de pengene du sendte ekstra for dem, kjøpt inn mye ekstra mat, ris, mais og olje. De er så takknemlige, de sier de aldri før har opplevd en kjærlighet som denne. Takk igjen Gunnar Enok og alle New Life Misjons partnere for deres gavmildhet, til å gi disse fattige barna i slummen utdanning og denne flyktning familien, kvinnen og hennes barn fred i sinnet. Alle våre medarbeidere og evan­ gelister takker også for all forbønn og økonomisk støtte. Må vår og Abrahams Gud, velsigne deg og alle partnere i New Life Mission rikelig, med all himmelsk velsignelse. Amen. Ønsker dere alle en velsignet julehøytid og et godt nytt år! Kjærlige og takknemlige hilsninger fra, James & Thurposa Ayoko – og medarbeidere. Dette brevet – denne artikkelen rørte mitt hjerte. Tenk at vi får være bønnesvar for mennesker i nød. Vil du være med å gjøre noe ekstra for denne flyktningfamilien som ikke har noen ting i denne verden? Vi kan med små midler gjøre en mirakuløs forvandling. Vil du være med og gi støtte slik at vi kan hjelpe disse en tid framover, slik at de kan få etablert seg? Merk din gave: Familie-Rwanda. Eller ta kontakt med oss på telf. 22 38 45 30 eller e-post: gunnar@newlife.no

13


rapport fra Roger & Shireen west

Den fantastiske kraften i evangeliet! Tekst: Roger West Roger & Shireen West

M

ange menneskers liv har blitt forandret av den fantastiske kraften som er i evangeliet. Frelse, helbredelse og utfrielse rant som en flod i møtene, og har forandret og restaurert mange liv. Vi så de mest håpløse og fordervede syndere forvandlet når den Hellige Ånd kom over dem og de overgav sine liv til Jesus. Mange syke ble fraktet på senger og lagt ned foran oss på plattformen, og de ble helbredet og reist opp i det fantastiske navnet Jesus! Blinde, døve og mange andre kom og ble helbredet! Vi var også inne i flere fengsler med evangeliet. Vi leverte også pakker med mat og utstyr til fangene, og det var rørende å se deres takknemmelighet, men den største gaven vi hadde med oss var Jesus – og mange tok i mot denne gaven! Dette har vært et fantastisk innhøstings år for H ­ erren, og vi takker venner og partnere for all forbønn og øko­ nomiske støtte. Dersom vi ikke hadde mennesker som stod med oss hadde vi heller ikke vært i stand til å bringe evangeliet, det gode budskap ut til alle disse stedene med Hans kjærlighet.

Roger & Shireen West samler tusener på sine møtekampanjer.

Vi er så glad vi kan sende deg denne rapporten og fortelle deg at det siste året har vært helt fantastisk! Herren har gitt oss nåde til å ­forkynne evangeliet fra by til by og i flere land. Evangeliet­ har blitt ­forkynt klart og ­enkelt, men i ­Herrens kraft og ­salvelse, og vi har sett ­fantastiske ting skje 14

Et vitnesbyrd som virkelig rørte mitt hjerte var den blinde mannen fra fengselet. Han fikk lov av fange­ vokteren til å gå ut av fengselet for å kunne delta på møtene. Han var jo blind så de tenkte; han kan jo ikke rømme uansett. Han kom til møtene i stor tro til Herren. Jeg la merke til denne blinde mannen som satt der hver dag. Jeg la merke til hans holdning av tro til å motta helbredelse. Han satt på bakken med hendene hevet mot himmelen, og det skjedde mirakel! Uten at noen spesiell ba for ham, eller la hende på ham, kom Herren og rørte ved ham akkurat der han satt, og åpnet hans blinde øyne. Han kunne se igjen, ja til og med lese, og han leste et kapitel i bibelen foran alle menneskene som var tilstede. Da Shireen dagen etter gikk til det lokale fengselet for å forkynne de gode nyhetene om Jesus som frelser og hel­ breder, sto han opp for å vitne for Shireen, og han delte sitt vitnesbyrd for alle de andre fangene som var tilstede, over 70 stykker. Herren kom på en spesiell sterk måte denne dagen og de fleste av fangene kom fram og knelte ned for å motta Jesus Kristus som sin herre og frelser.


rapport fra Roger & Shireen west

Totalt har vi besøkt 7 byer med møtekampanjer dette året, det er: 1.Ukambani Kayatta. Crusade 2 til 7 februar 2010 2. Loutété Republikken Kongo. Crusade 23 til 28 mars 2010. 3. Maridi Sør-Sudan. Crusade 23 til 27 juni 2010 4. Yambio Sør-Sudan. Crusade 26 til 30 mai 2010 5. Yei Sør-Sudan. Crusade 28 juli til 1 august 2010 6. Sibiti Republikken Kongo. Crusade 15 til 19 september 2010 7. Mindoli Republikken Kongo. Crusade 8 til 12 desember 2010 Rapport fra Sibiti, Kongo I Sibiti forkynte jeg et klart budskap hver kveld. Jeg ble overrasket over hvor mange unge mennesker som var til stede. Det var en veldig god respons på ordets forkynnelse og så godt som ingen motstand, Himmelen var åpen, ja Gud hadde vunnet deres hjerter. Når innbydelsen gikk ut kom hendene raskt i været som et tegn på at de ville motta Jesus og bli renset fra all synd og urettferdighet. Sibiti har en anslått befolkning på 15 – 20 000. Vi anslår at over halvparten av folket svarte ja på innbydelsen og tok i mot Jesus Kristus som herre i sitt liv for første gang! Menig­ hetene som var med på møtene fikk ca. 8 -10 000 nye medlemmer å ta hånd om, og gleden var stor! Helbredelse fløt som en mektig elv. Mange mennesker ble helbredet fra rygg­ smerter, kne smerter og andre smerter, sykdommer og problemer som hindret dem i å kunne gå bra. Mange mennes­ ker fortalte at de nå var smertefri, og kunne bøye seg og de kunne gå uten smerter. En ung mann som nesten ikke kunne se, tok brillene av og sa at han kunne lese uten briller! Vi testet ham, og ja han kunne lese perfekt! Gud er ­miraklenes Gud.

Vi hadde også 3 dagers seminar i Sibiti, hvor vi f­ orkynte, formante og inspirerte til å gå ut med evangeliet, f­ orkynne det gode budskap til menneskene, dette er jo hele ­hensikten med det Han ba oss å gjøre i misjonsbefalingen. Vi hadde også seminar for menighetene. Ordet ble godt mottatt i seminaret, og ledere og medlemmer av kjerne ­troende ble virkelig sultne på å gå ut å bli brukt av Gud. På vegen tilbake ble jeg ledet til å besøke, pastor Hermon i Nkayi i Brazzaville, for en to dagers konferanse. Herren virkelig løftet opp hans menighet, og inspirerte den til å stå opp og skinne for Jesus, gå ut med det gode budskap og vinne de fortapte. Flere mennesker ble helbredet. Den 8 – 12 desember skal vi ha møter i Mindoli i ­Republikken Kongo. Evangeliet er så nødvendig og forkynne i Kongo. Stor del av befolkningen er under 16 år! Hva er med og påvirker dagens ungdom i denne byen? Hva skjer i deres hjerter? Dessverre har de fleste nå tilgang på fransk satellitt-TV med masse elendige programmer, disse programmene berører deres hjerter. Mitt hjerte er berørt av disse unge menneskene, og jeg tenkte, vi må gjøre et nytt framstøt, en ny møtekampanje for å nå disse. Så i tro har jeg begynt planleggingen av en ny møtekampanje inni i hovedstaden, Mindoli, i Pool District. Disse møtene vil altså finne sted fra 8-12 desember dette år. Pool District er beryktet for en sterk overtro og heksedoktorer, og en sekt som tror på en svart Jesus. Denne Jesus som de påstår lever ute i skogen, hevder å være Jesus og menneskene må betale penger til denne mannen for å få tilgivelse for sine synder. Vær med å be med for oss slik at mange mennesker skal bli reddet for himmelen, også i denne byen. Takk for din fortsatte forbønn og økonomiske støtte. Jeg og Shireeen, vil ­ benytte a­ nledningen til å ønske alle våre støttepartnere en ­velsignet julehøytid og et godt nytt år! Med Guds fred og velsignelse.

Roger & Shireen West, sammen med sin sønn Josha På besøk i Norge Besøk hos Grete Kransberg.

15


LEDER

Det er trangt om plassen på sovesalene, men de er så glade for å ha et hjem - en trygg plass.

Lykken endte på søppelfyllingen! Tekst: GEN

G

ateguttene er så glade og takknemlig for den muligheten de har fått. På gateguttsenteret, Tido får de mat, klær og ikke minst skolegang. De fleste av barna på gateguttsenteret er foreldreløse, men noen har også rømt hjemmefra for å finne lykken. Lykken endte på søplefyllingene utenfor Kisumu og på gatene hvor de kom inn i en ond sirkel med sniffing, narkotika og alkohol. Det er så mange sterke vitnesbyrd fra gateguttsenter prosjektet om barn som har fått livet sitt forandret.

16

Barn som ikke hadde noen muligheter, men som nå har et hjem, noen som bryr seg og kan få utdannelse og bli til noe. Dette året er flere av guttene kommet inn på videregående skole og vi har også sendt flere til universitet. Det er bare fantastisk, barn som ingen brydde seg om er nå studenter og vil være med å forandre Kisumu og Kenya. Det er så mange behov på gateguttsenteret, Tido. De trenger nye senger og madrasser og de trenger nytt kjøkken. Det nærmer seg jul også for disse barna, og


TIDO guttene gleder seg til jul og alle snakker om god mat og pressanger – de er ikke tøffere enn det. Vil du være med å gi gateguttene en jul de ikke vil glemme? Vi planlegger også i år å gi kylling, ris og poteter, og med brus og godteri, de elsker kylling! Vi planlegger også at de får god og annerledes mat hele uken mellom jul og nyttår. De ønsker seg også nye klær, skoleuniformer og bøker. Totalt er det store økonomiske utfordringer, men dersom flere kan være med å gi litt ekstra gjør vi dette mulig. Vil du være med og gi barna på gateguttsenteret en fantastisk julefeiring? Eva Owiti, datter til Silas som er leder på gateguttsenteret, og resten av staben og ikke minst guttene hilser så masse, med ønske om en God Jul og et God Nytt År for alle partnere.

Merk gave: Tdidino

Guttene ønsker seg noe annet enn «Ugali» til Jul de elsker kylling og ris.

Noen av gateguttene samlet foran «Tido» Gateguttsenteret

17


Jul på Ebenezer barnehjem Tekst: GEN

F

orventningen er stor! Barna har lenge ­snakket om julen, og de skriver sine ønskelister. Mamma Winnie forteller at barna gleder seg stort til jul og ferie. Tiden i desember og januar er ”sommer­ ferie” for barna, dette er den varmeste tiden på året og skolen begynner igjen i slutten av januar. Barna gleder seg til en tur til ”byen” hvor de får ta seg ut personlige klær, prøve skoleuniformer, kjøpe små personlige ting. Alt dette pakkes inn og blir ikke brukt før det åpnes på juleaften. De gleder seg, prater og planlegger denne turen i lang tid. Alle barna deles opp i grupper og reiser med ledsagere inn til Kisumu.

18

Barna er spente på om det blir «kylling» i år til jul.

Etter endt handling får de kjøpe ”pommes fris” og brus – de storkoser seg. Selve juleaften ønsker de seg kylling, ris og ­poteter. Normalt når de har kylling, noe som etter forholdene er veldig dyrt, deles en kylling på 8-10 barn! Det blir ikke store kjøttbiten på hver. Vi har sagt at i år må de få minst en kvart kylling hver, slik at de får kjenne smaken. Mamma Winnie er ­begeistret, men som hun sier; det blir mange kyllinger når alle barna både på barnehjemmet og gateguttsenteret og i tillegg alle enker og arbeidere skal ha kylling til jul – vi snakker om 5 -600 stk! I tillegg


ebenezer

Barna trenger nye skoleuniformer - det blir slitt.

skal det kjøpes inn ris, poteter, grønnsaker og ekstra drikke og godteri. I juleuka ønsker vi også å gi alle sammen noe ekstra, ikke bare et julemåltid, men brød og ekstra god mat hele uken mellom jul og nyttår. Jesus sa: Det dere har gjort mot en av disse mine minste små, det har dere gjort mot Meg. Barna og arbeiderne fortjener det, men det er en stor økonomisk utfordring. All ekstra mat, klær og gaver er en kjempeutfordring! Vil du være med å gjøre dette mulig? Sammen kan vi bli barnas bønnesvar!

M gavee:rkJdin ul Det er mange munner å mette.

Norske sponsorer på besøk - barna gleder seg til jul!

19


polen

Merk din gave: Polen

Når du sår – vil du høste velsignelse! Tekst: GEN

En gla arbeidsgjeng på senteret. Her sammen med pastor, Wiestaw .

Den som er velvillig ovenfor den fattige, låner til Herren, og Han skal gjengjelde ham for hans gjerning. Salomos Ordspråk 19:17.

A

rbeidet i Polen vokser, og menigheten som er basen for et stort hjelpearbeid er til velsignelse for hundrevis av familier og mennesker i nød. Fra menigheten startet opp for ca. 7 år siden, med 12 – 15 medlemmer og husmenighet, har menigheten vokst til ca. 100 – 120 medlemmer i eget lokale. I tillegg kommer også mange mennesker til møter og guds­tjenester som ikke er medlemmer. De har også startet nye menigheter i flere byer, og flere er på gang.

20

De startet raskt opp med hjelpearbeid. Fra begynnelsen startet de med rehabiliteringssenter for hjemløse mannfolk. Mennesker som kom med forskjellige problemer, men gjengs for de fleste var at de hadde store problemer med alkohol. Dette hadde gjort at de var kommet ut å kjøre, mistet familie, venner og ofte havnet i fengsel. De fleste av disse guttene – sov ute i parker og på jernbanestasjon. Men senteret og menig­heten ble redningen, og de fikk et nytt liv. De


polen

Ukraina som har fått, og får støtte fra menigheten i ­Radomsko.

Arbeid skal gjøres! En av gutta i ferd å pusse veggene på senteret.

aller fl ­ este er nå med i menigheten, og flere er med som dyktige medarbeidere. Det er mange gutter som har fått livet sitt forandret, og fortsatt drives dette arbeidet. I dag er det ca. 20 hjemløse med i dette programmet. De så også at det var mange handikappede mennesker som satt hjemme, ingen brydde seg, og det var få aktiviteter for disse. De fikk en nød for disse menneskene og startet rehabilitering. Dette har vært til stor velsignelse for mange og de er så glad for å være med i programmet at de helst ikke vil hjem på ettermiddagen eller i helgene. Pr. i dag er det ca. 25 handikappede som får hjelp – hver dag. Vanskeligheten med å få arbeide i Polen er stor, det er stor arbeidsløshet, og da spesielt blant k­ vinner. Dette var også noe som grep tak i lederskapet i menig­heten, og de startet rehabilitering og etterutdannelse for kvinner som ikke hadde arbeid. De har nå ca. 20 kvinner som lærer å sy på moderne sy maskiner. Flere har allerede fått jobb i konfeksjonsbedrifter og flere har startet for seg selv med egen systue.

Sist jeg snakket med Pastor Wiestaw, hadde han nye planer på gang. De har nå fått leie – gratis, et stort lager – en fabrikk. De har også fått tilbud om å kjøpe denne byggingen på sikt. Bygget ligger rett ved basen de har i dag – det kunne ikke være bedre, Gud har kontrollen! Her ser de for seg at menigheten flytter inn med lokaler, kontor, tv- stasjon, hjelpe­ arbeid etc. De har planer og visjoner og Herren bare velsigner. Det var så sterk å høre Pastor Wiestaw fortelle, at de nå også ville være med for fullt og støtte arbeide til New Life Mission, med støtte til barn i Kenya. I dag har mange tatt ansvar for et barn, også fra Polen – det er gripende å høre at de gjør dette med iver og et glad hjerte. De sier vi har fått velsignelse fra New Life Mission i så mange år – nå vil vi være med å støtte og gi tilbake. De vet også, og forkynner sterkt i menigheten, at når du sår inn i Guds arbeid, da vil Han også velsigne tilbake – både i menighet og privat. Takk for at du er med og støtter New Life Mission med midler som gjør at vi kan fortsette å sende ­trailere med hjelp til Polen og Ukraina. Hvert år har vi sendt 8 – 10 trailere fullastet med utstyr. Dette koster penger! Frakten koster selv om vi nå har fått rimeligere priser, men totalt utgjør fraktkostnader til dette arbeide ca. kr. 150.000,- i året. Takk for din støtte! Vil du være med og støtte arbeidet med hjelpesendinger til Polen og Ukraina, kan du merke din gave med: Polen. Gud velsigne deg!

I tillegg til alt dette arbeidet med, hjemløse, handi­ kappede og arbeidsløse kvinner, har de et hjelpe­ program i sitt system hvor de hjelper over 500 fattige familier med mat, klær og brukte møbler etc. Dette har vært til fantastisk hjelp for hundrevis – ja tusenvis av mennesker. Som om ikke dette var nok har de ­gjennom hjelpesending fra New Life Mission, i t­illegg til alle familier, hjulpet flere sykehus med utstyr, ­senger sykehusklær osv. Det er også mange andre institusjoner, aldershjem, barnehjem og ikke minst et titals menigheter i Polen og inn i Gutta på handikappsenteret i full aktivitet med oppussing av møbler.

21


Rapport fra Ebenezer

Fengslet ble hans lykke! Tekst: Fortalt av Pastor Wiestaw Gosciej

Før fengselsoppholdet var han totalt bundet av alkohol. Dette skapte masse problemer for han. Piotr vokste opp i en alkoholisert familie. Faren var alkolist og døde på grunn av dette en altfor tidlig død. Moren hadde ikke kontroll over ham og hans eneste bror og hjemmet bestod mest av fyll og krangling, noe som førte til at også hans bror døde en tidlig død på grunn av alkohol. Denne dagen i fengslet for over 17 år siden ble hans lykke dag. Piotr ble frelst, totalt løst og satt i frihet. Inne i fengslet vitnet han om sin nye opp­ levelse og han ble en totalt ny skapning, fra å være den harde og tøffe, begynte han nå å be og hjelpe mennesker inne i fengslet. En dag ble Piotr løslatt, men hvor skulle han gå? Dersom han skulle gå tilbake til gamle venner, ville kanskje problemene komme på nytt, han trengte hjelp og et trygt sted. Han hadde hørt om rehabiliterings senteret til menigheten i Radomsko, og tok mot til seg og oppsøkte dette. Da han traff pastor Wiestaw for­ talte han om sine opplevelse og at han trengte hjelp. Han ville starte et nytt liv.

Piotr sammen med en glad pastor Wiestaw.

P

iotr, så ingen utvei – han var dømt til mange års fengsel. Han hadde allerede sittet inne i over 10 år, men han var en av de heldige som en dag fikk høre evangeliet forkynt inne i fengslet, et budskap om en Jesus som elsker deg – tross all synd, all elendighet. Uansett hva din synd er, uansett hva du har gjort så er ingen ting for lite – og ­heller ikke for stort for Han som gav sitt liv til soning for menneskene. Bud­ skapet fra disse menneskene som en dag for over 17 år siden kom til fengslet, ­forandret hans liv – totalt! Piotr tok i mot budskapet, han tok i mot Jesus og ble frelst.

22

For 7 år siden begynte Piotr i programmet for hjemløse, og fikk hjelp og arbeids­trening til å komme ut i normalt arbeidsliv. Etter 2 år i dette programmet følte han seg fullstendig restaurert og satt i frihet. Dette var noe som også pastor Wiestaw og andre medarbeidere i menigheten så, og alle var veldig glad og begeistret for at Piotr var kommet gjennom alle vonde minner, og kunne tilgi både familie og gamle kamerater.

Denne dagen ble hans lykke dag!


Når Piotr var ferdig med sin tid i rehabiliterings program startet menigheten et program for handi­ kappede, mennesker som ingen brydde seg om. Dette var mennesker som satt hjemme eller på institusjoner uten at noen tok seg av dem. Menigheten trengte instruktør for snekkeravdeling for disse menneskene, og Piotr ble ansatt for å ta seg av dette. Senere har dette utviklet seg til at han nå etter 7 år på senteret er leder for denne avdelingen på flere områder og er aktivt med i menigheten.

Vi trenger flere partnere i misjonen!

Etter 3 år traff han også ei jente, Iwona som j­obbet på senteret. De ble forelsket og gift, og har nå to ­herlige barn sammen – 2 nydelige jenter. Hver mandag reiser Piotr med team ut til fengslet og har møter for fangene, noe som både fengsels ledelse og fangene setter stor pris på. Han ser stadig nye mennesker bli frelst og forandret. Fra fengsel til frihet! Tenk hvilken forandring! Fra å være bundet av alkohol og sperret inne i fengsel, har han nå fått en fantastisk familie. De har arbeid og de jobber sammen i samme menighet. Han får være med å forkynne evangeliet. Piotr og Iwona er noen ­fantastiske mennesker, som gjør en fantastisk jobb. Vær med å be for begge to og barna deres, at ­Herren skal ta vare på dem og bevare dem.

Misjonen vokser, det er store utfordringer på ­mange områder og vi vil gjerne ha med flere partnere i ­arbeidet. Alene kan vi ikke gjøre mye, men sammen blir vi bønnesvar for mennesker i den ytterste nød og fattigdom, både i Øst Europa og Afrika. Love is action! Kjærlighet er handling! Vil du være med å bringe evangeliet ut til de som kanskje aldri har hørt evangeliet om Jesus forkynt? Eller være med å gi den sultne brød – å kle den nakne? Vi trenger flere faddere og partnere i misjonen. Vær med og verv flere som får bladet vårt ­gratis ­tilsendt – det er enkelt! Fortell mennesker om ­misjonen og arbeidet, fortell at de kan få bladet ­dersom de ønsker det te – fritt tilsendt. Noter: Navn, adresse, telefon og eventuelt ­e-post, og send dette inn til oss – da er du med og misjo­ nerer – du er med å gjøre det mulig. Gud ­velsigne deg!

Familien samlet- Pastor Wiestaw, kona Ruta og barna Emanuel og Victoria.

23


Testamentariske gaver

NLM blir hver måned bønnesvar for tusenvis av foreldre­løse barn og fattige mennesker Dette har vært mulig fordi vi i alle år har fått støtte fra misjons­venner og partnere over hele landet. Vi har også fått gaver ved å bli nevnt i menneskers testament. Disse gavene har vært til stor velsignelse, og bidratt til å kunne gi ekstra til de som trenger det mest. Dersom du ønsker å gi en ­testamentarisk gave til New Life Mission, så er vi svært takk­nemlige for det. Du kan kontakte oss på telefon: 22 38 45 30 dersom du har ­spørsmål eller om du ønsker en samtale med oss. For at et testament skal være gyldig må disse formelle kravene være innfridd: • Testamentet må være ­skriftlig • Det må være to vitner du selv har godkjent tilstede når testamentet skrives • Vitnene må vite at det er et ­testament du selv, eller den du har bemyndiget, har skrevet • Du må selv skrive under ­eller vedkjenne deg din underskrift mens vitnene ser på.

ADRESSE: New life mission, Postboks 35, 3054 Krokstadelva NORGE E-POST: post@newlife.no WEB: www.newlife.no TLF: +47 22 38 45 30 KONTO: 9791.10.65685

FOR BETALING FRA UTLANDET: IBAN: NO 0997911065685 SWIFT CODE/BIC CODE: DNBANOKK ORG.NR: 965 608 400 STYRET I NEW LIFE: Gunnar Enok Nilsen Tor Egil Røyland Gunnar Aaberg

MISJONSLEDER: Gunnar Enok Nilsen ANSVARLIG UTGIVER: New Life Mission OVERSETTER: Vidar Skretteberg DESIGN/TRYKK: www.hbo.no

www.newlife.no

Vitnene skal skrive under på ­testamentet mens du selv er ­tilstede, og etter ditt eget ønske.

New Life Mission har i over 31 år spredt budskapet om frelsen i Jesus Kristus ­gjennom ­møter, korstog og seminar i ulike deler av verden. Vi hjelper fattige gjennom å bygge barne­hjem, førskoler, ha hjelpe­sendinger og matutdelinger. New Life Mission Magazine er et ­gratis tidsskrift til våre medlemmer med ­rapporter fra dette arbeidet.

Innføring av KID nummer. Vi har i takke­brevene og på giroen med bladet tatt i bruk KID nummer. Dette gjør registreringen av din innbetaling enklere for oss. Vi er takknemlig­ til alle som benytter seg av dette. Er du usikker­ på bruken av KID nummer, så ­fortsetter du som før. Skulle det oppstå noen feil registreringer så håper vi du er over­bærende. Takk for hjelpen!

New Life Magazine nr. 4  

Les et nytt spennende magasin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you