Page 77

Na návšteve v svadobnom salóne

Keď si nevesta nechá šiť šaty... Pretože každá nevesta chce v svadobných šatách zažiarit’ a cítit’ sa dobre. Možno vie, aké šaty jej pristanú na bežný denˇ alebo do práce, ale svadobné šaty na sebe ešte nemala. Treba vybrat’ štýl svadobných šiat, farbu a druh použitých materiálov a strih... „Našou úlohou je pomôct’ nájst’ neveste tie jej vysnívané – šaty, v ktorých sa bude pácˇit’ hlavne sama sebe a budú spl´nˇat’ jej predstavu a budú sa hodit’ ku konceptu svadby a aj miestu, kde sa svadba koná a k programu,” hovorí Veronika Rollová, ktorá je nadšenou zberatel’kou starých strihov a kníh s pôvodnými výšivkami, ktoré sú plné

inšpirácií, krásy a poctivosti pravého krajcˇírskeho remesla. Ked’ mi vo svojom svadobnom salóne Giovanna otvorí dvere, do ktorých sa bežný návštevník nedostane, a pozve ma dnu, moje nadšenie sa ešte znásobí... Vidím miestnosti, ktoré by mnohé fashion maniacˇky naozaj dojali: tu šijacie stroje, žehlicˇky, ihelnícˇky a inde zas nite, police s látkami... a figurína, oblecˇená v našpendlených šatách, na ktorých práve pracujú šikovné ruky krajcˇírky. Krácˇam d’alej a Veronika otvára d’alšie dvere, za ktorými sú na stojanoch pripravené svadobné šaty v tucˇných obaloch, ktoré už cˇakajú na svoju majitel’ku.

Profile for nevesta.sk

Časopis Nevesta 1/2017  

lifestylový on-line časopis o móde a svadbe

Časopis Nevesta 1/2017  

lifestylový on-line časopis o móde a svadbe

Profile for nevesta