Page 1

NOVOSTI V ZDRAVSTVU

GASILSKA ZVEZA BREŽICE

ROKOMETNI KLUB KRŠKO

ANTON VUČAJNK IN NJEGOVA PSIČKA

Stanislav Čuber o prenovi zdravstvene kartice

Uspešno za brežiške gasilce

Krčani na pragu 1. lige

Tonček in Kana – seviljska popotnika

Aktualno, str. 3

Iz naših krajev, str. 4

Šport, str. 18

Zadnja stran, str. 24

43.000 rednih bralcev!

V občinah KRŠKO, BREŽICE, SEVNICA, KOSTANJEVICA NA KRKI, in RADEČE

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

Časopis za pokrajino Posavje, leto XIII, št. 7. četrtek, 2. april 2009

Kako porabiti nadomestilo?

IZ VSEBINE

2 Odkrili mednarodno združbo 6 20-letnica podjetja INO 7 Prenova otroškega oddelka 9 V peskokopu ptič čebelar 14 Kultura 18 Šport 19 Mladi 22 Mali oglasi

GORNJI LENART - Par štorkelj, ki že vrsto let domuje na električnem drogu v Gornjem Lenartu, se je pred dnevi uspešno vrnil v svoje gnezdo. Opazili smo, da sta se ves čas temeljito čistila. Kaj kmalu lahko pričakujemo, da si bosta pričela urejati svoje gnezdo. Tudi v okoliških krajih domuje kar nekaj parov štorkelj, zato smo lahko prepričani, da bodo pozimi osamela gnezdišča kmalu polna nežnih puhkov. M. K. M.

POSAVJE – Predvčerajšnjim, 31. marca, se je izteklo prehodno obdobje, ki ga določa oktobra lani spremenjena Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta. Ker še ni sprejet Državni prostorski načrt (DPN) za odlagališče NSRAO oziroma še ni potrjena lokacija zanj, je pet občin (Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki in Kozje) v 10-kilometrskem pasu okoli NEK ostalo brez dodatnih 2,5 milijona evrov, ki naj bi si jih razdelile po številu prebivalcev, pa tudi brez 2,5 milijona evrov, namenjenih občini, ki bo sprejela odlagališče. V veljavo pa je stopil nov ključ delitve 4,7 milijonov evrov nadomestila

iz naslova lokacije jedrskega objekta, ki si ga po novem deli vseh pet omenjenih občin. Ravno na dan poteka prehodnega obdobja se je v Kr-

Zahteve Libne Prebivalci Libne in Spodnje Libne so ustanovili delovni odbor, ki je postavil zahteve glede rabe nadomestil. Med drugim so izpostavili zahtevo, da se območje za nadomestila razdeli na tri dele, in sicer na 1500-metrski pas, na območje štirih mejnih krajevnih skupnosti in na ostali del krške občine. M.K.M.

NEK v 30-dnevnem remontu KRŠKO – Nuklearno elektrarno Krško so včeraj, 1. aprila, zaustavili, saj se je pričel predvidoma 30-dnevni remont. S tem se je zaključil tretji zaporedni 18-mesečni gorivni ciklus, skupaj pa 23., v katerem je elektrarna proizvedla 8,36 teravatnih ur električne energije oziroma 1,69 odstotka več od načrtovanega. Med 30-dnevnim remontom bodo opravili menjavo 56 gorivnih elementov, številne preventivne preglede in vzdrževalne posege ter modernizacijo sistemov in opreme. „Obseg remontnih del ne odstopa od preteklih remontov, v njem pa bo sodelovalo od 1500 do 2000 ljudi. Remont je načrtovan na uro natančno,“ je na novinarski konferenci pred začetkom remonta povedal predsednik uprave NEK Stane Rožman.

AFP d.o.o. Dobova, Sela pri Dobovi 2, 8257 Dobova

IC

V 23. gorivnem ciklusu se je elektrarna nenačrtovano zaustavila le junija lani, zaradi neustreznega poročanja o zaustavitvi pa je dogodek sprožil veliko medijsko pozornost. „Elektrarna je z izjemo omenjene zaustavitve obratovala izjemno stabilno in je dosegla zastavljene obratovalne, varnostne in ekonomske cilje, kot so bili definirani z gospodarskim načrtom leta 2007 in 2008,“ je poudaril Rožman. Lani so s 5,9 teravatnimi urami proi-

trarna je bila v tem obdobju tudi poslovno uspešna in lani z realizacijo v višini 140 milijonov evrov pokrila vse svoje obveznosti.

O drugem bloku NEK Rožman (na fotografiji med tehničnim direktorjem Predragom Širolo in članom uprave Hrvojem Perharićem) ni želel govoriti rekoč, da o tem ne odločajo v elektrarni. Je pa komentiral razmišljanja o ukinitvi drugega energetskega stebra: „Ustanovitev drugega stebra ima nedvomno pozitivne učinke na delovanje NEK. Drugi steber je nosilec jedrske opcije v Sloveniji. Če bo obstal, bo jedrski opciji svetila luč, sicer bo ugasnila.“ zvedene električne energije, kar je predstavljalo 40 odstotkov vse proizvedene elektrike v Sloveniji, dosegli nov proizvodni rekord. „Če NEK

primerjamo z ostalimi elektrarnami v svetu, nas takšni obratovalni rezultati uvrščajo v prvo četrtino najboljših jedrskih elektrarn.“ Elek-

Nadaljevali so tudi z vlaganji v tehnološko obnovo elektrarne. Rožman je med večjimi zaključenimi projekti izpostavil razširitev zunanjih hladilnih stolpov, kar bo zmanjšalo odvisnost elektrarne od pretoka reke Save, predvsem v sušnih poletnih mesecih. Končan je tudi študijski projekt, ki je predpostavka za podaljšanje življenjske dobe elektrane za 20 let oz. do leta 2043. Načelno odločitev za slednje je nadzorni svet NEK sprejel že lani, seveda pa je odločitev o (ne)podaljšanju v rokah družbenikov, torej GEN energije in HEP-a. Sicer pa v NEK v naslednjih petih letih načrtujejo tri večje naložbe, ki so tudi v kontekstu podaljšanja življenjske dobe elektrarne. P. Pavlovič

škem sestala delovna skupina za opredelitev do zahtev prebivalcev in rabo nadomestil in se uskladila glede ključnih vsebin Predloga o načinu rabe nadomestil. V njem sta opredeljeni tako kolektivna kot individualna raba nadomestil. Več o tem na strani 9. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pa je dan pred tem, 30. marca, objavilo stališča do kar 248 pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka DPN in okoljskega poročila za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško. MOP naj bi bi še v tem mesecu javnosti predstavil predlog DPN za odlagališče na omenjeni lokaciji. P.P.

Molanova štiri leta županovanja BREŽICE – Župan Ivan Molan je 1. aprila obeležil četrto leto županovanja. Med pomembnimi dosežki izpostavlja povečanje proračuna za 52 % in inve-

sticij za 170 %, v štirih letih so pritegnili 15,5 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev. Med pomembnejšimi načrti so mednarodno krožišče, ureditev starega mestnega jedra, izgradnja večnamenske dvorane, zagon Fakultete za turizem, jeseni začetek izgradnje podvoza Dobova, priprava dokumentacije za podvoz Brezina, med številnimi pa tudi pridobitev iso standarda za učinkovitejšo občinsko upravo. Za izpeljane projekte pa se je župan zahvalil tudi občinskemu svetu. Več na posavje.info. S.V.


2

AKTUALNO

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

Vztrajajo pri nadomestilu KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjeviški občinski svetniki so predvčerajšnjim razpravljali, ne pa tudi glasovali, o predlogu sporazuma o razdelitvi premoženja med občinama Kostanjevica na Krki in Krško. Med drugim v predlogu sporazuma vztrajajo pri deležu nadomestila za Nuklearno elektrarno Krško. Svetniki so opozorili občinsko upravo, da je potrebno glede t. i. delitvene bilance z občino Krško voditi intenzivna pogajanja, saj je v nasprotnem primeru še dolgo ne bodo rešili. Sprejeli pa so sklep o začasnem financiranju občine v obdobju april – junij 2009 oz. do sprejetja proračuna, ki so ga umaknili z dnevnega reda. P.P.

III. Posavski zaposlitveni sejem »Zgrabi priložnost« Že od lanske jeseni se v Posavju srečujemo tako z naraščajočo brezposelnostjo kot tudi z odprtimi potrebami po kadrih, zlasti na nekaterih področjih. Za odpravljanje teh neskladij je izrednega pomena informiranje, ki ga Zavod RS za zaposlovanje izvaja na različne načine. Ena od učinkovitih oblik so tudi zaposlitveni sejmi, ki smo jih na Zavodu uvedli v zadnjih letih. III. Posavski zaposlitveni sejem predstavlja osrednji dogodek Dnevov zaposlitvenih priložnosti, ki se bodo tokrat odvijali od 7. do 9. aprila 2009. V tem času smo pripravili vrsto aktivnosti za brezposelne osebe, delodajalce in tudi za šolajočo mladino, tako za osnovnošolce kot dijake. Z zaposlitvenim sejmom, ki bo potekal 9. aprila 2009 v Športnem domu v Sevnici, želimo vzpostaviti neposredno povezavo med delodajalci in iskalci dela, šolski mladini pa so informacije o potrebah dobrodošle pri odločanju za nadaljnje šolanje oz. poklic. Osrednja zadeva letošnjega zaposlitvenega sejma bo okrogla miza na temo »Kako preseči deficitarnost poklicev«, na kateri bodo gospodarstveniki, predstavniki izobraževalnih institucij in drugi partnerji na trgu dela predstavili videnje, zakaj strukturno neskladje in kako ga razreševati. Pokrovitelji letošnjega zaposlitvenega sejma so tako, kot v preteklih dveh letih, vse štiri posavske občine, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško in Občina Sevnica, ki pa se jim je tokrat pridružila tudi sosednja občina Radeče.

Aktivnosti in dogodki v času Dnevov zaposlitvenih priložnosti 2009 7. APRIL 2009 Vzpodbude Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ter možnosti prilagajanja delovnih mest delovnim invalidom Sejna soba Športnega doma Sevnica ob 12.00 uri • Pripravimo se na zaposlitveni razgovor – delavnica Knjižnica Sevnica (soba za prireditve, I. nadstropje) ob 9.00 uri • Predstavitev eSvetovanja – nove spletne storitve ZRSZ Urad za delo Brežice (Center za informiranje in poklicno svetovanje) ob 9.00 uri • Predstavitev deficitarnih poklicnih področij (kovinarstvo, lesarstvo, gostinstvo, turizem, zdravstvo) in možnosti izobraževanja za opravljanje teh poklicev OŠ Krmelj (telovadnica) ob 12.00 uri • Predstavitev možnosti usposabljanja in zaposlovanja v Slovenski vojski in Policiji Šolski center Krško – Sevnica ob 12.00 uri 8. APRIL 2009 • Razgovor z delodajalcem - predavanje Knjižnica Sevnica (soba za prireditve, I. nadstropje) ob 9.00 uri • Predstavitev poklicev s področja varovanja in logistike Ekonomska in trgovska šola Brežice ob 13.00 uri • Predstavitev razvoja energetike, potreb po kadrih in možnosti izobraževanja Gimnazija Brežice ob 11.10.uri •

9. APRIL 2009 - ZAPOSLITVENI SEJEM Športni dom Sevnica (velika dvorana) od 10.00 do 15.00 ure 10.30 Otvoritev 11.30 Kako uspeti – razgovor z g. Ivanom Mirtom, direktorjem podjetja Tanin Sevnica d.d., prejemnikom nagrade GZS za gospodarske in podjetniške dosežke. Okrogla miza: Kako preseči deficitarnost poklicev 15.00 Zaključek sejma Spremljevalni dogodki (prostori Športnega doma) • Seznanitev z možnostmi usposabljanja in zaposlovanja v Slovenski vojski in Policiji • Predstavitev deficitarnih poklicnih področij (kovinarstvo, lesarstvo, gostinstvo, turizem, zdravstvo, trženje finančnih produktov) in možnosti izobraževanja za opravljanje teh poklicev • Predstavitev Posavske štipendijske sheme Več informacij o aktivnostih in dogodkih na www.ess.gov.si, ali na sedežu ZRSZ OS Sevnica (tel. 81 64 650), Uradu za delo Brežice (tel. 49 92 930) in Uradu za delo Krško (tel. 48 81 530).

Direktor: Silvester Mavsar Vodja skupnih služb: Katarina Požun POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – časopis za pokrajino Posavje izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem. Izdaja ga Zavod Neviodunum. UPRAVA Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško Telefon: 07 49 05 780 Telefaks: 07 49 05 781 E-pošta: uprava@posavje.info

UREDNIŠTVO Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško Telefon: 07 49 05 782 Telefaks: 07 49 05 781 E-pošta: redakcija@posavje.info Odgovorni urednik: Silvester Mavsar Glavni urednik: Peter Pavlovič Novinarji – uredniki: Marija Kalčič Mirtič, Bojana Mavsar, Peter Pavlovič, Suzana Vahtarič

Sprejeli zaključni Za sobodajalstvo račun za leto 2008 v zidanicah SEVNICA - V konferenčni dvorani sevniškega gradu je 25. marca potekala 20. redna seja Občinskega sveta občine Sevnica, na kateri so občinski svetniki in svetnice obravnavali 26 točk dnevnega reda. Poročilo Centra za socialno delo Sevnica o poteku in rezultatih izvajanja socialno-varstvene storitve »pomoč družini na domu kot socialni oskrbi« je za preteklo leto podala direktorica Danica Božič. Poudarila je, da se je pomoč družini na domu pokazala kot pomembna oblika pomoči v domačem okolju, ki bistveno prispeva k višji kvaliteti življenja najbolj ranljivih skupin prebivalstva, predvsem starejših in invalidnih oseb. Gre za socialno-varstveno storitev, ki omogoča uporabnikom, da z ustrezno organizirano pomočjo ostanejo doma. Po predstavljenem poročilu je bil sprejet sklep o višini cene socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu v letošnjem letu, ki znaša za uporabnika 4,98 evra na efektivno uro. S podrobnimi podatki poslovanja v preteklem letu, predstavljenimi v gradivu za občinsko sejo, je bil na predlog nadzornega odbora in po kratki razpravi sprejet zaključni proračun za leto 2008. Po živahni razpravi so občinski svetniki in svetnice dali soglasje k imenovanju nove direktorice javnega zavoda Knjižnica Sevnica, in sicer 35-letni univerzitetni diplomirani bibliotekarki Aniti Šiško z Rake. Med zadnjimi točkami dnevnega reda je bil predstavljen tudi predlog o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik, s čimer je prepovedano vsako poseganje, ki bi spremenilo rastiščne razmere na samem območju; trgati cvetje, izkopavati, poškodovati ali lomiti rastline ali uničevati vegetacijske formacije; spreminjati kulturo rastišča z morebitno pogozditvijo travnika ali pašnika, preoranje ledine ipd. Predlog je bil sprejet. S. Radi

BREŽICE - Brežiški Občinski svet je 23. marca dokončal teden dni prej začeto 18. sejo. Skozi prvo branje so pospremili odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v občini, gre za uporabo zidanic za prenočevanje gostov. Interesenti, ki želijo registrirati takšno dejavnost, morajo imeti za objekt gradbeno in uporabno dovoljenje, postali pa bodo tudi zavezanci za plačilo turistične takse. Po predvidevanjih se bodo želeli registrirati tudi lastniki, ki so objekte postavili na črno, zato v prihodnje pričakujejo tudi probleme, saj mora imeti občina ustrezno pravno podlago v odloku ali prostorskem planu. Pri nepremičninskih zadevah je bilo podanih nekaj pripomb glede prenosa brezplačne stavbne pravice za izgradnjo športne dvorane pri brežiški ekonomski šoli, vendar so z večino potrdili vse sklepe. Zataknilo se je tudi pri predlogu odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice pri členu, ki določa imenovanje direktorja, vendar so se poenotili, da imajo prednost pri izboru kandidati z univerzitetno medicinsko izobrazbo, možnost pa tudi kandidati drugih univerzitetnih smeri. O oskrbi s pitno vodo, o ravnanju s komunalnimi odpadki, o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode pa so bili mnenja, da urejenost na področju komunalnih storitev zadeva vsakega občana, zato je župan Ivan Molan o teh odlokih odprl javno razpravo, ki bo trajala do 14. aprila. Obravnavali so še poslovnik občinskega sveta in potrdili pravilnik o kriterijih in postopkih sprejemanja predšolskih otrok v vrtce, ki določa, da bo v primeru, ko je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, o tem odločala komisija. M. Kalčič M.

Odkrili mednarodno združbo KRŠKO - Policijska uprava (PU) Krško in Generalna policijska uprava sta 25. marca predstavili odkritje mednarodne kriminalne združbe, ki so ji pri organiziranju ilegalnih prehodov državne meje sledili več kot leto dni in ovadili 17 oseb iz območja Novega mesta, Ljubljane, Kranja in med njimi tri iz Krškega. Vodja sektorja kriminalistične policije PU Krško France Božičnik je pojasnil, da so januarja lani ugotovili, da se nekaj občanov iz območja krške uprave ukvarja z nezakonitim prevozom ilegalnih prebežnikov iz Hrvaške v Slovenijo in na območju Gorjancev večkrat prijeli skupine ilegalnih prebežnikov ter nekaj prevoznikov iz domačega okolja. V času od oktobra lani do 20. marca letos je kriminalna združba izvršila 12 kaznivih dejanj prepovedanega prehoda meje ali ozemlja države in bila pri tem izredno previdna. Kriminalna združba je v tem času izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov opravila prevoze 20 ilegalnih prebežnikov čez mejo in naprej v notranjost države. Ilegalni prebežniki so bili pri prevozih tudi prijeti, prihajali so iz območja Kosova in za pot v Evropo domnevno odšteli okoli 3 tisoč evrov. Pri nezakoniti poti v boljše življenje pa so bili večkrat tudi v življenjski nevarnosti, saj so jih prevažali tudi v cisternah za prevoz gnojnice, na balirnih strojih ter prikolicah med balami sena. Robert Perc, tiskovni predstavnik PU Krško, je pojasnil, da ilegalci oz. organizatorji za ilegalni prehod državne meje pogosteje ob področju Gorjancev zaraStalne sodelavke in sodelavci: Tanja Grabrijan, Alenka Mirt Iskra, Maruša Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Smilja Radi, Ljubo Motore TEHNIČNA EKIPA Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk) Jože Macur TRŽENJE IN PROMOCIJA Bojana Kunej, Katarina Požun Telefon: 07 49 05 780 Telefaks: 07 49 05 781 E-pošta: marketing@posavje.info

dardov nadzora državne meje in dobrega sodelovanja s tujimi varnostnimi organi. Kriminalistična policija, ki vodi tovrstne preiskave, je na območju zahodnega Balkana identificirala kontaktne točke za izmenjavo podatkov o nedovoljenih migracijah ter koordiniranju

Drago Menegalija, France Božičnik in Robert Perc na tiskovni konferenci di konfiguracije terena uporabljajo tudi okolico Obrežja ter področje Bizeljskega. Za izvršenih 12 kaznivih dejanj so ovadili 17 osumljencev, starih med 20 in 35 let, iz območja Ljubljane, Kranja, Novega mesta in tri iz krške uprave. Na Obrežju so aretirali tudi organizatorja iz Hrvaške, ki je edini, po zaslišanju sedem oseb, ostal v priporu. Po kazenskem zakoniku je za tovrstno kaznivo dejanje v kriminalni združbi predvidena zaporna kazen do 8 let. V celotni akciji so krški kriminalisti sodelovali z omenjenimi slovenskimi upravami, generalno upravo ter zagrebško policijo, celotno zadevo pa je usmerjalo PE DOPISNIŠTVO BREŽICE Vodja dopisništva: Marija Kalčič Mirtič Naslov: Cesta prvih borcev 17, Brežice (Mestni atrij) E-pošta: studio.brezice@posavje.info NAVODILA IN PRAVILA Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročniki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vračamo in ne honoriramo. Imetnik materialnih avtorskih pravic avtorskih del v Posavskem obzorniku so Zavod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni

Okrožno državno tožilstvo v Krškem. Drago Menegalija, tiskovni predstavnik Policije za področje kriminalitete, je opisano razkritje večjega števila osumljencev pripisal posledici uveljavitve schengenskih stan-

Za prevoz ilegalcev uporabljajo najrazličnejša prirejena vozila, ki so tudi življenjsko nevarna za ilegalce. skupnih preiskav. V letu 2008 je krška uprava zabeležila 253 ilegalnih prebežnikov, kar je največ v slovenskem merilu, vendar daleč manj kot pred leti. S.Vahtarič

Kanalizacija do konca junija KRŠKO - Gradnja kanalizacijskega sistema Krško je po treh letih del na terenu v zaključni fazi. Izgradnja primarnega kanalizacijskega voda na povodju spodnje Save v dolžini 17,25 km bo predvidoma končana do konca junija, kanalizacijski sistem pa bo po vseh opravljenih formalnostih v obratovanje predan predvidoma mesec zatem. V okviru projekta je zgrajenih in opremljenih že vseh šest zadrževalnih bazenov, ki bodo omogočali zadrževanje najbolj onesnaženega vala mešane padavinske in komunalne odpadne vode z območja Krškega ter Leskovca. dovoljeno reproducirati, distribuirati ali drugače uporabljati v tržne namene brez ustreznega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

ID za DDV: SI61220388 TRR pri banki SKB: SI56 0315 5108 6687 920 TRR pri banki NLB: SI56 0298 0025 4398 083

NAROČILA Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki in Radeče. Fizične in pravne osebe ga lahko naročijo tako, da nam sporočijo svoj naslov po pošti, e-pošti ali faksu. Plačali bodo samo stroške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 številk: naslovnikom v Sloveniji – 15 EUR, v Evropska uniji – 30 EUR. PLAČILA

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, Ljubljana Naklada: 25.600 izvodov Naslednja številka (8/2009) bo izšla v četrtek, 16. aprila 2009. Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 8. april.


AKTUALNO

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

Stanislav Čuber o prenovi zdravstvene kartice SLOVENIJA - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) prenavlja sistem zdravstvene kartice, ki uvaja neposreden dostop do podatkov zdravstvenega zavarovanja. Nov sistem se uvaja v Novi Gorici, Kranju in Kopru, v maju bo zaživel v Novem mestu in Krškem. Prav krška enota je aprila 1998 pilotno uvedla sistem kartice zdravstvenega zavarovanja, vodil pa jo je dr. Stanislav Čuber, ki je štiri leta pred tem vzpostavil krško enoto ZZZS in jo tudi vodil do aprila 2007. Z aprilom letos se je upokojil, vmes pa deloval kot svetovalec generalnega direktorja. Cilj prenove sistema je, da se vse računalnike v zdravstvu poveže v en sistem. Med drugim bolnikom v prihodnje ne bo več treba potrjevati zdravstvene kartice, izvajalci zdravstvenih storitev, farmacevti in izdajatelji medicinsko-tehničnih pripomočkov bodo imeli elektronski dostop do podatkov, npr. odpustnice iz bolnišnice bodo v elektronski obliki. Zavarovanci bodo lahko obdržali zdravstveno kartico, ki jo imajo, a z novim sistemom bo lahko na kartici shranjenih več podatkov. Med novostmi, ki bodo zaživele še letos, bo tudi možnost elektronskega naročanja na pregled k specialistu direktno iz ambulante osebnega zdravnika, elektronski bodo recepti za zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke ter zdravstveni karton. Dr. Stanislav Čuber, ki je kot direktor projekta veljal za „očeta uvajanja zdravstvene kartice“, pravi, da sicer naziv laska, a je imel močno mednarodno ekipo v Ljubljani, izjemno skupino v Krškem na območni enoti ter presenetljivo podporo zdravstvenih delavcev Posavja. „Če gledam nazaj, je projekt v celoti dobro koncipiran in dobro speljan v startu. Se pa nekatere stvari po letu 2000 niso tako hitro in dobro realizirale, kot smo pričakovali,“ pravi dr. Čuber. Dodaja še: „Zavod je za vsako stvar moral dobiti soglasja v zdravstvenem sistemu, interes drugih pa ni bil vedno identičen našemu. To sodobno infrastrukturo smo želeli v čim krajšem času čim bolj izkoristiti, meni je najbolj žal vprašanja seznama zdravil“. Poudarja, da bi s seznamom zadnjih desetih zdravil na kartici zdravnik imel pregled, kaj vse pa-

cient „jè“. Na vprašanje, da je v začetku projekta napovedoval elektronski recept v dveh letih, pa še zdaj ni zaživel, pravi: „Pred očmi imam koncept realizacije, a ga ni-

Stanislav Čuber smo realizirali v popolnosti, ker v slovenskem prostoru nismo dobili zadostne podpore. Nočem nikogar obtoževati, a če bi ministrstvo stalo ob strani, bi projekt realizirali v celoti“. Sicer naj bi realizirali vse, kar so si zamislili, čeprav so se borili tudi z mentaliteto ljudi, še pojasnjuje. „Na oceni uspešnosti uvedbe projekta septembra 1998 je bila v Termah Čatež mednarodna konferenca okoli 22 strokovnjakov evropskih in bližnjevzhodnih držav. Ostali so nemi, niso mogli verjeti, da smo uvedli sistem na nacionalnem nivoju,“ pravi dr. Stanislav Čuber. „Z današnjega vidika to ni nič posebnega, mladi imate po deset kartic, mi pa smo šli na dva milijona ljudi, zlasti za starejše je bil to velik izziv, pa imajo starejši danes izreden odnos do tega doku-

menta, skoraj boljšega kot mladi. Uspeli smo na nacionalni ravni, kar takrat nekaterim evropskim državam še ni uspelo, zdravstvena kartica je zaživela. Tehnologija gre naprej in razvoj mora teči, rekel bi celo, da malo zamujamo. Razvoj mora biti hitrejši“. V letu 2000 je bil projekt nagrajen v Parizu za kot projekt na tem področju na svetu, pravi dr. Čuber, v Sloveniji pa uspehi skoraj prezrti. Projekt prenove zdravstvene kartice spremlja z distance, a pravi, da ga še vedno izvajajo po takrat zastavljenem modelu in ga spremljajo podobne težave kot pri zagonu. Prenova je potrebna, saj je projekt koncipiran leta 1995/96, čip je bil že takrat star, danes pa je star 20 let, to je za tehnologijo zelo staro, pojasnjuje. In še dodaja, da se za zavarovance skoraj nič ne spremeni, navznoter pa veliko, saj se postavlja platforma za naslednjo razvojno stopnjo projekt eZdravje. Glede stanja na področju zdravstvenega varstva v državi in Posavju pravi, da grozne problematičnosti ni, tudi glede rizičnih skupin ni nekih odstopanj, še najbolj problematično za Posavce je po njegovem prepričanju, da primarni nivo ni nadgrajen in so strokovnjaki specialisti oddaljeni. „Ni isto biti v Lju-

bljani, kjer lahko greš vsak dan pogledat, kake so vrste, ali pri nas v Posavju,“ pravi Čuber. Z letom 1994 je Stanislav Čuber vzpostavil krško enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje, z nekdanjim direktorjem bolnišnice Tonetom Zorkom si je prizadeval za enoto Zavoda za zdravstveno varstvo. „Edini v Na vprašanje, kaj bo počel v pokoju, je dr. Stanislav Čuber dejal, da ima na zalogi kar nekaj projektov. Že osem let predava podjetništvo, habilitiran je za predmet teorija organizacije na visokih šolah in univerzah in s predavateljstvom bo nadaljeval. Od lanskega poletja, ko sta se z ženo iz Brestanice preselila v Dečno selo, spoznava kmetovanje, dolgčas mu ne bo kot športnemu pilotu ali dedku štirih vnukov. „Kaj naj vam rečem, zaposlen sem v polno,“ je nasmejan dejal ob najinem slovesu. Sloveniji nimamo te enote in mnogo let smo bili razdeljeni med novomeško in celjsko enoto, zdaj smo dosegli le, da novomeška zbira podatke za celotno Posavje,“ se skoraj jezi dr. Čuber. Sogovornik opozarja, da se bo recesija poznala tudi na področju zdravstvenega zavarovanja, kjer razmišlja, kako se bo dalo uveljavljati pravice iz osebnega zdravstvenega zavarovanja. „Zelo težko bo, zlasti leta 2010 in 2011, osnovne pravice ne bodo okrnjene, a bo vsak moral dati svoj prispevek, od nas občanov, preko zavarovalničarjev do zdravstvenih delavcev, brez tega ne bo šlo,“ je še razmišljal.  Suzana Vahtarič

Za ohranitev brežiške bolnišnice POSAVJE - Svet regije Posavje, ki ga sestavljajo župani občin Brežice, Bistrica ob Sotli, Krško, Kostanjevica na Krki, Radeče in Sevnica, je na 18. redni seji 12. marca obravnaval poročilo o izvajanju razvojne prioritete Razvoj regij v obdobju 2007-2008 in se seznanil s stanjem in položajem Splošne bolnišnice Brežice. Svet regije Posavje je obravnaval poročilo o črpanju sredstev na prednostni usmeritvi »Regionalni razvojni programi« in »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za

obdobje 2007-2013 razvojne prioritete »Razvoj regij« v letih 2007 in 2008. Na podlagi ugotovitev je Svet regije Posavje sprejel stališča in priporočila, ki jih je posredoval Službi vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Člani Sveta regije Posavje so se na seji seznanili tudi s poslovanjem Splošne bolnišnice Brežice v letu 2008, načrtom dela za leto 2009, izhodišči Ministrstva za zdravje za spremembo Zakona o zdravstveni dejavnosti ter akcijskim načrtom za utrditev položaja Splošne bolnišnice Brežice. Glede položaja Splošne bolnišnice Brežice je Svet regije Posavje sprejel stališče, da podpira in zahteva delovanje bolnišnice v sedanjem obsegu ter podpira njen nadaljnji razvoj tako na vsebinskem kot tudi infrastrukturnem področju. S stališči Sveta regije Posavje je seznanil ministra za zdravje. Poleg tega Svet regije Po-

savje poziva izvajalce zdravstvenih storitev na primarni in sekundarni ravni v regiji Posavje k sodelovanju in povezovanju na različnih področjih izvajanja zdravstvenih storitev z namenom dviga obsega in kvalitete zdravstvenih storitev (oskrbe) vseh prebivalcev regije Posavje. Svet regije Posavje se je seznanil tudi s projektom »Izgradnje Urgentnega centra Splošne bolnišnice Brežice« in izrazil pripravljenost za sofinanciranje projekta iz razvojne prioritete Regionalni razvojni programi Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

3

ANKETA Ali občutite recesijo? Recesija je zagotovo ena najpogosteje uporabljenih besed pri nas v prvih mesecih letošnjega leta. Polni so je časopisi, televizijske in radijske oddaje, spletni portali, forumi... Zanimalo nas je, ali jo na lastni koži čuti nekaj naključno izbranih sogovornikov oz. ali opazijo, da recesija vpliva na življenje ljudi v njihovi okolici. Mateja Pirc, Krško: Zdi se mi, da se vseeno malo preveč pogovarjamo o recesiji, ki jo še bolj napihujejo razni mediji. Ljudje še vedno zapravljajo, imam pa občutek, da vseeno manj, kot so včasih. Sama se s tem nočem obremenjevati, srečna sem, ker imam urejene osnovne življenjske pogoje, ki jih mnogi nimajo, kar me žalosti. Želela bi, da bi bilo vsem dobro. Prav gotovo pa je največ vredno zdravje. Miha Plevnik, Pišece: Osebno je na srečo ne čutim, niti pri plači niti pri potrošnji, tudi dopuste planiramo ne glede na recesijo. Opazim jo v medijih, vsi veliko govorijo o tem, veliko je odpuščanj. Dosti manjše so gneče v Mercatorju, kjer nakupujem za štiričlansko družino štirikrat na teden. Blagajne so prazne, niti ob torkih, ko so popusti, ni vrst. Sprašujem se, kje bo država vzela za pokritje vseh socialnih transferjev. Anton Hotko, Videm: Sem upokojenec in dobim svoj dohodek vsak mesec, zato vpliva recesije ne čutim. Opažam sicer določene podražitve, vendar nujne stvari, kot je hrana, je pač treba kupiti. Tudi v moji okolici imajo zaenkrat še vsi službe in zato ne opazim vpliva recesije. Če pa kdo izgubi službo, se mu to zagotovo pozna. Tudi vsakodnevnega prosjačenja ni nič več kot prej, ampak na to smo se že navadili. Darja Molan, Gornji Lenart: Zaenkrat še ne morem reči, da bi občutila krizo, ne v zasebnem življenju ne pri izvajanju dejavnosti frizerstva. Zasebno živimo enako kot smo, res pa je, da pogosto o tem, o vse večji draginji, potarnajo moje stranke v lokalu, ali pa denimo kolegi, ki izvajajo gostinsko dejavnost, da imajo v lokalih vse manj strank. Torej ne drži ravno tisto reklo, da večja je kriza, bolj so polne gostilne.

Poslanska pisarna v Brežicah BREŽICE – Državnozborski poslanec mag. Andrej Vizjak je 30. marca ob prisotnosti še nekaterih strankarskih kolegov iz občinskega odbora SDS odprl poslansko pisarno v Brežicah. Sedež je v pritličju poslovne zgradbe Gasa na CPB 34, uradoval pa bo ob ponedeljkih med 8. in 11. uro. Ob otvoritvi je med drugim dejal, da se zavzema za osebni stik z ljudmi, na voljo pa bo tudi njegova telefonska številka za pogovore izven tega časa. Poudaril je, da je stranka v bre- Mag. Andrej Vizjak žiškem okolju zelo uspešna, sodelujejo pa tudi v različnih akcijah ob različnih priložnostih. Tako bodo za veliko noč z darovi obdarili sedem družin in Ozaro. Dotaknil se je tudi sedanje vlade, ki je po njegovem mnenju pod vprašaj postavila za Posavje pomembne gospodarske projekte, to je logistično-gospodarsko središče Feniks, drugi energetski steber in investicije na spodnjem delu Save, Fakulteto za turizem in sofinanciranje programov v brežiško bolnišnico. Navedel je še korektno sodelovanje s krškim poslancem Francem Bogovičem, želi pa si še boljšega in bolj usklajenega sodelovanja z ostalimi strankami in tudi med posavskimi občinami, kar bi bilo pomembno za boljše življenje ljudi. M. K. M.

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE


4

IZ NAŠIH KRAJEV KOLUMNA

Zakaj so nekaterim sporne nižje cene elektrike Ob nedavni ponudbi podjetja GEN-I o 10 % cenejši električni energiji za gospodinjstva so se odprle nekatere stare rane slovenske energetike. DiPiše: rektor direktorata za energetimag. Andrej Vizjak, ko na gospodarskem ministrposlanec v DZ stvu Janez Kopač je mnenja, da bi nižje cene električne energije ogrozile poslovanje nekaterih proizvodnih enot kot na primer Termoelektrarne Šoštanj. Žal spoznanje, da je elektrika tržno blago in da mora tudi energetski trg začeti delovati, do nekaterih politikov še ni prišlo. Ponudniki električne energije morajo namreč prilagajati cene trgu in ne obratno. Ko smo v prejšnjem mandatu ustanovili drugi energetski steber, ki ga tvori skupina podjetij pod okriljem Gen energije, smo vedeli, da je predpogoj za delovanje trga z električno energijo nastanek in razvoj več konkurenčnih ponudnikov električne energije. Do ustanovitve drugega stebra je namreč Holding slovenskih elektrarn (HSE) oskrboval 97 % trga v Sloveniji. Pravo delovanje trga pa lahko začutimo šele ob uravnoteženem razmerju med ponudbo električne energije na trgu in povpraševanjem po tej energiji s strani gospodarstva in gospodinjstev. Ker Slovenija proizvede za 20 % manj energije, kot je porabi, in ker je možnost uvoza omejena, je bilo v Sloveniji v času visoke gospodarske rasti na voljo premalo električne energije, posledično pa delovanje trga zelo oteženo. Ob sedanji gospodarski krizi, ki je zmanjšala povpraševanje po električni energiji, smo lahko prvič začutili tudi delovanje elektroenergetskega trga, saj so imeli ponudniki od nižjem povpraševanju na voljo dovolj energije. Nekateri ponudniki (GEN-I) so se prilagodili in v iskanju novih odjemalcev začeli zniževati ponujeno ceno električne energije, kar je gotovo koristno za porabnike. Seveda krizne razmere ne bodo trajale v nedogled, zato je v Sloveniji potrebno spodbujati nadaljnji razvoj trga, kar lahko storimo z ustrezno organizacijo na trgu (več ponudnikov), z učinkovitejšo rabo energije s strani porabnikov in novimi konkurenčnimi proizvodnimi viri. Glede investicij v nove proizvodne vire je pomembno slediti več ciljem, ki so hkrati naše zaveze do širše skupnosti (EU) in zanamcev in sicer: čim večji delež obnovljivih virov v končni porabi, čim manj izpustov CO2 in ostalih emisij, čim nižja proizvodna cena, da bo elektrika iz novih virov tudi cenovno ugodna. Slovenija ima še nekaj neizkoriščenega hidro potenciala za nove investicije v hidroelektrarne (spodnja in srednja Sava, Mura), ima velike možnosti za postavitev sončnih elektrarn na območjih z veliko sonca, ima tudi naravne danosti za izkoriščanje biomase in geotermalne energije. Cilj po večji energetski učinkovitosti, delež obnovljivih virov v končni porabi, zmanjšanje emisij CO2 in spremenjene razmere na elektroenergetskem trgu (nižje cene električne energije, manjša poraba električne energije ter več razpoložljive energije doma in v regiji) kar kličejo po strateškem razmisleku in novelaciji Nacionalnega energetskega plana (NEP). Še zlasti je novelirana nacionalna energetska politika pomembna in potrebna, preden se dokončno odločimo in vsem svetovnim trendom navkljub damo prednost investicijam v fosilne vire, ki bodo zahtevali več kot milijardo EUR-ov sredstev slovenske energetike. Prev gotovo si Slovenija ne bi smela dovoliti, da bi iz tega razloga okrnili ostale investicije z bistveno manjšim odtisom CO2 oziroma v obnovljive vire in učinkovito rabo energije. Revizijo in spremembo NEP-a narekujejo tudi nove tehnologije in usmeritev, da lahko okoljsko-energetski paket direktiv izkoristimo za krepitev vlaganj v raziskave in razvoj v smeri novih produktov in tehnologij. Vse omenjeno je dajalo ton razpravi in vodilo tudi člane Strateškega sveta za energetiko, da smo na svoji prvi seji praktično soglasno sprejeli pobudo, da Vlada kar se da hitro pristopi k novelaciji Nacionalnega energetskega plana. Ključno pa je, da novelacijo NEP Vlada pripravi in sprejme še pred izvedbo posameznih projektov, ki bi morali biti le rezultat tako novelirane energetske politike. V zadnjem času iz poročanja medijev, ki se sklicujejo na ministre aktualne Vlade, izhaja, da se brez kakršnekoli strokovne in javne razprave pospešeno vršijo priprave na gradnjo bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ). Za uresničitev tega cilja je Vlada pripravljena ukiniti drugega ponudnika energije na trgu (Gen-energijo) in ponovno reorganizirati energetiko v smeri, da se bo denar iz vseh proizvodnih virov stekal v en žakelj, iz katerega se bo financirala le ena ogromna investicija blok 6 TEŠ. Ta bo zaradi razmeroma dragega domačega lignita in stroškov emisij CO2 proizvajal razmeroma drago električno energijo in bo obremenjeval okolje. Po tem scenariju lahko pozabimo na razvoj trga z električno energijo v Sloveniji in ugodnejše cene te energije. Pozabimo lahko tudi na izpolnjevanje energetskih in okoljskih zahtev Slovenije ter verjetno tudi na nadaljevanje gradnje elektrarn na spodnji in srednji Savi, kakor tudi drugih investicij v obnovljive vire. Storili bomo vse, da ne pride do tega scenarija.

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

Uspešno za brežiške gasilce BREŽICE - 54. občni zbor Gasilske zveze Brežice (GZB) je 20. marca odlikovala presenetljiva udeležba, saj se od 64 vabljenih delegatov zbora v restavraciji Štefanič nista udeležila le dva, prav tako sta manjkala le dva člana od skupaj 25-članskega upravnega odbora, zbor pa je počastilo še 20 gostov. Predsednik GZB Mihael Boranič je zbranim dejal: »... da je bilo leto 2008 leto večjih uspehov na organizacijskem, gospodarsko-tehničnem in operativnem področju.« V zvezi je delovalo 32 PGD in 2789 članic, članov, veteranov in mladine ter loška godba na pihala, po 50-tih letih pa je z delom prenehalo industrijsko gasilsko društvo. V minulem letu so opravili skupaj 70 intervencij, 8 več kot leto poprej, imeli so 15 požarov na objektih, opravili pa so 142 prevozov pitne vode oz. preko 700 m3. Leto 2008 je bilo zaznamovano s kongresno dejavnostjo, na 15. kongresu v Krškem, za organizacijo katerega so čestitali predsedniku krške zveze Slavko Šribarju tako Brežičani kot gasilski gostje iz Hrvaške, je sodelovalo kar 230 brežiških gasilcev z 22 prapori in štirimi vozili. Tradicionalni dan gasilcev občine so proslavili v Pišecah ob 100-letnici tamkajšnjega društva, letošnjega bodo 29. avgusta v Križah ob 10-letnici društva. V minulem letu se je kar sedem ekip udeležilo dr-

Gasilci so z odzivom na občni zbor prijetno presenetili vodstvo brežiške zveze. žavnega tekmovanja na Rav- okolica, Brežice in Gabrje. nah na Koroškem, občinskega Med neplaniranimi investicitekmovanja niso izvedli, pri- jami je bila od izdatni pomoči pravljajo ga konec maja le- občine ter obrambnega minitos. Za minulo leto so prejeli strstva nabavljena najsodobvsa planirana sredstva iz ob- nejša 32-metrska avtolestev, činskega proračuna in požar- vredna 623.600 evrov, iz donega sklada v celoti in celo datnih sredstev, ki jih je zaveč, tako da »smo vse planira- gotovil župan in občinski svet, ne in neplanirane, a tihe želje pa zaščitna oprema in oprema in potrebe, realizirali v celo- za avtolestev. Tako je Boranič ti,« je dejal predsednik zve- izrekel kar nekajkrat zahvalo ze. Kar 91 odstotkov sredstev županu Ivanu Molanu za izkaso namenili za delo operative, zano podporo gasilcem. nabavo tehnike in opreme ter Člani so soglasno potrdili vsa delovanje PGD-jev. Od plani- poročila in zaključni račun ranih investicij iz dolgoroč- za leto 2008, v njih smo sponega plana so v celoti zaklju- znali delo komisije za delo s čili investicije v PGD Brežice članicami, njena predsedni-

ca Marina Živič je bila pred dnevi imenovana v svet članic pri GZS, bogato je tudi delo z mladino in pionirji, pa tudi veterani, ki imajo vsak svoje aktivnosti in srečanja. Finančni plan za letošnje leto je po predstavitvi tehničnega sekretarja Vinka Cvetkoviča v primerjavi z lanskim boren. Kljub temu bodo 164 tisoč evrov namenili za izvrševanje opremljanja PGDjev po dolgoročnem planu, tako bodo nova gasilska vozila GV1 prejeli Velika Dolina, ki ni bila realizirana lani, ter Rakovec in Rigonce, kjer zveza prispeva 60 odstotkov, samo društvo pa 40 odstotkov oz. 14 tisoč evrov. Po dolgoročnem planu opremljanja društev iz leta 2001 pa ne bo realizirana nabava vozila za PGD Cerina, je dejal Cvetkovič, ker so novo vozilo dobili leta 2003 po velikem požaru v Termah Čatež. Temu PGD Cerina sicer nasprotuje in predsednik Pavlovič je napovedal in uresničil glasovanje proti sprejemu programa dela in finančnega načrta tekočega leta. Suzana Vahtarič

Mojstri domačih dobrot Sremiški Praznik vina KOSTANJEVICA NA KRKI - Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki in Društvo domačih kolin sta 28. marca pri Žolnirju pripravili skupno prireditev Praznik vina, kruha in »suhega sadja«, slednje seveda pomeni suhomesnate izdelke. Na dobro obiskani prireditvi, ki je nihče ni zapustil lačen in žejen, so podelili priznanja najboljšim vinogradnikom in mojstrom domačih dobrot. Vinogradniki so na ocenjevanje vin prinesli kar 166 vzorcev vin, od tega 98 vzorcev cvička. V tej najbolj prestižni kategoriji so si zmago z oceno 16,03 in veliko zlato medaljo razdelili Franc Gramc, Toni Jarkovič in Tina Sintič. Naziv šampion ocenjevanja si je prislužil Marjan Jelenič, ki je za sivi pinot suhi jagodni izbor 2000 prejel oceno 19,20, pa tudi sicer je prejel največ priznanj za svoja vina.

KRŠKO – 28. marca je Društvo vinogradnikov Sremič zaključilo že tradicionalno, tokrat trinajsto prireditev Praznik vina 2009. Z zbiranjem vzorcev vin so pričeli 13. marca, ocenjevanje je potekalo 17. marca, ko je komisija v sestavi Samo Hudoklin, Andrej Molan, Rudi Zupančič, Branko Bosina, Jože Kodela, Anton Vodovnik, Drago Volk, Janez Istenič, Roman Boškovič in Stane Možič od 208 vzorcev izbrala tista vina, ki so posegla tudi po najvišjih priznanjih, 43 vzorcev je bilo izločenih.

Alojz Kunej prejema zlato medaljo.

K njim se splača na malico – Franc Bakšič, Silvo Drmaž in Janez Tršinar Med pridelovalci suhomesnatih izdelkov so zmagali: med 30 vzorci salam Edo Kos pred Zlato Žibert in Francem Grubičem (njihovi vzorci bodo šli na državno salamiado), med devetimi vzorci šinka Janez Tršinar, med 18 vzorci domačih klobas Matjaž Kučič, med 22 vzorci slanine Martin Žugič, med enajstimi vzorci kruha pa Toni Pribožič. Prestižno zmago v kombinaciji vina, slanine in kruha je že drugič osvojil Silvo Drmaž pred Francem Bakšičem in Janezom Tršinarjem. P.P. Na prireditvi so med drugim licitirali 153 cm dolgo salamo, ki jo je izdelal Dominko Kušljan iz Šentjerneja.

prispevki: redakcija@posavje.info Tel.: 07 49 05 782 Fax.: 07 49 05 781

Na zaključni prireditvi v krškem hotelu so med ostalimi priznanji in medaljami veliko zlato medaljo prejeli vinogradniki Wisell z bizeljskega gradu za suhi jagodni izbor laškega rizlinga, ki je prejel oceno 19,10 ter postal šampion vin posebne kakovosti. Zlato medaljo za vino modre frankinje z oceno 18,10 je dobil Alojz Kunej, prav tako tudi Marjan Vever, ki je na tekmovanje postavil rumeni muškat, prejel je oceno 18,13. Martina in Janko Matijašič sta lastnika treh zlatih medalj in sicer iz prvaka zvrsti in sort za sauvignon (ocena 18,13), za souvignon (ocena 18,10) in kerner – izbor z oceno 18,30. Andrej Fabjančič prejemnik zlate medalje za rdeče barique vino z oceno 18,30, prav tako Ivan Rimc za laški rizling – izbor z oceno 18,43 ter Jože Kodela za laški rizling – suhi jagodni izbor, ki je bil ocenjen z 18,73. Za kulturni program na prireditvi so poskrbeli člani DKD Svoboda iz Brestanice, plesne ritme pa je plesalcem pozno v noč ubiral Ansambel Brodniki. M. Kalčič M.


IZ NAŠIH KRAJEV

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

Kdaj nova cesta v Gradišček? GRADIŠČEK – Lastniki nepremičnin v vinski gorici Gradišček v KS Podbočje so ustanovili gradbeni odbor za sanacijo in razširitev ceste, ki vodi tja iz Šutne. Cesta je bila nekaj časa povsem neprevozna, zdaj so jo vsaj za silo uredili, pričakujejo pa, da bodo najbolj kritičen odsek s pomočjo Krajevne skupnosti Podbočje in Občine Krško čim prej tudi asfaltirali. Cesta v Gradišček je bila pred desetletji s samoprispevkom lastnikov parcel in vinogradov zgrajena za drugačne potrebe, saj je bilo predvideno, da bodo po njej vozila le osebna vozila in traktorji, pravijo člani gradbenega odbora Zvone Dornik, Jože Pirc in Alojz Burja, njihove besede pa je potrdil tudi predsednik Krajevne skupnosti Podbočje Darko Kodrič. Poleg tega tedaj niso namestili odtočnih kanalov ter prepustov, zato jo je zagodla še narava in odnesla del cestišča, ki so ga sicer sanirali. Cesta se je po nekaj letih zaradi teže tovornjakov in delovnih strojev zopet poškodovala, uporablja pa jo tudi vedno več lastnikov nepremičnin v Škorcu, Brezovici in Banovcu, izberejo pa jo še kot bližnjico proti Planini. Kodrič je še povedal, da sta v vasi Hrastek nastanjeni dve družini, prav mogoče pa je, da si bo tam še kdo zaželel bivanja. Krajevna skupnost je

pristojnosti Krajevne skupnosti Podbočje. Krajevne skupnosti imajo v proračunu t. i. kvoto asfaltne mase, ki jo razporedijo po svojih načrtih,“ je dejal Somrak. Po besedah Kodriča bo podboška krajevna skupnost prispevala gramoz in cevi za prepuste, po zmožnostih pa tudi asfaltno maso. Sredstva je pripravljena prispevati večina lastnikov nepremičnin, skupaj jih je nekaj manj kot 50. Začetek odseka ceste v Gradišček, ki ga je potrebno asfaltirati. dolžna skrbeti za zimsko službo, kar predstavlja velik strošek. Težava je tudi z odvozom smeti, saj smetarski tovornjak ne more do bivališč, zato bi v Kostaku nujno morali razmisliti o manjšem tovornjaku, o čemer so se z odgovornimi v podjetju že pogovarjali. Z našega uredništva smo na Kostak naslovili vprašanje s to tematiko, a nam niso posredovali odgovora.

Sevnica v prenavljanju SEVNICA - Že nekaj mesecev poteka v novem delu Sevnice celovita prenova regionalne ceste Sevnica – Brestanica. Trenutno poteka glavnina del pri trgovini Izidor, kjer bo sčasoma urejen nov prometni režim oz. semaforizirano štirikrako križišče z večjim parkirnim prostorom pri železniški postaji. Na-

Pri trgovini Izidor nastaja novo štirikrako križišče s semaforjem. sproti bencinskega servisa, pod sevniškim pokopališčem, se bo kmalu začela gradnja trgovinskega kompleksa Spar. Zahtevna dela z gradnjo pločnikov se izvajajo tudi na cestnem odseku Naselje heroja Maroka – Grič vse do križišča na Hrastih, kjer potekajo delne in začasne popolne zapore na cesti z uporabo gradbiščnega semaforja. Lokalna cesta, ki vodi mimo tovarne Kopitarna na sevniški bazen, je popolnoma zaprta za ves promet (možnost dostopa imajo samo zaposleni v tovarni in stanovalci dveh večstanovanjskih hiš v neposredni bližini), saj se na tem delu nadaljuje ureditev vozišča, pločnikov, javne razsvetljave in spremljajoče komunalne infrastrukture. Trenutno so v gradnji oporni zidovi, nadaljuje pa se tudi z rekonstrukcijo zaprtega kanala potoka Mlinščice. S.R., foto: L.M.

V planu je razširitev ceste od mostu do Trameta ter ureditev odseka od Kusa do Škorca ter Banovca. Zemeljska dela so se pričela v začetku marca, predračunska vrednost celotne investicije pa znaša skoraj 9.000 evrov. Asfaltacijo naj bi po pričakovanjih gradbenega odbora financirala občina. Po besedah Nika Somraka iz krške občinske uprave so si cestišče ogledali: „Zadeva je v

O sofinanciranju cestišča so se pogovarjali tudi s Telekomom, ki naj bi bil zainteresiran za napeljavo telefona petim interesentom, vendar nam je Boris Ziherl s Telekoma glede sodelovanja pri projektu odgovoril: „Kakor nam je znano, je Občina Krško pridobila evropska sredstva za gradnjo širokopasovnih omrežij na svojem območju. V Telekomu Slovenije za rekonstrukcijo cestišča, ki ga omenjate, ne bomo prispevali sredstev.“ M. Kalčič M.

Pospešiti razvoj Kostanjevice na Krki

5

Evropska poslanca v Posavju POSAVJE – 20. marca sta Posavje obiskala evropska poslanca iz vrst Nove Slovenije Lojze Peterle in Ljudmila Novak, sicer tudi predsednica stranke. Peterle in Novakova sta najprej obiskala Kostanjevico na Krki, nato podjetje E-still d.o.o. v Brestanici, v Sevnici sta se srečala z uporabniki pomoči na domu, si ogledala HE Blanca in se poklonila žrtvam tragič-

Lojzeta Peterleta in Ljudmilo Novak je v Dvorani v parku pozdravil predsednik krškega občinskega odbora stranke Martin Kodrič. nega spusta lanskega 3. julija, nato sta obiskala še Fakulteto za energetiko v Krškem. Sledil je evropski večer v Dvorani v parku Krško, četrti v seriji, ki jih po Sloveniji v okviru kampanje pred junijskimi evropskimi volitvami organizira po novem zunajparlametarna stranka Nova Slovenija. Stranka bo na teh volitvah ciljala na ponovitev zmage, ki so jo dosegli na zadnjih evropskih volitvah, saj so, kot je povedala Novakova, prepričani, da imajo najbolj kompetentno listo. Peterle je nekaj besed namenil tudi energetskim načrtom v državi in Posavju. Pri tem je poudaril, da „si ne bi želel, da je razvoj slovenske energetike odvisen od tega, kakšne barve je vlada“, želi pa, da bi izkoristili več alternativnih virov energije. Na vprašanje o stališču stranke do ustanavljanja pokrajin pa je Novakova dejala, da so v NSi ves čas mnenja, da je 14 pokrajin za Slovenijo preveč, zato se zavzemajo za šest do devet pokrajin, Peterle pa je dodal, da lahko tiste občine, ki imajo skupne razvojne probleme in projekte, sodelujejo tudi mimo formalno začrtanih meja pokrajin. „Če jih bo več kot deset, mora biti tudi Posavje samostojna pokrajina,“ je še dodal. Evropskemu večeru je sledil še ogled fotografske razstave „Posavje – regija energij“.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Februarja letos ustanovljen Zavod za razvoj Otok s sedežem v Dobravi pri Kostanjevici na Krki se je 24. marca v znanem kostanjeviškem gostišču prvič javno predstavil.

Povezovanje veteranskih organizacij

Nekaj deset udeležencem predstavitve, med katerimi so bili župan, občinski svetniki in uslužbenci, predstavniki društev in rokodelci, sta Vesna Hrovat in Alenka Lamovšek povedali, da je glavna dejavnost zavoda pospeševanje razvoja in povezovanje na področju turizma, vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa in zdravstva. „Naš namen ni jemati dela društvom in organizacijam v Kostanjevici, ampak pomagati pri večji prepoznavnosti Kostanjevice na Krki,“ je povedala Hrovatova. Ustanoviteljice zavoda Otok so si za leto vnaprej zadale tri glavne cilje. Prvi med njimi je ureditev pohodne poti za otroke, t.i. poti Dve od treh ustanoviteljic Zavoda Otok Vil Čestitk, ki Vesna Hrovat in Alenka Lamovšek izhajajo iz pravljične zgodovine Kostanjevice na Krki. Drugi cilj je organizacija rokodelsko-živilske tržnice, ki naj bi na mestnih trgih potekala štirikrat letno, prvič že 16. maja, tretji pa javna predstavitev Kostanjevice na Krki na turističnem sejmu v Ljubljani. V zavodu želijo poleg tega nabaviti tudi premična otroška igrala, razmišljajo o trgovini z izdelki domačinov, o spominkih... Udeleženci predstavitve so načrte zavoda pozdravili in obljubili svoje sodelovanje pri projektih, župan Mojmir Pustoslemšek pa je opozoril, da občina lahko le zagotavlja pogoje za razvoj turizma, ki mora temeljiti na zasebni pobudi. P. Pavlovič

CERKLJE OB KRKI - Brežiško združenje veteranov vojne za Slovenijo je tudi na nedavnem občnem zboru lahko kot uspešno ocenilo svoje delo v preteklem letu. Kot je poročal predsednik Silvester Jeršič, so se člani udeležili mnogih srečanj

POPRAVEK V prejšnji številki Posavskega obzornika (PO 6, 19.3.2009) smo v članku „Proračun skozi prvo sito“ zapisali, da je nadomestilo županu za nepoklicno opravljanje funkcije lani znašalo dobrih 30 tisoč evrov. Resnici na ljubo je pri tem treba dodati, da je bilo v ta znesek všteto tudi nadomestilo podžupanji.

Brežiški veterani na občnem zboru po vsej državi, obeležili domačije v KS Kapele, kjer so družine hranile orožje ter zelo dobro sodelovali s sosedi. Po Jeršičevem prepričanju bi tudi država morala zagotoviti pogoje za nemoteno delo veteranov, pohvalil pa dogovorjeno še tesnejše sodelovanje vseh domoljubnih organizacij. Brežiški veterani so sprejeli tudi letošnji delovni program, za sekretarja pa izvolili Štefana Stipiča. V.P.

V pričakovanju novih prostorov RAKA - Aktiv kmečkih žena, kamor spadajo članice z Rake, Velikega Trna in Gore, je bil ustanovljen pred dvanajstimi leti in od tedaj ga vodi Marija Vrhovšek. V društvo je včlanjenih 70 žensk, ki skrbijo za izvajanje najrazličnejših aktivnosti. Med drugim so v februarju že organizirale delavnico o izdelovanju aranžmajev, ki se jo je v krški Kerinovi cvetličarni udeležijo ducat interesentk, sodelovale so na rednem letnem zboru članstva, v prihajajočih mesecih pa bodo izpeljale kuharski tečaj, enega pa še v Marija Vrhovšek, jesenskem času. Že lani so se s predsednica AKŽ Raka, svojimi izdelki predstavile v okvi- Veliki Trn in Gora ru praznovanja krškega občinskega praznika, kar nameravajo storiti tudi letos. Po besedah Vrhovškove pa komaj čakajo na otvoritev novozgrajene zgradbe na Raki, kjer bodo dobile svoj prostor za delovanje. M. K. M.


6

IZ NAŠIH KRAJEV

Upi, sanje, prazniki... Komaj sta minila marčevska praznika, dan žena, pa materinski dan. Koliko upov in sanj smo ženske v njiju vložile letos, pa leta poprej in še desetletja nazaj, ne zmore izmeriti nihče. A gotovo želje po pravičnemu zaslužku, kruhu, da bi bili Piše: otroci zdravi, pridni in Natja Jenko Sunčič da bi vsi skupaj živeli v miru. Najverjetneje si je katera upala sanjati več, ko je v upih pričakovala malo priznanja, pozornosti, o podarjenem cvetu ali tablici čokolade, drznejše pa so tako ali tako vedno imele drzne sanje. In upe. Kar se spet ne da izmeriti, koliko česa jim je bilo dano v resnici in z iskrenostjo podarjenega odsanjati. A kako drzne si upamo biti v svojih sanjah in upih dandanašnji? Koliko drznosti, upora, poguma premoremo, da bi plenilcem, izdajalcem in prevarantom dale izkusiti na njihovi koži nemoč in bedo, v kar so s požrtnostjo pahnili moške, otroke, ženske? Z raznimi podporami sebi enakih. In spet je nov praznik. Na Očeta, Sina in Svetega Duha v Nebo, v Vesolje, v nekam meni Neznani Svet, naslavljam željo po vedenju, zakaj je človeštvo tako grobo, kruto preizkušano? Zakaj otroci? Zakaj vojne? Zakaj Alah, če pa je Bog en sam za vse ljudi? In se vsak človek rodi dober. Narejen po Božji podobi. Kje je zanka? Kdo jo nastavi? Kdaj, če kdaj, se bodo končali vsi ti (Nad)Zemeljski nesmisli, vse te odurnosti? In nenazadnje, ob morju vprašanj, je bila smrt Sina Božjega, ki je bil izdan in je umrl za nas, kar tako čisto zaman? Res me zanima, žensko - tu in tam malo zasanjano. Zato me vsi posvetni in državni prazniki delajo vedno bolj prazno. Ne jezno. Žalostno, oropano upov in sanj. Morda sem preizkušana. In bom kaznovana. A sem bila iskrena, bojevita nad vsemi razglašenimi strankarskimi in institucionalnimi besedami, od katerih ni dejanj in ne napredka. Vrednostnega, duhovnega napredka. O njem mi teče beseda. Nenehno je treba misliti o tem, da je edino pravo zadovoljstvo, če ves čas notranje rastemo, če postajamo vedno bolj pravični, pošteni, velikodušni, preprosti, možati, ženstveni, prijazni, dejavni, iskreni. Kar je nenehen proces naše notranjosti, našega duha. Vse to lahko dosežemo, če vsak dan opravimo svoje delo po svojih najboljših močeh. In nikomur ne storimo hudega. Tako me je moj angel varuh pripeljal do zaključka predprazničnega pisanja.

Zbiranje neuporabljenih zdravil POSAVJE - Društvo študentov farmacije Slovenije (DŠFS) v sodelovanju s farmacevtsko družbo Lek organizira akcijo zbiranja neuporabljenih zdravil iz gospodinjstev v Posavju in na Dolenjskem. Tako bodo študentje štiri zaporedne sobote, od 28. marca do 18. aprila od 9. do 13. ure, zbirali stara, neporabljena zdravila tudi v Krškem na stojnici v nakupovalnem centru Tabu ter v Brežicah v Intermarketu. S.V.

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08 ZKme - 1), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radeče (Ur. list RS, št. 60/07) in Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2009 (Ur. list RS, št. 124/08), Občina Radeče objavlja JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI RADEČE V LETU 2009 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Za leto 2009 so v občini Radeče razpisana sredstva v višini 20.600,00 € za naslednje namene: SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO 1.1 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (11. člen) 10.800,00 € 1.2 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (14.člen) 800,00 € 1.3 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (17.člen) 6.000,00 € SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO 1.4 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (19. člen) 1.500,00 € 1.5 Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij (20.člen) 1.500,00 € 2. ROK ZA PRIJAVO: Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah s pripisom: »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA KMETIJSTVO 2009« od začetka razpisa dne 26. 3. 2009 do konca razpisa dne 5. 6. 2009 na naslov: OBČINA RADEČE, ULICA MILANA MAJCNA 1, 1433 RADEČE. 3. INFORMACIJE Vse podrobnosti v zvezi z Razpisom, ki je objavljen na krajevno običajen način: na oglasnih deskah na območju občine, na interni mreži KKS v občini Radeče in na spletnih straneh občine Radeče na naslovu http://www.radece.si/, so dosegljive tudi na Občini Radeče pri g. Slavku Kočevarju (telefon 03 56 80 800). OBČINA RADEČE

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

20-letnica podjetja INO KRŠKA VAS – V podjetju INO Brežice, ki ima sedež v Krški vasi, delovne obrate pa tudi na Hrvaškem in v Srbiji in proizvaja ter razvija kmetijsko mehanizacijo, so predstavili 20-letni razvoj te blagovne znamke. Izpeljali bodo tudi tradicionalni že 12. hišni sejem, ki se bo pričel 3. in zaključil 5. aprila.

Vodstvo podjetja INO Brežice pred krivilnim robotom 42-članski kolektiv je bil nadvse uspešen še posebej zadnja tri leta, v minulem so ustvarili preko 5 milijonov prihodkov in imeli 30-odstotni dobiček, je med drugim dejal direktor Branko Kos ter pohvalil ustvarjalnost in delavnost kolektiva. V jubilejnem letu so bogatejši za 800 kvadratnih metrov velike skladiščno-proizvodne hale, v katere so postavili tudi vertikalni turbinski peskalnik. Delovni proces so tudi robotizirali ter razbremenili fizično silo s krivil-

nim strojem robotom podajalcem. Predstavili so še precizno pnevmatsko sejalnico za direktno setev koruze z najsodobnejšo elektroniko, ki šteje zrna – model 8K-HPZ, ki je bil tudi šampion kakovosti na lanskem radgonskem sejmu. Nanj so še posebej ponosni, saj nadtlačni sejalnik preprečuje, da bi čebelam škodljive kemikalije uhajale v ozračje in posledično na cvetove, kar je bilo v minulem letu krivo za tako velik čebelji pomor.

Podboški praznik cvička PODBOČJE – Vinogradniško društvo Podbočje je na prvo pomladansko soboto pripravilo tradicionalno prireditev Praznik cvička, na kateri so podelili priznanja najboljšim članom na ocenjevanju vin letnika 2008. Zmagovalec ocenjevanja je bil Robert Jarkovič, ki je prejel najvišjo oceno (16,13) in veliko zlato medaljo za cviček, poleg tega pa še veliki zlati medalji za modro frankinjo (ocena 18,10) in rumeni muškat (18,13). Poleg tega so si velike zlate medalje prislužili še Jože Sintič (16,03), Franc Lajkovič in Vladimira Petretič (oba 16,00) za cviček, Ciril Kuhar (18,10) in Miha Butara (18,00) za modro frankinjo ter Stane Petretič (18,60, najvišja ocena ocenjevanja) za rumeni muškat. Za društveno ocenjevanje so člani pripravili 155 vzorcev, od tega 93 vzorcev cvička (povprečna ocena 15,74) in 30 vzorcev modre frankinje. Društvo podboških vinogradnikov, ki se lahko pohvali s pestrim programom dela, je sicer pričelo z izgradnjo premičnega hrama na kolesih, ki bo služil v promocijske namene. P.P.

Svoj razvojni proces so nadgradili še s patentno zaščitenim sadjarsko komunalnim mulčerjem modela MKM 245. Mulčerji so tudi njihov najbolje prodajani izdelek. S svojimi proizvodi so prisotni v več kot 15 državah, prodajali pa so jih že v 42-ih. V lanskem letu je bilo povpraševanje večje od zmogljivosti, izvoz je od leta poprej narasel za 27 odstotkov, dobiček so vložili v razvoj. Vlagajo pa tudi v izobraževanje kupcev, saj se izdelki ne prodajajo sami od sebe, je še dejal Kos. Po njegovih besedah se že pozna svetovna kriza, kajti vlade niso normalizirale bančnega sektorja, tako

da ni mogoče dobiti kredita in navedel primere v Romuniji, Bolgariji, Češki in tudi sosednji Hrvaški, zato je na teh območjih prodaja trenutno zastala. Letno sodelujejo tudi na 29 mednarodnih sejmih, od tega na sedmih domačih. Veseli jih, da se je v letošnjih prvih treh mesecih pri nas prodaja strojev povečala za pet odstotkov, kar je posledica različnih spodbud. Kos je še navedel, da vlada vse premalo spodbuja investicije, ima predrag državni aparat, zato bo imelo gospodarstvo v prihodnje velike težave. M. Kalčič M.

Leskovške zvezde lani plesale, letos pa pele pomladi LESKOVEC PRI KRŠKEM - V tukajšnji osnovni šoli je v večernih urah prvega pomladnega dne potekala prireditev Pomlad prihaja, ki jo že tradicionalno ob menjavi letnega časa pripravijo člani tamkajšnjega Kulturnega društva. Ti so tudi letos, tako kot lani, s svojimi nastopi navdušili številno občinstvo od blizu in daleč, saj je bila dvorana leskovške šole ponovno zapolnjena do zadnjega kotička, le da so v primerjavi z lanskoletno prireditvijo, ko so člani društva prikazali svoje plesne sposobnosti, tokrat med uprizoritvijo komičnih vložkov domačih gledališčnikov krajevne zvezde zapele. Na Bojan Kolman in Tanja Grebenc podlagi scenarija Mirjane med izvajanjem pesmi Komar Marinčič, režije Rastislava Florjančiča in umetniške vodje pevcev Klavdije Mirt, so prepevali in izvajali instrumentalne točke: Mojca Špiler, Manca Marinčič ob spremljavi Larise Salmič in Eve Stopar, Estera Žibert, Doroteja Jazbec, Janja in Miha Mirt, Tanja Grebenc in Bojan Kolman, Nina Krivec, Janez Bizjak, Filip Černelič in Janez Olovec, Katja Glas, Jerneja Žarn, Rok Miler, pevski sestav Leskovški fantje in Majda Arh. Povezovalne skeče na prizorišču vaške gostilne pa so odigrali Klavdija Mirt, Jože Žabkar, Boštjan Arh, Bojan Kolman, Tone Bizjak, Rastislav Florjančič, Lucija Mlakar, Janez Bizjak, Jure in Janez Kerin ter Drago Perec. B.M.

Občina Radeče uspešna na javnem razpisu Ministrstva za zdravje V Uradnem listu Republike Slovenije št. 51/2008 je bil objavljen javni razpis za prijavo in izbiro občinskih investicij – sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2009 in 2010, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje. Na razpis se je Občina Radeče prijavila s projektoma nakupa opreme urgentne sobe in nakupa opreme dispanzerja za ženske v JZ ZD Radeče. Projekt nakupa opreme urgentne sobe zajema nakup defibrilatorja, EKG aparata, pregledne mize za reanimacijo, reanimacijskega vozička, dveh RR aparatov, reanimacijskega kovčka, komplet vakumska blazina, zajemalna nosila, 24-urni RR aparat, pulzni oksimeter, aspirator ter klimatsko napravo z montažo. Celotna investicija bo izvedena v letu 2009 in je ocenjena na 35.819,00 eurov, pri čemer bo ministrstvo prispevalo k realizaciji investicije 25 odstotkov sredstev. Cilji investicije so usmerjeni h kakovostnejšemu in hitrejšemu nudenju nujne medicin-

ske pomoči ter učinkovitejši diagnostiki na področju primarnega zdravstva, pri čemer je, ob dejstvu, da zdravstveni dom v Radečah ne razpolaga z lastnim reševalnim vozilom, ustrezna oprema v urgentni sobi bistvenega pomena, saj je med čakanjem na prevoz bolnik odvisen le od pomoči in oskrbe na tem mestu.

minifetona, vozička za medicinske instrumente, štirih RR aparatov, osebne tehtnice, računalnika z monitorjem in tiskalnikom ter klimatske naprave z montažo. Vrednost investicije je ocenjena na približno 66.000 eurov, k čemur bo ministrstvo ravno tako primaknilo 25 odstotni delež potrebnih finančnih sredstev.

Projekt nakupa opreme za potrebe dispanzerja za ženske pa bo izveden v letu 2010, pri čemer obsega nakup ginekološke mize, pregledne mize, ultrazvoka in vaginalne ter abdominalne sonde, CTG aparata, kolposkopa,

Z realizacijo slednje investicije bodo doseženi cilji na področju kakovostnejšega in hitrejšega izvajanja ginekoloških pregledov, porast koriščenja zdravstvenih uslug v domačem zdravstvenem domu in zmanjšan upad šte-

vila pacientk, ki odhajajo v dispanzerje sosednjih občin. Hkrati bo izvedba projekta prinesla možnost izvajanja osnovne diagnostike ter kvalitetnejših in predvsem cenejših pregledov v dispanzerju JZ ZD Radeče. Z novo opremo se odpirajo nove možnosti dograjevanja in dopolnjevanja ponudbe storitev, katerih končni cilj je zadovoljstvo pacientk, ki bodo lahko več preiskav opravile na enem mestu, kar med drugim posledično prinaša krajšo odsotnost z dela ter hitrejše rezultate pregledov. 

Občinska uprava


IZ NAŠIH KRAJEV

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

Prenova otroškega oddelka BREŽICE - Na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Brežice so 18. marca predali namenu obnovljene sanitarije, ob tem pa javnost seznanili z realizirano investicijo ter načrti. Obnova je bila vredna dobrih 100.000 evrov, od tega je 50.000 evrov sofinancirala Občina Brežice. Po besedah direktorja Dražena Levojevića je bila to prva od sicer treh načrtovanih faz prenove otroškega oddelka. Župan Ivan Molan pa je med drugim dejal, da nameravajo tudi letos iz občinskega proračuna ponovno prispevati enak znesek, napovedal pa je še, da se bodo na občini tudi v prihodnje zavzemali za finančno podporo investicij za posodobitev bolnišnice. Kot je še dejal, so se na zadnji seji sveta Regije Posavje s tem strinjali tudi ostali posavski župani in župan občine Bistrica ob Sotli, saj želijo, da bi brežiška bolnišnica ohranila status regijske bolnišnice. Dokončen znesek po zaključeni investiciji bo znašal 200.000 evrov, realizirali pa jo bodo do prihodnjega leta, dela pa bi se predvidoma pričela v prvi polovici letošnjega. V prvi fazi so bili zamenjani tlakovci, izvedena strojna

Župan Molan in direktor Levojević na ogledu prenovljenih prostorov in elektro instalacija, narejene nove stene, montirano stavbno pohištvo, opravljena keramičarska in slikopleskarska dela ter nameščena nova sanitarna oprema. Na prenovo čaka še čakalnica, obnovili bodo sprejemno pisarno,

čajno kuhinjo, oddelčno ter specialistično otroško ambulanto, igralnico in prostore za zdravstveno osebje. Predstojnik otroškega oddelka dr. Goran Žarković je povedal, da imajo na oddelku

trenutno 18 postelj, ki so dokaj hitro zasedene, saj je po novi zakonodaji od letošnjega januarja omogočeno sobivanje staršev z obolelimi otroki do 5. leta starosti. Letno hospitalizirajo približno 800 otrok, okrog 1600 jih pa zdravijo še ambulantno. Skupno imajo sedem pediatrov, od tega sta dva v rednem delovnem razmerju, ostali delajo po pogodbi, vendar niso dosegljivi 24 ur, saj jim nova zakonodaja tega ne nalaga, zato je potrebno ponoči, med vikendom ali prazniki na pregled najprej k dežurnemu zdravniku. Na oddelku je dopoldan prisotna tudi vzgojiteljica iz Vrtca Mavrica. Dr. Žarković je izrazil zadovoljstvo glede dobrega sodelovanja z ginekološko-porodnim oddelkom in za konec še dejal, da si bodo prizadevali še letos pridobiti certifikat „Novorojenčkom prijazna porodnišnica“. M. Kalčič M.

Tesnejše sodelovanje posavskih, podravskih in novogoriških seniorjev KRŠKO – V krškem Kulturnem domu je 30. marca potekal občni zbor Posavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov, v katerem bodo čez slab mesec dni dopolnili trinajsto leto delovanja. V društvo, ki ga vodi Edo Komočar, je trenutno vključenih 32 kolektivnih in okoli 90 individualnih članov. Od tega so jih na občnem zboru v svoje vrste na novo sprejeli šest. Letošnji občni zbor je obsegal kar dvanajst točk dnevnega reda, saj so vanj poleg obravnave in sprejema poročil o delovanju društva v minulem letu in plana dela za letošnje leto v uvodnem delu uvrstili prikaz dokumentarnega in promocijskega filma Občine Krško z naslovom Med vinorodnimi griči in krško ravnjo, čemur je sledilo predavanje predsednice uprave Probanke mag. Romane Pajenk na naslovno temo Pogled na ekonomski položaj Slovenije skozi življenjske izkušnje, sprejem novih članov ter svečani podpis listine o prijateljstvu in sodelovanju med seniorskimi društvi Posavja, Podravja in Nove Gorice. Za navedena društva so podpisali listine predsedniki Edo Komočar, mag. Stanislav Brodnjak in Ivan Bašin. Vsem trem navedenim društvom je skupno, da so se razšla s krovno organizacijo Združenjem seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov in delujejo na svojih območjih, kakor je poudaril predsednik domačega društva Edo Komočar, še bolj prodorno, tvorno in širše prepoznavno. Novo pridruženi člani Posavskega društva seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov pa so postali prof. dr. Mojca Novak, Mil-

Med svečanim podpisovanjem listine o sodelovanju (od leve proti desni): predsednik Posavskega društva seniorjev Edo Komočar, predsednik Društva seniorjev Podravja mag. Stanislav Brodnjak in Ivan Bašin, predsednik Društva seniorjev Nova Gorica. ka Cizelj, Marjana Deržič, Ivan Mirt, Mirko Maljković in Sašo Jejčič. Minulo leto je bilo za posavske seniorje pestro, saj so organizirali za svoje člane in širšo javnost vrsto strokovnih predavanj. Med drugim so povabili v svojo sredo klimatologinjo dr. Lučko Bogataj Kajfež, ki je spregovorila o podnebnih spremembah, na to temo pa so v društvu v sodelovanju z Območno Gospodarsko zbornico pripravili tudi okroglo mizo, na kateri so sodelovali predstavniki podjetij in družb iz Posavja. Zgodaj so se odzvali tudi na finančno in gospodarsko krizo, o čemer je preda-

val zbranim v krškem Kulturnem domu ekonomist z Ekonomskega inštituta Pravne fakultete v Ljubljani dr. Jože Mencinger. O aktualnih gospodarskih razmerah so razpravljali člani tudi na razširjeni seji, na kateri je predstavil položaj posavskih družb in njihove razvojne možnosti direktor OZ GZS Darko Gorišek. V sklopu organiziranih predavanj so se člani seznanili tudi s potekom del na izgradnji verige spodnjesavskih hidroelektrarn, ki jih je predstavil Niko Galeša in se udeležili več strokovnih ekskurzij doma in v tujini. Med drugim so si v velikem številu ogledali novomeški proizvodnji

Obnova Trubarjevega doma upokojencev LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - V Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu so v marcu zaključili rekonstrukcijo drugega nadstropja servisno nastanitvenega objekta. Gre za nadaljevanje rekonstrukcije objekta, pri kateri je prva faza obsegala ureditev in opremo nove pralnice in ko-

tlovnice ter ureditev nove večnamenske dvorane in je bila zaključena v letu 2007. V drugi fazi je bilo obnovljeno prvo nadstropje z bivalnimi kapacitetami in je bilo zaključeno v letu 2008. Pri tokratni tretji fazi pa je šlo za negovalni oddelek s 24 ležišči. Investicija je obsegala rekonstrukcijo osmih

bivalnih sob s sanitarijami, oddelčne jedilnice, skupne kopalnice in servisnih prostorov. V celoti je bila zamenjana vodovodna in elektro napeljava, stavbno pohištvo in nabavljena nova oprema. S tem so bistveno izboljšali bivalni standard. Vrednost investicije je znašala 310.000 evrov.

družb Krka in Revoz, obiskali evropski parlament v Bruslju, si ob tem ogledali še znamenita belgijska mesta in po potovanju po Evropi obiskali še Tübingen, kjer je nekaj mesecev bival protestantski pisec Primož Trubar. Z ekskurzijo na Goriško so se seznanili s potekom prve svetovne vojne na slovenski in italijanski strani in ob tej priložnosti obiskali tudi novogoriško seniorsko društvo. Člane slednjega so povabili tudi v Krško, kjer so si ti pred iztekom leta ogledali Nuklearno elektrarno in znamenitosti občine. Med navedenimi aktivnostmi so organizirali tudi dobrodelni koncert, katerega izkupiček so namenili za nakup sodobnih postelj Splošni bolnišnici Brežice. Družno so si seniorji ogledali tudi Mednarodni obrtni sejem v Celju in se srečevali na družabnih srečanjih, kot sta denimo martinovanje in večdnevno prednovoletno druženje, ki je letos ob ogledu zanimivosti hrvaškega Zagorja potekalo v Termah Tuhelj, zaključek pa na Turistični kmetiji Bratuša v Črešnjevcu na Kozjanskem. Bojana Mavsar

7

KO LU M N A Iz Ljubljane skozi krške oči (48) Spet sem žonglerka. V rokah držim žogice in jih mečem v zrak, da se premetavajo in poskakujejo, potem jih spet, običajno, varno držim v dlaneh. Žongliram z obveznostmi, Piše: mislimi in odgovrnostmi. Alenka Mirt Iskra Počitka je bolj malo. Še ko ležem, se na vsako uro zbudi moja najmlajša. Jutri mi ne prinese mirne glave in srca. Vstanem z mislijo na kavo in ko voda zavre, sva z Lino že umiti. Zadnje dni sem ob zajtrkih prepevala, pa je šlo to, moji starejši, hudo na živce. V tistem obdobju je, ko ne naredim nič prav. Ko ne smem peti, poplesavati, se spakovati, ali kako drugače ogroziti njeno bivanje. Moram biti resna mama. Najstnica moja. Ko skoraj na vsako vprašanje odgovori z »In in Itak...« Ko je ne morem pripraviti do tega, da bi za sabo pospravila in čutim, da mi polzi med rokami vsa skrbnost in prijaznost, s katerimi je prežeta najina vzgoja. Potem nastopi trenutek medenih ur, ko je tako pridna, tako nežna in topla, da jo objamem in ždim v njenem naročju. Ko pripravi vse za kosilo, nalupi, nareže in zraven klepeta kot odrasla oseba. In je v meni mir in je tudi moja ljubica mirna. Dokler ne potrka prijateljica, ko je vse pozabljeno z bliskovito hitrostjo in je pomembno le, če gre lahko in za koliko dolgo sme ven. Ponavadi naju opazuje mala srčika, ki občuduje svojo sestro in ima najraje njene igrače, z njo gleda njene najljubše filme in jo ljubeče boža po laseh. Ko jo zagleda, zasije v razkošnosti modrih oči in zacepeta z nožicami. Hudo je, kadar je Neli, ko gosti prijateljice, ne spusti v sobo. Takrat se razburja pred vrati sobe in moleduje, naj ji kdo odpre vrata. Ko ji ustrežemo, vstopi kot velika zmagovalka. Ponosno kaže zobek in se takoj loti razstavljenih igrač. Z mislimi nanju grem v službo. Kjer sta tempo in čas večkrat neusmiljena. Prejšnji teden sem imela, po dolgem času, javljanje v živo. Poleg tega sem vodila sprejem za Popove zdravnike. Oboje je bilo ob isti uri, zato me je skrbelo, kako bom to izvedla. Pa sem. Vmes sem bila doma, pocrkljala malo deklico. Potem sem odhitela nazaj, pa v pražnjo obleko, k maskerki in pozdravit prve goste. Vmes tonska vaja za javljanje, dogovori s producentom in snemalcem. Začela sem s sprejemom, ga odvodila in povabila goste k hrani. In se javila v oddajo. Zanimivo, kot bi ne minilo, mislim da treh let, od zadnjega vklopa. Adrenalin ob glasu voditeljev iz studia, potem moje besede in glasovi iz režije, ki jih slišiš preko slušalke v ušesu in te ne smejo zmotiti. Dva sogovornika, po eno vprašanje vsakemu, nasmeh in odpoved. Nazaj k Popovim zdravnikom in gledanje na telefon, kaj se godi doma. Nič nisem jedla, raje sem odhitela domov, kar v lepi, črni obleki in našla zaspane oči Line in širok nasmeh Neli. Obe sta me bili veseli. Dojiti eno, klepetati z drugo, se zahvaljevati babici in dedku, ker sta čuvala deklici. Zaradi vznemirjenja nisem mogla zaspati. Ko sem postala trudna, se je zbujala moja mala. Zjutraj sem imela globoke, temne podočnjake, nisem še našla pudra, ki bi jih prekril. Ampak sem bila zadovoljna. Še znam. Združiti oboje. Vreči več žogic v zrak in jih ujeti. Čeprav je cena pogosto visoka. Čuti jo moje utrujeno telo, moje noči, ki mi ne nudijo počitka. Rada imam mojo žogico novinarstva. Televizije. Barvna in hitra je, spretna moram biti, da jo ujamem. Rada imam svoji žogici materinstva. Brezmejno ju ljubim in ju vedno ujamem. Rada imam žogice žene, hčerke, sestre, prijateljice. Večkrat pozabim na najpomembnejšo. Najosnovejšo. Na svojo. Tisto, ki jo pozabim vreči v zrak. Morda pa je že tam, kjer mora biti. Na varnem, v zavetrju dlani.


8

GOSPODARSTVO

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

Iz poslanskih klopi Poslansko vprašanje predsedniku Vlade RS o strategiji na področju slovenske energetike in potrebi po izdelavi novega Nacionalnega energetskega programa Poslanec v Državnem zboru RS Franc Bogovič je ta ponedeljek, na 4. redni seji DZ, predsedniku Vlade RS postavil vprašanje, ki zadeva eno izmed najaktualnejših tem v tem času: energetiko.

in srednji Savi, hidroelektrarne na Muri, drugi blok jedrske elektrarne, ČHE Kozjak. Med drugim ne pozabimo, da smo v sprejetih obveznostih zavezani doseči tudi zadosten delež obnovljivih virov.

Vlada RS je v začetku letošnjega leta ustanovila energetski svet, ki naj bi v sodelovanju politike in stroke poiskal odgovore na strateške izzive, ki so pred Slovenijo na tem področju.

Spoštovani predsednik Vlade RS! Spremembe na svetovnih in evropskih trgih so spodbudile novega ponudnika z električno energijo na trgu gospodinjskih odjemalcev, ki je prejšnji teden ponudil kar 10-odstotkov nižjo ceno električne energije za gospodinjstva. V medijih beremo o pripravljenih načrtih za reorganizacijo slovenske elektroenergetike oz. o združevanju stebrov. Gospodarski minister ter direktorja Rudnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj pa govorijo o že dokončni umestitvi 600 MW termo bloka v Šoštanju, ki očitno potrebuje državno poroštvo, da bi lahko realizirali zastavljeni projekt.

Želimo imeti zanesljiv in stabilen elektroenergetski sistem, ki bo odjemalcem omogočal dobavo po konkurenčnih cenah, tako za gospodinjstva kot tudi gospodarskim družbam. Vendar, kako bomo zagotavljali stabilnost in cenovno konkurenčnost sistema, če ne bomo dovolj učinkovito razvijali lastnih proizvodnih zmogljivosti in bomo v veliki meri tudi v bodoče odvisni od uvoznih dejavnikov?

Spoštovani gospod predsednik, sprašujem vas, ali se strinjate: 1. da je sedaj primeren čas in da je potrebno pred posameznimi odločitvami na področju energetike najprej v okviru energetskega sveta oblikovati strateški premislek o nadaljnjem razvoju ter ga zapisati v obliki strateškega dokumenta, kot je npr. novelacija Nacionalnega energetskega programa; 2. da imamo o tem dokumentu odprto razpravo tudi v državnem zboru in 3. da se na podlagi takega strateškega dokumenta sprejemajo odločitve o nadaljnjih korakih v slovenski elektroenergetiki; kar pomeni, da se bi potrjevanje poroštev za posamezne investicije in morebitna reorganizacija slovenskega elektroenergetskega sistema izvajala zgolj po obravnavi in sprejetju nacionalnega energetskega programa v državnem zboru.

Dejstvo je, da so se ob globalni recesiji bistveno znižale cene energentov, posledično tudi električne energije. Spremenile so se tudi razmere na domačem in tujih trgih. Če smo v letu 2007 v Sloveniji beležili 25% delež uvoza elektrike, konec lanskega leta 14% delež, bomo letos po pričakovanjih na nivoju 10 – 15%. Tudi cena za MWh električne energije je z lanskih 70 – 90 evrov padla na 40 – 50 evrov. Vendar ne pozabimo, da se nam razmere in podražitve, ki smo jim bili priča konec lanskega leta, lahko ob nepremišljenih potezah ponovijo zelo kmalu. Za razliko od lanskega poletja, ko so bile sprejete pomembne odločitve za projekt izgradnje šestega termo bloka v Šoštanju, imamo danes možnost, da se odločimo za nadaljnje korake brez pritiska nenehne rasti porabe in dviga cen. Zato je sedaj čas, da si postavimo ključno vprašanje, in sicer, kakšen elektroenergetski sistem in posledično oskrbo z električno energijo želimo imeti v Sloveniji leta 2020? Kakšno čez dvajset let? Imamo privilegij, vendar hkrati tudi odgovornost, da se na izkušnjah in napakah iz preteklosti naučimo za prihodnost. Vsekakor je smiselno iz strateških rezerv domačega premoga tudi nadalje proizvajati podobno količino električne energije, ob učinkovitejši in okoljsko sprejemljivejši izrabi premoga. Vendar klimatske spremembe se z globalno krizo niso končale. Zavezani smo sprejetim obveznostim iz evropskega energetsko – okoljskega paketa. In v luči sprejetih okoljskih obveznosti bodo kvote CO2 dodatno dvignile lastno ceno proizvodnje v termoenergetskih objektih, ki je že danes bistveno nad povprečjem. Zato je potrebno preveriti, ali primerljivih učnikov izrabe premoga ne dosežemo z racionalno obnovo obstoječih kapacitet ali gradnjo manjše enote, ki bi še vedno omogočala izkoriščanje domačega premoga na eni strani, na drugi strani pa ne bi zaustavila vseh ostalih energetskih projektov kot so izgradnja hidroelektrarn na spodnji

redakcija@posavje.info Tel.: 07 49 05 782

Smiselno je učinkovito obratovati in vzdrževati obstoječe objekte, na katerih že danes temelji naš sistem. Priložnosti so vsekakor tudi na področju učinkovitejše rabe energije, predvsem z opustitvijo energetsko potratnih proizvodnih obratov. Ob izkušnjah preteklih let se nedvomno bolj zavedamo vloge, ki jo energetska oskrba ima tako v gospodinjstvih, kakor tudi v gospodarstvu. Vendar brez načrtnega in premišljenega vlaganja v nove proizvodne vire, ki bodo bistveno povečali obseg domače proizvodnje, ne bomo uspeli zagotoviti domače oskrbe oz. dolgoročno zadostiti domačemu povpraševanju po električni energiji.

Izkušnje zadnjih nekaj let nam nalagajo odgovornost, da ne ponavljamo napak iz preteklosti.

Nadzorni svet Javnega podjetja KOMUNALA d.o.o. SEVNICA, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica razpisuje na podlagi 27. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP) prosto delovno mesto

DIREKTOR ( m/ž) Javnega podjetja KOMUNALA d.o.o. SEVNICA Kandidat/-ka mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje: • državljanstvo Republike Slovenije, • aktivno znanje slovenskega jezika, • oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bila obsojena na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev, • oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in posebne pogoje, • da ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo, • da ima najmanj pet let delovne dobe, • da ima strokovne, organizacijske ter vodstvene sposobnosti. Prijava mora vsebovati: • program razvoja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, • dokazila o doseženi strokovni izobrazbi, • dokazila o delovni dobi, • izjavo kandidata, da: ◦◦ je državljan Republike Slovenije ◦◦ ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev, ◦◦ zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Pisno vlogo, kateri priložite izjave in dokazila v skladu s splošnimi in posebnimi pogoji, pošljite priporočeno v zaprti pisemski ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica s pripisom » Za razpis«. Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8 dneh po imenovanju. Nadzorni svet

Bizeljčan ptp stopil v veljavo BIZELJSKO - Z objavo v Uradnem listu 23. marca in stopanjem v veljavo dan po objavi, je priznana zaščita bizeljčana PTP (priznano tradicionalno poimenovanje), za rdeči in beli bizeljčan. Za bizeljsko-sremiška vina se tako odpira novo obdobje, pravilnik pa ureja pridelavo in označevanje grozdja, mošta in vina z bizeljsko-sremiškega vinorodnega okoliša. Rdeči in beli bizeljčan sta se s tem pridružila doslej zaščitenim slovenskim vinom cvičku, teranu, belokranjcu in metliški črnini. Po besedah Janeza Šekoranje,

predsednika upravnega odbora Vinogradniško vinarske zadruge Bizeljsko, se s tem končuje več let trajajoče obdobje, ko bizeljska vina vse od Sevnice preko Sremiča, Sromelj in Pišec do Bizeljskega niso bila prepoznavna na tržišču. Med prvimi koraki po zaščiti so se predstavniki vinogradniških društev zbrali 30. marca na Bizeljskem z namenom dogovora, kako naprej. Šekoranja poudarja edukacijo pridelovalcev za doseganje čim višje kvalitete in mesečne degustacije, da ljudje spoznajo kvaliteto svojih vin, pa tudi širšo promocijo

ptp za povrnitev izgubljenega tržišča. Glede letošnjega letnika pa se v pomanjkanju vinske kleti na področju in v želji, da bi jo zgradili na Bizeljskem, dogovarjajo tudi za možen odkup grozdja z drugimi kletmi, tudi krško. Vendar podrobnosti o tem še ni želel pojasniti. Zaščito bizeljčana ptp je pozdravil tudi dr. Mitja Kocjančič s Kmetijskega inštituta Slovenije, ki jih je v razpravi o načinih enotnega nastopa na trgu opozoril na sedem osnovnih označb na vidnem mestu etikete, ki jih zahteva zakonodaja. S.Vahtarič

Prva ribja steza na spodnji Savi POSAVJE - V okviru izgradnje verige spodnjesavskih hidroelektrarn podjetji Kostak d.d in RGP d.o.o. na HE Blanca zaključujeta z izgradnjo prehoda za vodne organizme. Investitor projekta je družba Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) d.o.o., ki bo v projekt vložila okoli milijon evrov. S pomočjo tega prehoda bodo ne steze potrebujejo. Celotna metrov betonskega prekatneribe in ostali vodni organizmi dolžina ribje steze bo znaša- ga odseka ter 570 metrov solahko premagali ovire na reki, la 680 metrov, od tega bo 108 naravnega odseka. P.P. ki so nastale z izgradnjo hidroelektrarne. To bo prva zgrajena ribja steza v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn in bo imela velik pomen predvsem v ekološkem smislu, saj bo ribam, ki živijo v tem delu Save, omogočen širši življenjski prostor, kot bi ga imele brez tega prehoda. Ribje steze so umetno zgrajene poti, po katerih lahko ribe nemoteno potujejo v obe smeri po reki in s pomočjo katerih se lahko izognejo preprekam, ki jim omejujejo življenjski prostor. Ribje steze potekajo vzporedno s strugo reke, njihova oblika in dolžina pa sta odvisni od vrste rib, ki živijo v reki in omenje-


OKOLJE IN PROSTOR

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

V peskokopu ptič čebelar BIZELJSKO - Peskokop kremenčevega peska v Župjeku na Bizeljskem je gnezdišče izjemno lepega ptiča čebelarja, hkrati pa tudi rak rana v prostoru. Dolga leta je bilo to edino večje gnezdišče v našem delu Slovenije, kjer so prve ptice opazili leta 1985. A se je kolonija ptic v zadnjih letih prepolovila, menda ne na račun širjenja peskokopa, temveč ugodnih gnezdilnih razmer v bližnji okolici, pravijo ornitologi. Po letu 1989, ko so ornitologi začeli gnezdišče redno spremljati, je letno od maja do konca avgusta gnezdilo 15 do 20 parov teh ptic, je zapisal Andrej Hudoklin z območne enote Zavoda RS za varstvo narave Novo mesto leta 1999 v zloženki o ptiču čebelarju (Merops apiaster). Na naše povpraševanje je pojasnil, da se je kolonija ptic po letu 2000 prepolovila in v zadnjem obdobju beležijo le okoli 10 parov. A hkrati povedal, da se na račun ugodnih gnezdilnih razmer zaradi delujočih peskokopov v okolici povečuje kolonija teh ptičev v peskokopu Ravno južno od Rake, prav tako pa so zabeležene gnezditve manjših skupin praktično v vseh gramoznicah ob Savi. Prvotni lastnik peskokopa Opekarna rudnik Brežice je skrbno ravnala z gnezdilno steno in jo tudi redno vzdrževala, tudi z zdajšnjim lastnikom IGM Zagorje, ki ima koncesijo za črpanje do leta 2022, so se dogovorili za čiščenje nasutij in vzdrževanje gnezdilne stene in vegetacije. Tehnični direktor IGM Zagor-

Peskokop Bizeljsko je Franc Medved je pojasnil, da imajo vsa dovoljenja in pesek kopljejo le nekaj dni v mesecu, ko zmanjka surovine na separaciji v Globokem, področje eksploatacije pa so dogovorili tudi z ornitologi, da ptiča ne bi motili. Celotna površina področja meri nekaj več kot 9 ha, odprta površina pa 4 ha. Na zavodu menijo, da je širitev peskokopa lahko celo stimulativna za naselitev ptic, pod pogojem, da je usklajena z zahtevami varstva

narave. Zavod se je še z Opekarno Brežice dogovoril za izdelavo projekta Odmik od rudarskega projekta sanacije in širitve, ki pa ni bil izveden. Projekt bi moral nujno v končni podobi sanacije vključevati ohranitev gnezdilnih možnosti za ptice, še pojasnjuje Hudoklin, zato bodo skladnost projekta preverili pri rudarskem inšpektorju. Krajevna skupnost Bizeljsko kot soglasodajalec spre-

mlja eksploatacijo peskokopa že od leta 1980. Lani so iz občinskega proračuna zaradi črpanja peska dobili okoli tri tisoč evrov. Predsednik Franc Kelher je pojasnil, da so 3. marca imeli sestanek z IGM Zagorje in dogovorili nekaj ureditvenih posegov, tako bodo lastniki posekali grmovje ob cesti v naselje Župjek, obnovili naj bi odvodne jarke in že imeli pripravljeno zemljo za prvo sanacijo spodnjega dela peskokopa. Vendar pa dokonča sanacije opuščenega dela peskokopa ni smiselna, je potrdil tudi Medved, dokler se v krajevni skupnosti ali občini ne dogovorijo o vsebini tega področja. Kelher pravi, da je idej precej, od nasada do parka ali doma upokojencev, a nič dorečenega. Še pred vrnitvijo ptic naj bi sestanek izvedla tudi Zavod za varstvo narave ter Turistično društvo Bizeljsko, da preverijo kako je s pred leti urejenimi pojasnjevalnimi tablami, opazovalnico na peskokopu in zloženko o čebelarju ter nadaljnjim vzdrževanjem gnezdilne stene. Suzana Vahtarič

Lokalno partnerstvo v Krškem

Usklajevanje predloga o načinu rabe nadomestil Članice in člani delovne skupine za opredelitev do zahtev prebivalcev in rabo nadomestil so se na sestanku, ki je potekal v torek, 31. marca, uskladili glede ključnih vsebin »Predloga o načinu rabe nadomestil«, ki ga bodo kot usklajen predlog posredovali javnosti, Lokalnemu partnerstvu Krško in Občinskemu svetu občine Krško. Osrednji del predvčerajšnje razprave so posvetili različnim predlogom o rabi nadomestil, ki jih Občina Krško prejema na podlagi Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta. Ključne točke usklajevanja so razmerje med kolektivno in individualno rabo nadomestil, preverjanje pravnih podlag in kriterijev za različne oblike individualne rabe, transparentnost rabe

ter obseg sredstev, ki jih določa uredba. Prav na dan razprave delovne skupine se je izteklo prehodno obdobje, ki ga določa uredba. Občina Krško je po določilih uredbe za prehodno obdobje (do 31.3.2009) prejemala letno skupaj približno 5,8 milijona evrov nadomestil, po koncu tega obdobja, torej od 1.4.2009 dalje, pa je upravičena samo do 4,1 mio EUR. V primeru potrditve lokacije odlagališča NSRAO (Vrbina v občini Krško) bo Občina Krško po določilih uredbe prejemala letno približno 7,2 milijona evrov. V predlogu o načinu rabe nadomestil, ki ga usklajuje delovna skupina, sta opredeljeni kolektivna in individualna raba nadomestil. Kolektivna raba nadomestil predvideva financiranje investicij in programov Občine Krško ter posameznih krajevnih skupno-

Delovna skupina za opredelitev do zahtev prebivalcev in rabo nadomestil Kdo so člani delovne skupine? Delovna skupina za opredelitev do zahtev prebivalcev in rabo nadomestil je bila ustanovljena 4. februarja 2008 v okviru Lokalnega partnerstva Krško. Sestavlja jo 21 članov, in sicer: • župan Občine Krško in predstavniki občinske uprave, • predstavniki občinskega sveta, • predsedniki in predstavniki štirih krajevnih skupnosti, ki mejijo na potencialno lokacijo Vrbina v občini Krško, • predstavniki tematskih odborov Lokalnega partnerstva Krško in • predstavniki naselij v 1.500-metrskem pasu okoli jedrskega objekta.

sti, medtem ko individualna raba nadomestil predvideva rabo nadomestil neposredno za posameznike in gospodinjstva. Poleg različnih pogledov na razmerje oziroma obseg sredstev za posamezno rabo so ključne di-

V zvezi z že izvedenimi aktivnostmi se je KO strinjal, da je treba nadaljevati s pripravo poročila o delu lokalnega partnerstva od njegove ustanovitve naprej (ga dopolniti z ustreznimi prilogami, oblikovati stališča posameznih odborov in delovnih skupin itd.). Končna verzija poročila bo nato posredovana zainteresirani javnosti in občinskemu svetu. Članice in člani KO so se tudi strinjali, da je treba pripraviti jasno časovnico aktivnosti lokalnega partnerstva za naslednje tri mesece, torej do junija 2009. V zaključnem delu seje je dr. Klement Podnar s Fakultete za družbene vede Univerze

ARGONA: O vključevanju javnosti V času od 16. do 18. marca 2009 je v Uppsali na Švedskem potekala zaključna delavnica evropskega projekta ARGONA, kjer so bili predstavljeni vsi mednarodni raziskovalni projekti, sofinancirani v zadnjih letih s strani EU, ki raziskujejo sodelovanje javnosti v postopkih umeščanja odlagališča radioaktivnih odpadkov in sobivanje z jedrskimi objekti. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki lokalnih partnerstev Brežice, Krško in Dol pri Ljubljani ter ARAO, saj sodelujejo pri nekaterih projektih, npr. pri projektu Cowam in Practice in CARL. To je bila priložnost za seznanitev z izsledki raziskav pa tudi za izmenjavo izkušenj s predstavniki lokalne javnosti, predstavniki jedrske industrije, državnih organov ter nevladnih organizacij iz drugih držav. Kljub mnogim razlikam med državami, od tega, da je reševanje ravnanja z radioaktivnimi odpadki

Na delavnicah v različnih fazah in ima vsaka država specifičen kontekst razvoja, kljub velikim razlikam v ekonomskem položaju, v ozaveščenosti in politični kulturi, se kažejo tudi nekatere splošne zakonitosti, tako da so nekatere smernice, ustrezno prilagojene danim razmeram, uporabne povsod. S poznavanjem teh zakonitosti in smernic deležniki, tudi predstavniki lokalne javnosti, sodelujejo bolj učinkovito in so uspešnejši pri uveljavljanju svojih interesov. Kot najpomembnejši poudarek je bilo izpostavljeno zaupanje v postopek, odnose, udeležence in vsebino. Čeprav je na prvi pogled to popolnoma jasno, pa je zagotavljanje zaupanja, nedvomno zaradi toliko različnih interesov udeležencev v postopku, dolgotrajnosti procesa in razmeroma slabe zgodovine komuniciranja jedrske industrije izjemno težavno.

leme odprte pri definiranju pravnih podlag in kriterijev za individualno rabo. Možnosti in predlogov je več, vendar jih je pred dokončnim predlogom treba preveriti pri pravnih strokovnjakih in ustreznih institucijah.

Koordinacijski odbor Lokalnega partnerstva Krško tudi o družbeni sprejemljivosti Na seji koordinacijskega odbora (KO) Lokalnega partnerstva Krško, ki je potekala 17. marca, so članice in člani razpravljali predvsem o izvedenih in načrtovanih aktivnostih lokalnega partnerstva ter o pomenu merjenja družbene sprejemljivosti projekta umeščanja odlagališča NSRAO.

9

v Ljubljani predstavil model merjenja družbene sprejemljivosti, ki ga pripravljajo po naročilu ARAO. Uvodoma je poudaril, kaj pomeni družbena sprejemljivost in zakaj je njeno merjenje pri projektu, kot je umeščanje odlagališča NSRAO, pomembno. Pri tem se je naslonil na nekatere zglede tovrstnega raziskovanja v tujini. Dejavnikov družbene sprejemljivosti je več, med njimi pa je omenil obveščenost in dostopnost informacij, vpletenost in možnost soodločanja, zaupanje v akterje procesa, pričakovane koristi in zaznana tveganja, stališča do jedrske energije itd. Kot je zaključil dr. Podnar, bodo model merjenja družbene sprejemljivosti odlagališča NSRAO zastavili tako, da bo upošteval posebnosti lokalnega okolja, hkrati pa zagotavljal veljavno in zanesljivo merjenje z minimalnim tveganjem pri napovedovanju, ali je projekt v lokalnem okolju družbeno sprejemljiv.

Slovenska delegacija Kot je bilo slišati, si v Evropi prizadevajo za implementacijo Aarhuške konvencije v nacionalnih zakonodajah, tako da bodo njena določila postala bolj obvezujoča, ter da pripravljajo dokumente, ki naj bi povečali transparentnost komuniciranja in upravljanja ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Vodja brežiške delegacije in podpredsednik VO Stane Radanovič je dejal, da je skupna ugotovitev, da smo se nekaj iz teh mednarodnih projektov naučili, v primeru

Spremljanje predavanja reševanja vprašanja lokacije, kako lokalna skupnost in krajani sodelujejo in kako v drugih državah rešujejo to vprašanje. V Forsmarku pa smo si ogledali podobno odlagališče, kot pride v poštev pri nas, tako da podpiramo zaključek seminarja, da je potrebno nadaljevati z mednarodnimi projekti. Več informacij o delu in nalogah Lokalnega partnerstva Brežice si oglejte na naši spletni strani www. lokalnopartnerstvo.si, ali osebno v krajevnih skupnostih Šentlenart in Globoko. Vodstveni odbor Lokalnega partnerstva Brežice foto: Branko Brečko


10

POSAVSKA PANORAMA IZ POSAVSKIH ŽUPNIJ

V rubriki objavljamo zanimivosti iz delovanja posavskih župnij, beležimo pomembnejše prireditve ob verskih praznikih in slovesne dogodke. Vabimo vas k sodelovanju!

Praznik velike noči Velika noč je premakljiv praznik in se obhaja prvo nedeljo po prvi spomladanski polni luni – med 22. marcem in 25. aprilom. V tednu pred veliko nočjo so krščevali zgodnje kristjane. Kristjani obeležujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Na veliki petek so Jezusa Kristusa križali, tretji dan pa je vstal od mrtvih. Na veliki petek je zapovedan strogi post, na veliko soboto se blagoslovijo oz. žegnajo jedila, ki imajo določeno simboliko. Tako suho meso simbolizira Kristusovo telo, rdeči pirhi kaplje krvi, hren predstavlja žeblje, potica pa krono. Letos obeležujemo praznik velike noči 12. aprila.

Obeležili 100-letnico brestaniške bazilike Brestaniška župnijska cerkev Lurške Marije je bila zgrajena ob 50-letnici Marijinih prikazovanj v Lurdu. Tedanji župnik Jožef Cerjak je dal pobudo z brušuro Blaženi, ki me bodo zidali ter z njo tako navdušil slovenske prebivalce, da so gradnjo podprli. 16. julija 1908 je bil položen temeljni kamen. Že v času gradnje so se k njej zgrinjali dobrotniki in kmalu se je nastajajoče cerkve prijelo ime slovenski Lurd. Posvečena je bila 2. julija 1914, leta 1929 pa so jo razglasili za baziliko. Postala je romarsko središče, kar je še tudi v današnjem času. Lani so obeleževali 100-letnico blagoslova temeljnega kamna, zato je bilo romarjev več kot običajno. „Na Slomškovo nedeljo, 29. septembra lani, je v naši baziliki maševalo kar pet škofov. Letošnjega 15. februarja pa smo zaključili praznovanja s posebno mašno daritvijo, ko je maševal apostolski nuncij v Sloveniji drr. Santos Abril y Castello,“ je povedal domači župnik Jože Špes.

Duhovniki naših župnij

Luč sveta je Ludvik Žagar (na fotografiji) zagledal leta 1954 v novomeški kapiteljski župniji. Po končani osnovni šoli je odšel v Malo semenišče v Vipavo, kjer je maturiral, na ljubljanski teološki fakulteti pa je končal študij teologije. Kaplanoval je najprej v Ljubljani, nato v Domžalah. Tri leta je opravljal tudi službo prefekta v vipavskem semenišču, od koder so ga poslali za župnika v Župnijo Leskovec pri Krškem. Leskovška župnija šteje okoli 5.700 prebivalcev v 32 vaseh in premore devet podružničnih cerkva. V novo okolje je prišel leta 1988 in se je v statistično knjigo svojih predhodnikov vpisal kot 56 župnik, tako svoje duhovno poslanstvo opravlja že enaindvajseto leto. Je tudi prodekan leskovške dekanije.

Program Postni govori - V dekaniji Videm ob Savi v

vseh sedmih župnijah Artiče, Brestanica, Brežice, Dobova, Senovo, Sevnica in Videm ob Savi Krško v letošnjem postnem času ob petkovih večernih mašah, po besedah dekana Jožeta Špesa, v duhu praznika Svetega Rešnjega Telesa ter že tudi kot pripravo na slovenski evharistični kongres, ki bo prihodnje leto, uresničujejo program Postni govori, ki so si ga zastavili na senovskem posvetu. Vernikom svoje misli podajajo Milan Kšela, Jože Zabred, Matej Dečman, Janez Nanut, Mitja Markovič, David Zagorc, Jože Špes, Vinko Štrucelj, Janez Turinek, Robi Smodiš, Boštjan Jamnik in Silvo Molan.

Koncertirali v župnijski cerkvi

– Na dan Marijinega oznanjenja, ko obeležujemo tudi materinski dan, je tako 25. marca brežiška župnijska cerkev svetega Lovrenca gostila brežiško Glasbeno šolo, ki je pripravila koncert Ob materinskem dnevu. Za izvedbo dogodka so se potrudili profesorji Miran Petelinc, Tomislav Vrandečić, Svjetlana Mulc, Adriana Stažić, Karolina Vegelj Stopar, Niko Ogorevc, Berislav Cerinski, Igor Požar, Daniel Ivša in Anita Veršec. Glasbo pa so v ušesa prisotnih ponesli učenci Tina Bogovič, Manca Količ, Elena Lazarova, Žana Zorko, Rok Ilovar, Kaja Omerzo, Katja Pinterič, Nika Stopinšek, Ingrid Molan, Kristijan Roškarič, Izidor Gramc, Jure Juratovec, Tjaša Hode, Gašper Kodrič, Martina Stipič, Karlo Kočnar, Maja Pinterič, Ela Urek, Elena Jurman, Kristian Zidarič, Simon Roguljič, Nastja Galič, Alen Predanič, Sara Žibert, Maja Weiss, Barbara Hotko, Darko Petan, Ester Najger, Robert Petan in Kristian Lanšček.

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

Rez trte v grajskem vinogradu SEVNICA - V sončnem nedeljskem dopoldnevu je 22. marca v grajskem vinogradu gradu Sevnica potekalo rezanje trt modre frankinje. Pri rezu so sodelovali vsi botri vinskih trt - tisti, ki so trte v javni ponudbi zavoda KŠTM zakupili za tri leta. Med njimi so bili mnogi sevniški gospodarstveniki in obrtniki, občinski svetniki, sevniški župan Srečko Ocvirk ter predstavniki sevniških vinogradniških društev. »Svojo trto« so v grajskem vinogradu rezali in povezali tudi mag. Samir Amarin, častni konzul Hašemitske kraljevine Jordanije, Zhi Zhaolin, veleposlanik Ljudske republike Kitajske, ter makedonski veleposlanik Samoil Josif Filipovski, ki so bili prisotni na povabila Milana Jamška. V svojem uvodnem pozdravnem govoru je župan Ocvirk dejal: »Rez je začeto delo, trgatev v jeseni bo zaključno.« Milan Simončič, predsednik Društva vinogradnikov SevnicaBoštanj, je na kratko predstavil dolgoletno tradicijo vinogradništva v občini Sevnica in pohvalil delovanje štirih vinogradniških društev, ki v sevniški občini povezujejo preko 1000

Panoramska karta o VTC v občini Brežice

BREŽICE - Občinska turistična zveza Brežice je na turistični kmetiji Pri Martinovih v Globočicah predstavila dejavnosti, ki so v vsega treh letih privedle do panoramskega zemljevida Podgorjanske vinsko turistične ceste VTC. Ta se sicer od slovensko-hrvaške meje nadaljuje vse do Dolenjskih Toplic, nova zloženka pa predstavlja njen odsek v brežiški občini. Karta je sicer rezultat zavzetega ljubiteljskega in prostovoljnega dela, pa seveda strokovnih posvePredsednik Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj Milan tov, ekskurzij, delovnih seSimončič v ospredju v vinogradniškem predpasniku pozstankov ter obiskov na tedravlja vse prisotne v sevniškem grajskem vinogradu. renu. Gre za prvi tak pogled vinogradnikov. Rok Petančič je mi, zaigranimi na harmoniki, preko Save in Krke na njuno predstavil začetke poteka pro- skrbel 12-letni David Dvoršak kranjsko stran, bogata karta jekta, katerega »idejni oče« je z Mrzle Planine, sicer pa uče- pa je obenem povezala 8 tuMilan Jamšek. Projekt je po- nec OŠ Blanca, ki na harmoniko rističnih in 5 vinogradniških vezan tudi z ureditvijo graj- igra že 5 let. Po zaključenem društev ter njihove krajevne ske vinoteke do jeseni. Za še delu v grajskem vinogradu je skupnosti. Posebno pomembživahnejši utrip v grajskem vi- sledil družabni del s pravo vi- no je seveda, da bodo z njo nogradu in za boljši rez vinske nogradniško malico. lahko svojim obiskovalcem S.R., foto: L.M. nazorno postregli s podatki trte je s poskočnimi skladba- o lepotah slikovitega območja ter ponudbo na turističnih kmetijah in zidanicah ob VTC. Spoznajte vino – lepo podeželje in dobre ljudi je sicer simbolno geslo zloženke, ki bo na ogled tudi v 12 zunanjih in petih notranjih vitrinah vse od Obrežja do Gadove peči. V.P.

Izbrano protokolarno vino občine Sevnica TRŽIŠČE - Tako kot pretekla tri leta je tudi letos v občini Sevnica potekal izbor za »Županovo vino«. To je protokolarno vino občine za posebne priložnosti, ki ga vsako leto izmed prispelih vzorcev domačih vin izbere posebna komisija. Le-ta je letos izbirala med vzorci modre frankinje in za vino v protokolarne namene izbrala vino, ki ga je v svojem vinogradu na Dedni gori pridelal Drago Kozinc iz Dolnjih Impol ter ga hranil v svojih sodih dve leti. Na družabni prireditvi 20. marca, ki je potekala v gostišču Ulčnik v Tržišču, sta župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in Živa Deu, doktorica arhitekturnih znanosti, podelila priznanja

Svetovni dan zdravja

Drago Kozinc in Srečko Ocvirk (vir: foto arhiv Občine) za sodelovanje vsem 11 sode- turno-zabavnem programu so lujočim vinogradnikom na na- sodelovali učenci OŠ Tržišče, tečaju za izbor »Županovega učenci Glasbene šole Sevnivina« za leto 2009 ter hkrati ca, Ljudske pevke s Telč, Močestitala nagrajencu letošnje- ški pevski zbor Emil Adamič iz ga izbora vrhunskega vina. V Mokronoga in ansambel Korak. spremljajočem bogatem kul- S.R.

Agencija za mlade Punkt bo tudi letos obeležila Svetovni dan Zdravja. V torek, 7. aprila, ko je Svetovni dan zdravja, vas vabijo, da jih med 10. in 12. uro obiščete v Punktu Brežice ali Krško, kjer vam bo medicinska sestra brezplačno izmerila krvi pritisk in vam podala kakšen koristen napotek za zdravje. Cel dan pa bomo delili sveža jabolka, različno informativno gradivo na temo zdravja ter brezplačne revije o zdravju.

Uspešna prireditev FD Brusači Kulturno društvo Orlica RADEČE - Člani Folklornega društva Brusači iz Radeč, pevci Pišece v Srbiji in plesalci, majhni in veliki, so v polni športni dvorani za obiskovalce pripravili čudovit večer. Z dobrodelno prireditvijo so se predstavili širši javnosti z namenom pridobiti sredstva za nakup kostumov. Odziv gledalcev in poslušalcev je bil izje-

PIŠECE, SRBIJA - Vseh pet sekcij KD Orlica Pišece je 6. in 7. marca z bogatim programom gostovalo v Srbiji. Ustavili so se v Beogradu, kjer so se povzpeli na Kalemegdan, nato pa

Videmski ministranti – Ministrantsko skupino Župnije

svetega Ruperta Videm ob Savi Krško vodi Iztok Umek in šteje nekaj nad dvajset ministrantov (na fotografiji je v župnijski učilnici del ministrantov). Na rednih mesečnih ministrantskih srečanjih poskrbijo za duhovno rast, nato pa srečanju dodajo še športni duh, ki se konča z igranjem nogometa na župnijskem travniku ali drugimi družabnimi igrami. V okviru dekanije sodelujejo tudi na ministrantskih tekmovanjih. V lanskem letu so ga organizirali v Sevnici, kjer so se med sabo pomerili v znanju o svetem Pavlu in zasedli drugo mesto. Voščimo lepe praznike, miru v duši in veliko družinske sreče! Košarico s pirhi je izdelala likovna umetnica Liljana Čuček. 

Pripravlja: Marija Kalčič marija.kalcic@posavje.info

men. Predstavila se je folklorna skupina najmlajših iz vrtca (na fotografiji), ki jih vodi Jerneja Novak, skupina iz osnovne šole pod vodstvom Brigite Čamernik, folklorna skupina iz podružnične šole Svibno, ki jo vodi Katarina Kmetič, pevska skupina starejših pevcev, ki jih z veliko vnemo vodi Jožica Žibert, in plesna skupina pod vodstvom mladega plesnega para Tomaž Škrlec in Dalija Špendau. Za ustanovitev društva, vzpodbujanje in tako uspešen začetek folklorne dejavnosti v Radečah pa ima največje zasluge predsednica društva Cvetka Hudoklin, ki je bila tudi glavna organizatorka prireditve. Na prireditvi pa so še sodelovali ansambel Cvet, glasbenik Žan Bregar, Ljudski pevci iz Svibnega, k uspešnemu večeru pa je vsekakor pripomogel Mito Trefalt v vlogi Janeza Košnika, ki je poslušalce razvedril s svojimi šalami. Predsednica društva se je na zaključku prireditve zahvalila nastopajočim, donatorjem, vsem, ki so kakor koli pomagali pri organizaciji prireditve. Za pomoč pri organizaciji in delovanju društva se je za koristne nasvete zahvalila tudi Nežki Lubej in Eriki Krašek. Z. Hudoklin

Ženski pevski zbor Orlica z zborovodjem Vinkom Žerjavom so z dvema koncertoma gostovali v Novem Sadu in še enim v Subotici. Predsednica KD Ivanka Zupančič je pojasnila, da so pripravili dve urni koncert s skečem, v katerem je sodeloval ženski pevski zbor, oktet, folklorna skupina, dramska sekcija, v kateri je predsednica KD znana kot Pišečka Mica, tokrat z uprizoritvijo Mica gre v Srbijo ter godba, pridružili pa so se jim tudi ljudski pevci. Ženski zbor Orlica Pišece je lani poleti po posredovanju tamkajšnje učiteljice Rut Zlobec, ki že drugo leto poučuje slovenščino v Srbiji, gostil zbor društva Kredarica iz Novega Sada, Pišečani pa so tokrat vrnili obisk. Vtise še vedno zbirajo, so pa bili obiskovalci njihovih koncertov, med katerimi niso samo v Srbiji živeči Slovenci, navdušeni. S.V.


POSAVSKA PANORAMA

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

Novo iz založbe Neviodunum

Bo kostanjeviški most zdržal? KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjeviški most pri kopališču Otok je že nekaj časa v precej slabem stanju in mnogi se že zaskrbljeno sprašujejo, kako varen sploh še je. Most, ki mora zaradi zahtev spomeniškega varstva ostati lesen, težko kljubuje težkemu prometu, predvsem avtobusom in tovornjakom. Čeprav je vožnja po njem prepovedana za vozila, težja od 12 ton, se po njem vozijo tudi tovornjaki, težki več kot 40 ton. Občina Kostanjevica na Krki se je že konec lanskega leta z Direkcijo RS za ceste dogovorila za 150 tisoč evrov vredno popravilo mostu, ki je bilo sprva načrtovano za poletne mesece letošnjega leta, po dodatnem pregledu stanja mostu pa so se odločili, da bodo popravilo izvedli že aprila ali maja, do takrat pa so po njem promet omejili z enosmerno ureditvijo. Med predvidoma pettedensko obnovo naj ne bi bil potreben obvoz, na občini pa so na vprašanje o možnosti obvoza preko še ne povsem dokončane kostanjeviške obvoz-

11

Dolgo pričakovana knjiga Živka Šebeka prinaša vpogled v življenje ob Savi, ko je bila ta še plovna reka in vse do današnjega časa, ko njena dolina zaradi izrabe v energetske namene dobiva povsem drugačno podobo. Knjiga je gotovo zelo dragocena priča zanimive preteklosti, ki je morda tudi del spominov vas ali vaših staršev, zato jo morate imeti na svoji knjižni polici.

Most uničujejo predvsem težki tovornjaki. nice dobili negativen odgovor. Vsekakor bo šlo tokrat za večji poseg ne le v vozišče, ampak tudi v konstrukcijo mostu. Na občini upajo, da bo popravilo zaleglo za nekaj let, saj bo po odprtju obvoznice most postal njena skrb,

vsakodnevni uporabniki mostu pa, da bo dotrajana konstrukcija zdržala do obnove... V letošnjem letu v Kostanjevici načrtujejo tudi obnovo bližnjega mostu čez potok Studena. P.P.

Ustvarjalna delavnica ob materinskem dnevu VELIKA DOLINA - Društvo prijateljev mladine Velika Dolina-Jesenice je 20. marca organiziralo že skoraj tradicionalno delavnico ob materinskem dnevu, ki je bila v dvorani Prosvetnega doma na Veliki Dolini. Odziv otrok je bil tudi letos zelo velik, delavnice se je namreč udeležilo preko 30 otrok. Otroci so z vso ljubeznijo in veseljem pripravljali darilca za svoje mamice ter izdelali voščilnice, rožice, ki so jih napolnili z bonbončki ter nakit. Ob

otroškem ustvarjalnem navdušenju, skrbi za izdelavo čim lepšega darila, željah

zapisanih v voščilnicah je dobila otrokova ljubezen do mame pravi izraz in obliko.

Grafike Polone Medved BREŽICE - V Klubu MCB je na ogled prva samostojna razstava „Prostor telesa“ domače likovne pedagoginje Polone Medved. Pripravila je razstavo grafik v dveh tehnikah; kolagrafiji in jedkanicah.

Umetnica Polona Medved „Grafika se nanaša na umetnost reproduciranja s tiskom. Ustvarjalni proces se začne z idejo, udejanji v skici in šele nato se skica prenese na ploščo, ki po številnih fazah postane matrica. Že naslov razstave – PROSTOR TELESA pove, da predmetnost, ki se pojavlja na grafikah izhajajo iz forme človeškega telesa,“ pravi umetnica, vendar v svojih delih poskuša prerasti zgolj posnemanje predmetnosti, dodaja jim dimenzijo psihične vsebine. Polona je rojena 1985 v Brežicah. Leta 2004 je končala umetniško gimnazijo – likovno smer v Ljubljani in leta 2008 diplomirala na ljubljanski Pedagoški fakulteti, likovna pedagogika iz slikarstva pri prof. Zdenku Huzjanu. S.V.

Knjiga je bogata s slikovnim gradivom, obsega 128 strani velikega formata (230 x 270 mm), trda vezava, ščitni ovitek. CENA izvoda z 8,5 % DDV je 28 evrov. Knjigo lahko kupite na sedežu založbe: Trg M. Gubca 3 (Hotel City), Krško,ali po telefonu 07 49 05 780

VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO V APRILU PREDSTAVA SKRINJICA ŽELJA četrtek, 2. april, ob 17. uri – Mladinski oddelek, Krško Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke in zaključku vseslovenske akcije MOJA NAJ KNJIGA vas vabimo na ogled predstave Skrinjica želja v izvedbi Stena Vilarja iz Studia Anima.

Krško

PODARIMO KNJIGO IN CVET petek, 24. april, od 12. ure dalje – park pred osrednjo knjižnico v Krškem Ob mednarodnem dnevu knjige in avtorskih pravic, 23. aprilu, vas vabimo, da se nam v petek, 24. aprila, od 12. ure dalje, pridružite na že tradicionalni prireditvi Podarimo knjigo in cvet v parku pred krško knjižnico. V sodelovanju s posamezniki in institucijami bomo tako za velike kot tudi majhne pripravili pestro, zabavno in zanimivo popoldne. RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE ob četrtkih, tedensko med 9. – 11. uro Osrednja knjižnica v Krškem Računalniška znanja so danes nepogrešljiv del vsakdana, ker pa za marsikoga uporaba računalnika ni tako enostavna, vas vabimo na računalniške delavnice za starejše. SREČANJE ZA STARŠE IN OTROKE po dogovoru Tudi starši bi radi spoznali, kaj berejo njihovi malčki, morda delili kakšno mnenje s knjižničarji, prisluhnili pravljici ali skupaj z otroci preživeli prijetno urico v našem mladinskem oddelku, zato vabimo k sodelovanju predvsem vrtce in tudi nižje razrede osnovnih šol, da skupaj z nami načrtujejo obisk. VODENI OGLEDI PO KAPUCINSKI KNJIŽNICI po dogovoru – Osrednja knjižnica v Krškem Vabimo vse, ki bi si jo želeli ogledati ali po njej popeljati svoje sorodnike, prijatelje, da pokličete na tel. 07 4904 000 in se dogovorite za ogled. Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

Nekdanji »brod pod krškim mestom«, 20. marec 1957 (Fotografijo hrani Osnovna šola Leskovec pri Krškem)

Po drugi svetovni vojni je bila njegova največja nosilnost do osem ton in je lahko prepeljal naenkrat več vprežnih voz in celo manjši tovornjak. Na obeh obalah je imel po dva pristajalna mostiča, prilagojena višji in nižji rečni gladini. Nekaj let je bil sestavljen iz štirih kovinskih čolnov (po dva in dva sta bila med seboj »speta«), ob koncu pa zopet samo iz dveh. Njegovih uporabnikov je bilo namreč vse manj, zato ga lastniki niso redno vzdrževali in so ga smeli obremeniti le še z dvema tonama. Ponoči in ob najvišji savski gladini ni vozil, ob izredno nizki pa so ga med bregovoma morali potiskati s koli. Brod »pod krškim mestom« (današnja umestitev bi bila pod jezom nuklearne elektrarne), ki je zapisan že v urbarju krškega zemljiškega gospostva (1569-1574), je savska bregova povezoval še po drugi svetovni vojni. Tudi takrat je bil namenjen predvsem prevozom kmetovalcev iz vasi Žadovinek, Drnovo, Mrtvice in Vihre, ki so imeli travnike in polja na levi savski obali. Sestavljala sta ga dva lesena čolna s prečno položenimi deskami, na katere so lahko hkrati naložili celo štiri vozove s senom oziroma okoli 10 ton tovora. Na obeh obalah sta bila urejena vstopna mostiča, plovilo pa je bilo opremljeno še z lento za usmerjanje, 78

sidrom in manjšo leseno kočo. Zadnje leseno je odnesla narasla Sava, a so ga takoj nadomestili s kovinskim pontonskim čolnom. Ob desni obali so postavili manjšo kolibo, v kateri je v sezoni kmečkih opravil prenočeval brodnik. Na vožnje se je moral pripravljati že od druge jutranje ure, saj so ga kosci potrebovali že ob prvi svetlobi. Med ohranjenimi imeni brodnikov naj zapišemo Martina Šolarja, Miho Bukovca in Franca Rihtarja ter zadnjega, Jožeta Štefaniča. Redni uporabniki so za prevoze plačali po 30 kilogramov koruze na leto, drugi pa le dokaj simbolično denarno brodnino. Z vožnjami je prenehal tudi zato, ker je zemlja na levi savski obali iz zasebne prešla v zadružno last. Vožnje naštetih brodov niso potekale nemoteno. Večkrat jih je prekinila previsoka in zato prehitra reka in manjkrat zaledenela struga. Tako je bilo leta 1709, ko je bila Sava med Radečami in Brežicami tri tedne v januarju povsem zamrznjena; leta 1812 je bilo na njej 12 tednov tako debelo ledovje, da je bilo moč preko nje hoditi in voziti. Reka je bila prekrita z ledeno skorjo še leta 1858 in 1880; leta 1893 je zopet zdržala nekaj tednov, po tem pa je tajajoči se led rajhenburški brod dobesedno raztrgal, a so ga obnovili.


12

POSAVSKA PANORAMA

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

Visok jubilej Jožefe Golobič Izgnanci morajo ostati budni BUKOVJE – Predstavnici Rdečega križa Bizeljsko Mira Rajterič in Jožica Obradovič sta s predsednikom KS Francem Kelherjem minulo soboto obiskali najstarejšo krajanko Bizeljskega Jožefo Golobič, ki je v marcu dopolnila 95-let. Jožefa jih je sprejela dobro razpoložena, v družbi nečakinje Marte Kovačič ter njene hčere in vnukov Lavre in Alena, ki je teti zaigral na harmoniko. Z njihovo pomočjo sama gospodinji, le drva ji nanosijo v hišo. Urejenost gospe Pepce se odraža tudi v čisti hiši v Bukovju na Bizeljskem. Pepca je po neuresničeni ljubezni z 22-leti šla gospodinjit k ugledni družini v Zagreb, po štirih letih se je družina preselila v Sarajevo in tam je bila eno leto, a ji kraj ni bil všeč in se je vrnila v Zagreb. Ob obisku domačih je bila izseljena. Po vrnitvi iz izgnanstva jih je čakala sicer revna, a cela domačija. Pri

95-letna Jožefa Golobič hiši je bilo devet otrok, deseti je umrl, ob njej še štiri sestre in štirje brati, oče je umrl v izgnanstvu. Živa je

le še leto dni mlajša sestra. Po vojni je šla gospodinjit v Ljubljano, k stricu Antonu Smehu, slovenskemu snemalcu, a je stric kmalu umrl, hkrati pa je bila tudi mama na smrtni postelji. Ostala je doma gospodinjiti bratu, čeprav s tem ni bila zadovoljna. Oba z bratom sta bila neporočena. Po sestrini smrti je skrbela za nečaka, ki ga je dobila kot 9-mesečnega dojenčka. Gospa Pepca si je pred 93. rojstnim dnem zlomila nogo, od takrat hodi ob bergli in se peš več ne odpravi k nedeljski maši v skoraj 5 km oddaljeno farno cerkev, kar je počela vsa leta. S. Vahtarič

BREŽICE – Na volilni konferenci so se zbrali člani Krajevne organizacije Društva izgnancev Slovenije (KO DIS) Brežice, ki so potrdili, da predsednica še naprej ostaja Emilija Držanič, ki je že doslej brežiško KO DIS uspešno in zavzeto vodila, kar je s pohvalo potrdil tudi podpredsednik DIS Jože Križančič. Podpredsednik Križančič je ob že znanih pridobitvah DIS poudaril, da mora katera koli oblast spoštovati generacijo, ki je bila materialno in moralno najbolj oropana, člani DIS-a pa morajo vztrajati in biti budni pri novem koraku za delno povrnitev škode ob porušenih domovih. Držaničeva in Križančič sta izpostavila lanski mednarodni kongres, ki so ga organizirali optanti – Italijani - in na njem žalili izgnance, naša oblast pa se temu ni znala odzvati, zato je treba preprečiti vse dejavnosti, ki izničujejo zgodovino. Ob tem sta opozorila na nujno udeležbo na letošnjem evropskem kongresu izgnancev in beguncev, žrtev

Emilija Držanič fašizma in nacizma, ki bo 6. junija v Ljubljani, ko bodo znova opozorili celotno Evropo na izgon Slovencev v letih druge svetovne vojne.

Predsednica Držaničeva je pojasnila, da v KO DIS delajo po široko zastavljenem programu DIS, vendar je njihovo delo usklajeno z razpoložljivimi možnostmi (s pohodi in izleti na spominska obeležja, obiski k bolnim izgnancem…). Skupščine se je udeležil tudi župan Ivan Molan, ki je poudaril, da se trpljenje izgnancev ne da opravičiti in ne izmeriti. Srečanje so s prijetnim kulturnim programom obogatili učenci OŠ Brežice z mentorico Zinko Škofca ter ravnateljico mag. Marinko Lubšina in pomočnico ravnateljice Darjo Mandžuka. N. Jenko S.

Častitljiva jubileja v Boštanju Devetdeset let Jožefe Šerbec

Od ishemije do nenadne smrti

BOŠTANJ - V župnijski cerkvi v Boštanju, ki letos obeležuje visoko starost 150 let, se je 25. marca s slavnostnim koncertom učencev in učenk Glasbene šole Sevnica pričel slovesen uvod v proslavljanje 500-letnice Župnije Povišanja sv. Križa Boštanj, saj velja leto 1509 kot leto osamosvojitve in ustanovitve Župnije Boštanj. Župnijo od leta 1997 vodi du-

GORNJI LENART - Konec marca je 90. rojstni dan praznovala Jožefa Šerbec iz Gornjega Lenarta (na sliki). V prijetnem druženju je med svojimi najdražjimi obujala spomine na prehojeno življensko pot. Njeno življenje ni bilo posuto samo s cvetjem, vendar je ni zadržala nobena prepreka. Pravi, da je recept za dolgo življenje potrebno iskati v zmernosti, vztrajnosti in dobro volji. Še vedno rada gospodinji, se sprehaja ter prebira časopise. Za njeno neizmerno dobroto, ljubezen in razumevanje so se ji iskreno zahvalili njeni štirje vnuki in štirje pravnuki. Vsi zbrani so ji zaželeli še na mnoga zdrava in zadovoljna leta.

ČATEŽ OB SAVI – Minilo je tretje leto, odkar je bil ustanovljen Koronarni klub Brežice. Nastal je iz spoznanja naraščajočega števila članov, da za svoje zdravje lahko največ naredijo sami. Ob lastni volji za zdravje pa se dobro zavedajo pomoči v psihični podpori in v strokovno usposobljenem zdravstvenem osebju, ki jo ti preko koronarnega kluba nudijo s številnimi predavanji in različnimi delavnicami, je zgolj povzetek predstavitve predsednika Antona Čančerja.

Uvod v praznovanje 500-letnice Župnije Boštanj je bil slavnostni koncert GŠ Sevnica. V glasbenem programu se je predstavila tudi skupina učenk na kljunasti flavti ter Duška Stopar na citrah.

Zakon ni izpolnil pričakovanj

šni pastir Alfons Žibert, ki je za praznovanje tako častitljivega jubileja pripravil sklop kulturnih in verskih prireditev. Te bodo potekala vse do konca letošnjega leta enkrat mesečno. Tako se bodo v mesecu aprilu, ob godu sv. Jurija, predstavili Ljudski pevci z gosti, maja bo potekala sveta birma, junija se bo s samostojnim koncertom predstavil Oktet Jurij Dalmatin. Poletnemu premoru bodo nato sledili še jesenski dogodki, ko bo predstavljen tudi zbornik o Župniji Boštanj. S.R.

ČATEŽ OB SAVI – Člani Društva za preprečevanje osteoporoze Posavje so pregledali delo preteklega leta, ki po poročanju predsednice Milene Jesenko temelji na usmeritvah Zveze DBOS in medicinske stroke, ki jih sproti seznanja z novostmi na področju diagnostike in zdravljenja osteoporoze. Uporabniki pestrega, dejavnega programa (predavanja strokovnjakov, terapevtske in hidrogimnastike, pohodov) so ženske in moški, ki imajo potrjeno diagnozo, in drugi, ki si želijo z določenimi preventivnimi aktivnostmi bolezni kosti pomakniti v čim kasnejše življenjsko obdobje. Tokrat so medse povabili namestnika varuha človekovih pravic Toneta Dolčiča, ki je spregovoril o pravicah bolnikov in invalidov iz zdravstvenega zavarovanja. V zakon je bilo vloženih veliko pričakovanj, vendar ni prinesel tistega, kar bi moral - niso še imenovani varuhi pacientovih pravic, pa tudi komisija dela zgolj na pol. Predavatelj ni govoril o posavskem zdravstvu, vendar je dal poudarek na prijaznosti in zaupnem razmerju med pacientom in zdravnikom, kar je po izkušnjah iz urada varuha človekovih pravic velikokrat kršeno. V primeru kršitev pravic, lahko pacienti pokličejo brezplačno tel. št. 080 15 30, na stacionarno 014750050 ali faks 014750040 na Dunajski 56 v Ljubljani, kjer bodo svetovali, ne pa reševali zapletov - ne želijo pa anonimnih pritožb. Za prijetno druženje je poskrbela komorna skupina prof. Anite Veršec iz Glasbene šole Brežice in recitatorka Hana Zorko. N. Jenko S.

Dober cvičkov letnik GADOVA PEČ - Pri Društvu vinogradnic in vinogradnikov Gadova peč, ustanovljenem pred dobrim letom, so na nedavnem občnem zboru ugotovili, da so uresničili veliko večino zastavljenih ciljev. Tudi sprejeti delovni program obeta, da je pred društvom še eno uspešno leto. Tako so že izpeljali letošnje uradno ocenjevanje svojih vin zadnjega letnika. Dvema strokovnima komisijama so pridelovalci ponudili kar 156 vzorcev ali znatno več, kakor pred letom dni, med njimi 120 cvičkov. Kot sta ob koncu ocenjevanja povedala predsednika komisij Katarina Merlin in Roman Šepetavc, je pokušina potrdila kakovosten letnik, saj je bilo lepih, harmoničnih in uglajenih cvičkov na pretek. Neuradno je najvišjo oceno, 16,07, prejel Bojan Kvartuh za cviček, pridelan v osrčju Gadove peči. Seveda sta komisiji zaradi cika, bekserja, oksidacije in premočnega žveplanja nekaj vzorcev cvička ter belih in rdečih vin tudi izločili. Zaradi tega bo po besedah Ivana Urbanča, predsednika Društva vinogradnic in vinogradnikov Gadova peč, še več pozornosti treba nameniti usposabljanju za boljše kletarjenje. V.P.

S srečanja Koronarnega kluba Brežice Dr. Mojca Savnik Iskra je srečanje obogatila s predavanjem o koronarni srčni bolezni, pri kateri je motena oskrba srčne mišice s krvjo. Srce je črpalka, ki v minuti požene 5 litrov krvi po telesu in da bi srce dobro funkcioniralo, mora biti dobro prekrvavljeno. To pomeni, da mora biti srčna mišica stalno oskrbljena s primerno količino kisika, pri zmanjšani oskrbi s kisikom pa ji grozi neke vrste zadušitev, strokovnjaki to stanje označujejo z izrazom ishemija (pomanjkanje krvi). Temeljno bolezensko dogajanje pri ishemični bolezni srca je ponavadi ateroskleroza (poapnjenje žil), ki povzroči zoženje ene ali več koronarnih arterij. Aterosklerotična prizadetost koronarnih arterij pomeni koronarno srčno bolezen, ki je daleč najpogostejša in najpomembnejša ishemična srčna bolezen. Gre za kronično bolezensko dogajanje, ki napreduje počasi in pritajeno, prizadetemu pa tudi več desetletij ne povzroča nobenih težav. Ko je prekrvavitev močno omejena, se zlasti pri telesnih ali duševnih naporih pokažejo tipični znaki oziroma težave, ki se opisujejo z izrazom »angina pektoris« - stiskanje v prsih. Ko mišične celice srca pričnejo odmirati, nastane srčni infarkt, ki je najhujša posledica koronarne srčne bolezni, sledi le še nenadna smrt. Zdravljenje koronarne bolezni obsega spremembo življenjskega sloga, zdravljenje z zdravili ter posege, s katerimi razširimo žile. N. Jenko S.

Zahrbten tihi morilec ČATEŽ OB SAVI – Pod sloganom „Za naše skupno zdravje“ so člani Posavskega in obsoteljskega društva za boj proti raku pregledali delo v letu 2008, ki ga je izčrpno predstavila predsednica zdravnica Alenka Krenčič Zagode in si zastavili program nalog za tekoče, ki bo kot že desetletje temeljil na strokovnih predavanjih in s primarno preventivo ozaveščanja tako članov kot ostalih prebivalcev. Tokrat so medse povabili strokovnjakinji Marjeto Keršič Svetel in Marjo Strojin. Keršič Svetelova je predstavila državni program Svit za presejanje in zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb na debelem črevesu in danki. Ta rak je zahrbten tihi morilec, saj več kot 1200 državljanov vsako leto zboli za to obliko raka, približno 700 pa jih zaradi te bolezni umre. Človek ima lahko raka na črevesu ali danki več let, saj se bolezen dolgo razvija brez očitnih bolezenskih znakov, ko pa se pojavijo resne zdravstvene težave, je običajno za učinkovito zdravljenje že prepozno. Strojinova pa je v svoji predstavitvi predvsem poudarila, da so predsodki povsem neutemeljeni, da se na povabljen program Svit, ki ga državni program omogoča, ne bi odzvali, saj le-ta rešuje življenja in prihrani veliko trpljenja. N. Jenko S.


POSAVSKA PANORAMA

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

13

Krčani na evropskem kongresu žrtev fašizma in nacizma KRŠKO - 19. marca dopoldan je v krškem Kulturnem domu potekal letni občni zbor krške Krajevne organizacije Društva izgnancev Slovenije 1941 - 1945. Ob sprejemu programa dela za letošnje leto so posameznikom, ki so aktivni v DIS vse od ustanovitve, podelili tudi priznanja. KO DIS Krško je bila ustanovljena kot društvo leta 1995 z namenom, da poveže izgnance in begunce s tega območja v enovito telo, ki si bo s krovno organizacijo Društva izgnancev Slovenije prizadevalo ohranjati spomin in opomin na grozodejstva druge svetovne vojne in ob tem podprlo tudi prizadevanja za povračilo odškodnin, ki izhajajo iz t.i. vojnih zakonov. Društvo, ki ga že dobro desetletje vodi Jože Habinc, je ob ustanovitvi štelo 460 članov, od tega jih je danes živečih 265 članov, katerih povprečna starost znaša 77 let. Kakor je poudaril Habinc, se nameravajo v letošnjem letu ob izvajanju že utečenih letnih programov dela in udeležbi na različnih manifestacijah, člani v velikem številu vključiti v priprave in se udeležiti tudi prvega evropskega kon-

pomorejo k poravnavi dolga iz preteklosti oziroma k izplačilom odškodnin oškodovancem s strani tedanjih agresorskih držav, kar izhaja tudi iz sklepov mirovne konference leta 1945.

Krški rojak iz Stare vasi in legendarni direktor Medexa Aleš Mižigoj, predsednik krškega DIS Jože Habinc in predsednica krovne organizacije Ivica Žnidaršič gresa žrtev fašizma in nacizma v letih 1920-1945, ki bo potekal 6. junija letos v Ljubljani. S kongresa, na katerem po besedah predsednice Društva izgnancev Slovenije Ivice Žnidaršič pričakujejo številno udeležbo predstavnikov sorodnih evropskih dru-

štev, nameravajo nasloviti na voditelje evropskih držav poslanico z opozorilom, da se ponovno formirajo in vse pogosteje z izgredi pojavljajo razne neofašistične organizacije. Na zavezniške državave iz 2. svetovne vojne nameravajo nasloviti apel, naj pri-

Sicer pa so udeleženci uradni del občnega zbora, ki so ga popestrili z recitali krški osnovnošolci ter s pevskimi nastopi tenorist Marko Železnik ob klavirski spremljavi Martina Šušteršiča in harmonikarja Adolfa Moškona, zaključili s podelitvijo priznanj posameznikom, ki so s svojim delom prispevali k ustanovitvi KO DIS, njegovi programski zasnovi ter izvedbi. Prejeli so jih Janez Arh, Franc Dernač, Anton Hotko, Ivan Puntar, Marija Sajko, Alojz Šribar, Slavko Šribar, Franc Vodopivec, Slavica Habinc in Jožica Petrišič. Bojana Mavsar

Štih še naprej na čelu krške borčevske organizacije

Privilegij ob Tomažu Zevniku

KRŠKO – 24. marca so se na letni skupščini Združenja borcev za vrednote NOB Krško sestali delegati iz krajevnih organizacij (KO) Zveze borcev občin Krško in Kostanjevica na Krki, ki so sprejeli poročila o delovanju Združenja v minulem letu, hkrati pa tudi program dela za letošnje leto. Najvišji priznanji organizacije sta ob tej priložnosti prejela Ivica Šemrl ter Nikolaj Žibret.

BREŽICE – Glasbena šola Brežice je pripravila recital, ki sta ga izvedla Tomaž Zevnik na klarinetu in s spremljavo na klavirju prof. Andreja Markun. Igrala sta dela C. M. von Webra, P. Chaussona, A. Uhla, F. Poulenca in

Združenje sestavlja šest KO, v katere je včlanjenih skupno 656 članov, od tega se je borčevskim vrstam v minulem letu pridružilo 95 novih članov, preminulo pa jih je 27. Hkrati je bila letna skupščina tudi volilna, delegati pa so predsedniško funkcijo še za en mandat soglasno potrdili dosedanjemu predsedniku Lojzetu Štihu, na podpredsedniško mesto izvolili Vilija Punčuha iz Kostanjevice na Krki, tajniška dela pa zaupali Marinki Preskar. Ob tem sta predsednik nedavno ustanovljenega Pokrajinskega odbora Zveze borcev Silvo Gorenc in predsednik krškega Združenja za vrednote NOB Krško Lojze Štih podelila dva bronasta znaka za posebne zasluge in prispevke trajnega pomena za krepitev organizacije in ohranjanje vrednot

narodnoosvobodilnega boja, ki sta ju prejela Ivica Šemrl iz KO Brestanica in Niko Žibret iz KO Krško. Sicer pa se je predsednik Štih v uvodu poročil o delovanju Združenja kritično odzval na aktualne teme in dogajanja. Kakor je dejal, prejšnja vlada ni izvajala potrebnih ukrepov na področju zdravstva, šolstva in ostalih področjih, žal pa tudi novoizvoljena vlada ne deluje skladno s pričakovanji: „Odločitve so medle, preveč je popuščanja opoziciji, kompromisi slabijo moč pozicije“. Kljub izraženemu nezadovoljstvu pa je po mnenju Štiha potrebno vlado podpreti pri njenem nadaljnjem delu, ji dati priložnost, da se utrdi na položaju in v vodenju, v prvi vrsti tudi zaradi tega, ker je man-

dat prevzela v izjemno neugodnem obdobju recesije. V nadaljevanju se je predsednik navezal tudi na odkrita grobišča izvensodnih pobojev po drugi svetovni vojni, pri čemer je dejal, da je njihova organizacija povojne poboje označila kot zločin in jih globoko obžaluje, vendar se tega po pol sedmem desetletju po dogodkih ne da z ničemer več spremeniti: „Ocenjevati celotno NOB in čas socialistične ureditve na osnovi povojnih pobojev je nesprejemljivo,“ pač pa bi morali, je še poudaril Štih, za objektivno oceno tedanjih dogodkov to poglavje prepustiti raziskovanju in analiziranju zgodovinarjev ter ostalih strokovnjakov, medtem ko bi se morala politika od te teme v celoti distancirati. Bojana Mavsar

Ansambel Orion na festivalu Komunikacija Slovenska polka in valček 2009 po slovensko Ansamblu Orion, ki prihaja iz Rake pri Krškem, se je še drugič zapored uspelo uvrstiti v finale največjega slovenskega narodnozabavnega festivala, ki bo potekal 3. aprila ob 20.30 uri v studiu RTV Slovenije v neposrednem prenosu. Lani se je ansambel predstavil s skladbo Na vaški veselici, ki je tudi dobila največ glasov gledalcev med polkami. Letos pa prav tako s polko Ženska stavka, za katero je melodijo napisal Brane Klavžar, besedilo pa Vera Šolinc. Letos jim bo ob strani stal še Jure Urek z baritonom, tako da se bo sestav ansambla za ta dogodek povečal. Sicer pa ansambel Orion sestavljajo Tatjana Mešiček, Bernardka Božič, Martin Božič in Matej Bizjak. Za njimi je naporno leto, ko so zelo veliko igrali in poleg tega še izdali prvo zgoščenko z naslovom Nisva si priznala. Orion si želi še naprej veliko nastopati in uživati v glasbi in se čez leto pojaviti še na kakem odmevnem festivalu.

RAZBOR - V Domu krajanov na Razborju je drugo soboto v mesecu marcu potekala že 56. in hkrati zadnja v 11. sezoni, vedno dobro obiskana prireditev Razborski večer. V kulturnem programu so nastopili glasbeni gostje Fantje od fare iz Sodražice, svoja likovna in kiparska dela je na ogled postavil Alojz Rak iz Dolenjega Boštanja, osrednji gost je bil dr. Vili Ščuka, zdravnik in psihoterapevt iz Nove Gorice, ki je na sproščen in slikovit način predstavil, kako poteka komunikacija po slovensko. S pesmijo Življenje sodobnega slovenskega pesnika Nika Grafenauerja pa je zaključila še en prijeten večer na Razborju moderatorka Breda Vidmar. S.R.

SENOVO - Nejc in Gorazd Pozvek sta 13. marca v knjižnici na Senovem predstavila njuno lansko alpinistično odpravo v Pamir, ki je, kot pravita, osrčje najvišjih gora na svetu. V sliki in besedi sta predstavila Kirgizistan, deželo, kjer življenje še vedno teče počasi, alpinistično smučanje s šesttisočaka ter življenje in preživetje alpinistov v visokih gorah. J.M.

DOBOVA – Po uspelem oktobrskem koncertu so ga dobovski Mariachi la Paloma (na fotografiji, foto: B.Kovačič) ponovili 22. marca. V Kulturnem domu so v nabito polni dvorani obiskovalcev, med katerimi je bil tudi brežiški župan Ivan Molan, navduševali z mehiško glasbo. Kot gostje večera so nastopili Jože Kobler, dobovske mažoretke in šentjernejska etno rock skupina Soddiha. Program je povezoval Andrej Pinterič. M. K. M.

Z leti nastane fina tkanina BREŽICE – Likovna družina KD Franc Bogovič Dobova je v Mestni hiši pripravila otvoritev članov Jožefa Radanoviča in Antona Savnika, ki je bil ustanovni član družine pred desetimi leti, zelo hitro pa se je družini pridružil še Radanovič. Sta dobra opazovalca, izvor njunih motivov pa je narava. Savnikovi začetki segajo v motive žganimi v les, Radanovič dodatno osupne s skulpturami iz lesa, Anton Savnik in Jožef Radanovič ko danes pod mentorstvom Ruže Prahin izražata veselje do ustvarjanja v slikanju z barvami in sta pri tem pogumno segla po barvni razgibanosti. Sicer je avtorja predstavil Branko Bogovič, Dobovski rogisti pa so prispevali k še višji frekvenci barvne, rezljane in žgane otvoritve. N.J.S.

Mladi Boštanj polni načrtov Tomaž Zevnik J.Goloba. Občinstvo, ki je napolnilo dvorano, pa je ob spremljanju recitala od navdušenja izprosilo še »bis«. Ravnatelj Dragutin Križanić pred recitalom: »Izredno prijetno je napovedati tak dogodek. Zato, ker je kulturni, in zato, ker je Tomaž naš bivši učenec, to pa je ogledalo naše šole, naših profesorjev in naših učencev. Sploh pa zato, ker je dogodek v današnjem času dokaz, da lahko človek naredi tudi kaj dobrega, dobrega za druge in tudi zato, ker je tak dogodek redek v našem okolju in ga je privilegij slišati in doživeti.« Tomaž končuje SGŠ v Ljubljani, zaželeti mu je ta hip le še uspešen izpit na Akademiji za glasbo. N.J.S.

Mestni atrij, CPB 17, Brežice

BOŠTANJ - Na občnem zboru v mesecu marcu so člani ŠKD Mladi Boštanj potrdili vodstvo društva, ki ga bo naslednji dve leti vodil dosedanji predsednik Gašper Dolničar. V društvu bodo tudi nadaljevali z vrsto zanimivih dejavnosti, s katerimi želijo razgibati družabno življenje v kraju in širše. V letošnjem letu so začeli z obnavljanjem mladinske sobe v TVD Partizanu, pomagali bodo pri obnovi kapelice v dolini Draga pod Topolovcem, pripravljajo se na tradicionalno kresovanje, ki bo potekalo 30. aprila. Z župnijo Boštanj bodo sodelovali pri dogodkih ob 150-letnici postavitve cerkve in 500-letnici župnije Boštanj. Članice in člani ŠKD Mladi Boštanj nadaljujejo tudi z aktivnim delom v okviru Mladinskega sveta Občine Sevnica in Turistične zveze Občine Sevnica, želeli pa bi ponovno oživiti delovanje folklorne skupine, ki je pred mnogimi leti delovala v okviru KUD Anton Umek Okiški. S. R.


14

KULTURA

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

Nova Rovanova dekleta

Radeški „Ples v zabojniku“

KRŠKO - V Kulturnem domu Krško je bila 17. marca otvoritev fotografske razstave Gorana Rovana z naslovom „Dekleta, dekleta... 2“. Prvi del istoimenske razstave je bil postavljen že leta 1986 v galeriji takratnega Delavskega kulturnega doma Edvarda Kardelja v Krškem v sodelovanju s Stojanom Šobo in je hkrati predstavljal Rovanovo prvo samostojno razstavo. Tako kot leta 1986 so v središču tokratne razstave dekleta, predvsem iz lokalnega območja, izbrane Goran Rovan ob naključno in spontano. V otvo- razstavljenih fotografijah ritvenem programu so sodelo- (foto: J. Macur) vali Tamara Vonta, Jožica Vogrinc, Drago Pirman, Stanka Macur, Simon Gomilšek in Janko Avsenak – člani nekdanjega Literarnega kluba Beno Zupančič ter gostja Estera Cetin.

RADEČE - Gledališko društvo iz Radeč se je 6. marca uspešno predstavilo že s tretjo premiero v tej sezoni. V polni dvorani Doma kulture v Radečah so tokrat predstavili ekološko pravljico pisateljice Helene Koncut Kraljič, ki je kot posebna gostja v dvorani spremljala gledališko igro. Zgodbo je dramatizirala in režirala Saša Plevel. Mladi igralci so na nevsiljiv način opozorili na odgovorno ravnanje z odpadki. Sreča-

Desetletje Kovačičevih grafik KOSTANJEVICA NA KRKI – V Lamutovem likovnem salonu kostanjeviške Galerije Božidar Jakac od 20. marca do 20. aprila razstavlja akademski slikar in grafik Bojan Kovačič. Gre za razstavo petdesetih grafičnih listov, nastalih v obdobju 1998-2008. Kovačič se je šolal na milanski akademiji Brera in vsa študijska leta vsakodnevno delal v grafičnih delavnicah lombardske prestolnice, na ljubljanski Dva Bojana – avtor razstave Kovačič Akademiji likovnih in direktor kostanjeviške galerije umetnosti pa nada- Božič ljeval izpopolnjevanje v grafični specialki v času najintenzivnejšega vzpona Ljubljanske grafične šole, je o avtorju na otvoritvi razstave povedal dr. Andrej Smrekar. Kovačičevo pedagoško delo, zdaj je redni profesor na oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani, je predstavila Kristina Preininger. P.P.

Senovske kulturnike bo vodila Ana Breznikar

Prizor iz ekološko obarvane predstave

Fotografska razstava »Planet Aluminij« SEVNICA - V galeriji na sevniškem gradu se je 19. marca z izbranimi fotografijami, nastalimi v tovarni aluminija v Kidričevem, predstavil ljubiteljski fotograf Srdan Mohorič. Spodbuda za fotografije, na katerih so zabeležene posebne oblike aluminija in motivi iz tovarne – v njej je bil 56-letni Ptujčan dolga leta zaposlen, je bilo sodelovanje s fotografom Stojanom Kerblerjem ter sodelovanje pri tovarniškem

li smo se z zabojniki za ločevanje odpadkov ter z odpadki, ki pristanejo v njih. Njihov dolgočasen dan razbije napačno odvržen odpadek, star radio, ki pristane med embalažo. Ta dogodek povzroči zaplet in prepir, ki ga začnejo reševati. K boljšemu vzdušju pripomorejo slovenske narodne pesmi, ki se spretno vključijo v zgodbo. Da je bila igra tako uspešno izpeljana, lahko poleg režije posebej izpostavim kostumografijo, ki je bila izvirna in se do potankosti zlila s sporočilom, prav tako so igro popestrili petje, glasba, dinamična koreografija plesa, scena in vsi ostali ustvarjalci, kar je v Gledališkem društvu Radeče že ustaljena navada. Poučno, prijetno in zabavno igro so gledalci v dvorani nagradili z zasluženim aplavzom. Prav prisrčen pa je bil zaključek, ko so nastopajoči mladi igralci prejeli rože ter jih podarili svojim mamicam za dan žena in kot zahvalo, ker jih skrbno vozijo na vaje. Po predstavi pa so vse obiskovalce povabili na družabno srečanje in zakusko, kjer so ob prijetnem kramljanju že delali načrte za naslednjo predstavo. Z. Hudoklin

Vlasta Marn, Rok Petančič, Srdan Mohorič in Stojan Kerbler na otvoritvi fotografske razstave na sevniškem gradu časopisu Aluminij. Ob iskanju posebnih fotografskih motivov je Mohorič spoznaval, da se lepota skriva v bližnjih posnetkih in to lepoto je predstavil tudi na razstavi, ki jo je poimenoval »Planet Aluminij«. »Srdan Mohorič nas uči, da je svet na zunaj grd, je pa tudi lep, le da se mu moramo dovolj približati. Avtor nam s podrobnostjo, ki je sami ne opazimo, pokaže to lepoto. S tem nas vpelje v novi svet, ki ga ne poznamo, lahko pa v njem vidimo neko estetsko ugodje; lahko nas tudi napoti k razmišljanju, spomni na preobrazbo sveta, minljivost ipd.,« je o fotografovem delu ob otvoritvi na sevniškem gradu povedal njegov mentor in prijatelj Stojan Kerbler. V uvodnem kulturnem programu ob otvoritvi fotografske razstave »Planet Aluminij« so sodelovale učenke OŠ Krmelj z mentorjem Marjanom Dirnbekom, pozdravne besede je izrekla direktorica KŠTM Vlasta Marn, spregovoril pa je tudi avtor, ki se v Sevnici prvič predstavlja. Smilja Radi

Najboljši se predstavijo

Malenin pesniški prvenec

BREŽICE – Na fotografski razstavi, ki so jo poimenovali »Najboljši se predstavijo« in so jo na ogled postavili 19. marca v galeriji brežiškega gradu, je svojih 50 fotografij prikazalo 24 avtorjev celjskega Društva fotografov Svit s 50 fotografskimi umetninami. Z izbranimi besedami so jih med obiskovalce pospremili krški podžupan Cvetko Sršen, direktor Posa-

VRHOVO - V Prosvetnem domu Vrhovo je 21. marca pesnica Nuška Golobič Jevtič-Malena predstavila svoj pesniški prvenec z naslovom Hvala ti. Gre za oblikovno in vsebinsko izjemno dovršeno knjigo ljubezenske lirike, ki so jo v priredbi

Ob otvoritvi fotografske razstave vskega muzeja Brežice Tomaž Teropšič, predsednik Društva Marko Rebov in Izidor Jesenko. Podeljenih je bilo tudi pet novih fotografskih nazivov. Peto besedo pa so med prisotne ponesle članice Ženskega pevskega zbora Prepelice iz Dolenje vasi pod taktirko Mire Dernač Hajtnik in ob spremljavi s kitaro ter kontrabasom Matjaža Prevejška. M. K. M.

Katarine Klajn občinstvu predstavili člani gledališke skupine Žaba gleda&išče. Program, odet v črnordečo barvo in s pridihom skrivnostnosti, nikogar ni pustil ravnodušnega. Nuški so ob izidu zbirke čestitke izrekli prijatelji, sokrajani, sodelavci in vsi, ki njeno pesniško dejavnost cenijo in jo podpirajo. Po uradnem delu večera so imeli obiskovalci priložnost knjigo kupiti ali jo samo prelistati ter poklepetati z avtorico in s številnimi gosti. Sledil je dolgo v noč trajajoči družabni del, ob prigrizkih in žlahtni kapljici so se kresale misli in morda rojevale nove pesmi. K. Klajn

SENOVO - Člani in podporni člani DKD Svoboda Senovo so se 13. marca zbrali na volilnem zboru članov, kjer so izvedli tudi volitve novega vodstva. Dozdajšnjemu predsedniku Zoranu Šolnu je namreč potekel mandat, kot tudi vsem ostalim članom organov društva. Za novo predsednico so za petletni mandat izvolili Ano Breznikar, za podpredsednika pa Vinka Hostarja. Novoizvoljena predsednica je poleg zahvale za zaupanje povedala tudi, da se je po petdesetih letih delovanja v društvu znašla pred največjim izzivom, a je že v nadaljevanju, ko je predstavila program dela, povedala, da optimistično zre v prihodnost.

VESOLJE JE NAD TABO, ODKRIJ GA!

javno opazovanje s teleskopi in predstavitev astronomskih dejavnosti, ob mednarodnem letu astronomije, petek, 3.4., od 18. do 22. ure, ploščad in avla KDK, v sodelovanju z Astronomskim društvom NEK

VESNA ZORNIK & ERIK MARENČE… TANGO, koncert sobota, 4.4., ob 20. uri, Klub KDK

ANGEL POD MASKO

predstavitev slovenskega prevoda knjige A.P. Kezeleta in projekcija filmov iz produkcije OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško torek, 7.4., ob 19. uri, Klub KDK, prost vstop

DOKUMENTARNI FILM MESECA:

SABINA, francoski dokumentarni film torek, 14.4., ob 19. uri in sreda, 15.4., ob 18. uri, velika dvorana, prost vstop

KULTURNI DOM KRŠKO

blagajna: 07/4880-194, info: 07/4880-190, e-mail: info@kd-krsko.si, splet: www.kd-krsko.si

BREŽICE – Na območni reviji otroških pevskih zborov, ki sta jo pripravila JSKD-OI Brežice in OŠ Brežice, se je v avli ETrŠ predstavilo devet zborov. Zapeli so otroški pevski zbor Pikapolonica vrtca pri OŠ Cerklje (na fotografiji) ter otroški pevski zbori iz osnovnih šol Brežice, Globoko, Velika Dolina, Pišece, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, Artiče in Dobova. Za ubrano petje mladih pevcev so skrbeli zborovodje Terezija Špiler, Zinka Škofca, Mateja Rožman, Tanja Špan, Dejan Jerončič, Vilko Urek, Ela Verstovšek Tanšek in Pavla Bunetič ter za spremljavo na klavirju Eva Marija Sopar, Simona Rožman Strnad, Vilko Urek, Karolina Stopar Vegelj, Ela Vertovšek Tanšek, Mateja Rožman, Pierina Cavaliere Mršić in Dejan Jerončič ter šolski Orffov instrumentarij in na violini Nina Vodeb. Revijo je povezovala Mateja Kovačič, strokovno pa spremljala Manja Gošnik Vovk. N.J.S.

KRŠKO - V krškem Kulturnem domu je 18. marca v organizaciji krške območne izpostave JSKD potekala tradicionalna pevska območna revija Pesem mladih src, na kateri so nastopili otroški pevski zbori iz sedmih osnovnih šol, in sicer dva zbora iz krške šole (na fotografiji Miške) ter po en zbor iz podboške, raške, senovske, kostanjeviške, leskovške ter brestaniške osnovne šole. Vsi otroški zbori so se obiskovalcem predstavile s po tremi pesmimi (umetno, slovensko ljudsko pesmijo in pesmijo po izboru zborovodje), strokovno pa je revijo spremljala Sonja Kasesnik iz Celja. B.M.


IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

15

750.000 evrov društvom in organizacijam na področju družbenih dejavnosti Občina Krško je konec lanskega leta objavila javne razpise za sofinanciranje programov na področjih socialnega in zdravstvenega varstva, kulture, tehnične kulture in športa ter za sofinanciranje programov za otroke in mladino. Zadnje odločbe in sklepe o izbiri programov in projektov je Občina Krško upravičencem poslala prejšnji teden in tako skupno razdelila približno 750.000 evrov. Nevladne in nepridobitne organizacije, društva ter ostali zavodi bodo za izvajanje programov socialnega varstva v letu 2009 prejeli 70.800 evrov, za področje zdravstvenega varstva 34.121 evrov, za izvedbo programov za krepitev zdravja pa 8.230 evrov. Gre za sofinanciranje programov, kot je pomoč osebam s posebnimi potrebami, posvetovalnica za mlade, programov za aktivno preživljanje prostega časa, programa za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj, letovanje otrok in mladostnikov z zdravstvenimi in socialnimi težavami, pomoč invalidom, terapevtska in rehabilitacijska pomoč, pomoč žrtvam nasilja, pomoč odvisnikom in ostalih socialnih programov za ohranjanje kakovosti življenja in zdravja. Področje kulture zajema vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižno – založniške, knjižničarske, glasbene, plesne, gledališke in lutkovne, literarne, likovne in fotografske, filmske in video dejavnosti ter varstva kulturne dediščine. Za programe z omenjenih po-

dobrih 268.000 evrov namenjenih za programe 68 športnih društev in ostalih izvajalcev športa, 70.000 evrov pa bo Občina Krško športnim društvom namenila za plačilo najema prostorov, v katerih bo potekala izvedba programov odobrenih na razpisu. S tem bomo športnikom omogočili približno 9.530 ur vadbe v zaprtih javnih športnih objektih.

dročij je Občina društvom, zavodom in samostojnim ustvarjalcem razdelila dobrih 103.000 evrov s čimer bo omogočila uresničitev 50 programov in 22 prireditev na tem področju. V tem znesku so zajeta tudi sredstva namenjena za financiranje opreme društev, ki so izkazala to potrebo. S 14.450 evri smo na osnovi javnega razpisa za družbene dejavnosti podprli tudi programe s področja tehnične kulture, ki zajema radioamaterstvo, modelarstvo, potapljaštvo, astronomijo in še nekatera druga področja. Poleg tega bomo za varstvo kulturne dediščine v letošnjem letu namenili 46.696 evrov, s katerimi bo sofinan-

Povabilo k sodelovanju pri občinskem prazniku Občina Krško vabi k sodelovanju pri oblikovanju letošnjega praznovanja občinskega praznika, ki bo potekal v začetku meseca junija. Komisija bo s pomočjo vaših predlogov oblikovala program prireditev in na podlagi katerega bodo k izvedbi povabljeni potencialni izvajalci programov. Vabimo društva in organizacije, da se prijavijo na naš razpis s svojo prireditvijo in tako počastijo naš skupni praznik. Razpisna dokumentacija je objavljena na www.krsko.si + oziroma jo lahko dvignete tudi v Kabinetu župana. Dodatne informacije posreduje Metka Resnik: 07/49-81-201. Predloge sprejemamo do četrtka, 30. aprila 2009, na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško (s pripisom: »Občinski praznik 2009«).

ciranih pet projektov, med njimi tudi obnova štirih kulturnih spomenikov, ki so jih posamezne župnije prijavile na javni razpis. Na področju dela z mladimi je 12 prijaviteljev letos prijavilo 22 programov, za katere je Občina Krško odobrila 36.310 evrov. Med družbenimi dejavnostmi Občina financira tudi programe s področja športa; interesno športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine, usmerjene v kolektivni in interesni šport, športno rekreacijo, vrhunski šport, šport invalidov ter razvojne in strokovne naloge v športu. Za ta namen je odobrenih nekaj več kot 300.000 evrov. Od tega bo

Poleg sredstev, razdeljenih z razpisi, Občina Krško sofinancira tudi redno delo Zveze prijateljev mladine (ZPM) v višini 19.782 evrov, v letošnjem letu pa bomo 50.000 evrov namenili še za kategorizacijo otroškega naselja ZPM v Nerezinah. Občina Krško s 36.998 evri sofinancira tudi delovanje območnega Javnega sklada za kulturne dejavnosti, 30.000 evrov pa letno nameni tudi za delovanje Športne zveze Krško. Skupno gre torej za skoraj 750.000 evrov sredstev, s katerimi Občina Krško ob podpori društvom in drugim neprofitnim organizacijam hkrati skrbi tudi za izvedbo družbeno potrebnih in koristnih aktivnosti.

Občina Krško je objavila razpis za sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode na območju občine Krško. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2009 v višini 245.000,00 EUR, in sicer 190.000,00 EUR za individualne hišne priključke in 55.000,00 EUR za male čistilne naprave. Za prvo odpiranje lahko kandidati oddajo vloge do prvega ponedeljka v mesecu aprilu, vloge se bodo sprejemale do porabe sredstev oziroma najkasneje do prvega ponedeljka v mesecu novembru. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško (v nadaljevanju: CPT Krško), CKŽ 46, 8270 Krško, na spletni strani CPT Krško (www.pckrsko.si) – rubrika Aktualni javni razpisi in na spletni strani Občine Krško (www.krsko.si) – rubrika Javni razpisi.

Stran pripravlja Občina Krško

Kulturni mozaik 2009 KRŠKO - V Kulturnem domu je 21. marca v organizaciji krške Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti potekal letošnji Kulturni mozaik, na katerem se z nastopi predstavijo kulturna društva iz območja občin Krško in Kostanjevica na Krki. Od skupno okoli 40 društev je trenutno okoli polovica aktivnih, na navedeni prireditvi pa se jih je z lastno produkcijo predstavilo deset: Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo, pevska skupi- Plesna skupina KD Svoboda Brestanica na Društva podeželskih žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, Ljudski pevci Ajda iz Dolenje vasi, pevci krške Lovske družine, plesni sestav Minatu KD Svoboda Brestanica, MPZ KD Anton Aškerc iz Koprivnice, Spomin – vokalna skupina Glasbenega društva Spomin iz Krškega, člani Društva ljubiteljev fotografije Krško ter Mirjana Marinčič iz KD Leskovec pri Krškem, ki je prireditev tudi povezovala. B.M.

Odstranitev usmerjevalne signalizacije, ki ni v skladu s pravilnikom V občini Krško prehajamo na drugo fazo nameščanja usmerjevalne signalizacije. Ta je že postavljena na desnem bregu reke Save, v aprilu pa bodo dela potekala tudi na območju Vidma. Istočasno pa bo potekalo odstranjevanje dosedanjih lamel, ki niso več v skladu s predpisano zakonodajo. Lastniki do sedaj postavljene signalizacije bi morali svoje označbe odstraniti v skladu z novimi predpisi. Tistim, ki tega niso storili, bo označbe odstranilo za to pooblaščeno podjetje. Lastniki odstranjene usmerjevalne signalizacije bodo lahko Usmerjevalne table slednjo prevzeli na sedežu CGP poslovnih subjektov, ki jih Novo mesto v bazi na Drnovem, bodo pooblaščene službe pojasnjuje vodja projekta Ro- začele odstranjevati mana Pečnik. Za usmerjeval- aprila ne table, ki označujejo poslovne subjekte v občini in morajo biti v skladu z Zakonom o javnih cestah in pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, bo Občina Krško v tem letu izdelala elaborat, ki bo predpisal način postavitve in označitve. Posamezna podjetja, ki bodo torej želela v prihodnje podrobneje opredeliti dostop do svojih poslovnih prostorov, bodo to lahko storila le v okviru določil elaborata. Postavitev pa bo v določenem deležu sofinancirala tudi Občina Krško. Občina si s projektom namreč prizadeva, da bi mesto pridobilo na lepši in bolj usklajeni podobi in večji prometni varnosti. Spomnimo, da projekt postavitve nove usmerjevalne signalizacije zajema turistično obvestilno signalizacijo, kulturne spomenike, varovana območja narave ter objekte znotraj območja znamenitosti ter javne ustanove in označbe obrtnih con.

Pomladansko čiščenje okolja v občini Krško Kot v preteklih letih Občina Krško tudi to pomlad poziva k čistilnim akcijam na svojem območju. K sodelovanju smo povabili Krajevne skupnosti, društva in ostale skupine občanov, v želji da pripravijo organizirano čiščenje in pobiranje odpadkov v okolici bivališč in v naravi. S tem namenom bo Občina zagotovila tudi ustrezno število kontejnerjev za odpadke in odvoz le teh na deponijo. Prijave zbiramo do srede, 22. aprila. Ocena zadnjih let kaže, da se število divjih odlagališč postopno zmanjšuje. K temu pa poleg predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki, rednega odvoza odpadkov in postopne sanacije divjih odlagališč s strani Občine Krško pomembno prispevajo tudi akcije čiščenja, v katere se vključujejo posamezniki. V preteklih letih so jih že organizirale krajevne skupnosti, lovske družine, ribiške družine, turistična društva, planinska društva, gasilska društva, potapljači, jamarji in drugi. Omenjene akcije vplivajo na dvig pozitivne zavesti krajanov do okolja in pripomorejo k čistejšemu okolju. Vsi, ki bi se želeli vključiti v organizacijo čistilne akcije, lahko za več informacij pokličejo Darka Anžička (49 81 300) ali Roberta Grošlja (49 81 314), ki na Občini Krško nudita pomoč pri izvedbi tokratnega spomladanskega čiščenja okolja.

KRŠKO – Kulturno društvo Grič je 26. marca v krški Dvorani v parku pripravilo prireditev, ki so jo poimenovali Pomladno prebujenje, z glasbo in poezijo v zeleno pomlad. Poleg članov društva so sodelovali učenci krške Glasbene šole s svojimi učitelji, program pa so povezovali Vidka Kuselj, Ivan Mirt in Branka Jenžur. Na fotografiji Trio Planike. (Foto: J. Macur) Na spletni strani www.krsko.si vas v anketnem vprašanju sprašujemo ali bi za vsakdanje opravke po mestu, v primeru ureditve varnih kolesarskih povezav, avto zamenjali s kolesom? Glasujte!

Razvoj občine Krško optimistično napovedujejo številni projekti, ki že potekajo ali pa so v fazi načrtovanja.

V sredo, 15. aprila, ob 16. uri, vas vabimo na javno predstavitev projektov, ki se oz. se bodo izvajali na območju Krajevne skupnosti mesta Krško. Predstavitev bo potekala v sejni dvorani A, na Občini Krško. Vljudno vabljeni vsi, ki se želite seznaniti z načrtovanim razvojem.


16

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

Pogovori o večnamenskem domu Pišece Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07, 65/07 in 56/08) ter 13. in 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Ur. list RS, št. 82/05) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice

javni razpis za direktorja Posavskega muzeja Brežice

Pretekli teden se je župan občine Brežice Ivan Molan skupaj z vodjo Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Alenko Laznik sestal s predstavniki Krajevne skupnosti Pišece, predstavniki Prostovoljnega gasilskega društva Pišece, Gradbenega odbora Pišece, predstavnikoma nadzora in izvajalca. Sprejet je bil sklep, da Občina Brežice in Krajevna skupnost Pišece usposobita večnamensko dvorano v domu Pišece. Z ureditvijo večnamenske dvorane in z vgradnjo vrat bo tretja faza izgradnje večnamenskega doma zaključena. Občina Brežice je za večnamenski dom Pišece namenila 80.000 evrov, od tega 50.000 evrov v letu 2008 in 30.000 evrov v letu 2009. Ogrevanje večnamenskega doma bodo

ta bo potrebno dogovoriti in zagotoviti sredstva v rebalansu za tekoče proračunsko leto ali pa projekt uvrstiti v predlog proračuna za leto 2010, kar je seveda odvisno od Ob-

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki pozna področje dela muzeja in ima vodstvene sposobnosti in izpolnjuje naslednje pogoje: • je državljan Republike Slovenije, • ima univerzitetno izobrazbo ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja, • ima najmanj 8 let delovne dobe, • izkazuje znanje slovenskega jezika in aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, • ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delih. Kandidati morajo poleg pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev predložiti tudi program dela muzeja za mandatno obdobje. Mandat direktorja traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Imenovani kandidat bo delo nastopil s 1.6.2009, delovno razmerje pa bo sklenil za določen čas, za čas trajanja mandata. Javni razpis se objavi v časopisu Posavski obzornik in na spletnih straneh Občine Brežice.

Večnamenski dom Pišece

Sestanek s predstavniki KS Pišece, PGD Pišece in gradbenim odborom Pišece sorazmerno z lastništvom in uporabo sofinancirali KS Pišece, PGD Pišece in Pošta Slovenije. Za nadaljevanje projek-

činskega sveta občine Brežice. Predstavniki KS Pišece so se strinjali, da župan občine Brežice predlaga sklep o od-

poletnih prireditev

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po končanem razpisnem postopku.

Več informacij o možnosti za pridobitev sredstev, Pravilnik o oddaji vlog in obrazci za prijavo so dostopni na spletni strani občine Brežice www.brezice.si.

OBČINA BREŽICE, OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA CESTA PRVIH BORCEV 18, 8250 BREŽICE s pripisom: »JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA POSAVSKEGA MUZEJA BREŽICE – NE ODPIRAJ«.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice

Osnovno poslanstvo Lokalne razvojne fundacije Posavja je omogočiti civilni družbi, da postane enakopraven sogovornik lokalnim skupnostim in gospodarstvu pri ustvarjanju prijaznega in bolj kakovostnega okolja za prebivalce in obiskovalce naše regije, pri čemer vzpodbuja prostovoljno delo in filantropijo. Med osnovne naloge LRF Posavja sodi: • pomoč nevladnim organizacijam pri njihovem rednem in projektnem delu, • zbiranje in razdeljevanje sredstev NVO-jem iz svojih skladov, ki se napajajo predvsem iz ne- proračunskih domačih in tujih sredstev, • promoviranje prostovoljnega dela in filantropije, • ozaveščanje gospodarstvenikov o družbeno odgovornem poslovanju, • zastopanje interesov nevladnega – civilnega sektorja v regiji. V letu 2009 je fundacija uspešno pridobila sredstva za izvedbo prioritetne projekta PRSTaN iz razpisa Ministrstva za javno upravo in sicer sredstva Evropskega socialnega sklada za operacijo, ki se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobljenost”; prednostne usmeritve “Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”. V nadaljevanju bo delo LRF Posavja osredotočeno na vzpostavitev sklada za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, kar bo prioritetna naloga nove uprave fundacije, ki bo v sladu s pravili imenovana do konca meseca junija tega leta. Aktivnostih LRF Posavja lahko spremljate na prenovljeni spletni strani www.lrf-posavja.si.

Večnamenska dvorana je prostor, ki povezuje krajane ob kulturnih dogodkih in družabnih srečanjih, v letošnjem letu bo dvorana med različnimi prireditvami gostila tudi prireditev ob 100. obletnici delovanja Kulturnega društva Pišece. Vir: Občina Brežice

Javni poziv za sofinanciranje Župan občine Brežice poziva vse neprofitne organizacije, društva in posameznike, ki so organizatorji na športnih, kulturnih, turističnih, humanitarnih, strokovnih, družabnih prireditvah v občini Brežice, izven območja krajevne skupnosti Brežice, da kandidirajo za sredstva, zagotovljena v proračunu Občine Brežice na proračunski postavki Poletne prireditve izven mesta Brežice. Vloge za dodelitev sredstev se oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Brežice ali pošljejo na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Vloge za dodelitev sredstev je potrebo oddati do 30.04.2009 na obrazcu, ki je priloga javnega poziva. Na vlogi mora biti jasno navedeno, da gre za Prijavo na javni poziv za sofinanciranje prereditev izven mesta Brežice.

Pisne prijave z dokazili je potrebno poslati v 15 dneh od objave javnega razpisa v zaprti ovojnici na naslov:

logu plačila dolga, ki ga KS odplačuje z delom intervencijskih sredstev za Osnovno šolo Pišece, ta sredstva pa se namensko porabijo za ureditev večnamenske dvorane. Sklep so svetniki Občinskega sveta na nadaljevalni 18. redni seji tudi sprejeli.

NOGOMETNA TEKMA Z NAMENOM Nogometni klub Brežice prijazno vabi na dobrodelno tekmo med NK Brežice in NK Olimpija Ljubljana Dobrodelna tekma bo v sredo, 15. aprila 2009, ob 17. uri na nogometnem stadionu v Brežicah. Namen dobrodelne prireditve je zbiranje prostovoljnih prispevkov za nakup zdravil, ki jih vsakodnevno potrebuje g. Branko Veble – Febo, legenda nogometnega kluba Brežice. Kontaktna oseba organizatorja prireditve: Nebih Zeneli, 041 405 578 Dobrodelno prireditev podpira tudi občina Brežice.

Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije (PRSTaN) je namenjena vsem posavskim nevladnim organizacijam in zajema občine Brežice, Krško, Sevnica, Radeče, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli. Nevladne organizacije se v naše dejavnosti vključujejo prostovoljno in brezplačno. Za lažje delovanje in boljšo dostopnost do naših dejavnosti smo dodatno vzpostavili tudi info točke po posameznih občinah. Zaživela pa je tudi spletna stran stične točke http://www.prstan.eu, ki jo bomo dopolnjevali z aktualnostmi za nevladne organizacije. Na spletni strani pa je tudi prostor za predstavitev organizacij ter izmenjavo izkušenj in znanj. V februarju in začetku marca smo izvedli uspešna seminarja o zaključnem računu za društva v Sevnici in Brežicah. Ves marec svetujemo društvom pri pripravi zaključnega računa in z njihovim pooblastilom oddajamo podatke v elektronski obliki na AJPES in DURS. V kratkem bomo pripravili tudi brezplačna usposabljanja iz projektnega dela, osnov računalništva in osnov računovodstva. Več informacij: Posavska Regionalna Stična Točka za Nevladne organizacije Lokalna razvojna fundacija Posavja Cesta prvih borcev 3/ I. nadstropje, 8250 Brežice 059/955-046, 041/345-344 info@prstan.eu http://www.prstan.eu

Ekipa PRSTaN-a: Andreja Pavlin, vodja projekta Mila Beno - Piltaver, računovodsko administrativna sodelavka Darinka Kerin, informatorka Aleš Urek, informator

Občina Brežice naznanja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zakot, ki bo trajala od 9.4.2009 do vključno 8.5.2009 na Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Zakot-Bukošek-Trnje, kjer bosta tudi knjigi pripomb. Predmet akta se nanaša na umeščanje novega stanovanjskega objekta v naselju Zakot z določitvijo arhitekturnih pogojev ter pogojev za prometno in ostalo infrastrukturno ureditev. Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko udeležite dne 22.4.2009 ob 15.30 uri v sejni sobi na Občini Brežice. Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen osnutek akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo v knjigi pripomb in na javni obravnavi ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, p.p. 132, Brežice. 

Župan Občine Brežice Ivan Molan


IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

17

Terenski ogled investicij v občini Sevnica Občina Sevnica je sredi intenzivnih gradbenih del, vezanih na izgradnjo HE Blanca in Centralne čistilne naprave Sevnica. Ob tem pa potekajo še številni drugi projekti in dela na različnih območjih občine. Zaradi boljšega poznavanja stanja izvajanja investicij je župan Srečko Ocvirk povabil svetnike Občinskega sveta ter predsednike krajevnih skupnosti, da si skupaj s sodelavci občinske uprave neposredno na tere-

Udeleženci terenskega ogleda (vir: foto arhiv Občine) nu ogledajo, katere investicije potekajo in kje natančno v prostoru se le-te izvajajo. Z avtobusom so prevo-

zili celotno območje občine, obiskali so vse krajevne skupnosti, tudi nekatere odročnejše predele občine ter

se ob tem seznanili z investicijami, ki so v teku ter tudi tistimi, ki se predvidevajo ali pa so že uspešno zaključene. Tako so lahko spoznali, kaj, kje in kako se izvaja na področju vodooskrbe, čiščenja odpadne vode, rekonstrukcije cest in ureditev druge cestne infrastrukture, ureditev ob izgradnji hidroelektrarne Blanca, kako potekajo ureditve posameznih krajevnih središč, investicije na področju šolstva in druge.

Tekmovanje za dijake gostinsko – turističnih šol Srednja šola Sevnica je gostila državno tekmovanje za dijake gostinsko-turističnih srednjih šol, ki ga je pripravila v soorganizaciji z Nacionalnim turističnim združenjem. Letošnje tekmovanje je potekalo na temo »Ukrepi za bolj trajnostni slovenski turizem«. Mladi so se na tekmovanje skupaj s svojimi

Ekošola kot način življenja tudi na OŠ Sava Kladnika Sevnica V šolskem letu 2008/2009 se je OŠ Sava Kladnika vključila v projekt Eko šola kot način življenja. Letošnja tema je sicer Zdravo življenje, vendar ne moremo nikakor mimo tega, da so naša skrb tudi odpadki. Šola v ta namen izvaja različne dejavnosti. V mesecu oktobru so izvedli eko tehniški dan in na šoli so potekale različne delavnice, v katerih so šolarji pridno izdelovali eko - igrače. Uporabili so svoje ročne spretnosti in odpadne snovi spreminjali v unikatne izdelke. V času izvajanja eko dneva na šoli so učenci

in učenke po vodstvom Alenke Povšič spoznali dejavnosti zbirnega centra za odpadke v Sevnici, ki deluje v sklopu Komunalnega podjetja Sevnica. Učenci si prizadevajo, da bi čim bolj poskrbeli za čisto in zdravo okolje, v katerem preživijo večji del dneva, zato v učilnicah zbirajo odpadni papir, v koše za smeti pa odlagajo plastično embalažo. V želji, da bi čim bolj gospodarno ravnali z odpadki, so naslovili prošnjo na Komunalo, da so jim postavili ekološki otok za potrebe šole, saj lahko tudi na tak način pripomorejo k

Pregled izvedenih del na projektu ČN Sevnica Zaradi interesa po čim hitrejšem dvigu vode v akumulacijskem bazenu HE Blanca je bil izveden pregled izvedenih del na projektu »Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica«. Naloga komisije v sestavi Zvone Košmerl, Anton Vetrih in Andrej Belna je bila dolžna ugotoviti, ali so objekti zgrajeni v skladu s pridobljenimi gradbenimi dovoljenji, dela izvršena skladno s projektno dokumentacijo, predpisi, standardi ter ali so inštalacije, tehnološke naprave in oprema vgrajeni kvalitetno in izpolnjujejo predpisane parametre. Po terenskem ogledu in pregledu vse razpoložljive dokumentacije je komisija ugotovila, da je stopnja zgrajenosti kanalizacijskega sistema Sevnica izvedena do te mere, da dovoljuje dvig vode v akumulacijskem bazenu HE Blanca na koto 172,50 n.m.v. od dne 18.03.2009 dalje.

Občni zbor Turistične zveze občine Sevnica Na Razborju je v petek zvečer potekal redni letni občni zbor Turistične zveze Občine Sevnica. Vodstvo zveze je ob tej priložnosti zbranim predstavilo delo zveze v preteklem letu ter program dela v tekočem letu. Zveza si prizadeva za sodelovanje pri vseh akcijah, ki so kakor koli usmerjene v razvoj in pospeševanje turizma prek društev. V ta namen organizira raznovrstna predavanja, tečaje in natečaje, svoje aktivnosti pa usmerja tudi v skrb za ohranjanje etnološke dediščine. Poseben poudarek namenja delu z mladimi in spodbujanju razvoja turistične misli v šolah. To uresničuje preko vsa- Zakonca Močivnik (vir: koletnega natečaja za osnov- KŠTD Razbor) ne šole z razpisom tem za raziskovalne naloge, kjer učenci spoznavajo svoje domače okolje. Zveza se zaveda tudi, da je eden osnovnih pogojev za razvoj turizma lepo in urejeno okolje, zato redno organizira ocenjevanja za najlepše urejene kraje, šole in vrtce v sklopu projekta »Moja dežela – lepa in gostoljubna«. V programu zveze je tudi sodelovanje z Zavodom za gozdove Slovenije, s planinci, obveščanje in informiranje v zvezi s turističnimi projekti ter povezovanje vseh dejavnikov, ki so potrebni za razvoj turizma. Na občnem zboru so bila podeljena tudi priznanja Turistične zveze občine Sevnica, katera so prejeli krajani Razborja, Turistična kmetija Močivnik, Aktiv kmečkih žena Tržišče, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica in Alenka Kozorog.

večjemu osveščanju mladih o pomenu gospodarnega ravnanja z odpadki. Že vrsto let skrbijo, da na šolskih površinah ni odpadkov in sicer tako, da vsaka oddelčna skupnost en teden v šolskem letu skrbi za urejenost okolja. Izdelan imajo seznam za celotno šolsko leto, razredniki oddelčnih skupnosti pa poskrbijo, da se dejavnost odvija po dogovoru. Turistična zveza občine Sevnica, ki sodeluje v projektu Moja dežela, lepa in gostoljubna, je vzela pod drobnogled zunanjo ureditev okolice naše šole. Opazili so sodelo-

vanje šole v različnih akcijah, ki so usmerjene v razvoj turizma in ekologije: zbiranje papirja, varčevanje z energijo, varčevanje z vodo, ekološki kotički, prijazni in vabljivi šolski vrtovi, okna in korita lepo ocvetličena in negovana, zbiranje za humanitarne namene, igrala… Dosegli so drugo mesto med osnovnimi šolami starejše gradnje v Posavju z urejeno naravoslovno učilnico na prostem. Na dosežek so izjemno ponosni in še naprej bodo skrbno iskali nove poti uresničevanja trajnostnega razvoja.

Predstavnice Srednje šole Sevnica (vir: Srednja šola Sevnica) mentorji pripravljali več mesecev. Izdelali so raziskovalne naloge in pripravili končne predstavitve, ki jih je tako kot naloge ocenila strokovna komisija. Naloga dijakov je bila, da v svojem okolju poiščejo podjetje, ki se srečuje z izzivi, povezanimi z razvojem trajnostnega turizma. Na tekmovanju so sodelovale srednje šole iz Slovenj Gradca, Radovljice, Sevnice, Novega mesta, Radencev, Celja, Izole in Ljubljane. Srednja šola Sevnica je dosegla odlično drugo mesto in s tem srebrno priznanje. Na tekmovanju je sodelovala z nalogo »Na kmetiji je lepo« pod mentorstvom prof. Mateje Traven. Zmago je odnesel Šolski center Slovenj Gradec z nalogo »Popotnik, postoj!«

Občni zbor GZ Sevnica

Delovanje društva Ozara

Gasilska zveza Sevnica je v Krmelju pripravila svoj občni zbor. Delegatom 15 prostovoljnih gasilskih društev so predsednik zveze Zvone Košmerl, poveljnik Gašper Janežič in predstavniki komisij Irena Mavrič, Suzana Kokove, Mirko Koritnik in blagajničarka Mira Šraj predstavili delo v preteklem letu in plan za naprej. Posameznikom so podelili tudi visoka gasilska priznanja in napredovanja v činih gasilski častnik in višji gasilski častnik. Gasilcem je vzpodbudne besede namenil tudi župan Srečko Ocvirk.

Župan Srečko Ocvirk se je srečal s predstavnico Društva OZARA, kjer sta govorila o delovanju društva in pomenu te organizacije za lokalno okolje ter načinu nadaljnje podpore društvu. Društvo OZARA je humanitarna organizacija, ki ponuja oblike rehabilitacije in podpore ljudem s težavami v duševnem zdravju, posebno skrb pa namenja tudi podpornim programom ter programom samopomoči. Župan je izrazil pričakovanje, da bo društvo pridobilo več sredstev iz bolj sistemskih virov financiranja in da bodo ob tem sredstva iz občinskega proračuna tako pridobljena sredstva le dopolnjevala.

Moduli EU na področju CZ V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani se je začel prvi od petih tečajev za vodje modulov, njihove namestnike in osebe za zveze, ki so jih države članice registrirale pri Evropski komisiji. Tečaja se je udeležilo 25 strokovnjakov iz evropskih držav. V okviru tečaja je bila tudi čezmejna, dvodnevna štabna vaja, ki je potekala v Brežicah v Sloveniji in v Samoboru na Hrvaškem. URSZR je bila na javnem razpisu skupaj z Nemčijo (Služba za tehnično pomoč) in Hrvaško (Državna uprava za zaščito in reševanje) izbrana za izvedbo petih izobraževalnih tečajev za module v okviru Mehanizma skupnosti za civilno zaščito v letu 2009. Slovenija tokrat prvič sodeluje pri izvedbi usposabljanj v okviru Mehanizma CZ in je tudi edina od »novih« članic, ki jo je Evropska komisija izbrala za izvedbo tečajev. Glede na to, da poteka štabna vaja regiji Posavje so se le te udeležili tudi predstavniki Regijskega štaba CZ in predstavniki občinskih štabov, poleg njih pa še poveljniki Gasilskih zvez v Posavju. Naslednji tečaj bo v začetku aprila.

Vodovod Cerov Breg V mesecu februarju se je pričela investicija v vodovod Cerov Breg, ki znaša skupno 35.000 EUR. V sklopu izvedbe projekta bo položen vodovod v dolžini 1800 metrov za oskrbo desetih odjemalcev s pitno vodo. Sredstva za izvedbo investicije so prispevali Občina Sevnica, Krajevna skupnost Boštanj, Krajevna skupnost Primož ter uporabniki sami. Dela se bodo zaključila do konca marca.

Celovito urejanje Tržišča Občina Sevnica bo skupaj s Krajevno skupnostjo Tržišče pristopila k celovitemu urejanju Tržišča. Na skupnem delovnem sestanku se je župan Srečko Ocvirk sestal s predstavniki krajevne skupnosti in podjetja Esplanada d.o.o., da se zagotovi pripravo kakovostne projektne naloge, ki bo upoštevala in združevala raznolike interese urejanja prostora v kraju.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) in po sklepu župana Občine Sevnica, št. 3505-0001/2008 z dne 26.03.2009, bo organizirana

javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 - večstanovanjski objekt Javna razgrnitev bo potekala v času od petka, 10.04.2009, do ponedeljka, 11.05.2009: • v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica v času uradnih ur; • v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v torek, 5. maja, ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Gasilskega doma Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica. V času javne razgrnitve in obravnave lahko na dopolnjeni osnutek podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi ali z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestih javne razgrnitve do konca javne razgrnitve. OBČINA SEVNICA Oddelek za okolje in prostor


18

ŠPORT

ROKOMETNI KLUB KRŠKO Krčani na pragu 1. lige Rokometaši Krškega so na najboljši poti, da uresničijo svoj prioritetni triletni cilj - uvrstitev v elitno slovensko rokometno ligo. Do izpolnitve tega cilja Krčanom manjka le ena zmaga. Do konca prvenstva so ostale še štiri tekme. V svoji dvorani Krčani naslednjo soboto gostijo Kočevje in v zadnjem krogu Maribor, med tem gostujejo v Ivančni Gorici in Radečah. Končnica prvenstva ima lahko različne scenarije. Edini, ki ne bi šel v prid Krčanom, je tisti, da Krčani izgubijo vse štiri tekme, Šmarčani pa tolikokrat zmagajo. Prvo »zaključno žogo« imajo Krčani že to soboto, zmaga bi razrešila še tisto malo negotovosti. Zato se v soboto v krški športni dvorani obeta veliki spektakel.

ŠMARTNO 99 HERZ F.B. – KRŠKO 29:37 (13:16)

Šmatno pri Litiji, Športna dvorana Pangrt, 500 gledalcev. Sodnika: Jure Cvetko in Brstin Kavalar (oba Celje). ŠMARTNO 99 HERZ F.B: Podkrajšek, Pregelj, Gradišek 6, Pihler 4, Bahovec, Muratovič, Verbajs 7, Vojin 4 (2), Derenčini 2, Cankar, Simončič 6 (1), Cenkar, Mandelj. Trener: Tadej Simončič KRŠKO: Medved, Miklavčič 3, Jazbec 6, Primožič, Zorc, Cehte, Šoba 2, Pfajfar, Brili, Drnovšek, Kukavica 9 (3), T. Čanžar 1, Šarenac 2, Plazar 7, F. Čanžar 5 (1), Savić 2. Trener: Oskar Kovač. Sedemmetrovke: Šmartno 5 (3); Krško 4 (4). Izključitve: Šmartno 10 min; Krško 10 min Diskvalifikacija: Medved (Krško), 54. min V srečanju istih nasprotnikov minulo jesen so sekunde delile Šmarčane od presenetljive zmage. Krčani so v zadnji sekundi rešili točko. Zato so bili Krčani pred sobotno tekmo zelo previdni. Zavedali so se tudi, da jih v Šmartnem čaka pekel. Naloga trenerja Kovača in njegovih varovancev je bila zelo težka. Na vročem parketu dvorane v Šmartnem so potrebovali vsaj točko. Krčani so zaupano nalogo opravili z odliko. Takrat, ko je bilo najtežje, so odigrali najboljše in dokazali ambicioznim gostiteljem, da so kvalitetnejše moštvo od njih. Tekmo je odlično odprl Jazbec, vendar se gostitelji niso predali, prevzeli so pobudo in v 13. minuti je semafor kazal 9:7 za gostitelje. Delni izid krških rokometašev 5:0 je vrnil stvari na pravo mesto. Blestela sta Kukavica in Plazar, do konca polčasa je bilo 3 zadetke prednosti za Posavce. Tekma je bila negotova vse do 43. minute, ko so krški rokometaši prvič povedli s petimi zadetki prednosti (18:23). To je bil začetek konca domačih rokometašev. Igro Krčanov je v tem obdobju zaznamovala odlična in zanesljiva obramba in hiter in učinkovit napad. Domači rokometaši enostavno niso mogli Krčanom do živega. Tekmo je z dvema krasnima zadetkoma zaključil Plazar in tako potrdil zasluženo zmago Krčanov. Edina senca na odlični predstavi Krčanov je bila poškodba Koste Savića, ki bo, upajmo, okreval do naslednje tekme. (z.p.)

V soboto gre zares

RK Krško vabi vse ljubitelje rokometa v Krškem in Posavju, da pridejo v soboto, 4. aprila, v krški hram rokometa in na ta način pomagajo krškim rokometašem pri uvrstitvi v višji rang. V soboto zvečer se bo v Krškem pisala rokometna zgodovina, s svojo udeležbo boste postali priče zgodovinskega uspeha krških rokometašev.

SDA premagali Trimo Trebnje!

Tudi v drugo so bili Krčani boljši od svojih vrstnikov iz Trebnjega. Visoka zmaga na prvi tekmi je mlade rokometaše malce ponesla in v tekmo so šli z veliko mero podcenjevanja. Igra ni bila na nekakšnem nivoju vendar, dovolj za vnovično zmago predvsem po zaslugah vratarja Plankarja in Kodriča, ki je mrežo nasprotnikov zatresel kar 13-krat. Tekma za pozabo! Do konca rednega dela še štiri tekme! Strelci: Bevc 5, Franko 1, Vovk 3, Zupančič 1, Kodrič 13, Ban 4, Sobotič 5, Omerzel 1, Andlovic 4.

SDB RK KRŠKO: RK CELJE 26:24

Po vseh težavah, poškodbah, boleznih in izgubljenih končnicah so igralci SDB končno prišli do tako želene zmage proti Celju. Krčani so znova dokazali, da gre za odlično ekipo in da bo v prihodnje treba na njih še kako računati. Celoten potek tekme je bil v znamenju domačih rokometašev, ki so odšli na polčas s 4 zadetki prednosti (15:11), v drugem delu pa je prednost znašala že neulovljivih 8 zadetkov. Kljub padcu v koncentraciji pri zaključnih strelih so Krčani na koncu zabeležili zmago z rezultatom 26:24. Potrebno je pohvaliti vse igralce za borbenost in požrtvovalnost pri igri v obrambi in pri vračanju v obrambo, saj ta dva elementa nista zaščitni znak te ekipe. V bodoče pa to bo!!! Strelci: Fabijan 2, Dimc 3, Bračun 1, Sobotič 6(1), Omerzel 4, Andlovic 10. RK KRŠKO : RK GRČA KOČEVJE SOBOTA 4.4.2009 OB 19.00 URI ŠPORTNA DVORANA SREDNJE ŠOLE KRŠKO

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

Športnika leta sta kladivaša BREŽICE - Športna zveza Brežice je že tretje leto zapovrstjo pripravila prireditev Športnik leta, na kateri so podelili priznanja najboljšim športnikom za njihove dosežke. Športnica leta je postala Barbara Špiler, naziv športnika leta pa so podelili Primožu Kozmusu. Zbrane sta na prireditvi v brežiškem Prosvetnem domu 19. marca nagovorila tudi brežiški župan Ivan Molan in predsednik ŠZB Stane Tomše. Diplome so prejeli člani in članice AK FIT Brežice Rok Deržanič, Tomaž Bogovič, Marko Špiler, Mateja Drobnič, Maja Petan, Rožle Bucalo, Vid Zevnik, Dejan Kozole, Tjaša Hojnik, Lucija Križnik, Tadej Srpčič, Kaja Žalec, Matic Kovačič; člani Strelskega kluba Brežice Vesna Kržan, Gabrijela Pešec, Simona Molan, Karlo Fundak, Tadej Sečen; člani Orientacijskega kluba Brežice Andraž Hribar, Bojan Jevševar, Jaka Piltaver, Vid Bogovič; člani DBV Katana Globoko Andraž Božičnik, Matej Žerjav, Matic Derenda, Andrejka Ferenčak, Tilen Kolarič, Dejan Harapin, Damjan Žerjav, Žan Obradovič, Jure Žabjek, Matej Knezič; člana SD Rudar Globoko Marjan

Primož Kozmus in predsednik Športne zveze Brežice Stane Tomše Preskar in Tomaž Zupan; čla- linc; član ŠD Razlag Čatež ni Karate kluba Brežice Jože Matjaž Avšič in članice ŽRK Ferenčak, Viktor Kopinč, Brežice Helena Fakin, KristiAljaž Petančič, Sandi Pete- na Gramc, Amelija Lesinšek,

Petra Markovič, Katja Medved, Vanesa Miler, Andreja Molan, Polona Muc, Larisa Nikolič, Nina Ogorevc, Mateja Suban, Helena Šoško. Športni znak so prejeli Peter Pšeničnik iz Društva borilnih veščin Katana Globoko, Jurij Rovan iz Atletskega kluba FIT Brežice in Franc Kolarič iz Strelskega društva Rudar Globoko. Plaketo so podelili Vladu Sabadošu iz Strelskega kluba Brežice in Atletskemu klubu FIT Brežice, najvišje priznanje pa je pripadlo članoma Atletskega kluba FIT Brežice Barbari Špiler in Primožu Kozmusu. Za kulturni program je s petjem poskrbela Nuša Derenda, s plesnimi koraki pa Plesno društvo Imani. M. K. M.

Posavski strelci uspešni doma Nogometaši v soboto spet pred in na tujem domačimi gledalci BREŽICE, LESKOVEC - S petim turnirjem sezone se je v Ljubljani končalo letošnje strelsko ligaško tekmovanje za pokal Slovenije z zračnim orožjem. Tekmovalci in tekmovalke Strelskega kluba Brežice so v seštevku točk obeh disciplin, puške in pištole, zasedli 3. mesto, samo s pištolo pa so končali na 2. mestu, kar velja za enega največjih ekipnih uspehov v 44-letni zgodovini kluba. Marok Sevnica je osvojil 11., Leskovec pa 45. mesto. Točkovanje zajema kategorije članov, mladincev in kadetov. Slovenska ženska reprezentanca s field samostrelom, v kateri sta bili tudi Leskovčanki Jelica Majstorović in Simona Levičar, pa se je na Hrvaškem udeležila tretjega dvoranskega evropskega prvenstva v streljanju na 18 metrov. Na tekmovanje so odšle sproščeno in z ne prevelikimi pričakovanji, vrnile pa so se z bronastimi kolajnami. Posamezno je bila Majstorovićeva 13., Levičarjeva pa tik za njo.

Uspehi in načrti konjeniškega kluba Posavje Krško KRŠKO, MOSTEC – 6. marca so se člani Konjeniškega kluba Posavje Krško zbrali na rednem letnem občnem zboru kluba na Mostecu pri Dobovi. Zadovoljni s svojim delom in doseženimi športnimi uspehi v preteklem letu so že zarisali načrte za nove podvige v letu 2009. V letu 2008 je bil Konjeniški klub Posavje Krško organizator tekmovalnega dne v počastitev praznika Občine Krško. Kot je v navadi, se je tudi teh dirk udeležilo rekordno število konj, kar lahko brez lažne skromnosti pripišemo vedno vzorno urejeni stezi, saj je znano, da je steza med najhitrejšimi v državi. Vsakoletno prizadevanje vseh članov kluba pod taktirko predsednika Jožeta Habinca omogoča, da je steza in organizacija dirk na zavidljivi ravni. Konjeniški klub Posavje je leto 2008 končal zelo uspešno. Člani kluba so se s 14 konji kasači udeležili vseh tekmovalnih dni, ki so jih organizirali kasaški klubi, in izvedli skupaj 96 štartov. Dosegli so 17 prvih, 12 drugih in 14 tretjih mest. Najboljši voznik sezone je bil Uroš Bernardič, ki je na lestvici slovenskih voznikov na 24. mestu med 126 nastopajočimi. Da v tej sezoni niso imeli voznika v samem vrhu lestvice voznikov, je kriva bolezen Martina Marsa. Glavni protagonisti sezone so bili Wichita (5. mesto), Monterry (16. mesto), Grace BE (18. mesto), Archer (23. mesto) in Baltazar lux (37. mesto). V letošnjem letu 2009 imajo člani kluba velike načrte, tako pri ureditvi samega hipodroma kakor tudi na športnem področju. Želja članov je, da bi v svoje vrste pritegnili čim več novih – mlajših članov, končno uredili lastninske odnose na hipodromu in da bi področje okoli hipodroma postalo tekmovalni in vadbeni poligon za kasaški in galopski šport ter preskakovanje ovir. Tekmovalni dan bodo izpeljali tradicionalno v okviru občinskega praznika občine Krško v nedeljo, 7. junija.

Kratke športne KARATE - Člani karate kluba SOLTEC Brežice so se udeležili državnega prvenstva JKA karateja na Prevaljah in osvojili dve kolajni. V borbah članic je Vesna Bezgovšek suvereno osvojila naslov državne prvakinje v JKA karateju, članska ekipa v postavi Velimir Jukič, Sandi Petelinc in Blaž Žgank pa je v bojih osvojila bron.

JU-JITSU - V Sevnici se je odvijalo letošnje tretje tekmovanje v ju-jitsu tehnikah za otroke do 14 let. Udeležilo se ga je 154 tekmovalk in tekmovalcev iz šestih slovenskih klubov, med njimi tudi ekipa DBV Katana Globoko. Iz njenih vrst so v svojih kategorijah zmagali Tamara Žarn, Tjaša Cizl, Žiga Haler, Domen Srpčič in Jan Zupančič.

KRŠKO - Nogometaši NK Krško so v spomladanskem delu prvenstva 2. SNL še neporaženi. V zadnjih dveh tekmah proti Šentjurju ter Beli krajini so iztržili 4 točke ter se s 26 točkami nahajajo na četrtem mestu. V soboto se pričenja 3. del prvenstva, znano je že, da bodo Krčani prvo tekmo igrali doma. Krčani so 22. marca gostovali v Šentjurju. Na zelo slabem terenu niso mogli razviti hitre in kombinatorne igre, kljub temu pa so bili skozi večino srečanja dominantni. Najbolj sporna trenutka tekme sta bila že v prvem polčasu, ko so domači v svojem kazenskem prostoru dvakrat igrali z roko, vendar sodnik v nobenem primeru ni dosodil najstrožje kazni. Tako se je srečanje končalo z neodločenim rezultatom 0:0. V soboto pa so Krčani na stadionu Matije Gubca gostili vedno neugodno ekipo Bele krajine iz Črnomlja ter jo premagali z rezultatom 2:0. Krški nogometaši so od začetka narekovali tempo ter z napadalno igro goste prisilili, da so se branili. V 30. minuti sta Pilipovič in Baković izpeljala lep napad po levi strani, po predložku Bakovića pa je vedno borbeni Ihbeisheh z neubranljivim strelom premagal gostujočega vratarja. V 60. minuti je gostujoči branilec v kazenskem prostoru zrušil Drnovška in sodnik je pokazal na enajstmetrovko, iz katere je Pilipovič povišal vodstvo Krčanov na 2:0. Do konca tekme velja omeniti še prečko Lazanskega iz 25 metrov. Za krškimi nogometaši so tako v spomladanskem delu že 4 tekme, na katerih so zbrali 8 točk. Pod vodstvom Roka Zorka so začeli igrati napadalen in kombinatoren nogomet, zato vas vabimo, da že v soboto ob 16.30 uri skupaj z nami uživate v novi predstavi NK Krško. G.P.

Podboški košarkarji uspešno zaključili sezono PODBOČJE - Košarkarji Košarkarskega kluba Podbočje so prvo sezono v 2. slovenski košarkarski ligi končali na dobrem 7. mestu. V 12-članski 2. SNL – vzhod so v 22 krogih dosegli deset zmag, 12-krat so parket zapuščali poraženi, a kljub temu sezono končali s pozitivno koš razliko 1743:1722. Po številu prejetih košev so bili celo četrti med ekipami v ligi. Med zmagami velja posebej izpostaviti nekaj zmag nad znanimi ljubljanskimi ekipami: doma so ugnali tako na koncu četrtouvrščeno Ilirijo kot petouvrščeno Ježico, doma in v gosteh pa mlado ekipo Union Olimpije. Na domačem igrišču so bili blizu zmagam tudi na tekmah proti tretjeuvrščenemu Dravogradu, obema ekipama iz Celja ter proti ekipi Logo Grosuplje, ki se je skupaj z ekipo Maribor Messer uvrstila v kvalifikacije za 1.B slovensko ligo. Trener Franc Rozman je ponosen tudi, da so bili med prvimi petimi ekipami na fair play lestvici. Z izkušnjami iz minule sezone se bodo podboški košarkarji v naslednji sezoni morda še lažje borili za še višja mesta. P.P.

Šport v Posavju ATLETIKA - Radeški atleti so uspešno nastopili tudi na zadnji tekmi dolenjskega pokala v dvoranskem atletskem mnogoboju v Črnomlju. V konkurenci 114 učencev in učenk iz 7 dolenjskih atletskih klubov in 4 osnovnih šol so medalje za AK Radeče osvojili Noel Novak Žibert, Eva Pepelnak, David Remar, Aljaž Renko, Marko Pepelnak in Tanja Zupan.

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

ŠAH - Društvo upokojencev Sevnica je organiziralo ekipno in posamično šahovsko prvenstvo Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavja za leto 2009. V ekipnem tekmovanju je v konkurenci 4 ekip zmagala ekipa DU Krško v postavi Zvonimir Meštrovič, Hilmija Ahmatovič, Volčanšek Jože, Tomaž Žnideršič in rezerva Albin Voglar. Meštrovič je zmagal tudi v posamični konkurenci 19 šahistov.


MLADI

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

19

Spoznavali so pomen vode

Koprivniška šola bo imela sadovnjak

KOSTANJEVICA NA KRKI - Na OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki so 20. marca v okviru eko dneva in mednarodnega projekta Ekošola kot način življenja pripravili zaključno predstavitev šolskega projekta »Voda - življenje okoli nas«.

KOPRIVNICA - V okviru projekta Eko šola kot način življenja, katerega namen je spodbujati in ozaveščati o zdravem načinu življenja, so 19. marca na OŠ Koprivnica pričeli s sajenjem sadnih dreves. Šola si je že nekaj časa prizadevala, da

Vodilna tema celoletnega projekta, v katerem so sodelovali učenci od 1. do 9. razreda, je bila voda, ki predstavlja bistvo življenja. „Skupni cilj je bil raziskati pomen vode ter pestrost voda v okolici, pridobivati vseživljenjsko znanje ter osveščati o pomenu ohranjanja planeta Zemlje,“ je poudarila ravnateljica Melita Skušek. V različnih delavnicah so se na zaključek projekta pripravljali vse leto: izdelovali so že skoraj pozabljene mlinčke, raziskovali pot potoka Obrha od izvira do izliva, spoznavali koristne življenjske navade, povezane z vodo, se seznanjali, kako lahko varčujemo z vodo v lastnem domu, se posvečali poskusom z vodo, z njo so pove-

zali tudi literarno, glasbeno, plesno, fotografsko in likovno

vali njene fizikalne značilnosti, poskušali so se približati

Projekt je predstavila ravnateljica Melita Skušek (levo), šolski pevski zbor pa je zapel šolsko in eko himno. ustvarjalnost, se preizkušali življenju v ribniku, v angleški v vodnih športih, raziskovali in novinarski delavnici pa zapestrost rastlinstva in žival- beležili utrip ekodneva. Prostva v reki Studeni in spozna- jekt je koordinirala Katarina

Zahrastnik, pomagala pa ji je Lidija Stipanič. Na predstavitev so v goste povabili domače ribiče, Zdravstveni dom Krško in Potapljaški klub Vidra iz Krškega, katerega predstavnika sta predstavila opremo in delo potapljačev ter življenje v reki Krki, kot ga običajno spremljajo lahko le potapljači. Na zaključni predstavitvi projekta so podelili tudi nagrade najuspešnejšim ustvarjalcem šolskega foto natečaja na temo Voda, načrtovano sajenje dveh sadnih dreves, ki so ju prejeli v okviru akcije »10.000 sadnih dreves v vse slovenske ekošole in ekovrtce« pa so zaradi slabega vremena prestavili za nekaj dni. P. Pavlovič

Skupaj danes in jutri

Češka veleposlanica v Artičah

PODBOČJE - Na OŠ Podbočje so 25. marca pripravili dan odprtih vrat z naslovom »Skupaj danes in jutri«, na katerega so povabili starše učencev. Medtem ko so starši prisluhnili predavanju Majde Lašič Lončarič na temo »medsebojni od-

ARTIČE - Artiška šola izvaja že nekaj let projekt Pomladni dan, vodi ga učiteljica Alenka Cizel, v okviru katerega povabijo v goste zanimive osebe. 24. marca so gostili češko veleposlanico Ivano Hlavsovo, dogodka pa so se udeležili predstavniki učencev iz ostalih brežiških osnovnih šol ter brežiška

»Devetarji« so na delavnici o drogah prisluhnili izpovedi nekdanjega odvisnika Tonija Hočevarja.

Z leve: ravnateljica Vesna Bogovič, češka veleposlanica Ivana Hlavsova in moderatorka Mateja Jankovič Čurič

nosi v luči vrednot«, so učenci v svojih razredih sodelovali na delavnicah. Teme delavnic, na katerih so sodelovali tudi zunanji sodelavci, so bile (od 1. do 9. razreda): prijaznost; medsebojno spoštovanje; poštenost, odkritost; sodelovanje, medsebojno zaupanje; strpnost; prijateljstvo; medsebojno spoštovanje; strpnost, drugačnost; dobri medsebojni odnosi; droge. Po končanih delavnicah so rezultate predstavili staršem, za konec pa so v šolski telovadnici mamice razveselili z darilci, ki so jih izdelali v dopoldanskih delavnicah. P.P.

podžupanja Patricia Čular in mag. Stanka Preskar, predstojnica novomeške enote Zavoda za šolstvo. V uvodnem nagovoru je spregovorila ravnateljica Vesna Bogovič, pogovor je usmerjala učiteljica Mateja Jankovič Čurič, osnovnošolci pa so gostji, ki ji gre vsa pohvala za čudovito govorjeno slovensko izrazoslovje, zastavljali najrazličnejša vprašanja o njenem življenju, delu, vtisih o naši državi in ljudeh, ki jih srečuje, pa tudi o predsedovanju njene države, ki v tem polletju predseduje Evropski uniji. M.K.M.

Nastop otrok vrtca Brestanica Pomlad v Velikem Podlogu BRESTANICA - 26. marca so se otroci iz vrtca Brestanica na že tradicionalnem marčevskem nastopu v dvorani osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica predstavili svojim družinskim članom in vsem, ki radi prisluhnejo njihovi ustvarjal-

VELIKI PODLOG - Učenci in otroci iz vrtca pri podružnični šoli Veliki Podlog so 24. marca pripravili prireditev ob materinskem prazniku z naslovom „Prišla je k nam pomlad“. Do zadnjega kotička napolnjena večnamenska dvorana v Velikem Podlogu je lahko

Spominska fotografija po posaditvi prvega sadnega drevesa bi imela lasten sadovnjak in to jim je ob pomoči Kozjanskega parka, ki je podaril 18 sadik sadnih dreves in Mercatorja, tudi uspelo. Učenci so pripravili kratek kulturni program, nato pa je sledil pozdrav in govor ravnatelja šole Jožeta Ivačiča. Dogodka so se udeležili tudi župan Občine Krško in poslanec v državnem zboru Franc Bogovič, direktor Kozjanskega parka Ivo Trošt, predstavnica Mercatorja Ivica Bračun in predstavnica Društva prijateljev mladine Koprivnica Brigita Roštohar. Bogovič in Trošt sta nagovorila učence in jih vzpodbudila k zdravemu načinu življenja in odgovornosti za okolje, nato pa sta simbolično posadila prvo sadno drevo.

Seliškarjeve mule zaživele v slikah 40 učencev KRŠKO – Mnoge generacije se bržkone še spomnijo zbirke kratkih partizanskih pripovedi z naslovom Mule, ki jih je spisal slovenski pesnik in pisatelj Tone Seliškar in katerih rdeča nit so prav te svojeglave živali, ki so med drugo svetovno vojno pogosto partizanom služile za tovorjenje hrane, streliva ipd. Z

Mladi so v delavnici upodabljali vtise iz Seliškarjevih črtic z naslovom Mule. mulami se je nedavno skozi pisateljeve pripovedi srečalo tudi 40 učencev iz vseh osnovnih šol občine Krško, kakor tudi iz Srednje šole Krško, ki so na podlagi prebranih zgodb 27. marca ustvarjali ilustracije v likovni delavnici v krški osnovni šoli. Z namenom, da to tematiko iz naše polpretekle zgodovine približajo na poljuben in ustvarjalen način mladim, so navedeno delavnico v sodelovanju z šolami že tretjič organizirali v Združenju borcev za vrednote NOB Krško. Nastale risbe bodo v Združenju najprej postavili na ogled na razstavi, zatem pa risbe strnili tudi v publikaciji z naslovom Še pomnite, tovariši. Kakor so poudarili v vodstvu organizacije, je namreč ravno to eden glavnih pomenov in namenov delovanja Združenja borcev, da se iz roda v rod ohrani pomen narodnoosvobodilnega boja in ob tem spoštljiv spomin na padle žrtve druge svetovne vojne, ki so izborile tedanjim in bodočim rodovom neprecenljiv pomen za narod – svobodo. B. M.

Bogato in koristno delo ZPM Krško v javno dobro nosti. Najmlajši otroci so s svojo prisrčnostjo ter glasbenimi točkami očarali prav vsakega obiskovalca. Otroci obeh starejših skupin pa so združili moči ter se predstavili z glasbeno pravljico »Pikapolonica in pikice«. Pikapolonica se je s pomočjo travniških živali in cvetic naučila šteti. Vsi pa lahko upamo, da nastop ni osrečil le otrok, ampak da bo pikapolonica prinesla srečo vsem nam, ki živimo in delamo z otroki ter jih imamo radi. H. Zupančič, foto: J. Macur

Voda kot vrednota življenja DOBOVA - Na dobovski Osnovni šoli so 18. marca izpeljali naravoslovni dan s tematiko Voda kot življenjska vrednota in z namenom, da ugotovijo, kako bi lahko zavarovali in prihranili vodo, saj je življenjsko nenadomestljiva. Učenci viš-

je stopnje so bili razdeljeni v 13 skupin, ki so raziskovale in primerjale, izdelovale in zapisovale, odpravili pa so se tudi na črpališče Glogov Brod. Svoje izsledke so predstavili na okrogli mizi, ki so se je udeležili tudi ravnateljica Biserka

videla, da so pomladi naproti najprej veselo zakorakali Gumbki in zaplesali Korenjaki (otroci iz vrtca). Učenci 2. razreda so nadaljevali z odlično zaigrano uprizoritvijo žogice Nogice, 1. razred pa je zapel pesmici o sinički ter o sebi kot sončkih. Učenci 4. in 5 razreda so pokazali spretnosti z žogo, ples in skeč. Navdušil je pevski zbor z ljudskimi pesmimi, ki ga vodi učiteljica Eva Kink, na prireditvi pa jih je spremljala še mojstrica citer Jasmina Levičar. Prireditev sta vodili in komično prepletali vzgojiteljica Darja Cesar in učiteljica Eva Kink. D. Cesar Čančer, predsednik Krajevne skupnosti Dobova Mihael Boranič, brežiška podžupanja Patricia Čular in predstavnik KOP-a Darko Ferlan. OŠ Dobova ima pod svojim okriljem podružnico v Kapelah, ki je na posebni kulturni svečanosti v kapelskem Gasilskem domu kot 550. šola v Slo-

veniji 26. marca slovesno podpisala eko listino. V nagovoru je ravnateljica Čančerjeva dejala, da je za njimi prav poseben korak, prav tako je tudi član nacionalne koordinacije eko šole Franci Dovč izrazil zadovoljstvo, da jim je uspelo narediti „šolo za prihodnost“. M. K. M.

KRŠKO - V Krškem je prejšnji torek potekala skupščina Zveze prijateljev mladine Krško, katere so se udeležili predstavniki društev prijateljev mladine iz občine Krško in prostovoljci, ki so zastopali samostojne oblike delovanja pri ZPM Krško. Na skupščini ZPM Krško so obravnavali poročila o izvajanju programa in poslovanja, realizacijo finančnega načrta za leto 2008 in poročilo Nadzornega odbora, ki je med drugim poročal, da je seznanjen s sklepi Upravnega odbora v letu 2008, ki se nanašajo na reševanje problematike Otroškega naselja ZPM Krško v Nerezinah. Iz pregleda poročil o realizaciji programa ZPM Krško za leto 2008 je bilo razvidno bogato in koristno delovanje ZPM Krško v javno dobro, kar obenem potrjuje smotrnost izrabe javnih sredstev, ki so, kot je razvidno iz poročil o izvedbi posameznih projektov, s prostovoljnim delom mentorjev in vseh drugih prostovoljcev ZPM Krško, tudi oplemenitena. Skupščina ZPM Krško je po dodatnih obrazložitvah predsedujoče Danice Zalokar ter predsednika ZPM Krško Branka Janca in daljši razpravi članov sprejela tudi Program in finančni načrt ZPM Krško za leto 2009, ki vključujeta tudi ponovno izvajanje počitniških letovanj v Otroškem naselju ZPM Krško v Nerezinah na otoku Lošinju. S.M.


20

PANORAMA, OBVESTILA PREJELI SMO

Kje bo dobilo službo 2000 študentov fakultete za turizem v Brežicah? Kot vsaka stvar ima tudi fakulteta za turizem dve plati. Lahko pričakujemo več pozitivnih učinkov: predvsem cenejši študij za študente in njihove starše iz Občine Brežice in Posavja, še večji mladostni utrip in dogajanje v Brežicah in druge. Ima pa fakulteta seveda tudi negativne učinke: Fakulteta je za občino Brežice bistveno predraga - vsi stroški doslej in v prihodnosti, skupaj z zagotavljanjem prostorov, bo občino Brežice stalo vsaj 3 milijone evrov. (Mariborska univerza, v okviru katere bo delovala fakulteta, daje več svojih sredstev za fakultete, ki se ustanavljajo v Mariboru, kot za brežiško. Tudi tako veliki planirani stroški, ki jih prikazujejo, so neprepričljivi - verjetno si bodo posamezniki dobro napolnili svoje žepe). Ta investicija bo onemogočila ali upočasnila izvedbo drugih bolj pomembnih projektov v občini Brežice, med katere spadajo tudi: projekti za večjo varnost ljudi in otrok (pri nekaterih OŠ hodijo otroci po nezavarovanem cestišču brez enega metra pločnika, nevarni odseki cest, kjer se ponavljajo prometne nesreče, ...), nekateri občani še nimajo zagotovljene stalne pitne vode, zagotavljanje primernih prostorov za krajane, društva in mladino v vsaki KS, dosti občanov se vozi še po makadamski cesti do doma vsaj minimalna športna infrastruktura in programi vadbe v vsaki KS, športna dvorana Brežice, kje je še vedno skoraj 7 milijonov evrov na bremenu občinskega proračuna, in mnogo drugih. Kot je zagotovil predstavnik Mariborske univerze, naj bi se na fakulteto vpisalo skupno 460 študentov letno. Po petih letih bo torej več kot 400 iskalcev zaposlitve na področju turizma, v naslednjih petih letih skupno 2000, nato pa še več. KJE BO 2000 ŠTUDENTOV FAKULTETE ZA TURIZEM DOBILO SLUŽBO??? (Kajti so še druge fakultete za turizem v Sloveniji in verjetno tudi v Zagrebu!). V življenju je potrebno biti optimist in včasih tudi sanjati. Toda sanjarjenje na slabih temeljih ne vodi nikamor. (Poleg tega v družbi potrebujemo še številne druge poklice primanjkuje zdravnikov, gradbenih delavcev, itd). Čas, kot neizprosen sodnik, bo pokazal, ali je bila investicija v fakulteto za turizem upravičena ali pa je bila neupravičeno trošenje velike količine davkoplačevalskega denarja v občini Brežice in žal tudi trošenje denarja mnogih študentov in njihovih staršev. Ivan Sušin, občinski svetnik SLS

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

Razočarani smo nad poravnavo Upravičenci vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (JTKO) iz vasi Črešnjice, Zasap in Hrastje smo vložili pritožbo na poravnavo, ki naj bi jo sklenila Občina Brežice z Državnim pravobranilstvom. Pritožbo smo poslali na Občino Brežice in oddelek Državnega pravobranilstva v Novem mestu 27. 2. 2009, vendar od omenjenih do sedaj »niti bu niti mu«, bi rekli naši predniki. Telefonsko omrežje smo gradili v letih 1978/1979, in sicer na pobudo krajana Antona Arha, ki je tudi organiziral odbor za gradnjo v vaseh Črešnjice, Zasap in Hrastje. Bili smo samoplačniki vsega materiala, strokovnih del takratnega PTT-ja in izvajalci vseh gradbenih del na začrtani trasi. In nato je bil v samostojni Sloveniji sprejet zakon o vračanju vlaganj v JTKO. Sam sem že skoraj pozabil, kdaj smo začeli prvič zbirati razna potrdila o vlaganju v JTKO, saj smo upravičenci iz leta 1979 imeli takšno srečo, da se je na KS izgubila vsaka sled o naših vlaganjih. Ko smo te zbrane in nepopolne podatke zbrali in jih dostavili na KS, se potem leta in leta ni zgodilo nič. Leta 2007 meseca novembra pa se je spet začelo, saj smo morali naša vlaganja prilagoditi državnim pravilnikom o podatkih za ugotavljanje višine vračila vlaganj v JTKO. Te zadeve naj bi oddali do 15.12 2007 in tako se je tudi zgodilo. Po približno enem letu tišine in neobveščanja pa šok za opravičence te skupine - dobili bomo 80,00 € zato, ker smo sami gradili omrežje. Ne mislim razglabljati, kaj je počela naša pravična oblast, da bi bilo potrebno čim manj vrniti in kako so bili aktivne naše komisije v občinskem merilu, ki bi morale zastopati interese upravičencev, ne pa biti podaljšana roka oblasti. Moti me pa, da na PTT-ju oziroma njegovem nasledniku Telekomu nimajo nikakršne dokumentacije o našem projektu ali naših vlaganjih, saj tako trdijo na KS in občinske komisije. Poudaril bi tudi neki drug podatek iz zakona ZVVJTO, ki v 4. členu govori o najmanjšem odbitku od naših vlaganj. Pri tem me moti, da so denarni prispevki, prikazani v tabelah po poslovnih enotah, različni. To pomeni, da je nekomu iz območja poslovne enote Kranj odbit veliko manjši del kot nam v območju poslovne enote Novo mesto. Iz tega sledi, da so upravičenci iz Kranja v veliko boljšem položaju kot upravičenci iz naše PE, zato se mi zdi, da smo neenakopravni ali pa si zakon narobe razlagam. Zato bi bilo dobro, da se organizira neko srečanje s pravobranilko, da nam neukim razloži ta zakon in njene odločitve glede vračil. In nenazadnje, v našem primeru je tudi še neka druga dilema, saj so našo skupino samovoljno združili z drugo skupino, ki ima z nami stične točke le v tem, da je iz iste KS in da je leto izvedbe isto. Vložek v delu in denarnih prispevkih pa je bistveno različen in nam tako bistveno znižuje vračilo. Ne vem, če je kdo imel takšna pooblastila, da je brez vednosti nas upravičencev naredil kaj takega. In končno sem pričakoval pravičnost države o razdelitvi teh sredstev, če so se že lotili takšne izvedbe. Mislim, da sem naštel samo dejstva in da ne bom s tem pismom nikogar razburil, saj se nekateri počutijo kot dežurni krivci. Srečko Furlan, Črešnjice

POROČILI SO SE V brežiški, novomeški in celjski porodnišnici so rodile: • Petra Grajžl, Krško – deklico, • Zinka Kostanjšek, Bistrica ob Sotli – dečka, • Mateja Zajc, Brežice – deklico, • Ines Drame, Krško – dečka, • Klavdija Bizjak, Narpel – dečka, • Renata Predanič, Zgornji Obrež – deklico, • Helena Cemič, Raka – dečka, • Erika Golob, Brežice – dečka, • Urška Batič, Orehovo – dečka, • Renata Merhar Kranjc, Gabrijele – dečka, • Klementina Žvar, Krmelj – deklico, • Mojca Golob, Dobrava pri Škocjanu – deklico, • Rozika Urbanč, Jelše – dečka, • Sergeja Žibert, Lončarjev Dol – deklico, • Romana Bratuša, Srebrnik – dečka, • Jerica Prepadnik, Sevnica – dečka, • Lidija Cizel, Gornji Lenart – dečka, • Tanja Barišić, Gazice – deklico, • Jana Pinterič, Kapele – dečka, • Mojca Mikez, Brežice – deklico, • Suzana Baznik, Hrastje pri Cerkljah – deklico, • Špela Križanić, Curnovec – dečka, • Nika Šarlah, Bistrica ob Sotli – deklico, • Ivana Horvat, Brežice – dečka, • Bernarda Jene, Tržišče – dečka. ČESTITAMO!

Društvo študentov Brežice D

• Jasmin Ibrić, Lipnica in Mohida Kadrić, Velenje, • Martin Kranjc, Vinji Vrh in Sonja Debogović, Brežice, • Marjan Novoselič, Ribnica in Stefanie Kruschke, Nemčija. ČESTITAMO!

Zahvala Ob hudi nesreči, ki naju je doletela v noči iz 7. na 8. december 2008, ko nama je pogorela hiša, bi se rada zahvalila vsem, ki ste nama priskočili na pomoč v najhujših trenutkih in nama pomagali, da sva si vsaj začasno uredila življenje. Zahvaljujeva se gasilcem PGD Podbočje in PGE Krško, policistom in sovaščanom, ki ste pomagali pri gašenju požara. Hvala tudi Rdečemu križu, Občini Krško, Krajevni skupnosti Podbočje in vsem krajanom, ki ste nesebično darovali denarno in materialno pomoč. Še posebej se zahvaljujemo vsem sosedom, posebno Romanu in Faniki Strojin, ki sta naju sprejela in nama ponudila nov dom, ter prijateljem in znancem, ki ste nama kakorkoli pomagali in nama še pomagate. V želji, da bi čim prej postavila nov dom, še enkrat vsem iskrena hvala. Stanko Godler in Milka Prah

BREŽIŠKA INFO TOČKA

Predstavitev DŠB-ja na Škisovi tržnici

Že 3. leto zapored branimo naslov najbolj inovativne stojnice med več kot 50 študentskimi društvi!!! Tudi letos vas bomo presenetili!

Inštrukcije za srednje šole in ostale:

- Angleščina - Matematika - Nemščina + Ruščina

Za dodatne informacije pokliči 041 77 77 61 ali se javi na naši info točki - BIT (CPB 17, nasproti Občine Brežice).

- 2. Čistilna akcija »Brežice, moje čisto mesto« - Kuharski tečaj - Sklop večih neformalnih izobraževanj in delavnic

Madonna četrtek, 20. Avg 2009, 20:00 Hipodrom Stožice Ljubljana

THE KILLERS Nedelja, 7. Jun 2009, 18:00 Hipodrom Stožice Ljubljana

Kupi karte v BIT-u in prejmite majhno nagrado!

www.drustvo-dsb.si

najugodnejše fotokopiranje, printanje, vezave za naše člane...


PROSTI ČAS

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

AVTOR: MATJA HLADNIK

FANTIÈ, DEÈEK

SPREMLJEVALEC BOGA EROSA

TOMA AKVINSKI

OGNOJEK

NAROD

AFORISTIN REISER (ARKO) AM.ZNAMKA OBLAÈIL

SHERYL CROW GORSKE REŠEVALNESANI

KRASTAÈA

VVE pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki Gorjanska cesta 2 8311 Kostanjevica na Krki v skladu z Zakonom o vrtcih (Ur.l. RS št. 100/2005-UPB2 in 25/2008- DZvrt)

UPORABA VSLABE NAMENE SVOD NADNAMI

21

objavlja

RAZPIS POMOÈ: AJN.ESK, PAPUA,REL, REDOKS, ULAKA

ERVIN FRITZ

VRSTA IGLAVCA

PLOVILO BREZ POGONA OBVLEÈNI LADJI

ZAŠÈITA VITEZA

NAŠA 13-MESTNA ŠTEVILKA

VRSTA KEMIJSKIH REAKCIJ

NAŠA POPEVKARICA (NECA)

ZANESENJAK HRIBNAD LOŠKO DOLINO

za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2008/2009 (od 1.09.2009 do 31.08.2010)

PALICA PRI BILJARDU

NAŠA SMUÈARSKA SKAKALCA BOGDAN INBINE AVSTRALSKIIGRALEC HUNT

VKLJUÈITEV

Vrtec bo predvidoma izvajal dnevne programe v trajanju od 6 do 9 ur. Dnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 16.00 ure.

PLAÈILNA KARTICA VEZMED IONI MADAR ROLETA, NAVOJNICA

NADALJEVANJEGESLA

PSETO, ŠÈENE ROBERT REDFORD MANJ RODNA PŠENICA

OSTANEK PRI GORENJU

PODROÈJE, DEJAVNOST

IZBRANKA SANJSKEGA MOŠKEGA (NATAŠA) PRISPEVEK

ZDRAVILO

IGRALEC TENISA NORINA RADOVAN

TVORBA VPANJU MOÈ IGRALCA VTOÈKAH IGRALEC

SINEAD MEHKA SNOV,KIOSTANE O’CONNOR POODSTRANITVI UTRDBA SIROTKEIZPOSNETEGA OBTEMZI MLEKA VLONDONU

PREBIVALCIGOÈ IGRALNIŠKO MESTOV NEVADI (LAS)

DOLGO OBDOBJE, VEK GRŠKA MUZA PETJA DERIVAT AMONIAKA

IGRALEC SEVER

ENOTNOST NARKOTIK PEVEC D.M.P. (ALAN) ORG. ZDRU. NARODOV

HUDO NALEZLJIVA ÈREVESNA BOLEZEN

18.ÈRKA ARABSKE ABECEDE

DIRIGENT HUBAD

NOVINAR DOBERŠEK

ŠVEDSKI AVTO

MIRAN ALIŠIÈ

GUSTAV OGRIN

VINKO ŠIMEK

ZGORNJI DEL GLAVE

IZGINJANJE

ORIENT. RIEVO GANJE

SPODNJI DEL POSODE

Otroka morate vpisati tudi, če boste varstvo potrebovali šele sredi šolskega leta. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok. Sestavo komisije ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca. Starši oziroma zakoniti zastopniki boste pisno obveščeni o rezultatih vpisa najkasneje do 30. junija 2009.

TOYOTIN TERENEC

ÈISTITI, SNAITI

TVVODITELJIN IGRALEC (JONAS)

USCHI WOLFF

Vpis bo potekal v mesecu aprilu 2009 do vključno 4. 5. 2009.

ZAÈASNA ODSTAVITEVZ DELOVNEGA MESTA REKA NA ŠKOTSKEM

DEL NOVE GVINEJE KISLA REPA ALI ZELJE

SREDIŠÈE VRTENJA

VRSTA, SORTA

Otroci bodo vključeni v skupine prvega (od 1. do 3. let) in drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo) ter kombinirane skupine teh dveh obdobij. Posamezni program se bo izvajal, če bo prijavljenih zadostno število otrok.

LETALSKA DRUBA BRITISH EUROPEAN AIRWAYS

Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopniki dvignete v svetovalni službi v šoli, v vrtcu ali na spletnih straneh Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (Vrtec) in Občine Kostanjevica na Krki. Ravnateljica Melita Skušek, prof.

GRŠKI JEZIK

Geslo križanke pošljite do četrtka, 9.4.2009, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško s pripisom »KRIŽANKA«. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

Vita Marin, salon masaže, pedikure in manikure, Aleksandra Gramc s.p., CPB 47, 8280 Brestanica

Geslo 06/2009 številke: OBČUTITE NASMEH NA VAŠI KOŽI Nagrade: 1. nagrada: masaža z zlatom, v vrednosti 60 € 2. nagrada: osnovna nega obraza z masko 3. nagrada: estetska pedikura 4. nagrada: depilacija nog

Nagrajenci 06/09 številke: 1. Magda Glas, Dolenji Leskovec 30b, 8280 Brestanica 2. Andreja Ribič, Gubčeva ulica 14, 8250 Brežice 3. Stanislava Renko, Prnovše 24, 1433 Radeče

NE ZAMUDITE IZJEMNO DOŽIVETJE OB GLASBI, PLESU, SMEHU, KOMEDIJI, RESNICI in EROTIKI!

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija Atrij

Vabljeni na Ljudsko univerzo Krško, Dalmatinova ulica 6 / stavba stare glasbene šole /

v

ZAPOSLITVENI KOTIČEK VSAK DAN med 8.00 in 12. 00, OB SREDAH med 14.00 in 18.00

na BREZPLAČNO svetovanje o iskanju zaposlitve. Pomagali vam bomo pri: iskanju ustreznih delodajalcev, izdelavi načrta iskanja zaposlitve, pisanju prošenj in življenjepisov ter pripravi na zaposlitvene razgovore z delodajalci.

Obiščite nas ali pokličite 07/488-11-62.

KRŠKO - V jeseni 2008 me je prijetno presenetila nova ponudba krške Univerze za tretje življenjsko obdobje za literarni oziroma bralni študijski krožek. Na prijazno povabilo profesorice Marije Lelić, naše mentorice, se nas je zbrala skupina »sorodnih duš«. Ne prihajamo na učne ure, ampak na prijetna druženja, pogovore o prebranih knjigah. Beremo zanimive od-

Glasba RUDOLF GAS, koreografija ANJA ROBIDA, igrajo TINA GORENJAK, KRISTIJAN GUČEK, KATJA ŠANTL, MAJA MARTINA MERLJAK, ANJA ROBIDA, Režija: Zvezdana Mlakar

Kjer se dotikata zelena Vrbina in staro mestno jedro Brežic

IŠČETE ZAPOSLITEV? ŽELITE IZBOLJŠATI SVOJE NAČINE ISKANJA ZAPOSLITVE? BI RADI NAPISALI DOBRO PROŠNJO?

Bralni krožek na LU Krško

TERME ČATEŽ - PETEK 10.4.2009 ob 2000 Večnamenska športna dvorana

Predprodaja vstopnic: PUNKT, PETROL, TIC Brežice, TIC Terme Čatež, INTEGRAL Brežice, Urbo media, KOMPAS, GOSTILNA LES, Mladinski center Brežice, BIT (Brežiška info točka) WWW.EVENTIM.SI

S Posavskim obzornikom na ogled mjuzikla Prava dekleta! Vstopnice prejmejo: Zvonimir Blas, Sevnica; Melita Resnik, Senovo; Judita Hahn, Sevnica; Alenka Leskošek, Zabukovje; Breda Urek, Artiče; Suzana Domitrovič, Bizeljsko.

Bralni krožek na LU Krško lomke in se pogovarjamo o občutkih, ki nam jih prebrane vsebine pustijo. Pet nas je udeleženk krožka - z našo mentorico šest, pa imamo čisto pravi bralni krožek. Brale smo pesmi Toneta in Marka Pavčka, pesmi Neže Maurer in doživete pesmi naše Ane Vodeb. Spoznale smo vsebine tako slovenskih kot tujih pisateljev. Naša mentorica nam je svetovala romane, ki so name naredili nepozaben vtis, obogatili so me. Verjamem, da vse. Zame je povsem nova, dragocena izkušnja, pogovor o vsebini, naša različna opažanja. Brez Ane, Milke, Marije, Zofke in seveda naše mentorice Marije te izkušnje – darila ne bi bila deležna. Naše urice se za letos iztekajo, vendar se že veselim jeseni, ko upam, da nadaljujemo z našim druženjem in še koga privabimo zraven. Sredstva za delovanje študijskih krožkov zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in Občina Krško. Hvala vsem in nasvidenje! Članica ŠK Jožica Mencin


22

OBVESTILA

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009 Hitro čas beži, a v naših srcih ostal boš vedno ti

Z A H VA L A

Srce je omagalo, dih je zastal, pošle so ti zadnje moči, za vedno zaprl si trudne oči.

ZAHVALA V 39. letu starosti nas je v hudih bolečinah za vedno zapustil naš ljubljeni

PRIMOŽ PUNTAR

Prvega aprila je minilo deset žalostnih let, odkar nas je zapustil naš dragi

(uslužbenec Telekoma Krško).

V 77. letu nas je zapustil dragi ate, dedek, pradedek, brat in stric

IVAN GORENC iz Krškega

Ob boleči izgubi očeta zahvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali sveče in cvetje.

Hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prižigate sveče in postojite ob njegovem mnogo preranem grobu.

Usojeno mu ni bilo, da bi se mu izpolnile želje, ki jih je želel. Kruta bolezen je bila močnejša in ga je izstrgala iz naših src. Zato naj se na ta način ZAHVALIMO vsem skupaj in vsakemu posebej, za prav vse kar ste storili za našega Primoža.

Vsi njegovi.

Žalujoči: Njegova Vladka in vsi, ki ga imamo radi

Žalujoči vsi njegovi.

MIRKO RAČIČ

Ni je večne bolečine, kot na lepe dni obujati spomine...

V SPOMIN Prvi april 2008, tako žalosten in boleč, dan, ki prezgodaj je prišel, dan, ko še ni bil čas, da si odšel

IVAN VRHOVŠEK Veniše-Raka

Hvala ti, Ivan, za vse kar si nam dal. Dal si nam ogromno. Ljubezen, ki nikoli ne umre. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki postojite pri njegovem grobu z lepo mislijo nanj in mu prižigate svečke. Vsi njegovi.

MALI O G LA S I

Prodam vinograd s 650 mladimi trtami in zidanico v Brezovici nad Podbočjem, cena po dogovoru, možnost najema. Tel.: 051 380 079

Prodam zazidljivo parcelo v okolici Ljubljane v izmeri 1.300 m2. Tel.: 041 882 745

Prodam vinograd s 400 trtami in vikendom, elektrika, asfalt, na lepi sončni legi v Mrzlavi vasi. Tel.: 07 495 9537

Prodam vinograd na Sromljah ali dam v brezplačen najem. Tel.: 031 428 470 Prodam gozd v Selah pri Dobovi, ugodna cena. Tel.: 07 496 8480 Prodam zazidljivo parcelo z vinogradom na Malkovcu v velikosti 18 arov, asfalt, voda in elektrika do parcele. Tel.: 031 486 778 Prodam gozd, 6000 m2, k.o. Koritno, zelo dober pristop. Tel.: 07 495 7152 Prodam vinograd in zidanico, 0,33 ha na lepi sončni legi, ter vino modra frankinja, mešano belo in rdeče. Tel.: 031 858 594

Prodam enosobno stanovanje v velikosti 36 m2 na Vidmu, zraven hotela v Krškem, cena 41.000 €. Tel.: 051 310 233 Prodam Ford Fiesto, letnik 1993, za rezervne dele, cena 80 €. Tel.: 041 868 446 Prodam Hondo Civic 1.4 GL, metalik sive barve, cena 400 €, letnik 1990, reg. do 28.5.2009. Tel.: 031 497 861 Prodam Audi A3 1.9 TDI, 110 KM, prva reg. 2001, prev. 210.000 km, metalik moder, opravljen velik servis, cena 6.700 €, ter mizo, hrast, nova 120x40, cena 80 €. Tel.: 041 514 129

Prodam Seat Cordoba 1.9 SDI, letnik 2002, srebrna metalik barva, klima, ohranjen, garažiran, možna menjava, cena 4.300 €. Tel.: 070 874 120 Prodam Renault Clio 1.2, letnik 1994, prev. 211.000 km, cena 450 € oz. po dogovoru. Tel.: 041 580 101 Prodam osebni avto Passat 1.9 TDI, 131 KM, odlično ohranjen, letnik 2002, prev. 148.000 km, modre barve, registriran celo leto. Tel.: 041 722 836 Prodam Opel Astra 1.6, 5 vrat, letnik 1995, reg. do 07/2009, metalik sive barve, prev. 150.000 km, odlično ohranjen. Tel.: 041 812 784 Prodam Fiat Marea 1.9 JTD weekend, 105 KM, letnik 1999, prev. 250.000 km, temno modre barve, klima, 2x airbag, servo, cena 2.300 €. Tel.: 051 823 515 Prodam Honda Jazz 1.4, 5V, 11/04, prev. 27.800 km, klima, abs, servo volan, ogrevana el. ogledala, magic klop, prva lastnica. Tel.: 031 868 166 Prodam Jugo 45 koral, letnik 1992, v zelo dobrem stanju, reg. do 16.4.2009, cena po dogovoru, prvi lastnik. Tel.: 07 492 7621

dobro ohranjen, temno modre barve, 3 vrata, cena po dogovoru. Tel.: 031 342 235

Prodam diatonično harmoniko, novo, tri vrstno, B, ES, AS, glasilke, tip A mano, cena 1.600 €. Tel.: 031 815 191

Prodam Kia Pride 1.3, letnik 1999, 5 vrat, evro kljuka, prev. 45.000 km, cena 700 €. Tel.: 041 299 420

Prodam računalnik Intel Celeron 2800 Mhz, 512 Mb, Ram ddr, grafična kartica, disk 80 Gb, Cd Rom, monitor 17“, miška, cena 180 € za komplet. Tel.: 031 582 012

Prodam moped znamke Tomos, APN6, odlično ohranjen, letnik 2005, cena 350 €. Tel.: 040 464 927 Prodam alu platišča 15 col, 195/50/15, in jeklena platišča 13 col, primerna za Renault in VW Golf. Tel.: 031 388 264 Prodam kovček za avto, 125 cm dolžine x 72 širine x 32 višine, ugodno. Tel.: 031 465 355 Prodam okrasne obroče za Toyota Corolla, starejši hladilnik 175 l in monitor za računalnik. Tel.: 07 814 0641 Prodam traktor Zetor 4911, s kabino, registriran, v dobrem stanju. Tel.: 041 613 751 Prodam pralni stroj Gorenje, WA 906X, brezhiben, star 12 let. Tel.: 041 697 770 Prodam rjavi krzneni plašč, jagnje, št.44, cena 600 €. Tel.: 041 288 989

Prodam Citroen Xantia 2.0, letnik 1999, zelo lepo ohranjena, cena po dogovoru. Tel.: 040 179 927

Prodam bon za počitnice, 8 dni v Španiji Costa Brava, v vrednosti 740 €, prodam za 400 €. Tel.: 031 488 856

Prodam Mazdo 323, letnik 1997, prev. 104.000 km, prvi lastnik, odlično ohranjen, cena po dogovoru. Tel.: 040 990 247

Prodam otroško kolo BMX, z dodatnimi kolesi, pomožnimi, rabljen 1 sezono, ugodno. Tel.: 031 858 096

Prodam Kia Pride 1.3, letnik 2000, modre barve, kljuka, nove letne in zimske gume, reg. do 07/2009, cena 700 €. Tel.: 07 496 1211, po 18.00 uri Prodam Fiat Punto 1.2 SX, letnik 2000, prev. 135.000 km, drugi lastnik,

Posebna zahvala internemu oddelku Bolnišnice Brežice, direktorici DSO Krško za izrečene besede ter osebju doma in župniku za opravljen obred.

Prodam preparirane glave ščuk, 10 kg in 4 kg, kvalitetno, cena po dogovoru, samo resni. Tel.: 051 471 174 Prodam avtoradio CD Philips, digital, črn, prodam pa tudi original avtoradio Audi, kasetofon, vse brezhibno, zelo ugodno. Tel.: 041 279 213

Prodam novo diatonično harmoniko C,F,B, ugodno. Tel.: 031 793 132 Prodam otroški voziček Chicco, zelo lepo ohranjen. Tel.: 040 179 927 Prodam rabljene gostilniške mize, 20 kom, dimenzije 80x80 cm, in kuhinjski štedilnik, nerjaveč na trda goriva, možna povezava za cent. ogrevanje, znamke Fekonja, dolžina 1,5 m. Tel.: 07 814 2171

Prodam otroški voziček Maxi Cosi 3 z lupinico, košaro, zim. vrečo, torbo, dežnikom, prevleko za dež, star 1 leto, lepo ohranjen, cena 550 €. Tel.: 031 334 069 Prodam dnevno sobo, regal 3,30 m črno-bel, trosed, miza, cena po dogovoru. Tel.: 041 691 766 Prodam 80-litrski bojler in otroške rolerje številka 29-34, znamke Roches. Tel.: 031 492 809 Prodam nov merilnik sladkorja v krvi Bayer-contour, najnovejši model, prenos podatkov v računalnik, cena 50 €. Tel.: 041 354 141 Prodam sesalec Kirbi, zelo malo rabljen, z vsemi priključki, cena po dogovoru. Tel.: 040 612 052

Prodam rožo mustera, velika, sesalec Batagel z vsemi priključki, malo rabljen, ter oljni gorilec. Tel.: 07 495 1377

Prodam kondenzacijski sušilnik perila Candy CC 217, 7 kg, v garanciji, zaradi selitve, cena 300 €. Tel.: 040 269 676

Prodam žensko motoristično obleko, št. 36/38 (hlače, jakna, ledvični pas, čelada) za Chopper motor. Tel.: 051 414 159

Prodam nov avtoradio – kasetofon, znamke Salton 60, ukw in mw valovi, stereo in mono, cena 60 €. Tel.: 031 552 797

Prodam novo ročno šivalno opremo za konje ter moške usnjene pase in pase za pse. Tel.: 051 345 585

Prodam gostinsko električno pečico, trietažno, plinski štedilnik, električni štedilnik, dve plošči, prekucna ponev, plin. Tel.: 040 713 384

Prodam moške in fantovske obleke, ugodno. Tel.: 041 987 120 Prodam omaro, 2 nočni omarici, okroglo mizo in omarico z ogledalom, vse staro 70 let iz orehovega lesa. Tel.: 031 413 519 Prodam narejen gobelin z motivom ženske na plaži, velikost 60x80, primerno za darilo. Tel.: 041 878 183 Prodam otroško posteljico z vzmetnico, rjava, cena 60 €. Tel.: 051 327 828

Prodam gobelin sončni vzhod, 80x60 cm, 100-litrski bojler, kotliček za wc, 100 let star likalnik, ženski maturantski komplet št. 40, ugodno. Tel.: 041 964 276 Prodam fantovsko obleko za obhajilo št.140 in čevlje št. 37, novo, ugodno. Tel.: 031 558 359 Prodam skoraj nove ortopedske usnjene čevlje, 3 pari, za invalida s krajšo desno nogo, št. 43, ugodno. Tel.: 070 866 618

Zrihtamo vse Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 Ul. bratov Gerjevič 2, 8250 Brežice

- hišniška dela - obnova stanovanj - izdelava podstrešnih stanovanj s suhomontažnimi elementi - zamenjava podov-laminati, gotovi parketi, itison...

Vsa dela opravimo strokovno in ugodno v najkrajšem možnem roku.

METRONIC - KOMET d.o.o., Opekarna 5, Trbovlje

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA

TRGOVINA ZA OTROKE od 0 do 14 let

Nudimo vam: - CICIBAN OBUTEV - OBLAČILA Vabljeni! - OPREMA - IGRAČE - OTROŠKI SEDEŽI, VOZIČKI RAMATTI

OTROŠKA TRGOVINA BAMBI, TA-BU CENTER KRŠKO, TEL.: 07 49 27 337

Del. čas: od pon. do pet.: 8.00 - 20.00, sobota: 8.00 - 17.00

TU JE LAHKO VAŠ OGLAS! Marketing tel: 07 49 05 780, E-pošta: marketing@posavje.info

MOZAIK IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE IVAN AVGUŠTIN s.p., Golek 7 www.dvizne-kosare.com E-mail: avgustin.ivan@siol.net 8270 KRŠKO - GSM: 041-555-271 NUDIM IZPOSOJO MOBILNE DVIŽNE KOŠARE VIŠINE DO 12,5m, ENOSTAVNO UPRAVLJANJE IN PREMIKANJE PO DELOVIŠČU.


OBVESTILA

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009 Nudim hrano in stanovanje za pomoč starejši upokojenki, ostalo po dogovoru. Tel.: 041 664 226 Valant Marija, Glavni trg 2, 8290 Sevnica

Prodam varilni aparat C02 MIG, MAG, 270 A, 380 V, nov, v garanciji. Tel.: 031 556 098

Prodam 2 okni 120x80, 2 x 100x120, 2 x vrata 80x210 in 6 rolet, ugodno. Tel.: 041 455 976

Prodam rabljene traktorske gume 14,9/28 Barum in navadni spodnji priklop za traktor Zetor, cena po dogovoru. Tel.: 051 672 581

Prodam kosilnico Gorenje Muta, okrogli priklop, v dobrem stanju, velika kolesa, greben, 1,30 m. Tel.: 041 622 874

Prodam ali menjam avtomobilsko prikolico IMP, border čevlje št. 43, otroške smuči Elan. Tel.: 040 858 727

Prodam bukova drva, nažagana na 30 cm ter razkalana, primerna za centralno kurjavo, možna dostava. Tel.: 040 738 059

Prodam vibracijsko iglo za beton, skupaj s pogonskim dinamo motorjem, moč motorja je 230 – 250 V. Tel.: 07 492 7475

Prodam otavo v kockah. Tel.: 07 496 1673

Oddam travnik in njive v najem. Tel.: 07 814 3077

Prodam burske kozličke za zakol ali nadaljno rejo. Tel.: 041 893 733

Prodam koruzo, sušeno v koruznjaku. Tel.: 07 496 7337, zvečer Prodam koruzo v zrnju, suha iz koruznjaka, cena 0,15 €/kg

Oddam trisobno stanovanje, neopremljeno v okolici Brežic, v stanovanjski hiši. Tel.: 041 895 926

Prodam 3 lesena polkna za okna, 80x70 – 2 kom in za balkonska vrata 206x68 cm - 1 kom. Tel.: 07 495 6746

Prodam manjšo prikolico, z ročicami, primerna za manjši traktor TV, nosilnost 800 kg, cena 250 €. Tel.: 040 730 693

Prodam kalano kostanjevo kolje, belo in rdeče vino ali menjam za odojke. Tel.: 031 397 434

Prodam bikca RJ, starega 3 tedne, in kupim ohranjen traktor IMT ali univerzal. Tel.: 070 848 863

Prodam motorno žago Husqvarna 61 ff, cena 200 €, kupim pa kravo za zakol. Tel.: 07 495 6186

Prodam mirno vozno kobilo. Tel.: 031 770 989

Prodam rabljeno ročno kosilnico in škropilnico, vse ostalo po dogovoru. Tel.: 07 497 7338 Prodam varilni aparat elektro 160 A, 220 V, inverterski, zapakiran, nov, v garanciji. Tel.: 031 815 236 Prodam mizarsko tračno žago in žago za razrez kosti. Tel.: 041 958 779 Prodam hrastove deske ¾, 3.3 cm, in cevi za plastinjak 4.5 m širine in 28 ali 30 m dolžine. Tel.: 040 789 985 Prodam betonske stebre, kljukaste, za brajdo, po polovični ceni, vinogradniški stebri. Tel.: 041 923 192 Prodam kosilnico rotacijsko SIP 135, samonakladalko Mengele 21 m3, mešana metrska drva, kupim pa klinaste brane. Tel.: 031 780 779 Prodam nova garažna vrata bele barve na daljinsko upravljanje, velikost 250 x 212, frezo s priključki za sneg, prikolico. Tel.: 041 606 727 Prodam obračalnik pajek Fahr 3,5 m, nošen z gibljivimi kolesi. Tel.: 041 745 368 Prodam samonakladalko Pottinger 17 m3, dobro ohranjeno, in kosilnico BCS širina 127 z vozičkom. Tel.: 031 719 785

Prodam dvoredno sejalnico koruze Panonija, lepo ohranjena, cena po dogovoru. Tel.: 040 975 845 Prodam kosilnico GGP, 125 KM, 90 cm, 2 noža, koš 210 l, stara 1 leto, v garanciji, cena 1.100 €. Tel.: 051 823 515 Prodam motorno žago Stihl 50, v okvari, cena 50 €. Tel.: 051 481 158 Prodam ovna, starega 2 leti za nadaljno rejo ali zakol, ter hrastove plahe, zračno suhe 4 m3, dolžina 4 m, debelina 5 cm. Tel.: 07 495 1105 Prodam lesen kmečki hram, letnik 1679, 15x5 m, hrast in smreka, streha opečna, lokacija Kremen, cena 2.500 €. Tel.: 031 319 115 Prodam lok za traktor z atestom. Tel.: 041 503 556 Prodam trosilec hlevskega gnoja Krone 4T, pokončni valji, in cisterno za gnojnico 6000 l, tandem, hidravlično odpiranje. Tel.: 040 713 384 Prodam štedilnik na drva Plamen 70 LB, star 2 leti, kot nov, pečica dimenzije 60x70 cm, cena 300 €. Tel.: 040 269 676 Prodam 1,5 m3 zračno posušenih češnjevih plohov. Tel.: 041 996 647 Prodam bukova metrska drva, možna dostava. Tel.: 070 811 676

Prodam vino belo in rdeče mešano, bizeljski okoliš, zelo kvalitetno, cena 1 €/liter. Tel.: 041 538 237 Prodam vino cviček, modra frankinja in mešano belo, dolenjski vinorodni okoliš, okolica Boštanja. Tel.: 041 708 651

Prodam motokultivator Agria, 7 KM, priključki freza, kosa in ogrinjač. Tel.: 07 49 62 020

Prodam cimermanko, žago amerikanko, veliki lisičji rep „fuchschvanz“, ter nekaj raznega orodja po zmerni ceni. Tel.: 03 568 8365

Prodam vino mešano rdeče, zelo kvalitetno iz bizeljskega področja, možna dostava. Tel.: 031 308 187

Prodam ječmen, koruzo, slamo v okroglih balah in elektro motor 28 kw, 2800 obratov. Tel.: 041 581 488

Prodam pse, mladičke, pasme dalmatinec. Tel.: 040 982 599

Prodam tračni obračalnik SIP Šempeter 220 in puhalnik Westfalia z elektromotorjem, cena po dogovoru. Tel.: 031 590 523

Prodam trosilec hlevskega gnoja Krpan, rabljen samo dve sezoni. Tel.: 07 814 4289

Prodam vino cviček do 500 litrov, cena 0,90 €/liter, koruzo v zrnju in krmilni ječmen, okolica Šentjerneja. Tel.: 041 254 509

Prodam bukova drva. Tel.: 041 734 859

Prodam trofazni cirkular, kovinske konstrukcije na kolesih, in kosilnico BCS z ACME motorjem, benzin petrolej. Tel.: 041 552 915

Prodam dvoredno sejalnico Olt in puhalnik Grič na kardan ter rabljeno kritino novi Bečej 160 m2. Tel.: 031 284 604

Prodam vino šmarnice in otele. Tel.: 031 255 355

Prodam psičke, skoteni 24.12.2008, mešanci med samojedom in bernskim planšarjem, okolica Brežic. Tel.: 070 848 426

Prodam domače rjave jarkice, zdaj nesejo jajca. Tel.: 031 435 105 Prodam prašiča, težkega okoli 140 kg, cena po dogovoru. Tel.: 07 496 7279 Prodam 3 telice limozin, težke 300 kg in 370 kg, ena breja, 2 preši na kamen in staro orehovo pohištvo. Tel.: 07 818 8091 Prodam dveletni žrebici in breje kobile po izbiri, ali menjam za kosilnico BCS. Tel.: 041 201 373 Prodam 2 ovci z mladiči. Tel.: 040 953 832 Prodam bikca simentalca, starega 2 meseca, 2 prašiča za zakol 100 kg ter 5 mladih jagnjetov, težkih okoli 30 kg. Tel.: 031 305 937 Prodam meso domačih zajcev ali žive za nadaljno rejo, z možnostjo dostave, Sevnica. Tel.: 031 827 482 Prodam mlade race, težke 3,5 kg. Tel.: 051 616 139 Prodam jedilni krompir, predsetvenik 2.2 m in puhalnik Tajfun z motorjem ali brez. Tel.: 031 306 645

Prodam lansko koruzo ali menjam za bukova drva. Tel.: 031 466 504 Prodam 1000 kg koruze. Tel.: 07 496 7231

Oddam hišo za rušenje, zidano in pokrito z opeko Trepo Brežice. Tel.: 051 423 839

Prodam koruzo v zrnju, cena 0,15 €/ kg. Tel.: 041 879 779

Oddam rabljeno sedežno garnituro. Tel.: 031 410 513

Prodam kvalitetno seno in otavo. Tel.: 07 497 6092

Oddam v brezplačno obdelavo 3 ha njive in 1 ha travnika v Jereslavcu. Tel.: 041 296 264

Prodam seno in otavo v kockah, cena po dogovoru. Tel.: 07 492 6537 Prodam vino belo in rdeče, več različnih sort, cena 1 €/liter, večje količine pripeljem. Tel.: 041 720 308 Prodam kvalitetno rdeče vino cviček. Tel.: 041 764 092 Prodam belo in rdeče vino ter frankinjo ali menjam za prašiča ali odojke. Tel.: 031 591 181 Prodam frankinjo ter mešano belo in rdeče vino, ali menjam za ječmen ali koruzo. Tel.: 041 869 577 Prodam kvalitetno rdeče vino ali ga menjam, cena 1 €/liter. Tel.: 040 982 599 Prodam dobro ocenjeno vino cviček, modro frankinjo in belo vino, zelo ugodno. Tel.: 031 704 017

Prodam koruzo in ječmen. Tel.: 07 496 7236

Prodam domačo slivovko, cena 5 €/ liter, in domači sadjevec, cena 4 €/ liter. Tel.: 040 432 332

Prodam koruzo v zrnju, naravno sušeno. Tel.: 07 496 8331

Prodam belo mešano vino in frankinjo. Tel.: 031 765 662

Prodam belo in rdeče vino, cena 1 €/ liter, za večjo količino dodaten popust ali dostava, okolica Brežic. Tel.: 041 813 074

Prodam rdeče vino, dobitnik medalje, ter belo mešano vino, beli pinot in chardonay, cena 1 €/liter, okolica Senovega. Tel.: 031 564 785

Damjan Keber s.p. Trdinova 1, 8250 Brežice

  

Oddam v najem vinograd z delno uporabo zidanice na Libni. Tel.: 07 496 4534

okulistični pregledi na zdravstveno kartico velika izbira korekcijskih očal kontaktne leče

Tel.: 07/499-22-33, www.optika-keber.informacija.net

Oddam v najem vrt v Trnju v Brežicah, brezplačno. Tel.: 041 503 767 Kupim knjigo T. Teropšiča Kozjanski odred 1. in 2. del. Tel.: 07 495 9012 Kupim vlečno kljuko za Opel Astro, letnik 2000, ter prodam vlečno kljuko za Renault 19, letnik 1994. Tel.: 041 827 173 Kupim prašiče, težke nad 25 kg. Tel.: 041 869 575 Kupim traktor, pogon 4x4, dobro plačilo. Tel.: 051 813 034 Kupim dobro ohranjen štirikolesnik 4x4, od lastnika. Tel.: 031 719 785 Kupim igrice za Playstation 3, sem resen kupec, kličite samo resni. Tel.: 070 827 910 Kupim trodelne brane, prodam dvobrazdni obračalni plug. Tel.: 07 495 6186 Kupim otroška igrala za zunaj in notri, npr. tobogan, hiško, bazen, kolo, od najboljšega ponudnika. Tel.: 040 185 484

23

Perutnina Rostohar - E

Perutnina Rostohar obvešča cenjene stranke, da bo prodaja belih kilogramskih piščancev

2. in 3. aprila, rjave jarkice pa si lahko priskrbite vsak četrtek po 18.00 uri. Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563 Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p., Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Najamem manjšo hišo ali vikend v okolici Brežic, Krškega, Kostanjevice na krki, izven strnjenega naselja, sončna lega. Tel.: 030 386 912 Iščem kitarista/ko, basista/ko in pevko za igranje, starost do 15 let. Tel:: 040 287 256 Podarim psičko mešanko in tigrasto muco, navajeni živeti skupaj, notri in zunaj, igrivi, navajeni otrok in zelo prijazni, zaradi selitve. Tel.: 040 892 884 Podarim voziček, lepo ohranjen, z napihljivimi kolesi, in jajček. Tel.: 040 892 884 Prosim, če mi kdo podari delujoč pomivalni stroj. Iskrena hvala! Tel.: 07 620 9064 Prosim, če mi kdo podari otroško igralo, npr. tobogan, hišica, gugalnik, peskovnik ali kaj podobnega. Zelo bom vesela. Hvala. Tel.: 041 459 282 Prosim, če mi kdo podari ali proda po simbolični ceni sedežno garnituro, regal za dnevno sobo in pograd. Tel.: 040 269 676 Prosim, če mi lahko kdo odda sobo za manjšo najemnino, lahko odplačam z delom, sem ostala s hčerko na cesti. Tel.: 031 203 080 Stiki: preprost podjetnik z otrokom išče dekle, lahko brez službe in stanovanja, če si želiš resnega razmerja. Tel.: 031 807 376 Stiki: fant, star 56 let, išče žensko za skupno življenje, staro do 50 let. Tel.: 041 256 631 Stiki: fant, star 36 let išče dekle, otrok ni ovira, za skupno življenje na kmetiji, visok 180, 75 kg, nekadilec, nealkoholik, stara bodi od 25 do 35 let. Tel.: 041 808 270 Stiki: 54-letna gospa, močnejše postave iz Brežic, išče partnerja za spomladanske sprehode. Tel.: 040 731 855

Kupim kocke suhe slame, 330 komadov. Tel.: 041 898 699 Kupim potresač „lajter vagen“, lahko v slabšem stanju, in komat 22 col. Tel.: 041 280 656 Kupim enoinpol ali dvosobno stanovanje v Brežicah. Tel.: 041 237 688 Kupim moped znamke Tomos. Tel.: 051 818 219

Vsak drug četrtek pri vas doma. Na spletu že v sredo!

Kupim električni tipkalni stroj, sem resen kupec. Tel.: 070 827 910 Najamem prostor za skladišče (garaža) 25 do 30 m2 v Brežicah. Tel.: 040 490 920

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

BREZPLAČNI MALI OGLASI Brezplačni mali oglas lahko odda le fizična oseba, izključno preko objavljenega obrazca v Posavskem obzorniku in za nekomercialne namene. Vsak bralec lahko objavi v posamezni

številki praviloma le po en oglas. Za ponovno objavo mora naročnik ponovno poslati naročilo, vendar bomo oglas z isto vsebino objavili največ dvakrat. Vsebina oglasa naj bo napisana čitlji-

vo in s TISKANIMI ČRKAMI. Oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku. V primeru, da bo mali oglas daljši od 20 besed, ga bomo skrajšali. Pridržujemo si pravico spremembe vsebine in zavr-

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED Vsebina oglasa:

KROVSTVO, TESARSTVO IN KLEPARSTVO Andrej Abram s.p., Rostoharjeva ulica 62a, 8270 Krško Tel.: 07/49 05 580, fax: 07/49 22 125, GSM: 041/611 877

Telefon:

Datum:

Podpis:

Strinjam se z objavo oglasa v Posavskem obzorniku! - IZDELAVA IN OBNOVA OSTREŠIJ - POLAGANJE VSEH VRST KRITIN - STREŠNA OKNA - KLEPARSKA DELA Brezplačno svetovanje in izdelava predračuna

Podatke na spodnji strani potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek: Ulica, kraj: Pošta:

Kontaktni telefon:

nitve oglasa. Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik. Malih oglasov, ki se nanašajo na nudenje dela (storitev) in zaposlovanja, ne objavljamo. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. list RS, št.: 36/2000) v 2. odstavku 6. člena določa, da je naročnik oglasa dolžan ob naročilu oglasa navesti podatke o njegovi identiteti. Zaradi tehnike pošiljanja oglasov ne moremo izpolniti pogojev zgoraj omenjenega zakona in zato oglasov, ki ponujajo delo oz. zaposlovanje, ne objavljamo brezplačno, pač pa jih morajo zainteresirani naročiti kot druge oglase na sedežu uredništva. Naročila malih oglasov sprejemamo najkasneje tri dni pred objavo, t.j. vsak ponedeljek pred izidom časopisa, na naslovu: Posavski obzornik, Trg M. Gubca 3, 8270 Krško.


24

ZADNJA STRAN

Posavski obzornik - leto XIII, številka 7, četrtek, 2. 4. 2009

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO Tonček in Kana seviljska popotnika Anton Vučajnk, ki ga kličejo Tonček, ima zanimivo življenjsko pot. Začel jo je v Dobovi, kasneje se izšolal za letalca, ob upokojitvi je v sebi odkril popotnika, še prej pa našel uteho kot pomočnik duševno bolnim v zbiljski skupnosti Barka. Ponosen je na svoje sinove in vesel vnukinje Izabele. Zadnjih nekaj mesecev mu dela družbo psička Kana, s katero se odpravlja na novo popotno pustolovščino – na francosko seviljsko romarsko pot. Rodil se je leta 1952 in otroštvo preživel v Dobovi, kjer je končal osnovno šolo in se navezal na dobovski dialekt, v katerem se še vedno rad pogovarja. Izšolal se je na zagrebški vojaški šoli, na katero ima lepe spomine. Ob tem izpostavi tovarištvo ter pove, da smo ga že čisto umaknili iz svojega besednjaka, čeprav je beseda zelo zgovorna. Delal je v Cerkljah, poslali so ga v Afriko, kjer je srečal življenjsko sopotnico in se z njo poročil. Tam se jima je rodil prvi sin. Ko so se vrnili domov, se je družinski prirastek povečal še za dva sinova. Eden izmed njih ga je že razveselil z vnukinjo, ki ji je ime Izabela. Zelo rad zahaja v knjižnico, ki mu pomeni tudi internetno povezavo s svetom. Nekaj časa se je pre-

izkušal tudi v pisanju blogov. Rad ima glasbo. „Sem otrok tistega posebnega časa, včasih so jim rekli hipiji. Danes je v zgodovino zapisan s slabšalnim priokusom in ga povezujejo z drogo, alkoholom. Vendar je tedaj glasba z Beatlesi odprla nove razsežnosti.“ V vojski je bil letalec, ki je pilotiral helikopter. Seveda je nosil uniformo, s katero se ni nikoli spoprijateljil. „Navadil sem se je, dolgo let sva bila sopotnika, nisva si pa prišla čisto na ti. Z letalstvom je druga zgodba. Ko se dvigneš pod nebo in vidiš svet z druge perspektive.“ Po razmisleku doda, da je leteti zares stresno, ampak neizmerno lepo. Po osamosvojitvi je delal na Brniku. Od leta 2005 je upokojenec in od tedaj se svet okoli njega obrača drugače. „Ne, ne verjamem v naključja, vse se zgodi, kar se mora zgoditi. Vedno imamo sicer na voljo, da lahko izbiramo, a vse se nato zaokroži, kamor se mora. Meni se je zgodila Barka.“ To je skupnost, ki skrbi za bolnike - avtiste. Pri nas deluje v Zbiljah, drugače pa obstaja v več kot 130 državah po svetu, kamor se je razširila iz Francije. Tja ga je zaneslo kot asistenta, kjer se je pričel srečevati z odraslimi duševno prizadetimi osebami in ob njih začel spoznavati tudi samega sebe. Izrazil je skrito željo, da bi se več mladih odločalo in na Barki preživelo prosti čas, ki bi ga z razdajanjem koristno uporabili in izoblikovali tudi svojo osebnost.

Prireditve med 2. in 15. aprilom

Četrtek, 2. 4.

in nasmejan v ekodan« s podpisom ekolistine • ob 19.00 v kavarni Rošca v Brežicah: otvoritev 34. samo- • ob 19.00 v klubu KD Krško: predstavitev slovenskega prevoda knjige A.P. Kezeleta „Angel pod masko“ in projekstojne razstave fotografij Oskarja Gerjeviča na temo „Brecija filmov iz produkcije OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško žiški bradati“ • ob 19.30 v Prosvetnem domu Brežice: gledališka predstava „Akvarij“, za abonma in izven Petek, 3. 4. • ob 15.00 na parkirišču Zdravstvenega doma Krško: test hoje na 2 kilometra Sreda, 8. 4. • ob 18.00 v dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice: preda- • ob 17.00 v avli ETrŠ Brežice: območna revija mladinskih pevskih zborov „Pustite nam ta svet“ vanje z naslovom „Krščanstvo danes“, predavatelja: dr. Alojz • ob 17.00 pri OŠ Jurija Dalmatina Krško: otvoritev nove teRebula in dr. Zora Tavčar lovadnice • ob 18.00 na ploščadi pred KD Krško: javno opazovanje vesolja s teleskopi in predstavitev astronomskih dejavnosti • ob 18.00 v OŠ Raka: večer družabnih iger Četrtek, 9. 4. • ob 17.00 v MC Brežice: otroška gledališka predstava „Velikonočni zajček“ Sobota, 4. 4. • ob 7.00 s parkirišča pred restavracijo Štefanič v Brežicah: pohod ob gradu Podsreda na Bohor Petek, 10. 4. • ob 8.00 izpred gostilne Žolnir v Kostanjevici na Krki: tradi- • ob 16.00 v MC Brežice: debata „Tvoje mnenje šteje – vacionalni pohod po Resljevi poti Krakovskega gozda rovanje okolja & nuklearna energija“ • ob 9.00 pred stavbo KS Bizeljsko: pohod po t.i. Grajski poti • ob 18.00 v MT Veliki Kamen: ustvarjalne delavnice – veli• ob 10.00 v MC Brežice: živ žav – medvedki iz ostankov blaga konočno ustvarjanje • ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – vremenar • ob 18.00 v OŠ Raka: filmski večer • ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice - izdelovanje bu- • ob 20.00 v MC Brežice: potopis Petre Jazbec o Maroku tar in velikonočnih aranžmajev • ob 20.00 v MC Krško: digitalne zgodbe – projekcija kratkih • ob 10.00 v telovadnici OŠ Milana Majcna Šentjanž: kulturfilmov, ob 21.00: večer animiranega filma na prireditev ob 170-letnici ustanovitve šole v Šentjanžu, po prireditvi ogled razstave Šola danes, šola nekoč, otroke bo Sobota, 11. 4. zabaval Adi Smolar • ob 10.00 v MC Brežice: živ žav – velikonočni petelini in • ob 13.00 pri Tončkovem domu na Lisci: Motoretov pohod na zajčki Lisco – kulturni program • ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – velikonočna delavnica • ob 15.00 na železniški postaji Libna: otvoritev tradicionalne • ob 10.00 v Bivaku Senovo: Anina delavnica – izdelovanje košaric za pirhe razstave ročnih del, odprta še v nedeljo od 11.00 do 18.00 • ob 11.00 v MC Krško: delavnica za mlade „Voliti ali ne vo• ob 17.00 v Bivaku Senovo: filmski večer liti?“ • ob 18.00 v MT Veliki Kamen: otročarije – ustvarjajmo po naše • ob 19.00 v Domu XIV. divizije Senovo: 16. dobrodelna prire- • ob 17.00 v Bivaku Senovo: turnir v ročnem nogometu • ob 18.00 v MT Veliki Kamen: lego večer – sestavljanje gaditev „Za sodobnejšo šolo“ silskega doma • ob 20.00 v KD Krško: tango koncert Vesna Zornik & Erik Ma• ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: gledališka komedija renče • ob 21.00 v Domu kulture Radeče: predstava „Volk in tri„Ona + on“, za izven • ob 21.00 v MC Krško: jam session je prašički“ • ob 21.00 v MC Brežice: koncert skupine Marshmallow • ob 21.00 v MC Krško: metal koncert skupin Brutart, Erup- Ponedeljek, 13. 4. tion in Eternal • ob 12.30 pred gasilskim domom na Blanci: tradicionalni velikonočni pohod PGD Blanca Nedelja, 5. 4. • ob 9.00 pred MC Krško: čistilna akcija Torek, 14. 4. • ob 17.00 v Prosvetnem domu Brežice: območno srečanje otroških folklornih skupin „Igraj kolce“ Torek, 7. 4. • od 10.00 do 12.00 v Punktu Brežice in Krško: svetovni dan zdravja Sreda, 15. 4. • od 10.00 do 15.00 v Športnem domu Sevnica: posavski za- • ob 17.00 na nogometnem stadionu v Brežicah: dobrodelna poslitveni sejem nogometna tekma med NK brežice in NK Olimpija • ob 16.00 v OŠ Adama Bohoriča Brestanica: predavanje Vlaste • ob 19.00 v MC Krško: ogled filma „Monty Python’s life of Brian“ Nussdorfer, ob 17.15: zaključna prireditev dneva šole »Zdrav

Če želite vpisati dogodek na koledar spletnega portala www.posavje.info in v rubriko Kam v Posavju, nam pišite na: redakcija@posavje.info

Novice iz Posavja ● Kultura v Posavju ● Šport v Posavju Posavska Kronika ● Aktualno v Posavju ● Napovednik prireditev v Posavju w w w. p o s a v j e . i n f o

On je svoj metaforični Kamino, kakor je poimenoval prvo srečanje s popotovanjem, spoznal na svoji prvi pešpoti, ko je koračil dolgih tisoč kilometrov. „To je nepozabno doživetje. Popotniki s sabo simbolično nosijo posebne reči ali kamenčke in jih po poti odlagajo. Jaz sem v dlani stiskal kamenček. To je francoska romarska pot, ki je zelo znana in po pripovedovanju domačinov jo vsako leto prehodi 200.000 ljudi. Že srednjeveški romarji so hodili po njej in izbrali pot preko Pirenejev. Prehodil sem jo leta 2007 in srečal ogromno zanimivih ljudi.“ Ko to prebirate, bo že na novi poti, saj se odpravlja na seviljsko pot, ki je, kot je povedal, dosti neznana, po njej gre letno le nekaj tisoč ljudi. Tokrat pa ne bo romal sam, pač pa s svojo šestmesečno psičko Kano. „Kana mi nekako pripada. Nimava posebnih priprav, pač pa sva veliko zunaj. Sam pri sebi pravim, če mi je dano, jo bova prehodila in se čez štiri ali pet mesecev vrnila.“ Pred njima je skoraj 3.000 kilometrov. Prihajajoči meseci so glede na vremenske razmere najugodnejši. Pravi, da nima težav s prilagajanjem. Kamorkoli pa pride, si nadvse želi slišati slovensko besedo. S sabo vzame tudi mobitel, ki ga ob večerih prižge, da prebere kakšno lepo domače sporočilo. „Obhodil bom Fatimo, pa Santiago de Compostela … in vse to bo le moja zmaga. Svojega dejanja nisem želel publicirati, sedaj pa, ko se že pogovarjava, bi ljudem v svoji okolici vseeno rad sporočil, naj si vzamejo čas zase in za tiste okoli sebe. Družba je v neki agoniji, v moralnem in splošnem razsulu. Za takšno stanje pa je kriva svetovna politična scena, politiki so si sami sebi dovolj in se trudijo delati zdrahe, da bi jih potem popravljali. Bistvo vsega je, da vse, kar rabiš, nosiš s sabo v rukzaku.“ M. Kalčič M.

Knjigo KRŠKO – ŽIVLJENJE Z REKO SAVO lahko po 28 EUR kupite na sedežu uredništva v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (od 8. do 15. ure) ali jo naročite po telefonu 07 49 05780 oziroma e-pošti: zalozba@ posavje.info.

/Obzornik-0709  
/Obzornik-0709  

http://www.neviodunum.si/issuu/posavski_obzornik/2009_arhivi/Obzornik-0709.pdf

Advertisement