Page 1

Dichter des Vaderlands Mustafa Kör

Dichters van Vrijdag

•‘Een schrijver met klasse.’ – Humo

• ‘Een aangrijpende bundel die een dichter maar één keer in z’n leven kan schrijven.’ – De Standaard der Letteren

•Dromende vis op adelaarsklauw

zo wachtten wij op onze levens

België kent sinds 2014 een Dichter des Vaderlands die als literair uitwisselingsproject een brug tussen de drie taalgemeenschappen slaat. De Dichter des Vaderlands wordt aangesteld voor twee jaar en schrijft jaarlijks minimum zes gedichten over diverse thema’s die het land aanbelangen. Vanaf januari 2022 is Mustafa Kör de opvolger van zijn Franstalige evenknie Carl Norac. Körs debuutbundel Ben jij liefde, een muzikale bundel vol beelden van een bucolische geboortestreek tot Brabantse velden, werd geloofd en kende zes drukken. Zijn debuutroman De lammeren is een sprookjesachtig, lyrisch coming-of-agerelaas over de worstelingen met identiteit, de plek waar je thuishoort, schipperend tussen de Maaslandse velden en de Anatolische steppes.

is b n 9 78 9 4 6 0 0 1 41 7 8 • n u r 3 0 6 • v e r s c h e ne n p a p e r b a c k • 1 4 x 2 1 c m • 5 6 b l z • € 1 7, 5 0

Elk meer een zee

d e lamme re n 9 78 9 4 6 0 0 1 5 5 6 4 nur 30 1 • 224 blz • € 10 ,-

Jeder See ein Meer

dasKULTURforum Antwerpen •Met gedichten van Christoph

Wenzel, Maud Vanhauwaert, Charlotte Van den Broeck, Ulrike Almut Sandig, Max Temmerman, Carmien

Michiels, Tristan Marquardt, Ruth Lasters, Stan Lafleur, Adrian Kasnitz, Nora Gomringer en Andy Fierens

• Tweetalig

poëzie

Zes Vlaamse en zes Duitse dichters werpen een blik over de Belgisch-Duitse landsgrens en reflecteren over de respectievelijke buren. Ze verrassen de lezer met twaalf originele gedichten, geschreven vanuit eigenzinnige perspectieven en persoonlijke ervaringen. De reis gaat van de Belgische kust via de Westhoek en de Ronde van Vlaanderen naar Keulen, Berlijn en Leipzig. Allemaal in het gezelschap van Bach, Von Humboldt, Van Ostaijen en Jean-Marie Pfaff, maar ook van Louis Seynaeve, Ondineke en Mutter Courage. Kortom: levendig poëtisch grensverkeer. De bundel wordt bezorgd door Ine Van linthout en Stefan Wieczorek, de vertalingen zijn van Erik De Smedt en Stefan Wieczorek.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 0 1 • n u r 3 0 6 • n o v e m b e r 20 21 p a p e r b a c k • 1 7 x 2 0 , 5 c m • 48 b l z • € 1 7, 5 0

hilarische kijk achter de

schermen van de journalistiek

• Van de Wetstraat via Congo tot de Boekenbeurs

•Met unieke illustraties/

cameorollen van PVG door de bekendste stripauteurs

•Mediaoffensief (van alle

verslaggevers ter plaatse)

KULTURforum Antwerpen. Het forum organiseert en promoot Duitse cultuur in Antwerpen en stimuleert de dialoog tussen talen, culturen, kunstenaars en partners over de grenzen heen.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 1 8 € 9 ,9 9

Van onze verslaggever ter plaatse Patrick Van Gompel •Een altijd boeiende, soms

Deze bundel is een initiatief van das-

non-fictie

De ene dag stel je in de Wetstraat kritische vragen aan de eerste minister, de andere dag interview je striptekenaar Merho over de Kiekeboes. Vervolgens vertrek je met een gasmasker naar Koeweit, sta je tussen de bommen in Gaza-Stad, of fluiten de kogels rond je oren in Libië. Kinderen zien sterven van de honger in Somalië, rebellen die voor je ogen worden doodgeschoten in Oekraïne, aardbevingen in Iran en Algerije: journalist Patrick Van Gompel heeft het allemaal meegemaakt. In Van onze verslaggever ter plaatse schrijft Van Gompel op meeslepende wijze over vier decennia journalistiek in Vlaanderen en de wereld. Zijn verslaggeving brengt hem tot in oorlogszones als Irak, Libië, Somalië, Rwanda en Israël. Maar evengoed aan de telefoon met Mick Jagger – ‘Hi Patrick, how are you?’ – en bij Pim Fortuyn thuis. Van Gompel vertelt ook over de persoonlijke kant van het verhaal: zijn eigen depressie en zijn confrontatie als jonge knaap met leraren-pedofielen. En dat allemaal in een mediawereld die inhoudelijk en technisch continu evolueert.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 9 3 • n u r 81 3 • o k t o b e r 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 2 0 b l z • € 2 4, 9 5

Patrick Van Gompel (1957) start zijn journalistieke loopbaan in 1978 als lokale correspondent voor Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en De Volksgazet, en als reportagemaker voor weekbladen als Panorama. Tussen 1981 en 1989 werkt hij voor BRT 2 Omroep Antwerpen. Vanaf 1989 is hij verslaggever binnen- en buitenland voor VTM/DPG Media. Hij was twintig jaar organisator van De Stripgidsdagen in Turnhout, hij is jurylid van de Knack Hercule Poirotprijs én bierbrouwer.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 70 9 € 12,9 9

Mooi zijn en zwijgen. De machtige

vrouwen van de Amerikaanse stille film Anke Brouwers filmgeschiedenis •Een persoonlijke, mee­

slepende introductie tot de stille film

• Dit boek brengt een haast vergeten wereld opnieuw grandioos tot leven

Over onder andere Mary

Pickford, de zusjes Gish, Gloria Swanson en Pearl White, de eerste superheldin

Had men in de gouden jaren van de stille cinema echt genoeg aan slechts ‘gezichten’, zoals een fictieve filmdiva uit de film Sunset Boulevard (1950) ons wil laten geloven? Mooi zijn en zwijgen betoogt dat stille film veel meer was dan enkel de mooie snoetjes van de grote sterren. Het nieuwe medium liet zich immers ook kenmerken door zijn ongetemde humor, krachtige maatschappijkritiek, progressieve ideeën, narratieve speelsheid en picturale schoonheid. Bovendien waren er in de stille periode ook achter de schermen historisch veel vrouwen aan de slag in creatieve en leidinggevende functies. Dit boek beschrijft de verwondering en de veelzijdigheid van deze vandaag wat ongekende en onbeminde cinema en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de markantste vrouwen van het Amerikaanse stille scherm.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 71 6 • n u r 6 0 7. • s e p t e m b er 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 3 6 b l z • € 2 4, 9 5

Anke Brouwers (1980) is docent en scenarist. Ze schrijft en geeft regelmatig lezingen over film en filmcultuur.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 72 3 € 12,9 9

Het adelaarsjong. Het tragische

leven van de zoon van Napoleon

Eric Bauwens

geschiedenis toch nog een onsterfelijke legende werd

• Biedt een onthutsend inzicht

in de manier waarop men in

vorstelijke families met elkaar omging Over Vader Anseele:

•‘Een absolute aanrader.’

– Doorbraak.be

Als Napoleon ten val komt, is zijn driejarig zoontje een nachtmerrie voor de Europese machthebbers. In Wenen wordt het prinsje, dat bij zijn geboorte voorbestemd was om de machtigste man ter wereld te worden, weggestopt in een gouden kooi. Hij wordt ‘heropgevoed’ en krijgt zelfs een nieuwe naam. Zijn hele jeugd, die getekend wordt door eenzaamheid en onbegrip, zal de jongen vergeefs zoeken naar zijn identiteit. Is hij een Fransman of Oostenrijker? Was zijn vader een held of een schurk? Verteerd door tuberculose zal hij op 21-jarige leeftijd sterven zonder het antwoord op die vragen te kennen. In de geschiedenisboeken was er voor de zoon van Napoleon geen plaats. De literatuur, het theater, de opera en de film maken dat ruim goed: als ‘adelaarskind’ wordt hij een van de grootste romantische helden aller tijden. Maar meer dan een eeuw na zijn dood wordt zijn nagedachtenis bezoedeld, want Hitler wil van hem een symbool van de collaboratie maken.

© joke van damme

•Hoe een voetnoot in de

geschiedenis

Eric Bauwens (1960) studeerde Sociale Wetenschappen. Hij werkte lange tijd bij Defensie als stafofficier en gaf les aan de KMS. Van zijn ouders kreeg hij zijn passie mee voor geschiedenis, toneel, muziek en opera. Zo publiceerde hij eerder biografieën van bekende Gentenaars, zoals diva en operadirectrice Vina Bovy en Vader Anseele: Edward Anseele, politicus, ondernemer, mythe.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 74 7 € 12,9 9

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 73 0 • n u r 6 81 , 6 9 8 • s e p t e mbe r 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 6 0 b l z • € 2 4, 9 5

De man die van mensen hield. Emmanuel De Bom, biografie

Chris Ceustermans •Dé biografie van de biblio­

thecaris van het jonge, zich

emanciperende Vlaanderen

• Het turbulente verhaal van

de medestichter van Van Nu & Straks en het Letterenhuis

•Pakkend en verhalend als een

roman

biografie

Globalisering, godsdienststrijd, sociale ongelijkheid, taal­ discriminatie… De Antwerpse kleermakerszoon ‘Mane’ de Bom (1868-1953) groeit op in instabiele tijden. Met boezemvrienden als Vermeylen, Streuvels en Van de Woestijne wilt hij Vlaanderen naar de moderniteit stuwen. Hij lanceert Van Nu en Straks, schrijft de eerste Vlaamse stadsroman, vliegt als anarchist in de cel en wordt een van de belangrijkste cultuurambtenaren. Zijn Vlaams activistische onstuimigheid zal Mane in de Eerste Wereldoorlog van vrienden vervreemden en zijn functie kosten. De oude nieuwlichter probeert zich tijdens het interbellum heruit te vinden door mentor te zijn van jonge schrijvers en zich te bevrijden uit een huwelijk met de godsdienstfanatieke Nora. Intussen zien hij en zijn joodse kameraad Klagsbald hoe een doorgeslagen nationalisme het kosmopolitische Vlaanderen verdringt waarvoor hij en zijn vrienden vochten. De Boms reis is die van de Vlaamse worsteling met moderniteit en identiteit. Maar bovenal is het een ontroerend verhaal over de kracht van vriendschap.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 75 4 • n u r 6 81 • o k t o b e r 20 21 ge b o n d e n • 1 5 x 2 3 c m • 480 b l z • € 3 4, 9 5

Uitgesproken De TAZ redes •Teksten van Walter Van

Steenbrugge, Jos Geysels, Patrick Loobuyck, Jamila Channouf, Kathleen Gabriels, Wim Distelmans en Pieter T’Jonck

• Perspresentatie TAZ 7 augustus

•Voorpublicatie, mediadebat

journalist voor o.m. De Morgen. In 2014 verscheen zijn debuutroman De Boekhandelaar (nominatie Bronzen Uil). Hij geeft les aan de SchrijversAcademie en publiceerde in Deus Ex Machina, Kluger Hans, DW B, Het Liegend Konijn, Doorbraak.be en Gierik & NVT. In 2018 verscheen zijn biografie over J.M.H. Berckmans: Schrijven in de grauwzone. (Nominatie LangZullenWeLezen-prijs en Nederlandse Biografieprijs.)

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 76 1 € 17,9 9

non-fictie

Heftige tijden vragen om reflectie. Gerenommeerde wetenschappers en specialisten zijn door Theater aan Zee gevraagd een visietekst te schrijven als start voor een ruimer maatschappelijk debat rond mensenrechten, armoede, de macht/onmacht van wetenschap, diversiteit, big tech, en afscheid en corona. Voedsel voor meningsverschil, verheldering en het scherper stellen van onze samenleving.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 2 4 • n u r 3 2 0 • a u gu s t u s 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 96 blz • € 13,50

Chris Ceustermans (1969) was

Theater- en muziekfestival TAZ (Theater Aan Zee) biedt elke zomer in Oostende zicht op de nieuwste podiumkunsten, muziek en literatuur. Met Uitgesproken wordt voor het eerst het maatschappelijke debat gevoerd door talentvolle nonfictiestemmen.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 3 1 € 8 ,9 9

Najaar 2021

Vrijdag Prospectus 2021 Najaar.indd 2

07-06-2021 09:31


­

Alles valt Sylvie Marie talent.’ – Humo

• Een originele en beklijvende roman over op zoek zijn, verdwalen en vinden

Alles valt beschrijft minutieus een woelig jaar uit het leven van de bijna dertigjarige Roderik Deroo. Samen met zijn vrouw Caroline en zoontje Cas vormt hij een doorsnee­gezin. Alles lijkt perfect, maar onderhuids woekert bij Roderik een grote waaromfase. Op het werk begaat hij onvergefelijke blunders en thuis schittert hij door afwezigheid. Het leven in de Gentse Stropstraat snijdt hem stilaan de adem af. Wanneer bij een banale ruzie de kleine Cas in de brokken deelt, is Roderiks hele bestaan overgeleverd aan de wetten van de vrije val. Alles valt is een speels gestileerde roman over hoe aller­lei in wezen doodnormale gebeurtenissen tot dramatische wendingen leiden en over hoe obscuur verdriet in staat is het spanningsveld tussen hypothese en werkelijkheid op te heffen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 2 5 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 320 blz • € 22,50

© carmen de vos

• ‘Sylvie Marie is een groot

roman

Sylvie Marie (Tielt, 1984) is schrijver en schrijfdocent. Ze publiceerde eerder vier dichtbundels en één roman. Haar werk werd genomineerd voor de Herman de Coninckprijs, de J.C. Bloem Poëzieprijs en de Eline van Haarenprijs en bekroond met de Prijs Letterkunde Oost-Vlaanderen en Humo’s Gouden Aap.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 3 2 € 11,9 9

De aanpassingen Toon Van Mierlo toekomst­roman over vandaag Over Een paar is twee:

• ‘Van Mierlo op zijn sterkst.’ - De Volkskrant

• ‘Een sobere stilist die het

eeuwige menselijke streven naar geluk, en de valkuilen die daar altijd bijhoren, raak weet te vatten.’ - Het Nieuwsblad

Oud, kinderloos en wit. Nutteloos tot de derde macht. Octavia en Casper drijven over de wereldzeeën, die heel wat groter geworden zijn dan ze hadden geleerd toen ze aan het begin van de eeuw in dezelfde klas op de lagere school zaten. Nu hebben deze twee zeventigers zich samen laten opsluiten in een duosfeer en dobberen ze in dit hoogtechnologische ei over een eindeloze watervlakte. In hun vrijwillige gevangenschap kennen ze meer luxe en veiligheid dan op het vasteland, maar het is wel voor altijd. Tot het einde van hun leven hebben ze alleen nog elkaar, dus hoeven ze hun geheimen ook niet langer te bewaren. De bekentenissen komen langzaam los, maar de geschiedenis tussen hen blijkt moeilijker doorwaadbaar dan ze hadden voorzien.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 4 9 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 224 blz • € 21,99

tussen twee werelden

• De zoektocht van een straatkat naar een thuis

literaire non-fictie

Yasmina groeit op tussen twee culturen. Haar vader komt uit het Rifgebergte in Marokko, haar moeder is geboren en getogen in een klein Vlaams dorpje. In het gezin staan de bijbel en de koran naast elkaar en worden nooit vragen gesteld over de mengelmoes aan talen, gebruiken en religies. Als een straatkat loopt Yasmina door het leven: nieuwsgierig en enthousiast, maar soms ook bang en onzeker. Ze is een buitenbeentje. In het Vlaamse dorp, maar evengoed bij haar familie in Molenbeek. Enkel in haar gezin vindt ze rust. Wanneer Yasmina’s moeder ongeneeslijk ziek wordt en sterft, verdwijnt langzaam maar zeker haar enige thuis. Straatkat is een ontroerende zoektocht naar een nieuwe thuis. Van België over Marokko, Den Haag tot Brussel. Maar bovenal is het een getuigenis van liefde, zelfreflectie en dat je je eigen plek moet creëren onder de sterren.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 8 7. • n u r 3 2 0 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 208 blz • € 21,99

• Een ontwapenend, origineel

en fris debuut dat je onmogelijk kan neerleggen eens je erin begonnen bent

1983) is journalist bij Radio 2. Voor­ heen werkte ze als freelance radio- en tv-presentator bij o.a. Bruzz, Radio 1 en Q-music. Ze schreef columns voor De Standaard, De Morgen, Charlie Magazine en Flair, en maakte jarenlang reportages voor Libelle.

­

verhaal van de Vespa Raf De Bie eindigen

Yasmina El Messaoudi (Mechelen,

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 9 4 € 10 ,9 9

Dromenvanger Dino en het • Over dromen die nooit

Een paar is twee.

­

Yasmina El Messaoudi hartig debuut over opgroeien

romans Het geluk van jonge vaders en

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 5 6 € 10 ,9 9

Straatkat

• Een aangrijpend en open­

Toon Van Mierlo schreef eerder de

© wannes vanvoorden

• Een onheilspellende

roman

roman

Jonge hulpkok Dino heeft het moeilijk. Er zitten gaten en kieren in zijn appartement, zijn ex-vriendin vergeleek hun relatie met ondermaatse appelcake en in het restaurant zit de strenge chef hem dagelijks achter de veren. Rust vindt Dino in het schriftje op zijn nachtkastje, waarin hij de namen noteert van de mensen over wie hij droomt. Als Dino de dochter van de chef ontmoet, komt ook haar naam in het schriftje terecht. Maar al snel blijkt dat ook zij van hem heeft gedroomd. Kunnen dromen werkelijkheid worden? Of verandert de werkelijkheid in een droom? Eén ding is zeker: alles heeft te maken met de geschiedenis die kleeft aan de oude Vespa van de chef. Tegen een achtergrond van druilerige herfstbuien, vreemde telefoontjes over een overleden huurder en een doosje boordevol gebak ontspint er zich een vertederend verhaal vol ontroering, humor en klein geluk. Maar bovenal toont deze roman hoe de liefde onze levens voorgoed kan veranderen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 6 3 • n u r 3 0 1 • s e p t e m b e r 20 21 paperback • 12,5. x 20 cm • 208 blz • € 21,99

Raf De Bie (1986) woont en schrijft in Lier. Hij studeerde aan SchrijversAcademie Antwerpen en was twee jaar redactielid bij Kluger Hans. Zijn kortverhalen verschenen bij o.a. DW B en deFusie. Dromenvanger Dino en het verhaal van de Vespa is zijn debuutroman.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 7 0 € 10 ,9 9

Het mollenfeest Dominique Biebau Winnaar Hercule Poirotprijs 2019 en de Gouden Strop 2020

• ‘Prachtig taalgebruik.

Origineel plot. Subtiel puntjevan-je-stoelwerk. Totaal niet standaard dit boek, Biebau maakt het zo spannend.’ – Jury Gouden Strop 2020

• ‘Een wonderlijk spitsvondig

mis­daadverhaal vol aforismen, oneliners en onderkoelde humor.’ – Jury Hercule Poirotprijs 2019

Als d’ Opperste ghebiedt, soe moet ghy gaen Trecken in ’t landt van Mollengijs. Vier nichten groeien samen op in de dreigende schaduw van het Mollendaalbos. Tijdens een onschuldig kinderspel dringt een van de meisjes de werkkamer van hun opa binnen, waar ze een ontdekking doet die jaren later tot een bloedige ontknoping leidt. Het mollenfeest is een ijzingwekkend verhaal over geheimen en schaduwen die tussen mensen en bomen hangen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 5 5 • n u r 3 0 5 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 216 blz • € 21,99

Moordgriet Benny Baudewyns ­

• Een verrassende

rollercoaster die van geen ophouden weet

• De mediawereld doorprikt Over Mazzelaar:

• ‘Een kwalitatief hoogstaande schelmenroman, een policier zoals we hem sinds Jef Geeraerts’ serie over Vincke en Verstuyft niet meer hebben gelezen. Mét veel humor.’ – VN Thrillergids

dorpsportret vol gekonkel,

waar enkelingen – op eigen risico – naar de ware toedracht zoeken

• Vintage Van Dievel:

permanent leesplezier!

al eerder de roman Trage Wegen, het jeugdboek Boerman en de thrillers IJslands Gambiet en Russisch voor Beginners.

thriller

Thrillerauteur Benny Baudewyns won in 2002 de Diamanten Kogel met De Emerson locomotief. Hij woont en werkt in Zuid-Spanje. Zijn recentste thrillers Hartenvreter, Het Tati-syn­ droom en Mazzelaar werden jubelend ontvangen.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 8 6 € 11,9 9

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 7 9 • n u r 3 3 0 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 304 blz • € 22,50

• Smeuïg en caleido­scopisch

en schrijver. Van zijn hand verschenen

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 6 2 € 10 ,9 9

De Vlaamse zakenman Theo Parein investeert in het kleine Ardennenstadje Durbuy. Hij heeft er het gerenommeerde restaurant Le Cerf des Ardennes gekocht en koestert nog grootse plannen voor de plaatselijke toeristische industrie. Maar dan loopt het compleet fout in het restaurant. Parein wil koste wat het kost de feiten uit de media houden, want hij vermoedt dat Chinese maffiosi er iets mee te maken hebben. Ronny Tervaete, die voor Pareins firma met het toeristische treintje in Durbuy rijdt, raakt willens nillens bij de zaak betrokken. Terwijl zijn hoofd er op dit moment helemaal niet naar staat, want Oulimata Saw, zijn Senegalese vriendin, is op mysterieuze wijze verdwenen.

Witte oren Louis van Dievel

Dominique Biebau (1977) is leraar

roman

Tegen roddels en verdachtmakingen is geen kruid gewassen. In Kerkevoort weten ze daar alles van. Wanneer Lucienne Stassen, die haar hele leven iedereen heeft beloerd en bespioneerd, op sterven ligt, hangt ze met pervers genoegen de vuile was van het dorp uit. Maar wat is er waar van de beschuldigingen van overspel, verkrachting en zelfs pedofilie? Stond Bart werkelijk met Dirk te kussen achter de glascontainer? Wilde Marina haar liefdesrivale echt met een mes vermoorden? Aan de cafétoog wordt iedere nieuwe roddel druk becommentarieerd. Niemand vertrouwt elkaar nog. Er wordt gedreigd, op wraak gezonnen. Intussen gaat het gewone leven wel voort. Maar wat is gewoon in Kerkevoort waar een pornobaas een duistere held is, een loodgieter vijf keer daags moet ejaculeren en in de kerk gevochten wordt voor de micro? Waar de rijkste man van het dorp iedere zondag de parking van de Carrefour afspeurt naar verloren kleingeld? En waarom heeft Lucienne Stassen in hemelsnaam witte oren?

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 0 0 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 308 blz • € 22,50

© bob van mol

­

literaire thriller

Louis van Dievel is journalist en auteur. Zijn roman De Pruimelaar­ straat prijkte op de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2007 en Hof van Assisen werd bekroond met de Knack Hercule Poirotprijs 2012.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 1 7 € € 11,9 9

DW B Schreeuwen op de markt. Excentrische literatuur ‘DW B slaagt er al decennialang in om de interessantste jonge schrijvers en denkers aan zich te binden.’ – Peter Verhelst DW B richt de spotlights op teksten van psychisch kwetsbare individuen. De belangstelling voor ‘outsiderliteratuur’ groeit. Er wordt ontzettend véél geschreven door psychiatrische patiënten, vaak in de grootste anonimiteit. In Schreeuwen op de markt. Excentrische literatuur worden hun teksten ontgonnen. We omlijsten ze met essays én samenwerkingen van auteurs met kwetsbare personen. ‘Het is een drang om te schrijven om niet te imploderen,’ zo bleek. Onder curatorschap van Patrick Bassant, Jan Daems, Arnout De Cleene en Yves Petry. De website is grondig opgefrist en vernieuwd en bevat nu ook diverse podcasts, onder meer over J.M.H. Berckmans. Abonnementen: www.dwb.be

isbn 9 78 9 4 6 43 4 0 6 4 8 • n u r 3 2 3 • december 2021 paperback • 16,5 x 24,5 cm • 128 blz • € 15,00

Vrijdag Prospectus 2021 Najaar.indd 1

PANTONE P 110-5 U

Jodenstraat 16, 2000 Antwerpen +32 3 345 60 40 info@uitgeverijvrijdag.be www.uitgeverijvrijdag.be Contact verkoop: Pieter Boschmans +32 499 75 53 62 pieter@elkedagboeken.be Suzy Mertens +32 478 93 77 11 suzy@elkedagboeken.be Contact pers en promotie: Sophie Verbist +32 496 16 35 79 sophie@elkedagboeken.be Contact online promotie: Marcia van der Zwan marcia@elkedagboeken.be Verkoop en publiciteit Nederland: New Book Collective Niasstraat 6D, 3531 WP Utrecht +31 (0)20 226 02 38 www.newbookcollective.com Contact verkoop: Rutger Vos, Niels Koemans, Tjamke Hekken, Dian van der Zande, Maarten Richel verkoop@newbookcollective.com Contact promotie: Mandy Hoenderop, Eveline van der Made promotie@newbookcollective.com ontwerp prospectus: Mulder van Meurs omslag: ©EHBOntwerp+

07-06-2021 09:31


­

Alles valt Sylvie Marie talent.’ – Humo

• Een originele en beklijvende roman over op zoek zijn, verdwalen en vinden

Alles valt beschrijft minutieus een woelig jaar uit het leven van de bijna dertigjarige Roderik Deroo. Samen met zijn vrouw Caroline en zoontje Cas vormt hij een doorsnee­gezin. Alles lijkt perfect, maar onderhuids woekert bij Roderik een grote waaromfase. Op het werk begaat hij onvergefelijke blunders en thuis schittert hij door afwezigheid. Het leven in de Gentse Stropstraat snijdt hem stilaan de adem af. Wanneer bij een banale ruzie de kleine Cas in de brokken deelt, is Roderiks hele bestaan overgeleverd aan de wetten van de vrije val. Alles valt is een speels gestileerde roman over hoe aller­lei in wezen doodnormale gebeurtenissen tot dramatische wendingen leiden en over hoe obscuur verdriet in staat is het spanningsveld tussen hypothese en werkelijkheid op te heffen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 2 5 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 320 blz • € 22,50

© carmen de vos

• ‘Sylvie Marie is een groot

roman

Sylvie Marie (Tielt, 1984) is schrijver en schrijfdocent. Ze publiceerde eerder vier dichtbundels en één roman. Haar werk werd genomineerd voor de Herman de Coninckprijs, de J.C. Bloem Poëzieprijs en de Eline van Haarenprijs en bekroond met de Prijs Letterkunde Oost-Vlaanderen en Humo’s Gouden Aap.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 3 2 € 11,9 9

De aanpassingen Toon Van Mierlo toekomst­roman over vandaag Over Een paar is twee:

• ‘Van Mierlo op zijn sterkst.’ - De Volkskrant

• ‘Een sobere stilist die het

eeuwige menselijke streven naar geluk, en de valkuilen die daar altijd bijhoren, raak weet te vatten.’ - Het Nieuwsblad

Oud, kinderloos en wit. Nutteloos tot de derde macht. Octavia en Casper drijven over de wereldzeeën, die heel wat groter geworden zijn dan ze hadden geleerd toen ze aan het begin van de eeuw in dezelfde klas op de lagere school zaten. Nu hebben deze twee zeventigers zich samen laten opsluiten in een duosfeer en dobberen ze in dit hoogtechnologische ei over een eindeloze watervlakte. In hun vrijwillige gevangenschap kennen ze meer luxe en veiligheid dan op het vasteland, maar het is wel voor altijd. Tot het einde van hun leven hebben ze alleen nog elkaar, dus hoeven ze hun geheimen ook niet langer te bewaren. De bekentenissen komen langzaam los, maar de geschiedenis tussen hen blijkt moeilijker doorwaadbaar dan ze hadden voorzien.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 4 9 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 224 blz • € 21,99

tussen twee werelden

• De zoektocht van een straatkat naar een thuis

literaire non-fictie

Yasmina groeit op tussen twee culturen. Haar vader komt uit het Rifgebergte in Marokko, haar moeder is geboren en getogen in een klein Vlaams dorpje. In het gezin staan de bijbel en de koran naast elkaar en worden nooit vragen gesteld over de mengelmoes aan talen, gebruiken en religies. Als een straatkat loopt Yasmina door het leven: nieuwsgierig en enthousiast, maar soms ook bang en onzeker. Ze is een buitenbeentje. In het Vlaamse dorp, maar evengoed bij haar familie in Molenbeek. Enkel in haar gezin vindt ze rust. Wanneer Yasmina’s moeder ongeneeslijk ziek wordt en sterft, verdwijnt langzaam maar zeker haar enige thuis. Straatkat is een ontroerende zoektocht naar een nieuwe thuis. Van België over Marokko, Den Haag tot Brussel. Maar bovenal is het een getuigenis van liefde, zelfreflectie en dat je je eigen plek moet creëren onder de sterren.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 8 7. • n u r 3 2 0 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 208 blz • € 21,99

• Een ontwapenend, origineel

en fris debuut dat je onmogelijk kan neerleggen eens je erin begonnen bent

1983) is journalist bij Radio 2. Voor­ heen werkte ze als freelance radio- en tv-presentator bij o.a. Bruzz, Radio 1 en Q-music. Ze schreef columns voor De Standaard, De Morgen, Charlie Magazine en Flair, en maakte jarenlang reportages voor Libelle.

­

verhaal van de Vespa Raf De Bie eindigen

Yasmina El Messaoudi (Mechelen,

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 9 4 € 10 ,9 9

Dromenvanger Dino en het • Over dromen die nooit

Een paar is twee.

­

Yasmina El Messaoudi hartig debuut over opgroeien

romans Het geluk van jonge vaders en

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 5 6 € 10 ,9 9

Straatkat

• Een aangrijpend en open­

Toon Van Mierlo schreef eerder de

© wannes vanvoorden

• Een onheilspellende

roman

roman

Jonge hulpkok Dino heeft het moeilijk. Er zitten gaten en kieren in zijn appartement, zijn ex-vriendin vergeleek hun relatie met ondermaatse appelcake en in het restaurant zit de strenge chef hem dagelijks achter de veren. Rust vindt Dino in het schriftje op zijn nachtkastje, waarin hij de namen noteert van de mensen over wie hij droomt. Als Dino de dochter van de chef ontmoet, komt ook haar naam in het schriftje terecht. Maar al snel blijkt dat ook zij van hem heeft gedroomd. Kunnen dromen werkelijkheid worden? Of verandert de werkelijkheid in een droom? Eén ding is zeker: alles heeft te maken met de geschiedenis die kleeft aan de oude Vespa van de chef. Tegen een achtergrond van druilerige herfstbuien, vreemde telefoontjes over een overleden huurder en een doosje boordevol gebak ontspint er zich een vertederend verhaal vol ontroering, humor en klein geluk. Maar bovenal toont deze roman hoe de liefde onze levens voorgoed kan veranderen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 6 3 • n u r 3 0 1 • s e p t e m b e r 20 21 paperback • 12,5. x 20 cm • 208 blz • € 21,99

Raf De Bie (1986) woont en schrijft in Lier. Hij studeerde aan SchrijversAcademie Antwerpen en was twee jaar redactielid bij Kluger Hans. Zijn kortverhalen verschenen bij o.a. DW B en deFusie. Dromenvanger Dino en het verhaal van de Vespa is zijn debuutroman.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 7 0 € 10 ,9 9

Het mollenfeest Dominique Biebau Winnaar Hercule Poirotprijs 2019 en de Gouden Strop 2020

• ‘Prachtig taalgebruik.

Origineel plot. Subtiel puntjevan-je-stoelwerk. Totaal niet standaard dit boek, Biebau maakt het zo spannend.’ – Jury Gouden Strop 2020

• ‘Een wonderlijk spitsvondig

mis­daadverhaal vol aforismen, oneliners en onderkoelde humor.’ – Jury Hercule Poirotprijs 2019

Als d’ Opperste ghebiedt, soe moet ghy gaen Trecken in ’t landt van Mollengijs. Vier nichten groeien samen op in de dreigende schaduw van het Mollendaalbos. Tijdens een onschuldig kinderspel dringt een van de meisjes de werkkamer van hun opa binnen, waar ze een ontdekking doet die jaren later tot een bloedige ontknoping leidt. Het mollenfeest is een ijzingwekkend verhaal over geheimen en schaduwen die tussen mensen en bomen hangen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 5 5 • n u r 3 0 5 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 216 blz • € 21,99

Moordgriet Benny Baudewyns ­

• Een verrassende

rollercoaster die van geen ophouden weet

• De mediawereld doorprikt Over Mazzelaar:

• ‘Een kwalitatief hoogstaande schelmenroman, een policier zoals we hem sinds Jef Geeraerts’ serie over Vincke en Verstuyft niet meer hebben gelezen. Mét veel humor.’ – VN Thrillergids

dorpsportret vol gekonkel,

waar enkelingen – op eigen risico – naar de ware toedracht zoeken

• Vintage Van Dievel:

permanent leesplezier!

al eerder de roman Trage Wegen, het jeugdboek Boerman en de thrillers IJslands Gambiet en Russisch voor Beginners.

thriller

Thrillerauteur Benny Baudewyns won in 2002 de Diamanten Kogel met De Emerson locomotief. Hij woont en werkt in Zuid-Spanje. Zijn recentste thrillers Hartenvreter, Het Tati-syn­ droom en Mazzelaar werden jubelend ontvangen.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 8 6 € 11,9 9

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 7 9 • n u r 3 3 0 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 304 blz • € 22,50

• Smeuïg en caleido­scopisch

en schrijver. Van zijn hand verschenen

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 6 2 € 10 ,9 9

De Vlaamse zakenman Theo Parein investeert in het kleine Ardennenstadje Durbuy. Hij heeft er het gerenommeerde restaurant Le Cerf des Ardennes gekocht en koestert nog grootse plannen voor de plaatselijke toeristische industrie. Maar dan loopt het compleet fout in het restaurant. Parein wil koste wat het kost de feiten uit de media houden, want hij vermoedt dat Chinese maffiosi er iets mee te maken hebben. Ronny Tervaete, die voor Pareins firma met het toeristische treintje in Durbuy rijdt, raakt willens nillens bij de zaak betrokken. Terwijl zijn hoofd er op dit moment helemaal niet naar staat, want Oulimata Saw, zijn Senegalese vriendin, is op mysterieuze wijze verdwenen.

Witte oren Louis van Dievel

Dominique Biebau (1977) is leraar

roman

Tegen roddels en verdachtmakingen is geen kruid gewassen. In Kerkevoort weten ze daar alles van. Wanneer Lucienne Stassen, die haar hele leven iedereen heeft beloerd en bespioneerd, op sterven ligt, hangt ze met pervers genoegen de vuile was van het dorp uit. Maar wat is er waar van de beschuldigingen van overspel, verkrachting en zelfs pedofilie? Stond Bart werkelijk met Dirk te kussen achter de glascontainer? Wilde Marina haar liefdesrivale echt met een mes vermoorden? Aan de cafétoog wordt iedere nieuwe roddel druk becommentarieerd. Niemand vertrouwt elkaar nog. Er wordt gedreigd, op wraak gezonnen. Intussen gaat het gewone leven wel voort. Maar wat is gewoon in Kerkevoort waar een pornobaas een duistere held is, een loodgieter vijf keer daags moet ejaculeren en in de kerk gevochten wordt voor de micro? Waar de rijkste man van het dorp iedere zondag de parking van de Carrefour afspeurt naar verloren kleingeld? En waarom heeft Lucienne Stassen in hemelsnaam witte oren?

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 0 0 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 308 blz • € 22,50

© bob van mol

­

literaire thriller

Louis van Dievel is journalist en auteur. Zijn roman De Pruimelaar­ straat prijkte op de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2007 en Hof van Assisen werd bekroond met de Knack Hercule Poirotprijs 2012.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 1 7 € € 11,9 9

DW B Schreeuwen op de markt. Excentrische literatuur ‘DW B slaagt er al decennialang in om de interessantste jonge schrijvers en denkers aan zich te binden.’ – Peter Verhelst DW B richt de spotlights op teksten van psychisch kwetsbare individuen. De belangstelling voor ‘outsiderliteratuur’ groeit. Er wordt ontzettend véél geschreven door psychiatrische patiënten, vaak in de grootste anonimiteit. In Schreeuwen op de markt. Excentrische literatuur worden hun teksten ontgonnen. We omlijsten ze met essays én samenwerkingen van auteurs met kwetsbare personen. ‘Het is een drang om te schrijven om niet te imploderen,’ zo bleek. Onder curatorschap van Patrick Bassant, Jan Daems, Arnout De Cleene en Yves Petry. De website is grondig opgefrist en vernieuwd en bevat nu ook diverse podcasts, onder meer over J.M.H. Berckmans. Abonnementen: www.dwb.be

isbn 9 78 9 4 6 43 4 0 6 4 8 • n u r 3 2 3 • december 2021 paperback • 16,5 x 24,5 cm • 128 blz • € 15,00

Vrijdag Prospectus 2021 Najaar.indd 1

PANTONE P 110-5 U

Jodenstraat 16, 2000 Antwerpen +32 3 345 60 40 info@uitgeverijvrijdag.be www.uitgeverijvrijdag.be Contact verkoop: Pieter Boschmans +32 499 75 53 62 pieter@elkedagboeken.be Suzy Mertens +32 478 93 77 11 suzy@elkedagboeken.be Contact pers en promotie: Sophie Verbist +32 496 16 35 79 sophie@elkedagboeken.be Contact online promotie: Marcia van der Zwan marcia@elkedagboeken.be Verkoop en publiciteit Nederland: New Book Collective Niasstraat 6D, 3531 WP Utrecht +31 (0)20 226 02 38 www.newbookcollective.com Contact verkoop: Rutger Vos, Niels Koemans, Tjamke Hekken, Dian van der Zande, Maarten Richel verkoop@newbookcollective.com Contact promotie: Mandy Hoenderop, Eveline van der Made promotie@newbookcollective.com ontwerp prospectus: Mulder van Meurs omslag: ©EHBOntwerp+

07-06-2021 09:31


­

Alles valt Sylvie Marie talent.’ – Humo

• Een originele en beklijvende roman over op zoek zijn, verdwalen en vinden

Alles valt beschrijft minutieus een woelig jaar uit het leven van de bijna dertigjarige Roderik Deroo. Samen met zijn vrouw Caroline en zoontje Cas vormt hij een doorsnee­gezin. Alles lijkt perfect, maar onderhuids woekert bij Roderik een grote waaromfase. Op het werk begaat hij onvergefelijke blunders en thuis schittert hij door afwezigheid. Het leven in de Gentse Stropstraat snijdt hem stilaan de adem af. Wanneer bij een banale ruzie de kleine Cas in de brokken deelt, is Roderiks hele bestaan overgeleverd aan de wetten van de vrije val. Alles valt is een speels gestileerde roman over hoe aller­lei in wezen doodnormale gebeurtenissen tot dramatische wendingen leiden en over hoe obscuur verdriet in staat is het spanningsveld tussen hypothese en werkelijkheid op te heffen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 2 5 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 320 blz • € 22,50

© carmen de vos

• ‘Sylvie Marie is een groot

roman

Sylvie Marie (Tielt, 1984) is schrijver en schrijfdocent. Ze publiceerde eerder vier dichtbundels en één roman. Haar werk werd genomineerd voor de Herman de Coninckprijs, de J.C. Bloem Poëzieprijs en de Eline van Haarenprijs en bekroond met de Prijs Letterkunde Oost-Vlaanderen en Humo’s Gouden Aap.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 3 2 € 11,9 9

De aanpassingen Toon Van Mierlo toekomst­roman over vandaag Over Een paar is twee:

• ‘Van Mierlo op zijn sterkst.’ - De Volkskrant

• ‘Een sobere stilist die het

eeuwige menselijke streven naar geluk, en de valkuilen die daar altijd bijhoren, raak weet te vatten.’ - Het Nieuwsblad

Oud, kinderloos en wit. Nutteloos tot de derde macht. Octavia en Casper drijven over de wereldzeeën, die heel wat groter geworden zijn dan ze hadden geleerd toen ze aan het begin van de eeuw in dezelfde klas op de lagere school zaten. Nu hebben deze twee zeventigers zich samen laten opsluiten in een duosfeer en dobberen ze in dit hoogtechnologische ei over een eindeloze watervlakte. In hun vrijwillige gevangenschap kennen ze meer luxe en veiligheid dan op het vasteland, maar het is wel voor altijd. Tot het einde van hun leven hebben ze alleen nog elkaar, dus hoeven ze hun geheimen ook niet langer te bewaren. De bekentenissen komen langzaam los, maar de geschiedenis tussen hen blijkt moeilijker doorwaadbaar dan ze hadden voorzien.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 4 9 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 224 blz • € 21,99

tussen twee werelden

• De zoektocht van een straatkat naar een thuis

literaire non-fictie

Yasmina groeit op tussen twee culturen. Haar vader komt uit het Rifgebergte in Marokko, haar moeder is geboren en getogen in een klein Vlaams dorpje. In het gezin staan de bijbel en de koran naast elkaar en worden nooit vragen gesteld over de mengelmoes aan talen, gebruiken en religies. Als een straatkat loopt Yasmina door het leven: nieuwsgierig en enthousiast, maar soms ook bang en onzeker. Ze is een buitenbeentje. In het Vlaamse dorp, maar evengoed bij haar familie in Molenbeek. Enkel in haar gezin vindt ze rust. Wanneer Yasmina’s moeder ongeneeslijk ziek wordt en sterft, verdwijnt langzaam maar zeker haar enige thuis. Straatkat is een ontroerende zoektocht naar een nieuwe thuis. Van België over Marokko, Den Haag tot Brussel. Maar bovenal is het een getuigenis van liefde, zelfreflectie en dat je je eigen plek moet creëren onder de sterren.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 8 7. • n u r 3 2 0 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 208 blz • € 21,99

• Een ontwapenend, origineel

en fris debuut dat je onmogelijk kan neerleggen eens je erin begonnen bent

1983) is journalist bij Radio 2. Voor­ heen werkte ze als freelance radio- en tv-presentator bij o.a. Bruzz, Radio 1 en Q-music. Ze schreef columns voor De Standaard, De Morgen, Charlie Magazine en Flair, en maakte jarenlang reportages voor Libelle.

­

verhaal van de Vespa Raf De Bie eindigen

Yasmina El Messaoudi (Mechelen,

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 9 4 € 10 ,9 9

Dromenvanger Dino en het • Over dromen die nooit

Een paar is twee.

­

Yasmina El Messaoudi hartig debuut over opgroeien

romans Het geluk van jonge vaders en

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 5 6 € 10 ,9 9

Straatkat

• Een aangrijpend en open­

Toon Van Mierlo schreef eerder de

© wannes vanvoorden

• Een onheilspellende

roman

roman

Jonge hulpkok Dino heeft het moeilijk. Er zitten gaten en kieren in zijn appartement, zijn ex-vriendin vergeleek hun relatie met ondermaatse appelcake en in het restaurant zit de strenge chef hem dagelijks achter de veren. Rust vindt Dino in het schriftje op zijn nachtkastje, waarin hij de namen noteert van de mensen over wie hij droomt. Als Dino de dochter van de chef ontmoet, komt ook haar naam in het schriftje terecht. Maar al snel blijkt dat ook zij van hem heeft gedroomd. Kunnen dromen werkelijkheid worden? Of verandert de werkelijkheid in een droom? Eén ding is zeker: alles heeft te maken met de geschiedenis die kleeft aan de oude Vespa van de chef. Tegen een achtergrond van druilerige herfstbuien, vreemde telefoontjes over een overleden huurder en een doosje boordevol gebak ontspint er zich een vertederend verhaal vol ontroering, humor en klein geluk. Maar bovenal toont deze roman hoe de liefde onze levens voorgoed kan veranderen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 6 3 • n u r 3 0 1 • s e p t e m b e r 20 21 paperback • 12,5. x 20 cm • 208 blz • € 21,99

Raf De Bie (1986) woont en schrijft in Lier. Hij studeerde aan SchrijversAcademie Antwerpen en was twee jaar redactielid bij Kluger Hans. Zijn kortverhalen verschenen bij o.a. DW B en deFusie. Dromenvanger Dino en het verhaal van de Vespa is zijn debuutroman.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 7 0 € 10 ,9 9

Het mollenfeest Dominique Biebau Winnaar Hercule Poirotprijs 2019 en de Gouden Strop 2020

• ‘Prachtig taalgebruik.

Origineel plot. Subtiel puntjevan-je-stoelwerk. Totaal niet standaard dit boek, Biebau maakt het zo spannend.’ – Jury Gouden Strop 2020

• ‘Een wonderlijk spitsvondig

mis­daadverhaal vol aforismen, oneliners en onderkoelde humor.’ – Jury Hercule Poirotprijs 2019

Als d’ Opperste ghebiedt, soe moet ghy gaen Trecken in ’t landt van Mollengijs. Vier nichten groeien samen op in de dreigende schaduw van het Mollendaalbos. Tijdens een onschuldig kinderspel dringt een van de meisjes de werkkamer van hun opa binnen, waar ze een ontdekking doet die jaren later tot een bloedige ontknoping leidt. Het mollenfeest is een ijzingwekkend verhaal over geheimen en schaduwen die tussen mensen en bomen hangen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 5 5 • n u r 3 0 5 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 216 blz • € 21,99

Moordgriet Benny Baudewyns ­

• Een verrassende

rollercoaster die van geen ophouden weet

• De mediawereld doorprikt Over Mazzelaar:

• ‘Een kwalitatief hoogstaande schelmenroman, een policier zoals we hem sinds Jef Geeraerts’ serie over Vincke en Verstuyft niet meer hebben gelezen. Mét veel humor.’ – VN Thrillergids

dorpsportret vol gekonkel,

waar enkelingen – op eigen risico – naar de ware toedracht zoeken

• Vintage Van Dievel:

permanent leesplezier!

al eerder de roman Trage Wegen, het jeugdboek Boerman en de thrillers IJslands Gambiet en Russisch voor Beginners.

thriller

Thrillerauteur Benny Baudewyns won in 2002 de Diamanten Kogel met De Emerson locomotief. Hij woont en werkt in Zuid-Spanje. Zijn recentste thrillers Hartenvreter, Het Tati-syn­ droom en Mazzelaar werden jubelend ontvangen.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 8 6 € 11,9 9

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 7 9 • n u r 3 3 0 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 304 blz • € 22,50

• Smeuïg en caleido­scopisch

en schrijver. Van zijn hand verschenen

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 6 2 € 10 ,9 9

De Vlaamse zakenman Theo Parein investeert in het kleine Ardennenstadje Durbuy. Hij heeft er het gerenommeerde restaurant Le Cerf des Ardennes gekocht en koestert nog grootse plannen voor de plaatselijke toeristische industrie. Maar dan loopt het compleet fout in het restaurant. Parein wil koste wat het kost de feiten uit de media houden, want hij vermoedt dat Chinese maffiosi er iets mee te maken hebben. Ronny Tervaete, die voor Pareins firma met het toeristische treintje in Durbuy rijdt, raakt willens nillens bij de zaak betrokken. Terwijl zijn hoofd er op dit moment helemaal niet naar staat, want Oulimata Saw, zijn Senegalese vriendin, is op mysterieuze wijze verdwenen.

Witte oren Louis van Dievel

Dominique Biebau (1977) is leraar

roman

Tegen roddels en verdachtmakingen is geen kruid gewassen. In Kerkevoort weten ze daar alles van. Wanneer Lucienne Stassen, die haar hele leven iedereen heeft beloerd en bespioneerd, op sterven ligt, hangt ze met pervers genoegen de vuile was van het dorp uit. Maar wat is er waar van de beschuldigingen van overspel, verkrachting en zelfs pedofilie? Stond Bart werkelijk met Dirk te kussen achter de glascontainer? Wilde Marina haar liefdesrivale echt met een mes vermoorden? Aan de cafétoog wordt iedere nieuwe roddel druk becommentarieerd. Niemand vertrouwt elkaar nog. Er wordt gedreigd, op wraak gezonnen. Intussen gaat het gewone leven wel voort. Maar wat is gewoon in Kerkevoort waar een pornobaas een duistere held is, een loodgieter vijf keer daags moet ejaculeren en in de kerk gevochten wordt voor de micro? Waar de rijkste man van het dorp iedere zondag de parking van de Carrefour afspeurt naar verloren kleingeld? En waarom heeft Lucienne Stassen in hemelsnaam witte oren?

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 0 0 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 308 blz • € 22,50

© bob van mol

­

literaire thriller

Louis van Dievel is journalist en auteur. Zijn roman De Pruimelaar­ straat prijkte op de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2007 en Hof van Assisen werd bekroond met de Knack Hercule Poirotprijs 2012.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 1 7 € € 11,9 9

DW B Schreeuwen op de markt. Excentrische literatuur ‘DW B slaagt er al decennialang in om de interessantste jonge schrijvers en denkers aan zich te binden.’ – Peter Verhelst DW B richt de spotlights op teksten van psychisch kwetsbare individuen. De belangstelling voor ‘outsiderliteratuur’ groeit. Er wordt ontzettend véél geschreven door psychiatrische patiënten, vaak in de grootste anonimiteit. In Schreeuwen op de markt. Excentrische literatuur worden hun teksten ontgonnen. We omlijsten ze met essays én samenwerkingen van auteurs met kwetsbare personen. ‘Het is een drang om te schrijven om niet te imploderen,’ zo bleek. Onder curatorschap van Patrick Bassant, Jan Daems, Arnout De Cleene en Yves Petry. De website is grondig opgefrist en vernieuwd en bevat nu ook diverse podcasts, onder meer over J.M.H. Berckmans. Abonnementen: www.dwb.be

isbn 9 78 9 4 6 43 4 0 6 4 8 • n u r 3 2 3 • december 2021 paperback • 16,5 x 24,5 cm • 128 blz • € 15,00

Vrijdag Prospectus 2021 Najaar.indd 1

PANTONE P 110-5 U

Jodenstraat 16, 2000 Antwerpen +32 3 345 60 40 info@uitgeverijvrijdag.be www.uitgeverijvrijdag.be Contact verkoop: Pieter Boschmans +32 499 75 53 62 pieter@elkedagboeken.be Suzy Mertens +32 478 93 77 11 suzy@elkedagboeken.be Contact pers en promotie: Sophie Verbist +32 496 16 35 79 sophie@elkedagboeken.be Contact online promotie: Marcia van der Zwan marcia@elkedagboeken.be Verkoop en publiciteit Nederland: New Book Collective Niasstraat 6D, 3531 WP Utrecht +31 (0)20 226 02 38 www.newbookcollective.com Contact verkoop: Rutger Vos, Niels Koemans, Tjamke Hekken, Dian van der Zande, Maarten Richel verkoop@newbookcollective.com Contact promotie: Mandy Hoenderop, Eveline van der Made promotie@newbookcollective.com ontwerp prospectus: Mulder van Meurs omslag: ©EHBOntwerp+

07-06-2021 09:31


­

Alles valt Sylvie Marie talent.’ – Humo

• Een originele en beklijvende roman over op zoek zijn, verdwalen en vinden

Alles valt beschrijft minutieus een woelig jaar uit het leven van de bijna dertigjarige Roderik Deroo. Samen met zijn vrouw Caroline en zoontje Cas vormt hij een doorsnee­gezin. Alles lijkt perfect, maar onderhuids woekert bij Roderik een grote waaromfase. Op het werk begaat hij onvergefelijke blunders en thuis schittert hij door afwezigheid. Het leven in de Gentse Stropstraat snijdt hem stilaan de adem af. Wanneer bij een banale ruzie de kleine Cas in de brokken deelt, is Roderiks hele bestaan overgeleverd aan de wetten van de vrije val. Alles valt is een speels gestileerde roman over hoe aller­lei in wezen doodnormale gebeurtenissen tot dramatische wendingen leiden en over hoe obscuur verdriet in staat is het spanningsveld tussen hypothese en werkelijkheid op te heffen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 2 5 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 320 blz • € 22,50

© carmen de vos

• ‘Sylvie Marie is een groot

roman

Sylvie Marie (Tielt, 1984) is schrijver en schrijfdocent. Ze publiceerde eerder vier dichtbundels en één roman. Haar werk werd genomineerd voor de Herman de Coninckprijs, de J.C. Bloem Poëzieprijs en de Eline van Haarenprijs en bekroond met de Prijs Letterkunde Oost-Vlaanderen en Humo’s Gouden Aap.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 3 2 € 11,9 9

De aanpassingen Toon Van Mierlo toekomst­roman over vandaag Over Een paar is twee:

• ‘Van Mierlo op zijn sterkst.’ - De Volkskrant

• ‘Een sobere stilist die het

eeuwige menselijke streven naar geluk, en de valkuilen die daar altijd bijhoren, raak weet te vatten.’ - Het Nieuwsblad

Oud, kinderloos en wit. Nutteloos tot de derde macht. Octavia en Casper drijven over de wereldzeeën, die heel wat groter geworden zijn dan ze hadden geleerd toen ze aan het begin van de eeuw in dezelfde klas op de lagere school zaten. Nu hebben deze twee zeventigers zich samen laten opsluiten in een duosfeer en dobberen ze in dit hoogtechnologische ei over een eindeloze watervlakte. In hun vrijwillige gevangenschap kennen ze meer luxe en veiligheid dan op het vasteland, maar het is wel voor altijd. Tot het einde van hun leven hebben ze alleen nog elkaar, dus hoeven ze hun geheimen ook niet langer te bewaren. De bekentenissen komen langzaam los, maar de geschiedenis tussen hen blijkt moeilijker doorwaadbaar dan ze hadden voorzien.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 4 9 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 224 blz • € 21,99

tussen twee werelden

• De zoektocht van een straatkat naar een thuis

literaire non-fictie

Yasmina groeit op tussen twee culturen. Haar vader komt uit het Rifgebergte in Marokko, haar moeder is geboren en getogen in een klein Vlaams dorpje. In het gezin staan de bijbel en de koran naast elkaar en worden nooit vragen gesteld over de mengelmoes aan talen, gebruiken en religies. Als een straatkat loopt Yasmina door het leven: nieuwsgierig en enthousiast, maar soms ook bang en onzeker. Ze is een buitenbeentje. In het Vlaamse dorp, maar evengoed bij haar familie in Molenbeek. Enkel in haar gezin vindt ze rust. Wanneer Yasmina’s moeder ongeneeslijk ziek wordt en sterft, verdwijnt langzaam maar zeker haar enige thuis. Straatkat is een ontroerende zoektocht naar een nieuwe thuis. Van België over Marokko, Den Haag tot Brussel. Maar bovenal is het een getuigenis van liefde, zelfreflectie en dat je je eigen plek moet creëren onder de sterren.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 8 7. • n u r 3 2 0 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 208 blz • € 21,99

• Een ontwapenend, origineel

en fris debuut dat je onmogelijk kan neerleggen eens je erin begonnen bent

1983) is journalist bij Radio 2. Voor­ heen werkte ze als freelance radio- en tv-presentator bij o.a. Bruzz, Radio 1 en Q-music. Ze schreef columns voor De Standaard, De Morgen, Charlie Magazine en Flair, en maakte jarenlang reportages voor Libelle.

­

verhaal van de Vespa Raf De Bie eindigen

Yasmina El Messaoudi (Mechelen,

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 9 4 € 10 ,9 9

Dromenvanger Dino en het • Over dromen die nooit

Een paar is twee.

­

Yasmina El Messaoudi hartig debuut over opgroeien

romans Het geluk van jonge vaders en

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 5 6 € 10 ,9 9

Straatkat

• Een aangrijpend en open­

Toon Van Mierlo schreef eerder de

© wannes vanvoorden

• Een onheilspellende

roman

roman

Jonge hulpkok Dino heeft het moeilijk. Er zitten gaten en kieren in zijn appartement, zijn ex-vriendin vergeleek hun relatie met ondermaatse appelcake en in het restaurant zit de strenge chef hem dagelijks achter de veren. Rust vindt Dino in het schriftje op zijn nachtkastje, waarin hij de namen noteert van de mensen over wie hij droomt. Als Dino de dochter van de chef ontmoet, komt ook haar naam in het schriftje terecht. Maar al snel blijkt dat ook zij van hem heeft gedroomd. Kunnen dromen werkelijkheid worden? Of verandert de werkelijkheid in een droom? Eén ding is zeker: alles heeft te maken met de geschiedenis die kleeft aan de oude Vespa van de chef. Tegen een achtergrond van druilerige herfstbuien, vreemde telefoontjes over een overleden huurder en een doosje boordevol gebak ontspint er zich een vertederend verhaal vol ontroering, humor en klein geluk. Maar bovenal toont deze roman hoe de liefde onze levens voorgoed kan veranderen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 6 3 • n u r 3 0 1 • s e p t e m b e r 20 21 paperback • 12,5. x 20 cm • 208 blz • € 21,99

Raf De Bie (1986) woont en schrijft in Lier. Hij studeerde aan SchrijversAcademie Antwerpen en was twee jaar redactielid bij Kluger Hans. Zijn kortverhalen verschenen bij o.a. DW B en deFusie. Dromenvanger Dino en het verhaal van de Vespa is zijn debuutroman.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 7 0 € 10 ,9 9

Het mollenfeest Dominique Biebau Winnaar Hercule Poirotprijs 2019 en de Gouden Strop 2020

• ‘Prachtig taalgebruik.

Origineel plot. Subtiel puntjevan-je-stoelwerk. Totaal niet standaard dit boek, Biebau maakt het zo spannend.’ – Jury Gouden Strop 2020

• ‘Een wonderlijk spitsvondig

mis­daadverhaal vol aforismen, oneliners en onderkoelde humor.’ – Jury Hercule Poirotprijs 2019

Als d’ Opperste ghebiedt, soe moet ghy gaen Trecken in ’t landt van Mollengijs. Vier nichten groeien samen op in de dreigende schaduw van het Mollendaalbos. Tijdens een onschuldig kinderspel dringt een van de meisjes de werkkamer van hun opa binnen, waar ze een ontdekking doet die jaren later tot een bloedige ontknoping leidt. Het mollenfeest is een ijzingwekkend verhaal over geheimen en schaduwen die tussen mensen en bomen hangen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 5 5 • n u r 3 0 5 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 216 blz • € 21,99

Moordgriet Benny Baudewyns ­

• Een verrassende

rollercoaster die van geen ophouden weet

• De mediawereld doorprikt Over Mazzelaar:

• ‘Een kwalitatief hoogstaande schelmenroman, een policier zoals we hem sinds Jef Geeraerts’ serie over Vincke en Verstuyft niet meer hebben gelezen. Mét veel humor.’ – VN Thrillergids

dorpsportret vol gekonkel,

waar enkelingen – op eigen risico – naar de ware toedracht zoeken

• Vintage Van Dievel:

permanent leesplezier!

al eerder de roman Trage Wegen, het jeugdboek Boerman en de thrillers IJslands Gambiet en Russisch voor Beginners.

thriller

Thrillerauteur Benny Baudewyns won in 2002 de Diamanten Kogel met De Emerson locomotief. Hij woont en werkt in Zuid-Spanje. Zijn recentste thrillers Hartenvreter, Het Tati-syn­ droom en Mazzelaar werden jubelend ontvangen.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 8 6 € 11,9 9

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 7 9 • n u r 3 3 0 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 304 blz • € 22,50

• Smeuïg en caleido­scopisch

en schrijver. Van zijn hand verschenen

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 6 2 € 10 ,9 9

De Vlaamse zakenman Theo Parein investeert in het kleine Ardennenstadje Durbuy. Hij heeft er het gerenommeerde restaurant Le Cerf des Ardennes gekocht en koestert nog grootse plannen voor de plaatselijke toeristische industrie. Maar dan loopt het compleet fout in het restaurant. Parein wil koste wat het kost de feiten uit de media houden, want hij vermoedt dat Chinese maffiosi er iets mee te maken hebben. Ronny Tervaete, die voor Pareins firma met het toeristische treintje in Durbuy rijdt, raakt willens nillens bij de zaak betrokken. Terwijl zijn hoofd er op dit moment helemaal niet naar staat, want Oulimata Saw, zijn Senegalese vriendin, is op mysterieuze wijze verdwenen.

Witte oren Louis van Dievel

Dominique Biebau (1977) is leraar

roman

Tegen roddels en verdachtmakingen is geen kruid gewassen. In Kerkevoort weten ze daar alles van. Wanneer Lucienne Stassen, die haar hele leven iedereen heeft beloerd en bespioneerd, op sterven ligt, hangt ze met pervers genoegen de vuile was van het dorp uit. Maar wat is er waar van de beschuldigingen van overspel, verkrachting en zelfs pedofilie? Stond Bart werkelijk met Dirk te kussen achter de glascontainer? Wilde Marina haar liefdesrivale echt met een mes vermoorden? Aan de cafétoog wordt iedere nieuwe roddel druk becommentarieerd. Niemand vertrouwt elkaar nog. Er wordt gedreigd, op wraak gezonnen. Intussen gaat het gewone leven wel voort. Maar wat is gewoon in Kerkevoort waar een pornobaas een duistere held is, een loodgieter vijf keer daags moet ejaculeren en in de kerk gevochten wordt voor de micro? Waar de rijkste man van het dorp iedere zondag de parking van de Carrefour afspeurt naar verloren kleingeld? En waarom heeft Lucienne Stassen in hemelsnaam witte oren?

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 0 0 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 308 blz • € 22,50

© bob van mol

­

literaire thriller

Louis van Dievel is journalist en auteur. Zijn roman De Pruimelaar­ straat prijkte op de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2007 en Hof van Assisen werd bekroond met de Knack Hercule Poirotprijs 2012.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 1 7 € € 11,9 9

DW B Schreeuwen op de markt. Excentrische literatuur ‘DW B slaagt er al decennialang in om de interessantste jonge schrijvers en denkers aan zich te binden.’ – Peter Verhelst DW B richt de spotlights op teksten van psychisch kwetsbare individuen. De belangstelling voor ‘outsiderliteratuur’ groeit. Er wordt ontzettend véél geschreven door psychiatrische patiënten, vaak in de grootste anonimiteit. In Schreeuwen op de markt. Excentrische literatuur worden hun teksten ontgonnen. We omlijsten ze met essays én samenwerkingen van auteurs met kwetsbare personen. ‘Het is een drang om te schrijven om niet te imploderen,’ zo bleek. Onder curatorschap van Patrick Bassant, Jan Daems, Arnout De Cleene en Yves Petry. De website is grondig opgefrist en vernieuwd en bevat nu ook diverse podcasts, onder meer over J.M.H. Berckmans. Abonnementen: www.dwb.be

isbn 9 78 9 4 6 43 4 0 6 4 8 • n u r 3 2 3 • december 2021 paperback • 16,5 x 24,5 cm • 128 blz • € 15,00

Vrijdag Prospectus 2021 Najaar.indd 1

PANTONE P 110-5 U

Jodenstraat 16, 2000 Antwerpen +32 3 345 60 40 info@uitgeverijvrijdag.be www.uitgeverijvrijdag.be Contact verkoop: Pieter Boschmans +32 499 75 53 62 pieter@elkedagboeken.be Suzy Mertens +32 478 93 77 11 suzy@elkedagboeken.be Contact pers en promotie: Sophie Verbist +32 496 16 35 79 sophie@elkedagboeken.be Contact online promotie: Marcia van der Zwan marcia@elkedagboeken.be Verkoop en publiciteit Nederland: New Book Collective Niasstraat 6D, 3531 WP Utrecht +31 (0)20 226 02 38 www.newbookcollective.com Contact verkoop: Rutger Vos, Niels Koemans, Tjamke Hekken, Dian van der Zande, Maarten Richel verkoop@newbookcollective.com Contact promotie: Mandy Hoenderop, Eveline van der Made promotie@newbookcollective.com ontwerp prospectus: Mulder van Meurs omslag: ©EHBOntwerp+

07-06-2021 09:31


­

Alles valt Sylvie Marie talent.’ – Humo

• Een originele en beklijvende roman over op zoek zijn, verdwalen en vinden

Alles valt beschrijft minutieus een woelig jaar uit het leven van de bijna dertigjarige Roderik Deroo. Samen met zijn vrouw Caroline en zoontje Cas vormt hij een doorsnee­gezin. Alles lijkt perfect, maar onderhuids woekert bij Roderik een grote waaromfase. Op het werk begaat hij onvergefelijke blunders en thuis schittert hij door afwezigheid. Het leven in de Gentse Stropstraat snijdt hem stilaan de adem af. Wanneer bij een banale ruzie de kleine Cas in de brokken deelt, is Roderiks hele bestaan overgeleverd aan de wetten van de vrije val. Alles valt is een speels gestileerde roman over hoe aller­lei in wezen doodnormale gebeurtenissen tot dramatische wendingen leiden en over hoe obscuur verdriet in staat is het spanningsveld tussen hypothese en werkelijkheid op te heffen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 2 5 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 320 blz • € 22,50

© carmen de vos

• ‘Sylvie Marie is een groot

roman

Sylvie Marie (Tielt, 1984) is schrijver en schrijfdocent. Ze publiceerde eerder vier dichtbundels en één roman. Haar werk werd genomineerd voor de Herman de Coninckprijs, de J.C. Bloem Poëzieprijs en de Eline van Haarenprijs en bekroond met de Prijs Letterkunde Oost-Vlaanderen en Humo’s Gouden Aap.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 3 2 € 11,9 9

De aanpassingen Toon Van Mierlo toekomst­roman over vandaag Over Een paar is twee:

• ‘Van Mierlo op zijn sterkst.’ - De Volkskrant

• ‘Een sobere stilist die het

eeuwige menselijke streven naar geluk, en de valkuilen die daar altijd bijhoren, raak weet te vatten.’ - Het Nieuwsblad

Oud, kinderloos en wit. Nutteloos tot de derde macht. Octavia en Casper drijven over de wereldzeeën, die heel wat groter geworden zijn dan ze hadden geleerd toen ze aan het begin van de eeuw in dezelfde klas op de lagere school zaten. Nu hebben deze twee zeventigers zich samen laten opsluiten in een duosfeer en dobberen ze in dit hoogtechnologische ei over een eindeloze watervlakte. In hun vrijwillige gevangenschap kennen ze meer luxe en veiligheid dan op het vasteland, maar het is wel voor altijd. Tot het einde van hun leven hebben ze alleen nog elkaar, dus hoeven ze hun geheimen ook niet langer te bewaren. De bekentenissen komen langzaam los, maar de geschiedenis tussen hen blijkt moeilijker doorwaadbaar dan ze hadden voorzien.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 4 9 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 224 blz • € 21,99

tussen twee werelden

• De zoektocht van een straatkat naar een thuis

literaire non-fictie

Yasmina groeit op tussen twee culturen. Haar vader komt uit het Rifgebergte in Marokko, haar moeder is geboren en getogen in een klein Vlaams dorpje. In het gezin staan de bijbel en de koran naast elkaar en worden nooit vragen gesteld over de mengelmoes aan talen, gebruiken en religies. Als een straatkat loopt Yasmina door het leven: nieuwsgierig en enthousiast, maar soms ook bang en onzeker. Ze is een buitenbeentje. In het Vlaamse dorp, maar evengoed bij haar familie in Molenbeek. Enkel in haar gezin vindt ze rust. Wanneer Yasmina’s moeder ongeneeslijk ziek wordt en sterft, verdwijnt langzaam maar zeker haar enige thuis. Straatkat is een ontroerende zoektocht naar een nieuwe thuis. Van België over Marokko, Den Haag tot Brussel. Maar bovenal is het een getuigenis van liefde, zelfreflectie en dat je je eigen plek moet creëren onder de sterren.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 8 7. • n u r 3 2 0 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 208 blz • € 21,99

• Een ontwapenend, origineel

en fris debuut dat je onmogelijk kan neerleggen eens je erin begonnen bent

1983) is journalist bij Radio 2. Voor­ heen werkte ze als freelance radio- en tv-presentator bij o.a. Bruzz, Radio 1 en Q-music. Ze schreef columns voor De Standaard, De Morgen, Charlie Magazine en Flair, en maakte jarenlang reportages voor Libelle.

­

verhaal van de Vespa Raf De Bie eindigen

Yasmina El Messaoudi (Mechelen,

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 9 4 € 10 ,9 9

Dromenvanger Dino en het • Over dromen die nooit

Een paar is twee.

­

Yasmina El Messaoudi hartig debuut over opgroeien

romans Het geluk van jonge vaders en

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 5 6 € 10 ,9 9

Straatkat

• Een aangrijpend en open­

Toon Van Mierlo schreef eerder de

© wannes vanvoorden

• Een onheilspellende

roman

roman

Jonge hulpkok Dino heeft het moeilijk. Er zitten gaten en kieren in zijn appartement, zijn ex-vriendin vergeleek hun relatie met ondermaatse appelcake en in het restaurant zit de strenge chef hem dagelijks achter de veren. Rust vindt Dino in het schriftje op zijn nachtkastje, waarin hij de namen noteert van de mensen over wie hij droomt. Als Dino de dochter van de chef ontmoet, komt ook haar naam in het schriftje terecht. Maar al snel blijkt dat ook zij van hem heeft gedroomd. Kunnen dromen werkelijkheid worden? Of verandert de werkelijkheid in een droom? Eén ding is zeker: alles heeft te maken met de geschiedenis die kleeft aan de oude Vespa van de chef. Tegen een achtergrond van druilerige herfstbuien, vreemde telefoontjes over een overleden huurder en een doosje boordevol gebak ontspint er zich een vertederend verhaal vol ontroering, humor en klein geluk. Maar bovenal toont deze roman hoe de liefde onze levens voorgoed kan veranderen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 6 3 • n u r 3 0 1 • s e p t e m b e r 20 21 paperback • 12,5. x 20 cm • 208 blz • € 21,99

Raf De Bie (1986) woont en schrijft in Lier. Hij studeerde aan SchrijversAcademie Antwerpen en was twee jaar redactielid bij Kluger Hans. Zijn kortverhalen verschenen bij o.a. DW B en deFusie. Dromenvanger Dino en het verhaal van de Vespa is zijn debuutroman.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 7 0 € 10 ,9 9

Het mollenfeest Dominique Biebau Winnaar Hercule Poirotprijs 2019 en de Gouden Strop 2020

• ‘Prachtig taalgebruik.

Origineel plot. Subtiel puntjevan-je-stoelwerk. Totaal niet standaard dit boek, Biebau maakt het zo spannend.’ – Jury Gouden Strop 2020

• ‘Een wonderlijk spitsvondig

mis­daadverhaal vol aforismen, oneliners en onderkoelde humor.’ – Jury Hercule Poirotprijs 2019

Als d’ Opperste ghebiedt, soe moet ghy gaen Trecken in ’t landt van Mollengijs. Vier nichten groeien samen op in de dreigende schaduw van het Mollendaalbos. Tijdens een onschuldig kinderspel dringt een van de meisjes de werkkamer van hun opa binnen, waar ze een ontdekking doet die jaren later tot een bloedige ontknoping leidt. Het mollenfeest is een ijzingwekkend verhaal over geheimen en schaduwen die tussen mensen en bomen hangen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 5 5 • n u r 3 0 5 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 216 blz • € 21,99

Moordgriet Benny Baudewyns ­

• Een verrassende

rollercoaster die van geen ophouden weet

• De mediawereld doorprikt Over Mazzelaar:

• ‘Een kwalitatief hoogstaande schelmenroman, een policier zoals we hem sinds Jef Geeraerts’ serie over Vincke en Verstuyft niet meer hebben gelezen. Mét veel humor.’ – VN Thrillergids

dorpsportret vol gekonkel,

waar enkelingen – op eigen risico – naar de ware toedracht zoeken

• Vintage Van Dievel:

permanent leesplezier!

al eerder de roman Trage Wegen, het jeugdboek Boerman en de thrillers IJslands Gambiet en Russisch voor Beginners.

thriller

Thrillerauteur Benny Baudewyns won in 2002 de Diamanten Kogel met De Emerson locomotief. Hij woont en werkt in Zuid-Spanje. Zijn recentste thrillers Hartenvreter, Het Tati-syn­ droom en Mazzelaar werden jubelend ontvangen.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 8 6 € 11,9 9

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 7 9 • n u r 3 3 0 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 304 blz • € 22,50

• Smeuïg en caleido­scopisch

en schrijver. Van zijn hand verschenen

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 6 2 € 10 ,9 9

De Vlaamse zakenman Theo Parein investeert in het kleine Ardennenstadje Durbuy. Hij heeft er het gerenommeerde restaurant Le Cerf des Ardennes gekocht en koestert nog grootse plannen voor de plaatselijke toeristische industrie. Maar dan loopt het compleet fout in het restaurant. Parein wil koste wat het kost de feiten uit de media houden, want hij vermoedt dat Chinese maffiosi er iets mee te maken hebben. Ronny Tervaete, die voor Pareins firma met het toeristische treintje in Durbuy rijdt, raakt willens nillens bij de zaak betrokken. Terwijl zijn hoofd er op dit moment helemaal niet naar staat, want Oulimata Saw, zijn Senegalese vriendin, is op mysterieuze wijze verdwenen.

Witte oren Louis van Dievel

Dominique Biebau (1977) is leraar

roman

Tegen roddels en verdachtmakingen is geen kruid gewassen. In Kerkevoort weten ze daar alles van. Wanneer Lucienne Stassen, die haar hele leven iedereen heeft beloerd en bespioneerd, op sterven ligt, hangt ze met pervers genoegen de vuile was van het dorp uit. Maar wat is er waar van de beschuldigingen van overspel, verkrachting en zelfs pedofilie? Stond Bart werkelijk met Dirk te kussen achter de glascontainer? Wilde Marina haar liefdesrivale echt met een mes vermoorden? Aan de cafétoog wordt iedere nieuwe roddel druk becommentarieerd. Niemand vertrouwt elkaar nog. Er wordt gedreigd, op wraak gezonnen. Intussen gaat het gewone leven wel voort. Maar wat is gewoon in Kerkevoort waar een pornobaas een duistere held is, een loodgieter vijf keer daags moet ejaculeren en in de kerk gevochten wordt voor de micro? Waar de rijkste man van het dorp iedere zondag de parking van de Carrefour afspeurt naar verloren kleingeld? En waarom heeft Lucienne Stassen in hemelsnaam witte oren?

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 0 0 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 308 blz • € 22,50

© bob van mol

­

literaire thriller

Louis van Dievel is journalist en auteur. Zijn roman De Pruimelaar­ straat prijkte op de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2007 en Hof van Assisen werd bekroond met de Knack Hercule Poirotprijs 2012.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 1 7 € € 11,9 9

DW B Schreeuwen op de markt. Excentrische literatuur ‘DW B slaagt er al decennialang in om de interessantste jonge schrijvers en denkers aan zich te binden.’ – Peter Verhelst DW B richt de spotlights op teksten van psychisch kwetsbare individuen. De belangstelling voor ‘outsiderliteratuur’ groeit. Er wordt ontzettend véél geschreven door psychiatrische patiënten, vaak in de grootste anonimiteit. In Schreeuwen op de markt. Excentrische literatuur worden hun teksten ontgonnen. We omlijsten ze met essays én samenwerkingen van auteurs met kwetsbare personen. ‘Het is een drang om te schrijven om niet te imploderen,’ zo bleek. Onder curatorschap van Patrick Bassant, Jan Daems, Arnout De Cleene en Yves Petry. De website is grondig opgefrist en vernieuwd en bevat nu ook diverse podcasts, onder meer over J.M.H. Berckmans. Abonnementen: www.dwb.be

isbn 9 78 9 4 6 43 4 0 6 4 8 • n u r 3 2 3 • december 2021 paperback • 16,5 x 24,5 cm • 128 blz • € 15,00

Vrijdag Prospectus 2021 Najaar.indd 1

PANTONE P 110-5 U

Jodenstraat 16, 2000 Antwerpen +32 3 345 60 40 info@uitgeverijvrijdag.be www.uitgeverijvrijdag.be Contact verkoop: Pieter Boschmans +32 499 75 53 62 pieter@elkedagboeken.be Suzy Mertens +32 478 93 77 11 suzy@elkedagboeken.be Contact pers en promotie: Sophie Verbist +32 496 16 35 79 sophie@elkedagboeken.be Contact online promotie: Marcia van der Zwan marcia@elkedagboeken.be Verkoop en publiciteit Nederland: New Book Collective Niasstraat 6D, 3531 WP Utrecht +31 (0)20 226 02 38 www.newbookcollective.com Contact verkoop: Rutger Vos, Niels Koemans, Tjamke Hekken, Dian van der Zande, Maarten Richel verkoop@newbookcollective.com Contact promotie: Mandy Hoenderop, Eveline van der Made promotie@newbookcollective.com ontwerp prospectus: Mulder van Meurs omslag: ©EHBOntwerp+

07-06-2021 09:31


­

Alles valt Sylvie Marie talent.’ – Humo

• Een originele en beklijvende roman over op zoek zijn, verdwalen en vinden

Alles valt beschrijft minutieus een woelig jaar uit het leven van de bijna dertigjarige Roderik Deroo. Samen met zijn vrouw Caroline en zoontje Cas vormt hij een doorsnee­gezin. Alles lijkt perfect, maar onderhuids woekert bij Roderik een grote waaromfase. Op het werk begaat hij onvergefelijke blunders en thuis schittert hij door afwezigheid. Het leven in de Gentse Stropstraat snijdt hem stilaan de adem af. Wanneer bij een banale ruzie de kleine Cas in de brokken deelt, is Roderiks hele bestaan overgeleverd aan de wetten van de vrije val. Alles valt is een speels gestileerde roman over hoe aller­lei in wezen doodnormale gebeurtenissen tot dramatische wendingen leiden en over hoe obscuur verdriet in staat is het spanningsveld tussen hypothese en werkelijkheid op te heffen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 2 5 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 320 blz • € 22,50

© carmen de vos

• ‘Sylvie Marie is een groot

roman

Sylvie Marie (Tielt, 1984) is schrijver en schrijfdocent. Ze publiceerde eerder vier dichtbundels en één roman. Haar werk werd genomineerd voor de Herman de Coninckprijs, de J.C. Bloem Poëzieprijs en de Eline van Haarenprijs en bekroond met de Prijs Letterkunde Oost-Vlaanderen en Humo’s Gouden Aap.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 3 2 € 11,9 9

De aanpassingen Toon Van Mierlo toekomst­roman over vandaag Over Een paar is twee:

• ‘Van Mierlo op zijn sterkst.’ - De Volkskrant

• ‘Een sobere stilist die het

eeuwige menselijke streven naar geluk, en de valkuilen die daar altijd bijhoren, raak weet te vatten.’ - Het Nieuwsblad

Oud, kinderloos en wit. Nutteloos tot de derde macht. Octavia en Casper drijven over de wereldzeeën, die heel wat groter geworden zijn dan ze hadden geleerd toen ze aan het begin van de eeuw in dezelfde klas op de lagere school zaten. Nu hebben deze twee zeventigers zich samen laten opsluiten in een duosfeer en dobberen ze in dit hoogtechnologische ei over een eindeloze watervlakte. In hun vrijwillige gevangenschap kennen ze meer luxe en veiligheid dan op het vasteland, maar het is wel voor altijd. Tot het einde van hun leven hebben ze alleen nog elkaar, dus hoeven ze hun geheimen ook niet langer te bewaren. De bekentenissen komen langzaam los, maar de geschiedenis tussen hen blijkt moeilijker doorwaadbaar dan ze hadden voorzien.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 4 9 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 224 blz • € 21,99

tussen twee werelden

• De zoektocht van een straatkat naar een thuis

literaire non-fictie

Yasmina groeit op tussen twee culturen. Haar vader komt uit het Rifgebergte in Marokko, haar moeder is geboren en getogen in een klein Vlaams dorpje. In het gezin staan de bijbel en de koran naast elkaar en worden nooit vragen gesteld over de mengelmoes aan talen, gebruiken en religies. Als een straatkat loopt Yasmina door het leven: nieuwsgierig en enthousiast, maar soms ook bang en onzeker. Ze is een buitenbeentje. In het Vlaamse dorp, maar evengoed bij haar familie in Molenbeek. Enkel in haar gezin vindt ze rust. Wanneer Yasmina’s moeder ongeneeslijk ziek wordt en sterft, verdwijnt langzaam maar zeker haar enige thuis. Straatkat is een ontroerende zoektocht naar een nieuwe thuis. Van België over Marokko, Den Haag tot Brussel. Maar bovenal is het een getuigenis van liefde, zelfreflectie en dat je je eigen plek moet creëren onder de sterren.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 8 7. • n u r 3 2 0 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 208 blz • € 21,99

• Een ontwapenend, origineel

en fris debuut dat je onmogelijk kan neerleggen eens je erin begonnen bent

1983) is journalist bij Radio 2. Voor­ heen werkte ze als freelance radio- en tv-presentator bij o.a. Bruzz, Radio 1 en Q-music. Ze schreef columns voor De Standaard, De Morgen, Charlie Magazine en Flair, en maakte jarenlang reportages voor Libelle.

­

verhaal van de Vespa Raf De Bie eindigen

Yasmina El Messaoudi (Mechelen,

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 9 4 € 10 ,9 9

Dromenvanger Dino en het • Over dromen die nooit

Een paar is twee.

­

Yasmina El Messaoudi hartig debuut over opgroeien

romans Het geluk van jonge vaders en

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 5 6 € 10 ,9 9

Straatkat

• Een aangrijpend en open­

Toon Van Mierlo schreef eerder de

© wannes vanvoorden

• Een onheilspellende

roman

roman

Jonge hulpkok Dino heeft het moeilijk. Er zitten gaten en kieren in zijn appartement, zijn ex-vriendin vergeleek hun relatie met ondermaatse appelcake en in het restaurant zit de strenge chef hem dagelijks achter de veren. Rust vindt Dino in het schriftje op zijn nachtkastje, waarin hij de namen noteert van de mensen over wie hij droomt. Als Dino de dochter van de chef ontmoet, komt ook haar naam in het schriftje terecht. Maar al snel blijkt dat ook zij van hem heeft gedroomd. Kunnen dromen werkelijkheid worden? Of verandert de werkelijkheid in een droom? Eén ding is zeker: alles heeft te maken met de geschiedenis die kleeft aan de oude Vespa van de chef. Tegen een achtergrond van druilerige herfstbuien, vreemde telefoontjes over een overleden huurder en een doosje boordevol gebak ontspint er zich een vertederend verhaal vol ontroering, humor en klein geluk. Maar bovenal toont deze roman hoe de liefde onze levens voorgoed kan veranderen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 6 3 • n u r 3 0 1 • s e p t e m b e r 20 21 paperback • 12,5. x 20 cm • 208 blz • € 21,99

Raf De Bie (1986) woont en schrijft in Lier. Hij studeerde aan SchrijversAcademie Antwerpen en was twee jaar redactielid bij Kluger Hans. Zijn kortverhalen verschenen bij o.a. DW B en deFusie. Dromenvanger Dino en het verhaal van de Vespa is zijn debuutroman.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 7 0 € 10 ,9 9

Het mollenfeest Dominique Biebau Winnaar Hercule Poirotprijs 2019 en de Gouden Strop 2020

• ‘Prachtig taalgebruik.

Origineel plot. Subtiel puntjevan-je-stoelwerk. Totaal niet standaard dit boek, Biebau maakt het zo spannend.’ – Jury Gouden Strop 2020

• ‘Een wonderlijk spitsvondig

mis­daadverhaal vol aforismen, oneliners en onderkoelde humor.’ – Jury Hercule Poirotprijs 2019

Als d’ Opperste ghebiedt, soe moet ghy gaen Trecken in ’t landt van Mollengijs. Vier nichten groeien samen op in de dreigende schaduw van het Mollendaalbos. Tijdens een onschuldig kinderspel dringt een van de meisjes de werkkamer van hun opa binnen, waar ze een ontdekking doet die jaren later tot een bloedige ontknoping leidt. Het mollenfeest is een ijzingwekkend verhaal over geheimen en schaduwen die tussen mensen en bomen hangen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 5 5 • n u r 3 0 5 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 216 blz • € 21,99

Moordgriet Benny Baudewyns ­

• Een verrassende

rollercoaster die van geen ophouden weet

• De mediawereld doorprikt Over Mazzelaar:

• ‘Een kwalitatief hoogstaande schelmenroman, een policier zoals we hem sinds Jef Geeraerts’ serie over Vincke en Verstuyft niet meer hebben gelezen. Mét veel humor.’ – VN Thrillergids

dorpsportret vol gekonkel,

waar enkelingen – op eigen risico – naar de ware toedracht zoeken

• Vintage Van Dievel:

permanent leesplezier!

al eerder de roman Trage Wegen, het jeugdboek Boerman en de thrillers IJslands Gambiet en Russisch voor Beginners.

thriller

Thrillerauteur Benny Baudewyns won in 2002 de Diamanten Kogel met De Emerson locomotief. Hij woont en werkt in Zuid-Spanje. Zijn recentste thrillers Hartenvreter, Het Tati-syn­ droom en Mazzelaar werden jubelend ontvangen.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 8 6 € 11,9 9

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 7 9 • n u r 3 3 0 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 304 blz • € 22,50

• Smeuïg en caleido­scopisch

en schrijver. Van zijn hand verschenen

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 6 2 € 10 ,9 9

De Vlaamse zakenman Theo Parein investeert in het kleine Ardennenstadje Durbuy. Hij heeft er het gerenommeerde restaurant Le Cerf des Ardennes gekocht en koestert nog grootse plannen voor de plaatselijke toeristische industrie. Maar dan loopt het compleet fout in het restaurant. Parein wil koste wat het kost de feiten uit de media houden, want hij vermoedt dat Chinese maffiosi er iets mee te maken hebben. Ronny Tervaete, die voor Pareins firma met het toeristische treintje in Durbuy rijdt, raakt willens nillens bij de zaak betrokken. Terwijl zijn hoofd er op dit moment helemaal niet naar staat, want Oulimata Saw, zijn Senegalese vriendin, is op mysterieuze wijze verdwenen.

Witte oren Louis van Dievel

Dominique Biebau (1977) is leraar

roman

Tegen roddels en verdachtmakingen is geen kruid gewassen. In Kerkevoort weten ze daar alles van. Wanneer Lucienne Stassen, die haar hele leven iedereen heeft beloerd en bespioneerd, op sterven ligt, hangt ze met pervers genoegen de vuile was van het dorp uit. Maar wat is er waar van de beschuldigingen van overspel, verkrachting en zelfs pedofilie? Stond Bart werkelijk met Dirk te kussen achter de glascontainer? Wilde Marina haar liefdesrivale echt met een mes vermoorden? Aan de cafétoog wordt iedere nieuwe roddel druk becommentarieerd. Niemand vertrouwt elkaar nog. Er wordt gedreigd, op wraak gezonnen. Intussen gaat het gewone leven wel voort. Maar wat is gewoon in Kerkevoort waar een pornobaas een duistere held is, een loodgieter vijf keer daags moet ejaculeren en in de kerk gevochten wordt voor de micro? Waar de rijkste man van het dorp iedere zondag de parking van de Carrefour afspeurt naar verloren kleingeld? En waarom heeft Lucienne Stassen in hemelsnaam witte oren?

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 0 0 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 308 blz • € 22,50

© bob van mol

­

literaire thriller

Louis van Dievel is journalist en auteur. Zijn roman De Pruimelaar­ straat prijkte op de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2007 en Hof van Assisen werd bekroond met de Knack Hercule Poirotprijs 2012.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 1 7 € € 11,9 9

DW B Schreeuwen op de markt. Excentrische literatuur ‘DW B slaagt er al decennialang in om de interessantste jonge schrijvers en denkers aan zich te binden.’ – Peter Verhelst DW B richt de spotlights op teksten van psychisch kwetsbare individuen. De belangstelling voor ‘outsiderliteratuur’ groeit. Er wordt ontzettend véél geschreven door psychiatrische patiënten, vaak in de grootste anonimiteit. In Schreeuwen op de markt. Excentrische literatuur worden hun teksten ontgonnen. We omlijsten ze met essays én samenwerkingen van auteurs met kwetsbare personen. ‘Het is een drang om te schrijven om niet te imploderen,’ zo bleek. Onder curatorschap van Patrick Bassant, Jan Daems, Arnout De Cleene en Yves Petry. De website is grondig opgefrist en vernieuwd en bevat nu ook diverse podcasts, onder meer over J.M.H. Berckmans. Abonnementen: www.dwb.be

isbn 9 78 9 4 6 43 4 0 6 4 8 • n u r 3 2 3 • december 2021 paperback • 16,5 x 24,5 cm • 128 blz • € 15,00

Vrijdag Prospectus 2021 Najaar.indd 1

PANTONE P 110-5 U

Jodenstraat 16, 2000 Antwerpen +32 3 345 60 40 info@uitgeverijvrijdag.be www.uitgeverijvrijdag.be Contact verkoop: Pieter Boschmans +32 499 75 53 62 pieter@elkedagboeken.be Suzy Mertens +32 478 93 77 11 suzy@elkedagboeken.be Contact pers en promotie: Sophie Verbist +32 496 16 35 79 sophie@elkedagboeken.be Contact online promotie: Marcia van der Zwan marcia@elkedagboeken.be Verkoop en publiciteit Nederland: New Book Collective Niasstraat 6D, 3531 WP Utrecht +31 (0)20 226 02 38 www.newbookcollective.com Contact verkoop: Rutger Vos, Niels Koemans, Tjamke Hekken, Dian van der Zande, Maarten Richel verkoop@newbookcollective.com Contact promotie: Mandy Hoenderop, Eveline van der Made promotie@newbookcollective.com ontwerp prospectus: Mulder van Meurs omslag: ©EHBOntwerp+

07-06-2021 09:31


­

Alles valt Sylvie Marie talent.’ – Humo

• Een originele en beklijvende roman over op zoek zijn, verdwalen en vinden

Alles valt beschrijft minutieus een woelig jaar uit het leven van de bijna dertigjarige Roderik Deroo. Samen met zijn vrouw Caroline en zoontje Cas vormt hij een doorsnee­gezin. Alles lijkt perfect, maar onderhuids woekert bij Roderik een grote waaromfase. Op het werk begaat hij onvergefelijke blunders en thuis schittert hij door afwezigheid. Het leven in de Gentse Stropstraat snijdt hem stilaan de adem af. Wanneer bij een banale ruzie de kleine Cas in de brokken deelt, is Roderiks hele bestaan overgeleverd aan de wetten van de vrije val. Alles valt is een speels gestileerde roman over hoe aller­lei in wezen doodnormale gebeurtenissen tot dramatische wendingen leiden en over hoe obscuur verdriet in staat is het spanningsveld tussen hypothese en werkelijkheid op te heffen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 2 5 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 320 blz • € 22,50

© carmen de vos

• ‘Sylvie Marie is een groot

roman

Sylvie Marie (Tielt, 1984) is schrijver en schrijfdocent. Ze publiceerde eerder vier dichtbundels en één roman. Haar werk werd genomineerd voor de Herman de Coninckprijs, de J.C. Bloem Poëzieprijs en de Eline van Haarenprijs en bekroond met de Prijs Letterkunde Oost-Vlaanderen en Humo’s Gouden Aap.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 3 2 € 11,9 9

De aanpassingen Toon Van Mierlo toekomst­roman over vandaag Over Een paar is twee:

• ‘Van Mierlo op zijn sterkst.’ - De Volkskrant

• ‘Een sobere stilist die het

eeuwige menselijke streven naar geluk, en de valkuilen die daar altijd bijhoren, raak weet te vatten.’ - Het Nieuwsblad

Oud, kinderloos en wit. Nutteloos tot de derde macht. Octavia en Casper drijven over de wereldzeeën, die heel wat groter geworden zijn dan ze hadden geleerd toen ze aan het begin van de eeuw in dezelfde klas op de lagere school zaten. Nu hebben deze twee zeventigers zich samen laten opsluiten in een duosfeer en dobberen ze in dit hoogtechnologische ei over een eindeloze watervlakte. In hun vrijwillige gevangenschap kennen ze meer luxe en veiligheid dan op het vasteland, maar het is wel voor altijd. Tot het einde van hun leven hebben ze alleen nog elkaar, dus hoeven ze hun geheimen ook niet langer te bewaren. De bekentenissen komen langzaam los, maar de geschiedenis tussen hen blijkt moeilijker doorwaadbaar dan ze hadden voorzien.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 4 9 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 224 blz • € 21,99

tussen twee werelden

• De zoektocht van een straatkat naar een thuis

literaire non-fictie

Yasmina groeit op tussen twee culturen. Haar vader komt uit het Rifgebergte in Marokko, haar moeder is geboren en getogen in een klein Vlaams dorpje. In het gezin staan de bijbel en de koran naast elkaar en worden nooit vragen gesteld over de mengelmoes aan talen, gebruiken en religies. Als een straatkat loopt Yasmina door het leven: nieuwsgierig en enthousiast, maar soms ook bang en onzeker. Ze is een buitenbeentje. In het Vlaamse dorp, maar evengoed bij haar familie in Molenbeek. Enkel in haar gezin vindt ze rust. Wanneer Yasmina’s moeder ongeneeslijk ziek wordt en sterft, verdwijnt langzaam maar zeker haar enige thuis. Straatkat is een ontroerende zoektocht naar een nieuwe thuis. Van België over Marokko, Den Haag tot Brussel. Maar bovenal is het een getuigenis van liefde, zelfreflectie en dat je je eigen plek moet creëren onder de sterren.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 8 7. • n u r 3 2 0 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 208 blz • € 21,99

• Een ontwapenend, origineel

en fris debuut dat je onmogelijk kan neerleggen eens je erin begonnen bent

1983) is journalist bij Radio 2. Voor­ heen werkte ze als freelance radio- en tv-presentator bij o.a. Bruzz, Radio 1 en Q-music. Ze schreef columns voor De Standaard, De Morgen, Charlie Magazine en Flair, en maakte jarenlang reportages voor Libelle.

­

verhaal van de Vespa Raf De Bie eindigen

Yasmina El Messaoudi (Mechelen,

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 9 4 € 10 ,9 9

Dromenvanger Dino en het • Over dromen die nooit

Een paar is twee.

­

Yasmina El Messaoudi hartig debuut over opgroeien

romans Het geluk van jonge vaders en

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 5 6 € 10 ,9 9

Straatkat

• Een aangrijpend en open­

Toon Van Mierlo schreef eerder de

© wannes vanvoorden

• Een onheilspellende

roman

roman

Jonge hulpkok Dino heeft het moeilijk. Er zitten gaten en kieren in zijn appartement, zijn ex-vriendin vergeleek hun relatie met ondermaatse appelcake en in het restaurant zit de strenge chef hem dagelijks achter de veren. Rust vindt Dino in het schriftje op zijn nachtkastje, waarin hij de namen noteert van de mensen over wie hij droomt. Als Dino de dochter van de chef ontmoet, komt ook haar naam in het schriftje terecht. Maar al snel blijkt dat ook zij van hem heeft gedroomd. Kunnen dromen werkelijkheid worden? Of verandert de werkelijkheid in een droom? Eén ding is zeker: alles heeft te maken met de geschiedenis die kleeft aan de oude Vespa van de chef. Tegen een achtergrond van druilerige herfstbuien, vreemde telefoontjes over een overleden huurder en een doosje boordevol gebak ontspint er zich een vertederend verhaal vol ontroering, humor en klein geluk. Maar bovenal toont deze roman hoe de liefde onze levens voorgoed kan veranderen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 6 3 • n u r 3 0 1 • s e p t e m b e r 20 21 paperback • 12,5. x 20 cm • 208 blz • € 21,99

Raf De Bie (1986) woont en schrijft in Lier. Hij studeerde aan SchrijversAcademie Antwerpen en was twee jaar redactielid bij Kluger Hans. Zijn kortverhalen verschenen bij o.a. DW B en deFusie. Dromenvanger Dino en het verhaal van de Vespa is zijn debuutroman.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 7 0 € 10 ,9 9

Het mollenfeest Dominique Biebau Winnaar Hercule Poirotprijs 2019 en de Gouden Strop 2020

• ‘Prachtig taalgebruik.

Origineel plot. Subtiel puntjevan-je-stoelwerk. Totaal niet standaard dit boek, Biebau maakt het zo spannend.’ – Jury Gouden Strop 2020

• ‘Een wonderlijk spitsvondig

mis­daadverhaal vol aforismen, oneliners en onderkoelde humor.’ – Jury Hercule Poirotprijs 2019

Als d’ Opperste ghebiedt, soe moet ghy gaen Trecken in ’t landt van Mollengijs. Vier nichten groeien samen op in de dreigende schaduw van het Mollendaalbos. Tijdens een onschuldig kinderspel dringt een van de meisjes de werkkamer van hun opa binnen, waar ze een ontdekking doet die jaren later tot een bloedige ontknoping leidt. Het mollenfeest is een ijzingwekkend verhaal over geheimen en schaduwen die tussen mensen en bomen hangen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 5 5 • n u r 3 0 5 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 216 blz • € 21,99

Moordgriet Benny Baudewyns ­

• Een verrassende

rollercoaster die van geen ophouden weet

• De mediawereld doorprikt Over Mazzelaar:

• ‘Een kwalitatief hoogstaande schelmenroman, een policier zoals we hem sinds Jef Geeraerts’ serie over Vincke en Verstuyft niet meer hebben gelezen. Mét veel humor.’ – VN Thrillergids

dorpsportret vol gekonkel,

waar enkelingen – op eigen risico – naar de ware toedracht zoeken

• Vintage Van Dievel:

permanent leesplezier!

al eerder de roman Trage Wegen, het jeugdboek Boerman en de thrillers IJslands Gambiet en Russisch voor Beginners.

thriller

Thrillerauteur Benny Baudewyns won in 2002 de Diamanten Kogel met De Emerson locomotief. Hij woont en werkt in Zuid-Spanje. Zijn recentste thrillers Hartenvreter, Het Tati-syn­ droom en Mazzelaar werden jubelend ontvangen.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 8 6 € 11,9 9

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 7 9 • n u r 3 3 0 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 304 blz • € 22,50

• Smeuïg en caleido­scopisch

en schrijver. Van zijn hand verschenen

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 6 2 € 10 ,9 9

De Vlaamse zakenman Theo Parein investeert in het kleine Ardennenstadje Durbuy. Hij heeft er het gerenommeerde restaurant Le Cerf des Ardennes gekocht en koestert nog grootse plannen voor de plaatselijke toeristische industrie. Maar dan loopt het compleet fout in het restaurant. Parein wil koste wat het kost de feiten uit de media houden, want hij vermoedt dat Chinese maffiosi er iets mee te maken hebben. Ronny Tervaete, die voor Pareins firma met het toeristische treintje in Durbuy rijdt, raakt willens nillens bij de zaak betrokken. Terwijl zijn hoofd er op dit moment helemaal niet naar staat, want Oulimata Saw, zijn Senegalese vriendin, is op mysterieuze wijze verdwenen.

Witte oren Louis van Dievel

Dominique Biebau (1977) is leraar

roman

Tegen roddels en verdachtmakingen is geen kruid gewassen. In Kerkevoort weten ze daar alles van. Wanneer Lucienne Stassen, die haar hele leven iedereen heeft beloerd en bespioneerd, op sterven ligt, hangt ze met pervers genoegen de vuile was van het dorp uit. Maar wat is er waar van de beschuldigingen van overspel, verkrachting en zelfs pedofilie? Stond Bart werkelijk met Dirk te kussen achter de glascontainer? Wilde Marina haar liefdesrivale echt met een mes vermoorden? Aan de cafétoog wordt iedere nieuwe roddel druk becommentarieerd. Niemand vertrouwt elkaar nog. Er wordt gedreigd, op wraak gezonnen. Intussen gaat het gewone leven wel voort. Maar wat is gewoon in Kerkevoort waar een pornobaas een duistere held is, een loodgieter vijf keer daags moet ejaculeren en in de kerk gevochten wordt voor de micro? Waar de rijkste man van het dorp iedere zondag de parking van de Carrefour afspeurt naar verloren kleingeld? En waarom heeft Lucienne Stassen in hemelsnaam witte oren?

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 0 0 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 308 blz • € 22,50

© bob van mol

­

literaire thriller

Louis van Dievel is journalist en auteur. Zijn roman De Pruimelaar­ straat prijkte op de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2007 en Hof van Assisen werd bekroond met de Knack Hercule Poirotprijs 2012.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 1 7 € € 11,9 9

DW B Schreeuwen op de markt. Excentrische literatuur ‘DW B slaagt er al decennialang in om de interessantste jonge schrijvers en denkers aan zich te binden.’ – Peter Verhelst DW B richt de spotlights op teksten van psychisch kwetsbare individuen. De belangstelling voor ‘outsiderliteratuur’ groeit. Er wordt ontzettend véél geschreven door psychiatrische patiënten, vaak in de grootste anonimiteit. In Schreeuwen op de markt. Excentrische literatuur worden hun teksten ontgonnen. We omlijsten ze met essays én samenwerkingen van auteurs met kwetsbare personen. ‘Het is een drang om te schrijven om niet te imploderen,’ zo bleek. Onder curatorschap van Patrick Bassant, Jan Daems, Arnout De Cleene en Yves Petry. De website is grondig opgefrist en vernieuwd en bevat nu ook diverse podcasts, onder meer over J.M.H. Berckmans. Abonnementen: www.dwb.be

isbn 9 78 9 4 6 43 4 0 6 4 8 • n u r 3 2 3 • december 2021 paperback • 16,5 x 24,5 cm • 128 blz • € 15,00

Vrijdag Prospectus 2021 Najaar.indd 1

PANTONE P 110-5 U

Jodenstraat 16, 2000 Antwerpen +32 3 345 60 40 info@uitgeverijvrijdag.be www.uitgeverijvrijdag.be Contact verkoop: Pieter Boschmans +32 499 75 53 62 pieter@elkedagboeken.be Suzy Mertens +32 478 93 77 11 suzy@elkedagboeken.be Contact pers en promotie: Sophie Verbist +32 496 16 35 79 sophie@elkedagboeken.be Contact online promotie: Marcia van der Zwan marcia@elkedagboeken.be Verkoop en publiciteit Nederland: New Book Collective Niasstraat 6D, 3531 WP Utrecht +31 (0)20 226 02 38 www.newbookcollective.com Contact verkoop: Rutger Vos, Niels Koemans, Tjamke Hekken, Dian van der Zande, Maarten Richel verkoop@newbookcollective.com Contact promotie: Mandy Hoenderop, Eveline van der Made promotie@newbookcollective.com ontwerp prospectus: Mulder van Meurs omslag: ©EHBOntwerp+

07-06-2021 09:31


Dichter des Vaderlands Mustafa Kör ­

Dichters van Vrijdag

• ‘Een schrijver met klasse.’ – Humo

• ‘Een aangrijpende bundel die een dichter maar één keer in z’n leven kan schrijven.’ – De Standaard der Letteren

• Dromende vis op adelaars­ klauw

zo wachtten wij op onze levens

België kent sinds 2014 een Dichter des Vaderlands die als literair uitwisselingsproject een brug tussen de drie taalgemeenschappen slaat. De Dichter des Vaderlands wordt aangesteld voor twee jaar en schrijft jaarlijks minimum zes gedichten over diverse thema’s die het land aanbelangen. Vanaf januari 2022 is Mustafa Kör de opvolger van zijn Franstalige evenknie Carl Norac. Körs debuutbundel Ben jij liefde, een muzikale bundel vol beelden van een bucolische geboortestreek tot Brabantse velden, werd geloofd en kende zes drukken. Zijn debuutroman De lammeren is een sprookjesachtig, lyrisch coming-of-agerelaas over de worstelingen met identiteit, de plek waar je thuishoort, schipperend tussen de Maaslandse velden en de Anatolische steppes.

is b n 9 78 9 4 6 0 0 1 41 7 8 • n u r 3 0 6 • v e r s c h e ne n p a p e r b a c k • 1 4 x 2 1 c m • 5 6 b l z • € 1 7, 5 0

Elk meer een zee

d e lamme re n 9 78 9 4 6 0 0 1 5 5 6 4 nur 30 1 • 224 blz • € 10 ,-

Jeder See ein Meer

dasKULTURforum Antwerpen • Met gedichten van Christoph

Wenzel, Maud Vanhauwaert, Charlotte Van den Broeck, Ulrike Almut Sandig, Max Temmerman, Carmien

Michiels, Tristan Marquardt, Ruth Lasters, Stan Lafleur, Adrian Kasnitz, Nora Gomringer en Andy Fierens

• Tweetalig

poëzie

Zes Vlaamse en zes Duitse dichters werpen een blik over de Belgisch-Duitse landsgrens en reflecteren over de respectievelijke buren. Ze verrassen de lezer met twaalf originele gedichten, geschreven vanuit eigenzinnige perspectieven en persoonlijke ervaringen. De reis gaat van de Belgische kust via de Westhoek en de Ronde van Vlaanderen naar Keulen, Berlijn en Leipzig. Allemaal in het gezelschap van Bach, Von Humboldt, Van Ostaijen en Jean-Marie Pfaff, maar ook van Louis Seynaeve, Ondineke en Mutter Courage. Kortom: levendig poëtisch grensverkeer. De bundel wordt bezorgd door Ine Van linthout en Stefan Wieczorek, de vertalingen zijn van Erik De Smedt en Stefan Wieczorek.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 0 1 • n u r 3 0 6 • n o v e m b e r 20 21 p a p e r b a c k • 1 7 x 2 0 , 5 c m • 48 b l z • € 1 7, 5 0

­

hilarische kijk achter de

schermen van de journalistiek

• Van de Wetstraat via Congo tot de Boekenbeurs

• Met unieke illustraties/

cameorollen van PVG door de bekendste stripauteurs

• Mediaoffensief (van alle

verslaggevers ter plaatse)

Deze bundel is een initiatief van dasKULTURforum Antwerpen. Het forum organiseert en promoot Duitse cultuur in Antwerpen en stimuleert de dialoog tussen talen, culturen, kunstenaars en partners over de grenzen heen.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 1 8 € 9 ,9 9

Van onze verslaggever ter plaatse Patrick Van Gompel • Een altijd boeiende, soms

­

non-fictie

De ene dag stel je in de Wetstraat kritische vragen aan de eerste minister, de andere dag interview je striptekenaar Merho over de Kiekeboes. Vervolgens vertrek je met een gasmasker naar Koeweit, sta je tussen de bommen in Gaza-Stad, of fluiten de kogels rond je oren in Libië. Kinderen zien sterven van de honger in Somalië, rebellen die voor je ogen worden doodgeschoten in Oekraïne, aardbevingen in Iran en Algerije: journalist Patrick Van Gompel heeft het allemaal meegemaakt. In Van onze verslaggever ter plaatse schrijft Van Gompel op meeslepende wijze over vier decennia journalistiek in Vlaanderen en de wereld. Zijn verslaggeving brengt hem tot in oorlogszones als Irak, Libië, Somalië, Rwanda en Israël. Maar evengoed aan de telefoon met Mick Jagger – ‘Hi Patrick, how are you?’ – en bij Pim Fortuyn thuis. Van Gompel vertelt ook over de persoonlijke kant van het verhaal: zijn eigen depressie en zijn confrontatie als jonge knaap met leraren-pedofielen. En dat allemaal in een mediawereld die inhoudelijk en technisch continu evolueert.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 9 3 • n u r 81 3 • o k t o b e r 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 2 0 b l z • € 2 4, 9 5

Patrick Van Gompel (1957) start zijn journalistieke loopbaan in 1978 als lokale correspondent voor Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en De Volksgazet, en als reportagemaker voor weekbladen als Panorama. Tussen 1981 en 1989 werkt hij voor BRT 2 Omroep Antwerpen. Vanaf 1989 is hij verslaggever binnen- en buitenland voor VTM/DPG Media. Hij was twintig jaar organisator van De Stripgidsdagen in Turnhout, hij is jurylid van de Knack Hercule Poirotprijs én bierbrouwer.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 70 9 € 12,9 9

Mooi zijn en zwijgen. De machtige ­

vrouwen van de Amerikaanse stille film Anke Brouwers filmgeschiedenis • Een persoonlijke, mee­

slepende introductie tot de stille film

• Dit boek brengt een haast vergeten wereld opnieuw grandioos tot leven

Over onder andere Mary

Pickford, de zusjes Gish, Gloria Swanson en Pearl White, de eerste superheldin

Had men in de gouden jaren van de stille cinema echt genoeg aan slechts ‘gezichten’, zoals een fictieve filmdiva uit de film Sunset Boulevard (1950) ons wil laten geloven? Mooi zijn en zwijgen betoogt dat stille film veel meer was dan enkel de mooie snoetjes van de grote sterren. Het nieuwe medium liet zich immers ook kenmerken door zijn ongetemde humor, krachtige maatschappijkritiek, progressieve ideeën, narratieve speelsheid en picturale schoonheid. Bovendien waren er in de stille periode ook achter de schermen historisch veel vrouwen aan de slag in creatieve en leidinggevende functies. Dit boek beschrijft de verwondering en de veelzijdigheid van deze vandaag wat ongekende en onbeminde cinema en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de markantste vrouwen van het Amerikaanse stille scherm.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 71 6 • n u r 6 0 7. • s e p t e m b er 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 3 6 b l z • € 2 4, 9 5

Anke Brouwers (1980) is docent en scenarist. Ze schrijft en geeft regelmatig lezingen over film en filmcultuur.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 72 3 € 12,9 9

Het adelaarsjong. Het tragische

­

leven van de zoon van Napoleon

Eric Bauwens

geschiedenis toch nog een onsterfelijke legende werd

• Biedt een onthutsend inzicht

in de manier waarop men in

vorstelijke families met elkaar omging Over Vader Anseele:

• ‘Een absolute aanrader.’

– Doorbraak.be

Als Napoleon ten val komt, is zijn driejarig zoontje een nachtmerrie voor de Europese machthebbers. In Wenen wordt het prinsje, dat bij zijn geboorte voorbestemd was om de machtigste man ter wereld te worden, weggestopt in een gouden kooi. Hij wordt ‘heropgevoed’ en krijgt zelfs een nieuwe naam. Zijn hele jeugd, die getekend wordt door eenzaamheid en onbegrip, zal de jongen vergeefs zoeken naar zijn identiteit. Is hij een Fransman of Oostenrijker? Was zijn vader een held of een schurk? Verteerd door tuberculose zal hij op 21-jarige leeftijd sterven zonder het antwoord op die vragen te kennen. In de geschiedenisboeken was er voor de zoon van Napoleon geen plaats. De literatuur, het theater, de opera en de film maken dat ruim goed: als ‘adelaarskind’ wordt hij een van de grootste romantische helden aller tijden. Maar meer dan een eeuw na zijn dood wordt zijn nagedachtenis bezoedeld, want Hitler wil van hem een symbool van de collaboratie maken.

© joke van damme

• Hoe een voetnoot in de

geschiedenis

Eric Bauwens (1960) studeerde Sociale Wetenschappen. Hij werkte lange tijd bij Defensie als stafofficier en gaf les aan de KMS. Van zijn ouders kreeg hij zijn passie mee voor geschiedenis, toneel, muziek en opera. Zo publiceerde hij eerder biografieën van bekende Gentenaars, zoals diva en operadirectrice Vina Bovy en Vader Anseele: Edward Anseele, politicus, ondernemer, mythe.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 74 7 € 12,9 9

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 73 0 • n u r 6 81 , 6 9 8 • s e p t e mbe r 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 6 0 b l z • € 2 4, 9 5

De man die van mensen hield. Emmanuel De Bom, biografie ­

Chris Ceustermans • Dé biografie van de biblio­

thecaris van het jonge, zich

emanciperende Vlaanderen

• Het turbulente verhaal van

de medestichter van Van Nu & Straks en het Letterenhuis

• Pakkend en verhalend als een

roman

biografie

Globalisering, godsdienststrijd, sociale ongelijkheid, taal­ discriminatie… De Antwerpse kleermakerszoon ‘Mane’ de Bom (1868-1953) groeit op in instabiele tijden. Met boezemvrienden als Vermeylen, Streuvels en Van de Woestijne wilt hij Vlaanderen naar de moderniteit stuwen. Hij lanceert Van Nu en Straks, schrijft de eerste Vlaamse stadsroman, vliegt als anarchist in de cel en wordt een van de belangrijkste cultuurambtenaren. Zijn Vlaams activistische onstuimigheid zal Mane in de Eerste Wereldoorlog van vrienden vervreemden en zijn functie kosten. De oude nieuwlichter probeert zich tijdens het interbellum heruit te vinden door mentor te zijn van jonge schrijvers en zich te bevrijden uit een huwelijk met de godsdienstfanatieke Nora. Intussen zien hij en zijn joodse kameraad Klagsbald hoe een doorgeslagen nationalisme het kosmopolitische Vlaanderen verdringt waarvoor hij en zijn vrienden vochten. De Boms reis is die van de Vlaamse worsteling met moderniteit en identiteit. Maar bovenal is het een ontroerend verhaal over de kracht van vriendschap.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 75 4 • n u r 6 81 • o k t o b e r 20 21 ge b o n d e n • 1 5 x 2 3 c m • 480 b l z • € 3 4, 9 5

Uitgesproken De TAZ redes • Teksten van Walter Van

Steenbrugge, Jos Geysels, Patrick Loobuyck, Jamila Channouf, Kathleen Gabriels, Wim Distelmans en Pieter T’Jonck

• Perspresentatie TAZ 7 augustus

• Voorpublicatie, mediadebat

journalist voor o.m. De Morgen. In 2014 verscheen zijn debuutroman De Boekhandelaar (nominatie Bronzen Uil). Hij geeft les aan de SchrijversAcademie en publiceerde in Deus Ex Machina, Kluger Hans, DW B, Het Liegend Konijn, Doorbraak.be en Gierik & NVT. In 2018 verscheen zijn biografie over J.M.H. Berckmans: Schrijven in de grauwzone. (Nominatie LangZullenWeLezen-prijs en Nederlandse Biografieprijs.)

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 76 1 € 17,9 9

non-fictie

Heftige tijden vragen om reflectie. Gerenommeerde wetenschappers en specialisten zijn door Theater aan Zee gevraagd een visietekst te schrijven als start voor een ruimer maatschappelijk debat rond mensenrechten, armoede, de macht/onmacht van wetenschap, diversiteit, big tech, en afscheid en corona. Voedsel voor meningsverschil, verheldering en het scherper stellen van onze samenleving.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 2 4 • n u r 3 2 0 • a u gu s t u s 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 96 blz • € 13,50

Chris Ceustermans (1969) was

Theater- en muziekfestival TAZ (Theater Aan Zee) biedt elke zomer in Oostende zicht op de nieuwste podiumkunsten, muziek en literatuur. Met Uitgesproken wordt voor het eerst het maatschappelijke debat gevoerd door talentvolle nonfictiestemmen.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 3 1 € 8 ,9 9

Najaar 2021

Vrijdag Prospectus 2021 Najaar.indd 2

07-06-2021 09:31


Dichter des Vaderlands Mustafa Kör ­

Dichters van Vrijdag

• ‘Een schrijver met klasse.’ – Humo

• ‘Een aangrijpende bundel die een dichter maar één keer in z’n leven kan schrijven.’ – De Standaard der Letteren

• Dromende vis op adelaars­ klauw

zo wachtten wij op onze levens

België kent sinds 2014 een Dichter des Vaderlands die als literair uitwisselingsproject een brug tussen de drie taalgemeenschappen slaat. De Dichter des Vaderlands wordt aangesteld voor twee jaar en schrijft jaarlijks minimum zes gedichten over diverse thema’s die het land aanbelangen. Vanaf januari 2022 is Mustafa Kör de opvolger van zijn Franstalige evenknie Carl Norac. Körs debuutbundel Ben jij liefde, een muzikale bundel vol beelden van een bucolische geboortestreek tot Brabantse velden, werd geloofd en kende zes drukken. Zijn debuutroman De lammeren is een sprookjesachtig, lyrisch coming-of-agerelaas over de worstelingen met identiteit, de plek waar je thuishoort, schipperend tussen de Maaslandse velden en de Anatolische steppes.

is b n 9 78 9 4 6 0 0 1 41 7 8 • n u r 3 0 6 • v e r s c h e ne n p a p e r b a c k • 1 4 x 2 1 c m • 5 6 b l z • € 1 7, 5 0

Elk meer een zee

d e lamme re n 9 78 9 4 6 0 0 1 5 5 6 4 nur 30 1 • 224 blz • € 10 ,-

Jeder See ein Meer

dasKULTURforum Antwerpen • Met gedichten van Christoph

Wenzel, Maud Vanhauwaert, Charlotte Van den Broeck, Ulrike Almut Sandig, Max Temmerman, Carmien

Michiels, Tristan Marquardt, Ruth Lasters, Stan Lafleur, Adrian Kasnitz, Nora Gomringer en Andy Fierens

• Tweetalig

poëzie

Zes Vlaamse en zes Duitse dichters werpen een blik over de Belgisch-Duitse landsgrens en reflecteren over de respectievelijke buren. Ze verrassen de lezer met twaalf originele gedichten, geschreven vanuit eigenzinnige perspectieven en persoonlijke ervaringen. De reis gaat van de Belgische kust via de Westhoek en de Ronde van Vlaanderen naar Keulen, Berlijn en Leipzig. Allemaal in het gezelschap van Bach, Von Humboldt, Van Ostaijen en Jean-Marie Pfaff, maar ook van Louis Seynaeve, Ondineke en Mutter Courage. Kortom: levendig poëtisch grensverkeer. De bundel wordt bezorgd door Ine Van linthout en Stefan Wieczorek, de vertalingen zijn van Erik De Smedt en Stefan Wieczorek.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 0 1 • n u r 3 0 6 • n o v e m b e r 20 21 p a p e r b a c k • 1 7 x 2 0 , 5 c m • 48 b l z • € 1 7, 5 0

­

hilarische kijk achter de

schermen van de journalistiek

• Van de Wetstraat via Congo tot de Boekenbeurs

• Met unieke illustraties/

cameorollen van PVG door de bekendste stripauteurs

• Mediaoffensief (van alle

verslaggevers ter plaatse)

Deze bundel is een initiatief van dasKULTURforum Antwerpen. Het forum organiseert en promoot Duitse cultuur in Antwerpen en stimuleert de dialoog tussen talen, culturen, kunstenaars en partners over de grenzen heen.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 1 8 € 9 ,9 9

Van onze verslaggever ter plaatse Patrick Van Gompel • Een altijd boeiende, soms

­

non-fictie

De ene dag stel je in de Wetstraat kritische vragen aan de eerste minister, de andere dag interview je striptekenaar Merho over de Kiekeboes. Vervolgens vertrek je met een gasmasker naar Koeweit, sta je tussen de bommen in Gaza-Stad, of fluiten de kogels rond je oren in Libië. Kinderen zien sterven van de honger in Somalië, rebellen die voor je ogen worden doodgeschoten in Oekraïne, aardbevingen in Iran en Algerije: journalist Patrick Van Gompel heeft het allemaal meegemaakt. In Van onze verslaggever ter plaatse schrijft Van Gompel op meeslepende wijze over vier decennia journalistiek in Vlaanderen en de wereld. Zijn verslaggeving brengt hem tot in oorlogszones als Irak, Libië, Somalië, Rwanda en Israël. Maar evengoed aan de telefoon met Mick Jagger – ‘Hi Patrick, how are you?’ – en bij Pim Fortuyn thuis. Van Gompel vertelt ook over de persoonlijke kant van het verhaal: zijn eigen depressie en zijn confrontatie als jonge knaap met leraren-pedofielen. En dat allemaal in een mediawereld die inhoudelijk en technisch continu evolueert.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 9 3 • n u r 81 3 • o k t o b e r 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 2 0 b l z • € 2 4, 9 5

Patrick Van Gompel (1957) start zijn journalistieke loopbaan in 1978 als lokale correspondent voor Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en De Volksgazet, en als reportagemaker voor weekbladen als Panorama. Tussen 1981 en 1989 werkt hij voor BRT 2 Omroep Antwerpen. Vanaf 1989 is hij verslaggever binnen- en buitenland voor VTM/DPG Media. Hij was twintig jaar organisator van De Stripgidsdagen in Turnhout, hij is jurylid van de Knack Hercule Poirotprijs én bierbrouwer.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 70 9 € 12,9 9

Mooi zijn en zwijgen. De machtige ­

vrouwen van de Amerikaanse stille film Anke Brouwers filmgeschiedenis • Een persoonlijke, mee­

slepende introductie tot de stille film

• Dit boek brengt een haast vergeten wereld opnieuw grandioos tot leven

Over onder andere Mary

Pickford, de zusjes Gish, Gloria Swanson en Pearl White, de eerste superheldin

Had men in de gouden jaren van de stille cinema echt genoeg aan slechts ‘gezichten’, zoals een fictieve filmdiva uit de film Sunset Boulevard (1950) ons wil laten geloven? Mooi zijn en zwijgen betoogt dat stille film veel meer was dan enkel de mooie snoetjes van de grote sterren. Het nieuwe medium liet zich immers ook kenmerken door zijn ongetemde humor, krachtige maatschappijkritiek, progressieve ideeën, narratieve speelsheid en picturale schoonheid. Bovendien waren er in de stille periode ook achter de schermen historisch veel vrouwen aan de slag in creatieve en leidinggevende functies. Dit boek beschrijft de verwondering en de veelzijdigheid van deze vandaag wat ongekende en onbeminde cinema en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de markantste vrouwen van het Amerikaanse stille scherm.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 71 6 • n u r 6 0 7. • s e p t e m b er 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 3 6 b l z • € 2 4, 9 5

Anke Brouwers (1980) is docent en scenarist. Ze schrijft en geeft regelmatig lezingen over film en filmcultuur.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 72 3 € 12,9 9

Het adelaarsjong. Het tragische

­

leven van de zoon van Napoleon

Eric Bauwens

geschiedenis toch nog een onsterfelijke legende werd

• Biedt een onthutsend inzicht

in de manier waarop men in

vorstelijke families met elkaar omging Over Vader Anseele:

• ‘Een absolute aanrader.’

– Doorbraak.be

Als Napoleon ten val komt, is zijn driejarig zoontje een nachtmerrie voor de Europese machthebbers. In Wenen wordt het prinsje, dat bij zijn geboorte voorbestemd was om de machtigste man ter wereld te worden, weggestopt in een gouden kooi. Hij wordt ‘heropgevoed’ en krijgt zelfs een nieuwe naam. Zijn hele jeugd, die getekend wordt door eenzaamheid en onbegrip, zal de jongen vergeefs zoeken naar zijn identiteit. Is hij een Fransman of Oostenrijker? Was zijn vader een held of een schurk? Verteerd door tuberculose zal hij op 21-jarige leeftijd sterven zonder het antwoord op die vragen te kennen. In de geschiedenisboeken was er voor de zoon van Napoleon geen plaats. De literatuur, het theater, de opera en de film maken dat ruim goed: als ‘adelaarskind’ wordt hij een van de grootste romantische helden aller tijden. Maar meer dan een eeuw na zijn dood wordt zijn nagedachtenis bezoedeld, want Hitler wil van hem een symbool van de collaboratie maken.

© joke van damme

• Hoe een voetnoot in de

geschiedenis

Eric Bauwens (1960) studeerde Sociale Wetenschappen. Hij werkte lange tijd bij Defensie als stafofficier en gaf les aan de KMS. Van zijn ouders kreeg hij zijn passie mee voor geschiedenis, toneel, muziek en opera. Zo publiceerde hij eerder biografieën van bekende Gentenaars, zoals diva en operadirectrice Vina Bovy en Vader Anseele: Edward Anseele, politicus, ondernemer, mythe.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 74 7 € 12,9 9

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 73 0 • n u r 6 81 , 6 9 8 • s e p t e mbe r 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 6 0 b l z • € 2 4, 9 5

De man die van mensen hield. Emmanuel De Bom, biografie ­

Chris Ceustermans • Dé biografie van de biblio­

thecaris van het jonge, zich

emanciperende Vlaanderen

• Het turbulente verhaal van

de medestichter van Van Nu & Straks en het Letterenhuis

• Pakkend en verhalend als een

roman

biografie

Globalisering, godsdienststrijd, sociale ongelijkheid, taal­ discriminatie… De Antwerpse kleermakerszoon ‘Mane’ de Bom (1868-1953) groeit op in instabiele tijden. Met boezemvrienden als Vermeylen, Streuvels en Van de Woestijne wilt hij Vlaanderen naar de moderniteit stuwen. Hij lanceert Van Nu en Straks, schrijft de eerste Vlaamse stadsroman, vliegt als anarchist in de cel en wordt een van de belangrijkste cultuurambtenaren. Zijn Vlaams activistische onstuimigheid zal Mane in de Eerste Wereldoorlog van vrienden vervreemden en zijn functie kosten. De oude nieuwlichter probeert zich tijdens het interbellum heruit te vinden door mentor te zijn van jonge schrijvers en zich te bevrijden uit een huwelijk met de godsdienstfanatieke Nora. Intussen zien hij en zijn joodse kameraad Klagsbald hoe een doorgeslagen nationalisme het kosmopolitische Vlaanderen verdringt waarvoor hij en zijn vrienden vochten. De Boms reis is die van de Vlaamse worsteling met moderniteit en identiteit. Maar bovenal is het een ontroerend verhaal over de kracht van vriendschap.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 75 4 • n u r 6 81 • o k t o b e r 20 21 ge b o n d e n • 1 5 x 2 3 c m • 480 b l z • € 3 4, 9 5

Uitgesproken De TAZ redes • Teksten van Walter Van

Steenbrugge, Jos Geysels, Patrick Loobuyck, Jamila Channouf, Kathleen Gabriels, Wim Distelmans en Pieter T’Jonck

• Perspresentatie TAZ 7 augustus

• Voorpublicatie, mediadebat

journalist voor o.m. De Morgen. In 2014 verscheen zijn debuutroman De Boekhandelaar (nominatie Bronzen Uil). Hij geeft les aan de SchrijversAcademie en publiceerde in Deus Ex Machina, Kluger Hans, DW B, Het Liegend Konijn, Doorbraak.be en Gierik & NVT. In 2018 verscheen zijn biografie over J.M.H. Berckmans: Schrijven in de grauwzone. (Nominatie LangZullenWeLezen-prijs en Nederlandse Biografieprijs.)

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 76 1 € 17,9 9

non-fictie

Heftige tijden vragen om reflectie. Gerenommeerde wetenschappers en specialisten zijn door Theater aan Zee gevraagd een visietekst te schrijven als start voor een ruimer maatschappelijk debat rond mensenrechten, armoede, de macht/onmacht van wetenschap, diversiteit, big tech, en afscheid en corona. Voedsel voor meningsverschil, verheldering en het scherper stellen van onze samenleving.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 2 4 • n u r 3 2 0 • a u gu s t u s 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 96 blz • € 13,50

Chris Ceustermans (1969) was

Theater- en muziekfestival TAZ (Theater Aan Zee) biedt elke zomer in Oostende zicht op de nieuwste podiumkunsten, muziek en literatuur. Met Uitgesproken wordt voor het eerst het maatschappelijke debat gevoerd door talentvolle nonfictiestemmen.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 3 1 € 8 ,9 9

Najaar 2021

Vrijdag Prospectus 2021 Najaar.indd 2

07-06-2021 09:31


Dichter des Vaderlands Mustafa Kör ­

Dichters van Vrijdag

• ‘Een schrijver met klasse.’ – Humo

• ‘Een aangrijpende bundel die een dichter maar één keer in z’n leven kan schrijven.’ – De Standaard der Letteren

• Dromende vis op adelaars­ klauw

zo wachtten wij op onze levens

België kent sinds 2014 een Dichter des Vaderlands die als literair uitwisselingsproject een brug tussen de drie taalgemeenschappen slaat. De Dichter des Vaderlands wordt aangesteld voor twee jaar en schrijft jaarlijks minimum zes gedichten over diverse thema’s die het land aanbelangen. Vanaf januari 2022 is Mustafa Kör de opvolger van zijn Franstalige evenknie Carl Norac. Körs debuutbundel Ben jij liefde, een muzikale bundel vol beelden van een bucolische geboortestreek tot Brabantse velden, werd geloofd en kende zes drukken. Zijn debuutroman De lammeren is een sprookjesachtig, lyrisch coming-of-agerelaas over de worstelingen met identiteit, de plek waar je thuishoort, schipperend tussen de Maaslandse velden en de Anatolische steppes.

is b n 9 78 9 4 6 0 0 1 41 7 8 • n u r 3 0 6 • v e r s c h e ne n p a p e r b a c k • 1 4 x 2 1 c m • 5 6 b l z • € 1 7, 5 0

Elk meer een zee

d e lamme re n 9 78 9 4 6 0 0 1 5 5 6 4 nur 30 1 • 224 blz • € 10 ,-

Jeder See ein Meer

dasKULTURforum Antwerpen • Met gedichten van Christoph

Wenzel, Maud Vanhauwaert, Charlotte Van den Broeck, Ulrike Almut Sandig, Max Temmerman, Carmien

Michiels, Tristan Marquardt, Ruth Lasters, Stan Lafleur, Adrian Kasnitz, Nora Gomringer en Andy Fierens

• Tweetalig

poëzie

Zes Vlaamse en zes Duitse dichters werpen een blik over de Belgisch-Duitse landsgrens en reflecteren over de respectievelijke buren. Ze verrassen de lezer met twaalf originele gedichten, geschreven vanuit eigenzinnige perspectieven en persoonlijke ervaringen. De reis gaat van de Belgische kust via de Westhoek en de Ronde van Vlaanderen naar Keulen, Berlijn en Leipzig. Allemaal in het gezelschap van Bach, Von Humboldt, Van Ostaijen en Jean-Marie Pfaff, maar ook van Louis Seynaeve, Ondineke en Mutter Courage. Kortom: levendig poëtisch grensverkeer. De bundel wordt bezorgd door Ine Van linthout en Stefan Wieczorek, de vertalingen zijn van Erik De Smedt en Stefan Wieczorek.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 0 1 • n u r 3 0 6 • n o v e m b e r 20 21 p a p e r b a c k • 1 7 x 2 0 , 5 c m • 48 b l z • € 1 7, 5 0

­

hilarische kijk achter de

schermen van de journalistiek

• Van de Wetstraat via Congo tot de Boekenbeurs

• Met unieke illustraties/

cameorollen van PVG door de bekendste stripauteurs

• Mediaoffensief (van alle

verslaggevers ter plaatse)

Deze bundel is een initiatief van dasKULTURforum Antwerpen. Het forum organiseert en promoot Duitse cultuur in Antwerpen en stimuleert de dialoog tussen talen, culturen, kunstenaars en partners over de grenzen heen.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 1 8 € 9 ,9 9

Van onze verslaggever ter plaatse Patrick Van Gompel • Een altijd boeiende, soms

­

non-fictie

De ene dag stel je in de Wetstraat kritische vragen aan de eerste minister, de andere dag interview je striptekenaar Merho over de Kiekeboes. Vervolgens vertrek je met een gasmasker naar Koeweit, sta je tussen de bommen in Gaza-Stad, of fluiten de kogels rond je oren in Libië. Kinderen zien sterven van de honger in Somalië, rebellen die voor je ogen worden doodgeschoten in Oekraïne, aardbevingen in Iran en Algerije: journalist Patrick Van Gompel heeft het allemaal meegemaakt. In Van onze verslaggever ter plaatse schrijft Van Gompel op meeslepende wijze over vier decennia journalistiek in Vlaanderen en de wereld. Zijn verslaggeving brengt hem tot in oorlogszones als Irak, Libië, Somalië, Rwanda en Israël. Maar evengoed aan de telefoon met Mick Jagger – ‘Hi Patrick, how are you?’ – en bij Pim Fortuyn thuis. Van Gompel vertelt ook over de persoonlijke kant van het verhaal: zijn eigen depressie en zijn confrontatie als jonge knaap met leraren-pedofielen. En dat allemaal in een mediawereld die inhoudelijk en technisch continu evolueert.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 9 3 • n u r 81 3 • o k t o b e r 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 2 0 b l z • € 2 4, 9 5

Patrick Van Gompel (1957) start zijn journalistieke loopbaan in 1978 als lokale correspondent voor Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en De Volksgazet, en als reportagemaker voor weekbladen als Panorama. Tussen 1981 en 1989 werkt hij voor BRT 2 Omroep Antwerpen. Vanaf 1989 is hij verslaggever binnen- en buitenland voor VTM/DPG Media. Hij was twintig jaar organisator van De Stripgidsdagen in Turnhout, hij is jurylid van de Knack Hercule Poirotprijs én bierbrouwer.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 70 9 € 12,9 9

Mooi zijn en zwijgen. De machtige ­

vrouwen van de Amerikaanse stille film Anke Brouwers filmgeschiedenis • Een persoonlijke, mee­

slepende introductie tot de stille film

• Dit boek brengt een haast vergeten wereld opnieuw grandioos tot leven

Over onder andere Mary

Pickford, de zusjes Gish, Gloria Swanson en Pearl White, de eerste superheldin

Had men in de gouden jaren van de stille cinema echt genoeg aan slechts ‘gezichten’, zoals een fictieve filmdiva uit de film Sunset Boulevard (1950) ons wil laten geloven? Mooi zijn en zwijgen betoogt dat stille film veel meer was dan enkel de mooie snoetjes van de grote sterren. Het nieuwe medium liet zich immers ook kenmerken door zijn ongetemde humor, krachtige maatschappijkritiek, progressieve ideeën, narratieve speelsheid en picturale schoonheid. Bovendien waren er in de stille periode ook achter de schermen historisch veel vrouwen aan de slag in creatieve en leidinggevende functies. Dit boek beschrijft de verwondering en de veelzijdigheid van deze vandaag wat ongekende en onbeminde cinema en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de markantste vrouwen van het Amerikaanse stille scherm.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 71 6 • n u r 6 0 7. • s e p t e m b er 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 3 6 b l z • € 2 4, 9 5

Anke Brouwers (1980) is docent en scenarist. Ze schrijft en geeft regelmatig lezingen over film en filmcultuur.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 72 3 € 12,9 9

Het adelaarsjong. Het tragische

­

leven van de zoon van Napoleon

Eric Bauwens

geschiedenis toch nog een onsterfelijke legende werd

• Biedt een onthutsend inzicht

in de manier waarop men in

vorstelijke families met elkaar omging Over Vader Anseele:

• ‘Een absolute aanrader.’

– Doorbraak.be

Als Napoleon ten val komt, is zijn driejarig zoontje een nachtmerrie voor de Europese machthebbers. In Wenen wordt het prinsje, dat bij zijn geboorte voorbestemd was om de machtigste man ter wereld te worden, weggestopt in een gouden kooi. Hij wordt ‘heropgevoed’ en krijgt zelfs een nieuwe naam. Zijn hele jeugd, die getekend wordt door eenzaamheid en onbegrip, zal de jongen vergeefs zoeken naar zijn identiteit. Is hij een Fransman of Oostenrijker? Was zijn vader een held of een schurk? Verteerd door tuberculose zal hij op 21-jarige leeftijd sterven zonder het antwoord op die vragen te kennen. In de geschiedenisboeken was er voor de zoon van Napoleon geen plaats. De literatuur, het theater, de opera en de film maken dat ruim goed: als ‘adelaarskind’ wordt hij een van de grootste romantische helden aller tijden. Maar meer dan een eeuw na zijn dood wordt zijn nagedachtenis bezoedeld, want Hitler wil van hem een symbool van de collaboratie maken.

© joke van damme

• Hoe een voetnoot in de

geschiedenis

Eric Bauwens (1960) studeerde Sociale Wetenschappen. Hij werkte lange tijd bij Defensie als stafofficier en gaf les aan de KMS. Van zijn ouders kreeg hij zijn passie mee voor geschiedenis, toneel, muziek en opera. Zo publiceerde hij eerder biografieën van bekende Gentenaars, zoals diva en operadirectrice Vina Bovy en Vader Anseele: Edward Anseele, politicus, ondernemer, mythe.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 74 7 € 12,9 9

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 73 0 • n u r 6 81 , 6 9 8 • s e p t e mbe r 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 6 0 b l z • € 2 4, 9 5

De man die van mensen hield. Emmanuel De Bom, biografie ­

Chris Ceustermans • Dé biografie van de biblio­

thecaris van het jonge, zich

emanciperende Vlaanderen

• Het turbulente verhaal van

de medestichter van Van Nu & Straks en het Letterenhuis

• Pakkend en verhalend als een

roman

biografie

Globalisering, godsdienststrijd, sociale ongelijkheid, taal­ discriminatie… De Antwerpse kleermakerszoon ‘Mane’ de Bom (1868-1953) groeit op in instabiele tijden. Met boezemvrienden als Vermeylen, Streuvels en Van de Woestijne wilt hij Vlaanderen naar de moderniteit stuwen. Hij lanceert Van Nu en Straks, schrijft de eerste Vlaamse stadsroman, vliegt als anarchist in de cel en wordt een van de belangrijkste cultuurambtenaren. Zijn Vlaams activistische onstuimigheid zal Mane in de Eerste Wereldoorlog van vrienden vervreemden en zijn functie kosten. De oude nieuwlichter probeert zich tijdens het interbellum heruit te vinden door mentor te zijn van jonge schrijvers en zich te bevrijden uit een huwelijk met de godsdienstfanatieke Nora. Intussen zien hij en zijn joodse kameraad Klagsbald hoe een doorgeslagen nationalisme het kosmopolitische Vlaanderen verdringt waarvoor hij en zijn vrienden vochten. De Boms reis is die van de Vlaamse worsteling met moderniteit en identiteit. Maar bovenal is het een ontroerend verhaal over de kracht van vriendschap.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 75 4 • n u r 6 81 • o k t o b e r 20 21 ge b o n d e n • 1 5 x 2 3 c m • 480 b l z • € 3 4, 9 5

Uitgesproken De TAZ redes • Teksten van Walter Van

Steenbrugge, Jos Geysels, Patrick Loobuyck, Jamila Channouf, Kathleen Gabriels, Wim Distelmans en Pieter T’Jonck

• Perspresentatie TAZ 7 augustus

• Voorpublicatie, mediadebat

journalist voor o.m. De Morgen. In 2014 verscheen zijn debuutroman De Boekhandelaar (nominatie Bronzen Uil). Hij geeft les aan de SchrijversAcademie en publiceerde in Deus Ex Machina, Kluger Hans, DW B, Het Liegend Konijn, Doorbraak.be en Gierik & NVT. In 2018 verscheen zijn biografie over J.M.H. Berckmans: Schrijven in de grauwzone. (Nominatie LangZullenWeLezen-prijs en Nederlandse Biografieprijs.)

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 76 1 € 17,9 9

non-fictie

Heftige tijden vragen om reflectie. Gerenommeerde wetenschappers en specialisten zijn door Theater aan Zee gevraagd een visietekst te schrijven als start voor een ruimer maatschappelijk debat rond mensenrechten, armoede, de macht/onmacht van wetenschap, diversiteit, big tech, en afscheid en corona. Voedsel voor meningsverschil, verheldering en het scherper stellen van onze samenleving.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 2 4 • n u r 3 2 0 • a u gu s t u s 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 96 blz • € 13,50

Chris Ceustermans (1969) was

Theater- en muziekfestival TAZ (Theater Aan Zee) biedt elke zomer in Oostende zicht op de nieuwste podiumkunsten, muziek en literatuur. Met Uitgesproken wordt voor het eerst het maatschappelijke debat gevoerd door talentvolle nonfictiestemmen.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 3 1 € 8 ,9 9

Najaar 2021

Vrijdag Prospectus 2021 Najaar.indd 2

07-06-2021 09:31


Dichter des Vaderlands Mustafa Kör ­

Dichters van Vrijdag

• ‘Een schrijver met klasse.’ – Humo

• ‘Een aangrijpende bundel die een dichter maar één keer in z’n leven kan schrijven.’ – De Standaard der Letteren

• Dromende vis op adelaars­ klauw

zo wachtten wij op onze levens

België kent sinds 2014 een Dichter des Vaderlands die als literair uitwisselingsproject een brug tussen de drie taalgemeenschappen slaat. De Dichter des Vaderlands wordt aangesteld voor twee jaar en schrijft jaarlijks minimum zes gedichten over diverse thema’s die het land aanbelangen. Vanaf januari 2022 is Mustafa Kör de opvolger van zijn Franstalige evenknie Carl Norac. Körs debuutbundel Ben jij liefde, een muzikale bundel vol beelden van een bucolische geboortestreek tot Brabantse velden, werd geloofd en kende zes drukken. Zijn debuutroman De lammeren is een sprookjesachtig, lyrisch coming-of-agerelaas over de worstelingen met identiteit, de plek waar je thuishoort, schipperend tussen de Maaslandse velden en de Anatolische steppes.

is b n 9 78 9 4 6 0 0 1 41 7 8 • n u r 3 0 6 • v e r s c h e ne n p a p e r b a c k • 1 4 x 2 1 c m • 5 6 b l z • € 1 7, 5 0

Elk meer een zee

d e lamme re n 9 78 9 4 6 0 0 1 5 5 6 4 nur 30 1 • 224 blz • € 10 ,-

Jeder See ein Meer

dasKULTURforum Antwerpen • Met gedichten van Christoph

Wenzel, Maud Vanhauwaert, Charlotte Van den Broeck, Ulrike Almut Sandig, Max Temmerman, Carmien

Michiels, Tristan Marquardt, Ruth Lasters, Stan Lafleur, Adrian Kasnitz, Nora Gomringer en Andy Fierens

• Tweetalig

poëzie

Zes Vlaamse en zes Duitse dichters werpen een blik over de Belgisch-Duitse landsgrens en reflecteren over de respectievelijke buren. Ze verrassen de lezer met twaalf originele gedichten, geschreven vanuit eigenzinnige perspectieven en persoonlijke ervaringen. De reis gaat van de Belgische kust via de Westhoek en de Ronde van Vlaanderen naar Keulen, Berlijn en Leipzig. Allemaal in het gezelschap van Bach, Von Humboldt, Van Ostaijen en Jean-Marie Pfaff, maar ook van Louis Seynaeve, Ondineke en Mutter Courage. Kortom: levendig poëtisch grensverkeer. De bundel wordt bezorgd door Ine Van linthout en Stefan Wieczorek, de vertalingen zijn van Erik De Smedt en Stefan Wieczorek.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 0 1 • n u r 3 0 6 • n o v e m b e r 20 21 p a p e r b a c k • 1 7 x 2 0 , 5 c m • 48 b l z • € 1 7, 5 0

­

hilarische kijk achter de

schermen van de journalistiek

• Van de Wetstraat via Congo tot de Boekenbeurs

• Met unieke illustraties/

cameorollen van PVG door de bekendste stripauteurs

• Mediaoffensief (van alle

verslaggevers ter plaatse)

Deze bundel is een initiatief van dasKULTURforum Antwerpen. Het forum organiseert en promoot Duitse cultuur in Antwerpen en stimuleert de dialoog tussen talen, culturen, kunstenaars en partners over de grenzen heen.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 1 8 € 9 ,9 9

Van onze verslaggever ter plaatse Patrick Van Gompel • Een altijd boeiende, soms

­

non-fictie

De ene dag stel je in de Wetstraat kritische vragen aan de eerste minister, de andere dag interview je striptekenaar Merho over de Kiekeboes. Vervolgens vertrek je met een gasmasker naar Koeweit, sta je tussen de bommen in Gaza-Stad, of fluiten de kogels rond je oren in Libië. Kinderen zien sterven van de honger in Somalië, rebellen die voor je ogen worden doodgeschoten in Oekraïne, aardbevingen in Iran en Algerije: journalist Patrick Van Gompel heeft het allemaal meegemaakt. In Van onze verslaggever ter plaatse schrijft Van Gompel op meeslepende wijze over vier decennia journalistiek in Vlaanderen en de wereld. Zijn verslaggeving brengt hem tot in oorlogszones als Irak, Libië, Somalië, Rwanda en Israël. Maar evengoed aan de telefoon met Mick Jagger – ‘Hi Patrick, how are you?’ – en bij Pim Fortuyn thuis. Van Gompel vertelt ook over de persoonlijke kant van het verhaal: zijn eigen depressie en zijn confrontatie als jonge knaap met leraren-pedofielen. En dat allemaal in een mediawereld die inhoudelijk en technisch continu evolueert.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 9 3 • n u r 81 3 • o k t o b e r 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 2 0 b l z • € 2 4, 9 5

Patrick Van Gompel (1957) start zijn journalistieke loopbaan in 1978 als lokale correspondent voor Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en De Volksgazet, en als reportagemaker voor weekbladen als Panorama. Tussen 1981 en 1989 werkt hij voor BRT 2 Omroep Antwerpen. Vanaf 1989 is hij verslaggever binnen- en buitenland voor VTM/DPG Media. Hij was twintig jaar organisator van De Stripgidsdagen in Turnhout, hij is jurylid van de Knack Hercule Poirotprijs én bierbrouwer.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 70 9 € 12,9 9

Mooi zijn en zwijgen. De machtige ­

vrouwen van de Amerikaanse stille film Anke Brouwers filmgeschiedenis • Een persoonlijke, mee­

slepende introductie tot de stille film

• Dit boek brengt een haast vergeten wereld opnieuw grandioos tot leven

Over onder andere Mary

Pickford, de zusjes Gish, Gloria Swanson en Pearl White, de eerste superheldin

Had men in de gouden jaren van de stille cinema echt genoeg aan slechts ‘gezichten’, zoals een fictieve filmdiva uit de film Sunset Boulevard (1950) ons wil laten geloven? Mooi zijn en zwijgen betoogt dat stille film veel meer was dan enkel de mooie snoetjes van de grote sterren. Het nieuwe medium liet zich immers ook kenmerken door zijn ongetemde humor, krachtige maatschappijkritiek, progressieve ideeën, narratieve speelsheid en picturale schoonheid. Bovendien waren er in de stille periode ook achter de schermen historisch veel vrouwen aan de slag in creatieve en leidinggevende functies. Dit boek beschrijft de verwondering en de veelzijdigheid van deze vandaag wat ongekende en onbeminde cinema en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de markantste vrouwen van het Amerikaanse stille scherm.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 71 6 • n u r 6 0 7. • s e p t e m b er 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 3 6 b l z • € 2 4, 9 5

Anke Brouwers (1980) is docent en scenarist. Ze schrijft en geeft regelmatig lezingen over film en filmcultuur.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 72 3 € 12,9 9

Het adelaarsjong. Het tragische

­

leven van de zoon van Napoleon

Eric Bauwens

geschiedenis toch nog een onsterfelijke legende werd

• Biedt een onthutsend inzicht

in de manier waarop men in

vorstelijke families met elkaar omging Over Vader Anseele:

• ‘Een absolute aanrader.’

– Doorbraak.be

Als Napoleon ten val komt, is zijn driejarig zoontje een nachtmerrie voor de Europese machthebbers. In Wenen wordt het prinsje, dat bij zijn geboorte voorbestemd was om de machtigste man ter wereld te worden, weggestopt in een gouden kooi. Hij wordt ‘heropgevoed’ en krijgt zelfs een nieuwe naam. Zijn hele jeugd, die getekend wordt door eenzaamheid en onbegrip, zal de jongen vergeefs zoeken naar zijn identiteit. Is hij een Fransman of Oostenrijker? Was zijn vader een held of een schurk? Verteerd door tuberculose zal hij op 21-jarige leeftijd sterven zonder het antwoord op die vragen te kennen. In de geschiedenisboeken was er voor de zoon van Napoleon geen plaats. De literatuur, het theater, de opera en de film maken dat ruim goed: als ‘adelaarskind’ wordt hij een van de grootste romantische helden aller tijden. Maar meer dan een eeuw na zijn dood wordt zijn nagedachtenis bezoedeld, want Hitler wil van hem een symbool van de collaboratie maken.

© joke van damme

• Hoe een voetnoot in de

geschiedenis

Eric Bauwens (1960) studeerde Sociale Wetenschappen. Hij werkte lange tijd bij Defensie als stafofficier en gaf les aan de KMS. Van zijn ouders kreeg hij zijn passie mee voor geschiedenis, toneel, muziek en opera. Zo publiceerde hij eerder biografieën van bekende Gentenaars, zoals diva en operadirectrice Vina Bovy en Vader Anseele: Edward Anseele, politicus, ondernemer, mythe.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 74 7 € 12,9 9

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 73 0 • n u r 6 81 , 6 9 8 • s e p t e mbe r 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 6 0 b l z • € 2 4, 9 5

De man die van mensen hield. Emmanuel De Bom, biografie ­

Chris Ceustermans • Dé biografie van de biblio­

thecaris van het jonge, zich

emanciperende Vlaanderen

• Het turbulente verhaal van

de medestichter van Van Nu & Straks en het Letterenhuis

• Pakkend en verhalend als een

roman

biografie

Globalisering, godsdienststrijd, sociale ongelijkheid, taal­ discriminatie… De Antwerpse kleermakerszoon ‘Mane’ de Bom (1868-1953) groeit op in instabiele tijden. Met boezemvrienden als Vermeylen, Streuvels en Van de Woestijne wilt hij Vlaanderen naar de moderniteit stuwen. Hij lanceert Van Nu en Straks, schrijft de eerste Vlaamse stadsroman, vliegt als anarchist in de cel en wordt een van de belangrijkste cultuurambtenaren. Zijn Vlaams activistische onstuimigheid zal Mane in de Eerste Wereldoorlog van vrienden vervreemden en zijn functie kosten. De oude nieuwlichter probeert zich tijdens het interbellum heruit te vinden door mentor te zijn van jonge schrijvers en zich te bevrijden uit een huwelijk met de godsdienstfanatieke Nora. Intussen zien hij en zijn joodse kameraad Klagsbald hoe een doorgeslagen nationalisme het kosmopolitische Vlaanderen verdringt waarvoor hij en zijn vrienden vochten. De Boms reis is die van de Vlaamse worsteling met moderniteit en identiteit. Maar bovenal is het een ontroerend verhaal over de kracht van vriendschap.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 75 4 • n u r 6 81 • o k t o b e r 20 21 ge b o n d e n • 1 5 x 2 3 c m • 480 b l z • € 3 4, 9 5

Uitgesproken De TAZ redes • Teksten van Walter Van

Steenbrugge, Jos Geysels, Patrick Loobuyck, Jamila Channouf, Kathleen Gabriels, Wim Distelmans en Pieter T’Jonck

• Perspresentatie TAZ 7 augustus

• Voorpublicatie, mediadebat

journalist voor o.m. De Morgen. In 2014 verscheen zijn debuutroman De Boekhandelaar (nominatie Bronzen Uil). Hij geeft les aan de SchrijversAcademie en publiceerde in Deus Ex Machina, Kluger Hans, DW B, Het Liegend Konijn, Doorbraak.be en Gierik & NVT. In 2018 verscheen zijn biografie over J.M.H. Berckmans: Schrijven in de grauwzone. (Nominatie LangZullenWeLezen-prijs en Nederlandse Biografieprijs.)

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 76 1 € 17,9 9

non-fictie

Heftige tijden vragen om reflectie. Gerenommeerde wetenschappers en specialisten zijn door Theater aan Zee gevraagd een visietekst te schrijven als start voor een ruimer maatschappelijk debat rond mensenrechten, armoede, de macht/onmacht van wetenschap, diversiteit, big tech, en afscheid en corona. Voedsel voor meningsverschil, verheldering en het scherper stellen van onze samenleving.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 2 4 • n u r 3 2 0 • a u gu s t u s 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 96 blz • € 13,50

Chris Ceustermans (1969) was

Theater- en muziekfestival TAZ (Theater Aan Zee) biedt elke zomer in Oostende zicht op de nieuwste podiumkunsten, muziek en literatuur. Met Uitgesproken wordt voor het eerst het maatschappelijke debat gevoerd door talentvolle nonfictiestemmen.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 3 1 € 8 ,9 9

Najaar 2021

Vrijdag Prospectus 2021 Najaar.indd 2

07-06-2021 09:31


Dichter des Vaderlands Mustafa Kör ­

Dichters van Vrijdag

• ‘Een schrijver met klasse.’ – Humo

• ‘Een aangrijpende bundel die een dichter maar één keer in z’n leven kan schrijven.’ – De Standaard der Letteren

• Dromende vis op adelaars­ klauw

zo wachtten wij op onze levens

België kent sinds 2014 een Dichter des Vaderlands die als literair uitwisselingsproject een brug tussen de drie taalgemeenschappen slaat. De Dichter des Vaderlands wordt aangesteld voor twee jaar en schrijft jaarlijks minimum zes gedichten over diverse thema’s die het land aanbelangen. Vanaf januari 2022 is Mustafa Kör de opvolger van zijn Franstalige evenknie Carl Norac. Körs debuutbundel Ben jij liefde, een muzikale bundel vol beelden van een bucolische geboortestreek tot Brabantse velden, werd geloofd en kende zes drukken. Zijn debuutroman De lammeren is een sprookjesachtig, lyrisch coming-of-agerelaas over de worstelingen met identiteit, de plek waar je thuishoort, schipperend tussen de Maaslandse velden en de Anatolische steppes.

is b n 9 78 9 4 6 0 0 1 41 7 8 • n u r 3 0 6 • v e r s c h e ne n p a p e r b a c k • 1 4 x 2 1 c m • 5 6 b l z • € 1 7, 5 0

Elk meer een zee

d e lamme re n 9 78 9 4 6 0 0 1 5 5 6 4 nur 30 1 • 224 blz • € 10 ,-

Jeder See ein Meer

dasKULTURforum Antwerpen • Met gedichten van Christoph

Wenzel, Maud Vanhauwaert, Charlotte Van den Broeck, Ulrike Almut Sandig, Max Temmerman, Carmien

Michiels, Tristan Marquardt, Ruth Lasters, Stan Lafleur, Adrian Kasnitz, Nora Gomringer en Andy Fierens

• Tweetalig

poëzie

Zes Vlaamse en zes Duitse dichters werpen een blik over de Belgisch-Duitse landsgrens en reflecteren over de respectievelijke buren. Ze verrassen de lezer met twaalf originele gedichten, geschreven vanuit eigenzinnige perspectieven en persoonlijke ervaringen. De reis gaat van de Belgische kust via de Westhoek en de Ronde van Vlaanderen naar Keulen, Berlijn en Leipzig. Allemaal in het gezelschap van Bach, Von Humboldt, Van Ostaijen en Jean-Marie Pfaff, maar ook van Louis Seynaeve, Ondineke en Mutter Courage. Kortom: levendig poëtisch grensverkeer. De bundel wordt bezorgd door Ine Van linthout en Stefan Wieczorek, de vertalingen zijn van Erik De Smedt en Stefan Wieczorek.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 0 1 • n u r 3 0 6 • n o v e m b e r 20 21 p a p e r b a c k • 1 7 x 2 0 , 5 c m • 48 b l z • € 1 7, 5 0

­

hilarische kijk achter de

schermen van de journalistiek

• Van de Wetstraat via Congo tot de Boekenbeurs

• Met unieke illustraties/

cameorollen van PVG door de bekendste stripauteurs

• Mediaoffensief (van alle

verslaggevers ter plaatse)

Deze bundel is een initiatief van dasKULTURforum Antwerpen. Het forum organiseert en promoot Duitse cultuur in Antwerpen en stimuleert de dialoog tussen talen, culturen, kunstenaars en partners over de grenzen heen.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 1 8 € 9 ,9 9

Van onze verslaggever ter plaatse Patrick Van Gompel • Een altijd boeiende, soms

­

non-fictie

De ene dag stel je in de Wetstraat kritische vragen aan de eerste minister, de andere dag interview je striptekenaar Merho over de Kiekeboes. Vervolgens vertrek je met een gasmasker naar Koeweit, sta je tussen de bommen in Gaza-Stad, of fluiten de kogels rond je oren in Libië. Kinderen zien sterven van de honger in Somalië, rebellen die voor je ogen worden doodgeschoten in Oekraïne, aardbevingen in Iran en Algerije: journalist Patrick Van Gompel heeft het allemaal meegemaakt. In Van onze verslaggever ter plaatse schrijft Van Gompel op meeslepende wijze over vier decennia journalistiek in Vlaanderen en de wereld. Zijn verslaggeving brengt hem tot in oorlogszones als Irak, Libië, Somalië, Rwanda en Israël. Maar evengoed aan de telefoon met Mick Jagger – ‘Hi Patrick, how are you?’ – en bij Pim Fortuyn thuis. Van Gompel vertelt ook over de persoonlijke kant van het verhaal: zijn eigen depressie en zijn confrontatie als jonge knaap met leraren-pedofielen. En dat allemaal in een mediawereld die inhoudelijk en technisch continu evolueert.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 9 3 • n u r 81 3 • o k t o b e r 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 2 0 b l z • € 2 4, 9 5

Patrick Van Gompel (1957) start zijn journalistieke loopbaan in 1978 als lokale correspondent voor Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en De Volksgazet, en als reportagemaker voor weekbladen als Panorama. Tussen 1981 en 1989 werkt hij voor BRT 2 Omroep Antwerpen. Vanaf 1989 is hij verslaggever binnen- en buitenland voor VTM/DPG Media. Hij was twintig jaar organisator van De Stripgidsdagen in Turnhout, hij is jurylid van de Knack Hercule Poirotprijs én bierbrouwer.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 70 9 € 12,9 9

Mooi zijn en zwijgen. De machtige ­

vrouwen van de Amerikaanse stille film Anke Brouwers filmgeschiedenis • Een persoonlijke, mee­

slepende introductie tot de stille film

• Dit boek brengt een haast vergeten wereld opnieuw grandioos tot leven

Over onder andere Mary

Pickford, de zusjes Gish, Gloria Swanson en Pearl White, de eerste superheldin

Had men in de gouden jaren van de stille cinema echt genoeg aan slechts ‘gezichten’, zoals een fictieve filmdiva uit de film Sunset Boulevard (1950) ons wil laten geloven? Mooi zijn en zwijgen betoogt dat stille film veel meer was dan enkel de mooie snoetjes van de grote sterren. Het nieuwe medium liet zich immers ook kenmerken door zijn ongetemde humor, krachtige maatschappijkritiek, progressieve ideeën, narratieve speelsheid en picturale schoonheid. Bovendien waren er in de stille periode ook achter de schermen historisch veel vrouwen aan de slag in creatieve en leidinggevende functies. Dit boek beschrijft de verwondering en de veelzijdigheid van deze vandaag wat ongekende en onbeminde cinema en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de markantste vrouwen van het Amerikaanse stille scherm.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 71 6 • n u r 6 0 7. • s e p t e m b er 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 3 6 b l z • € 2 4, 9 5

Anke Brouwers (1980) is docent en scenarist. Ze schrijft en geeft regelmatig lezingen over film en filmcultuur.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 72 3 € 12,9 9

Het adelaarsjong. Het tragische

­

leven van de zoon van Napoleon

Eric Bauwens

geschiedenis toch nog een onsterfelijke legende werd

• Biedt een onthutsend inzicht

in de manier waarop men in

vorstelijke families met elkaar omging Over Vader Anseele:

• ‘Een absolute aanrader.’

– Doorbraak.be

Als Napoleon ten val komt, is zijn driejarig zoontje een nachtmerrie voor de Europese machthebbers. In Wenen wordt het prinsje, dat bij zijn geboorte voorbestemd was om de machtigste man ter wereld te worden, weggestopt in een gouden kooi. Hij wordt ‘heropgevoed’ en krijgt zelfs een nieuwe naam. Zijn hele jeugd, die getekend wordt door eenzaamheid en onbegrip, zal de jongen vergeefs zoeken naar zijn identiteit. Is hij een Fransman of Oostenrijker? Was zijn vader een held of een schurk? Verteerd door tuberculose zal hij op 21-jarige leeftijd sterven zonder het antwoord op die vragen te kennen. In de geschiedenisboeken was er voor de zoon van Napoleon geen plaats. De literatuur, het theater, de opera en de film maken dat ruim goed: als ‘adelaarskind’ wordt hij een van de grootste romantische helden aller tijden. Maar meer dan een eeuw na zijn dood wordt zijn nagedachtenis bezoedeld, want Hitler wil van hem een symbool van de collaboratie maken.

© joke van damme

• Hoe een voetnoot in de

geschiedenis

Eric Bauwens (1960) studeerde Sociale Wetenschappen. Hij werkte lange tijd bij Defensie als stafofficier en gaf les aan de KMS. Van zijn ouders kreeg hij zijn passie mee voor geschiedenis, toneel, muziek en opera. Zo publiceerde hij eerder biografieën van bekende Gentenaars, zoals diva en operadirectrice Vina Bovy en Vader Anseele: Edward Anseele, politicus, ondernemer, mythe.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 74 7 € 12,9 9

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 73 0 • n u r 6 81 , 6 9 8 • s e p t e mbe r 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 6 0 b l z • € 2 4, 9 5

De man die van mensen hield. Emmanuel De Bom, biografie ­

Chris Ceustermans • Dé biografie van de biblio­

thecaris van het jonge, zich

emanciperende Vlaanderen

• Het turbulente verhaal van

de medestichter van Van Nu & Straks en het Letterenhuis

• Pakkend en verhalend als een

roman

biografie

Globalisering, godsdienststrijd, sociale ongelijkheid, taal­ discriminatie… De Antwerpse kleermakerszoon ‘Mane’ de Bom (1868-1953) groeit op in instabiele tijden. Met boezemvrienden als Vermeylen, Streuvels en Van de Woestijne wilt hij Vlaanderen naar de moderniteit stuwen. Hij lanceert Van Nu en Straks, schrijft de eerste Vlaamse stadsroman, vliegt als anarchist in de cel en wordt een van de belangrijkste cultuurambtenaren. Zijn Vlaams activistische onstuimigheid zal Mane in de Eerste Wereldoorlog van vrienden vervreemden en zijn functie kosten. De oude nieuwlichter probeert zich tijdens het interbellum heruit te vinden door mentor te zijn van jonge schrijvers en zich te bevrijden uit een huwelijk met de godsdienstfanatieke Nora. Intussen zien hij en zijn joodse kameraad Klagsbald hoe een doorgeslagen nationalisme het kosmopolitische Vlaanderen verdringt waarvoor hij en zijn vrienden vochten. De Boms reis is die van de Vlaamse worsteling met moderniteit en identiteit. Maar bovenal is het een ontroerend verhaal over de kracht van vriendschap.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 75 4 • n u r 6 81 • o k t o b e r 20 21 ge b o n d e n • 1 5 x 2 3 c m • 480 b l z • € 3 4, 9 5

Uitgesproken De TAZ redes • Teksten van Walter Van

Steenbrugge, Jos Geysels, Patrick Loobuyck, Jamila Channouf, Kathleen Gabriels, Wim Distelmans en Pieter T’Jonck

• Perspresentatie TAZ 7 augustus

• Voorpublicatie, mediadebat

journalist voor o.m. De Morgen. In 2014 verscheen zijn debuutroman De Boekhandelaar (nominatie Bronzen Uil). Hij geeft les aan de SchrijversAcademie en publiceerde in Deus Ex Machina, Kluger Hans, DW B, Het Liegend Konijn, Doorbraak.be en Gierik & NVT. In 2018 verscheen zijn biografie over J.M.H. Berckmans: Schrijven in de grauwzone. (Nominatie LangZullenWeLezen-prijs en Nederlandse Biografieprijs.)

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 76 1 € 17,9 9

non-fictie

Heftige tijden vragen om reflectie. Gerenommeerde wetenschappers en specialisten zijn door Theater aan Zee gevraagd een visietekst te schrijven als start voor een ruimer maatschappelijk debat rond mensenrechten, armoede, de macht/onmacht van wetenschap, diversiteit, big tech, en afscheid en corona. Voedsel voor meningsverschil, verheldering en het scherper stellen van onze samenleving.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 2 4 • n u r 3 2 0 • a u gu s t u s 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 96 blz • € 13,50

Chris Ceustermans (1969) was

Theater- en muziekfestival TAZ (Theater Aan Zee) biedt elke zomer in Oostende zicht op de nieuwste podiumkunsten, muziek en literatuur. Met Uitgesproken wordt voor het eerst het maatschappelijke debat gevoerd door talentvolle nonfictiestemmen.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 3 1 € 8 ,9 9

Najaar 2021

Vrijdag Prospectus 2021 Najaar.indd 2

07-06-2021 09:31


Dichter des Vaderlands Mustafa Kör ­

Dichters van Vrijdag

• ‘Een schrijver met klasse.’ – Humo

• ‘Een aangrijpende bundel die een dichter maar één keer in z’n leven kan schrijven.’ – De Standaard der Letteren

• Dromende vis op adelaars­ klauw

zo wachtten wij op onze levens

België kent sinds 2014 een Dichter des Vaderlands die als literair uitwisselingsproject een brug tussen de drie taalgemeenschappen slaat. De Dichter des Vaderlands wordt aangesteld voor twee jaar en schrijft jaarlijks minimum zes gedichten over diverse thema’s die het land aanbelangen. Vanaf januari 2022 is Mustafa Kör de opvolger van zijn Franstalige evenknie Carl Norac. Körs debuutbundel Ben jij liefde, een muzikale bundel vol beelden van een bucolische geboortestreek tot Brabantse velden, werd geloofd en kende zes drukken. Zijn debuutroman De lammeren is een sprookjesachtig, lyrisch coming-of-agerelaas over de worstelingen met identiteit, de plek waar je thuishoort, schipperend tussen de Maaslandse velden en de Anatolische steppes.

is b n 9 78 9 4 6 0 0 1 41 7 8 • n u r 3 0 6 • v e r s c h e ne n p a p e r b a c k • 1 4 x 2 1 c m • 5 6 b l z • € 1 7, 5 0

Elk meer een zee

d e lamme re n 9 78 9 4 6 0 0 1 5 5 6 4 nur 30 1 • 224 blz • € 10 ,-

Jeder See ein Meer

dasKULTURforum Antwerpen • Met gedichten van Christoph

Wenzel, Maud Vanhauwaert, Charlotte Van den Broeck, Ulrike Almut Sandig, Max Temmerman, Carmien

Michiels, Tristan Marquardt, Ruth Lasters, Stan Lafleur, Adrian Kasnitz, Nora Gomringer en Andy Fierens

• Tweetalig

poëzie

Zes Vlaamse en zes Duitse dichters werpen een blik over de Belgisch-Duitse landsgrens en reflecteren over de respectievelijke buren. Ze verrassen de lezer met twaalf originele gedichten, geschreven vanuit eigenzinnige perspectieven en persoonlijke ervaringen. De reis gaat van de Belgische kust via de Westhoek en de Ronde van Vlaanderen naar Keulen, Berlijn en Leipzig. Allemaal in het gezelschap van Bach, Von Humboldt, Van Ostaijen en Jean-Marie Pfaff, maar ook van Louis Seynaeve, Ondineke en Mutter Courage. Kortom: levendig poëtisch grensverkeer. De bundel wordt bezorgd door Ine Van linthout en Stefan Wieczorek, de vertalingen zijn van Erik De Smedt en Stefan Wieczorek.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 0 1 • n u r 3 0 6 • n o v e m b e r 20 21 p a p e r b a c k • 1 7 x 2 0 , 5 c m • 48 b l z • € 1 7, 5 0

­

hilarische kijk achter de

schermen van de journalistiek

• Van de Wetstraat via Congo tot de Boekenbeurs

• Met unieke illustraties/

cameorollen van PVG door de bekendste stripauteurs

• Mediaoffensief (van alle

verslaggevers ter plaatse)

Deze bundel is een initiatief van dasKULTURforum Antwerpen. Het forum organiseert en promoot Duitse cultuur in Antwerpen en stimuleert de dialoog tussen talen, culturen, kunstenaars en partners over de grenzen heen.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 1 8 € 9 ,9 9

Van onze verslaggever ter plaatse Patrick Van Gompel • Een altijd boeiende, soms

­

non-fictie

De ene dag stel je in de Wetstraat kritische vragen aan de eerste minister, de andere dag interview je striptekenaar Merho over de Kiekeboes. Vervolgens vertrek je met een gasmasker naar Koeweit, sta je tussen de bommen in Gaza-Stad, of fluiten de kogels rond je oren in Libië. Kinderen zien sterven van de honger in Somalië, rebellen die voor je ogen worden doodgeschoten in Oekraïne, aardbevingen in Iran en Algerije: journalist Patrick Van Gompel heeft het allemaal meegemaakt. In Van onze verslaggever ter plaatse schrijft Van Gompel op meeslepende wijze over vier decennia journalistiek in Vlaanderen en de wereld. Zijn verslaggeving brengt hem tot in oorlogszones als Irak, Libië, Somalië, Rwanda en Israël. Maar evengoed aan de telefoon met Mick Jagger – ‘Hi Patrick, how are you?’ – en bij Pim Fortuyn thuis. Van Gompel vertelt ook over de persoonlijke kant van het verhaal: zijn eigen depressie en zijn confrontatie als jonge knaap met leraren-pedofielen. En dat allemaal in een mediawereld die inhoudelijk en technisch continu evolueert.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 9 3 • n u r 81 3 • o k t o b e r 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 2 0 b l z • € 2 4, 9 5

Patrick Van Gompel (1957) start zijn journalistieke loopbaan in 1978 als lokale correspondent voor Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en De Volksgazet, en als reportagemaker voor weekbladen als Panorama. Tussen 1981 en 1989 werkt hij voor BRT 2 Omroep Antwerpen. Vanaf 1989 is hij verslaggever binnen- en buitenland voor VTM/DPG Media. Hij was twintig jaar organisator van De Stripgidsdagen in Turnhout, hij is jurylid van de Knack Hercule Poirotprijs én bierbrouwer.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 70 9 € 12,9 9

Mooi zijn en zwijgen. De machtige ­

vrouwen van de Amerikaanse stille film Anke Brouwers filmgeschiedenis • Een persoonlijke, mee­

slepende introductie tot de stille film

• Dit boek brengt een haast vergeten wereld opnieuw grandioos tot leven

Over onder andere Mary

Pickford, de zusjes Gish, Gloria Swanson en Pearl White, de eerste superheldin

Had men in de gouden jaren van de stille cinema echt genoeg aan slechts ‘gezichten’, zoals een fictieve filmdiva uit de film Sunset Boulevard (1950) ons wil laten geloven? Mooi zijn en zwijgen betoogt dat stille film veel meer was dan enkel de mooie snoetjes van de grote sterren. Het nieuwe medium liet zich immers ook kenmerken door zijn ongetemde humor, krachtige maatschappijkritiek, progressieve ideeën, narratieve speelsheid en picturale schoonheid. Bovendien waren er in de stille periode ook achter de schermen historisch veel vrouwen aan de slag in creatieve en leidinggevende functies. Dit boek beschrijft de verwondering en de veelzijdigheid van deze vandaag wat ongekende en onbeminde cinema en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de markantste vrouwen van het Amerikaanse stille scherm.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 71 6 • n u r 6 0 7. • s e p t e m b er 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 3 6 b l z • € 2 4, 9 5

Anke Brouwers (1980) is docent en scenarist. Ze schrijft en geeft regelmatig lezingen over film en filmcultuur.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 72 3 € 12,9 9

Het adelaarsjong. Het tragische

­

leven van de zoon van Napoleon

Eric Bauwens

geschiedenis toch nog een onsterfelijke legende werd

• Biedt een onthutsend inzicht

in de manier waarop men in

vorstelijke families met elkaar omging Over Vader Anseele:

• ‘Een absolute aanrader.’

– Doorbraak.be

Als Napoleon ten val komt, is zijn driejarig zoontje een nachtmerrie voor de Europese machthebbers. In Wenen wordt het prinsje, dat bij zijn geboorte voorbestemd was om de machtigste man ter wereld te worden, weggestopt in een gouden kooi. Hij wordt ‘heropgevoed’ en krijgt zelfs een nieuwe naam. Zijn hele jeugd, die getekend wordt door eenzaamheid en onbegrip, zal de jongen vergeefs zoeken naar zijn identiteit. Is hij een Fransman of Oostenrijker? Was zijn vader een held of een schurk? Verteerd door tuberculose zal hij op 21-jarige leeftijd sterven zonder het antwoord op die vragen te kennen. In de geschiedenisboeken was er voor de zoon van Napoleon geen plaats. De literatuur, het theater, de opera en de film maken dat ruim goed: als ‘adelaarskind’ wordt hij een van de grootste romantische helden aller tijden. Maar meer dan een eeuw na zijn dood wordt zijn nagedachtenis bezoedeld, want Hitler wil van hem een symbool van de collaboratie maken.

© joke van damme

• Hoe een voetnoot in de

geschiedenis

Eric Bauwens (1960) studeerde Sociale Wetenschappen. Hij werkte lange tijd bij Defensie als stafofficier en gaf les aan de KMS. Van zijn ouders kreeg hij zijn passie mee voor geschiedenis, toneel, muziek en opera. Zo publiceerde hij eerder biografieën van bekende Gentenaars, zoals diva en operadirectrice Vina Bovy en Vader Anseele: Edward Anseele, politicus, ondernemer, mythe.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 74 7 € 12,9 9

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 73 0 • n u r 6 81 , 6 9 8 • s e p t e mbe r 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 6 0 b l z • € 2 4, 9 5

De man die van mensen hield. Emmanuel De Bom, biografie ­

Chris Ceustermans • Dé biografie van de biblio­

thecaris van het jonge, zich

emanciperende Vlaanderen

• Het turbulente verhaal van

de medestichter van Van Nu & Straks en het Letterenhuis

• Pakkend en verhalend als een

roman

biografie

Globalisering, godsdienststrijd, sociale ongelijkheid, taal­ discriminatie… De Antwerpse kleermakerszoon ‘Mane’ de Bom (1868-1953) groeit op in instabiele tijden. Met boezemvrienden als Vermeylen, Streuvels en Van de Woestijne wilt hij Vlaanderen naar de moderniteit stuwen. Hij lanceert Van Nu en Straks, schrijft de eerste Vlaamse stadsroman, vliegt als anarchist in de cel en wordt een van de belangrijkste cultuurambtenaren. Zijn Vlaams activistische onstuimigheid zal Mane in de Eerste Wereldoorlog van vrienden vervreemden en zijn functie kosten. De oude nieuwlichter probeert zich tijdens het interbellum heruit te vinden door mentor te zijn van jonge schrijvers en zich te bevrijden uit een huwelijk met de godsdienstfanatieke Nora. Intussen zien hij en zijn joodse kameraad Klagsbald hoe een doorgeslagen nationalisme het kosmopolitische Vlaanderen verdringt waarvoor hij en zijn vrienden vochten. De Boms reis is die van de Vlaamse worsteling met moderniteit en identiteit. Maar bovenal is het een ontroerend verhaal over de kracht van vriendschap.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 75 4 • n u r 6 81 • o k t o b e r 20 21 ge b o n d e n • 1 5 x 2 3 c m • 480 b l z • € 3 4, 9 5

Uitgesproken De TAZ redes • Teksten van Walter Van

Steenbrugge, Jos Geysels, Patrick Loobuyck, Jamila Channouf, Kathleen Gabriels, Wim Distelmans en Pieter T’Jonck

• Perspresentatie TAZ 7 augustus

• Voorpublicatie, mediadebat

journalist voor o.m. De Morgen. In 2014 verscheen zijn debuutroman De Boekhandelaar (nominatie Bronzen Uil). Hij geeft les aan de SchrijversAcademie en publiceerde in Deus Ex Machina, Kluger Hans, DW B, Het Liegend Konijn, Doorbraak.be en Gierik & NVT. In 2018 verscheen zijn biografie over J.M.H. Berckmans: Schrijven in de grauwzone. (Nominatie LangZullenWeLezen-prijs en Nederlandse Biografieprijs.)

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 76 1 € 17,9 9

non-fictie

Heftige tijden vragen om reflectie. Gerenommeerde wetenschappers en specialisten zijn door Theater aan Zee gevraagd een visietekst te schrijven als start voor een ruimer maatschappelijk debat rond mensenrechten, armoede, de macht/onmacht van wetenschap, diversiteit, big tech, en afscheid en corona. Voedsel voor meningsverschil, verheldering en het scherper stellen van onze samenleving.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 2 4 • n u r 3 2 0 • a u gu s t u s 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 96 blz • € 13,50

Chris Ceustermans (1969) was

Theater- en muziekfestival TAZ (Theater Aan Zee) biedt elke zomer in Oostende zicht op de nieuwste podiumkunsten, muziek en literatuur. Met Uitgesproken wordt voor het eerst het maatschappelijke debat gevoerd door talentvolle nonfictiestemmen.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 3 1 € 8 ,9 9

Najaar 2021

Vrijdag Prospectus 2021 Najaar.indd 2

07-06-2021 09:31


Dichter des Vaderlands Mustafa Kör ­

Dichters van Vrijdag

• ‘Een schrijver met klasse.’ – Humo

• ‘Een aangrijpende bundel die een dichter maar één keer in z’n leven kan schrijven.’ – De Standaard der Letteren

• Dromende vis op adelaars­ klauw

zo wachtten wij op onze levens

België kent sinds 2014 een Dichter des Vaderlands die als literair uitwisselingsproject een brug tussen de drie taalgemeenschappen slaat. De Dichter des Vaderlands wordt aangesteld voor twee jaar en schrijft jaarlijks minimum zes gedichten over diverse thema’s die het land aanbelangen. Vanaf januari 2022 is Mustafa Kör de opvolger van zijn Franstalige evenknie Carl Norac. Körs debuutbundel Ben jij liefde, een muzikale bundel vol beelden van een bucolische geboortestreek tot Brabantse velden, werd geloofd en kende zes drukken. Zijn debuutroman De lammeren is een sprookjesachtig, lyrisch coming-of-agerelaas over de worstelingen met identiteit, de plek waar je thuishoort, schipperend tussen de Maaslandse velden en de Anatolische steppes.

is b n 9 78 9 4 6 0 0 1 41 7 8 • n u r 3 0 6 • v e r s c h e ne n p a p e r b a c k • 1 4 x 2 1 c m • 5 6 b l z • € 1 7, 5 0

Elk meer een zee

d e lamme re n 9 78 9 4 6 0 0 1 5 5 6 4 nur 30 1 • 224 blz • € 10 ,-

Jeder See ein Meer

dasKULTURforum Antwerpen • Met gedichten van Christoph

Wenzel, Maud Vanhauwaert, Charlotte Van den Broeck, Ulrike Almut Sandig, Max Temmerman, Carmien

Michiels, Tristan Marquardt, Ruth Lasters, Stan Lafleur, Adrian Kasnitz, Nora Gomringer en Andy Fierens

• Tweetalig

poëzie

Zes Vlaamse en zes Duitse dichters werpen een blik over de Belgisch-Duitse landsgrens en reflecteren over de respectievelijke buren. Ze verrassen de lezer met twaalf originele gedichten, geschreven vanuit eigenzinnige perspectieven en persoonlijke ervaringen. De reis gaat van de Belgische kust via de Westhoek en de Ronde van Vlaanderen naar Keulen, Berlijn en Leipzig. Allemaal in het gezelschap van Bach, Von Humboldt, Van Ostaijen en Jean-Marie Pfaff, maar ook van Louis Seynaeve, Ondineke en Mutter Courage. Kortom: levendig poëtisch grensverkeer. De bundel wordt bezorgd door Ine Van linthout en Stefan Wieczorek, de vertalingen zijn van Erik De Smedt en Stefan Wieczorek.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 0 1 • n u r 3 0 6 • n o v e m b e r 20 21 p a p e r b a c k • 1 7 x 2 0 , 5 c m • 48 b l z • € 1 7, 5 0

­

hilarische kijk achter de

schermen van de journalistiek

• Van de Wetstraat via Congo tot de Boekenbeurs

• Met unieke illustraties/

cameorollen van PVG door de bekendste stripauteurs

• Mediaoffensief (van alle

verslaggevers ter plaatse)

Deze bundel is een initiatief van dasKULTURforum Antwerpen. Het forum organiseert en promoot Duitse cultuur in Antwerpen en stimuleert de dialoog tussen talen, culturen, kunstenaars en partners over de grenzen heen.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 1 8 € 9 ,9 9

Van onze verslaggever ter plaatse Patrick Van Gompel • Een altijd boeiende, soms

­

non-fictie

De ene dag stel je in de Wetstraat kritische vragen aan de eerste minister, de andere dag interview je striptekenaar Merho over de Kiekeboes. Vervolgens vertrek je met een gasmasker naar Koeweit, sta je tussen de bommen in Gaza-Stad, of fluiten de kogels rond je oren in Libië. Kinderen zien sterven van de honger in Somalië, rebellen die voor je ogen worden doodgeschoten in Oekraïne, aardbevingen in Iran en Algerije: journalist Patrick Van Gompel heeft het allemaal meegemaakt. In Van onze verslaggever ter plaatse schrijft Van Gompel op meeslepende wijze over vier decennia journalistiek in Vlaanderen en de wereld. Zijn verslaggeving brengt hem tot in oorlogszones als Irak, Libië, Somalië, Rwanda en Israël. Maar evengoed aan de telefoon met Mick Jagger – ‘Hi Patrick, how are you?’ – en bij Pim Fortuyn thuis. Van Gompel vertelt ook over de persoonlijke kant van het verhaal: zijn eigen depressie en zijn confrontatie als jonge knaap met leraren-pedofielen. En dat allemaal in een mediawereld die inhoudelijk en technisch continu evolueert.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 9 3 • n u r 81 3 • o k t o b e r 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 2 0 b l z • € 2 4, 9 5

Patrick Van Gompel (1957) start zijn journalistieke loopbaan in 1978 als lokale correspondent voor Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en De Volksgazet, en als reportagemaker voor weekbladen als Panorama. Tussen 1981 en 1989 werkt hij voor BRT 2 Omroep Antwerpen. Vanaf 1989 is hij verslaggever binnen- en buitenland voor VTM/DPG Media. Hij was twintig jaar organisator van De Stripgidsdagen in Turnhout, hij is jurylid van de Knack Hercule Poirotprijs én bierbrouwer.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 70 9 € 12,9 9

Mooi zijn en zwijgen. De machtige ­

vrouwen van de Amerikaanse stille film Anke Brouwers filmgeschiedenis • Een persoonlijke, mee­

slepende introductie tot de stille film

• Dit boek brengt een haast vergeten wereld opnieuw grandioos tot leven

Over onder andere Mary

Pickford, de zusjes Gish, Gloria Swanson en Pearl White, de eerste superheldin

Had men in de gouden jaren van de stille cinema echt genoeg aan slechts ‘gezichten’, zoals een fictieve filmdiva uit de film Sunset Boulevard (1950) ons wil laten geloven? Mooi zijn en zwijgen betoogt dat stille film veel meer was dan enkel de mooie snoetjes van de grote sterren. Het nieuwe medium liet zich immers ook kenmerken door zijn ongetemde humor, krachtige maatschappijkritiek, progressieve ideeën, narratieve speelsheid en picturale schoonheid. Bovendien waren er in de stille periode ook achter de schermen historisch veel vrouwen aan de slag in creatieve en leidinggevende functies. Dit boek beschrijft de verwondering en de veelzijdigheid van deze vandaag wat ongekende en onbeminde cinema en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de markantste vrouwen van het Amerikaanse stille scherm.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 71 6 • n u r 6 0 7. • s e p t e m b er 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 3 6 b l z • € 2 4, 9 5

Anke Brouwers (1980) is docent en scenarist. Ze schrijft en geeft regelmatig lezingen over film en filmcultuur.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 72 3 € 12,9 9

Het adelaarsjong. Het tragische

­

leven van de zoon van Napoleon

Eric Bauwens

geschiedenis toch nog een onsterfelijke legende werd

• Biedt een onthutsend inzicht

in de manier waarop men in

vorstelijke families met elkaar omging Over Vader Anseele:

• ‘Een absolute aanrader.’

– Doorbraak.be

Als Napoleon ten val komt, is zijn driejarig zoontje een nachtmerrie voor de Europese machthebbers. In Wenen wordt het prinsje, dat bij zijn geboorte voorbestemd was om de machtigste man ter wereld te worden, weggestopt in een gouden kooi. Hij wordt ‘heropgevoed’ en krijgt zelfs een nieuwe naam. Zijn hele jeugd, die getekend wordt door eenzaamheid en onbegrip, zal de jongen vergeefs zoeken naar zijn identiteit. Is hij een Fransman of Oostenrijker? Was zijn vader een held of een schurk? Verteerd door tuberculose zal hij op 21-jarige leeftijd sterven zonder het antwoord op die vragen te kennen. In de geschiedenisboeken was er voor de zoon van Napoleon geen plaats. De literatuur, het theater, de opera en de film maken dat ruim goed: als ‘adelaarskind’ wordt hij een van de grootste romantische helden aller tijden. Maar meer dan een eeuw na zijn dood wordt zijn nagedachtenis bezoedeld, want Hitler wil van hem een symbool van de collaboratie maken.

© joke van damme

• Hoe een voetnoot in de

geschiedenis

Eric Bauwens (1960) studeerde Sociale Wetenschappen. Hij werkte lange tijd bij Defensie als stafofficier en gaf les aan de KMS. Van zijn ouders kreeg hij zijn passie mee voor geschiedenis, toneel, muziek en opera. Zo publiceerde hij eerder biografieën van bekende Gentenaars, zoals diva en operadirectrice Vina Bovy en Vader Anseele: Edward Anseele, politicus, ondernemer, mythe.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 74 7 € 12,9 9

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 73 0 • n u r 6 81 , 6 9 8 • s e p t e mbe r 20 21 p a p e r b a c k • 1 5 x 2 3 c m • 3 6 0 b l z • € 2 4, 9 5

De man die van mensen hield. Emmanuel De Bom, biografie ­

Chris Ceustermans • Dé biografie van de biblio­

thecaris van het jonge, zich

emanciperende Vlaanderen

• Het turbulente verhaal van

de medestichter van Van Nu & Straks en het Letterenhuis

• Pakkend en verhalend als een

roman

biografie

Globalisering, godsdienststrijd, sociale ongelijkheid, taal­ discriminatie… De Antwerpse kleermakerszoon ‘Mane’ de Bom (1868-1953) groeit op in instabiele tijden. Met boezemvrienden als Vermeylen, Streuvels en Van de Woestijne wilt hij Vlaanderen naar de moderniteit stuwen. Hij lanceert Van Nu en Straks, schrijft de eerste Vlaamse stadsroman, vliegt als anarchist in de cel en wordt een van de belangrijkste cultuurambtenaren. Zijn Vlaams activistische onstuimigheid zal Mane in de Eerste Wereldoorlog van vrienden vervreemden en zijn functie kosten. De oude nieuwlichter probeert zich tijdens het interbellum heruit te vinden door mentor te zijn van jonge schrijvers en zich te bevrijden uit een huwelijk met de godsdienstfanatieke Nora. Intussen zien hij en zijn joodse kameraad Klagsbald hoe een doorgeslagen nationalisme het kosmopolitische Vlaanderen verdringt waarvoor hij en zijn vrienden vochten. De Boms reis is die van de Vlaamse worsteling met moderniteit en identiteit. Maar bovenal is het een ontroerend verhaal over de kracht van vriendschap.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 75 4 • n u r 6 81 • o k t o b e r 20 21 ge b o n d e n • 1 5 x 2 3 c m • 480 b l z • € 3 4, 9 5

Uitgesproken De TAZ redes • Teksten van Walter Van

Steenbrugge, Jos Geysels, Patrick Loobuyck, Jamila Channouf, Kathleen Gabriels, Wim Distelmans en Pieter T’Jonck

• Perspresentatie TAZ 7 augustus

• Voorpublicatie, mediadebat

journalist voor o.m. De Morgen. In 2014 verscheen zijn debuutroman De Boekhandelaar (nominatie Bronzen Uil). Hij geeft les aan de SchrijversAcademie en publiceerde in Deus Ex Machina, Kluger Hans, DW B, Het Liegend Konijn, Doorbraak.be en Gierik & NVT. In 2018 verscheen zijn biografie over J.M.H. Berckmans: Schrijven in de grauwzone. (Nominatie LangZullenWeLezen-prijs en Nederlandse Biografieprijs.)

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 76 1 € 17,9 9

non-fictie

Heftige tijden vragen om reflectie. Gerenommeerde wetenschappers en specialisten zijn door Theater aan Zee gevraagd een visietekst te schrijven als start voor een ruimer maatschappelijk debat rond mensenrechten, armoede, de macht/onmacht van wetenschap, diversiteit, big tech, en afscheid en corona. Voedsel voor meningsverschil, verheldering en het scherper stellen van onze samenleving.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 2 4 • n u r 3 2 0 • a u gu s t u s 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 96 blz • € 13,50

Chris Ceustermans (1969) was

Theater- en muziekfestival TAZ (Theater Aan Zee) biedt elke zomer in Oostende zicht op de nieuwste podiumkunsten, muziek en literatuur. Met Uitgesproken wordt voor het eerst het maatschappelijke debat gevoerd door talentvolle nonfictiestemmen.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 3 1 € 8 ,9 9

Najaar 2021

Vrijdag Prospectus 2021 Najaar.indd 2

07-06-2021 09:31


­

Alles valt Sylvie Marie talent.’ – Humo

• Een originele en beklijvende roman over op zoek zijn, verdwalen en vinden

Alles valt beschrijft minutieus een woelig jaar uit het leven van de bijna dertigjarige Roderik Deroo. Samen met zijn vrouw Caroline en zoontje Cas vormt hij een doorsnee­gezin. Alles lijkt perfect, maar onderhuids woekert bij Roderik een grote waaromfase. Op het werk begaat hij onvergefelijke blunders en thuis schittert hij door afwezigheid. Het leven in de Gentse Stropstraat snijdt hem stilaan de adem af. Wanneer bij een banale ruzie de kleine Cas in de brokken deelt, is Roderiks hele bestaan overgeleverd aan de wetten van de vrije val. Alles valt is een speels gestileerde roman over hoe aller­lei in wezen doodnormale gebeurtenissen tot dramatische wendingen leiden en over hoe obscuur verdriet in staat is het spanningsveld tussen hypothese en werkelijkheid op te heffen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 2 5 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 320 blz • € 22,50

© carmen de vos

• ‘Sylvie Marie is een groot

roman

Sylvie Marie (Tielt, 1984) is schrijver en schrijfdocent. Ze publiceerde eerder vier dichtbundels en één roman. Haar werk werd genomineerd voor de Herman de Coninckprijs, de J.C. Bloem Poëzieprijs en de Eline van Haarenprijs en bekroond met de Prijs Letterkunde Oost-Vlaanderen en Humo’s Gouden Aap.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 3 2 € 11,9 9

De aanpassingen Toon Van Mierlo toekomst­roman over vandaag Over Een paar is twee:

• ‘Van Mierlo op zijn sterkst.’ - De Volkskrant

• ‘Een sobere stilist die het

eeuwige menselijke streven naar geluk, en de valkuilen die daar altijd bijhoren, raak weet te vatten.’ - Het Nieuwsblad

Oud, kinderloos en wit. Nutteloos tot de derde macht. Octavia en Casper drijven over de wereldzeeën, die heel wat groter geworden zijn dan ze hadden geleerd toen ze aan het begin van de eeuw in dezelfde klas op de lagere school zaten. Nu hebben deze twee zeventigers zich samen laten opsluiten in een duosfeer en dobberen ze in dit hoogtechnologische ei over een eindeloze watervlakte. In hun vrijwillige gevangenschap kennen ze meer luxe en veiligheid dan op het vasteland, maar het is wel voor altijd. Tot het einde van hun leven hebben ze alleen nog elkaar, dus hoeven ze hun geheimen ook niet langer te bewaren. De bekentenissen komen langzaam los, maar de geschiedenis tussen hen blijkt moeilijker doorwaadbaar dan ze hadden voorzien.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 4 9 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 224 blz • € 21,99

tussen twee werelden

• De zoektocht van een straatkat naar een thuis

literaire non-fictie

Yasmina groeit op tussen twee culturen. Haar vader komt uit het Rifgebergte in Marokko, haar moeder is geboren en getogen in een klein Vlaams dorpje. In het gezin staan de bijbel en de koran naast elkaar en worden nooit vragen gesteld over de mengelmoes aan talen, gebruiken en religies. Als een straatkat loopt Yasmina door het leven: nieuwsgierig en enthousiast, maar soms ook bang en onzeker. Ze is een buitenbeentje. In het Vlaamse dorp, maar evengoed bij haar familie in Molenbeek. Enkel in haar gezin vindt ze rust. Wanneer Yasmina’s moeder ongeneeslijk ziek wordt en sterft, verdwijnt langzaam maar zeker haar enige thuis. Straatkat is een ontroerende zoektocht naar een nieuwe thuis. Van België over Marokko, Den Haag tot Brussel. Maar bovenal is het een getuigenis van liefde, zelfreflectie en dat je je eigen plek moet creëren onder de sterren.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 8 7. • n u r 3 2 0 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 208 blz • € 21,99

• Een ontwapenend, origineel

en fris debuut dat je onmogelijk kan neerleggen eens je erin begonnen bent

1983) is journalist bij Radio 2. Voor­ heen werkte ze als freelance radio- en tv-presentator bij o.a. Bruzz, Radio 1 en Q-music. Ze schreef columns voor De Standaard, De Morgen, Charlie Magazine en Flair, en maakte jarenlang reportages voor Libelle.

­

verhaal van de Vespa Raf De Bie eindigen

Yasmina El Messaoudi (Mechelen,

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 9 4 € 10 ,9 9

Dromenvanger Dino en het • Over dromen die nooit

Een paar is twee.

­

Yasmina El Messaoudi hartig debuut over opgroeien

romans Het geluk van jonge vaders en

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 5 6 € 10 ,9 9

Straatkat

• Een aangrijpend en open­

Toon Van Mierlo schreef eerder de

© wannes vanvoorden

• Een onheilspellende

roman

roman

Jonge hulpkok Dino heeft het moeilijk. Er zitten gaten en kieren in zijn appartement, zijn ex-vriendin vergeleek hun relatie met ondermaatse appelcake en in het restaurant zit de strenge chef hem dagelijks achter de veren. Rust vindt Dino in het schriftje op zijn nachtkastje, waarin hij de namen noteert van de mensen over wie hij droomt. Als Dino de dochter van de chef ontmoet, komt ook haar naam in het schriftje terecht. Maar al snel blijkt dat ook zij van hem heeft gedroomd. Kunnen dromen werkelijkheid worden? Of verandert de werkelijkheid in een droom? Eén ding is zeker: alles heeft te maken met de geschiedenis die kleeft aan de oude Vespa van de chef. Tegen een achtergrond van druilerige herfstbuien, vreemde telefoontjes over een overleden huurder en een doosje boordevol gebak ontspint er zich een vertederend verhaal vol ontroering, humor en klein geluk. Maar bovenal toont deze roman hoe de liefde onze levens voorgoed kan veranderen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 5 6 3 • n u r 3 0 1 • s e p t e m b e r 20 21 paperback • 12,5. x 20 cm • 208 blz • € 21,99

Raf De Bie (1986) woont en schrijft in Lier. Hij studeerde aan SchrijversAcademie Antwerpen en was twee jaar redactielid bij Kluger Hans. Zijn kortverhalen verschenen bij o.a. DW B en deFusie. Dromenvanger Dino en het verhaal van de Vespa is zijn debuutroman.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 5 7 0 € 10 ,9 9

Het mollenfeest Dominique Biebau Winnaar Hercule Poirotprijs 2019 en de Gouden Strop 2020

• ‘Prachtig taalgebruik.

Origineel plot. Subtiel puntjevan-je-stoelwerk. Totaal niet standaard dit boek, Biebau maakt het zo spannend.’ – Jury Gouden Strop 2020

• ‘Een wonderlijk spitsvondig

mis­daadverhaal vol aforismen, oneliners en onderkoelde humor.’ – Jury Hercule Poirotprijs 2019

Als d’ Opperste ghebiedt, soe moet ghy gaen Trecken in ’t landt van Mollengijs. Vier nichten groeien samen op in de dreigende schaduw van het Mollendaalbos. Tijdens een onschuldig kinderspel dringt een van de meisjes de werkkamer van hun opa binnen, waar ze een ontdekking doet die jaren later tot een bloedige ontknoping leidt. Het mollenfeest is een ijzingwekkend verhaal over geheimen en schaduwen die tussen mensen en bomen hangen.

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 5 5 • n u r 3 0 5 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 216 blz • € 21,99

Moordgriet Benny Baudewyns ­

• Een verrassende

rollercoaster die van geen ophouden weet

• De mediawereld doorprikt Over Mazzelaar:

• ‘Een kwalitatief hoogstaande schelmenroman, een policier zoals we hem sinds Jef Geeraerts’ serie over Vincke en Verstuyft niet meer hebben gelezen. Mét veel humor.’ – VN Thrillergids

dorpsportret vol gekonkel,

waar enkelingen – op eigen risico – naar de ware toedracht zoeken

• Vintage Van Dievel:

permanent leesplezier!

al eerder de roman Trage Wegen, het jeugdboek Boerman en de thrillers IJslands Gambiet en Russisch voor Beginners.

thriller

Thrillerauteur Benny Baudewyns won in 2002 de Diamanten Kogel met De Emerson locomotief. Hij woont en werkt in Zuid-Spanje. Zijn recentste thrillers Hartenvreter, Het Tati-syn­ droom en Mazzelaar werden jubelend ontvangen.

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 8 6 € 11,9 9

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 7 9 • n u r 3 3 0 • n o v e m b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 304 blz • € 22,50

• Smeuïg en caleido­scopisch

en schrijver. Van zijn hand verschenen

is bn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 6 2 € 10 ,9 9

De Vlaamse zakenman Theo Parein investeert in het kleine Ardennenstadje Durbuy. Hij heeft er het gerenommeerde restaurant Le Cerf des Ardennes gekocht en koestert nog grootse plannen voor de plaatselijke toeristische industrie. Maar dan loopt het compleet fout in het restaurant. Parein wil koste wat het kost de feiten uit de media houden, want hij vermoedt dat Chinese maffiosi er iets mee te maken hebben. Ronny Tervaete, die voor Pareins firma met het toeristische treintje in Durbuy rijdt, raakt willens nillens bij de zaak betrokken. Terwijl zijn hoofd er op dit moment helemaal niet naar staat, want Oulimata Saw, zijn Senegalese vriendin, is op mysterieuze wijze verdwenen.

Witte oren Louis van Dievel

Dominique Biebau (1977) is leraar

roman

Tegen roddels en verdachtmakingen is geen kruid gewassen. In Kerkevoort weten ze daar alles van. Wanneer Lucienne Stassen, die haar hele leven iedereen heeft beloerd en bespioneerd, op sterven ligt, hangt ze met pervers genoegen de vuile was van het dorp uit. Maar wat is er waar van de beschuldigingen van overspel, verkrachting en zelfs pedofilie? Stond Bart werkelijk met Dirk te kussen achter de glascontainer? Wilde Marina haar liefdesrivale echt met een mes vermoorden? Aan de cafétoog wordt iedere nieuwe roddel druk becommentarieerd. Niemand vertrouwt elkaar nog. Er wordt gedreigd, op wraak gezonnen. Intussen gaat het gewone leven wel voort. Maar wat is gewoon in Kerkevoort waar een pornobaas een duistere held is, een loodgieter vijf keer daags moet ejaculeren en in de kerk gevochten wordt voor de micro? Waar de rijkste man van het dorp iedere zondag de parking van de Carrefour afspeurt naar verloren kleingeld? En waarom heeft Lucienne Stassen in hemelsnaam witte oren?

is b n 9 78 9 4 6 43 4 0 6 0 0 • n u r 3 0 1 • o k t o b e r 20 21 paperback • 14 x 21 cm • 308 blz • € 22,50

© bob van mol

­

literaire thriller

Louis van Dievel is journalist en auteur. Zijn roman De Pruimelaar­ straat prijkte op de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2007 en Hof van Assisen werd bekroond met de Knack Hercule Poirotprijs 2012.

isbn e - boe k 9 78 9 4 6 4 34 0 6 1 7 € € 11,9 9

DW B Schreeuwen op de markt. Excentrische literatuur ‘DW B slaagt er al decennialang in om de interessantste jonge schrijvers en denkers aan zich te binden.’ – Peter Verhelst DW B richt de spotlights op teksten van psychisch kwetsbare individuen. De belangstelling voor ‘outsiderliteratuur’ groeit. Er wordt ontzettend véél geschreven door psychiatrische patiënten, vaak in de grootste anonimiteit. In Schreeuwen op de markt. Excentrische literatuur worden hun teksten ontgonnen. We omlijsten ze met essays én samenwerkingen van auteurs met kwetsbare personen. ‘Het is een drang om te schrijven om niet te imploderen,’ zo bleek. Onder curatorschap van Patrick Bassant, Jan Daems, Arnout De Cleene en Yves Petry. De website is grondig opgefrist en vernieuwd en bevat nu ook diverse podcasts, onder meer over J.M.H. Berckmans. Abonnementen: www.dwb.be

isbn 9 78 9 4 6 43 4 0 6 4 8 • n u r 3 2 3 • december 2021 paperback • 16,5 x 24,5 cm • 128 blz • € 15,00

Vrijdag Prospectus 2021 Najaar.indd 1

PANTONE P 110-5 U

Jodenstraat 16, 2000 Antwerpen +32 3 345 60 40 info@uitgeverijvrijdag.be www.uitgeverijvrijdag.be Contact verkoop: Pieter Boschmans +32 499 75 53 62 pieter@elkedagboeken.be Suzy Mertens +32 478 93 77 11 suzy@elkedagboeken.be Contact pers en promotie: Sophie Verbist +32 496 16 35 79 sophie@elkedagboeken.be Contact online promotie: Marcia van der Zwan marcia@elkedagboeken.be Verkoop en publiciteit Nederland: New Book Collective Niasstraat 6D, 3531 WP Utrecht +31 (0)20 226 02 38 www.newbookcollective.com Contact verkoop: Rutger Vos, Niels Koemans, Tjamke Hekken, Dian van der Zande, Maarten Richel verkoop@newbookcollective.com Contact promotie: Mandy Hoenderop, Eveline van der Made promotie@newbookcollective.com ontwerp prospectus: Mulder van Meurs omslag: ©EHBOntwerp+

07-06-2021 09:31

Profile for New Book Collective

Uitgeverij Vrijdag - Najaar 2021  

Uitgeverij Vrijdag is een brede publieksuitgeverij voor literaire fictie, non-fictie en kinderboeken. Authentieke meningen & verhalen van sc...

Uitgeverij Vrijdag - Najaar 2021  

Uitgeverij Vrijdag is een brede publieksuitgeverij voor literaire fictie, non-fictie en kinderboeken. Authentieke meningen & verhalen van sc...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded