Page 1

I N H O U D • • • • • • •

Waarom Golfbeweging? Stand van Zaken/Agenda Wat deel je hier? FFTF? Adressen Denk mee: wederkerigheid Fotoimpressie en beeldrecht WijThorbeckewezen

Waarom WTWT-Golfbeweging? WijThorbecke’s

Golfbeweging

is

een

zelfknutsel digitaal magazine voor en door deelnemers aan WijThorbecke’s denktanks. Doel: we houden elkaar als eerste

op

de

hoogte

van

onze

Stand van Zaken

AGENDA

Op het moment van de productie van dit

Er zijn nog geen punten aangebracht

0-nummer, belt Eli (te Winkel) van WT-

voor de agenda. Komen jullie bijeen en

coördinatie de contactpersonen van de

willen jullie dat delen om meer mensen

teams

aan te laten schuiven? Mail de redactie:

die

zijn

geformeerd

op

de

bijeenkomst van afgelopen 29 mei. Het voornemen

is

om

nog

voor

Golfbeweging@WijThorbecke.nl

het

zomerreces in beeld te krijgen wat er

Wat deel je hier?

momenteel speel en aan welke middelen

De vorm van dit e-magazine en (een

jullie teams behoefte hebben.

beetje) eindredactie wordt door WT-

vorderingen en (evt.) vacatures.

coördinatie geregeld, de inhoud is aan Momenteel actieve teams

nieuwsbrief?” “We hebben toch een ni euwsbrief?”

jullie. Als we dit een beetje volhouden,

Naar onze laatste informatie zijn de

ontstaat een semi-openbaar ‘groeiboek’

Niet altijd is het fijn om nieuws van de

volgende teams actief:

van idee tot bewerkstelligde verandering.

eigen organisatie ‘uit de krant te halen’. Vraag

dat

maar

o

We Key – wij zijn de sleutel

uiteraard bovenaan, maar ook is dit leuk

is

de

o

Naar waarden gedreven samenleving

voor de archieven en als een serie

nieuwswaarde van WT nog gering, maar

o

Focus op DICHTBIJ

afkijkboekjes

wel met de nadruk op ‘nog’. Uiteindelijk

o

Delen is het nieuwe hebben

maatschappelijke vernieuwing.

werken we met z’n allen naar een

o

[Vul aan @will]

;).

de

Het bevorderen van co-creatie staat

Tweede

Kamerleden

aan

Natuurlijk

burgerinitiatief c.q. referendum waarbij Digitale platformen in aantocht

zien

Om het teamproces en de onderlinge

wij,

het

volk,

verantwoordelijkheid nemen met ideeën

samenwerking

én

WijThorbecke deze Golfbeweging en de

uitvoering.

samenwerking,

Uiteraard co-creatie,

staat centraal.

andere

FFTF?

we a.d.h.v. één (start)onderwerp laten dat

voor

te

faciliteren

biedt

Met Golfbeweging houden we in de eerste plaats elkaar op de hoogte. Het kan zijn dat je andere mensen en organisaties nodig hebt bij je eigen

volgende vijf digitale platformen:

‘Samen werken’; binnen onze teams,

Een (eigen) forum op Google Drive

maar ook tussen teams onderling kan er

Onze Mindz Plaza en subplaza’s

overlap bestaan. Het proces van co-

Onze bestaande Wikipagina

creatie kan beter in een eigen medium

WijThorbecke’s LinkedInpagina

dan de nieuwsbrief.

Facebook

teamactiviteiten. Een simpele link van betreffend Golfbewegingnummer is dan zo gemaild of getwitterd. Golfbeweging is dus eerst voor ons, daarna feel free to

forward (FFTF).

De bijeenkomst die Eli met de

Contactmedium

teamcontactpersonen

deelnemers

uitgebreid

met

(liefst

teamleden)

probeert te regelen, gaat hier

voor/door aan

de

WijThorbecke

denktanks (12-12-12, 29-05-13 en … ). Verschijnt driewekelijks of meer/minder. Redactie (3.0-stijl ;)

nader op in. Golfbeweging nr 1 zal met links komen.

de

Golfbeweging@WijThorbecke.nl WijThorbecke.nl/Golfbeweging


Dus

Contactgegevens teams Co-creëren is leuk, maar anderen moeten je natuurlijk wel kunnen bereiken. Per team zagen graag 1 contactmailadres.

WT’ers,

ook

onder

het

kopje

Het coördinatieteam geeft hier graag

wederkerigheid is niets te dol. Spui uw

gehoor aan, maar alleen als u OP MAAT

suggesties of zelfs hele plannen. De

HELPT

digitale ruimte is onbeperkt.

bestanden te vinden en verwijderen.

om de gewraakte foto uit de

LET OP: dit adres wordt ook voor derden zichtbaar (tip: maak een nieuw, specifiek

WijThorbeckewezen WijThorbeckewezen

Hot- of Gmailaccount aan).

Wij

zijn

allemaal

als

Thorbecke

samenlevingsvernieuwers – en wij zijn

Wederkerigheid Wij

hebben

ons

WijThorbecke

geestelijk ouders van de vernieuwing die aangesloten

vanwege

we

bij

bewerkstelligen

(mee-makers).

Uiteraard zullen niet alle plannen de

onze

maatschappelijke betrokkenheid en onze

eindstreep

halen.

vernieuwingsdrang. Maar werken aan een

overgrote

meerderheid

nieuw politiek-bestuurlijk systeem is een

vergetelheid raken. Niet dus, want we

langdurig proces dat lang niet altijd over rozen

zal

gaan.

Zeker

als

je

met

honderden en later duizenden mensen samenwerkt, is de kans groot dat mensen gaan afhaken. Vandaar dat we zoeken naar

een

mensen

beloningsystematiek extra

WijThorbecke

te

om

meerwaarde

uit

laten

De

halen.

Fotoimpressies en beeldrecht

Sterker zal

nog,

de

in

de

gaan ze registreren, keer op keer hier in deze vaste rubriek in Golfbeweging.

Om dit 0-nummer wat body te geven, heeft

de

eindredacteur

wat

foto’s

opgenomen van de laatste gezamenlijke bijeenkomst te Ede van 29 mei (2013). Eli’s foto’s staan hier: https://www.flickr.com/photos/foto_eli/

volgende ideeën zijn al geopperd, vul svp In de aanloop tot ons burgerinitiatief

aan. Golfbeweging@WijThorbecke.nl

zullen •

‘Mee-maak’certificaat

ondertekend

door de tweede Kamervoorzitter en/of

de

koning,

als

het

WijThorbecke-initiatief een officieel burgerinitiatie wordt (leuk voor aan

Hou je uren bij die je aan WT besteedt,

kan

belastingdienst

je

voor

opvoeren

de

wel

wat

vaker

bijeenkomen. Eli te Winkel en anderen zullen dan foto’s maken. Niet in de laatste plaats voor onze Golfbeweging ;) Het coördinatieteam snapt dat het semivrijelijk delen van onze hoofden niet

Lees verder op pagina 3

Om wat voor redenen dan ook. Hallo mede-meemakers, beste Eli,

als

onkosten. •

nog

altijd op prijs hoeft te worden gesteld.

de muur of op je CV) •

wij

Een onkostenvergoeding naar rato als er gelden via crowdfunding

Leuk die foto’s, maar eentje moeten we toch echt met z’n allen heel snel vergeten. Zouden jullie deze willen deleten en dat we die nooit, maar dan ook nooit meer ergens, waar dan ook, zullen terug zien. https://www.flickr.com/photos/foto_eli/8923639571/

binnenkomen Ik reken erop. Echt doen hoor, anders kan ik mijzelf beter meteen opknopen. Wat een ouwe zak op dat beeld, werkelijk ongelooflijk. Ben ik dat?? Richard Reekers


Wellicht dat overlap bestaat met actieve projecten; dan nemen betreffend onderwerp ‘gewoon ff mee’. Maar het kan ook dat een team tot de conclusie komt dat het met het eigen onderwerp op een dood spoor zit. Zie dan hier voor nieuwe

input.

denktankleden

Of die

instappen,

kunnen

kijken

er

of

iets

nieuwe

halverwege eveneens van

hun

vernieuwingsgading bijzit.

Beloning

publieke

bestuurders •

Burgerbelastingdienst

Non-Profit = social profit

Et-ce-tera


Format nr0  
Format nr0  

Test

Advertisement