Page 219

V podstate nás ani neprekvapilo, že ste oblecˇenie ponˇali trošku netradicˇne. Ako ste dospeli k vášmu stylingu? Lákalo vás odklonit’ sa od tradície? Tomáš: „Áno, hlavne preto, aby sme sa cítili pohodlne a uvol’nene. Suknˇu si Evka ušila sama, aj ked’ so šitím mala minimálne skúsenosti. Finálny styling sa zrodil len dva dni pred svadbou, kedy sa k sukni konecˇne našli tie pravé modré minišaty. Tento outfit dokonale dovorila rifl’ová bunda a biele tenisky.” Fotil vás Janko Cˇechovský. Precˇo padla vol’ba nanˇho? Tomáš: „Jankov štýl a  jeho „oko“ sú podl’a mnˇa na Slovensku úplne ojedinelé, preto som neváhal ani na sekundu pri otázke, kto bude môj svadobný fotograf.” Je t’ažké, „odovzdat’ sa” do rúk kolegu, ked’ viete, cˇo svadobné fotenie obnáša, alebo ste si to užívali? Tomáš: „Jankovi som maximálne dôveroval, takže som nechal celé portrétne fotografovanie v jeho rukách a bolo to najlepšie rozhodnutie. Spolu s Evkou sme si to potom len užívali. Všetci traja sme sa zhodli, že najlepším miestom, kde zacˇat’ portrétne fotografovanie bude Dom umenia v Piešt’anoch. Dˇalej sme sa prešli cez mest-

ský park až ku Sklenému mostu. Poslednou zastávkou fotografovania bolo piešt’anské Lido.” Evka, cˇo hovoríte na neustále obsadené víkendy... budete ich niekedy trávit’ spolu? Sprevádza Vás obcˇas na cestách? Dá sa zvyknút’ na tento zvláštny pracovný kolobeh, ktorý cˇloveku obsadzuje dni, ked’ iní l’udia doma relaxujú a užívajú si spolocˇné chvíle? Evka: „Nie je to nicˇ, na cˇo by sa nedalo zvyknút’. Ked’že ja sa vo vol’nom cˇase venujem folklórnemu súboru, mám takisto pocˇas leta vcelku víkendy plné. Absenciu spolocˇne strávených víkendov pocˇas leta si kompenzujeme každorocˇnou dovolenkou v zime alebo na jar, ešte pred svadobnou sezónou. Vtedy sa vždy vyberieme na dva tri týždne niekam d’aleko, najradšej za exotikou a do tepla. Nie sú to však dovolenky o lenˇošení na pláži. Ked’že chceme vidiet’ v cudzej krajine cˇo najviac, nezdržíme sa na jednom mieste viac ako dva dni. Na jednej z takýchto dovoleniek, konkrétne na Machu Picchu, prišlo i  požiadanie o  ruku. Jediný víkend pocˇas leta, ktorý zarucˇene trávime spolu, je už tradicˇne pocˇas festivalu Pohoda v Trencˇíne.” Dˇakujeme za rozhovor!

Profile for nevesta.sk

Časopis Nevesta 1/2017  

lifestylový on-line časopis o móde a svadbe

Časopis Nevesta 1/2017  

lifestylový on-line časopis o móde a svadbe

Profile for nevesta