Issuu on Google+

VJ ’17


- 7 RENÉ MAGRITTE

- 9 ANATOMIA

- 11 GRIEKSE MYTHEN, ROMEINSE SAGEN

- 13 DE BIJBEL IN SCHILDERIJEN

- 14 HEILIGEN & TRADITIES IN VLAANDEREN

- 15 CLOVIS

- 16 REVOLJOETSIJA!

- 17 FAST FOOD FATWA’S

- 18 SLAAPWEL, LIEVE VRIENDIN

- 21 DE KLEURENDIEF


Bestelinformatie België WPG Uitgevers België nv Mechelsesteenweg 203 B-2018 Antwerpen besteldienst@wpg.be Telefoon 0032 3 285 72 00 Verkoop binnendienst Pascale Smout pascale.smout@wpg.be 0032 3 285 72 83 Rita Wets rita.wets@wpg.be 0032 3 285 73 17 Chantal Van De Vloet chantal.vandevloet@wpg.be 0032 3 285 72 91 Anny Mattan anny.mattan@wpg.be 0032 3 285 72 92 Salesmanager Katrien Peenen katrien.peenen@wpg.be 0032 499 94 27 66 Key accountmanager Yves De Brauwer yves.debrauwer@wpg.be 0032 479 80 00 10 Accountmanagers Oswald Mollet oswald.mollet@wpg.be 0032 479 29 13 27 Sven Robeyns sven.robeyns@wpg.be 0032 491 86 08 67

Verkooppromotor Kim Mackel kim.mackel@wpg.be 0032 476 54 94 73 Marketing & pr Ellen Van Tichelt ellen.vantichelt@wpg.be 0032 3 285 73 46 Alexandra Cousy alexandra.cousy@wpg.be 0032 3 285 72 45 Ellen Van Minnebruggen ellen.vanminnebruggen@wpg.be Nederland New Book Collective Herengracht 166 1016 BP Amsterdam +31(0)20 2260238 www.newbookcollective.com Contact verkoop Maarten Richel Dian van der Zande Verkoop@newbookcollective.com Contact promotie: Claudia de Graaf promotie@newbookcollective.com De prijzen en verschijningsdata in deze folder zijn indicatief. Gelieve contact op te nemen met onze verkoopdienst bij twijfel; zij beantwoorden graag je vragen.

Beste Lezer,

Welkom! U hebt de gloednieuwe catalogus met de voorjaarsaanbieding van Davidsfonds Uitgeverij in de hand. De imprint van Davidsfonds Uitgeverij zal nog meer dan vroeger focussen op drie grote thema’s: Kunst, Geschiedenis, Verdieping. Kunst Met een prachtig kunstboek over René Magritte luiden we het herdenkingsjaar 2017 in. Professor Siegfried Gohr leidt binnen in de fascinerende wereld van het surrealisme. Anatomia is een parel: 200 anatomische tekeningen uit de rijke collectie van de Koninklijke Bibliotheek Brussel onthullen de evolutie in het denken over het menselijk lichaam in de Lage Landen. Een chef d’oeuvre van professor Paul Broos. Griekse Mythen, Romeinse sagen van Jo Claes toont hoe vaak kunstschilders zich lieten inspireren door het verhalengoed van de oudheid. Vandaag zijn velen niet langer ‘bijbelvast’. De Bijbel in schilderijen vertelt 50 markante verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament en toont de kunstwerken die het verhaal uitbeelden. Geschiedenis Clovis is een van die figuren die bij gebrek aan zeer betrouwbaar bronnenmateriaal in de nevelen van de tijd zijn gehuld. Clovis tussen twee vrouwen van professor Raoul Bauer scheidt waarheid van verzinsel. In 2017 blikken we terug op 100 jaar Russische Revolutie. Revoloetsjia van professor Kees Boterbloem bekijkt de gebeurtenissen vanuit historisch perspectief en peilt de invloed ervan op het verdere verloop van de geschiedenis. Lydia Verbeeck evoceert in De kleurendief het Lier van de 19de eeuw: de textielindustrie, het groezelige arbeidersbestaan, de onveranderlijke menselijke emoties, een vleugje spanning. Een zalige historische roman. Verdieping Heiligen en tradities in Vlaanderen onder leiding van professor Hans Geybels is een standaardwerk over volksdevotie. Het boek brengt ‘de onderbuik van het geloof’ in Vlaanderen in kaart. De islam lijdt onder het imago van een ‘gewelddadige religie’. Jonas Slaats, filosoof, theoloog, antropoloog brengt belangrijke tinten grijs aan in de meningen over de islam in de westerse wereld. Fast Food Fatwa’s is in meer dan een opzicht een eyeopener. Slaapwel, lieve vriendin van Susanne Leisegang bundelt de avondlijke briefconversatie tussen twee vrouwen die beiden te horen krijgen dat kanker hun lijf teistert en dit voor de derde keer. Wat een troost spreekt uit elke zin! Veel leesgenot! Katrien De Vreese Uitgever-directeur


7• KUNST

René Magritte Het onbereikbare bereiken MEER DAN 300 WERKEN EN ONUITGEGEVEN MATERIAAL Siegfried Gohr Magritte is zonder twijfel één van de belangrijkste kunstenaars van de 20ste eeuw. In 2017 herdenken we de vijftigste verjaardag van zijn overlijden.

Heerlijk verhelderend Verschijnt in drie talen • Het onbereikbare bereiken • Attempting the impossible • Tentative de l’impossible

Deze Magrittemonografie bevat naast meer dan 300 werken ook heel wat onuitgegeven materiaal. In elk hoofdstuk komt een sleutelwerk, bv. Woordbreuk der Beelden (Ceci n’est pas une pipe), uitgebreid aan bod. Telkens wordt de intellectuele en historische context geschetst die leidde tot het ontstaan van dit werk alsook de hieraan gerelateerde schilderijen en tekeningen. ‘Het resultaat is een monografie waar voortaan niemand die zich in Magritte wil verdiepen omheen kan. Tegenover het overvloedige en vaak verrassende illustratiemateriaal staat een tekst die het oeuvre hoofdstuk voor hoofdstuk verheldert. De thematische aanpak stelt Siegfried Gohr in staat bij zijn behandeling van bepaalde vragen zo dicht mogelijk bij het werk te blijven.’ Michel Draguet, directeur Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel. SIEGFRIED GOHR werd geboren in 1949, studeerde in Keulen en Tübingen. Hij was directeur van het Museum Ludwig in Keulen en hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Staatliche Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe.

Softcover met flappen Formaat 23 x 28 • 352 p. NUR 642 Prijs € 34,5 978 90 5908 842 9 (Nederlands) 978 90 5908 835 5 (Engels) 978 90 5908 843 6 (Frans) Verschijnt februari 2017


9• GESCHIEDENIS

Anatomia DE ONTDEKKING VAN HET MENSELIJK LICHAAM IN DE LAGE LANDEN (16DE-18DE EEUW)

Paul Broos Andreas Vesalius (1514-1564) was de eerste anatoom die de onfeilbaar gewaande leer van Galenus zwaar onder vuur nam.

De Lage Landen als speerpunt van medische kennis Schitterend geïllustreerd

Adrianus Spigelius (1578-1625) gaf zijn naam aan een aantal anatomische ontdekkingen. Hij overleed – o noodlot – door een abces net onder de leverlob die zijn naam droeg. Vopiscus Fortunatus Plempius (1601-1671) was de eerste om de fysische wetten van Kepler toe te passen in de oftalmologie. Frederik Ruysch (1638-1731) stelde de techniek op punt om bloedvaten op te spuiten en kon zo een mooie collectie anatomische preparaten aanleggen waarvoor Tsaar Peter de Grote persoonlijk naar Amsterdam kwam. Govert Bidloo (1649-1713) gaf een parel van een atlas uit met prachtige anatomische tekeningen. Philippus Verheyen (1648-1710) schreef een anatomisch werk dat eeuwenlang het handboek bij uitstek was voor studenten in verschillende landen. Jan Palfijn (1650-1730) is niet alleen de uitvinder van een verlostang maar was ook een uitstekend chirurgijn en anatoom. Herman Boerhaave (1668-1738) was ondanks zijn gehechtheid aan de verouderde theorieën van Galenus toch gefascineerd door de schitterende werken van Vesalius. Professor Paul Broos volgt gedurende twee eeuwen het spoor van deze anatomen, allemaal afkomstig uit de Lage Landen. Hun ontdekkingen waren belangrijke mijlpalen in de ontrafeling van de geheimen van het menselijk lichaam.

 Anatomia is rijkelijk geïllustreerd met prachtige gravures uit oude drukken die zich allemaal bevinden in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel. Dit boek ontsluit meteen deze rijke collectie.   PAUL BROOS is emeritus professor aan de K.U.Leuven. Gedurende jaren leidde hij generaties studenten binnen in de boeiende wereld van de anatomie en de chirurgie.

Hardcover Formaat 25 x 29 cm • ca. 256 p. NUR 685 Prijs € 49,99 978 90 5908 850 4 Verschijnt februari 2017


11• GESCHIEDENIS

Griekse mythen, Romeinse sagen IN WOORD EN BEELD Jo Claes Dit kijkleesboek is zoals de draad waarmee Theseus zijn weg vond uit het labyrint van Knossos. Beschouw het als een kompas in ons klassieke erfgoed en in het kluwen van goden en godinnen, van turbulente oorlogen en verraderlijke intriges, helden en koningen uit de Griekse en Romeinse oudheid. Van het ontstaan van de wereld tot de Trojaanse oorlog en de lotgevallen van Odysseus, van de verhalen uit de Aeneas van Vergilius tot de sagen van Tacitus en Plutarchus. De Griekse mythen en Romeinse sagen en legenden zijn chronologisch gerangschikt. Ze worden telkens uitvoerig en overzichtelijk verteld en geïllustreerd door prachtige schilderijen, fresco’s, mozaïeken en beeldhouwwerken van Botticelli, Rubens, Da Vinci, Bernini en vele andere illustere groten. Want ook zij vonden hun inspiratie in dit fascinerende verhalengoed. De mythologische avonturen worden op die manier tastbaar en herkenbaar uitgebeeld.

Wegwijs in het verhalengoed van de oudheid Prachtig geïllustreerd

Stambomen van de verschillende helden en godenfamilies, lijstjes van koningen en ambtenaren, geografische kaarten, een chronologie, een lijst van Griekse en Romeinse goden completeren het geheel. JO CLAES (Leuven) is germanist, leraar en auteur van vele kunsthistorische werken. Hij publiceerde bij Davidsfonds de bestsellers over heiligen en andere onderwerpen met betrekking tot volksdevotie.

Hardcover Formaat 25 x 29 cm – ca. 356 p. NUR 680 Prijs € 49,99 ISBN 978 90 5908 852 8 Verschijnt maart 2017


13• GESCHIEDENIS

De bijbel in schilderijen 50 MEESTERWERKEN UIT DE KUNST VERTELLEN HET VERHAAL Gérard Dénizeau Iedereen kent de scène op de berg Golgotha met Christus aan het kruis genageld. Maar wie zijn de personages aan de voeten van het kruis? Hoe herkennen we Judas op een schilderij van het Laatste Avondmaal? Of nog, waarom wordt er een ram afgebeeld naast Isaac op het ogenblik dat Abraham hem wil offeren? De bijbel in schilderijen biedt een sleutel om de bijbelverhalen te leren kennen en de symbolen te ontcijferen: Sint-Paulus die leunt op zijn zwaard, Dalila met haar schaar, de kuise Suzanne, de tien plagen van Egypte, de zondvloed, de doortocht door de Rode Zee, de verering van het gouden kalf, de Barmhartige Samaritaan… Maar er is meer: aan de hand van fragmenten uit de schilderijen wordt er ingezoomd op details uit het verhaal, worden schilderijen met elkaar vergeleken en krijg je ook inzicht in de manier waarop bepaalde scènes door kunstenaars werden geïnterpreteerd.

De sleutel om bijbelse taferelen beter te begrijpen

GÉRARD DÉNIZEAU is kunsthistoricus en auteur van verschillende boeken en artikels. Hij bekijkt kunst door een multidisciplinaire bril.

Hardcover met stofwikkel Formaat 23 x 28 cm – 208 p. NUR 640 Prijs € 34,50 ISBN 978 90 5908 851 1 Verschijnt april 2017


14• GESCHIEDENIS

15• GESCHIEDENIS

Heiligen en tradities in Vlaanderen

Clovis in de schaduw van twee vrouwen

LENTE & ZOMER

Raoul Bauer Het doopsel van Clovis (wellicht 25 december 499) zien historici als een mijlpaal. Een antwoord op een courante quizvraag ‘algemene kennis’.

Hans Geybels (red.) Processies, rondgangen, novenen, bloemenhuldes, bedevaarten… Je komt ze overal wel ergens tegen. Het is het geloof vanuit de onderbuik: geworteld in een ver verleden, gestoeld op vereringen van lokale heiligen.

Standaardwerk voor de verklaring van heiligenfeesten en -tradities in Vlaanderen

In Heiligen en tradities in Vlaanderen buigen tal van specialisten onder redactionele leiding van Hans Geybels zich over de vooral religieuze volkscultuur in Vlaanderen. Hoe Keltisch of Germaans zijn de christelijke tradities? Wat als Sinterklaas niet Wodan is? Wat heeft de verrijzenis van Christus met eieren te maken? Waar komen al die Lourdesgrotten in Vlaanderen vandaan? Welke tradities leven er bij de (schutters)gilden? Hoe kwamen die mirakelverhalen tot stand? Daarbij gaan ze telkens uit van de meest recente stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek. Dit boek is het eerste van twee delen dat een standaardwerk moet worden voor de verklaring van heiligenfeesten en tradities in Vlaanderen. HANS GEYBELS woont in Scherpenheuvel. De gewezen woordvoerder van kardinaal Danneels is docent aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de K.U.Leuven en doet hoofdzakelijk onderzoek naar de geschiedenis van de religieuze volkscultuur. Geybels is ook gedelegeerd bestuurder van de christelijk geïnspireerde denktank Logia.

Hardcover Formaat 19,5 x 25 cm – ca. 300 p. NUR 694 Prijs € 29,99 ISBN 9789 90 5908 849 8 Verschijnt in maart 2017

Keerpunt in de geschiedenis

Maar wie was die koning? In welke mate doorbreekt hij de erfenis van de Antieke cultuur? Welk koninkrijk wil hij stichten wanneer hij radicaal kiest voor de godsdienst van zijn Gallo-Romeinse onderdanen en niet voor het arianisme, de godsdienst van de toonaangevende Germaanse rijken? Welke rol speelden Clotilde, zijn echtgenote, en de later heilig verklaarde Genoveva van Parijs in zijn leven? En hoe zit dat met de bloedwraak en de brutale moorden op mogelijke erfopvolgers? Clovis’ bekering, gewelddadige veroveringen en bestuur hangen met weerhaakjes vast aan de mythe die door historiografen en historici door de eeuwen heen werd opgebouwd. Voor professor Raoul Bauer is een cultuurhistorische benadering van de figuur Clovis waarin naast de maatschappelijk-politieke geschiedenis voluit ruimte wordt gegeven aan het religieuze denken, de enig mogelijke. Een hobbelige weg met onbetrouwbare wegwijzers, een echte uitdaging! Gelukkig is de gids betrouwbaar! PROF. RAOUL BAUER, historicus en doctor in de letteren, is emeritus hoogleraar cultuurgeschiedenis in de Associatie van de K.U.Leuven. Bij Davidsfonds Uitgeverij publiceerde hij verschillende boeken, waaronder Karel de Grote. Een keizer op de grens tussen twee werelden.

Softcover Formaat 16,5 x 24 cm – ca. 256 p. NUR 680 Prijs € 27,50 ISBN 978 90 5908 786 6 Verschijnt april 2017


16• GESCHIEDENIS

17• VERDIEPING

REVOLJOETSIJA!

Fast Food Fatwa’s

DE BETEKENIS VAN DE RUSSISCHE REVOLUTIE IN HISTORISCH PERSPECTIEF

OVER ISLAM, MODERNITEIT EN GEWELD

Kees Boterbloem

Jonas Slaats

In 2017 is het honderd jaar geleden dat de Russische Revolutie plaatsvond. Weinig mensen zijn zich er tegenwoordig nog van bewust hoe belangrijk deze gebeurtenis was voor de wereldgeschiedenis in de twintigste eeuw, en hoeveel invloed de Revolutie zelfs nog op onze tijd heeft.

Verschijnt ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van de Russische Revolutie. Een heldere uiteenzetting van de Revolutie, en vooral de ongekende gevolgen ervan tot op de dag van vandaag.

De directe gevolgen van de Revolutie waren schokkend: de communistische overwinnaars van 1917 creëerden een onvergelijkelijk bloedige dictatuur. Vrijwel net zo schokkend is het dat het Russische voorbeeld navolging vond, zoals in China en Cambodja in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw. Revoljoetsija! gaat in op het ontstaan van de Russische Revolutie en haar gevolgen. Een van de centrale thema’s die Kees Boterbloem bespreekt, is dat in Rusland en de Sovjetunie op cruciale momenten een ander pad van historische ontwikkeling had kunnen worden ingeslagen. Dat had de verschrikkelijke geschiedenis vanaf 1914 en de faliekante mislukking van het Sovjet-project vanaf 1917 een andere wending kunnen geven. KEES BOTERBLOEM is hoogleraar Geschiedenis aan de University of South Florida en schrijver van acht boeken in het Engels en het Nederlands. Eerder verscheen van hem het Elementaire Deeltje De Russische Revolutie (2016).

Hardcover met stofwikkel Formaat: 15,6 x 23,4 cm – ca. 320 p. NUR 686 Prijs € 29,95 ISBN 978 90 5908 845 0 Verschijnt maart 2017

In de hedendaagse debatten rond de plaats van religie in onze moderne wereld, staat de islam vandaag centraal. In Fast Food fatwa’s toont Jonas Slaats een aantal verbanden die zelden gelegd worden maar die noodzakelijk zijn voor een bredere kijk op de hedendaagse spanningen. Een boek over salafi’s en petro-islam, over offerfeesten en boerka’s, over soefi’s en politieke mystiek, over kromzwaarden en Killing Fields, over rede en geloof. En over de manier waarop al die thema’s kampen met foute perceptie. Vanuit zowel sociologische, politieke, psychologische als theologische analyses laat hij zien hoe nauw de relaties zijn tussen de fatwa’s van de fundi’s en de fast food van Wall Street.

Geloven in God is niet wat geweld veroorzaakt, wel zichzelf God wanen.

Met een overvloed aan solide argumenten, krachtige voorbeelden en vaak genegeerde feiten legt Slaats hardnekkige sociale en mentale denkbeelden bloot die onze wereld gevangen houden in oorlog en onzin. Het onthult onze culturele blindheid en de grenzen van het moderne verlichtingsdenken. Een spiegel waarin het niet altijd prettig kijken is. JONAS SLAATS is filosoof, theoloog, antropoloog. Als schrijver en sociaal activist beweegt hij zich steeds op de snijlijn van mystiek en maatschappijkritiek.

Softcover Formaat 14,5 x 22 cm – ca. 356 p. NUR 740 Prijs € 24,99 ISBN 978 90 5908 854 2 Verschijnt maart 2017


18• VERDIEPING

19• HERDRUKKEN

Slaapwel, lieve vriendin Susanne Leisegang “Zullen we elkaars voorbeeld zijn in overleven? Zullen we elkaar steunen op het moment dat de andere het even niet meer weet? Zullen we elkaar troosten? Samen wenen mag ook. Maar lachen – zullen we vooral blijven lachen? Om de absurditeit van een ‘fucking’ ziekte die ons kaal zal plukken? Lachen om alles wat belachelijk onbelangrijk is?”

KOST VAN TOEN Prijs € 27,50 Tweede druk

DE FRANKEN EN HET CHRISTENDOM Prijs € 24,99 Tweede druk

THOMAS MORE Prijs € 24,99 Tweede druk

WAT DE KORAN (ECHT) ZEGT Prijs € 22,50 Tweede druk

DE GRAVEN VAN LOON Prijs € 65 Tweede druk

DE KEMPEN BEVRIJD 1944 Prijs € 22,50 Derde druk

Susanne en Carine zijn twee vriendinnen die beiden, ongeveer tegelijkertijd, te horen krijgen dat voor de derde keer kanker hun lijf teistert. Een verpletterend verdict. Susanne schrijft elke avond naar Carine. Een fijn gedicht, een aantal woorden troost, zinnen die zinderen van vriendschap... Susanne en Carine kunnen niet gaan slapen zonder dit avondritueel...

Gedachten van troost voor donkere dagen

Van oktober tot juni, van herfst tot zomer. Ze stopt met schrijven op de dag dat Carine overlijdt. Slaapwel, lieve vriendin, bundelt deze teksten. Carine en Susanne besloten om hun avondlijke briefconversatie te delen met al hun lotgenoten. Ze wilde zo graag dat ook anderen zich zouden kunnen onderdompelen in het warme bad van troost en vriendschap.

Softcover Formaat 14,5 x 22 cm – ca. 160 p. NUR 402 Prijs € 19,99 ISBN 978 90 5908 855 9 Verschijnt februari 2017


21• HISTORISCHE ROMAN

De Kleurendief

De kleurendief

Lydia Verbeeck

Lydia Verbeeck De vegen op het gezicht van zijn aanvaller leken opgedroogde sporen van bloedtranen. Meekrap was het, uitgesmeerd met de vinger. Alleen iemand die ze niet alle vijf op een rijtje had, zou dat rode kleurpoeder op het gelaat smeren. Het was giftig al werd het wel in bepaalde medicijnen gebruikt. Michael Van Es was geen partij voor zijn robuuste tegenstander. De meekrapman, zoals hij hem in gedachten noemde, was niet alleen groot, hij had ook handen als kolenschoppen waarmee hij hem had onderuit gemaaid en vastgesnoerd voor hij door had wat er gebeurde. Nu lag Van Es naast de misselijk makende overblijfselen van iemand die hij gekend had als Arthur. 'Stoort zijn gezelschap je? Hij verroert zich niet, klaagt niet, zeurt niet. Wat wil je nog meer?' De meekrapman vond het zichtbaar amusant dat zijn slachtoffer angstvallig de aanblik van de dode vermeed. 'Hoe lang denk je dat het duurt om te gaan lijken op onze vriend hier?' Verwachtte die kerel daar werkelijk een antwoord op? 'Ik zeg twee weken. Wedden? Te beginnen vanaf nu', zei de meekrapman terwijl hij via een trapgat in de houten vloer naar een lagere verdieping begon af te dalen. Van Es wachtte tot hij hem niet meer hoorde vooraleer hij een poging ondernam om zich los te wrikken. Maar zijn aanvaller had niet alleen stevige knopen gelegd, hij had het touw ook strak omheen zware vijfduimers gedraaid die hij in de houten vloer had geslagen. 'Ik zou die ook rechtstreeks in je handen kunnen nagelen', had hij grinnikend gezegd toen Van Es luidkeels protesteerde. 'Maar dat doe ik niet. Eigenlijk ben ik te goed voor deze wereld.' Het zweet brak Michael uit toen het duidelijk werd dat, wat hij ook deed, het touw muurvast bleef zitten en dat hij aan de willekeur van deze griezel was overgeleverd. 'Ik verwachtte je', had de meekrapman gezegd en hij had er verwijtend aan toegevoegd. 'Je hebt wel je tijd genomen.' Had hij hem dan al eens eerder ontmoet? Hoe hij ook in zijn herinnering groef, er kwam geen enkel beeld bovendrijven. Hij begreep er niets van. Terwijl hij zijn pogingen om een beetje speling in het touw te krijgen, volhield, vroeg hij zich af hoe het zover was kunnen komen. Wat had hij gedaan om dit te verdienen?

Vroege lente, Lier, 1810. Michael leidt vakkundig de ververij van het katoen verwerkende bedrijf De Heyder in Lier. Tot zijn spijt heeft hij geen eigen zoon die hem als kleurmeester zou kunnen opvolgen. Onder zijn ververs is er wel een jongeman die in zijn ogen de juiste kwaliteiten bezit: Jan-Frederik Simoens. Maar al snel komen er over JanFrederik onverwachte zaken aan het licht. Wat heeft deze jongeman te maken met de Gentse ronselaars die in duistere zaakjes grossieren? Waar blijft de aak gevuld met tonnen meekrap voor de rode verf? En o ramp, wie heeft het kleurenboek ontvreemd, een schrift waarin van oudsher geheime kleurrecepten werden genoteerd? Het wordt nog complexer als ook Michaels vader Heinrich verdwijnt en de meesterknecht van de wevers, een geheimzinnig koffertje in bewaring krijgt.

Spannende historische roman Zintuigelijk pareltje

LYDIA VERBEECK, voert ons mee naar het Lier van het begin van de 19de eeuw. Je ruikt de stank van de verfkuipen, je hoort het geratel van de weefmachines, je proeft de armoe in de broodtrommels. De kleurendief biedt een leesfestijn voor alle zintuigen, een spannende pageturner in een historische setting.

Softcover Formaat 14,5 x 22 cm – ca. 256 p. NUR 301 Prijs € 24,99 ISBN 978 90 5908 818 4 Verschijnt februari 2017Brochuredf vj 2017