Page 1


Cover:

Modelka: Blanka/Heriett models Vizáž a vlasy: Tomáš Vida/Dermacol Svadobné šaty: Viera Futáková, Výzdoba a svadobná kytica: Flover.sk Náušnice: nikuske, Kreslo: Queens decor Foto: Chriss by nevesta.sk

nevesta - lifestylový časopis o móde a svadbe www.CasopisNevesta.sk redakcia@CasopisNevesta.sk ročník VI., Číslo 1/2016 ISSN 1338-1245 Vydáva: Marketing Web Management, s.r.o. Kláštorská 40, 949 01 Nitra tel.: 0911 22 99 44 Adresa redakcie: nevesta.sk, s.r.o. Kláštorská 40, 949 01 Nitra Šéfredaktor: Kristína Brezinová Rídekyová kristina@nevesta.sk Spolupracovali: Chriss, Eva Grznáriková, Lenka Neupane, Tomáš Vida, Jarka Vladyková, Iwa Herman, Kriszta Tatár, Daniela Ceselčíková, Katka Zuzulová, Rea Polakovič, Juraj Šurda, Richard Rozbora, Vierka Futáková, Tereza Havránková, Natasha Azariy, Anemary, Salón Nicole, Tonak, Alena Kobylková, Magaela, nikuske, Angelika Repová, Annamária Tóth, Flover, Fuma veci, Univers, Kazeto, Queens decor, Hubert, RAI LIMO, Cháteau Béla, Heriett models, MiX model management, Fashionworld management Inzercia: Eva Grznáriková nevesta@nevesta.sk Grafické spracovanie: Marketing Web Management, s.r.o. mwm@mwm.sk © Marketing Web Management, s.r.o. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Za obsah inzercie zodpovedá inzerent. Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie, kopírovanie, opätovné publikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu je možné len s predchádzajúcim súhlasom vydavateľa.


PRONOVIAS 2016

25 rokov s vami aj vďaka vám BRATISLAVA, DOSTOJEVSKHO RAD 16, 0918 996 484 NITRA, SCHURMANNOVA 6, 0905 488 884 ZVOLEN, NM. SNP 70/36, 0918 886 801 WWW.SALONNICOLE.SK


... pre dokonal�´ zážitok čítajte na i Pade


Minimalistické, s náznakom vintage štýlu

OBSAH

a filmového glamour. Skvostne zvýrazn ˇ ujú krivky a esovitú postavu. Netradicˇ né svadobné šaty v typickej zimnej farbe - strieborná metalíza si vás získajú svojou noblesou.

22

16

36 40 50 64

editorial

Cover story

La grande bellezza

BACKSTAGE

Cover story

Poviedka: najtajneší

70

sweet melody

BACKSTAGE

82

sen

Richard Rozbora:

sweet melody

Hodváb, kráL'ovná látok

Vo svite zimného vecˇera


SNUBNÉ A ZÁSNUBNÉ PRSTENE

PRAHA / BRNO / BRATISLAVA

www.obrucky-rydl.sk Rydl_inzerce_2015_nevesta.sk_01.indd 1

10.12.15 16:02


OBSAH

Noblesa. Vyzˇ aruje z jej vnútra a jej zˇ enskostˇ dotvára krásny a zmyselný look. Jej pohyby sú ladné a zvodné. Jednoduché padavé šaty, klobúk, hodvábne rukavicˇ ky. Do kazˇ dého detailu zladený outfit s vizázˇ ou vytvárajú silu jedinecˇ nej zˇ enskej osobnosti.

91

96 106 110 122 126 144

Vyhraj svadobné šaty:

Rozbora Couture by nevesta.sk

Princess

BACKSTAGE

Princess

Fragile

BACKSTAGE

beauty story BACKSTAGE

Fragile

Glam & Glory

Glam & Glory


Fotenie svadobných portrétov

OBSAH

vo svadobný den ˇ je najpohodlnejšie pre všetkých zúcˇastnených. Treba však rátatˇ s tým, zˇ e portrétne fotenie si zˇ iada dostatok cˇasu a zˇ iaden stres, cˇo býva v den ˇ svadby vel’ký problém… cˇo tak zrealizovatˇ svadobné fotenie azˇ po svadbe?

148 162 164

Beautiful india

BACKSTAGE

177 184

Beautiful india

indická nevesta

Originálna a i∙N ALEBO Handmade svadobné doplnky

216

210

MICHAELA A ROMAN:

svadba v objatí prírody

Foto dn ˇ a s nevesta.sk

svadobné fotenie: v den ˇ svadby alebo azˇ po svadbe?


OBSAH

Luxusné cˇiapocˇky a ozdôbky môzˇ u matˇ v zime úplne iné cˇaro. Tie hácˇkované nevestu aj trošku zohrejú alebo aspon ˇ navodia pocit tepla a tie šité z korálikov zas vytvoria atmosféru 20. rokov minulého storocˇia. K tomu uzˇ len výrazné obocˇie, cˇervené lícˇka a nostalgický výraz Coco Chanel…

230 242 244 256 268 270 279

beauty story BACKSTAGE

beauty špeciál

L'adová princezná

L'adová princezná Perfect Wedding look

Ruka ako šperk

BACKSTAGE

Ruka ako šperk

beauty story

Flower boom

Svadobný katalóg


EDITORIAL Na začiatku sa budete cítiť ako stratení v hmle. Váš svadobný deň bude mať len nejasné kontúry. Niekde v diaľke sa však začne črtať niečo neurčité, krásna fatamorgána, za ktorou treba odhodlane kráčať. Aj keď vás zdravý rozum prehovára, že to nemá cenu, že je to len sen. Nevzdávajte sa. Tá hmla sa pomaly rozostúpi a všetko prejasní hrejivé slnko. Zrazu je celkom jasné, aké svadobné šaty budete mať, kto vám vytvorí účes a make-up, kde dáte ušiť svadobný oblek a že presne také obrúčky, ako ste si vysnívali, vám zhotoví ten a ten šperkár. Aj svadobná torta sa dá vyrobiť v takom dizajne, aký ste si navrhli, a rovnako oznámenia. Veríme, že pri listovaní nového zimného vydania zažijete tie úžasné pocity, keď sa hmla rozplynie a vy zistíte, čo všetko sa dá, aby vaša svadba bola nezabudnuteľný zážitok pre vás a všetkých vašich hostí.

Kristína Brezinová Rídekyová


PRONOVIAS 2016

25 rokov s vami aj vďaka vám BRATISLAVA, DOSTOJEVSKHO RAD 16, 0918 996 484 NITRA, SCHURMANNOVA 6, 0905 488 884 ZVOLEN, NM. SNP 70/36, 0918 886 801 WWW.SALONNICOLE.SK


Svadobný a spoločenský salón


Svadobný a spoločenský salón

Námestie SNP 2, Pasáž Zlatý Jeleň 811 06 Bratislava Tel.: 0944 513 799 www.esaty.sk info@esaty.sk

agnes bridal

LUXUAR FASHION IT´S MAGIC!


COVER


www.nevesta.sk


PRONOVIAS 2016

25 rokov s vami aj vďaka vám BRATISLAVA, DOSTOJEVSKHO RAD 16, 0918 996 484 NITRA, SCHURMANNOVA 6, 0905 488 884 ZVOLEN, NM. SNP 70/36, 0918 886 801 WWW.SALONNICOLE.SK


Od rozozvucˇania anjelských zvonov, ako sme ich my v mestecˇku s obl’ubou volali, ktoré hlásali narodenie malého Ježiška, prešlo už niekol’ko hodín. Deti už isto-iste mali rozbalené všetky darcˇeky, milenci mali za sebou prvé vianocˇné milovanie… Iba ja som sa cítila osamelo. Narýchlo som doma zjedla vysmaženú rybu so zemiakovým šalátom ešte v cˇase, ked’ si slnko podávalo žezlo s tmou. Po ocˇku som sledovala Tomáša, ako sa prezlieka do nového oblecˇenia, ktoré som len ráno narýchlo zabalila do pokrcˇeného vianocˇného papiera. Asponˇ on si užije štedrú vecˇeru, ako sa patrí. Stretne sa u svojich rodicˇov s celou rodinou, bude hl’adiet’ do rozžiarených detských ocˇí, zapne si v telke Popolušku. V ambulancii sa schladilo. Pritiahla

som si biely sveter bližšie k telu. Vnímala som zhon vo vedl’ajšej ambulancii, ale nik nepotreboval moju pomoc. Starý, šedivý lekár obozretne vyt’ahoval zaseknuté kosti z  kapra, sestricˇka pichala injekcie od bolesti pri žlcˇníkových záchvatoch. Také tradicˇné vianocˇné sviatky na pohotovosti. Prisunula som sa na stolicˇke k oknu. Sledovala som padajúce snehové vlocˇky, ako si kde-tu poletujú a po ich dlhokánskej ceste z neba sa rozplývajú na snehovej prikrývke. „Pani doktorka, máte výjazd,“ oslovila ma mladá sestra, hned’ ako vošla do tmavej miestnosti. „Ach Zuzka, no povedzte, cˇo je to tento raz?“ postavila som sa, pretiahla som si stuhnutý chrbát. Zo stola som vzala tašku, ktorú som tam len pred


slabou polhodinkou položila. Nacˇiahla som sa do regálu s injekcˇnými striekacˇkami a doplnila som v lekárskom kufríku zásoby. „Nejaký mladý muž, v chatovej oblasti. Vraj nemôže dýchat’,“ podávala mi sestra papierik. Na bielom štítku s menom farmaceutickej spolocˇnosti bola drobným písmom napísaná adresa. „Asi na niekoho dol’ahlo, že je na Vianoce sám. Problémy s dýchaním, hlavne u mladých, bývajú cˇasto spôsobené stresom, pocitom úzkosti…,“ hundrala som si viac-menej pre seba, ked’ som si nat’ahovala vysoké cˇižmy a obliekala vetrovku. „Dávajte si pozor, pani doktorka. Cesta k  chatám bude zasnežená. Nemám íst’ radšej s vami?“ starostlivost’ a odhodlanie v mladej tváricˇke ma potešilo. „Doktor vás bude potrebovat’ viac ako ja,“ žmurkla som na nˇu. Vonku sa rozliehal pokoj. Niecˇo krásne vonˇalo vo vzduchu, no necítila som to. Službu na Štedrý vecˇer som si túžila vymenit’, ale jeden z lekárov má malé diet’a, iný chorú matku. Zo starej Octavie som odhrnula sneh. „Zvládneš tú cestu?“ prihovorila som sa jej viac-menej zbytocˇne. Skontrolovala som mobil. Zaznacˇila som si cˇas výjazdu. Tomáš nevolal. Mož-

no pri tej Popoluške zaspal. A možno si užíva cˇaro dnešného vecˇera aj bezo mnˇa. S  myšlienkami na neho som odbocˇila k  chatovej výstavbe. Kolesá starého auta sa zabárali stále viac do snehu. Auto zastalo, odmietalo urobit’ akýkol’vek pohyb vpred. Predo mnou sa ako na cˇarovnej pohl’adnici rozprestieralo niekol’ko chát. Nezostávalo mi iné, ako vystúpit’ a zvyšok cesty prejst’ s  t’ažkým kufrom peši. Obmotala som si okolo krku šál. Zamkla som auto a  odhodlaná zachránit’ d’alší l’udský život, som sa po kolená brodila v snehu. Vo všetkých chalúpkach sa svietilo. Mihali sa svetlá z vianocˇných stromcˇekov. Iba jedna bola tmavá. Skontrolovala som cˇíslo chalúpky, bolo zhodné s  tým, ktoré mi sestricˇka poznacˇila na lístku. Po vr´zgajúcich schodoch som prešla s opatrnost’ou, zabúchala som na dvere malicˇkej drevenice. Nik sa však neozýval. Zvýšila som intenzitu klopania, v žilách sa mi rozlieval adrenalín. Prepadával ma zlý pocit. Možno som celú situáciu podcenila. Možno som sem mala rovno poslat’ záchranku. Pri silnejšom buchnutí sa dvere poodchýlili. Vošla som. Vo vnútri som zacítila vônˇu sviecˇok. Drobné malicˇké


srdiecˇka boli porozkladané od vstupu. Smerovali do miestnosti. „Haló, pán Malý, pocˇujete ma?“ zvolala som do chodby. Nasledovala som sviecˇky. Vo vel’kej miestnosti sa ozýval praskot ohnˇa. Drobný krb presvetl’oval miestnost’. A nielen on. V  strede miestnosti bolo zo sviecˇok napísané Milujem t’a. Bože, pre niekoho chystal vianocˇné prekvapenia a ja som prišla neskoro, prebleslo mi hlavou. Miesto bodky na i, v  slove milujem t’a, som si všimla drobnú zlatú škatul’ku. Lepšie som sa obzrela po miestnosti, po druhýkrát som zakricˇala jeho meno. V tom som zacˇula praskanie dlážky za mnou. Obzrela som sa a  v  tej tme, osvetlený mihotom sviec, stál on. Tomáš. S obrovskou kyticou cˇervených ruží. „Vezmeš si ma?“ kl’akol si na koleno skôr, ako som stihla akokol’vek zareagovat’. Nacˇiahol sa po zlatej škatul’ke. Nešikovne ju jednou rukou otvoril. „Ale ja mám službu,“ nelogicky som vykoktala. „L’udia ma potrebujú a…“ jediným pohybom stál tesne vedl’a mnˇa. Objímal ma, bozkami mi posieval tvár. „Všetko som zariadil. Marek sa navecˇeral s rodinou a vzal zvyšok služby za teba. Teraz si najdôležitejšia ty,“ šepkal medzi bozkami a kyticu položil na starý dre-

vený stôl. Zo škatul’ky vybral prstenˇ. K perám zdvihol moju ruku. Bozkával jeden prst za druhým. „Neodpovedala si na moju otázku…,“ zastal pri prstenníku. „Si ju v tom strese, cˇo si mi spôsobil, ani nepamätám,“ nevinne som zaklipkala ocˇami. Konecˇne zo mnˇa pomaly zacˇal opadávat’ strach. „Vezmeš si ma, láska?“ moje plaché áno zaniklo medzi bozkami. Prstenˇ mi navliekol obratne, akoby to robil miliónkrát predtým. Aj slzicˇky od dojatia vyschli, ked’ som zaspávala po neskutocˇnom milovaní v  jeho objatí. Len na prstenníku ma cˇosi tlacˇilo. Príjemne tlacˇilo. Prúžok, ktorý mi navždy bude pripomínat’ moju vianocˇnú službu. Na mobile sa rozblikala správa. Nechcelo sa mi ju cˇítat’, no nedokázala som prekonat’ pocit zodpovednosti za pohotovostnú službu. Blahoželám. Zuzka. Až vtedy som uverila, že je všetko v  poriadku. Tomáš sa pomrvil. Pritisla som sa k  nemu ešte bližšie. Vo svetle ohnˇa som si až teraz poriadne obzrela darcˇek, ktorý predvídal dlhý a krásny život po boku muža, ktorého nadovšetko milujem… „Krásne Vianoce,“ zašepkala som do tmy a  zacˇala som snívat’ svoj najtajnejší sen…


sweet


Herecˇka Bronˇa Kovácˇiková sa úlohy nevesty zhostila ako profesionálka a modelka Nikola rovnako. S doplkami od šikovných slovenských handmade umelkýnˇ, ktoré perfektne zapasovali k šatám Rozbora Couture, vyzerali ako vystrihnuté zo starého filmu.


V cˇom je podl’a vás hodváb jedinecˇný a precˇo rád pracujete s týmto materiálom? Hodváb je nádherná, vzácna, luxusná tkanina, ktorá je oznacˇovaná za král’ovnú látok a už po tisícrocˇia patrí k najušl’achtilejším textíliám. Jeho neobycˇajné vlastnosti, najmä odolnost’ a poddajnost’, sa v minulosti vyvažovali zlatom. Tajomstvá hodvábu si výrobcovia úzkostlivo strážili a strážia a ani prudký rozvoj výroby umelých, syntetických vlákien nedokázali nahradit’ jedinecˇné vlastnosti prírodného hodvábu. Unikátnou vlastnost’ou hodvábu je jeho prispôsobivost’ rôznym teplotám. V zime príjemne hreje, naopak v horúcom lete chladí a navyše, dobre absorbuje vlhkost’, ktorá sa z tkaniny následne odparuje. Odev z pravého hodvábu nepôsobí vlhkým dojmom a jeho jemná krcˇivost’ nicˇ nemení na jeho hodnote. Elegantný, luxusný vzhl’ad hodvábu si oddávna podmanˇuje l’udí po celom svete. V minulosti si získal príslušníkov král’ovských rodín a dnes je dostupný všetkým, ktorí ocenia jeho krásu. Aj ja som si obl’úbil hodváb a tvorím z neho už dlhé roky. Aj pre jeho luxusný vzhl’ad, ušl’achtilé vlastnosti a trvácnost’ hrá v mojej tvorbe prím. Z hodvábu vytváram modely nielen pre slávnostné svadobné a spolocˇenské chvíle, ale aj pre každodenné nosenie do práce. Vel’ký záujem je o hodvábne blúzky, ktoré už niekol’ko sezón v mojej kolekcii


nemôžu chýbat’, ale aj nohavice, sukne, kostýmy cˇi plášte. Od akej sumy sa u vás pohybujú hodvábne svadobné šaty? Aké konkrétne typy hodvábu používate na svadobné šaty? Pre svadobné modely rád používam hodvábny mušelín, šifón, crepe de chine, satén a mnohé iné typy hodvábu. V súcˇasnosti majú mnohé z týchto látok elastickú úpravu, cˇím dodávajú aj neveste patricˇný komfort nosenia. Cena hodvábnych svadobných šiat vždy závisí od množstva použitej látky, hodín práce, najmä tej rucˇnej, rôznych komponentov a d’alších elementov, ktoré k výrobe exkluzívnych modelov patria. Ale cena naozaj nie je nikdy premrštená, je primeraná kvalite a dizajnu. Spomínate si, kedy ste sa po prvýkrát stretli s týmto materiálom? S hodvábom som sa stretol ako malý chlapec. Generacˇne bol tento skvelý materiál v našej rodine vel’mi obl’úbený. Nosila ho moja stará mama, rada si ho stále oblieka moja 91-rocˇná babicˇka a mamicˇka má vo svojom šatníku tiež nádherné kúsky. Aj tie z mojej tvorby (úsmev). Dokonca otecko má zbierku hodvábnych kravát, hodvábnych košiel’

a aj športovo-elegantných búnd. Má podl’a vás tento materiál nejaké mínusy? Pri správnom nosení, cˇistení a ošetrovaní skôr vnímam jeho plusy. Hodváb je vel’mi jemný, nedráždi pokožku a má upokojujúce úcˇinky. Pre tieto svoje vlastnosti sa hodvábny prášok využíva aj v kozmetickom priemysle. Ked’že hodváb pohlcuje ultrafialové lúcˇe, oblecˇenie z hodvábu spl´nˇa aj istú formu ochrany pred prenikavými slnecˇnými lúcˇmi. Dutinky v hodvábnom vlákne pohlcujú a prepúšt’ajú znacˇné množstvo potu, takže cˇlovek má aj napriek horúcˇave príjemný pocit chladu a sucha. Napriek týmto vlastnostiam priame slnecˇné svetlo v spolupôsobení so vzdušnou vlhkost’ou jemnú textíliu môže rozrušit’. Vlákna žltnú a strácajú pevnost’. Preto nie je vhodné nechávat’ hodvábne oblecˇenie a šatky dlho na priamom slnku. Chránˇte ich tiež pred vlhkost’ou, dažd’om, mol’ami a vešajte na vešiaky obalené molitanom, aby si zachovali pôvodný tvar. A že je hodváb niekedy krcˇivý? Kvôli ostatným dobrým vlastnostiam mu to radi odpustíme (úsmev). Dovol’te mi dat’ cˇitatel’kám dobrú radu z dlhorocˇnej skúsenosti a práce s hodvábom.


Odporúcˇam všetky odevy z hodvábu nechat’ profesionálne vycˇistit’. Sú potom opät’ ako nové. Cˇo by ste poradili nevestám, ako sa dá rozoznat’ prírodný hodváb od syntetického? V prvom rade zodpovedný obchodník alebo predajca hodvábu musí presne vediet’ odlíšit’ syntetický hodváb od pravého a nesmie zavádzat’ zákazníkov. Niekedy je to naozaj t’ažké a chce to skúsenosti. Aj tí najzdatnejší sa neriadia len hmatom, ale napomôžu aj niektoré triky. Pri nákupe hodvábu je dobré zamerat’ sa na jeho pevný okraj, mal by tam byt’ oznacˇený. Existuje ešte aj test s horením. Hodváb horí rýchlo a jeho cˇuchový vnem je ako pri horiacich vlasoch. Pri podpálení vytvorí cˇierny dym a prachový popol. Látka horí len dovtedy, pokial’ prichádza do kontaktu s plamenˇom. Syntetickú látku je po zapálení cítit’ po plastoch. Pri horení netvorí prach, ale cˇierne zvyšky, ktoré stvrdnú. Horí, aj ked’ už nie je nad plamenˇom. Tento test neodporúcˇam nevestám robit’ na hotových šatách (úsmev). Aj preto, aby som mal istotu, nakupujem kvalitný hodváb výlucˇne od certifikovaných dodávatel’ov a znacˇkových výrobcov. Za pravým prírodným hodvábom treba asi vycestovat’… Alebo sa dá zohnat’ aj na Slovensku? Urcˇite sa hodváb dá kúpit’ aj na Slovensku. Za nákupom hodvábnych látok do zahrani-


cˇia nechodím. Približne dvakrát rocˇne za mnou pricestuje môj taliansky spolupracovník, dodávatel’ exkluzívnych a znacˇkových látok. Spolupracujem s ním už viac než desat’ rokov. Vždy privezie asi sedem kufrov vzoriek a ja si z nich celý denˇ vyberám látky pre moju najnovšiu kolekciu. Sú to kvalitné znacˇkové látky od svetových výrobcov, ktoré používajú aj módne domy ako Dior, Chanel, Escada, Valentino, Cavalli a iní. Pre niektoré mám pre Slovensko a Cˇechy exkluzivitu. Ktoré hodvábne svadobné šaty sú pre vás NAJ z celej histórie módy? Keby som bol prítomný na svadbe mojich rodicˇov, tak urcˇite tie mamicˇkine (úsmev).

Módna znacˇka ROZBORA COUTURE dostala v Rakúsku v júni 2015 exkluzívne ocenenie The Austrian Quality Store Check. Módny magazín Style Up Your Life!, ktorý reprezentujú majitel’ Adi Weiss a šéfredaktor Michael Lamenarer, testovali od januára do konca októbra 2014 kvalitu dizajnérskych modelov a kolekcií v Rakúsku. Kolekcie dizajnéra Richarda Rozboru boli ocenené známkou vysokej kvality TEST SIEGER 2015 s právom používat’ ju spolu s certifikátom.


... pre dokonal�´ zážitok čítajte na i Pade


Svadobný a spoločenský salón


Svadobný a spoločenský salón

Námestie SNP 2, Pasáž Zlatý Jeleň 811 06 Bratislava Tel.: 0944 513 799 www.esaty.sk info@esaty.sk

agnes bridal

LUXUAR FASHION IT´S MAGIC!


K

EĎ SA VAŠE SNY STANÚ

SKUTOČNOSŤOU

Tím profesionálnych dizajnérov krajčírov. Súkromná výstavba vzorov a individuálny prístup. Navrhovanie a šitie šiat podľa predstáv zákazníkov. Kvalitné látky a šitie za dostupnú cenu, ktorú si môže dovoliť každý.

NATASHA AZARIY JE SLOVENSKÁ MÓDNA ZNAČKA a SVADOBNÝCH, SPOLOČENSKÝCH A DETSKÝCH ŠIAT, KTORÁ PÔSOBÍ NA CELOM SLOVENSKU, V POĽSKU ALE AJ V ČESKEJ REPUBLIKE UŽ OD ROKU 2012, KEĎ SA V MALEJ DIELNI UŠILI PRVÉ SVADOBNÉ ŠATY NATASHA AZARIY.

Individuálny výber látok z celého sveta pre každého zákazníka. Bezplatné poradenstvo, záruka kvality a zodpovednosť za výsledok.

Módna návr hárka Natasha

Azariy

Služba ,,sos nevesta,, v nepredvídaných situáciách a iných živloch Vám ušijeme šaty do 48 hodín.

Svadobné šaty od Natasha Azariy, si objednáte on-line cez internet. Prípadne osobne na pobočke: Bratislava, Svidník, alebo na partnerskom mieste v Hlohovci. Zákazník k nám môže prísť s konkrétnou predstavou svojich vysnívaných šiat, alebo má možnosť vybrať si niektoré z našich už navrhnutých modelov, prípadne nakombinovať si jednotlivé modely presne podľa jeho želania a vkusu . Konečný model ušijeme presne na mieru. Ak sa rozhodnete vytvoriť si unikátny image a jedinečné svadobné šaty, tak táto voľba je pre Vás. - ,,Ateliér, ktorý splní priania každej neveste,, -,,Staň sa štýlovou a okúzľujúcou nevestou od Natasha Azariy,, - „Keď sa vaše sny stanú skutočnosťou”


Centrála Natasha Azariy, Svidník 089 01, ul.Stropkovská 0948 622 990, 0907 295 683, 0918 516 845 www.natasha-azariy.com email:natasha.azariy@gmail.com Pobočka Natasha Azariy, Bratislava, OC MY Tesco, Kamenné nám. 1/A 815 61 Bratislava, 0948 622 990, 0907 295 683, 0918 516 845 www.natasha-azariy.com email:natasha.azariy@gmail.com V predajni Lombardi Fashion House, 2.poschodie, www.lombardifashion.sk, FB:Lombardi Fashion House Partner Natasha Azariy, Salón Glam, ul.Slov.nár.povstania 40, Hlohovec 920 01 0911 998 010, www.salonglam.sk, FB: Salón Glam Rehakova.nika@gmail.com


25 rokov s vami aj vďaka vám BRATISLAVA, DOSTOJEVSKHO RAD 18, 0918 996 505 NITRA, SCHURMANNOVA 6, 0905 488 884 ZVOLEN, NM. SNP 70/36, 0918 886 801 WWW.SALONNICOLE.SK


PRONOVIAS 2016

25 rokov s vami aj vďaka vám BRATISLAVA, DOSTOJEVSKHO RAD 16, 0918 996 484 NITRA, SCHURMANNOVA 6, 0905 488 884 ZVOLEN, NM. SNP 70/36, 0918 886 801 WWW.SALONNICOLE.SKStvorenรก


Lenka, ty si bola úplne iná nevesta ako tie, ktoré sa vydávajú tu na Slovensku a vôbec v Európe. Ako si prijala skutocˇnost’, že nebudeš klasická nevesta, ale indická? Najskôr by som asi mala povedat’, že som taký nesvadobný typ a nikdy som si nevedela samú seba predstavit’ v úlohe tradicˇnej nevesty. Naša svadba bola v  podstate neplánovaná a zorganizovaná manželovou rodinou za pár dní, a tak som ani nejako nemala cˇas nad tým uvažovat’. Vydávala som sa v Nepále, ale svadba sa viac približovala indickej kultúre. Popíš nám, v cˇom spocˇíval tvoj svadobný odev a doplnky? Mala som oblecˇené sárí cˇervenej farby zdobené zlatou a zelenou nit’ou. Musím povedat’, že celý môj odev a doplnky boli ponˇaté na ich zvyky minimalisticky. Typické je bohato zdobené sárí, množstvo zlatých náramkov a vel’ké náhrdelníky. Sárí je v  podstate široký pás látky, dlhý od 5 do cca 8 metrov, ktorý sa v rôznych štýloch ,,viaže“ na spodnicˇku. Blúzka pod sárí može byt’ tiež ušitá na vel’a spôsobov. Bud’ sa kupuje samostatne, alebo sa vo väcˇšine prípadov šije z cˇasti sárí. K zdobeniu nevesty urcˇite patrí mehndi,


teda henou zdobené ruky. Výber vzoru je na neveste, ale väšcˇinou sú dlane zakryté úplne a vzor sa tiahne vrchnou cˇast’ou ruky až po predlaktia. Musím uznat’, že toto zdobenie je nádherné a ešte aj po pár dnˇoch som objavovala nové postavy a výjavy v kresbách na mojich rukách. Horšie však bolo sa ich zbavit’. (úsmev) K tradicˇným šperkom patrí sirbandhi v rôznych štýloch a vel’kostiach. Je to ozdoba, ktorá sa upevnˇuje do vlasov a prevísa do cˇela. Sindoor síce nie je šperk v pravom slova zmysle, ale je typickým znakom pre nevestu, znakom vydatej ženy. Ide o cˇervený prášok, ktorým jej pocˇas obradu manžel spraví v cesticˇke vo vlasoch cˇervenú cˇiaru. Tika, ktorá pre väcˇšinu l’udí symbolizuje indickú ženu, môže mat’ vel’a podôb - od klasickej cˇervenej bodky v strede cˇela až po krásne jemné ornamenty zdobené kryštálikmi, ako som mala aj ja. Poote je hrubý náhrdelník z drobných zelených alebo cˇervených korálikov rôznej dl´žky, ktorý býva cˇasto doplnený

t’ažkým a mohutným zlatým príveskom. Je rovnako znakom vydatej ženy, typickým hlavne v Nepále, a  žena ho dostáva od manžela pocˇas obradu. Najtypickejším svadobným šperkom je manglasutra - ,,retiazka“ z cˇiernych a  zlatých cˇastí, ktorá môže mat’ neskutocˇne vel’a dizajnov od moderných s kryštálmi a diamantami až po tradicˇné dlhé z  t’ažkými zlatými vzormi. Tiež je znakom vydatej ženy a vel’a žien ju nosí väcˇšinu života, tak ako sa u  nás nosí obrúcˇka. Pre väcˇšinu neviest sú typické vel’ké tradicˇné náušnice a množstvo náramkov s nádherným zdobením, ktoré siahajú takmer až po predlaktie. Striedajú sa vždy dva druhy - zlaté a tie vo farbe sárí. Ako prebiehal výber farby a vzoru tvojho sárí? Pri výbere mi pomáhala svokra a švagriná, ale aj manžel, ked’že má vel’mi dobrý vkus. Sárí som mala rucˇne vyšívané a blúzka bola šitá na mieru, rovnako spodnicˇka. Ako prebiehal váš svadobný denˇ? Bola si


zasvätená do nepálskych tradícií už predtým? Každá svadba je iná. Oblecˇenie, tradície, jedlo aj obrad sú závislé od viery, kasty, zvykov rodiny, cˇasti, z ktorej rodina pochádza, a zámožnosti rodiny. Nie je žiadnou zvláštnost’ou, ak napríklad významná osoba pozve na svadbu 1000 l’udí a cˇasto aj ovel’a viac. Hned’ prvým prekvapením pre mnˇa bolo, že termín svadby nám vybral pán, ktorý zostavuje horoskopy, ktoré sú v Nepále aj Indii vel’mi obl’úbené. Nevedela som presne, cˇo ma cˇaká, a  ked’že pocˇas samotného obradu bolo treba robit’ všakovaké úkony, ako napríklad urcˇitý pocˇet ráz obíst’ ohnisko a podobne, švagriná mi prekladala, cˇo mám robit’ a niekedy vznikali naozaj humorné situácie, ked’ som sa na nˇu udivene pozerala, cˇo to odo mnˇa chce. Tradicˇná svadba tam trvá väcˇšinou tri dni. Prvý denˇ sa odohráva v dome nevesty a vtedy sa jej robí mehndi. To sa po nakreslení kropí citrónovou št’avou, aby sa dobre vpilo a stmavlo. Cˇ ím tmavšie je na druhý denˇ ráno mehndi na dlaniach nevesty, tým viac ju jej nastávajúci miluje. Druhý denˇ prebieha samotný obrad, ktorý sa odohráva vo vel’mi skorých ranných ho-


dinách. Koná sa bud’ v chráme alebo pri väcˇších svadbách v párty stanoch. Priebeh obradu záleží od druhu náboženstva, ale takmer vždy sa koná pri zapálenom ohni, okolo ktorého je rozložené množstvo nádob, v ktorých sú rôzne kvety a prášky. Na tretí denˇ sa usporadúva recepcia alebo samotná párty. Všetko však záleží od konkrétnych zvykov rodiny.

mov a piesní, ktorými všetci žijú.

Svadobný make-up je v Indii dost’ špecifický. Mám pocit, že cˇím je výraznejší, tým lepšie... Urcˇite áno. Vzhl’ad nevesty je vel’mi dôležitý. K make-upu neodmyslitel’ne patria výrazné ocˇné linky. Mám dojem, že tol’ko šperkov a prezdobené oblecˇenie si priam vyžadujú výrazný a t’ažký make-up.

Aké farby sú v Indii najžiadanejšie pri svadobných šatách a ktoré sú naopak "zakázané"? Tradicˇné farby sú rozhodne všetky odtiene cˇervenej, zdobené zlatou. Ale používajú sa aj odtiene ružovej, vel’mi obl’úbené a moderné sú kombinácie cˇervenej a zelenej cˇi modrej a ružovej. V dnešnej dobe sa všetko odvíja od nevesty a jej rodiny. Výber je obrovský od farieb a  vzorov v štýle sárí alebo lehenga choli. Biela farba sa však nepoužíva, pretože je znakom smútku a oblieka sa na pohreb. Biele sárí je typické pre vdovu.

Cˇím sa inšpirujú indické nevesty? V prvom rade sú to tradície regiónu, rodiny a náboženstva, ale v dnešnej dobe už aj ich vlastný názor a vkus, hlavne vo vel’kých mestách. Bollywood však urcˇite výrazne ovplyvnˇuje aj svadobné oblecˇenie a make-up, ved’ kto by nemiloval vždy dokonalé herecˇky z fil-

A na záver: Tradicˇné nepálske a indické svadby bývajú dohodnuté. Dnes už je však viac sobášov uzatvorených z lásky, ale stále ho musia povolit’ rodicˇia. Zobrat’ si niekoho tajne sa neodporúcˇa. Nemuselo by sa to skoncˇit’ dobre. Svadba sa tu totiž považuje za vel’mi vážnu vec.


PRONOVIAS 2016

25 rokov s vami aj vďaka vám BRATISLAVA, DOSTOJEVSKHO RAD 18, 0918 996 505 NITRA, SCHURMANNOVA 6, 0905 488 884 ZVOLEN, NM. SNP 70/36, 0918 886 801 WWW.SALONNICOLE.SK


Modelka: Zuzana M./Mix model management, Vizáž a vlasy: Tomáš Vida/Dermacol


Tvorbe šperkov sa zacˇala venovat´ pred 3 rokmi. Vtedy objavila tento nádherný farebný svet, na ktorom ju fascinujú nekonecˇné možnosti a cˇo všetko sa dá s troškou fantázie a trpezlivosti vytvorit´ z obycˇajného farebného skla. Tvorba šperkov z korálikov sa stala jej vášnˇou. Snaží sa neustále zdokonal’ovat´, šperky vyrábat´ s láskou a  dosiahnut´ kvalitné a precízne prevedenie.

Vo svojej tvorbe využíva najmä krištále Swarovski, ktoré dodajú šperkom punc luxusu. Obl’ubuje aj cˇeské sklenené koráliky pre rôznorodost´ tvarov a japonský rokajl pre širokú farebnú škálu a  pravidelnost´ tvarov. Jej tvorba je rôznorodá, ked’že používa rôzne techniky šitia. "Som vel’mi sebakritická a detailistka, preto nad niektorým šperkom strávim dlhé hodiny a vylepšujem, cˇo sa dá, kým nie som na sto percent spokojná.


Modelka: Romana M./Mix model management, Vizáž a vlasy: Rea Polakovicˇ


K výrobe šperkov ju priviedla úplná náhoda pred šiestimi rokmi, ktorá sa postupne pretavila doslova v závislost´ a dokonalý relax. "Prešla som si fázami, ked’ som skúšala rôzne techniky, cˇi už cínovanie, tepanie, drôtikovanie a podobne. No úplne najviac mi ucˇaroval malicˇký rokajl, z ktorého sa dajú vytvárat´ drobné šperky, ale aj vel’ké neprehliadnutel’né kúsky, ku ktorým cˇasto dospejeme pri vel’mi tvorivej diskusii so zákaznícˇkami."


Vaša svadba bola iná. Prírodná, pod holým nebom. Všetko, čo ju tvorilo, malo nápad a pekne spolu ladilo. Ako ste sa zoznámili? A aké boli zásnuby? Predpokladáme, že tiež originálne, tak ako svadba... :) Zoznámili sme sa v big bande, kde Roman hral na bicie a ja som spievala. Naše zásnuby boli veľmi spontánne. Už dlhšie sme sa rozprávali, že by sme sa radi zobrali, no Romanko to toľko plánoval, že to za neho zariadila pani predavačka v zlatníctve, kde ma poslal, že si mám ísť odmerať prst na zásnubný prsteň. Pani predavačka bola veľmi iniciatívna, tak mi ho tam aj rovno kúpil. Prehovárala ho, že nech rovno padne na kolená a urobí to hneď, ale on, že to musí ešte nejako super vymyslieť. Tak som si celý deň pri prechádzke v Brne nosila v kabelke zásnubný prsteň a tvárila som sa, že o tom neviem. Večer, keď sme išli z bowlingu na hotelovú izbu, na chodbe hotela zrazu začala hrať skladba od Whitney Houston a Roman padol na kolená… Nemáme to síce zdokumentované na fotkách, ale isto nájdete záznam na priemyselnej kamere :). Kedy ste začali s plnou vážnosťou plánovať svadbu? Čím si sa inšpirovala pri výbere štýlu svadby? Prípravám okolo svadby sme sa začali naplno venovať začiatkom roka. Začalo to výberom miesta, pokračovalo výberom hudby, can-

dy baru, šiat… Inšpiráciu sme hľadali najmä na internete doma i v zahraničí. Naša svadba nemala vyhradený štýl, bola veľmi voľná, veľa vecí sa vyskladalo „samo“. To znamená, že napríklad prvotná predstava družičkovských šiat bola iná, nakoniec som vychádzala zo samotných dievčat, dostupných prostriedkov, prostredia, mojich šiat a našich doplnkov. Čo všetko sa nieslo v prírodnom štýle a kto všetko vám pomohol pri organizovaní? Základ tvoril priestor, pre ktorý sme sa rozhodli na Orave. Prírodu sme sa snažili preniesť aj do našich obrúčok, ktoré nám vytvoril Jakub Trimay. Sú vyskladané z  3D lístočkov, ktoré sú akýmsi symbolom nás dvoch, môj prsteň je dozdobený smaragdom. V mojich šatách sa tiež vyskytoval tento motív, celú vlečku som mala posiatu lístočkami. Taktiež boli súčasťou svadobnej torty od šikovných tvorcov Sweet cakes bakery, ktorá bola kombináciou troch techník, horné poschodie nahá torta dozdobená prírodnými kvetmi, stredné poschodie bolo potiahnuté krémom a prvé poschodie potiahnuté marcipánom, plus doplnené o kryštáliky a zlaté lístočky. Celý candy bar bol umiestnený vonku a nainštalovaný na drevenom voze. Kvetinovú výzdobu tvorili prevažne kvety, ktoré by ste mohli bežne vidieť v prírode - bodliaky, kamilky, solidágo, tráva… Jednotlivé doplnky ako svadobné pierka,


brošne, náramky, venčeky boli taktiež doplnené o prírodné materiály. „Prírodno” sme sa snažili preniesť i do studených a teplých bufetových stolov. So šéfkuchárom Dušanom Čatlochom sme konzultovali nielen samotný výber jedál, ale aj servírovanie jednotlivých pokrmov. Na moje želanie boli jedlá doplnené o čerstvé bylinky. Dušan prišiel zase so super nápadom, že ovocie sa bude servírovať v drevenom korýtku. Keďže sa už dlhšie pohybuješ vo svadobnom svete ako tvorkyňa krásnych kvietkových doplnkov, cítila si sa pri plánovaní ako ryba vo vode, alebo ťa aj niečo prekvapilo? Veľa vecí, ktoré som si myslela, že budú pre mňa veľmi jednoduché, nedopadli až tak podľa mojich predstáv. Napríklad deň pred svadbou sme si boli vyzdvihnúť kvety a prišlo sa na to, že pani v  sklade si našu objednávku poznačila o mesiac neskôr. Tak sme museli improvizovať, jediné šťastie sme mali, že druhý sklad mal k  dispozícii skoro tie isté kvety, čo sme mali objednané, tak to nakoniec dopadlo dobre, aj keď nie presne podľa predstáv. Menší problém pre nás boli svadobné oznámenia, tie sme totiž dali nakresliť môjmu otcovi. Predstava bola taká, aby vyzerali ako herbár. No lenže tlač na pauzák a tvrdší prírodný papier sa ukázala oveľa náročnejšia, ako sme čakali, tak sme ich rozdávali až na poslednú chvíľu, cca týždeň pred svadbou.


veľa obchodov. Spočiatku sme plánovali krémovú prírodnú košeľu a kvetinkovú kravatu, predstava bola ešte aj motýlik a traky, no keď sme objavili pásikavú prírodnú košeľu, víťaz bol jasný. Ďakujeme pekne za pochvalu :) Vsadili sme na jednoduchosť so Celý svadobný look sa postupne zmyslom pre detail. Zaujímavý dotváral, najprv som nemala kon- doplnok boli napríklad i topánky krétnu predstavu, ale postupne sa ženícha v hnedo-modrej farbe. vyprofilovala. Veľkú zásluhu na  Samozrejme, svadobné pierko lasvadobných šatočkách mala ná- dilo s mojím venčekom a kytičkou. vrhárka Vierka Futáková, ktorá po spoločnej konzultácii so mnou Na vaše svadobné fotenie určite radi spomínate. Z fotogranavrhla šaty, ktoré som mala na fií vidieť, že ste si to užívali :) sebe. Moja prvotná predstava bola však úplne iná. Páčila sa mi To určite áno, bol to zážitok. Maveľká tylová sukňa, ale dosť som li sme na svadbe dvoch svadobsa jej bála na moju malú a plnšiu ných fotografov a toto rozhodnupostavu. Preto boli aj prvé návr- tie neľutujeme a sme si istí, že to hy dlhá sukňa jemne strihnutá tak malo byť. Každý to videl do A, ale keď som uvidela jedny trošku inak a každý zachytil tie Vierkine šaty, práve s veľkou ty- momenty inak. Michal Záhorlovou kávovou sukňou, nedokáza- ňácky dodal našej svadbe krásne la som dostať tú predstavu z hla- farbičky a vystihol momenty. vy. „Bude to dobré, som si tým Dominik Szombath zas stavil na istá,“ povedala Vierka a presved- umeleckosť, väčšinu fotiek fotil čila ma, že je dôležité len to na analóg, čím vznikla zvláštna správne strihnúť, správne umiest- príjemná atmosféra. Nesmieme niť výšku sukne, zvýrazniť to, čo zabudnúť aj na Juraja Danka, treba a bude to super. A myslím, ktorý to celé uzavrel do nádherže sa jej to podarilo geniálne. Mu- ného krátkeho videjka. sím vyzdvihnúť jej prácu, pretože naozaj vystihla moju osobu Naplánovať si obrad vonku a šatočky urobila na môj obraz, je vždy risk... Mali ste aj záčo je pre mňa veľmi vzácne a som ložný plán? Kde sa nachádza jej za to nesmierne vďačná. Ro- to čarovné miesto? mankov outfit sme doladili len Do poslednej chvíle sme verili, že necelý týždeň pred svadbou. to výjde, aj keď naše okolie bolo Najväčší problém bol s košeľou, veľmi skeptické, dokonca aj sachceli sme niečo so zmyslom pre motné vedenie Oravského Hája detail, ale zároveň, aby sme ladi- sa usmievalo pri našom odhodlali. Obehali sme naozaj vééééľmi ní, že to bude celé vonku. V prípaSvadobné šaty a svadobný oblek. Vedeli ste presne, čo chcete? Alebo sa váš spoločný look postupne dotváral? Zladili ste sa úžasne! Predpokladám, že všetko bolo vytvorené na mieru.


de, že by bolo nepriaznivé počasie, boli by sme aj tak vonku, veď dážď by mohol obradu dodať super atmosféru, v prípade veľmi nepriaznivého počasia by sme boli vnútri v reštaurácii. Ale dopadlo to super a obrad pri západe slnka, kde nás oddával náš najlepší priateľ, s hudobným sprievodom harfistky Márie Kmeťkovej a speváčky Daniely Tomešovej to bolo celé ako rozprávka. Oheň, fakle, lampáše, príroda, naša rodina, priatelia. Pre nás to bol zážitok na celý život. A teraz k samotnej svadbe. Ako ste si ju užili, ktoré momenty sa pre vás stanú nezabudnuteľné? Pravdupovediac, keďže sme si ju organizovali sami, poriadne sme si ju ani nestihli užiť. Všetko to tak rýchlo ubehlo, že až po týždni som si uvedomila, že je už po tom a veľa momentov by som chcela ešte raz zažiť, no zostali aspoň spomienky. Obrad, vidieť našich rodičov šťastných, rodinu sa baviť a užívať si. Živá kapela Homosapiens z Martina sa postarala o veľa krásnych momentov, ako sa ľudia bavili, tancovali. Aké boli reakcie vašej rodiny a kamarátov? Čo na svadbe najviac zabodovalo? Najviac ospevovali výber jedla, candy baru, ružového a bieleho vína. To, že to bolo vonku, uvoľnené iné, a taktiež sa im veľmi páčil priestor.


... pre dokonal�´ zážitok čítajte na i Pade


www.nevesta.sk


IVANA & PETER MILLER: "Na základe našich skúseností párom odporúcˇame fotenie v denˇ svadby. Možno je potrebné trošku si privstat´ alebo riešit´ vel’a vecí, ale cˇaro svadobného dnˇa a pocitov, ktoré ten denˇ so sebou prináša, nicˇ nenahradí. Úcˇes, make-up a obliekanie, všetko má svoju magickú silu, ktorú si neuvedomujete. Ale pohl’ad vo vašich ocˇiach, úsmev od ucha k uchu, ked’ sa vidíte v krásnych bielych šatách cˇi obleku šitom na mieru, stoja za to všetko. Emócie, pri ktorých obcˇas aj slzicˇka vypadne, ked’ sa vidíte vychystaní jeden pre druhého. Nekonecˇný pocit št´astia a lásky, to všetko si vo svojich ocˇiach, úsmevoch a pohl’adoch nesiete

aj na samotné svadobné fotenie. Pri fotení sa neviete na seba vynadívat´, stále sa usmievate a neviete s tým prestat´. Práve kvôli týmto pocitom št´astia a chvíl’kam plných emócií odporúcˇame fotit´ v denˇ svadby, cˇi už to bude pred obradom alebo po. Práve tieto prvotné svadobné emócie sú základom krásnych fotografií. Samozrejme, aj fotenie v iný denˇ je super. Má to svoje výhody - dostatok cˇasu na samotné fotenie cˇi presun na vzdialenejšie lokality. Pár je vtedy uvol’nenejší. Avšak takéto fotenie so sebou prináša aj zopár nevýhod ako zabezpecˇenie úcˇesu, make-upu, kytice s pierkom... Sú to náklady navyše. My si za fotenie v iný denˇ príplatok neúcˇtujeme, aj ked’sme už nad tým uvažovali."


J A N A EVIAKOVÁ: "Urcˇite odporúcˇam fotit´ v iný ako svadobný denˇ. Ideálne pár dní po svadbe. Pár je vtedy uvol’nenejší, nevesta nestresuje, cˇi sa všetko stihne, cˇi si neušpiní šaty od trávy, nenatrhne závoj. Máme podstatne viac cˇasu na realizáciu spolocˇných nápadov, ako aj na výmenu lokalít cˇi výber takých miest, ktoré by v denˇ D proste cˇasovo neprichádzali do úvahy. Táto služba je síce o cˇosi drahšia, no podl’a mnˇa to stojí za to. Naposledy sme s mladomanželmi fotili tri týždne po svadbe vo Vysokých Tatrách. Len samotná cesta tam nám trvala niecˇo vyše hodiny, cˇo by v denˇ svadby bolo nezrealizovatel’né. Obaja sa skutocˇne zabávali, boli uvol’není, aj z fotiek bolo cítit´ pokoj a harmóniu. V pokoji sme všetko nafotili, sadli si na kávicˇku a stihli aj pár fotiek tesne pred súmrakom. Spokojnost´ bola na oboch stranách a u mnˇa ako fotografa aj nesmierna radost´ z nových, netradicˇných fotografií."


MAREK ZALIBERA: "Áno, fotografujem aj v iný denˇ ako svadobný. Dokonca odporúcˇam venovat´ sa fotografovaniu portrétov v iný denˇ, ak to neumožnˇujú podmienky (napríklad je málo cˇasu pocˇas svadobného dnˇa alebo je zlé pocˇasie). Fotenie v iný denˇ je menej stresujúce a zárovenˇ umožnˇuje fotenie vo viacerých vybraných fotogenických lokalitách, ktoré sú z cˇasového hl’adiska menej dostupné. Fotografovanie v iný denˇ má jedno obrovské plus: svadobné páry sú viac sústredené a plne sa venujú iba foteniu. Nikto ich neotravuje organi-

zacˇnými telefonátmi ohl’adom svadby. Svadobný fotograf je ako režisér a psychoanalytik v jednej osobe, premýšl’a nad scénou (miesto fotenia), svetelnými podmienkami, aký výraz má byt´ na fotke zachytený (mimika, postoj, cˇo má znázornˇovat´ fotená scéna). Nevesta so ženíchom sú ako herci na javisku, musia sa hlavne vžit´ do svojej role. Svadobným párom stále pripomínam, že svadobná fotografia je vždy o spolupráci. Ak nebudú plne sústredení pocˇas fotografovania, na fotografiách nebude vidiet´ vzt´ah (vzájomné puto) dvoch milujúcich sa l’udí. Preto je výhodnejšie, ak vám, samoz-


rejme, na fotografiách záleží, vybrat´ si fotenie v iný denˇ ako svadobný. Je jedno, cˇi pred svadbou, alebo po svadbe. Najväcˇším nepriatel’om svadobných portrétov nie je pocˇasie, ale nedostatok cˇasu na realizáciu. Nestacˇí, že sa l’úbite, je potrebné, aby to bolo vidiet´ aj na fotografiách. Doprajte si cˇas na opravu chýb pri fotení. Cˇasto scénku opakujeme, kým neusúdim, že fotený výraz je uspokojivý. Za fotenie v iný denˇ beriem príplatok, nie je to základnou súcˇast´ou fotobalíka. Je to doplnková služba, ked’že ide o d’alší vynaložený pracovný cˇas, ktorý inak môžem trávit´ so svojou rodinou."


CHRISS: "Záleží na konkrétnom páre. Cˇasto sa stretávam s tým, že muži sa neradi fotia, ale v denˇ svadby sú ako vymenení. Sála z nich št´astie a láska a vzniknú nádherné uvol’nené fotografie, ktoré majú dušu. No ked’ sa portrétne fotenie realizuje až po svadbe, tá atmosféra sa akosi vytratí, nemajú náladu na pózovanie a chýba tam cˇaro toho vel’kého dnˇa, ktorý už prežili, tak nacˇo sa k nemu vracat´. Ale vždy je to o tom konkrétnom páre. V prvom rade sa musia dohodnút´ oni dvaja medzi sebou, potom môže skvele dopadnút´ akýkol’vek scenár. Cˇi už fotenie pred svadbou, v denˇ svadby alebo po svadbe. Urcˇite však neodporúcˇam v denˇ svadby cestovat´ kvôli nejakej lokalite viac ako hodinu, lebo na ceste sa môže cˇokol’vek prihodit´ a zmeškat´ svadbu kvôli foteniu by bolo kuriózne. Samozrejme, za fotenie v iný ako svadobný denˇ je príplatok. Je to d’alší pracovný denˇ, ktorý sa pre fotografa nekoncˇí posledným stlacˇením spúšte, ale pokracˇuje výberom fotografií, úpravou, retušou a zostavením fotoknihy..."


MILAN MATUŠKA: "Svadobné portrétne fotenie je podl’a môjho názoru lepšie realizovat´ mimo svadobného dnˇ a, a to pred svadbou. Ideálne vtedy, ked’ nevesta absolvuje skúšku svadobného úcˇesu, takže bude vyzerat´ rovnako ako v denˇ svadby. To isté platí aj o vizáži. Zárovenˇ je to lepšie aj preto, že sa fotograf spolu so svadobným párom spozná osobne, pokial’ neabsolvovali predsvadobné stretnutie, a vyskúšajú si spolocˇné fotenie, ako im ide spolupráca a potom v denˇ svadby je vzt´ah medzi nimi ešte uvol’nenejší. Takisto si myslím, že ak na portrétnych fotkách svadobnému páru záleží a chcú precestovat´ rozlicˇné lokality a fotit´ v rôznych exteriéroch, je prakticky nemožné stihnút´ to vo svadobný denˇ. Preto urcˇite odporúcˇam fote-

nie mimo svadobného dnˇa. I ked’ sú prípady, ked’ sa svadba realizuje v takom peknom prostredí, že môžu vzniknút´ spontánne krásne zábery bez toho, aby sa niekam cestovalo. Je to teda asi na požiadavke svadobného páru, cˇi chcú cestovat´ a majú vytipované lokality alebo im stacˇia aj fotky z okolia svadobnej hostiny. Cˇo sa ceny týka, u mnˇa sa cena fotobalíka nemení. Jedine, cˇo by som požadoval navyše, je preplatenie cesty. Ak však po mnˇa príde svadobný pár vlastným autom, naozaj neriešim cenovo nicˇ navyše."


Zima • Striebro • Mráz • Tón v tóne • Kontrast • Plet’ biela a pery cˇervené ako Snehulienka • Ruka ako šperk

Svadobná manikúra. Perly a štras. Perfect wedding look. Tipy na svadobné lícˇenie. Kozmetické vychytávky.


Luxusné cˇiapocˇky a ozdôbky môžu mat´ v zime úplne iné cˇaro. Tie hácˇkované nevestu aj trošku zohrejú alebo asponˇ navodia pocit tepla a tie šité z korálikov zas vytvoria atmosféru 20. rokov minulého storocˇia. K tomu už len výrazné obocˇie, cˇervené lícˇka a nostalgický výraz Coco Chanel...


Coco Dokonalost´ skrytá v jednoduchosti. Tmavý vínový rúž, cˇierna linka a dve slzy št´astia. Jedna ako pod’akovanie za to, cˇo bolo a druhá ako vyjadrenie túžby po nekonecˇnej láske.


Zrkadlenie Ked’ krása zamrzne vo svojej dokonalosti, treba si ju vychutnat´ a zrkadlit´ ju v sebe. Jej sila nakoniec roztopí l’ady všednosti a už nicˇ nebude také ako predtým.


Snehulienka Horúci bozk na cˇervené pery vleje život do jej l’adovo krásnej tváricˇky. Ocˇká ako trnky prezradia všetko, cˇo má na srdci, ktoré nikdy neprestalo bit´ nesmrtel’nou láskou.


Mrazivá Ked’ nás zima objíme svojím l’adovým nárucˇím a všetko sfarbí do bielo-modra, zastaví sa cˇas. Vo svadobný denˇ si to želá každá z nás, nech sa nikdy neskoncˇí a zamrzne vo svojej kráse a jedinecˇnosti.


www.nevesta.sk


Vybrat´ si tú správnu dekoratívnu kozmetiku na svadobné lícˇenie nie je vôbec jednoduché. V denˇ svadby ocˇakávame od lícˇenia naozaj vel’a - musí vydržat´ asponˇ do polnoci, ale najlepšie až do rána. Poradíme vám, na ktoré produkty sa môžete stopercentne spol’ahnút´, pretože obstáli v našom beauty testovaní. MARY KAY, DERMACOL, REVLON, ORIFLAME a ZOEVA.


i TO v P «««

e

v

z a ' ve z d na « n e


riss b

y ne

ves

t

k

Redakcia odporúcˇa: Dlhotrvajúci krycí krém s minerálmi Giordani Gold - v odtieni light ivory. Prekvapí vás jemnou textúrou, príjemným nanášaním a prirodzeným vzhl’adom. Revitalizuje a zvlácˇnˇuje plet´. Poskytuje jej trvácne a dokonalé krytie. Korektor Giordani Gold Secret - krycí korektor s krémovým zamatovým zložením, obohatený o omladzujúci rastlinný výt´ažok, zamaskuje všetky nedokonalosti pleti.

Foto: Ch

a.s

Svadobné lícˇenie v retro štýle so zvodným pohl’adom a výraznými perami. Zachová vašu dievcˇenskost´, ale upozorní na to, kto je na svadbe hlavná hviezda. Výraznejšie lícˇenie oceníte aj na svadobných fotografiách, kde sa doslova pýta slávnostný make-up.


i TO v P «««

e

v

z a ' ve z d na « n e


Redakcia odporúcˇa: Zoeva Eyeshadow Palette - Cocoa Blend Ak máte svetlú sofistikovaná paleta ocˇných tienˇov, inšpirovaná teplými farbami porcelánovú plet´ a praliniek, odtienˇmi delikátneho nugátu a perlet´ových tónov tmavšie vlasy, so svadobmarcipánu pre zvodné glamour lícˇenie. Zoeva Luxe Cream ným make-upom môžete exLipstick - Cross My Heart - krémová textúra a profesioperimentovat´ a netreba sa bát´ nálny sýty finish rúžu dodá perám krásu a výraz. ani výraznejších farieb. Dominantné Pery zvlácˇnˇuje, ošetruje a hydratuje. pery à la Snehulienka vo vínovoIdeálne pre hypnoticky krás-cˇervenej farbe a k tomu hlboké ocˇi z vás ne pery. spravia zvodnú krásku s dramatickým Foto: Chriss by ne akcentom. Oblecˇená v ivory svadobvest a.sk ných šatách však stále budete pôsobit´ako nežná a krehká kráska.

Bamboo Set Vol. 2 - Vegánska sada štetcov na lícˇenie - pre nezávislé a vyrovnané duše, ktoré milujú jednoduchý dizajn, napriek tomu si však rady doprajú trochu luxusu. Skvele nakombinované typy štetcov vám vystacˇia na bežné denné lícˇenie, ale aj výrazné vecˇerné. Skrášl’ovanie sa vd’aka týmto štetcom stáva zážitkom, ktorý si budete chciet´ dopriat´ každý denˇ.


i TO v P «««

z a ' ve z d na « n e

e

v

www.nevesta.sk


Zamatový rúž - Naturally Chic, Oh So Currant a Berry Stylish. Explózia prepychových farieb vás vtiahne do centra diania! Tento zamatový rúž sa hladko nanáša a intenzita farby zostáva hodiny vyvážená. Lak na nechty - Gallery Gray, Polished Pearls, Berry Stylish a Garden Terrace. Trend tejto sezóny ožíva v odtienˇoch lakov, ktoré sú inšpirované metropolitnými umeleckými galériami, klasickými doplnkami a ocˇarujúcimi panorámami vel’komiest. Je trvácny a odolný proti poškriabaniu.

Jemne provokatívna a zárovenˇ kozmopolitne elegantná. Túto sezónu sa elegancia snúbi s l’ahkost´ou a vzniká tak dômyselná a prístupná krása. Ozvláštnite svoje lícˇenie s odtienˇmi v štýle podmanivého cˇara panorám svetových vel’komiest. Slávnostné lícˇenie si l’ahko vycˇarujete s novinkami z limitovanej kolekcie City Modern od Mary Kay.

Mary Kay vychytávky Redakcia odporúcˇa: Limitovaná kolekcia City Modern - Paleta ocˇných tienˇov/Metro Modern a City Sophisticate. Palety sú inšpirované hladkými architektonickými líniami mrakodrapov moderného vel’komesta. Každá obsahuje metalické a matné neutrálne farby, ktoré sa skvele kombinujú pre nekonecˇné množstvo vzhl’adov.


i TO v P «««

e

v

z a ' ve z d na « n e


iss by nev esta. sk : Chr o t o F

Žiarivá plet´ pobozkaná slniecˇkom a hlboký podmanivý pohl’ad. Svadobné lícˇenie nemusí byt´ o výrazných farebných tienˇoch. Ak chcete pôsobit´ nežne a romanticky, zbytocˇne by odvádzalo pozornost´ od nevesty ako celku. Ale hlboký podmanivý pohl’ad - to je niecˇo iné! Ten by urcˇite nemal chýbat´. A tie odvážnejšie z vás k nemu môžu pridat´ aj výrazný cˇervený rúž.

Redakcia odporúcˇa: Revlon Photo Ready Perfecting Primer podkladová báza, po ktorej je plet´ krásne vyhladená, jemná a dokonale zmatnená. Revlon Photoready 3D Volume Mascara - riasam dodáva perfektný tvar, ktorý sme zvýraznili trsmi na ešte väcˇšie prehl´benie pohl’adu. Štetinky maskary sú v rôznej dl´žke, preto dokážu zafarbit´ každú jednu riasu, cˇím zväcˇšujú objem. Riasy budú pôsobit´ hustejšie a väcˇšie. Revlon ColorStay Make-up Normal Dry - sl’ubuje 24-hodinovú výdrž, hydratáciu a zmatnenie. Make-up je ideálny pre ženy, ktoré potrebujú stredné až plné krytie. Oceníte, že neobsahuje olej a neupcháva póry. Môžete ho naniest´ prstami alebo štetcom, fungujú oba spôsoby. Plet´ je po nanesení make-upu skutocˇne hladká, matná a bezchybná.


i TO v P «««

e

v

z a ' ve z d na « n e


V hodne zvolené kontrastné odtiene na ocˇných viecˇkach budú vždy pôsobit´ podmanivo a sexi. Aby však výsledok nebol príliš extravagantný, dôležitý je nielen výber farieb, ale najmä technika nanesenia. Vizážista znacˇky Dermacol Tomáš Vida by tento typ lícˇenia odporucˇil takmer každej žene, ktorá chce pôsobit´ slávnostne a zárovenˇ vel’mi trendovo.

MOON TOUCH MOUSSE EYE SHADOW penové ocˇné tiene s mesacˇným trblietaním. Ocˇiam dodávajú intenzitu a hl´bku. Obsiahnuté drobné trblietavé cˇiastocˇky vytvárajú na viecˇkach nádherné odlesky. L’ahká, vel’mi jemná penová konzistencia dokonale pril’ne k povrchu viecˇka. 16H LIP COLOUR revolucˇná dlhotrvajúca dvojfázová farba na pery a lesk 2v1. Redakcia odporúcˇa: MAKE-UP COVER - vodeodolný extrémne krycí make-up. Vznikol ako jeden z prvých krycích make-upov v Európe i vo svete. Jeho receptúra bola vyvinutá vo Filmových štúdiách Barrandov v Prahe pre potreby profesionálnych vizážistov a potom predaná do Hollywoodu. Jedinecˇ ná krémová konzistencia s obsahom pigmentov zakryje farebné nedostatky pleti.


www.nevesta.sk


Ako zamat Zamatové bordové pery a žltá linka pod obocˇím a nad ocˇným viecˇkom. Krivky, ktoré prebúdzajú zmysly. Ako kvet kaly, ktorý sa vlní vo svojich pastelových farbách, pripomínajúc more.


www.nevesta.sk


PRONOVIAS 2016

25 rokov s vami aj vďaka vám BRATISLAVA, DOSTOJEVSKHO RAD 16, 0918 996 484 NITRA, SCHURMANNOVA 6, 0905 488 884 ZVOLEN, NM. SNP 70/36, 0918 886 801 WWW.SALONNICOLE.SK


vizá , Zásnub y, Svadob y, Obrúcˇk é agentú hody a e- né prste tering, S obné dar ˇka so slo é oznám E ca bn ad lúc KO PR bn ava obc nub lnk ink ,y dopr y a cukrov lizenˇ a dop BU Svado , Svadobné Obrúcˇky, S agentúry a vel’trhy, Sv žutéria, Roz vety, Svado esta VŠET HA ak ky, usk vy a bné , Bie á bi ENÍC VAD ná c nky ty, zák á a krásna TKO PRE S y a cukrovi izenˇ a dopln BU Svado obné výsta y, svadobn ná výzdoba ky, Svadob TKO PRE Ž to a v E iel AD VŠE rav erk vad dob usk dopln oSVADOBNÝ nia, Fo vad u VŠ SALÓN e o d m Byt’ zd é prstene , Torty, zák a krásna, B TKO PRE SV e-shopy, S prstene, Šp tering, Sva é dary aDIAMOND á b n ,S o sloKrál’a d43,ob949né01ozNitra bn oje VŠE bchody a , Snubné túry a ca Svadobn lúcˇka sJanka avá plnky ou o d a a Zásnu sekty, náp áž, Byt’ zdr prstene v , o z y y n y d , S 206 671 o, iz brúcˇk ria, Ro né dobné kvetytel.: 0911 né dar ka so slobo né age vel’trh b o d a ˇ va, Vín , nechty a v va, Zásnub ovinky, Sva doplnky, O U Svadob výstavy a bná bižuté výzdoba a diamond@salondiamond.sk y, Sv ia, Rozlúc adobné oz www.salondiamond.sk h s o a é a r r ’ á e B t r d ˇ n ˇ n k l c n D a p e b e u b Ú v v utérDIAMOND buv, terány, do ákusky a c sna, Bieliz O PRE SVA opy, Svado , Šperky, s ng, Svado ýstavy a v Svadobný bižsalón vety, S dobná ce á k n a i e K á v e z b r h v r T a , é e s o n , a ad svadobné dobsvetoznámych vponúka uzíny poje, Torty t’ zdravá a k stene VŠE chody a e- ubné prste ntúry a cat y, Svadobn erky, saustrálskych ky, Sv ou VŠ výˇziekšaty n á l n p znac MAGGIE SOTTERO b o p b á r p e n y o Š d o p n o S , d g d B sekty, ty a vizáž, , Zásnubné , Svadobné , Obrúcˇky, vadobné a hody a e-sh né prstene tering, Sva a SOTTERO&MIDGLEY, dary a ka so slobo é ozn é n b o y ktoré sú známe svojou nápaditost’ o u, y S ˇ c b h ec ava obc nu lnk ink a ca vad ia, Rnoblesou, U ozlú , Svadobn Úcˇes, n erány, dopr ky a cukrov elizenˇ a dop PRE SVADB , Svadobné , Obrúcˇky, S é agentúry a vel’trhy, Svel’koužnevídanou r é t vety ná cesta ouaa kvysokou y i t y s n bi uobl’úbenost’ y a b o materiálov. íz ny, ve Torty, záku a krásna, B e VŠETKO a cukrovink enˇ a doplnk U Svadob bné výstav , svadobnákvalitouá vpoužitých d adob TKO P z v ý S , y n , á o z n B y e k ŠE av ln rk ad ob oje sky ieli AD rst y, náp záž, Byt’ zdr ásnubné p orty, záku a krásna, B KO PRE SV e-shopy, Sv rstene, Špe ering, Svad dary a dop lobodou V ia, Fot ,Z vi né at ép en os ŠET je, T vá ya chty a ny, doprava ekty, nápo ž, Byt’ zdra rstene V né obchod cˇky, Snubn gentúry a c rhy, Svadob Rozlúcˇka s bné oznám ary a ob rá o, s izá brú né p bné a tavy a vel’t bižutéria, ety, Svado vadobné d cˇk o d y, vete ábava, Vín , nechty a v va, Zásnub vinky, Svad doplnky, O a v ,S SVADOBNÝ SALÓN obná a EMIN SVETBU S é výs a SVADOBNÝ ro a a kv SALÓN ’ rhyDIVA es , Rozlú c, z ,a tane á obuv, Úcˇ erány, dopr usky a cuk na, Bielizenˇ PRE SVAD y, Svadobn perky, svad ná výzdob stavy a velt á bižutéria kvety 74,KKošice O 4, 811 06oBratislava hop rstene, Š , zák é vý tel.: 0948 , vet dobn krás Hlavná vadob adobnŠulekova d b002n výzdoba a ky S a VŠET667 , tel.: 0907 606dy a e-s v 204 g s p , n y, Sva é limuzíny poje, Torty t’ zdravá a steneinfo@eminsvet.sk i y é v r á ln rk obcho pr opy, S bn Snubn , Špeinfo@salondiva.sk a cate By , ná adobn dary a dop v S , dobné , Obrúcˇky, agentúry hody a e-sh né prstene twww.salondiva.sk g Svado Víno, sekty ty a vizáž, , Zásnubné , Svawww.eminsvet.sk o n é ky ky né ch ca eri y, Svadobn , Rozlúcˇka s ub va bc a, n e n b a v o n l i a o n r S a v p é , y d , p b o o s r n y a o r e á d b ú k z ,d uk Úcˇ enˇ a salónADaBfotoateliér U Sv ky, Svado ky, Obrúcˇ bné agent vy a vel’trh bižutéria a kvety, S obuv, y, veterány zákusky a c na, BielizSvadobný á V n S ná DIVA ýzdoba b E ponúkacako svet ovin nˇ a dopln Svadobný RVám do dobsalón PSlovensku Svado obné výsta y,prináša a uzín je, Torty, vá a krás EEmin ukrjediný O v , Sva m s K áv i U e a y l T na exkluzívne z n B do Bratislavy k i y é d l k b D n k Š a e n l r a o o s i A V r e b v p d p u d p americkúgznac ,B k talianskejásznac SV ,S vˇkua exkluzívnych ado sekty, ná y a do slobodo y, zášaty ršiat , Byt’ z né prstene , Tsvadobné tDelsa, n ,aSspoloc r naˇky ETKO PRE a e-shopy é prstene, Š svadobných i ž a r k r o á d , e plné rafinovaných z a ˇ enských é t i o á v n a e n Š ob adBRIDALS. e V é obchody ˇky, Snubn entúry a c hyALLURE cˇka so é ozn zdrav rdetailov. va, Ví s, nechty a va, Zásnub kty, nápoj , Bayprepracovaných v ’ n ú t S l e , z t s o bn ag bn áž cˇe a, R , se l’tr ra rúc ép buv, Ú erány, dop bava, Víno echty a viz , Zásnubn inky, Svado oplnky, Ob Svadobné ýstavy a ve ná bižutéri vety, Svado Rozlú ad ak év rov ria, es, n BU c, zá , vet rava dob uzíny udba, tane á obuv, Úcˇ erány, dop kusky a cuk na, Bielizenˇ PRE SVAD y, Svadobn perky, sva ná výzdoba bná bižuté oba a KO zd do ,H e, Š zá ob hop obn vet rás urácie šaty, Svad limuzíny, oje, Torty, zdravá a k tene VŠET chody a e-s bné prsten ering, Svad Šperky, sva vadobná vý dopln áp ké né yt’ prs obné ob , Snu túry a cat é prSVADOBNÝ é SALÓN tene, atSALÓN ing, SVALERY ary a o y s n r d k b e ˇ c é locˇens ky, Svadob íno, sekty, n y a vizáž, B SVADOBNÝ u ú d n WEM n r c a b s y, Sv plnky, Ob obné agen ˇky, Snubn entúry a hy, Svado ozlúcˇka s va, Zá rovi45, a, V opln echt nk911 c o r 01nˇTrenc Král’vae4/A, Bystrica k uv a d anec, zábav uv, Úcˇes, n rány, dopra ySoblahovská ria, R y, Svad e141 a d ˇín DBU Svad lnky, Obrú vadobné ag Janka té049 a 503l’t134,Banská a cu tel.: 0903 z u i y l ž b 346 tel.: 0915 0907 814 i t v e k e t o , i t s b a a e t B á u p S á s , sna O PRE SVA lizenˇ a do VADBU obn zdoba a kve dobná é vý salonvalery@salonvalery.sk Hudb , Svadobn imuzíny, v Torty, zák a salonwem@salonwem.sk á d n r a b k v o s d , vý él ES vá www.salonwem.sk Bie je, aty Sva Sva rky www.salonvalery.sk ETK nské š ky, Svadobn sekty, nápo áž, Byt’ zdra rstene VŠ á a krásna, VŠETKO PR a e-shopy, rstene, Špe , Svadobná a doplnky, ou V v y y p p iz ng o, ln darValery lobod ozn s é a dop ábava, Vín , nechty a v , Zásnubné áž, Byt’ zdra né prstene bné obchod ky, Snubné ry a cateri Svadobný n o salón s b o a cˇk Svad už viac, Rakooz10lúrokov viz Svadobný nubWEM y, Svado ,ponúka cˇes ava ec, z dobné d brúcˇ né agentú el’trhysvadobné ássalón a O Z v , , a S y i a , k k r a, tan bná obuv, Ú rány, dopr es, nechty a jeopautorizovaným distribútorom šaty, obleky a žakety v y v é n l in et ob va a ra španielskych bižut luxusné a kvˇenské , d luxusných ukrov znaclˇiek ete do Úcˇ aspoloc nky, S a ˇ a dop DBU Svad né výstavy dobnpreá ženíchov, n c l b e p a o z o i d y d z k e y, Sva limuzíny, v bná obuv, y, veterány ákuPRONOVIAS Barcelona s a kostýmy pre svadobnérmamy, á výšaty na, Bi O PRE SVA y, Svadob Šperky, sva šaty da y a né výstavy bˇnenské sBarcelona. , z a ROSA aCLARÁ é ín do o á é y spoloc pre svadobných z n a t r d n u b v r k a b S o o p v m o , K , d i o T S d šaty.Svadob va ŠET avá šaty adobné l , nápoje, Svaplesové e-sh é prstene catering, ’trhyhostí, V r , é d a k rky, s z , s y ’ e e y t d n p n p y v y e o Š e n l o ˇ t S B c , t a e h b , , k s h e o c v u l y ž y n b r -s se á k a n pr po dopln bava, Víno, echty a viz Zásnubné Svadobné o Obrúcˇky, S bné agentú né výstavy bchody a e ubné prste catering, a v u ná ob , tanec, zá uv, Úcˇes, n , doprava, krovinky, a doplnky, U Svado y, Svadob vadobné o brúcˇky, Sn gentúry a vel’trhy op ob cu ba ny DB y, S enˇ y, O adobné a stavy a e, Hud , Svadobná íny, veterá , zákusky a sna, Bieliz KO PRE SVA hody a e-sh cukrovink nˇ a doplnk Sv é vý ky, svado n z á b U c e y a y r T u o z t t b B i y k E r d a l o SUZY BRIDAL SVADOBNÝ SALÓN NICOLE D k m Š š o e a i a nské vadobné l , nápoje, T yt’ zdravá rstene V , Svadobné rty, zákus krásna, Bi O PRE SVA -shopy, Sv stene, Šper ring, Sv K p Hlavnáv1554, rBratislavaa cate y Úl’any oje, To B ty ,S ae n996é16,p484 brad ravá a ene VŠET obchodyDostojevského o inkVel’176ké555 p plnky a, Víno, sek ty a vizáž, , Zásnubné cuktel.: 0904 u r d á tel.: 0918 n z n ’ S , t , y y t y ntúry el’trhy, Sva t B a info@suzybridal.sk s h é a k e k v , r ˇ c c v y n g e ž a e p s a ú svadba@salonnicole.sk k b a á b , n r r s é o z é á , o i b p u n n v ec, z buv, Úcˇes rány, do orty, zák bavawww.suzybridal.sk , Vín echty a v , Zásnub inky, Svad oplnky, O www.salonnicole.sk vadob é výstavy a obná bižu S e a o n T t á v d , , v e z o á U s e , a a v r j adobn limuzíny, ekty, nápo dba, tanec á obuv, Úcˇe rány, dopr usky a cuk a, Bielizenˇ PRE SVADB y, Svadobn perky, svad ná výz ,s né Hu opSpolocˇnost’steSalón bn Salón eteBridal rty, zák e, ŠNicole , Svadob o nrokov , vSuzy krásn VŠETKO y a e-shVám ypredaj a n í vadob ábava, Víno bná obuv, aty, Svado ponúka á o r z v na svadobné šaty už viac ako 25 T p u , a e d ring šiat py, Svad eprináša bné a aspoloc pojeposkytujež, Byt’ zdr do é laimdoplnky.tyNevestám sten né obcho ymodely éš ,z usvadobných atˇenských á a r c c k n n v s e p n o b S , S n , n é o , y e a d n y ˇ r t ek a e-sh py, Svad šat prístup španielskej oloc lnky, Sva Víno, sindividuálny ntú znachˇkyodPronovias. vizá , Zásnub y, Svadob y, Obrúcˇk prestížnej é y p e a k S g , s y a y t n t é e h c , a možnost’ dat’ si ušit’ šaty na mieru. a p k a k cˇ n uvedenej b ˇky nájdetea e-sho bModely oznac é Barcelone n Spolo vadobné š obuv a do ec, zábava v, Úcˇes, nec ny, doprav a cukrovin enˇ a dopln U Svadonielen b vvNew Yorku, i yParíži, o d é prs ocdˇNicole. a n h n S á z á u b c i S y r a B l n b u , b t e k e b D o ale vždy a aktuálne i v Salóne , y i o n t s U VEST blek, Svado cie, Hudba Svadobná muzíny, ve orty, záku krásna, B O PRE SVA cukrovink Svadobné Obrúcˇky, S agent a o li y, TK ,T rá y, áa né ty, dobný iele, reštau ocˇenské ša , Svadobné kty, nápoje , Byt’ zdrav stene VŠE ty, zákusky cukrovink enˇ a doplnk U Svadob bné vý ky ya pr do liz , se ašt záž DB pol Tor tely, k bné šaty, S buv a dopln bava, Víno nechty a vi , Zásnubné ty, nápoje, rty, zákusk krásna, Bie O PRE SVA -shopy, Sva stene áo ae ETK áa ava sek ado c, zá é pr e, To cˇes, U Sv ek, Svadobn udba, tane ná obuv, Ú rány, dopr bava, Víno, ekty, nápoj , Byt’ zdrav rstene VŠ né obchody cˇky, Snubn gentúr p b s H ú te á b a áž bl bný o eštaurácie, šaty, Svado imuzíny, ve ba, tanec, z bava, Víno, echty a viz , Zásnubné inky, Svado oplnky, Obr Svadobné stav d vý él ud ké ov U e, r , zá v, Úcˇes, n doprava lizenˇ a VADB dobné aštiel adobn tanec locˇens a cukr ácie, H ,

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·


vizá , Zásnub y, Svadob y, Obrúcˇk é agentú hody a e- né prste tering, S obné dar ˇka so slo é oznám E ca bn ad lúc KO PR bn ava obc nub lnk ink ,y dopr y a cukrov lizenˇ a dop BU Svado , Svadobné Obrúcˇky, S agentúry a vel’trhy, Sv žutéria, Roz vety, Svado esta VŠET HA ak ky, usk vy a bné , Bie á bi ENÍC VAD ná c nky ty, zák á a krásna TKO PRE S y a cukrovi izenˇ a dopln BU Svado obné výsta y, svadobn ná výzdoba ky, Svadob TKO PRE Ž to a v d iel AD BONNY VŠE rav VŠE usk nia, Fo vad y, Sva stene, Šperk ing, Svadob ary a dopln SALÓN uHELLA E SVSALÓN e p o R o d m Byt’ zd é prstene , Torty, zák a krásna, B SVADOBNÝ P o h á s O b r d K r ,S ozn slo y a01eHlohovec bn oje VŠETPribinova avá b01néŽilina bné p túry a cate , Svadobné lúcˇka soSad plnky ou o u o 19,od920 SNPv8,ad010 h n d c S b a , Zásnu sekty, náp áž, Byt’ zdr prstene o z y ˇky ar922 015 tel.: 041/562 agen ety, S 22 28,ob0903 l’trhy rúc120 ia, Ro o, iz slobod né dobné tel.: 0911 né d551 o s info@bonny.sk a d ky, Ob Svadobné ýstavy a ve ná bižutér ýzdoba a kv info@salonhella.sk k a ˇ va, Vín , nechty a v va, Zásnub ovinky, Sva doplnwww.bonny.sk y, Sv ia, Rozlúc adobné oz v www.salonhella.sk b v h U s o a é a r r ’ á e B t r d ˇ n ˇ n k l c n D a p e b e u b Ú v buv, terány, do ákusky a c sna, Bieliz O PRE SVA opy, Svado , Šperky, s ng, Svado ýstavy a v ná bižutér kvety, Sv bná ce a o rá TK Svadobný ,z sh BONNYprstene ob na tom, , ve cateri Svadobné v ky, svadNezáleží dcoˇibstea nevesta, a e-salón , Svad VŠ z a y y ý uzíny poje, Torty t’ zdravá a k stene VŠE ponúka y d k v é r o n n á l ú r h , b t e y bn host’, cˇi vaše nu ˇkamné agen ddiet’opa lobodou obc svojim pr ná By y, Szákazníc -shop prstene, Šp ing, Svaidedonaalebo kˇkové ry abirmovku, e ˇ c a znac svadobné šaty sv. prijímanie, b ú a sekty, ty a vizáž, , Zásnubné , Svadobné luxusné d r o y é b d d n r a šaty, obcho é O Mariage, spolocSˇvenské a so s obné ozn e b , n k t o y y ˇ Emmi venc ˇ ek, stužkovú alebo ples. c b h a a d k k c c ú u v a l n e n a n l i a z v U é d y ,S ,S prijímanie, ia, Ro ukazujú, Úcˇes, n erány, dopr ky a cukrov elizenˇ a dop PREšaty rzákazníci SVAnaD1.aBsv.detské y, Sva cesta é adobn y, Obrúcˇky né agentúr y a vel’trhy žeSpokojní t t v e u S v , ž pánske obleky ideme správnym smerom. k i y i t s b a O á e B k u ink dopln U Svadob obné výstav , svadobná á výzdoba y, Svadobn TKO P zíny, v , Torty, zák á a krásna, ne VŠETK a cukroavdoplnky. a ˇ n e z n B y e k ŠE av ln rk ad ob oje sky ieli AD rst y, náp záž, Byt’ zdr ásnubné p orty, záku a krásna, B KO PRE SV e-shopy, Sv rstene, Špe ering, Svad dary a dop lobodou V ia, Fot ,Z vi né at ép en os ŠET je, T vá ya chty a ny, doprava ekty, nápo ž, Byt’ zdra rstene V né obchod cˇky, Snubn gentúry a c rhy, Svadob Rozlúcˇka s bné oznám ary a ob rá o, s izá brú né p bné a tavy a vel’t bižutéria, ety, Svado vadobné d cˇk o d y, vete ábava, Vín , nechty a v va, Zásnub vinky, Svad doplnky, O a v a kv MIRELLI obná a é výs a ro aMARCO ’ rhy, S es , Rozlú BU S c, z ,a tane á obuv, Úcˇ erány, dopr usky a cuk na, Bielizenˇ PRE SVAD y, Svadobn perky, svad ná výzdob stavy a velt á bižutéria kvety CITYé GATE Laurinskáo19, bnBratislavadoba a TKO , zák shop ne, Š adob , vet dobn krás n vý tel.: 0910 d 240 a v 920 s y ýz , y, Sva é limuzíny poje, Torty t’ zdravá a stene VŠE bchody a e- ubné prste atering, Sv y, Svadobimagehouse@marcomirelli.com y perk vadobná v ry a doplnk á r p c n n y Š o p n o b S , a B , é , h é e o , y y s y n ž d n n t r k b e cˇ te www.marcomirelli.com zá o ,S a tú ub Sva Víno, sek ty a vi rava, Zásn vinky, Svad plnky, Obrú obné agen obchody a Snubné prs a catering vadobné d zlúcˇka so h , c a e v n a é y d , p , S Mirelliéria, Ro o o yMarco znac záb uv, Úcˇes, S l’trˇkuhvlastný ny, do sky a cukr ielizenˇ a d ADBU Sva ky, Svadobn y, Obrúcˇky né agentúr yjePre e á v r b žut ba a kvety, typický rukopis, a e i o t b e B k á u v b , v á V n k n n a o i , a l S n t á b v y ´ d s ktorý splnˇva avšetky b o E o a n sn štandardy ,z op do s dosa svetové á výzd plnky, Sva imuzí poje, Torty ravá a krá VŠETKO PR usky a cukr ielizenˇ a d ADBU Sv vadobné vý erkya ,dostalo l n jejdocenenia é b n o b B V d S p od prestížnych o a firiem. ado sekty, ná g, Svsvetových ry a d slobodo , Byt’ z né prstene , Torty, zák á a krásna, ETKO PRE S a e-shopy, é prstene, Š Módnym nmarketingom i ž a r á d , e z posúvajú é t i o v n a e n Š ob odievania a c kultúry adpánskeho ˇka so é ozn c va, Ví s, nechty a va, Zásnub kty, nápoj , Byt’ zdrav rstene V é obchody cˇky, Snubn entúryvnímanie v ú S l , z y o rh na vyššiu nal’tSlovensku bn ag bn áž cˇe a, Rúrovenˇ. , se ra rú ép buv, Ú erány, dop bava, Víno echty a viz , Zásnubn inky, Svado oplnky, Ob Svadobné ýstavy a ve ná bižutéri vety, Svado Rozlú ad ak év rov ria, es, n BU c, zá , vet rava dob uzíny udba, tane á obuv, Úcˇ erány, dop kusky a cuk na, Bielizenˇ PRE SVAD y, Svadobn perky, sva ná výzdoba bná bižuté oba a KO zd do ,H e, Š zá ob hop obn vet rás urácie šaty, Svad limuzíny, oje, Torty, zdravá a k tene VŠET chody a e-s bné prsten ering, Svad Šperky, sva vadobná vý dopln áp ké né yt’ prs obné ob tene, aPÁNSKEJ ing, S MÓDY ary a o y, Snu túry a cat é prCENTRUM s r d k e ˇ c é locˇens ky, Svadob íno, sekty, n y a vizáž, B ZásnTOM t ubné STEED ú d n r c a b s n n b do , Sv va, OBLEKYnNAkyMIERU a, V lúcˇka túry a ’tr1,h982 , Snub opln nky, O echt né age , S01vaTornal’ z y o R , a a l uv a d anec, zábav uv, Úcˇes, n rány, dopra y a cukrovi izenˇ a dopl U Svadob y, Obrúcˇky obné agenul. Dr.y Töröka i d ve 636 242 ižutér kvety, Sva v atel.: 0905 B ad ob nk te sk Michalskána2,, B811ie01l Bratislava b a l v D a, t e t á u p S á s A v b k n o , ý n V d á b d y v b a S u z o á s o a é majorova.cpm@stonline.sk , ín E H 740 482 d BU rátel.: 0905 , svad ná výzdoba y, Svadobn y, Sva obné limuz poje, Torty dravá a kinfo@oblekynamieru.sk KO PR na, Bielizenˇ PRE SVAD y, Svadobn perwww.cpm-panskamoda.sk y t T k a E š Š é V k ná t’ z nsk ky, Svad ene avá a krás e VŠETKO dy a e-shop é prstene, Š ing, Svadob ry a dopln odou V sekty, a vizáž, By né prstwww.oblekynamieru.sk , n o l p n í o t’ zdrsortiment ad o slob né ozn yširoký výhradne va, V s, nechty a, Zásnub Ponúkame s prsten obné obcho cˇky, Snubn túry a cater V našom bné da pánskom starostlivo B a o é , a b d ž k n á ˇ a c á b z v z lúkompletnúvadob ú d vivyberaných, Zmateriálov nu a možnost’ , S salóneia,nájdete cˇe av ec, Rozpánskeho rhyponuku y, Sva plnky, Obr dobné agen a vel’tsvadobnom a ás si váš k r a, tan bná obuv, Ú rány, dopr es, nechty a oppersonalizovat’ svadobného v oblek é n a i t ety, S ky, Svad r v u y o o a iž pre akýkol’bvaekatypkvsvadby. r Tom Steedenˇ a d v e v ˇ b c k d o a t oblec ˇ enia S , t u e d Ú á do posledného detailu. s y c , v a n ý , n v v a dopln tavy a zdo aj zoaširokého y, S limuzíny bná obu y, veterá jeákombináciou ieliz E SVADBU adobné v y, svadobVybrat’ sinvšak ýmôžete sky profesionálneho a v B u y , k á r a n z o d b k n s spektra zí né ad akpríjemného zážitku ty,spracovania rá naéoriginálnychobné výs s ado slávnostných O PR -shopy, Sv ene, Šper b v a o K S d T , á a E g v vadob ské šaty, Sv dobné limu nápoje, Tor z individuálneho svadobných oblekov, ktoré nemusia v Š prístupu a pozornosti, a V ylen, Sv obligátnej zdsardostávaskaždému , Svad e, Šperky, y a e ubné prst y a caterin vel’tbyt’ h ’ e y t a r , d n n p y v c ˇ iernej. y e o e ktorá zákazníkovi. o ˇ t S B c t h , , k h o c l ž y n b r -s se á k a n pr po dopln bava, Víno, echty a viz Zásnubné Svadobné o Obrúcˇky, S bné agentú né výstavy bchody a e ubné prste catering, a v u ná ob , tanec, zá uv, Úcˇes, n , doprava, krovinky, a doplnky, U Svado y, Svadob vadobné o brúcˇky, Sn gentúry a vel’trhy op ob cu ba ny DB y, S enˇ y, O adobné a stavy a e, Hud , Svadobná íny, veterá , zákusky a sna, Bieliz KO PRE SVA hody a e-sh cukrovink nˇ a doplnk Sv é vý ky, svado n z á b U c e y a y ˇ r T u o z t t b B i y k E r SPOLOC ENSKÝ SALÓN NICOLE d a l o BIZARRE TAILOR D k m Š š o e a i a e V NA MIERU obné rty, zákus rásna, Bi O PRE SVA shopy, Sv tene, Šper ing, Sv nské vadobné l , nápoje, T yt’ zdravá rstenOBLEK d a v S s k r o K p rBratislava y, eDostojevského B ty ,S n996é16,p484 a cate , Sva brad ov10,in821k 05 Bratislava poje, T yt’ zdravá a tene VŠET obchody a ytel.: 0918 plnky a, Víno, sek ty a vizáž, , Zásnubné Hrachová u y r á r n k n ú S u , t , c y n y k av ech sekt a vizáž, B ubné prs vadobné ava ky a tel.: 0911 brúcˇsvadba@salonnicole.sk né age vy a vel’trh ižu O b , Víno, 286 464 o y ec, záb buv, Úcˇes, n rány, dopr orty, zákus bavinfo@bizarretailor.sk S , www.salonnicole.sk n y d k , s t a a y n á a ná b o nech prava, Z ukrovink enˇ a dopl DBU Sv bné výst te á www.obleknamieru.sk b , ,T e z á s e o , v j e n c , d ˇ o c e b y a p Ú o n v n o c í á liz VA do v, ,d ad ky, s obná výz erˇiavanie limuz no, sekty, n v, Hudba, ta obnChceli ránadyženícha y, Sva– predaj usky a krásna, Bie TKO PRE S SALÓN á obuby ste zladit’ p é e k p Š t n NICOLE a požic , á o e b e z vzhl’ d h v , o s n , í d rty VŠE ody a e- svadobných obu aty, Sva do dokonalosti vad ábava, V áa ostarostí? rste slimeroblekov zínya bez zbytoc pánskych g, Sva , Svado v á T p u ˇných n , a e n i é e r n m j b n i d e o o h l š b t z t z d é Máme pretVás s é , u JAVIER r, WILVORST, t’ bc áp – pánsky y, nriešenie y a caRIVIERIa e-shopy vad tanec ké šaty, Sva Spolocˇensk y, Svadobn svadobný áž, By ásnubné pr vadobné o brúcˇky, SnLICONA k ú z e AtLUCCIANO i s n v komplet. Všetko vybavíte , e o a g hody e-shopy, S hty miesteprava, Z ovinky, S oplnky, O dobné aako i smokingov, cfrakov plnk bava, Vín v kl’udes, nnaejednom cˇens bné šaty, c b o o o l d o é a p n a o r v e á S b doplnkov. obleku y, d zladímeky a cuk nˇ a d DBU Sv y,vrátane ody a nubné prs adopánskych vado obná obu a, tanec, z oDoplnky e n v,ajÚdockˇ svadobnému h v S z á u c i S r l b b e e i o t s U farby svadobných šiat. VEST blek, Svad cie, Hudb Svadobná muzíny, ve orty, záku krásna, B O PRE SVA cukrovink Svadobné Obrúcˇky, S agent a o li y, TK ,T rá y, áa né ty, dobný iele, reštau ocˇenské ša , Svadobné kty, nápoje , Byt’ zdrav stene VŠE ty, zákusky cukrovink enˇ a doplnk U Svadob bné vý ky ya pr do liz , se ašt záž DB pol Tor tely, k bné šaty, S buv a dopln bava, Víno nechty a vi , Zásnubné ty, nápoje, rty, zákusk krásna, Bie O PRE SVA -shopy, Sva stene áo ae ETK áa ava sek ado c, zá é pr e, To cˇes, U Sv ek, Svadobn udba, tane ná obuv, Ú rány, dopr bava, Víno, ekty, nápoj , Byt’ zdrav rstene VŠ né obchody cˇky, Snubn gentúr p b s H ú te á b a áž bl bný o eštaurácie, šaty, Svado imuzíny, ve ba, tanec, z bava, Víno, echty a viz , Zásnubné inky, Svado oplnky, Obr Svadobné stav d vý él ud ké ov U e, r , zá v, Úcˇes, n doprava lizenˇ a VADB dobné aštiel adobn tanec locˇens a cukr ácie, H ,

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·


vizá , Zásnub y, Svadob y, Obrúcˇk é agentú hody a e- né prste tering, S obné dar ˇka so slo é oznám E ca bn ad lúc KO PR bn ava obc nub lnk ink ,y dopr y a cukrov lizenˇ a dop BU Svado , Svadobné Obrúcˇky, S agentúry a vel’trhy, Sv žutéria, Roz vety, Svado esta VŠET HA ak ky, usk vy a bné , Bie á bi ENÍC VAD ná c nky ty, zák á a krásna TKO PRE S y a cukrovi izenˇ a dopln BU Svado obné výsta y, svadobn ná výzdoba ky, Svadob TKO PRE Ž to a v E d iel VŠE rav usk SVAD hoSALÓN dopln SVADOBNÝ nia, Fo vad y, Sva stene, Šperk ing, Svadob ary a VALERY u VŠ SALÓN ESVADOBNÝ e p o R d m Byt’ zd é prstene , Torty, zák a krásna, BDIAMOND P o á s O b r d r ,S eslo bn né oznBystrica oje VŠETK bch45,821 avá bné p túry a cate , Svadobné lúcˇJanka plnky ou a soKrál’ ody a04 Bratislava o u o k a 4/A,v974 01bBanská d n d a S a , Zásnu sekty, náp áž, Byt’ zdr prstene Vietnamská o z y 671 é agen y o ary134 o slobod né 806O671,br0911 0915 úcˇk806 vety, S814 049, o, iz né dobtel.: 0911 ksalonvalery@salonvalery.sk né d503 n vel’trh ižutéria, R ba atel.: 0907 b b , a o o y y d d k v a a n va, Vín , nechty a v va, Zásnub ovinky, Sva diamond@salondiamond.sk o www.salonvalery.sk/panskeb cˇka s bné oz l v v ta d ú S p S á s l z , o ý n z ý y d v o www.salondiamond.sk b v h U s o R a é a r r o , n nˇ k l’t cˇe ná DB ad pr utéria kvety, Svad ná ce buv, Ú terány, do ákusky a cu sna, Bielize O PRE SVA opy, Svadob , Šperky, sv ng, Svadob ýstavy a ve náobleky-zakety/ ž i b b a i v rá TK salóna DIAMOND ,z , ve e-sh v Bratislave rstene úry a cater , Svadobné rky, svadob á výzdoba lnky, Svado VŠ y p uzíny poje, Torty t’ zdravá a k stene VŠESvadobný d é o n h b t e y u salón Valeryavám opponúka bc vysokokyelegantné oponúka pr ná By , Snu pánske adobnobleky vpánske é agen y a e-shop prstene, Šp ing, SSvadobný ry d znacˇskyo slobodo zn ˇ n c a nemeckej abvesty prestížnej a dkvalitnej b ú sekty, ty a vizáž, , Zásnubné , Svadobné obleky d r o é d n o er Masterhand , O znacUˇky SWILVORST va né a talianske cˇkaBella. dobné o adozbmála ech ava lnkynemeckej inky é obch úcˇky, Snub ntúry a cat ’trhyAko Svjeden ozlúAnna , n R DBtak aj na prenájom. , b svadobných salónov naSpredaj, A a o i V Úcˇes, n erány, dopr ky a cukrov elizenˇ a dop Preako d r y, Sva cesta l mámeižvuponuke e é r a t e t g E b v e v a R S v O , aj pánsky anglický pánov ponúkame aj nevyhnutné , a P é k y i t y s n b y a O á k košele, kravaty, e B k u rovinako dopln U Svadob obné výstav , svadobná žaketá vaýnetradic adobn TKO P zíny, v , Torty, zák á a krásna, ne VŠETK svadobné zdobˇané obleky, kdoplnky v a u S c ˇ n , e a y z n B y ktoré ladíme k nevestiným šatám. motýliky a manžetové gombíky. e k ŠE av ln rk ad ob oje sky ieli AD rst y, náp záž, Byt’ zdr ásnubné p orty, záku a krásna, B KO PRE SV e-shopy, Sv rstene, Špe ering, Svad dary a dop lobodou V ia, Fot ,Z vi né at ép en os ŠET je, T vá ya chty a ny, doprava ekty, nápo ž, Byt’ zdra rstene V né obchod cˇky, Snubn gentúry a c rhy, Svadob Rozlúcˇka s bné oznám ary a ob rá o, s izá brú né p bné a tavy a vel’t bižutéria, ety, Svado vadobné d cˇk o d y, vete ábava, Vín , nechty a v va, Zásnub vinky, Svad doplnky, O a v lú ,S obná a é výs a ro a a kviZlato.sk es BU S c, z el’trhy žutéria, Roz y v a ,a tane á obuv, Úcˇ erány, dopr usky a cuk na, Bielizenˇ PRE SVAD y, Svadobn perky, svad ná výzdobINTERNETOVÉ y t v ZLATNÍCTVOi KO zák á a krás dob obné výsta vadobná b doba a kve hop rstene, Š obn zíny, vet T , s a d E y v a t Š e S r v V , a o S g d v y ýz y, ky, s 999 000 rinfo@izlato.sk é limu ty, nápoje, T ž, Byt’ zdra né prstene né obchody y, Snubné p y a caterin shopy, Sva ne, Špetel.: 0908 bná v y a doplnk n o b d o a d v r k b r e cˇ te zá o tú ub Sva Víno, sek ing, S dobné da úcˇka so ty a vi rava, Zásn vinky, Svad plnky, Obrú obné agen obchody a Snubné prs a caterwww.iZlato.sk h , c a l e v n a y, Svúabenejším vad vadobné brúcˇky, kro izenˇ a do dop záb uv, Úcˇes, a, Roz vety, S túry Patríme krhnajobl’ S , i u ’ n r y t c l e é n e t a g U á v u a S y r O B l ob ie zlatníctvam y, sk né bižPôsobímeoba a k y a na internete. AD ky, ete bnáSlovensku. o dobná imuzíny, v Torty, záku a krásna, B KO PRE SV a cukrovin enˇ a doplnk U Svadob bné výstav online na celom d a výzd lnky, Sva v s vám kompletný ásortiment , l T , á o z n B y i y e E é v d l k b j Ponúkame D k Š a e n r a o o s i A V r e b v d p u p šperkov a a drahokamov, t’ zd rstene ado sekty, ná Szvperál zák a dop obodo na, B KO PRE SV -shopy, S rstene, Šzlatých y , , s y g B y á r , t n r i ž a r k r o á d p e o, ,T a stovky ET áa viz atevzorov zásnubných né ép bné prstenˇovcˇka so sl n adozirkónmi va, Vín s, nechty a va, Zásnub kty, nápoje , Byt’ zdrav rstene VŠ é obchody cˇky, Snubn entúry a c shdiamantmi, v S , y Rozlú adobné oz n g e ž r e , p ’ a s ú b a t ˇ á c a , l r r é o aj so Swarovského kryštálmi. i z é e Ú o i p b r n d , n v v o n é O b a í v b t , d a bu rány, c, zábava, V es, nechty a rava, Zásnu rovinky, Sv ˇ a doplnky BU Svado é výstavy dobná bižu a kvety, Sv ria, Rozlú e t e v , n ˇ n k c e uzíny udba, tan á obuv, Ú erány, dop kusky a cu na, Bielize PRE SVAD y, Svadob perky, sva ná výzdoba bná bižuté oba a KO zd do ,H e, Š zá ob hop obn vet rás urácie šaty, Svad limuzíny, oje, Torty, zdravá a k tene VŠET chody a e-s bné prsten ering, Svad Šperky, sva vadobná vý dopln áp ké né at nu yt’ ob ne, tering, S prs ary a o d é locˇens ky, Svadob íno, sekty, n y a vizáž, B ZásnVIPGOLD.SK ubné , Svadobné , Obrúcˇky, S gentúry a c ubné prste y a cBISAKU n a b vado Rozlúcˇka s úr ZÁSNUBNÉ va, a, V opln echt , SPRSTENE lnky adobné a rúcˇky, Sn é agentZLATÉ ink04y Bratislava y v p h o o r ’ r d t 7, 851 l k uv a d anec, zábav uv, Úcˇes, n rány, dopra yBosákova e112nˇ a DBU Sv lnky, Ob vadobn téria, ety, Svad a ve SNP 19, Bratislava a cu tel.: 0948 z u i y l ž b 223 i t v e k e Námestie o , i t s b a a e t B á u p S á s , n 213 154 ba a kv á sna O PRE SVA lizenˇ a do VADBU ob542 é vý ,tel.: +420 Hudb , Svadobn imuzíny, v Torty, zák a kráinfo@vipgold.sk d n a b v o s d e S l y K a ýzdo ky, Svadobn , y á i www.vipgold.sk t bisaku@bisaku.sk e v v T é k E v B j a S r E , a n R á š o , e Š r a b P n p y é p V d o n ,Š op ná KO ás t’ z nsk ky, Svad vadob ry a dopln odou V steneobrúcdˇkurajevmožné á a krmenit’ene VŠET hody a e-sh né prstene ering, Swww.bisaku.sk sekty, a vizáž, By né prKaždú , n o l p n a zásnubnýsodensˇlob í o t a tradícieobybnmal é dbyt’ ad yta’ zVašich predstáv. va, V s, nechty a, Zásnub záž, podl’ prst obné obc cˇky, Snub túry a caPodl’ B a é b d ka ˇ a, dobné ozn n á a b z v uˇkach je možné i svadobnýchZáobrúc lúcˇprsten e ú S leskom, Rzlatého d v Na c, ˇ n v prežiarený n z , c r a a e s e y o b Ú a r v n g , h O S p y a a r v , , ’ t o t , t y a a farebnost’ a, s briliantom. šperk obu erány, d cˇes, nech domenit’ ty, Sva y, Svad avrýdzost’ lnky vadobné avy a vel najlepšie inˇkzlata, téria Aapráve e r á v p u v p n o o ž k i r b d b k o t a povrchovú úpravu obrúc ok, S , znoriginálnej kolekcie e d Ú á bazásnubných plnk y a a cu obrúc oúžasným výst vadobprsten U zenˇ o i d y B l é d z k e y, Sva limuzíny, v bná obuv, y, veterány áprofily n D i ý s svadobných ˇ ok, ˇ ov BISAKU je darom, a b A v B u y o , V s á muž žene a danar dôkaz né výstav bnvenovat’ snkamienkov, , zpockˇty a vlastnosti é ín RE S opy, Svad , Šperky, Svakýadmôže do o á é y z n P a t r n u b v r k O b S o o m a o , K d i T d ubu vecˇnej vá briliantov va dob erky, s citu ŠET aosadenie šaty adobné l , nápoje, alásky. Svaaprísl’ e-sh é prstene catering, rýdzeho V r v , é d a S y k z , s y h ’ e y t r d n p ’ n p y t v namiesto zirkónov a pod. y polocˇe doplnky, S , Víno, sekt y a vizáž, B ubné prste obné obcho cˇky, Snubn gentúry a stavy a vel ody a e-sho é prstene, Š ring, brú ásn é vý né a vad ava cate ubn bch uv a echt ná ob , tanec, záb uv, Úcˇes, n , doprava, Z krovinky, S a doplnky, O U Svadob y, Svadobn vadobné o brúcˇky, Sn gentúry a vel’trhy op ob cu ba ny DB y, S enˇ y, O adobné a stavy a e, Hud , Svadobná íny, veterá , zákusky a sna, Bieliz KO PRE SVA hody a e-sh cukrovink nˇ a doplnk SvKLENOTNÍCTVO é vý ky, svado n z á b U c e y a y r T u o z t t ONLINE b B i y k E r d a l o RÝDL D k m Š š o e a i a , Sv Šper ng, Sv e V PRSTENE obné rty, zákus rásna, Bi O PRE SVA shopyEPPI , nské vadobné l , nápoje, T yt’ zdravá rsteZÁSNUBNÉ e n d a n e v t S p y, B ty ,S e, To zdravá a k e VŠETK hody a e- nubné prs ry a cateri a j i2n- kPasáž v o o p plnky a, Víno, sek ty a vizáž, , Zásnubné Michalská r á k c Bezplatná, Sinfolinka: 0800 Oldn City’ n tú 330 ’trhy, Sv gen222 av ech doprava ákusky a cu íBratislava sekty, a vizáž, Byt ubné prste vadobné ob , Obrúcˇkytel.: a876 b 0902 930 , l n é á , o s z n n , e b ˇ c c V o , y e z S , tel.: 0911 501ec172hty Ú y a ve á bižu n y , d k , , s a v info@eppi.sk y a n y n v v á a t l v á k t u r a Z p S r s n , b o b i o e ý d va ov áo U s, n e, T , zá info@obrucky-rydl.sk vet né v y, svadobn ýz b o d v, Úcˇe rány, dopra usky a cukr a, Bielizenˇ a PRE SVADBwww.sperky-a-diamanty.sk adobn limuzíny, ekty, nápoj dba, tanec á obwww.obrucky-rydl.sk a u v v k ,s né Hu ák bn ete ásn VŠETKO a e-shopy, S stene, Šper , Svadobná o z v r , , k y y t a n r í vadob ábava, Víno bná obuv, aty, Svado Zásnubné á o z - vlastné é prponuke cnájdete bVnnašej tering hopy, Svad poje, T modely, do ’ zdrav né prstene né obchody y, Snutradic é limuktoréprstene éš ,z aprstene, t á a c k n y v ˇ né zásnubné s inde neuvidíte e n b a B , S n n o , , y y e a ž d t y ˇ r t ú možnost’dvybrat’ a e-s py, Svad šat sek módne oloc lnky, Sva Víno, najnovšie ntmáte vizá , Zásnub y, Svadob y, Obrúcˇk priéktorých é y p e a k S g , s trendy y o a y t n h t e h c , p a cˇ b ˇ a a e-sho si osadenie rava ukrovink a doplnk Svadobn a certifikovaný é oprsten ruc ˇnnáecpráca kombinovaná , p s n o e Spolo vadobné š obuv a do ec, zábava klasická b ˇ c d o , diamant Ú d y ˇ n c , ody nubné prs a e n svnajmodernejšou technológiou a h v U n S á z á u c i S y r a B l n b , b t e k e b D o , y i o t s U podl’ a vašich predstáv. ve priamo ody, výrobcu ,ceny záku krásna, B O PRE SVA cukrovink Svadobné Obrúcˇky, S agent VEST blek, Svado cie, Hudba Svadobná mpríjemné zínykompletný t u r servis o , á i T a o l y y, TK , r y, áa né t dobný iele, reštau ocˇenské ša , Svadobné kty, nápoje , Byt’ zdrav stene VŠE ty, zákusky cukrovink enˇ a doplnk U Svadob bné vý ky ya pr do liz , se ašt záž DB pol Tor tely, k bné šaty, S buv a dopln bava, Víno nechty a vi , Zásnubné ty, nápoje, rty, zákusk krásna, Bie O PRE SVA -shopy, Sva stene áo ae ETK áa ava sek ado c, zá é pr e, To cˇes, U Sv ek, Svadobn udba, tane ná obuv, Ú rány, dopr bava, Víno, ekty, nápoj , Byt’ zdrav rstene VŠ né obchody cˇky, Snubn gentúr p b s H ú te á b a áž bl bný o eštaurácie, šaty, Svado imuzíny, ve ba, tanec, z bava, Víno, echty a viz , Zásnubné inky, Svado oplnky, Obr Svadobné stav d vý él ud ké ov U e, r , zá v, Úcˇes, n doprava lizenˇ a VADB dobné aštiel adobn tanec locˇens a cukr ácie, H ,

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

∙ ∙ ∙ ∙

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·


vizá , Zásnub y, Svadob y, Obrúcˇk é agentú hody a e- né prste tering, S obné dar ˇka so slo é oznám E ca bn ad lúc KO PR bn ava obc nub lnk ink ,y dopr y a cukrov lizenˇ a dop BU Svado , Svadobné Obrúcˇky, S agentúry a vel’trhy, Sv žutéria, Roz vety, Svado esta VŠET HA ak ky, usk vy a bné , Bie á bi ENÍC VAD ná c nky ty, zák á a krásna TKO PRE S y a cukrovi izenˇ a dopln BU Svado obné výsta y, svadobn ná výzdoba ky, Svadob TKO PRE Ž to a v iel AD , Fo VŠE rav VŠE erk vad pln dob usk dou oznámenia y, Svad Byt’ zd é prstene , Torty, zák a krásna, B TKO PRE SV e-shopy, S prstene, Šp tering, Sva é dary a do slobiZlato.sk o k o bn oje VŠE bchody a , Snubné túry a ca Svadobn lúcˇka sINTERNETOVÉ avá bné doZLATNÍCTVO dopln odou a a Zásnu sekty, náp áž, Byt’ zdr prstene v , o z y S y n y o , é r k e h ˇ y c R a n g r 999 000 éd o, iz brú slob ria, né dob kvettel.: 0908 né a vel’t adobn ozlúcˇka so né oz va, Vín , nechty a v va, Zásnub ovinky, Sva doplnky, O U Svadob výstavy a bná bižuté výzdoba a hy,info@izlato.sk v S né nˇ a kr l’tr www.iZlato.sk cˇes dob ná a, R DB ado pra buv, Ú terány, do ákusky a cu sna, Bielize O PRE SVA opy, Svadob , Šperky, sv ng, Svadob ýstavy a ve ná bižutéri kvety, Sva bná ce sortiment rá TK ,z év eri sh obMáme najširší ne , ve ba ˇaok. y, Svado Š doobrúc z ý uzíny poje, Torty t’ zdravá a k stene VŠE chody a e- ubné prste ntúry a cat y, Svadobn erky, svad bsvadobných v á nonline na celom plnk odou V o p b á r p e n y o Pôsobíme Slovensku. Š d o p n o S , g d B , é a , h é e , a a y s y n ž y n n t v ar kompletnýa so slob ozn sek dvám vizá , Zásnub y, Svadob y, Obrúcˇk Svadobné hody a e- né prste tering, S Ponúkame é a n y b t o cˇzkperál a dobné b h sortiment šperkov ec ava obc nu lnk ink a ca vad zlatých U ozlúvzorov R , a stovky i Úcˇes, n erány, dopr ky a cukrov elizenˇ a dop PRE SVADB , Svadobné , Obrúcˇky, S é agentúry a vel’trhy, S drahokamov, r y, Sva cesta é t t e u v ž k i y i t y s ˇ ov s diamantmi, zirkónmi prsten n b a O á k e B k u vy b adobn TKO P zíny, v , Torty, zák á a krásna, ne VŠETK a cukrovin zenˇ a dopln BU Svado obné výsta , svadobnáaj sonáSwarovského zdobakryštálmi. v ý S v , y y e k ŠE av ln rk ad ob oje sky ieli AD rst y, náp záž, Byt’ zdr ásnubné p orty, záku a krásna, B KO PRE SV e-shopy, Sv rstene, Špe ering, Svad dary a dop lobodou V ia, Fot ,Z vi né at ép en os ŠET je, T vá ya chty a ny, doprava ekty, nápo ž, Byt’ zdra rstene V né obchod cˇky, Snubn gentúry a c rhy, Svadob Rozlúcˇka s bné oznám ary a ob rá o, s izá brú né p bné a tavy a vel’t bižutéria, ety, Svado vadobné d cˇk o d y, vete ábava, Vín , nechty a v va, Zásnub vinky, Svaˇd doplnky, O a v obná é výs a rhy, S éria, Rozlú ro OBRÚCKYa RÝDL BU S a a kv BISAKU es c, z el’tOBRÚC v a ,a tane á obuv, Úcˇ erány, dopr usky a cuk na, Bielizenˇ PRE SVAD y, Svadobn perky, svad ná výzdobZLATÉstSVADOBNÉ y ižut a kvety av bˇKY á b k n Š O t Michalská 2 -EPasáž Old City- shop s ý n o , á b e K á v e z b d o v r T , é o n a , d k y e n VŠ Bratislava zdoba lnky sva19,d Bratislava SNP y a e bné prst tering, Sv y, Svadob Námestie ý , y, Sva é limuzíny poje, Tort t’ zdravá a stenetel.: 0911 d v y o k á r h n e c b 542a213 pr bn do154 By , ná é o501b 172 úcˇky, Snu túry a ca a e-shop a dop e, Šptel.: +420 n y n v b r e S t o , a s bisaku@bisaku.sk d g d Svado Víno, sekty ty a vizáž, , Zásnubné , Svinfo@obrucky-rydl.sk n r r o a rin dobné Rozlúcˇka s ky, Ob adobné age né obchody y, Snubné p ry a catewww.bisaku.sk ky www.obrucky-rydl.sk ch va a, a n e n a v l i v n r a v p S , p , b o o s o r y e á , d b ú k z o cˇ a Sv ,d ia uk ,S Úcˇ nt el’trh sú najosobitejším výroba a vprstene elizenˇzákazková ižutér ba a kvety DBU umožnvˇujeinky, Svad plnky, Obrú dobné age staSnubné obuv, y, veterány zákusky a c na, BiJedine b y A á v á V n S n b b šperkov. výzdo o a n s splnit’ , o ý RE vek vašea predstavy. do zovvšetkých Pakékol’ adosnubný cukarvášho smohol KOzhotovit’ á ˇ stat’ plnky, Sva imuzí poje, Torty ravá a krá VŠEAko enˇ a d ADBU Sv vadobné v eAby , l T z n y originál podl’ i y é sa prsten l k b k e n r o s i b d u d p každodenným a doplnkom,ry a do k a, B O PRE SV shopy, S návrhu, naše ado sekty, ná o , záprispôsobit’ ytak , Byt’ z né prstene ,vašim tprianiam. ng, Sv charizmu, ráosmnmodely tene, Š musí i ž r s k r o á K r e , e z a T Naším ciel’ je, aby T é davkus a so slobod p t i o vyjadrovat’ a E á v n a é e n Š j v y c í b b n a o V a d V o a u b y r , p o d a ktorýohozlnosí. cˇk ht produkty zd bolirvsmaximálnej va ná výsledné vcˇloveka, jedinecˇnost’ ásn teneale aj obné obch rúcˇky, Snu é agentúry aRuc y, Svyrábame hpreto R ú adobné ozn ž, Byta’ prijatel’ r es, nec doprava, Z íno, sekty, vizákvalite , p ’ néých cenách, t ˇ c a ˇ ne originálne l i e Ú b r n d , n v é O b a v b t , a v bu snua vašichvpožiadaviek. kolekcie prsten rány, c, zábava, V es, nechty a ravpresne etyˇ, ov.Sv ria, Rozlú á bižusnubných nky, S nˇ a doplnky BU Svado né výstavy autorské , Zápodl’ e i v n a t k b e o o a v r , d ˇ k a c e uzíny udba, tan á obuv, Ú erány, dop kusky a cu na, Bielize PRE SVAD y, Svadob perky, sva ná výzdob bná bižuté oba a KO zd do ,H e, Š zá ob hop obn vet rás urácie šaty, Svad limuzíny, oje, Torty, zdravá a k tene VŠET chody a e-s bné prsten ering, Svad Šperky, sva vadobná vý dopln áp ké né yt’ prs obné ob ing, S bné dary a o y, Snu túry a cat é prstene, VIPGOLD.SK r k e ˇ c locˇens ky, Svadob íno, sekty, n y a vizáž, B ZásnLAURA t ubné GOLD ú d a r c a b v en bn vado Rozlúcˇka s va, cˇ. 269, a, V túry a 7,’t851rh04y, SBratislava opln echt lnky, O adobné ag rúcˇky, Snu é agenBosákova inky, S a Turná v p o o r d Trencˇianska l k uv a d anec, zábav uv, Úcˇes, n rány, dopra Javorie Sv ve 223 i112žutéria, ty, Svad nˇ e429 , Ob vadobn atel.: 0948 a cutel.: 032/65 z y i y y U l k b 85 t v e k e B o n , i t s b a l D a e t B á u p S s , sna O PRE SVA lizenˇ a do VADBU obná zdoba a kve dobná é vý , svinfo@vipgold.sk Hudb , Svadobn imuzíny, v Torty, zák a klauragold@lauragold.sk á d n r a b o d vý él ES vá www.lauragold.sk Bie je, aty Sva Sva rky www.vipgold.sk ETK nské š ky, Svadobn sekty, nápo áž, Byt’ zdra rstene VŠ á a krásna, VŠETKO PR a e-shopy, rstene, Špe , Svadobná a doplnky, ou V výrobcaene p Sme najväc’ zˇšídslovenský iz o, ln ing obrúcˇnkuéjedmožné rˇaok,vv ponuke ary menit’so slobod n hody , Snubné p a caterKaždú t c s t b a dop ábava, Vín , nechty a v , Zásnubné svadobných r y obrúc máme podl’ a Vašich predstáv. o p b B é o é , a zážako 1200Zunikátnych ubn modelov iviac bné oz lúcjeˇkmožné Svad obrúc dobn , Obrúcˇky agentúry ’trNa va svadobných ˇokach c, z uv, Úcˇes v o n z , a a e s y d a r v n á a h R S p y a , v , t o t , aa farebnost’vzlata, y y é l h d a ˇok, ktoré ,S b a, injekmožné utériúpravu oplnk Svadobn ýstavy a ve nmenit’ k ˇok,ety lnky, Svad ižrýdzost’ opravvsietiobrúc rovvSlovenskej bná o , veterány, v, Úcˇes, nec ny, svadobných d b k d a o a zakúpit’ predajní povrchovú obrúc u d á a ˇ n c a b e v a dop tavy a y, S limuzíny bná obu y, veterá ieliz E SVADBU adobné v y, svadob profily ýzdo obrúc skyrepublike.nOriginálne a kCˇeskej svadobných ˇok, a v B u y , á r a á a n z o d b k n s , ˇekové balenie, o ˇty a vlastnosti é zí né ad tydarc rácertifikát pravosti nkamienkov, é výs s kbezplatný adpoc O PR -shopy, Sv ene, Šper b n v a o K b S d T , á o a E g v vadob ské šaty, Sv dobné limu nápoje, Tor ’ zaddoživotný d servis osadenie briliantov v Š a V r povrchunsúesamozrejmost’ Sva , Šperky, y, S zirkónov ,pod. y a e ubné prst y a caterin vel’trnamiesto h y t a , d n p y v na obnovu . a y e o e o ˇ t S B c t h , , k s h o c l ž y po plnk va, Víno, se hty a vizá snubné pr adobné ob rúcˇky, Sn é agentúr výstavy a hody a e-s bné prstene tering, o d a b á é n v a ca u bc uv ec ná ob , tanec, záb uv, Úcˇes, n , doprava, Z krovinky, S a doplnky, O U Svadob y, Svadobn vadobné o brúcˇky, Sn gentúry a vel’trhy op ob cu ba ny DB y, S enˇ y, O adobné a stavy a e, Hud , Svadobná íny, veterá , zákusky a sna, Bieliz KO PRE SVA hody a e-sh cukrovink nˇ a doplnk Sv é vý ky, svado n z á b U c e y a y r T u o z t t b B i y k E r d a l o KIM GOLD D k m Š š o e a i a nské vadobné l , nápoje, T yt’ zdravá rstene V , Svadobné rty, zákus krásna, Bi O PRE SVA -shopy, Sv stene, Šper ring, Sv K pKukucˇínovavi17,nk920 r y 01 Piešt’aonyje, To e e B ty ,S o77 35 110, 0905 p720 yt’ zdravá a tene VŠET obchody a y, Snubné p túry a cat , Sva plnky a, Víno, sek ty a vizáž, , Zásnubné tel.: 033/ r á 718 k n u , c y cˇk né gen ž, B av ech prs ’ rhy sekt ava ky a kimgold@kimgold.sk Víno, chty a vizá Zásnubné nky, Svadob plnky, Obrú Svadobné a stavy a vel t á bižu ec, záb buv, Úcˇes, n rány, dopr orty, zákus bavawww.kimgold.sk , áo e, T , zá v, Úcˇes, ne doprava, vete rovi lizenˇ a do VADBU né vý y, svadobn ýz k b u o c d a , adobn limuzíny, ekty, nápoj dba, tanec áNaším e S a krédom je plne uspokojit’ u i v v k E ány dôveruzákusky rásna, B n ob ktorí terdávajú ,s né Hu bzákazníkov, enám KO PR e-shopy, S stene, Šper , Svadobná v T , , k E y y t Š a n r V í vadob ábava, Víno bná obuv, aty, Svado zakúpením a našich svadobných To é pr catering py, Svado ravá rstene ody mˇuokza poskytnút’ je,dlhodobý n i d o o h l š b z z c p d ’ é é , u t b á a c k n obrúc im n y o v s e p n o a B , ˇný servis. é ,S tan ké šaty, S Spolocˇen y, Svadob ozáruc vizáž, , Zásnubné y, Svadobn y, Obrúcˇky é agentúry hody a e-sh py, Svad , seˇknýtya pozáruc a k n , s y í y t n n l V t e h c , Každý kúsok p a obrúc cˇ ec ˇky je dokonale nkamienky rava ukrovink a doplnk Svadobn obné ob dy a e-sho prs , p s o e Spolo vadobné š obuv a do ec, zábava opracovaný, ˇ c d sú osadené , Ú y v, presnost’ S Svad né obcho y, Snubné y a c a, Bielizenˇ VADBU roáuna obrúcˇkyktak an ná bsuvysokou , t e k b o , y t s U o k a e á u T d v b n n S i , a S d u t E ob ob VE cˇk ov Sv ny sn , zá imuzí svojpnezamenitel’ Tortyný vzhl’raavd.á a krá VŠETKO PR usky a cukr vinky, Svad lnky, Obrú dobné agen oblek, štaurácie, H é šaty, Svad bné lzískavajú , ý e j n o b o o á a k e k op zd ý do tiele, r , Spolocˇens plnky, Svad íno, sekty, n vizáž, Byt’ né prstene je, Torty, zá usky a cukr Bielizenˇ a d VADBU Sv vadobné v š a k , S b tely bné šaty buv a do ava, V es, nechty a ava, Zásnu sekty, nápo , Torty, zák á a krásna, ETKO PRE S a e-shopy, prstene b á o o z d , á a c é ˇ e c U Sv ek, Svadobn udba, tane ná obuv, Ú rány, dopr bava, Víno, ekty, nápoj , Byt’ zdrav rstene VŠ né obchody cˇky, Snubn gentúr p b s H ú te á b a áž bl bný o eštaurácie, šaty, Svado imuzíny, ve ba, tanec, z bava, Víno, echty a viz , Zásnubné inky, Svado oplnky, Obr Svadobné stav d vý él ud ké ov U e, r , zá v, Úcˇes, n doprava lizenˇ a VADB dobné aštiel adobn tanec locˇens a cukr ácie, H ,

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·


vizá , Zásnub y, Svadob y, Obrúcˇk é agentú hody a e- né prste tering, S obné dar ˇka so slo é oznám E ca bn ad lúc KO PR bn ava obc nub lnk ink ,y dopr y a cukrov lizenˇ a dop BU Svado , Svadobné Obrúcˇky, S agentúry a vel’trhy, Sv žutéria, Roz vety, Svado esta VŠET HA ak ky, usk vy a bné , Bie á bi ENÍC VAD ná c nky ty, zák á a krásna TKO PRE S y a cukrovi izenˇ a dopln BU Svado obné výsta y, svadobn ná výzdoba ky, Svadob TKO PRE Ž to a v E o d iel AD VŠE rav usk y, Sva stene, Šperk ing, Svadob ary a doplnEASY u VŠ námenia, F vad WEDDING p o o d Byt’ zd é prstene , Torty, zák a krásna, B TKOSVADOBNÝ PRE SV eŠTÝL o h s b r d o r y a -pri Dunaji bn né oz doplnky, S u oje VŠE bcho1,dIvanka avá bE-SHOP bné p túry a cate , Svadobné lúcˇka so slSVADOBNÝ o u d n a S , Zásnu sekty, náp áž, Byt’ zdr prstene Sládkovicˇova v o z , S 933 818 ky 804 úcˇ152 dary a so slobodo bné tel.: 0940 agen a vel’trhy téria, Ro a kvetytel.: 0910 , r é o z é é o i b n d n n v n O b a í b b , a v u V o o info@svadobnystyl.sk S n a y d info@easywedding.sk va, plnky BU Svad é výstavy dobná bižu á výzdoba ’trwww.easywedding.sk y, Sva ia, Rozlúcˇk adobné oz necht prava, Zás ukrovinky, enˇ a dowww.svadobnystyl.sk , h s e n ˇ l c n D a b e b Ú v r v v o SVA y, Svado perky, s buv, terány, do ákusky a c sna, Bieliz O PNáš RE svadobný , Svad é výstavy a obná bižuté a a kvety, S dobná ce g p Š obchod n , o i e K á e z r h v r T , e s n , t e n d Celý nášvýživot ewww.svadobnystyl.sk zdosabskladálnky, Sva uzíny poje, Torty t’ zdravá a k stene VŠE je tochsprávne dy a miesto é prst entúry a ca py, Svadob perky, sva z malých VŠ o n á b n p pre každého, u u b o b á r drobných detailov. o n y o Š d o p n o S , d g d B , é a , h é e , o a a y s y n ž y n n b t v b kto hl’abdárúvýnimoc r á e o b S ecˇk ˇné a starostlivo bné snom sek é jedaprostredníctvom ndrobných adokvality. O výrobky a so sl obné ozn y a viz ava, Zásnu inky, Svado lnvybrané ody a nubné prst a catering, Naším b , v t k h o y tej najvyššej S ˇ c h c d k týchto detailov, c ú b a l e o z v U é d y B nájdu všetko ,S , S nájdete Du nás , Ro svadobnom anašom Úcˇes, n erány, dopr ky a cukrov elizenˇ a dop PRNevesty rˇivarit’ SnaVAjednom y, Sva cesta é adobn y, Obrúcˇky né agentúr y a vel’trhy ktoré t t E v e u S v mieste. , ž k i e-shope, vyc krásny úsmev y i t s b O á k e B k u v b aa dobtvári. adobn TKO P zíny, v , Torty, zák á a krásna, ne VŠETK a cukrovin zenˇ a dopln BU Svado obné výsta , svadobná ná vnaýzVašej v S , y y e k ŠE av ln rk ad ob oje sky ieli AD rst y, náp záž, Byt’ zdr ásnubné p orty, záku a krásna, B KO PRE SV e-shopy, Sv rstene, Špe ering, Svad dary a dop lobodou V ia, Fot ,Z vi né at ép en os ŠET je, T vá ya chty a ny, doprava ekty, nápo ž, Byt’ zdra rstene V né obchod cˇky, Snubn gentúry a c rhy, Svadob Rozlúcˇka s bné oznám ary a ob rá o, s izá brú né p bné a tavy a vel’t bižutéria, ety, Svado vadobné d cˇk o d y, vete ábava, Vín , nechty a v va, Zásnub vinky, Svad doplnky, O a v lú ,S a kv MATUŠKA obná a é výs a ro aMILAN es BU S c, z el’trhy žutéria, Roz y v a ,a tane á obuv, Úcˇ erány, dopr usky a cuk na, Bielizenˇ PRE SVAD y, Svadobn perky, svad ná výzdob sPHOTOGRAPHY y t v i KO zák á a krás dob obné vý ta vadobná b doba a kve hop rstene, Š obn zíny, vet T , s a d E y v a t Š e S r v V , a o S g tel.: 0948 d v y , s 459 953 ýz y, é limu ty, nápoje, T ž, Byt’ zdra né prstene né obchody y, Snubné p y a caterin shopy, Sva ne, info@milanmatuska.com perky vadobná v ry a doplnk n Š b o d r k b S e cˇ te zá o tú ub Sva Víno, sek ering, vadobné da zlúcˇka so ty a vi rava, Zásn vinky, Svad plnky, Obrú obné agen obchody a Snubné prs a www.milanmatuska.com t h , a c c a e v n a é y d , p o o záb uv, Úcˇes, rhy, S žutéria, Ro vety, S l’tslužby, ny, do sky a cukr ielizenˇ a d ADBU Sva ky, Svadobn y, Obrúcˇky né agentúrFotografické e á v r b a e svadobné fotenia, a a k o t y e B k á bi boudoir, av fashion b&nglamour, o dobná imuzíny, v Torty, záku a krásna, KO PRE SV a cukrovin enˇ a dopln U Svadob bné výstportréty, zdob y, Sva d ý a v v s á , l T , á o z n B y i y e E é produktové foto, rodinné foto. v d l k b j D nk k adobn sekty, nápo ž, Byt’ zdra rstene VŠ rty, zákus krásna, Bie O PRE SVA -shopy, Sva stene, Šper ring, Svado ary a dopl bodo d o, Zvec , To ae ETK áa vizá ateˇním Vašeaživotné né p é pr bnéokamihy so slo n o a d k ˇ c va, Vín s, nechty a va, Zásnub kty, nápoje , Byt’ zdrav rstene VŠ é obchody cˇky, Snubn entúry anac fotografie, v ktoré Vám budú danú ú S l rhyu,navždy bn ag bné oz áž cˇe a, Roz. , se pripomínat’ l’tchvíl’ ra rú ép buv, Ú erány, dop bava, Víno echty a viz , Zásnubn inky, Svado oplnky, Ob Svadobné ýstavy a ve ná bižutéri vety, Svado Rozlú ad ak év rov ria, es, n BU c, zá , vet rava dob uzíny udba, tane á obuv, Úcˇ erány, dop kusky a cuk na, Bielizenˇ PRE SVAD y, Svadobn perky, sva ná výzdoba bná bižuté oba a KO zd do ,H e, Š zá ob hop obn vet rás urácie šaty, Svad limuzíny, oje, Torty, zdravá a k tene VŠET chody a e-s bné prsten ering, Svad Šperky, sva vadobná vý dopln e, áp ké né yt’ prs obné ob , Snu túry a cat é prstenTOTO éBUBENÍK ing, S bné dary a o y n r k b e ˇ c locˇens ky, Svadob íno, sekty, n y a vizáž, B ZáTIBOR t u ú d a JE VENTURE n r c a s s n n b v va, Svado a, V lúcˇka túry a PHOTOGRAPHY , Snub opln nky, O echt BUBIPHOTO PROFESSIONAL nky, S né age uv a d anec, zábav uv, Úcˇes, n rány, dopra y a cukrovi izenˇ a dopl U Svadob y, Obrúcˇky obné agen y a vel’trhy, utéria, Roz , Svad iž tel.: 0944n047 ob sk tel.: 0904 a, t ete á b424 kvety bná a, Bie401l 094RE SVADB enˇ a doplnk DBU Svad bné výstavinfo@totojeventure.sk b a n s o a Hudb , Svadobná imuzíny, v Torty, záku abubiphoto@bubiphoto.sk á d b r a P , sv výzdo él E SVA vá k www.bubiphoto.sk Bieliz je, aty Svado Svado rkywww.totojeventure.sk ETKO nské š ky, Svadobn sekty, nápo áž, Byt’ zdra rstene VŠ á a krásna, VŠETKO PR a e-shopy, rstene, Špe , Svadobná a doplnky, ou V p iz o, ln ing né dary drav fotografia, lobod ozn zsvadobná tene é obchody , Snubné p a caterSvadobné s ’ s t a dop ábava, Vín , nechty a v , Zásnubné Kreatívna r o y s p b fotografie, ktoré sú iné. B o é , a y d n ž glamour k é ry bn vizáportréty, cˇes ava ec, z vadob ky, Obrúcˇk né agentú el’trhy, Sva ria, Rozlúcˇ y, Svadobn d S Zásnufoto,idetské , y k a, tan bná obuv, Ú rány, dopr es, nechty a oprava, fotografie. v é n n b l t et va ,d ukrov lizenˇ a dop BU Svado é výstavy a dobNahliadnite ete do Úcˇ á bižu dozsveta svetla a a kavtienˇov.doplnky, S a c n b a o d y k e y, Sva limuzíny, v bná obuv, y, veterány Nechajte ý toto je VENTURE.a a Toto je zážitok, y bn si zachytit’ svoje AD Bi zákusokamihy sna, najkrajšie , životné é ín RE SV opy, Svado , Šperky, sv Svadobná v obné dary bné výstav do á y z n P a profesionálnym t r u b v r k O S o o m a , K d i T l ty e, va avá fotografom. VŠET dy a e-sh é prstene catering, ’trhy, Svad py, Svado perky, s ské ša y, Svadobné kty, nápoj ž, Byt’ zdrsvadobným e n n e e o ˇ c ,Š t a el ho bn s o l po plnk va, Víno, se hty a vizá snubné pr adobné obc rúcˇky, Snu é agentúry výstavy a v hody a e-sh bné prstene tering, o d a b á é n v a ca u bc uv ec ná ob , tanec, záb uv, Úcˇes, n , doprava, Z krovinky, S a doplnky, O U Svadob y, Svadobn vadobné o brúcˇky, Sn gentúry a vel’trhy op ob cu ba ny DB y, S enˇ y, O adobné a stavy a e, Hud , Svadobná íny, veterá , zákusky a sna, Bieliz KO PRE SVA hody a e-sh cukrovink nˇ a doplnk Sv é vý ky, svado n z á b U c e y a y r T u o z t t b B i y k E r d a l o MIQO CASH VERA FOTO D k m Š š o e a i a V obné rty, zákus rásna, Bi O PRE SVA shopy, Sv tene, Šper ing, Sv nské vadobné l , nápoje, T yt’ zdravá rstenePHOTOGRAPHY d a v S k o K p y, B ty ,S a e- tel.: 0918 é p131rs ry a cater a bn554 ovink 117 480 poje, T yt’ zdravá a tene VŠET obchodyveronika.danasova@gmail.com plnky a, Víno, sek ty a vizáž, , Zásnubné cuktel.: 0944 u r á n n v ú S , , y av ech doprava ákusky a info@miqocash.com sekt a vizáž, B ubné prs vadobné úcˇkywww.verafoto.sk agent a vel’trhy, S b , n r é á , o b s z n n O , e í b , ˇ c c V o , y e z S Ú y n y d žu a, obuv, y, veterány poje, Torty, ec, zábavwww.miqocash.com necht prava, Zás ukrovinky, enˇ a doplnk DBU Sva bné výstav adobná bi , á s e n ˇ c b Ú o n v n o c í á d liz VA je nic, Sˇ krajšie, do ked’ jeerpráca ad uv, Profesionálnych ky, s obná výz bAsociácie oFotografov limuz no, sekty, n v, Hudba, ta obnáCˇlen rány, , zákusky a rásna, Bie TKO PRE S shNie yˇkom...varobímako p é e p Š t n , o koníc fotky s láskou. e b e na Slovensku d v o n , í d k obu aty, Sva vad ábava, V zíny oje, Torty zdravá a tene VŠE hody a e- bné prste tering, Sva , Svado á u n m b i o l š z d y é s é , u svadobnú a t’ bc cfotografiu, , náp umelecká tyfotografie, ry abábätkovské -shop Svad tanec ké šaty, Sva Spolocˇensk y, Svadobn Svadobné áˇnáž, By ásnubné pr vadobné o brúcˇky, SnPonúkam k e ú z e t i a rodinné, detské, s n v fotografia, portrét, komerc , y e o a d g ho hty& Glamour, opy, cfoto. a, Z ovinky, S oplnky, O dobné a a tehunl’kéovské plnk bava, Vínfotografia, cˇens bné šaty, c v b h Fashion o e o s a o l d n r o , e a p p s a a o r v e á S b sa medze y projekty, dnekladú y, d é prs cuk ielizenˇ a d DBU Sv Samozrejme , Úcˇ magazínov, ovýzvy. adofoteniu vado obná obu a, tanec, z obuvtitulky n n a h v S á b c S y r u , b e k a tak rada prijímam i nové y o n t s U rodinné, detské, slávnosti. VEST blek, Svad cie, Hudb Svadobná muzíny, ve orty, záku krásna, B O PRE SVA cukrovink Svadobné Obrúcˇky, S agent a o li y, TK ,T rá y, áa né ty, dobný iele, reštau ocˇenské ša , Svadobné kty, nápoje , Byt’ zdrav stene VŠE ty, zákusky cukrovink enˇ a doplnk U Svadob bné vý ky ya pr do liz , se ašt záž DB pol Tor tely, k bné šaty, S buv a dopln bava, Víno nechty a vi , Zásnubné ty, nápoje, rty, zákusk krásna, Bie O PRE SVA -shopy, Sva stene áo ae ETK áa ava sek ado c, zá é pr e, To cˇes, U Sv ek, Svadobn udba, tane ná obuv, Ú rány, dopr bava, Víno, ekty, nápoj , Byt’ zdrav rstene VŠ né obchody cˇky, Snubn gentúr p b s H ú te á b a áž bl bný o eštaurácie, šaty, Svado imuzíny, ve ba, tanec, z bava, Víno, echty a viz , Zásnubné inky, Svado oplnky, Obr Svadobné stav d vý él ud ké ov U e, r , zá v, Úcˇes, n doprava lizenˇ a VADB dobné aštiel adobn tanec locˇens a cukr ácie, H ,

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·


vizá , Zásnub y, Svadob y, Obrúcˇk é agentú hody a e- né prste tering, S obné dar ˇka so slo é oznám E ca bn ad lúc KO PR bn ava obc nub lnk ink ,y dopr y a cukrov lizenˇ a dop BU Svado , Svadobné Obrúcˇky, S agentúry a vel’trhy, Sv žutéria, Roz vety, Svado esta VŠET HA ak ky, usk vy a bné , Bie á bi ENÍC VAD ná c nky ty, zák á a krásna TKO PRE S y a cukrovi izenˇ a dopln BU Svado obné výsta y, svadobn ná výzdoba ky, Svadob TKO PRE Ž to a v E o d n iel AD VŠE rav usk y, Sva stene, Šperk ing, Svadob ary a doplMAREK u VŠ námenia, F vad ZALIBERA p o o d Byt’ zd é prstene , Torty, zák a krásna, B TKROLAND PRE SV FRAJKA o h s O b d r ,S eer lo é oz bn oje VŠE bPHOTOGRAPHY avá bn503 plnky ou ody a y, Snubné p ntúry a cat , Svadobné zlúcˇka so s tel.: 0908 o o 107 h d d c a a Zásnu sekty, náp áž, Byt’ zdr prstene v o y o cˇk ety, S obné dary so slobod rú148 o, iz b168 né dobné tel.: 0911 né age vy a vel’trh ižutéria, R ba a kvsvadobnycas@gmail.com O b , o y www.svadobnycas.sk d k a n va, Vín , nechty a v va, Zásnub ovinky, Sva dorolifrajka@gmail.com pl Sv ýsta adobná b ná výzdo l’trhy, Svad ia, Rozlúcˇka dobné oz v U s a é a r e B r ˇ n ˇ n k c D p e b e u b Ú v v utér kvety, Sva ná ce buv, terány, do ákusky a c sna, Bieliz O PRE SVA opy, Svado , Šperky, s ng, Svado ýstavy aFotografia ž i b á je pre mnˇa jazykom, svadobného h dnˇa, rstene rá TK Fotenie a a ktorým, Svadob ,z , ve bpríbeh. teri adobné v , svadobnrozpoviem e-sˇenských o a c d a váš z a detí, spoloc udalostí, y p ý uzíny poje, Torty t’ zdravá a k stene VŠE fotenie y d cho rodinných ubné é agentúr -shopy, Sv ne, Šperky vadobná v y a doplnky bodou VŠ b á r osláv, n y o p n S B , é , é , y y n ž n t b á e o b S Pri fotografovaní sek brúcˇkfotenieSrande... né dar momentiek adobn obchody a e nubné prst catering, sa snažím a so sl obné ozn y a viz ava, Zásnu inky, Svado lnky, Oportrét, b v t k o ˇ nezasahovat’ do samotného c h d c ú a l e a z v U S o moju, Svad , S deja, abyéhostia ADB chcemvazachytit’ a, Rvnímali Úcˇes, n erány, dopr ky a cukrov elizenˇ a dop VoPRsvojej dobné , Obrúcˇky, é agentúry a vel’trhyprítomnost’ rinajmenej SVfotografii t E u S vety ná cesta , ž c ˇ o zachovalo i emóciu, atmosféru, náladu, y i t y s n b sa tak prirodzené y aacˇkaro k k v b á n a n a o i l n b t v d p s b o o a o ý o íz ny, ve Torty, záku a krásna, B e VŠETKO a realitu, d r ktorá aj po rokoch v d v adob TKO P z d k S v ý a é a u S v v c n ˇ n , s b á U e , y n , á o z n B y svadobného dn ˇ a. e k ŠE av eli Váš denˇ. AD ln rk ad ob oje sky dostatocˇne iopíše rst y, náp záž, Byt’ zdr ásnubné p orty, záku a krásna, B KO PRE SV e-shopy, Sv rstene, Špe ering, Svad dary a dop lobodou V ia, Fot ,Z vi né at ép en os ŠET je, T vá ya chty a ny, doprava ekty, nápo ž, Byt’ zdra rstene V né obchod cˇky, Snubn gentúry a c rhy, Svadob Rozlúcˇka s bné oznám ary a ob rá o, s izá brú né p bné a tavy a vel’t bižutéria, ety, Svado vadobné d cˇk o d y, vete ábava, Vín , nechty a v va, Zásnub vinky, Svad doplnky, O a v obná a é výs a CHÂTEAU ro a a kv HERÁLEC***** ’ rhy, S es , Rozlú BU S c, z ,a tane á obuv, Úcˇ erány, dopr usky a cuk na, Bielizenˇ PRE SVAD y, Svadobn perky, svad ná výzdob stavy a velt á bižutéria kvety n by vý Hotel TKO aa , zák é Boutique shop o&bSpa ne, Š adob , vet dobn krás a v 582 55d Herálec, vCˇRýzdob s y , y, Sva é limuzíny poje, Torty t’ zdravá a stene VŠE bchody a e- ubné prste atering, Sv y, SvadobnL'OCCITANE, y erk 569a669 b111ná y a doplnk ptel.: +420 á r p c n n y o Š o p n o b S , a d B , é , h é e o , y y s y n ž d n n t v r k b r S e cˇ te reception@chateauheralec.com zá o tú ub Sva Víno, sek ering, vadobné da zlúcˇka so ty a vi rava, Zásn vinky, Svad plnky, Obrú obné agen obchody a Snubné prs a www.chateauheralec.com t h , a c c a e v n a é o y d , p o o y, S záb uv, Úcˇes, l’trhcˇkový éria, R kvety, S ny, do sky a cukr ielizenˇ a d ADBU Sva ky, Svadobn y, Obrúcˇky né agentúr y a5-hviezdi e t á v u r b ž boutique e i o t b e B k v & club resort á Herálec bnChateau oba a Sva o d dobná imuzíny, v Torty, záku a krásna, KO PRE SV a cukrovin enˇ a dopln U Svadob bné výstahotel z d ý a v v á , s kvality, ET él vá do liz kjeysymbolom bnluxusu, je, DB nky, ky l o p d o a d v c ˇ nosti. a výnimo adobn sekty, nápo ž, Byt’ zdra rstene VŠ rty, zákus krásna, Bie O PRE SVA -shopy, Sva stene, Šper súkromia g, S dary a so slobodo p r e ersinnovogotickými zá a To Zámok TK é prvkami p t é i o, , a E á v n a n é e n Š j v y c í b b n a o V a d V o a u b y r , p o d cˇ,iaSjevajedným z najkrajších va bch úcˇky, Snu agentúry zo 16.’tstoro lúcˇka bné ozn echt ava, Zásn sekty, ná áž, Byt’ zd prstene o z n y o , é h s R n r e , c ˇ eských zámkov. b ˇ c a , l r r é buv, Ú erány, dop bava, Víno echty a viz , Zásnubn inky, Svado oplnky, Ob Svadobné ýstavy a ve ná bižutéri vety, Svado Rozlú a n t á , v e ad ak év rov ria, es BU c, z ,v ra dob uzíny udba, tane á obuv, Úcˇ erány, dop kusky a cuk na, Bielizenˇ PRE SVAD y, Svadobn perky, sva ná výzdoba bná bižuté oba a KO zd do ,H e, Š zá ob hop obn vet rás urácie šaty, Svad limuzíny, oje, Torty, zdravá a k tene VŠET chody a e-s bné prsten ering, Svad Šperky, sva vadobná vý dopln , áp ké né yt’ ing, S **** bné dary a o né prs adobné ob brúcˇky, Snu ntúry a cat né prsteneHOTEL r e locˇens ky, Svadob íno, sekty, n y a vizáž, B ZásnubHOTEL t a SENEC c v e b ry a hy, Svado ozlúcˇka s va, a, V opln echt lnky, O adobné ag rúcˇky, Snu é agentúSlnecˇné inky, S a***** v p o o CHÂTEAU r – Severtéria, R r d k uv a d anec, zábav uv, Úcˇes, n rány, dopra yAMADE d el’tjazerá Sv , Ob vadobn a v903 a cu Bielizenˇ y y U k b 01 Senec ižu t v e k B ty, Sva o n , t s b a l e D a e t á u p v S á s , A v b k n o 930 25 Vrakún ˇ c ˇ . 333 k , ý n a V d á b d y v b a S n u z o U á s 620O498PRE o 919 698 tel.: 0902 a é , ín H d átel.: 918 , svad ná výzdoba y, Svadobn elizenˇ PRE SVADB y, Svadobn perkyvalovic@hotelsenec.sk y, Sva obné limuz poje, Torty dravá a krinfo@hotelamade.sk K i t T B a E , š Š a é V n k ob ,Š op ná KO ln ás t’ z www.hotelsenec.sk nsk ky, Svad e á a kr ene VŠET hody a e-sh né prstene ering, Svad dary a dop lobodou V sekty, a vizáž, By né prstenwww.hotelamade.sk , v n o l a r p n í d o b t celéhoobkolektívu z y ,V st ub ad né Hotela n yt’ výnimo so s d svadba né obc rúcˇky, Snu entúry a ca Snahou ž, BVaše kacˇSenec ndnié pvrhoteli ábava Úcˇes, necht rava, Zásn a vPrežite ˇ cˇné a b c á b z v z o ú u , i bné oz l S d ným je, aby Vaša bola jedine c o n z , a e s y o d b v n á g , a h R O S p y a , a Z r v v , Amade Château, kde sme pripravení , ’ t o t , t y é l ia zážitkom,vnaetktorý h d ,S ky bu a, rava uksvadby utél’nrým k y lnky, Svad adobn ýstavy a ve a neopakovate ižjednoducho rovinnak kl’úecˇ.nˇ a dopln bná o , veterány, v, Úcˇes, nec ny, dnaopzorganizovanie v b a o sa nezabúda. S d á a c a n b v a y, S limuzíny bná obu y, veterá Svadobný ielizt’ E SVADBU adobné v y, svadob ná výzdo ary a dop stavy a skyobrad sanmôže B u , k a á kona z o n s é d príjmu bné vý zí né ad ty, v našomá astarobylom dob adoiste nradi krá parku aMladomanželia O PR -shopy, Sv ene, Šperk g, Spozornos b v K T o E v vadob ské šaty, Sv dobné limu nápoje, Tor alebo t’ hotela, preži t’ svadobnú v Š a V sálach. dy a e y, Sapartmáne zdrv našichsslávnostných , Svadnoc e, Šperky, s terin vvhotelovom prst h ’ e y t a a r , é n ’ n p y t c v s balkónom. y e o e n l o ˇ t S B c t a e h b , , k h o c u l y ž y n b r -s se á k a n pr po dopln bava, Víno, echty a viz Zásnubné Svadobné o Obrúcˇky, S bné agentú né výstavy bchody a e ubné prste catering, a v u ná ob , tanec, zá uv, Úcˇes, n , doprava, krovinky, a doplnky, U Svado y, Svadob vadobné o brúcˇky, Sn gentúry a vel’trhy op ob cu ba ny DB y, S enˇ y, O adobné a stavy a e, Hud , Svadobná íny, veterá , zákusky a sna, Bieliz KO PRE SVA hody a e-sh cukrovink nˇ a doplnk Sv é vý ky, svado n z á b U c e y a y r T u o z t t b B i y k E r d a l o HOTEL CHÂTEAU BÉLA ATRIUM HOTEL *** D k m Š š o e a i a nské vadobné l , nápoje, T yt’ zdravá rstene V , Svadobné rty, zákus krásna, Bi O PRE SVA -shopy, Sv stene, Šper ring, Sv K p NovývSmokovec r e Belá 1, 943 B 53 42 je, To ty ,S é pBelá nky Tatry a cate , Sva bn7577 ravá a ene VŠET obchody a tel.: 036/ o01 iVysoké po plnky a, Víno, sek ty a vizáž, , Zásnubné cu062 u y r d á 600 r n k z n ’ ú S , t t , y y t n y cˇky né ž, B av ech prs sekt welcome@chateau-bela.com ava ky a tel.: 0910 né age vy a vel’trh ižu b Víno, 990c541hty a vizá Zásnubné nky, Svadob plnky, Obrú www.chateau-bela.com o ec, záb buv, Úcˇes, n rány, dopr orty, zákus basvadba@atriumhotel.sk , d a a v a Sv o ýst ná b a, o ne te á www.atriumhotel.sk vi d v b , ,T v e z o á U s e o , a é a v r j e n B c , r d ˇ n ˇ n k o c e b y D a p e b u p Ú o n v n o í á ad uv, y, d kusky a c na, Bieliz O PRE SVA py, SDokonalé vado miesto erky, s dobná výz limuz no, sekty, n v, Hudba, ta obnNaša rVásánvýberom á obstarostlivos p é e Š t s n , á o na rozprávkovú svadbu princa t’ o e K á b e z h v r T , o s n a , í d k VŠE ody a e- a princeznej obu aty, Sva miesta vad ábava, V ortycˇí. dravá a rstemôžete zažit’ zíny hostiny , g, Sv svadobnej nekon á T p u n , e n i é e vado r n m j b n i S e e o o h l š , b t z t z c p d ’ y é s é , u a t b á a r c p c k n ak si vyberiete kaštiel’ Château Béla, t’ Poradíme vám, ako postupova n y o v s e p n o , ya tan ké šaty, S Spolocˇen y, Svadob pri organizovaní izáž, B Zásnubné , Svadobné , Obrúcˇky, S agktorý a e-sh py, Svad avsamotnej ntújerprerobený , sekty svadby y e o a d k n , s y o í y t n n , h l V y t y é e h c , p a svadobnej cˇ b hotel. a e-sho ec hostiny.doprava krovink nVám plnk Svadobn na pät’dohbviezdic é oˇkový , o s n e Spolo vadobné š obuv a do ec, zábava Poskytneme d ˇ c zaujímavé tipy a , u Ú y ˇ n c , cˇania, cˇtoevšetko ody nubné prs a e n v a h v U n S á z á u c i S y r a B l n b , b t k e b D o je potrebné a odporú , y i o s U A k S B é u VEST blek, Svado cie, Hudba Svadobná m íny, vevybavi t’ratdohodnú pred y, zák t’. a krásna, TKO PRE SV a cukrovin y, Svadobn y, Obrúcˇky, é agent zsvadbou u o , á i T o l y , r á n t dobný iele, reštau ocˇenské ša , Svadobné kty, nápoje , Byt’ zdrav stene VŠE ty, zákusky cukrovink enˇ a doplnk U Svadob bné vý ky ya pr do liz , se ašt záž DB pol Tor tely, k bné šaty, S buv a dopln bava, Víno nechty a vi , Zásnubné ty, nápoje, rty, zákusk krásna, Bie O PRE SVA -shopy, Sva stene áo ae ETK áa ava sek ado c, zá é pr e, To cˇes, U Sv ek, Svadobn udba, tane ná obuv, Ú rány, dopr bava, Víno, ekty, nápoj , Byt’ zdrav rstene VŠ né obchody cˇky, Snubn gentúr p b s H ú te á b a áž bl bný o eštaurácie, šaty, Svado imuzíny, ve ba, tanec, z bava, Víno, echty a viz , Zásnubné inky, Svado oplnky, Obr Svadobné stav d vý él ud ké ov U e, r , zá v, Úcˇes, n doprava lizenˇ a VADB dobné aštiel adobn tanec locˇens a cukr ácie, H ,

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·


PRONOVIAS 2016

25 rokov s vami aj vďaka vám BRATISLAVA, DOSTOJEVSKHO RAD 16, 0918 996 484 NITRA, SCHURMANNOVA 6, 0905 488 884 ZVOLEN, NM. SNP 70/36, 0918 886 801 WWW.SALONNICOLE.SK

Časopis Nevesta 1/2016  
Časopis Nevesta 1/2016  

lifestylový časopis o móde a svadbe