IconNews 2 2017 Fi

Page 18

VIERASKYNÄ

Rohkeasti uudistumaan Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta lisää tutkitusti yhteiskunnan osaaHARRI KIVELÄ mista ja verkottumista. Sen vaikutukset leviävät laajasti kansantalouteen lisäKirjoittaja on Innovaatiorahoituskeskus Tekesin asiantuntija ten vaurautta, parantaen työllisyyttä ja alueiden elinvoimaisuutta. Se tuottaa patentteja ja uusia tuotteita, prosesseja ja palveluja. Uudet toimintatavat näkyvät yritysten liikevaihdon, tuottavuuden ja työllisyyden kasvuna. Suomen innovaatioympäristö on arvioitu monissa kansainvälisissä vertailuissa yhdeksi maailman parhaista. Suomen vahvuuksiksi vertailut nostavat avoimen ja toimivan vuorovaikutuksen yritysten ja tutkimusmaailman välillä, osaavan henkilöstön, kehitysinvestointien määrän ja koulutusjärjestelmän sekä innovaatiotoiminnan laaja-alaisuuden. Innovaatiorahoituskeskus Tekes palvelee suomalaisen elinkeinoelämän ja tutkimuksen uudistumista. Kansainvälistymisestä nopeaa kasvua hakevat pkyritykset ovat tärkein kohderyhmä. Rahoitus auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja kasvamaan vientimarkkinoilla. Tekes on riskirahoittaja, joka kannustaa yrityksiä rohkeaan uudistumiseen. NewIcon Oy on ollut lähes perustamisestaan saakka Tekesin asiakkaana ja yhteistyökumppanina. ”SUOMEN Yrityksen kasvuharppaukset ovat olleet nopeita ottaen huomioon sen, että kyseessä on tuotteet itse kehitINNOVAATIOYMPÄRISTÖ tävä ja valmistava yritys. ON ARVIOITU MONISSA Tekesin rahoituksella NewIcon on kehittänyt osaamistaan ja lääkehuollon automatisointiin sekä KANSAINVÄLISISSÄ lääketurvallisuuteen keskittyviä tuotteita ja palveluiVERTAILUISSA YHDEKSI ta. Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen avulla yritykselle saatiin avattua ulkomaisia markkinoita MAAILMAN PARHAISTA.” ja parannettua valmiuksia rakentaa liiketoimintaa kotimaassa ja ulkomailla. Lisäksi luotiin pohjaa merkittäville pääomasijoituksille. Automaatio, sen monistaminen ja NewIconin huippuosaamisen soveltaminen nopeasti kasvaville terveysteknologian markkinoille luo lähes rajattomat mahdollisuudet kasvuun ja kansainvälistymiseen. Kuopion alueen terveys­ teknologian keskittymä tukee tätä kehitystä. Tekes toimii osana kehittyvää Team Finland -verkostoa ja yhdistyy vuoden 2018 alusta Finpron kanssa Business Finlandiksi. Tämä tarjoaa yrityksille tulevaisuudessa entistäkin suoremman ja laajemman kanavan kehitystoiminnasta kansainvälisesti menestyvään liiketoimintaan.

18