Page 1


Van de redactie Inhoud

IN DIT NUMMER

Joop Bakker

03

Deze uitdrukking zul je in dit nummer van het Newfrontiers magazine vaak tegenkomen.

Zout en licht!

Zout met smaak Door Henk Kersten

04

Nieuws uit de Schuilplaats Utrecht Door Jan Heida

05

Nieuws uit Nieuw Leven Maastricht Door Bert de Hoop

06

In ons vorig nummer hadden we beloofd dat het Newfrontiers magazine voortaan tweemaal per jaar zal uitkomen: in september, bij de start van het seizoen en in januari, bij de start van het nieuwe jaar. Dat laatste hebben we niet helemaal gehaald. Vanwege de drukte voorafgaand aan en rond de feestdagen ook niet zo’n handig verschijningsmoment. Dus het zal in de toekomst wel telkens rond begin februari verschijnen. Ruim op tijd om allerlei plannen aan jullie te presenteren.

Zout & Licht Visie & Waarden 15 Door Dave Stroud

08

Bijbelstudie Zout & Licht De kerk in de samenleving Door Joop Bakker

09

Newday 2011

09

Trainingsweekend Kinderwerkers

Een van die plannen, waar op dit moment hard aan wordt gewerkt, is de Newfrontiers Weekend Conferentie in Voorthuizen in mei a.s. Velen herinneren zich nog de goede en opbouwende tijd die we enkele jaren terug in Delden hadden tijdens onze conferentie. We hebben dus goed nieuws: in mei kunnen we hier een vervolg aangeven en we hopen dat jullie allemaal zullen komen. In dit nummer lees je er alles over. Reden genoeg om je snel aan te melden via onze website.

Door Wouter & Simone Vertegaal

10

Weekend Conferentie Door Joop Bakker

11

Programma Weekend Conferentie

12

Agenda

Het thema van dit blad komt uit Mattheüs 5, waarin Jezus ons ‘zout en licht’ noemt. Hij zegt dan niet dat we dat moeten zijn, maar dat we het zijn! Dat is onze status. Wat voor consequenties dat heeft, wordt in dit magazine duidelijk uitgewerkt. Dit alles, om ons te helpen het Koninkrijk van God steeds meer zichtbaar te maken in een wereld in verval.

Verder vind je in dit nummer weer nieuws uit de kerken, Bijbelstudie, en andere nuttige informatie zoals het trainingsweekend voor kinderwerkers en Newday, een onvergetelijke jeugdconferentie. Ten slotte, als familie worden we steeds internationaler: Den Haag gaat binnenkort van start, Groningen heeft veel internationals en ook in Utrecht zien we die ontwikkeling. Dit zien we ook graag terug in ons blad in bij voorbeeld een of meer pagina’s in het Engels. Vandaar de aanmoediging aan onze ‘internationale kerken’ om bijdragen in het Engels aan te leveren! Misschien lijkt het je leuk om aan ons blad mee te werken? Het zou ons enorm helpen als we ons redactieteam zouden kunnen uitbreiden met Nederlandse en internationale leden. Wellicht dat het lezen van dit nummer je daartoe aanmoedigt....

Colofon Newfrontiers Magazine Nederland is een publicatie van Newfrontiers Nederland Redactie: Joop Bakker en Arco Biesheuvel Medewerkers: Henk Kersten, Jan Heida, Bert de Hoop, L ydie Geurts, Wouter & Simone Vertegaal Vormgeving: Jaïr Tanasale

2

Newfrontiers Nederland is deel van Newfrontiers, een wereldwijde familie van kerken samen op weg met een opdracht om het Koninkrijk van God uit te breiden, door het

    

herstellen van de gemeente, maken van discipelen, trainen van leiders, stichten van gemeenten, bereiken van volken

Newfrontiers Nederland Tesschelschadelaan 1 3842GA Harderwijk E-mail: office@newfrontiers.nu Website: www.newfrontiers.nu


Henk Kersten Lieve Newfrontiers familie, Als Jezus tijdens de bergrede in Zijn onderwijs overgaat van innerlijke waarden en karakter - in de zaligsprekingen - tot het zijn van ‘zout en licht’ in de wereld, dan zegt Hij hiermee dat het leven van een christen méér is dan het leiden van een innerlijk oprecht en heilig leven. Het volgen van Jezus is meer dan een privé aangelegenheid maar heeft ook alles te maken met een leven midden in de wereld. Hoe we zijn in ons werk en niet alleen in de kerk. In invloed net zo krachtig als de werking van een antibioticum in het lichaam waardoor een ontsteking verdwijnt. In de bergrede geeft Jezus ons waarden mee en deze vinden we terug in datgene wat we ermee doen, in wat we ondernemen. Waar het echt om gaat is de wijze waarop onze waarden zichtbaar worden in ons dagelijks leven. Dat is nu het hele doel van zout en licht. Dat het doet waarvoor het bedoeld is. Het zout waar Jezus hier over spreekt, is niet zoals het beetje zout wat we bij het ontbijt op ons gekookt ei doen, maar het ‘zout’ (nitraatzouten) gebruikt om de akker mee te bewerken en vruchtbaar te maken. Als dat zout niet meer werkte dan werd dit gebruikt als ondergrond voor de paden (waar mensen over heen lopen).

We kunnen dit niet voor een ander bepalen, maar het is goed om zo af en toe even naar ons leven te kijken of we vruchtbaar zijn gebleven, of we datgene nog doen waarvoor we geroepen zijn. “Zout zonder smaak” zouden we enerzijds kunnen vertalen met een onvruchtbaar leven en anderzijds is het een leven ‘zonder inhoudelijke morele waarden’. Een leven dat niets toevoegt, of je er nu wel of niet bent, niemand merkt het verschil. Het prachtige van een leven met Jezus is, dat jouw en mijn leven er wel degelijk toe doet. Jouw leven heeft juist zin gekregen doordat Hij er bestemming aan geeft. Het maakt dus wel degelijk uit of we ergens wel of niet zijn, zelfs zo dat ook ons spreken ‘gezouten’ is. Dat we weten wat we, wanneer en aan wie we vertellen. Het is mijn gebed en verlangen voor een ieder van ons, dat we een bijzonder vruchtbaar jaar zullen genieten, met een leven dat er toe doet en een spreken dat vol van Gods wijsheid is, zodat jouw en mijn invloed voor onze omgeving zichtbaar en merkbaar is. Dat mensen niet over ons heen lopen en niet om ons heen kunnen. Liever nog, niet om Jezus in ons heen kunnen. Een bijzonder 2011 vol van Zijn genade en liefde in een bijzondere volharding om Zijn wil te blijven doen.

3

Intro

Zout met smaak...


Nieuws uit De Schuilplaats Utrecht Jan Heida

Nieuws

De kerstdagen zijn al weer een tijdje achter de rug. Het zijn altijd weer drukke tijden voor een kerk, zeker als je mensen de gelegenheid wilt geven een kerst(avond) dienst bij te wonen. Ook deze keer mochten we een flink aantal gasten verwelkomen in ons midden. Zij hebben allen het goede nieuws van de geboorte van Jezus mogen horen en van velen hebben we leuke reacties ontvangen. Een paar weken voor de kerst hebben we John Houdijk in mogen zegenen als nieuwe oudste in de gemeente. Voor de kerk was het goed dat er een tweede oudste bij kwam nadat Lody Bollebakker bijna 2 jaar geleden aangegeven had dat hij en zijn vrouw zich meer wilden gaan richten op hun woonplaats Vianen. Zij hebben inmiddels afgelopen december ook afscheid genomen van onze kerk als gemeentelid. Daarmee sloten zij en de kerk een lange geschiedenis samen af. Voor John en Beth was het gelijk een erg drukke tijd, want niet alleen werd John oudste, kort daarvoor waren beiden ook ouders geworden van een prachtige baby met de naam Hannah. We waren in heel het proces erg blij met het feit dat we als kerken samenwerken als een familie, want in heel de ‘zoektocht’ naar een oudste hebben we volop steun gehad van Joop en Djoekie Bakker uit Groningen. Joop was dan ook degene die, namens het apostolisch overzicht van Newfrontiers, samen met mij John ingezegend heeft als oudste. Een ontwikkeling die in het vorige jaar op gang is gekomen is de toenemende betrokkenheid als gemeente bij de Engelstaligen die zich in Utrecht (en omgeving) bevinden. Vaak zijn het studenten die voor een bepaalde tijd naar Nederland komen om in Utrecht op de universiteit te studeren, maar daarnaast werken er ook veel Engelstaligen in deze regio. De contacten beginnen te groeien inmiddels, en elke zondag zorgen we voor een goede vertaling van de dienst in het Engels. Daarvoor gebruiken we een praktisch zend- en ontvangstsysteem waardoor de Engelstaligen op een willekeurige plek in de zaal kunnen gaan zitten. Dat bevordert weer de integratie. Ook de website hebben we zodanig aangepast dat die toegankelijk is voor Engelstaligen. Half februari gaan Gerda en ik 10 dagen op zendingsreis naar Burkina Faso. Eind vorige eeuw is Trudi Aben uit ons midden verhuisd naar dit Afrikaanse land en inmiddels heet ze Trudi Sanon en heeft ze samen met haar man Elie Sanon twee geweldige kinderen. Elie en Trudi zijn in de stad Bobo Dioulasso (de op 1 na grootste stad van Burkina) een kerk gestart voor Fransta-

4

ligen en als kerk mogen wij hen daarbij ondersteunen vanuit Nederland. Gerda en ik gaan daar op diverse gebieden onderwijs geven, qua doelgroep variërend van voorgangers van lokale kerken, tot leerkrachten van de christelijke basisschool waar de kerk bij betrokken is. Verder aan zondagsschoolwerkers, mensen die net tot bekering zijn gekomen naar aanleiding van een evangelisatieactie in januari, en natuurlijk de mensen van de kerk zelf. Een druk programma in een warm land, maar het geeft iedere keer weer enorm veel voldoening om daar te mogen zijn en Gods Koninkrijk daar te mogen dienen. Een paar maanden geleden is het team van werkers in het buitenland groter geworden doordat we een echtpaar uit hebben mogen zegenen voor hun werk in het Midden Oosten. Justin en Amber Stolk plus hun zoontje Benyamin, zijn momenteel volop bezig met het ingroeien in de taal en de cultuur van het land waar ze nu wonen. U ziet: er is volop ontwikkeling en activiteit in Utrecht. Naast activiteiten verder weg is ons directe verlangen nog steeds om de man/vrouw vlakbij te bereiken. In die zin zijn we allen ‘gezonden’ in deze wereld om Jezus te delen met anderen, zoals Jezus brood deelde met de mensen om zich heen. Heerlijk om dan als kerk mee te maken dat twee mensen vlak voor de kerst hun leven aan God over hebben gegeven en nu volop aan het groeien zijn. Dat smaakt naar veel meer. We verlangen er met elkaar dan ook naar dat ons getuigenis in Utrecht en omgeving steeds sterker zal gaan worden vanuit ons jaarthema: “Dan groeien we, ons aan de waarheid houdende”. Kom gerust eens langs op een zondag als je in de buurt bent, ook dat is samen familie zijn en anders: tot ziens in Voorthuizen!


Nieuws uit Nieuw Leven Maastricht Sjiek is miech dat… Afgelopen week kwam ik uit bij de brief van Paulus aan de kerk van Thessalonicenzen. Een geweldige bemoedigende brief van Paulus aan de jonge kerk in Thessalonica om ze te versterken in hun geloof en ze de zekerheid te geven dat Jezus terugkomt. Wat me aansprak was niet alleen de bemoediging, zijn complimenten, zijn relatie met hen maar ook zijn bezorgdheid voor de plaatselijke kerk. Op een bepaald moment was zijn bezorgdheid zo groot dat hij zijn vriend en helper in het geloof, Timotheüs, naar Thessalonica stuurt om hen te versterken. Als Timotheüs terug komt ontvangt Paulus van hem het goede nieuws uit Thessalonica dat hun geloof en liefde niet verslapt zijn. Vanavond neem ik even de tijd om wat dingen te schrijven die we mee maken in Mestreech. Goed nieuws! Mooie bemoedigende dingen, zoveel eigenlijk dat ik niet goed weet waar te beginnen en bang ben om dingen te vergeten. Nieuwe stappen… Afgelopen jaar zijn we begonnen om onze diensten te gaan houden in de gymzaal. Niet meer in de kleine zaal en met dus meer ruimte. Het is grappig om te merken dat het letterlijk ook voelt als meer ruimte. Menselijk gezien was er geen aanwijzing dat we te weinig ruimte hadden in de kleine zaal, sterker nog er waren nog genoeg lege stoelen. Maar als stap in geloof zijn we naar de gymzaal gegaan. Sinds die tijd komen er nieuwe mensen, ze blijven, voelen zich thuis en we hebben alweer een aantal diensten gehad waar we niet genoeg stoelen hadden… Tegelijker tijd zijn Maarten en Lise begonnen met het opzetten van een aanbiddingsteam. Samen met Meindert hebben ze een aantal jaar op een geweldige manier de kar getrokken en het is heerlijk om te zien hoe er nu een team begint te ontstaan, waarvan we hopen dat er nog vele zullen komen. Een andere nieuwe stap is, dat de ontwikkeling van Nieuw Leven-groepen op volle vaart door gaat. Dit jaar zijn we gestart met Nieuw Leven-groepen die nu wekelijks bij elkaar komen voor vriendschappen, bemoediging, zorg en discipelschap. Het is heerlijk om te zien wat daar doorheen gebeurt en ontstaat binnen en buiten de kerk. We hebben het dan nog niet eens over de individuele stappen die mensen zetten en hebben gezet om elke dag weer met passie en toewijding mee te bouwen aan het werk wat God aan het doen is hier. Het is een geweldig voorrecht om zo samen kerk te mogen zijn. Global serving hands Sinds de start als kerk hebben we de uitdaging op ons genomen om vorm te geven aan de roeping om zending en kerk hand in hand te laten gaan. John en Harriet hebben hier hard aan gewerkt en ik denk dat we groeien naar iets wat veel belooft voor de toekomst.

Elk jaar gaat er vanuit Nieuw Leven Maastricht een team op zendingsreis naar Zuid-Afrika en Zimbabwe, samen met Global Serving Hands. Tijdens deze reis ondersteunen we de plaatselijke kerken met een diversiteit aan programma’s. Er worden seminars voor leiders gehouden, seminars voor vrouwen, jeugdacties, er wordt meegeholpen in kerkdiensten, er worden nieuwe kerken geplant, we geven praktische ondersteuning voor scholen en voorlichting bij gezondsheidsprojecten. Een “DTS” in en vanuit de plaatselijke kerk met training, uitgaan en versterkt terugkomen. Al met al een ervaring waarbij je tentpennen wijd geplaatst worden, comfortzone een akelig woord wordt en persoonlijke ruimte in een totaal ander daglicht komt te staan. Maar wat gaaf is het om eerst in de sloppen van Pretoria te dienen en daarna de liefde van Jezus te mogen laten zien in het Noorden van Zimbabwe, in gebieden waar bijna niemand komt. Een ervaring waarbij je ervaart hoe het is om afhankelijk van God en de Heilige Geest te zijn, hoe fantastisch het is om te ervaren dat mensen weer hoop krijgen omdat ze Jezus als Verlosser aangenomen hebben. Meer dan de moeite waard om een keer mee te gaan. Mighty men & Pure Women… Dit jaar gaan we voor de vierde keer weg met Mighty men en voor de tweede keer met Pure Women. Niemand van ons had gedacht dat er zo’n honger zou zijn naar weekenden voor mannen en vrouwen. Sinds de start hebben we steeds een verdubbeling in aantal gezien, een prachtige zegen! Mannen en vrouwen die op zoek zijn naar vriendschappen, ontspanning en diepgang met de verwachting dat God herstel gaat brengen in hun levens en gezinnen. De getuigenissen die los komen van deze weekenden zijn indrukwekkend en we kijken ook dit jaar weer uit naar de dingen die gaan gebeuren. Voor deze weekends zijn achtergrond, geloof, of plaats niet van belang. Wat ons bindt is het verlangen om een verandering te zien in ons land, in onze omgeving, onze gezinnen, huwelijken en onze eigen levens. Pure Women is dit jaar op 18 t/m 20 maart en Mighty Men van 4 t/m 6 november. Voel je meer dan welkom. Toekomst… Vol verwachting kijken we naar de toekomst. Veel plannen en verwachtingen, maar bovenal ontspanning dat we in de eerste plaats zonen en dochters zijn van de allerhoogste God. Er valt nog zoveel meer te vertellen maar ik denk dat de belangrijkste boodschap is: God is goed en Hij bouwt zijn kerk. In de tussentijd genieten wij volop van het avontuur met Hem. Volmondig kunnen we zeggen ja: Sjiek is miech dat… dank U Heer! Groeten oet Mestreech www.nieuwlevenmaastricht.nl

Volg ons op twitter: @nlmaastricht Of facebook: Nieuw Leven Maastricht

5

Nieuws

Bert de Hoop


Zout & licht Dave Stroud, vertaald door Lydie Geurts Oorspronkelijke titel: Salt & Light

Visie & Waarden

Op een zomeravond liep ik naar huis, ik zag ernaar uit om samen met het gezin te eten en in gedachten zag ik het idyllische plaatje al voor me. Met z’n allen in de achtertuin zitten en genieten van een maaltijd met gebraden kip, klaargemaakt met knoflook, citroen en kruiden. Misschien een paar nieuwe aardappeltjes, een groene salade, een glas wijn… Toen ik de koelkast open deed en de vieze stank van bedorven vlees rook, was mijn luchtkasteel snel verdwenen. Ik haalde de kip uit de verpakking en de geur deed me meteen kokhalzen. Geschrokken van de smerige lucht rende ik naar de vuilnisbak, en moest ik me helaas neerleggen bij het vooruitzicht op een teleurgestelde familie en een salade zonder vlees! Dit alledaagse voorbeeld herinnerde me aan een eenvoudig maar belangrijk principe. Zonder goed conserveringsmiddel zal vlees snel verrotten en bederven. En jawel, met de maatschappij is het niet anders. Het Verenigd Koninkrijk heeft het hoogste percentage drugsverslaafden van Europa. Het aantal stellen dat trouwt is op het laagste punt aangekomen sinds 1862. Per dag sturen scholen 2200 kinderen naar huis vanwege onacceptabel gedrag in het klaslokaal. Gewelddadige overtredingen door vrouwen hebben het hoogste punt ooit bereikt, waarbij dagelijks gemiddeld 250 vrouwen worden gearresteerd. Van jongeren in de leeftijdsgroep van 14-17 jaar heeft 58% pornografie bekeken en is 40% seksueel actief. Per jaar worden meer dan 41.000 vrouwen onder de 18 jaar zwanger en 49% daarvan ondergaat een abortus. Ruim 40 jaar geleden werd in het Verenigd Koninkrijk abortus gelegaliseerd, sindsdien zijn er zeven miljoen kinderen geaborteerd. Waar je ook kijkt, overal zijn tekenen van bederf. Deze epidemie komt niet alleen in mijn eigen land voor. In andere landen geven veel soortgelijke statistieken hetzelfde beeld. Gezien dit resultaat moeten we ons afvragen waarom de kerk geen groter verschil maakt. Jezus zei tegen ons dat we zout en licht zouden zijn. Deze realistische beelden geven aan hoe de kerk in de maatschappij moet staan. Zout conserveert; het weert bederf. Als de kerk echt zo zout was als ze zijn moet, zouden we in de maatschappij niet zo’n verval zien. Licht dringt door in de duisternis; het brengt openbaring en helpt mensen de waarheid te zien. De kerk zou een baken van hoop moeten zijn, ze zou moeten laten zien wat zonde werkelijk is en openbaring moeten brengen door de verkondiging van het evangelie. Het is voor ons altijd belangrijk geweest om voortreffelijke gemeentes te bouwen, maar de invloed die we hebben zou veel verder moeten reiken dan onze gebouwen en onze samenkomsten en zou een merkbaar effect moeten hebben op de maatschappij om ons heen.

6

Dit betekent dat ieder van ons persoonlijk de verantwoordelijkheid moet nemen voor de omgeving waarin God ons heeft geplaatst; onze werkplek, onze universiteit, onze straat en onze school. We moeten een positieve invloed hebben door onze daden en door onze evangelieverkondiging. Als plaatselijke gemeentes moeten we een krachtige uitwerking hebben op hele gemeenschappen door actie te ondernemen op sociaal gebied en zorg voor de armen, door hulp te bieden in de nood van de maatschappij en in haar midden positief aanwezig te zijn. Een van de voordelen van de samenwerking tussen landen is, dat als God ons leidt, we ook op breder nationaal en internationaal vlak een verschil kunnen maken. Dit is niet iets nieuws, het is een kernelement van dat waar God ons in Genesis 1 voor heeft gemaakt. Op de zesde dag schiep God de mens en droeg hem op: ‘bevolk de aarde en breng haar onder je gezag’ (Genesis 1:28). Bevolk de aarde Dit was duidelijk een bevel aan Adam en Eva om kinderen te krijgen. Vanaf het begin was het Gods bedoeling dat de hele aarde bevolkt zou worden door mensen die zijn beeltenis zouden dragen en het werk van zijn handen zouden laten zien. Nu zijn er op de planeet meer dan zeven miljard mensen, de gedachte dat we deze wel genoeg bevolkt hebben valt je dus niet kwalijk te nemen! Maar veel van al die mensen die nu op de aarde leven, kennen hun Schepper niet, en het beeld van God in hen is misvormd door zonde. Jezus is gekomen om het beeld van God in de mens te herstellen. Daarom zijn we niet alleen geroepen om natuurlijke kinderen te krijgen en die op een godvruchtige manier op te voeden, we zijn ook geroepen om ‘geestelijke’ kinderen te krijgen door evangelisatie, om mensen door het evangelie op Christus te richten, zodat ze op hem gaan lijken. Breng de aarde onder je gezag De term ‘onder je gezag brengen’ is rijk en betekenisvol en spreekt over bewerken, beschermen, verantwoordelijkheid nemen en orde scheppen. Adam werd in een tuin geplaatst en hem werd gezegd dat hij deze moest bewerken. Onze roeping blijft dezelfde, ook in deze tijd. We hebben de opdracht om de omgeving waarin we leven te bewerken tot eer van God. Zelfs de prachtigste tuin raakt snel overwoekerd door onkruid als ze verwaarloosd wordt. Dit Visie & Waarden 15: Een kerk die bewijst zout en licht te zijn in haar eigen omgeving en daarbij invloed heeft op de plaatselijke cultuur.


John Cadbury begreep dit principe. Rond 1820 kwam alcoholisme in Engeland overal voor. Het water was zo vervuild dat mensen grote hoeveelheden gin dronken, en de maatschappij had zwaar te lijden onder dronkenschap, wat armoede en criminaliteit tot gevolg had. Cadbury nam zich voor een oplossing te vinden en daarom zette hij een bedrijf op dat cacao en chocola leverde als alternatief voor alcohol. Jarenlang was de familie Cadbury actief betrokken in sociale hervormingen. Zij voerden actie tegen het gebruik van kinderen voor het vegen van schoorstenen en kwamen op voor de rechten van de sociaal zwakken. De standaard van de zorg voor hun werknemers was hoog, ze betaalden royale lonen, zorgden voor scholing, gezondheidszorg en pensioenregelingen. Gedurende een halve eeuw werd er zelfs bijbelstudie en morgengebed gehouden. Aan het eind van de jaren 1890 kochten de zonen van John Cadbury een groot stuk land en bouwden daar voor zowel werknemers als niet-werknemers betaalbare woningen met ruimte voor tuinen en bomen. Door verantwoordelijkheid te nemen en ernaar te streven zout en licht te zijn, had de familie Cadbury een opmerkelijke en blijvende invloed op hun samenleving. Wij hebben in ons leven precies zo’n visie nodig. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Wees zout en licht. We mogen ons niet fixeren op het een ten koste van het ander. In plaats daarvan moeten we het evangelie brengen en de cultuur veranderen. We moeten het evangelie prediken en zorgen voor de armen. Wees zout en licht Ieder moet in zijn eigen omgeving zout en licht zijn. Het is nodig dat we onszelf de vraag stellen: ‘Hoe kan ik het gebied waar God mij in de wereld geplaatst heeft bewerken?’ Voor sommigen betekent dat wellicht uitstekend werk leveren voor je werkgever of gewoon niet meedoen aan roddel op kantoor. Voor anderen is het misschien een oude buurman bezoeken of een positieve invloed hebben op andere ouders en onderwijzers van de plaatselijke school.

Als plaatselijke gemeentes moeten we onze samenleving op een praktische manier beïnvloeden zodat onze omgeving een betere plek is om te wonen. De straten zouden veiliger, de buren betrouwbaarder moeten zijn en de kinderen zouden veilig in de openbare ruimte moeten kunnen spelen. Ongelovigen zouden je gemeente als het ware grondig moeten missen als die, om welke reden dan ook, de deuren zou moeten sluiten! We zullen ook echte wijsheid nodig hebben om te weten hoe we onze middelen en mensen op een breder regionaal of nationaal vlak kunnen inzetten. We moeten beseffen dat er tijden zijn waarop de plaatselijk gemeente de voorvechters van verandering moet steunen in plaats van zelf voorop te gaan. Dit is niet omdat we plotseling ons geloof in de kerk zijn kwijtgeraakt. Veel meer omdat oudsten van plaatselijke gemeentes tot de ontdekking zouden kunnen komen dat het hun ontbreekt aan de combinatie van vaardigheden die noodzakelijk is om actie te voeren voor een bepaalde structurele hervorming. Hervorming kan met zich meebrengen dat men met een bepaalde politieke partij samenwerkt op een manier die voor een plaatselijke gemeente ongepast zou zijn. Het zou een gemeente meer kunnen kosten dan zij in staat is op te brengen en aan te kunnen. Bij zulke gelegenheden zouden we niet bang moeten zijn om de volgende generatie van hervormers de vrijheid te geven om hun roeping te volgen terwijl we hen steunen met gebed en bemoediging, als zij de Wilberforces of de Shaftsburys worden van onze tijd. De reikwijdte van de opdracht om zout en licht te zijn is immens. Ze omvat alles en het eist de inzet van ieder van ons. Het evangelie moet haar uitwerking hebben op alle terreinen van onze samenleving. Zout zakt diep in de scheuren en licht kan doordringen tot zelfs de kleinste en donkerste plaatsen. Geen deel van deze wereld zou buiten het bereik van Gods heerschappij moeten vallen. Geen millimeter van de schepping zou aan zijn reddende aanraking moeten ontkomen. Het potentieel is enorm. Ik ben werkelijk enthousiast over alles wat God door ons zal bewerken als we onszelf toewijden om in de wereld zout en licht te zijn. Het is mijn hoop en droom dat, als wij ernaar streven Gods heerschappij te bevorderen in alles wat zijn schepping omvat, onze naam als beweging waardig bevonden zal worden om toegevoegd te worden aan de lijst van maatschappijhervormers uit vroegere eeuwen.

Ik heb eens een buurtwacht opgestart waardoor het gebied veiliger werd en de grenzen wegvielen tussen de verschillende etnische bevolkingsgroepen die in de straat woonden.

7

Visie & Waarden

is Gods scheppingsmandaat: jullie zullen hoveniers zijn! Trek het onkruid eruit, verzorg de planten, laat de schoonheid van de schepping naar boven komen. Wees zout. Wees licht. Dat brengt enorm veel met zich mee. We hebben een door God gegeven verantwoordelijkheid die veel verder reikt dan het simpelweg bouwen van gemeentes en het winnen van hen die verloren zijn. We zijn geroepen om de hele schepping vorm te geven. Van ieder van ons wordt gevraagd zich daarvoor in te zetten en daarbij gebruik te maken van onze verschillen in achtergrond, onze talenten en onze passie om deze wereld op orde te brengen.


...Zout en licht: de kerk in de samenleving…. Joop Bakker Lezen: Matteüs 5:13,14 en Genesis 1:28

Bijbelstudie

Als kerken ontdekken we een bepaald spanningsveld tussen het voldoen aan onze opdracht en de noodzakelijke inspanningen die we moeten verrichten om een gezonde kerk te kunnen zijn. Het gevaar bestaat dat we dan een van beide verwaarlozen; immers, je kunt geen 'twee heren’ dienen…. Elders in dit blad vind je de studie van Dave Stroud over ‘zout en licht’ (V &v 15); onderstaand enkele aanvullende gedachten n.a.v. het bovengenoemde dilemma. I. De beide opdrachten: zout en licht - vervul de aarde en onderwerp haar….

de intensiteit (hoeveelheid mankracht, middelen, geld, tijd etc.) Dit moeten we evalueren, bijstellen, veranderen of zelfs stopzetten op elk gebied waarin we niet effectief zijn of wat ten koste gaat van andere zaken.

 Concrete actie moet voldoen aan de volgende criteria: 1. Wat is het objectief definieerbare probleem dat we willen tackelen? 2. Zijn we effectief in de wijze waarop? 3. Bouwt dit zowel de kerk als het Koninkrijk?

 Er moet een duidelijke structuur en verantwoordelijkheid zijn m.b.t. wat we bouwen en wie er bouwen (vgl. Hand. 6:4).

Jezus noemt de kerk ‘zout’ en ‘licht’.

 We moeten reëel zijn m.b.t. de grenzen van wat we kun-

Zout: gaat rotting tegen; het bederf in de maatschappij en de effecten ervan. Maar er is in de Bijbel ook sprake van een zoutverbond (vgl. 2 Kron. 13:5): wij verbinden ons aan het lot van de wereld; dat is heel andere benadering dan ‘evangeliseren’ of sociale actie. Wij ‘identificeren ons met’ is meer dan van een afstand verbeteren. Dit vereist ‘integratie’ van kerk en maatschappij, waarbinnen het de bedoeling is dat het leven in de kerk de maatschappij doortrekt.

II. Zout en licht …. En Woord en Geest…..

Licht: licht penetreert de duisternis en toont de uitweg (het aansteken van een kaars in een grot maakt een wereld van verschil!!). De roeping van de kerk is zout en licht zijn. Dat zijn niet twee verschillende dingen, maar twee kanten van een en hetzelfde, namelijk als kerk het Koninkrijk van God zichtbaar maken én laten werken, zowel binnen als buiten de kerk. Daarom hebben we een tweeërlei opdracht: het leven in de kerk ontwikkelen én de maatschappij doortrekken van dit leven. De vraag is niet moeten wij zout en licht zijn? Het is een constatering van Jezus: “jullie zijn…“ Gegeven het proces van verval in de wereld, stellen we ons met David Stroud de vraag ‘waarom maakt de kerk niet een groter verschil in de samenleving’? De kerk moet dus leven met deze beide opdrachten: ‘vervul de aarde en onderwerp haar’ en ‘wees zout en licht’. We kunnen niet focussen op de een en de ander daarbij uitsluiten. Het is een geïntegreerde opdracht, waarin we balans moeten aanbrengen. Én evangeliseren, én de wereld veranderen; én het evangelie prediken én omzien naar de armen. Om deze opdracht te kunnen uitoefenen is een aantal principes van belang:

 We vervullen deze opdracht als individuen (buren bezoeken, schoolbestuur, wijk schoonhouden etc.) én als kerk (meedoen aan wijkacties, een veilige plaats zijn etc.).

 We hebben wijsheid nodig hoe dit te doen. Soms moeten we bestaande (goede) campagnes en/of structuren steunen, soms moeten we ze zelf ontwikkelen, afhankelijk van de kracht en de mogelijkheden van de kerk.

 We moeten kijken naar het niveau van ons handelen (wijkniveau, stedelijk c.q. landelijk niveau, de wereld) en

8

nen en wat we willen. Als een ‘sociale actie’ de kerk afbreekt, is het óf niet onze opdracht, óf we doen het niet goed.

Er zijn twee belangrijke uitgangspunten die als meetlint dienen. Dit meetlint wordt niet gevormd door strategie, menselijke wijsheid, ideeën, enthousiasme of ijver, maar door:

 Het Woord: Wat is het Bijbels principe hier? Bv. Galaten 6:1-10 geeft principes hoe om te gaan met praktische situaties. Vers 2: ‘draagt elkaars lasten’= baros: gewicht, zwaarte, zorgen; tegenover vers 5: ‘ieder moet zijn eigen last dragen’ = phortion: lichte last; m.a.w. iemands eigen deel, wat hij te dragen heeft gekregen of voor gekozen heeft (vgl. v. 7,8; zie ook Mat. 11:30; vgl. ook 2 Kor. 4:17).

 De Geest: Waarin leidt de Geest ons? Bv. Handelingen 16:6 en 19:10. De Heilige Geest verhinderde hen in Asia (waar ze langs kwamen) het Woord te spreken. Pas op een volgende reis enkele jaren later kon hij ‘heel Asia’ bereiken vanuit Efeze. (vgl. ook Spreuken 16:20, 22, 25: soms lijkt een weg iemand recht…..). III. Wat voor kerk ben je…? Het Nieuwtestamentische ideaal van een kerk is een multiculturele, alle sociale klassen en grenzen doorbrekende familiekerk. Maar dan moet je wel beleid hebben hoe om te gaan met al deze verschillende ‘stromen’ in je kerk, zodat de ene stroom de andere niet overvleugelt. Een kerk moet in staat zijn de balans daarin te houden, want anders bestaat het gevaar dat een hoog aandeel van de ene groep (bv. sociaal-zwakkeren) andere groepen uitsluit (bv. hoogopgeleiden) of omgekeerd. Daarom is het nodig te onderkennen met wat voor motieven mensen naar je kerk toekomen en welk type mensen je met bepaalde activiteiten aantrekt. Maar ook om de juiste visie en balans in je uitreiken aan te brengen. Misschien is het zelfs denkbaar om op verschillende plaatsen in je stad te beginnen met ‘wijkkerkplanten’, aangepast aan de sociale structuur van je wijk. Wijsheid is gewenst, dat zeker, maar vooral een bewogen hart om je te willen identificeren met mensen die leven onder ‘bederf’.


Newdaewyfron2tie0rs1ke1rken

slaan weer 6 augustus 2011 1n va r: ve zo r tent op t wee daarbuiten hun Deze zomer is he en k U de it nu eren va worship en lebuiten Norwich. busladingen jong tijdens geweldige Showgroud, net k lk da fo n or N hu t de ui r op wee ve bands etc. tijdens Newday gaan duizenden etdance, DJ’s, ga re ar ja St , 9 ’s -1 fé 12 ca n tva gh , ni e stad voor tie voor jongeren ars, sport en spel naar de naburig in ch m ea se tr r: ou ee n m ee is Op deze conferen dag n uitnodiaar er en is er elke mid ntieclub, mense de prediking. M ka ud en va ho er n nd en ee ill ra in w ve f en ns el ve onsz sen), meehelp angelie niet voor elen, auto’s was am rz ve il Omdat we het ev vu ls oa aktische hulp (z dleider aan evangelisatie, pr Zeur dan je jeug ? st ee w ge t oi erproc. nog no er is ook een kind t gen voor Alpha et g bijblijft. Ben je an an w nl , ve en le m n ne ee ngeren en GBP 67,- voor zijn kinderen mee varing die veel jo aart zijn de prijz te gaan (hij kan m p 11 oe t gr To Newday is een er le a. he m m de ogra buiten Engeland ze zomer met eft zijn eigen pr eer mensen van he m 9) k -1 oo 15 m het hoofd om de O en . s) 14 2(incl. optreden leeftijdsgroep (1 jongeren vanaf 12 gramma!). Elke or vo 7, 10 BP op de prijs. jaar en G aar wees er snel n de UK korting ite kinderen tot 12 bu n va s je jeugdleider. M er a m vi ne el op ) de en en m ijg sa te betrekken kr dere NF-kerken ooier nog met an m f (o ep ro dg s jeug Geef je samen al g daygeneration.or ew .n bij! Info: www Tot Newday.

Trainingsweekend kinderwerkers Wouter & Simone Vertegaal Hoi, wij zij Wouter en Simone Vertegaal. Tijdens de laatste twee Newfrontiers conferenties in Delden hebben wij samen met Lawrence en Esther Hurter het kinderwerk geleid en zijn betrokken geweest bij veel Newfrontiers kinder(leiders) evenementen. Drie en een half Jaar geleden zijn we vanuit Christen gemeente Elim in Reewijk uitgezwaaid om naar Norwich in Engeland te verhuizen, waar we nu al bijna 4 jaar wonen. Wouter is in het laatste jaar van zijn Leadership-Training-Advanced cursus en werkt voor King’s Community church als teamleider van een kids outreach club in een achterstandswijk in Norwich. Tevens werkt hij voor Aylsham Community Church. Sinds de komst van Meike, onze dochter, is Simone nu fulltime moeder. Tevens helpt ze met de kidsclub, leidt ze het crèche team en is betrokken bij verschillende ‘moeder en peuter groepen’. In het opzetten van de kidsclub en crèche hebben we veel geleerd. Hoe run je een kidsclub voor christelijke kids, maar maak je het tevens toegankelijk voor kinderen uit de buurt die nog nooit van de Bijbel of Jezus gehoord hebben? Hoe breng je het evangelie op een radicale maar toegankelijke en eigentijdse manier? Hoe zet je een crèche of kinderteam op in samenwerking met oudsten, hoe

ontwikkel je visie, verzamel je een team, run je vakantieclubs of naschoolse clubs, hoe start je huisbezoeken bij kids uit de buurt etc. Om deze ervaring met jullie te delen heeft het leiders team in Nederland ons gevraagd om op vrijdagavond 11 februari (20:00-22:00) en zaterdag 12 februari (9:0016:00) in Berkel en Rodenrijs een kinderwerkerstraining te houden, voor iedereen die betrokken is bij werken met kinderen. Tevens zullen we het kinderwerk op de NFconferentie in mei leiden en zullen we van de gelegenheid gebruik maken om een team bij elkaar te brengen voor het kinderwerk op de conferentie in mei. We kijken er naar uit om samen met dit team een geweldig programma neer te zetten voor de Newfrontiers kinderen. Het wordt een super weekend met gave spellen, lachwekkend toneel, oorverdovende worship, fantastische bijbel verhalen en life-changing onderwijs! Ik kan me nog goed herinneren hoe dit soort conferenties een verschil hebben gemaakt in mijn leven, zou jij mee willen helpen hetzelfde te doen voor andere kinderen? Als je geïnteresseerd bent om mee te helpen, geef je op bij je plaatselijke kerkleiders!

9

Newday

Jeugdleiders N


Weekend Conferentie 2011 Joop Bakker

Weekend Conferentie

Na jaren van stilte is het eindelijk weer zover: dit jaar is er weer een Nederlandse Newfrontiers Conferentie en wel van 27 – 29 mei a.s. Op de evangelische camping ’t Beloofde land in Voorthuizen komen we als Newfrontierskerken samen onder het thema ‘A Total Church.....het evangelie voluit!!’. We geloven dat we als kerken staan voor een tijd waarin we het verschil kunnen gaan maken in ons land. Daarvoor zijn gezonde kerken met een visie voor uitreiken nodig. Ondanks dat we dingen goed doen, doen we iets niet goed: we bereiken te weinig de ongelovigen. Door onze manier van kerk-zijn zitten we de ongelovigen soms meer in de weg, dan dat we ze helpen. De Heer van het feest was duidelijk: Mijn huis moet vol

worden en de agenda’s van de oorspronkelijk genodigden mogen dat niet in de weg zitten. Zijn wij ons bewust van onze agenda’s? Onze eigen opvattingen, prioriteiten, drukte, carrière, activiteiten? Om serieus uitdrukking te geven aan Gods opdracht hebben we een nieuw concept van kerk-zijn nodig; een concept dat alle leden van de kerk omvat, waarin iedereen nodig is en waarvan het hoofddoel is ‘ Mijn huis moet vol worden’. De kerk moet herschapen worden rondom twee ‘sleutelprincipes’: het evangelie en de gemeenschap. Een ‘Total Church’ is evangeliegericht ( gericht op het woord en de opdracht het woord te verkondigen) en gemeenschapsgericht (gezonde relaties waarbinnen het evangelie zichtbaar en de maatschappij beïnvloed wordt). De kerk is niet een samenkomst die je bezoekt of de plaats waar je bent. Het is een gezamenlijke identiteit die we hebben in Christus. Het is een identiteit die heel ons leven vormt zodat het leven en de opdracht samensmelten in een ‘Total Church’, want de theologie die ertoe doet is niet de theologie die we belijden, maar die we in praktijk brengen……! Op de conferentie zullen we een tijd hebben waarin we elkaar als kerken en individuele gelovigen beter leren kennen, waarin we genieten van stevige aanbidding en uitdagende prediking. Naast de grote dienst is er een apart programma voor tieners en kids. ’t Beloofde Land kent bovendien voorzieningen als een indoor speeltuin, een kinderboerderij, zwembad en speeltoestellen e.d. Het verblijf is op basis van kamperen of in de op het terrein aanwezige chalets. De sprekers op de conferentie zijn Dave Holden (U.K.), internationaal leider binnen Newfrontiers, en Grantley Watkins uit Norfolk (U.K.), een enthousiaste, profetische gemeentestichter. Naast grote samenkomsten zullen er op zaterdag ook seminars zijn voor jong en oud. Op de zaterdagmiddag is er ruim tijd voor sport, spel en ontspanning. We geloven dat de conferentie een tijd van verfrissing en (hernieuwde) kennismaking zal zijn en we zien daarom uit naar veel deelnemers uit onze kerken. Om de kosten hoef je het niet te laten, die zullen niet hoog zijn.

10


Weekend Conferentie

PROGRAMMA WEEKEND CONFERENTIE Vrijdag 27 mei vanaf 15.00

Aankomst, tent opzetten e.d.

20.00-21.30

Celebration: openingsdienst met Dave Holden in de grote zaal

Zaterdag 28 mei 10.00-11.00

Ochtenddienst in de grote zaal (Dave Holden); Aparte dienst voor tieners/jeugd (12-18) en kids

11.15-12.15

Seminars voor volwassenen

12.15-13.15

Seminars voor tieners/jeugd (12-18)

’s middags tijd voor sport en spel, ontspanning, barbecue etc. 19.30-21.30

Avonddienst met profetie en ministry (Grantley Watkins) Jeugddienst (12-18)

22.00- ......

Late Nite concert in de grote zaal met ‘The Story is....’ uit Groningen

Zondag 29 mei 10.00-12.00

Slotdienst met Dave Holden Aparte dienst voor tieners/jeugd (12-18) en kids

Tot 15.00

Afbreken en vertrek

SEMINARS Op zaterdagochtend is er voor de volwassenen keuze uit de volgende seminars:  De kracht van het huwelijk (Jan en Gerda Heida)  Gezinnen met een opdracht (Dave en Liz Holden)  Leven in het bovennatuurlijke (Grantley Watkins)  Koninkrijk en Carrière (Gert Hijkoop)  Evangelie in een postmoderne tijd (Coos de Vink)  Zout en Licht; kerkplanten en evangelisatiestrategieën (Chris Taylor) De seminars worden vertaald in Nederlands en Engels en in de Nederlandse Gebaren Taal. Er zijn ter keuze vier seminars voor de jeugd (12-18):  Tieners (jongens 12-15)  Jeugd (jongens 16-18)  Tieners (meisjes 12-15)  Jeugd (meisjes 16-18)

KOSTEN CONFERENTIE Kosten p.p./p.w. Totaalkosten Conferentie + Accommodatie Volwassenen € 40,12-18 jaar € 25,Kinderen vanaf 4 € 20,Maximum conferentiekosten per gezin is € 130,-

Meerprijs Chalet/Tipi 10,10,10,-

Verdere info bij de coördinator van je kerk. Registratie via de website www.newfrontiers.nu

11


AGENDA 11-12 februari Toerustingweekend kinderwerkers NF-kerken o.l.v. Wouter en Simone Vertegaal in Berkel

Kerken van Newfrontiers in Nederland Berkel en Rodenrijs - Wijnstokgemeente www.wijnstokgemeente.nl | 010-5190444

24-27 februari Int. leidersontmoeting in Wilnsdorf (Dld)

Groningen - Christelijk Centrum Groningen www.ccg.nu | 050-5777757

13 maart Start Redeemer Church Den Haag

Harderwijk - Nieuw Leven Harderwijk www.nieuwlevenharderwijk.nl | 0341-460886

27 t/m 29 mei Newfrontiers Weekend Conferentie op camping ‘t beloofde land in Voorthuizen

Maastricht - Christen Gemeente Nieuw Leven www.nieuwlevenmaastricht.nl | 043-3670522

12 t/m 15 juli Leiderschapsconferentie Together on a Mission in Brighton, Engeland 19 november leidersdag met David Holden

Reeuwijk - Christengemeente Elim www.elimreeuwijk.nl | 0182-392236 Utrecht - Christengemeente De Schuilplaats www.de-schuilplaats.nl | 030-2894520 Den Haag - Redeemer Church Den Haag www.redeemerchurch.nl | 06-16647312

Newfrontiers Magazine februari 2011  

Thema: Zout & Licht

Newfrontiers Magazine februari 2011  

Thema: Zout & Licht

Advertisement