Page 1

AJANKOHTAISIA AIHEITA ARJEN EKOSYSTEEMISTÄ

Kahden talon kokemuksella RAKENTAJAN LIITTYMÄT ASIAKKAAN SILMIN s.4

ROVANIEMELLÄ ON KÄSISSÄÄN ekokaupungin avaimet s.18

TUHKARAKEELLA metsän lisäkasvua s.26

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti 1/2016


TEHTÄVÄMME ON TOIMIA LUOTETTAVASTI JA TEHOKKAASTI

S

ähkön jakelu, kaukolämpöliiketoiminta ja vesihuolto ovat yhdyskunnan perustoimintoja. Meidän vastuullemme on annettu se, muodostuuko energia- ja vesihuollosta vain rasite ja kuluerä yrityksille, julkiselle sektorille ja kuluttajille, vai kääntyykö toimintamme voimavaraksi aluetaloudelle. Parhaassa tapauksessa energia- ja vesihuollon toimintatavat ovat tehokkuuden osalta äärimmilleen tehostettuja ja tarkoituksenmukaisia. Toiminnan tehokkuuden hedelmät näkyvät siinä, miten paljon asiakkaat joutuvat maksamaan käytännössä pakollisina vesitariffeina ja energiamaksuina, ja miten paljon jää rahaa muuhun kulutukseen pyörittämään paikallista yritystoimintaa ostovoiman muodossa. Asiakkailla on oikeus ja velvollisuus odottaa energia- ja vesihuollosta vastaavilta jatkuvia näyttöjä toiminnan tehostamisesta ja kustannuskurista. Energia- ja vesihuollosta, pois lukien ankarasti kilpailtu sähkön myyntiliiketoiminta sekä joissain tapauksissa kaukolämpötoiminta, puuttuu ankara avoimen kilpailun tuoma tehostamiseen ohjaava ulkopuolinen ajuri. Tämän takia motivaatio ja halu juosta koko ajan lujempaa pitää olla sisäsyntyistä, perustuen sisäiseen haluun osoittaa arvostustaan omasta työpaikasta energia- ja vesihuollon tehtävissä. Ja tuota arvostusta osoitetaan parhaiten hoitamalla oma tontti mahdollisimman vastuullisesti ja tehokkaasti, tavoitteena luotettavan energia- ja vesihuollon ohella kustannustehokkuudesta kertova matala tariffitaso asiakkaille. Toimintamme kääntyy aluetalouden kustannusrasitteesta elinvoimaa tuovaksi toiminnaksi silloin, kun tuomme alueelle uusia työpaikkoja. Arvokkaimpia työpaikkoja ovat ne, jotka syntyvät alueellisten luonnonvarojen kasvavaan ja vastuulliseen hyödyntämiseen, kumppaniverkostomme kehittymisestä palvelemaan myös muita asiakkuuksia, tai jopa käynnistäessämme uutta liikevaihtoa synnyttäviä uusia liiketoimintoja energia-vesihuollon rinnalle. Käytännössä elinvoiman tuominen aluetalouteen toteutuu kasvattamalla lappilaisen metsäenergian käyttöä, tukemalla paikallisen työllistävän energiaturpeen tuotantoa, olemalla vaativa asiakas paikallisille yrityskumppaneille, joiden osaaminen kehittyy kumppanuutemme kautta kestämään paremmin valtakunnallistakin kilpailua. Välillisesti voimme tukea aluetalouden elinvoimaisuutta myös oman kustannustehokkuutemme kautta, mikäli energia-vesihuollon tariffit muodostavat suhteellisen kilpailuedun alueen yrityksille. ’Kustannustekijästä aluetalouden elinvoiman tekijäksi’ voisi olla mottomme. Olemme ymmärtäneet olemassa olomme tarkoituksen tällä tavoin energia-vesi-konsernissamme. Omalta osaltani tämä reilun viiden vuoden työrupeama Lapissa päättyy heinäkuun lopussa, siirtyessäni hieman erityyppisiin haasteisiin energiatoimialalla. Seuraajani, diplomi-insinööri Janne Savelainen, tulee jatkamaan tuorein voimin siitä, mihin oma ahkionvetovastuuni päättyy. Kiitän kaikkia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista. Olen kokenut suurta etuoikeutta saadessani tehdä töitä arvokkaiden ja tärkeiden asioiden kanssa edistämässä energia- ja vesihuoltoa Lapissa. Markus Tykkyläinen toimitusjohtaja Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Seuraava lehti ilmestyy joulukuussa 2016. Päätoimittaja: Markus Tykkyläinen

2

Julkaisija: Napapiirin Energia ja Vesi Oy Koskikatu 27, Rovaniemi PL 8013, 96101 Rovaniemi Puh. 016 331 6500

Osoitteenmuutokset: Asiakaspalvelu puh: 016 331 6500 neve.fi Painopaikka: PunaMusta 2016 Design ja taitto: Focus Flow Oy

NEVE – Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti 1/2016


TÄSSÄ LEHDESSÄ: s.17

Kysy NEVEltä – lukijakilpailu Lukijamme voivat nyt esittää kysymyksiä NEVEn toiminnasta, palveluista tai tuotteista. Kysymällä voit osallistua arvontaan.

s.4

_____________________________

Kaukolämmön keskeytyskartta nyt netissä

_____________________________

Sen tietää jokainen, että jos sähköt katkeavat, arki hankaloituu ja jopa terveys voi vaarantua. Mutta yhtä tärkeää on, että hanavesi ja vesistöt pysyvät puhtaina. Mutta mitä sitten tehdään, jos jotain menee pieleen? _____________________________

s.18

Rovaniemellä on käsissään ekokaupungin avaimet

Kaikki verkon rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät, suunnitellut katkokset ilmoitetaan häiriökartan kautta. _____________________________

Rovaniemestä bio- ja kiertotalouden globaali suunnannäyttäjä? _____________________________

s.20

Etämittari säästää litroja ja euroja Vedenkulutuksen etäluentamittarit yleistyvät

s.12

Jäikö vesi-, sähkö- tai kaukolämpölasku maksamatta? Muutaman päivän viive ei vielä rokota kukkaroa kohtuuttomasti, mutta useamman peräkkäisen laskun laiminlyönti käy jo kalliiksi.

s.25

Rakentajan liittymäpalvelut asiakkaan silmin.

Vesi – kriittinen arjen pyörittäjä

Alkuperäinen eräpäivä säästää sakkoeuroilta

_____________________________

Kahden talon kokemuksella

s.8

s.24

_____________________________

s.26

Tuhkarakeella metsän lisäkasvua Nyt metsänomistajien on entistä helpompi hoitaa tuhkalannoitusasioitaan, sillä Otso Metsäpalvelut on ottanut Naturlanin omaan palveluvalikoimaansa.

Kesäduuni 2016 -kampanja

_____________________________

Napapiirin Energia ja Vesi on mukana työllistämässä Rovaniemen nuoria. NEVEn sponsoroima leikkipuistotyö onkin yksi kesäduunikampanjan suosituimmista pesteistä.

Tilaa liittymät ajoissa työmaalle

_____________________________

s.16

Liikelahjan lähtökohtana kiertotalous Napapiirin energia ja vesi ohjaa toimintaansa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti: raaka-aineet kiertävät ja paikallista osaamista hyödynnetään. _____________________________

s.30

s.22

NEVEn uusi toimitusjohtaja haluaa kierrättää ja kasvattaa Vauhdikas – sellainen on ollut Napapiirin Energian ja Veden tulevan toimitusjohtajan Jari Savelaisen pestin alku Rovaniemellä. _____________________________

NEVE – ajankohtaisia aiheita Arjen Ekosysteemistä

Vesi- ja kaukolämpöliittymien toimitusajat ovat noin kaksi kuukautta. Toimitusajat kannattaa huomioida jo rakennusprojektia suunniteltaessa. _____________________________

s.31

Solina on neven uusi vesiliittymätuote Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n vesiliittymät on nyt paketoitu selkeiksi SOLINA-tuotteiksi. _____________________________

3


4


Rakentajan NEVE-liittymäpalvelut asiakkaan silmin

TUNTEMUKSIA KAHDEN TALON

KOKEMUKSELLA TEKSTI: JENNI LEUKUMAAVAARA

R

ovaniemen Pöykkölässä asuva Jukka Vaara on rakentanut viiden vuoden aikana kaksi omakotitaloa. Yhteistyö Napapiirin Energian ja Veden kanssa on tullut tutuksi, ylä- ja alamäkineen.

5


K

ulmatontille rakennetun omakotitalon isot ikkunat antavat metsäiselle takapihalle Pöykkölän uudella omakotitaloalueella. Lähistöltä kuuluu vasaroiden pauketta. Jukka Vaara kävelee sukkasillaan vaalealla parketilla ja antaa ohjeita timpurille. Haastatteluhetkellä muuttoon on vielä pari viikkoa, jos ei tule isompia yllätyksiä. -Vielä olisi viimeistelyhommia ennen kuin pääsemme muuttamaan, Vaara sanoo. -Meillä oli alun perinkin tarkoitus, että rakennetaan ensin vähän pienempi talo ja sitten se varsinainen, loppuelämän koti. Kun neljäs lapsemme ilmoitti tulostaan, oli selvää, että tarvitsemme lisää neliöitä, Vaara kertoo.

6

Kahden talon kokemuksella

Yhteistyö NEVEn kanssa on jatkunut jo vuosia ja yltänyt työmaasähköistä vesiliittymiin ja sähkösopimuksiin. Ensimmäinen talo valmistui vuonna helmikuussa 2012. Kun Vaara aloitti toisen talonsa rakennustyöt viime lokakuussa, Rovaniemen Energia ja kaupungin liikelaitoksena toiminut Napapiirin Vesi hakivat jo yhteisiä askelmerkkejä yhdeksi fuusioituneena Napapiirin Energiana ja Vetenä. Vaaran mielestä muutos näkyy esimerkiksi notkistuneena palveluna. Hän kannustaa konsernia edelleen yhdistämään toimintojaan.

-Jos asiakkaalla on vain yksi luukku, josta hän saa

kaiken tarvitsemansa, aina parempi. Varsinkin rakennusurakan alkuvaiheessa on niin paljon byrokratiaa, että kaikki minkä saa sähköisesti ja muutenkin mahdollisimman yksinkertaisesti hoidettua, helpottaa kokonaisuutta. Käytännön tasolla Vaara sai jo nyt hoidettua lähes kaikki asiansa verkossa, ja hänen kokemuksensa mukaan oikeat osoitteet ja asiakirjat myös löytyivät helposti. -Oli iloinen yllätys, että nettiasiointi toimi niin hyvin. Muistaakseni minulle myös soitettiin heti seuraavana päivänä perään, joten asiat lähtivät sujuvasti liikkeelle. Vaaralle myönteistä oli myös se,

NEVE – Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti 1/2016


oli hankalassa välikädessä. Pääasia kuitenkin, että asia korjattiin. Nyt hinnoittelu on yhtenäistetty ja muutettu Solina-vesiliittymäpaketiksi, jonka hinta on noin 8600 euroa, kaikille tasapuolisesti. Vaaran mielestä kohtuullistaminen oli hyvä valinta, ja hän sanoo nykyisen, aiempaa tuotteistetumman paketin olevan selkeämpi.

Tiedotusta ja tiedostusta

Jukka Vaaralla on kahden talon rakentamisen myötä hyvä tuntuma liittymäasioiden hoitamisesta.

että asiat hoituivat muutaman ihmisen kanssa, eikä aina tarvinnut lähteä selittämään kaikkea alusta alkaen.

Kapinahenkeä vesimaksuista

Vähemmän miellyttävä yllätys tuli vuonna 2014, jolloin Napapiirin Veden palveluhinnat pompsahtivat jopa moninkertaisiksi. Napapiirin Vesi alkoi periä maksun paitsi vesiliittymästä, myös sen rakentamisesta. Kustannukset vaihtelivat alueittain, ja esimerkiksi Pöykkölän ja Vennivaaran alueilla tai jopa Pöykkölän sisällä maksut saattoivat poiketa jopa useita tuhansia euroja. -Minulla ensimmäinen vesiliittymä maksoi noin 3000 euroa ja toinen 12 300 euroa, Vaara kertoo.

Taloa rakentaessa liittymäostoilla on iso rooli budjetissa, ja liittymämaksujen yhtäkkinen nosto sai rakentajat ymmärrettävästi takajaloilleen. Vaara ja kymmenkunta muuta Pöykkölän alueen rakentajaa alkoivat ajaa asiaa yhdessä. -Otimme yhteyttä kaupunkiin ja pidimme muutenkin asiaa esillä. Minä otin yhteyttä toimitusjohtajaan, Tykkyläisen Markukseen. NEVE kutsui närkästyneet rakentajat koolle, ilmaa puhdistettiin puhumalla, ja tämän vuoden huhtikuussa Rovaniemen kaupunki ilmoitti hyvittävänsä hintavaihtelusta kärsineille rakentajille osan maksukorotuksista, yhteensä noin 55 000 euroa. -Siinäkin tapauksessa minulla jäi ihan hyvä kuva NEVEstä, joka sinänsä

NEVE – ajankohtaisia aiheita Arjen Ekosysteemistä

Tähän osaan Pöykkölää kaukolämpöverkkoa ei ole rakennettu. Vaaran lattiat tulevat lämpiämään vesikiertoisella lattialämmityksellä, päälämmitysmuotona on maalämpö. -Siinähän ovat tietenkin alkuinvestoinnit jonkinlaiset, mutta uskon maalämmön maksavan itsensä takaisin melko nopeasti. Edellisessä asunnossa oli suora sähkölämmitys ja varaava takka. Uudessakin kodissa takka tulee antamaan lämpöä, sillä se on jykevä, varaava ja kattoon asti yltävä. OP:lla rahoituspäällikkönä työskentelevä Vaara on tottunut seuraamaan eurojen kulutusta, ja hän on muutenkin tiedostava kuluttaja ja rakentaja. Sähkösopimuksia hän kilpailutti ja valikoi eri yhtiöiden valikoimista edullisimmat. Valinnanvaraa ja tiedotusta hän toivoo myös työmaakeskuksen sähkösopimukseen, joka nyt alkaa rullata automaattisesti paikallisen energiayhtiön päättämällä sähköllä, jos rakentaja ei itse huomaa asiaan tarttua. -Talvella varsinkin sähköä kuluu paljon, ja kun asiaa tarkastelin jälkeenpäin, esimerkiksi Spot-pörssisähkö olisi tullut halvemmaksi. Kaikkinensa Vaara on tyytyväinen NEVEn toimintaan. Jos ongelmia on tullut, Vaara on ottanut yhteyttä, ja ratkaisuja on yhdessä etsitty. Entäpä tulevaisuus, siintääkö siellä kolmas rakennusurakka? -Kyllä tätä hommaa on varmaan nyt ihan riittävästi harrastettu, Vaara nauraa. Tulevaisuudessa aikaa jää Pöykkölän lenkkipoluille, hiihtoladuille ja maratoneille eri puolille maailmaa.

7


TEKSTI: JENNI LEUKUMAAVAARA

VESI

Vesihuollon valmiussuunnitelmat kriisitilanteissa

– KRIITTINEN ARJEN PYÖRITTÄJÄ

S

8

en tietää jokainen, että jos sähköt katkeavat, arki hankaloituu ja jopa terveys voi vaarantua. Mutta yhtä tärkeää on, että hanavesi ja vesistöt pysyvät puhtaina. Mutta mitä sitten tehdään, jos jotain menee pieleen?


Vesi on hallitseva elementti niin ympäristössä kuin kodeissa. Toimiva vesihuolto takaa puhtaat hanavedet ja vesistöt.

9


Kristian Gullstenin johtamat NEVEn vesiverkkotoiminnot huolehtivat taukoamatta alueen vesihuollosta ja sen toimivuudesta.

NEVEn vesihuoltopäällikkö Anne Kontsas

N

EVEn tiloissa Rovaniemen Revontulikeskuksen neljännessä kerroksessa tehdään työtä, jonka toivotaan olevan turhaa. -Paras tilannehan se olisi, ettei ongelmia tulisi eikä näitä tarvitsisi koskaan ottaa käyttöön, Napapiirin Energian ja Veden vesihuoltopäällikkö Anne Kontsas naurahtaa.

10

Kyse on valmiussuunnitelmista, joilla pyritään takaamaan puhtaan veden jakelu myös poikkeus- ja kriisitilanteissa. -Me toimimme vähän taustalla, kun kaikki toimii normaalisti. Sitten kun jotain menee pieleen, astumme esiin, NEVEn Verkot-liiketoimintajohtaja Kristian Gullsten sanoo. Niin, silloin kun kaikki rullaa ongelmitta, vesilaitoksen työtä ei kansalainen juurikaan huomaa. Hanasta tulee puhdasta vettä, vessatuotokset huuhtoutuvat niille tarkoitettuihin putkiin, kesälomalainen voi uida tai kalastaa luottavaisella mielellä puhtaissa vesistöissä. Eikä välttämättä tule heti mieleen, että vesilaitos on osaltaan turvaamassa esimerkiksi sammutusvesiä palokunnalle. NEVEn on kuitenkin valmistauduttava mitä hurjimpiin poikkeustilan-

teisiin. Pahimpia skenaarioita ovat kriisitilanteiden tai suuronnettomuuksien kaltaiset kansalliset hätätilat, joissa sähkön ja veden jakelu sairaaloihin ja muihin kriittisiin paikkoihin on turvattava. Pienemmän mittakaavan yllätyksiä voivat aiheuttaa keväiset tulvat tai bakteeripitoisen lumen sulamisveden joutuminen käyttöveden sekaan. Rakennustöissä puolestaan kaivuri saattaa rouhaista sähkö- tai vesiputket poikki. Silloin ei auta jäädä ihmettelemään ja aikailemaan, vaan toiminnan on tultava selkärangasta. -Usein toimintasuunnitelmat valitettavasti jäävät epämääräisiksi asiakirjoiksi, jotka pölyttyvät jossain laatikossa. Meidän tavoitteemme on, että suunnitelma on esimiesten lisäksi jokaisen työntekijän arkipäiväinen työkalu, Kristian Gullsten sanoo.

NEVE – Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti 1/2016


Joissakin tapauksissa veden aiheuttamat ongelmat – esimerkiksi jätevesien joutuminen väärään paikkaan – voivat aiheuttaa jopa sähkön puuttumista kriittisemmän tilanteen.

Entistä enemmän yhteistyötä

Muutosten taustalla ovat päivitykset vesihuolto- ja ympäristönsuojelulaeissa. Lait vaativat entistä tiukempaa ennakkovarautumista vesistöjen ja maaperän saastumisiin. Päivitetty vesihuoltolaki nostaa veden sähkön rinnalle. -Se on aiheellista, koska joissakin tapauksissa veden aiheuttamat ongelmat – esimerkiksi jätevesien joutuminen väärään paikkaan – voivat aiheuttaa jopa sähkön puuttumista kriittisemmän tilanteen, Gullsten sanoo. Kun vahinko tai onnettomuus tapahtuu, NEVE aloittaa rivakasti yhteistyön pelastusviranomaisten, valvovan viranomaisen eli Ely-keskuksen sekä kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

-Uuden lain myötä yhteis-

työ pelastusviranomaisten kanssa on tiivistynyt entisestään. Muodostamme tilannekuvan, rajaamme vahingot ja tiedotamme alueen asukkaille, Kontsas kertoo. Tietoa välitetään asiakkaille soittamalla tai viemällä paikan päälle tiedotteet. Myös sosiaalinen ja perinteinen media ovat käytössä. Tulevaisuudessa tietoa pyritään jakamaan myös tekstiviesteinä, sähköposteina tai esimerkiksi NEVEN kotisivuilla näkyvän häiriökartan avulla.

Asiakkaan vastuulla putkien kunto

Vaikka NEVE pyrkii huolehtimaan asioista niin, että asiakas saa huoletta elellä, jotain on silti asiakkaankin muistettava.

NEVE – ajankohtaisia aiheita Arjen Ekosysteemistä

-Asiakkaan vastuulla on kiinteistön putkien kunnossapito ja päivittäminen. Esimerkiksi vesimittariventtiilit ovat monissa kodeissa rempallaan. Vahinkotilanteessa ne voivat vaikeuttaa ja hidastaa vian korjaamista, Kontsas sanoo. Kontsas ja Gullsten toivovat myös, että asiakas tekee mahdollisimman nopeasti vikailmoituksen, jos epäilee että jotain on vialla. -On se sitten se, että omaan kotiin ei tule vettä tai epämääräisiä vesiä jossain ympäristössä, aina kannattaa tehdä meille vikailmoitus. Välillähän on esimerkiksi jätevesiviemäreiden ylivuotoja, ja jos tällaisen huomaa, tottakai toivomme vikailmoitusta mahdollisimman pikaisesti, Kontsas sanoo.

11


Kesätyöagentti Heikki Pantsar on omalta osaltaan viemässä Kesäduuni 2016 -kampanjaa vauhdikkaaseen lentoon.

12


Kesäduuni 2016 -kampanja pyrkii työllistämään noin 250 rovaniemeläistä nuorta kesätöihin

KESÄDUUNI-

LINKO N

apapiirin Energia ja Vesi on mukana työllistämässä Rovaniemen nuoria. NEVEn sponsoroima leikkipuistotyö onkin yksi kesäduunikampanjan suosituimmista pesteistä.

13


Tämä kampanja varmasti auttaa Rovaniemen nuoria, koska muuten täällä saa ihan tosissaan yrittää hakea töitä, kertoo Heikki Pantsar.

A

uringonpaisteinen arkipäiväkin vetää Rovaniemen keskustan Angry Birds -aktiviteettipuistoon väkeä. Yksi taapero makaa mahallaan ja raajat levällään pyöreässä verkkokeinussa isän työnnellessä vauhtia. Toinen juosta töpöttää onnellisen näköisenä pitkin sinistä juoksurataa. Kesäkuussa tämä ja moni muu Rovaniemen leikkipuisto täyttyy lapsista ja heitä leikittävistä nuorista. Napapiirin Energia ja Vesi on mukana Sijaishaltijan toteuttamassa Kesäduuni 2016 -kampanjassa, jonka avulla pyritään työllistämään noin 250 rovaniemeläistä nuorta kesätöihin. Yhtiö tukee kampanjan avulla 15 nuoren työllistymistä. Viime vuoden tapaan NEVEn sponsoroimat nuoret työskentelevät ohjaajina kaupungin eri leikkipuis-

14

toissa, missä he järjestävät lapsille maksutonta leikkitoimintaa. Sijaishaltijan kesätyöagentti Heikki Pantsar kertoo, että vaikka töitä on tarjolla laajalla skaalalla – pihatöitä, siivousta, toimistotyötä – kesätyö leikkipuistossa on jo noussut suosikkien joukkoon. -Moni nuori on itse tullut sanomaan, että haluaisi nimenomaan leikkipuistoon töihin, koska oli kuullut hyviä kokemuksia viime kesänä täällä työskennelleiltä kavereiltaan, Pantsar kertoo.

NEVE on yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista.

- Sponsoreista NEVE on meille tärkein, sillä käytännössä se mahdollistaa näiden

15 nuoren palkkaamisen. NEVEllä on siis tärkeä rooli, Pantsar kertoo.

Kesätöitä vaikea löytää

Tänä vuonna leikkipuistoissa nähdään sekä uusia leikittäjiä että jo viime vuonna kannuksia hankkineita. Yksi konkareista on lähihoitajaksi opiskeleva rovaniemeläinen Essi Ryhänen, 16, joka oli viime kesänä töissä keskustan Angry Birds -puistossa. -Vaikka viime kesäkuussa satoi tosi paljon, melkein joka päivä, työ oli silti tosi mukavaa. Jokainen päivä oli erilainen ja lasten kanssa oli hauska olla, Ryhänen sanoo. Nuoret suunnittelevat puistopäivien ohjelman, mutta he kuuntelevat myös lasten toiveita. Esimerkiksi jalkapalloilu oli viime kesänä kovassa kurssissa.

NEVE – Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti 1/2016


Olemme saaneet myös vanhemmilta hyvää palautetta leikkipuistotoiminnasta, koska se antaa myös heille hieman hengähdystaukoa, Pantsar kertoo.

Ryhäsen mukaan Rovaniemellä on hankala löytää kesätöitä. Siksi monet nuoret ovatkin olleet tyytyväisiä kesäduunikampanjaan, jossa yhdellä hakemuksella pääsee hakemaan monenlaista työtä ja saa kokemusta niin työstä kuin työhaastatteluistakin. -Tämä kampanja varmasti auttaa Rovaniemen nuoria, koska muuten täällä saa ihan tosissaan yrittää hakea töitä eikä siltikään ehkä niitä saa. Eikä kesäduuni tarkoita vain lisäliksaa nuorille. Viime vuonna leikkitoimintaan osallistui yhteensä yli 2000 lasta eri puolilla Rovaniememeä. -Olemme saaneet myös vanhemmilta hyvää palautetta leikkipuistotoiminnasta, koska se antaa myös heille hieman hengähdystaukoa, Pantsar kertoo. Hyvä palaute on kantautunut myös

Kesäduuni 2016 -kampanja • Kesäduunikampanja on tarkoitettu 16-17-vuotiaille • Työtä voivat tarjota yritysten lisäksi yksityishenkilöt ja yhteisöt • Nuori työskentelee 10 päivää ja saa 360 euron palkan • Kampanjaan voi osallistua työnantajana tai sponsorina

NEVElle. Toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen kertoo yhtiön olevan innoissaan mukana työllistämässä myös niitä nuoria, joille ei NEVEn sisältä löydy töitä. -Omassa toiminnassamme tarjoamme määräaikaista työtä parillekymmenelle hengelle. Energia- ja vesihuollon teollinen työympäristö asettaa rajoitteita kaikkein nuorimmille koululaisille, mutta kesäduuni 2016 tarjoaa yhtiöllemme mahdollisuuden kantaa yhteiskuntavastuuta myös nuorempien ja vielä ilman ammatillista koulutusta olevien työllistämiseen, Tykkyläinen sanoo. Leikkipuistotoiminta on maksutonta ja kaikille avointa. Sitä on tarjolla kesäkuun ajan, pois lukien suunnittelupäivät, jotka ovat joka toinen maanantai. Tarkemmat ajankohdat ja paikat

NEVE – ajankohtaisia aiheita Arjen Ekosysteemistä

sekä lisätietoja Kesäduuni 2016 -kampanjasta löytyy osoitteesta:

www.pikaduuni.fi sekä Facebook-ryhmästä:

250 kesätyöpaikkaa Rovaniemelle

15


TEKSTI: EEVA KEKÄLÄINEN

AMK:n opiskelijat vauhdissa

LIIKELAHJAN LÄHTÖKOHTANA

KIERTOTALOUS

N

apapiirin Energia ja Vesi ohjaa toimintaansa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti: raaka-aineet kiertävät ja paikallista osaamista hyödynnetään. Myös liikelahjan suunnittelu haluttiin toteuttaa samaa ajatusmallia kunnioittaen. Niinpä pohjoisen omat osaajat, Lapin ammattikorkeakoulun kuvataiteen opiskelijat, briiffattiin suunnittelemaan liikelahja, jonka lähtökohtana oli kiertotalous: materiaalin tuli olla kierrätettyä ja valmistuksen paikallista.

Kiertotaloudessa materiaalit pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään. Näin ne kiertävät osana kokonaisuutta aiempaa kauemmin ja jätteen määrä vähenee. NEVEn ja Lapin AMK:n yhteystyössä on kyse paitsi kiertotalouden toteuttamisesta myös muustakin: opiskelijoille haluttiin tarjota projekti, jossa he voisivat tuoda esille omaa osaamistaan. Kilpailu inspiroi opiskelijoita, ja erilaisia liikelahjaehdotuksia tuli yhteensä yli 30. Voittajatyöksi kohosi tuote, jossa yhdistyvät pohjoinen luonto ja kiertotalouden prinsiipit.

16

Lähtökohtana luonto

Liikelahjan suunnitteluun osallistui kaksi kurssillista Lapin AMK:n kuvataiteen opiskelijoita. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaryhmää ohjannut kaupan ja kulttuurin alan opettaja Pirjo Laisalmi kertoo suunnittelun lähteneen liikkeelle asiakasyritykseen ja projektiin tutustumalla. - Opiskelijat tutustuivat ensiksi Napapiirin Energian ja Veden toimintaan sekä kiertotalouden ideologiaan. Kun kyseessä oli nimenomaan liikelahja, mietimme myös, minkälaisia kri-

teerejä sen tulee täyttää: onko liikelahja koriste-esine, käyttöesine vai sekä-että. Toisen vuosikurssin opiskelijaryhmää luotsannut kaupan ja kulttuurin alan koulutusvastaava Jari Penttinen sanoo opiskelijoiden ottaneen kilpailun hyvin vastaan. - Osa opiskelijoista oli innostuneita, osaa jännitti, miten tiukka seula on. Kisatyössä korostettiin pohjoisen materiaalien merkitystä ja ne opiskelijat, jotka ovat etelästä kotoisin, aloittivatkin suunnittelun tutustumalla arktisen luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin.

NEVE – Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti 1/2016


Ja voittaja on…

Opiskelijat ryhtyivät tuumasta toimeen. Luovan prosessin tuloksena luonnosteltiin koruja, amuletteja, kännykkätelineitä, maskotteja – jopa fotorealistinen poro. Kaiken kaikkiaan ideoita pohjoisen kierrätettäviä materiaaleja hyödyntävästä, paikallisesti valmistettavasta liikelahjasta tuli yli 30. - Opiskelijoita motivoi paitsi se, että oman työn saattaisi saada tuotantoon ja nimeä esille, myös rahapalkinto, Penttinen toteaa. Voittajatyöksi valittiin kierrätyslasista valmistettava lasimaljakko. Se sai kiitosta erityisesti käyttöarvosta ja sopivuudesta liikelahjaksi. Toisen palkinnon vei puuta materiaalina hyödyntävä kännykkäteline ja kolmanneksi sijoittui kierrätysmateriaaleista tehtävä cooler. Laisalmi kuvailee materiaalivalintojen osuneen nappiin ja korostavan pohjoisen luonnon omalaatuisuutta. - Maljakko valmistetaan lasista, joka olemukseltaan viittaa jäähän. Kännykkätelineen materiaali puu voidaan hyvinkin toteuttaa pohjoisen luonnonvaroista. Myös coolerin kierrätysmateriaali on mahdollista kerätä paikallisesti.

Jokainen projekti on uniikki

Lapin AMK tekee yhteistyöprojekteja useiden toimijoiden kanssa. Penttinen kertoo, että projektit ovat aina ainutlaatuisia. - Toimeksiannot vaihtelevat yrityskohtaisesti laidasta laitaan. Opiskelijamme ovat toteuttaneet seinämaalauksia, valokuvanneet, tehneet multimediaa ja digitaalista kuvaa sekä vetäneet kuvataideleirejä. Yhteistyö Napapiirin Energian ja Veden kanssa oli innostavaa useasta syystä: kyseessä oli oikea yritys, suunnittelussa oli toteutettava tuote ja voittajalle oli luvassa rahapalkinto. Toinen yhdistävä tekijä oli kiertotalous. - Kestävä kehitys kuuluu Lapin AMK:n strategiaan, joten kiertotalouden ajatusmaailma sopii hyvin myös omaamme, sanoo Laisalmi. Yhteistyö toi kokemuksia opiskelijoille ja vahvistusta kiertotalous-ideologialle. Lisäksi NEVEn ja Lapin AMK:n yhteistyön ansiosta paikallinen kierrätyslasi jatkaa kulkuaan arjen ekosysteemissä maljakon muodossa.

NEVE – ajankohtaisia aiheita Arjen Ekosysteemistä

Kiertotalous

Kiertotalouden idea on yksinkertainen: pidetään materiaalit kierrossa pidempään. Käytännössä tämä tarkoittaa kierrättämistä ja sen myötä pienempää jätemäärää. Kiertotalous vaikuttaa tuotteiden suunnitteluun, tuotantoon ja jätteenkäsittelyyn – luoden näin uutta liiketoimintaa. Kiertotalous toimii siis sekä luonnonvaroja kunnioittaen että talouskasvuun pyrkien. Lisäksi kun resurssienkäytön tehokkuus paranee, pienenevät ilmastonmuutosta vauhdittavat teollisuuden hiilidioksidipäästöt. EU kulkee kohti kiertotaloutta, samoin Suomi. Kyseessä on mittava muutos kohti luonnon ehdoilla tapahtuvaa talouskasvua.

KYSY NEVELTÄ – OSALLISTU ARVONTAAN!

LUKIJAKILPAILU

L

ukijamme voivat nyt esittää kysymyksiä NEVEn toiminnasta, palveluista tai tuotteista. Kysymykset voivat liittyä kotitalous- tai yritysasiakkaan palveluihin, NEVEn hankkeisiin ja tulevaisuudensuunnitelmiin tai yleisesti energia-alaan.

Mielenkiintoisista ja lukijoita erityisesti kiinnostavista aiheista tehdään jatkossa lehtijuttuja seuraaviin numeroihin. Kaikki kysymyksen lähettäneet osallistuvat arvontaan. Osallistu siis lehtemme tekemiseen – voit voittaa reissussa ja mökillä hyödyllisen apukäynnistimen ja varavirtalähteen! Laite toimii puhelimen varavirtalähteenä ja sillä voi käynnistää auton, kelkan, mönkijän, perämoottorin, ajettavan ruohonleikkurin ja monta muuta akulla toimivaa konetta.

Kysymyksesi voit lähettää 30.8. mennessä sähköpostitse tai Facebook-sivuillamme otsikolla ”Lukijakilpailu”. Arvonta suoritetaan syyskuussa ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

asiakaspalvelu@neve.fi www.facebook.com/NeveOy

17


Rovaniemellä on käsissään

EKOKAUPUNGIN AVAIMET

TEKSTI: TIMO SORMUNEN

R

ovaniemestä bio- ja kiertotalouden globaali suunnannäyttäjä? Ajatus saattoi tuntua vielä pari vuotta sitten utopialta. Yhdessä Suosiolan voimalaitoksen ja Alakorkalon jätevedenpuhdistamon tulevilla investoinneilla se voi olla realismia jo vuosikymmenen vaihteessa.

Bio- ja kiertotalous on laskettu yhdeksi tulevien vuosien kiistattomista kasvualoista. Ympäristöä ja luonnonvaroja säästäviin ratkaisuihin sekä cleanteach-innovaatioihin satsataan entistä enemmän myös meillä Suomessa. Tavoitteena on, että Suomi nousisi tulevien kymmenen vuoden aikana tämän ”vihreän liiketoiminnan” suunnannäyttäjäksi. Alan näkymiä on seurattu tarkasti myös NEVE:ssä, jolle varsinkin jätevesien käsittelyyn liittyvät investoinnit voivat avata järkevästi ja kaukokatseisesti toteutettuna suorastaan mullistavia mahdollisuuksia. Kiertotalouden ohella tietoisuus ympäristön kemikalisoitumisen haitoista lisääntyy. Toimitusjohtaja Markus Tykkyläisen mukaan tämä näkökulma pitää huomioida myös suunniteltaessa kehitysinvestointeja. Hänen mielestään Rovaniemellä on kaikki eväät nousta

18

kiertotalouden suunnannäyttäjäksi, joka hyödyntää ja kierrättää likipitäen kaikki yhdyskunnan materiaalivirrat ja muuttaa loput energiaksi. ”Rakennuspalikat ovat pitkälti jo olemassa, mutta toimiva kokonaisuus on koottava harkiten. Kierrättämisen nimissä ympäristöön ei saa levittää luonnon omia prosesseja sekoittavia kemiallisia yhdisteitä”, toimitusjohtaja muistuttaa.

Isompi näkökulma investointeihin

Vesihuoltoa kehitetään NEVE:ssä ja Rovaniemellä samoilla periaatteilla ja ympäristösuojelullisilla arvoilla, joita on viime vuosina toteutettu energiantuotannossa. Esimerkkinä on Suosiolan voimalaitos, jonka rikki-, typpi- ja hiukkaspäästöt ovat ympäristösuojelullisten investointien myötä vähentyneet olennaisesti. Savukaasujen hukkalämpö

hyödynnetään kaukolämmöntuotannossa ja polttoaineesta jo puolet on puuta. Samat kunnianhimoiset tavoitteet on nyt asetettu myös jätevedenpuhdistuksen ympäristövaikutuksille. Jos Suosiola saa rinnalleen tulevaisuuden tarpeisiin päivitetyn Alakorkalon jätevedenpuhdistamon, parannetun kompostointilaitoksen sekä lietteen polttolaitoksen, on NEVE:llä käsissään ainutlaatuinen ja myös ympäristön kannalta kestävä kiertotalouden kokonaisuus. Toteutuessaan kokonaisuus hakisi vertaistaan jopa globaalisti.

”Alakorkalossa on joka tapauksessa edessä isoja investointeja. Jätevedenpuhdistamon teknologia on 1970-luvulta eikä täytä tulevia vaatimuksia puhdistustehon tai ravinteiden kierrättämisen

NEVE – Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti 1/2016


YHDYSKUNTA METSÄ

LIETEENPOLTTOLAITOS

TUHKALANNOITE

KOMPOSTILAITOS

KOMPOSTIMULTA TANKKAUSPISTE

JÄTEVEDENPUHDISTAMO

BIOJÄTTEEN MÄDÄTTÄMÖ

BIOKAASU SÄHKÖ

SÄHKÖN- JA LÄMMÖNTUOTANTOLAITOS

KAUKOLÄMPÖ

Harkitsevalla ja paneutuvalla suunnitelulla voidaan toteuttaa ympäristön kannalta kestävä kiertotalouden kokonaisuus.

osalta. Nyt kannattaisi rakentaa kerralla kokonaisuus, joka vastaa kiertotalouden ja ympäristön haasteisiin myös tulevina vuosikymmeninä”, Tykkyläinen tiivistää. Polttolaitoksella jätevesilietteestä poistuvat siihen kertyneet haitta-aineet. Jäljelle jäävää fosfaattia ja kaliumia voitaisiin hyödyntää nykyisessä tuhkalannoitetuotteessa. Kokonaisuutta täydentäisi biojätteiden käsittelyn mädättämölaitos, jossa metaani otettaisiin talteen kaukolämmöntuotannon tai liikenteen polttoaineeksi. ”Biokaasun hyödyntämisestä meillä on jo kokemusta, sillä Mäntyvaaran suljetun kaatopaikan biokaasua kerätään jo nyt Rovaniemen kaukolämmöntuotannon polttoaineeksi”, Tykkyläinen muistuttaa.

Haju- ja pölyhaitat kuriin

Yhtenä muutosmoottorina on Alakorkalon jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupa, jonka myötä nykyisen puhdistamon tehoa on parannettava. Myös kompostointilaitoksen ajoittaisiin hajuhaittoihin on haettava kestävä ratkaisu. Käytännössä puhdistamolietteen kompostointi on jatkossa hoidettava sisätiloissa. Liete puolestaan ohjattaisiin suoraan puhdistamolta sen viereen

suunnitellulle polttolaitokselle suljetulla kuljettimella. ”Näillä investoinneilla Alakorkalon haju- tai pölyhaittoja voidaan vähentää olennaisesti”, Tykkyläinen vakuuttaa. Kompostointiprosessin hajuhaitat saadaan puolestaan kuriin kehittämällä mädättämön jälkikypsytystä sisätiloissa ja parantamalla hajujenkäsittelyjärjestelmää. Kompostimullan seulonta sisätiloissa vähentäisi pölyhaittoja. ”Aikaa on kuitenkin niukalti, sillä kompostointilaitoksen kehitysinvestointien ensimmäinen vaihe pitäisi toteuttaa vielä kuluvan vuoden aikana”, Tykkyläinen toteaa. NEVE ei ole jätevesien hyödyntämiseen liittyvissä visioissaan suinkaan yksin liikkeellä. Esimerkiksi Turussa Topinojan jätekeskuksessa on kuluvan kevään aikana testailtu, kuinka normaalijätteen lisäksi muun muassa ulosteiden ja viemärijätteiden energia on hyödynnettävissä päästöttömästi ja ilman hajuhaittoja. Salolaisen Ecomation Oy:mn pilottilaitoksen on määrä käynnistyä täydellä teholla tämän kesän aikana.

Kemijoen typpikuorma kevyemmäksi

merkiksi typen talteenottojärjestelmää. Typen lisäksi jätevedenpuhdistamolle tulee lääke- ja kemikaalijäämiä, joita laitoksen nykyinen teknologia ei pysty täysin puhdistamaan Kemijokeen laskettavista vesistä. ”Typen talteenotolla voisimme pudottaa Kemijokeen menevän typpikuormituksen puoleen nykyisestä ja etsimme teknologiaa myös haitallisten kemiallisten yhdisteiden hajottamiseksi. Mielenkiintoinen mahdollisuus liittyy puhdistamovesien lämmön talteenottoon lämpöpumpuilla. Nykyisin lämpö valuu suoraan jokiveteen aiheuttaen sille turhaa lämpökuorma, vaikka lämmölle olisi käyttöä kaukolämmöntuotannossa etenkin talvisaikaan”, Tykkyläinen toteaa. Mikäli mittavat investointisuunnitelmat toteutuvat, toteutuu samalla visio Alakorkalosta haitta-aineiden päätepysäkkinä. ”Yksiselitteisenä tavoitteena on haitta-aineiden pysäyttäminen, fosfaattikierron turvaaminen lannoitekäyttöön sekä energia- ja ilmastotavoitteiden mukainen ratkaisu. Kun rima asetetaan korkealle, meiltä on lupa odottaa myös hyviä tuloksia.”

Ympäristön kannalta vieläkin tärkeämpää on itse jätevedenkäsittelyprosessin kehittäminen. Tällä hetkellä Alakorkalon jätevedenpuhdistamossa ei ole esi-

NEVE – ajankohtaisia aiheita Arjen Ekosysteemistä

19


TEKSTI: TIMO SORMUNEN

Vedenkulutuksen etäluentamittarit yleistyvät

ETÄMITTARI

SÄÄSTÄÄ

litroja ja euroja

K

iinteistöjen vanhoja vesimittareita uusitaan NEVE:n toimialueella tasaista tahtia uusiin ja etäluettaviin malleihin. Asiakkaalle ne tarjoavat käyttövarmuutta, säästövinkkejä ja todelliseen kulutukseen perustuvan laskutuksen.

Kun kiinteistön vanha vesimittari on vikaantunut tai tullut muuten elinkaarensa päähän, vaihtaa Napapiirin Energia ja Vesi sen tilalle etäluettavan mallin. Uusissa kiinteistöissä ne tulevat paikalleen automaattisesti jo ensiasennusmittareina. Vesihuoltopäällikkö Anne Kontsaksen mukaan etäluettavia mittareita asennetaan ja vaihdetaan viikoittain. Vuositasolla vaihtotöitä kertyy noin 500 kappaletta. ”Uutta tekniikka otetaan käyttöön tasaisin askelin eikä massavaihtoja ole toistaiseksi tehty. Vaihdettavat mittarit

20

ovat yleensä normaalin vuosivaihdon piirissä tai sitten jäätyneitä, pysähtyneitä tai muutoin vikaantuneita”, Kontsas kertoo.

Monia etuja asiakkaalle

Uusi teknologia tuo toimintavarmuutta, mutta myös monia muita etuja. Selkeimmin se näkyy kuukausittaisessa vesilaskussa, joka perinteisen arvio- ja tasauslaskutuksen sijaan perustuu reaalikulutukseen. Sen pohjalta voi entistä paremmin tarkkailla kulutuseroja eri kuukausien välillä. Lisäksi etäluettavat mittarit paljas-

tavat, jos kiinteistön vesijohtoverkossa on vuoto. ”Tällöin lukemista näkee, ettei vedenkulutus katkea mihinkään aikaan vuorokaudesta. Etäluenta paljastaa myös väärinkäytökset eli esimerkiksi tilanteet, joissa mittari on yritetty poistaa verkostosta”, Kontsas selvittää. Mittaustarkkuus on niin ikään parempi, sillä uusissa ultraääni-mittareissa ei ole liikkuvia mekaanisia osia. Lisäksi mittari kerää dataa taannehtivasti 15 kuukauden ajalta ja sen avulla kiinteistön vedenkulutusta voidaan analysoida erillisellä optisella laitteella

NEVE – Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti 1/2016


Kari Kallio hallitsee etäluettavien vesimittareiden asennukset ja luennan jo vuosikymmenien kokemuksella.

vuorokausikohtaisesti. Vedenkulutuksen seuranta paranee näin huomattavasti.

”Pienellä lisämaksulla kiinteistöön voi hankkia sisäyksikön, jonka avulla voi seurata vedenkulutusta itse ja hakea suoraan säästökohteita”, Kontsas lisää.

Entistä pidempi käyttöikä

Uusi teknologia tuo mukanaan myös käyttövarmuutta ja pidentää mitta-

reiden ikää. Etäluettaviin mittareihin luvataan 16 vuoden akun kesto. Vanhoja mekaanisia mittareita vaihdetaan noin 10 vuoden välein. Mittareiden vaihdosta sovitaan aina etukäteen kiinteistön omistajien tai isännöitsijöiden kanssa. Asentajan työtä ja mittarin vaihtoa helpottaa se, että työkohteeseen on esteetön pääsy. ”Asunto-osakeyhtiöissä voidaan joskus joutua keskeyttämään vedenjakelu mittarinvaihdon ajaksi. Katkos ei yleensä kestä tuntia kauempaa”, Kontsas kertoo. Vesimittareiden ensiasennukset

NEVE – ajankohtaisia aiheita Arjen Ekosysteemistä

ja vuosivaihdot ovat ilmaisia. Mikäli vaihto johtuu laiminlyönnistä eli esimerkiksi jäätymisestä, kustannukset peritään asiakkaalta. Samoin toimitaan, mikäli vaihtopyyntö tulee asiakkaalta tai taloyhtiö haluaa mittariin erillisen impulssilaitteen omaa kulutusseurantaa varten. Se voi lähettää signaalin esimerkiksi joka kymmenennen vesilitran jälkeen.

21


TEKSTI: JENNI LEUKUMAAVAARA

NEVEn uusi toimitusjohtaja

HALUAA KIERRÄTTÄÄ JA KASVATTAA

22


N

apapiirin Energian ja Veden puikkoihin astuvalle Janne Savelaiselle NEVE edustaa energia-alan monimuotoista edelläkävijää, jota hän lähtee innolla johtamaan. Vapaa-ajalla Savelaisen voi bongata golfkentältä ja talvella ladulta.

Vauhdikas – sellainen on ollut Napapiirin Energian ja Veden tulevan toimitusjohtajan Jari Savelaisen pestin alku Rovaniemellä. -Jo ensimmäisenä työpäivänä osallistuin Rovaniemen kaupunginhallituksen iltakouluun ja pääsin esittäytymään. Paljon ihmisiä olen jo saanut tavata, Savelainen kertoo uudella työpaikallaan. Savelainen ja Suur-Savon Sähkön toimitusjohtajaksi siirtyvä toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen työskentelevät yhdessä yli kesän, ja NEVEn toimitusjohtaja vaihtuu virallisesti elokuussa. Millaiseen yhtiöön Savelainen näkee tulevansa?

-Mielestäni NEVE on hyvässä muutosvauhdissa, täällä on useita uusia avauksia ja projekteja meneillään. Olen myös erittäin iloinen ja yllättynytkin siitä innostuneisuudesta, jota olen täällä kohdannut, Savelainen sanoo.

Energiasta innostunut insinööri

Savelainen syntyi Kaakkois-Suomen Iitissä maanviljelijäperheeseen. Hän kasvoi Kymijoen varressa maatilalla vanhempiensa ja kahden veljensä kanssa. Paikka on edelleen rakas, ja esimerkiksi syksyisin Savelainen matkaa lapsuusmaisemiinsa hirvijahtiin. Espoon Otaniemessä diplomi-insinööriksi kouluttautunut Savelainen on ehta teekkari. -Suvussamme on diplomi-insinöörejä, joten ala oli jo entuudestaan tuttu. Olin myös jo lapsena innostunut energiasta ja voimalaitoksista. Ne olivat pienelle pojalle vaikuttavia ilmestyksiä. Opintojen ohessa Savelainen hankki työkokemusta esimerkiksi

Kymmene Oy:n Kuusaan tehtaalla, Helsingin Energialla ja Nesteen Porvoon jalostamolla. Hän aloitti haalarihommista, innostui myyntityöstä ja kulkeutui pikkuhiljaa johtotehtäviin. Ennen NEVEn leipiin siirtymistä hän ehti johtaa muun muassa Lahden kaupungin energiayhtiötä ja työskennellä uusiutuvaan energiaan panostaneen energiayhtiö St1:n liiketoimintajohtajana. Savelainen on ollut myös aktiivisesti mukana monien energia-alan yhtiöiden ja yhdistysten hallituksissa, koska on halunnut olla kehittämässä alaa. Siinäkin mielessä NEVE on näköalapaikka. -Tämä on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen yhdistelmä. NEVE ei ole vain energiayhtiö tai vain vesiyhtiö, vaan erittäin nopeasti kehittyvä ja ennakkoluuloton monialayhtiökonserni. Se tarjoaa mahdottoman hyvän paikan käyttää sitä kaikkea osaamista, mitä olen vuosien aikana hankkinut. NEVE suunnittelee laajentumista esimerkiksi laajakaistaliiketoimintaan.

Kaikki kiertoon

Uusi toimitusjohtaja puhuu mielellään kiertotaloudesta. Lyhyesti sanottuna se tarkoittaa, että yhteiskunnassa on paljon huomaamattomia materiaalivirtoja, joissa kiertävä materia ja niistä vapautuva energia täytyisi pitää liikkeessä. NEVEn osalta se tarkoittaa esimerkiksi vedenpuhdistamon lietteen tai voimalaitosten tuhkan hyödyntämistä. -Ne voivat olla pelkkä kulu, tai sitten ne voidaan hyödyntää raaka-aineena. Sen sijaan, että puhumme kuluista ja jätteistä meidän on pyrittävä näkemään kaikki materiaalivirrat mahdollisina lisätuottoina ja uuden liiketoiminnan raaka-aineina, Savelainen havainnollistaa.

NEVE – ajankohtaisia aiheita Arjen Ekosysteemistä

-Sähkö ja lämpö pitää kuitenkin tuottaa jostakin lähteestä. Erilaisissa jätteissä olevan energian hyödyntäminen on yksi minua kiinnostava asia ja sellainen, johon lähivuosina pitää investoida, Savelainen sanoo. Niin, lähivuosina NEVE on tiiviisti rakentamassa Rovaniemen vauhdilla kasvavaa kaupunkia. Se tarkoittaa vanhan päivittämistä ja uuden rakentamista, kymmenien miljoonien eurojen investointeja. -Pyrimme tekemään ne mahdollisimman tehokkaasti, asiakkaan näkökulman huomioiden. Johtajan tehtävä on varmistaa, että yhtiö muuttuu maailman mukana ja että asiat tehdään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti, Savelainen sanoo.

Harrastusten kartoitusta

Vaikka työ vie aikaa ja moni haluaa osansa uudesta johtajasta, Savelainen on jo ehtinyt kartoittaa uuden kotikaupunkinsa harrastusmahdollisuuksia. -Golfia harrastan kesäisin, joten Rovaniemen kenttä tulee varmasti tutuksi. Talvella pyrin mahdollisuuksien mukaan hiihtämään ja laskettelemaan. Harrastusten myötä tutustun toivottavasti myös asiakkaisiimme eli Rovaniemen asukkaisiin, Savelainen sanoo.

Janne Savelaiainen • NEVEn toimitusjohtaja 1.8. alkaen • 48-vuotias • Naimisissa, kolme lasta • Harrastaa metsästystä, lukemista ja monipuolisesti liikuntaa

23


TEKSTI: TIMO SORMUNEN

Suomalaiset ovat tunnetusti Euroopan tunnollisimpia laskunmaksajia

ALKUPERÄINEN ERÄPÄIVÄ SÄÄSTÄÄ

SAKKOEUROILTA

J

äikö vesi-, sähkö- tai kaukolämpölasku maksamatta? Muutaman päivän viive ei vielä rokota kukkaroa kohtuuttomasti, mutta useamman peräkkäisen laskun laiminlyönti käy jo kalliiksi.

Maksaja kesälomalla ja vesi-, sähkötai kaukolämpölasku kotona keittiön pöydällä tai vielä postilaatikossa odottamassa noutajaansa. Tuttu juttu tulevina viikkoina monessa huushollissa ympäri Suomea ja myös NEVE:n toimialueella. Suomalaiset ovat tunnetusti Euroopan tunnollisimpia laskunmak-

24

sajia. Kokemusten puuttuessa moni saattaakin miettiä, mitä tapahtuu ja kuinka pian, jos lasku syystä tai toisesta jää maksamatta. NEVE:n asiakaspalvelupäällikkö Mikko Veiman mukaan muutaman päivän viivästys ei vielä aiheuta toimenpiteitä. Pidemmästä viiveestä posti tuo ensimmäisen muistutuskirjeen.

”Laskusta tulee muistutus 14 vuorokautta eräpäivän jälkeen. Se lähtee yhteistyökumppaneiltamme Lindorffilta tai Intrum Justitialta ja sisältää 5 euron lisämaksun”, Veima kertoo. Joskus voi käydä myös niin, ettei vesi-, sähkö- tai kaukolämpölasku tulekaan normaalina ajankohtana. Mikäli laskua ei kuulu kuukauden puolivä-

NEVE – Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti 1/2016


liin mennessä, kannattaa ottaa yhteyttä NEVE:n asiakaspalveluun ja kysellä asiasta tarkempaa tietoa. ”Sähkö- ja kaukolämpölaskutus tehdään aina kuukauden alkupuolella. Veden osalta laskutusväli on kaksi kuukautta, mutta parhaillaan rakennamme mahdollisuutta myös kuukausilaskutukseen. Sähköisellä e-laskulla varmistaa laskun nopean ja täsmällisen toimitusajan kaikkein parhaiten”, Veima opastaa.

Katkaisu käy jo kalliiksi

Jos maksurästejä on kasaantunut jo useilta kuukausilta, voi edessä olla palvelujen katkaisu. Tällaisissa tapauksissa perintätoimisto lähettää asiakkaalle ensin uhkakirjeen, jossa on kahden viikon maksuaika. Jo ennen tätä asiakkaalle on lähtenyt maksumuistutus ja sen jälkeen vielä maksuvaatimus. Katkaisu-uhalle ei enää myönnetä maksuaikaa, mutta pankkipäivistä ja esimerkiksi pyhistä johtuvat viiveet otetaan huomioon. ”Jos maksu ei saavu katkaisu-uhassa mainittuun eräpäivään mennessä, siirtyy katkaistavien käyttöpaikkojen listaus meille. Liittymä sulkeutuu noin kahden viikon sisällä katkaisu-uhkaan kirjatusta eräpäivästä”, Veima kertoo. NEVE tilaa katkaisutyön joko omalta urakoinnilta tai ulkopuoliselta urakointiyhtiöltä. ”He eivät neuvottele maksuajoista ja kohteen avaamista voi kysyä aikanaan asiakaspalvelustamme.” Liittymän sulkeminen tuo asiakkaalle jo huomattavia lisäkustannuksia, sillä NEVE:llä on oikeus periä kaikki erääntyneet saatavat ja palveluhinnaston mukaiset katkaisu- ja kytkentämaksut. ”Tilaamme kytkennän vasta sitten, kun maksu näkyy tilillämme tai olemme muuten todentaneet sen saapumisen. Kytkentä voi silti mennä seuraavalle arkipäivälle”, Veima lisää. Hän muistuttaakin, että maksuista voi ja kannattaa sopia hyvissä ajoin ennen eräpäivää. Perinnästä koituu asiakkaalle aina lisäkuluja, jotka ovat aivan toista luokkaa kuin eräpäivän siirron pieni viivästyskorko.

Kaukolämmön keskeytyskartta löytyy auliisti nyt verkosta

NEVEn kaukolämpöverkon mahdollisia häiriöitä voi nyt seurata verkkosivuillamme. Kaikki verkon rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät, suunnitellut katkokset ilmoitetaan häiriökartan kautta. Käynnissä olevat ja suunnitellut keskeytykset sekä keskeytystiedotteet ovat kaikkien nähtävissä ja ne löytyvät www.neve.fi -etusivun alaosasta, kohdasta ’Häiriötiedotteet – Keskeytyskartat’.

Kaukolämmön vikailmoitusnumero on 016 331 6555

NEVE – ajankohtaisia aiheita Arjen Ekosysteemistä

25


TEKSTI: TUOMO KUIVAS

Metsän monivitamiinipilleri

TUHKARAKEELLA

LISÄTEHOA METSÄNKASVUUN

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n tuottama Naturlantuhkaraelannoite on herättänyt metsänomistajissa kiinnostusta kiitettävästi. Nyt metsänomistajien on entistä helpompi hoitaa tuhkalannoitusasioitaan, sillä Otso Metsäpalvelut on ottanut Naturlanin omaan palveluvalikoimaansa.

26


Tuhkaraelannoitetta levitetään sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, consequuntur magni eos qui.

27


Huhtikuisessa metsälannoitteen levitysnäytöksessä kuultiin asiantuntijoiden puheenvuoroja ja päästiin näkemään lannoitteen levitysprosessia.

O

tson Lapin metsäpalvelualue-esimies Juha Heikkilän mukaan tuhkalannoitus tuo tarpeellista täydennystä heidän monipuolisiin metsähoitopalveluihinsa. - Tuhkaraetta voidaan käyttää sekä terveys- että kasvatuslannoitteena. Rämeillä tuhkalannoitusta tarvitaan jo pelkästään terveyslannoitteena, koska siellä on yleensä puutetta ainakin kaliumista ja fosforista. Tuhkarae sisältää myös muita ravinteita – se on metsän monivitamiinipilleri, Heikkilä toteaa. - Terveyslannoituksessa käytettävillä lannoitemäärillä voidaan säädellä metsän saamaa ravinnemäärää kulloisenkin tarpeen mukaan. Lannoituksen ansiosta puusto kasvaa järeämmäksi;

28

toimenpiteellä lasketaan saatavan sijoitukselle 5-12 prosentin sisäinen korko eli panos-tuotos –suhde. Hakkuut ovat yleensä välttämättömät ennen tuhkalannoitusta, koska levityskone tarvitsee noin parinkymmenen metrin välein sijoittuvat ajourat. Lannoitustarpeen toteaminen ei aina välttämättä edellytä neulasanalyysiä; Heikkilän mukaan ravinnehäiriö on usein havaittavissa silmämääräisestikin. Lannoitustarpeeseen otetaan kantaa tilakohtaisissa metsäsuunnitelmissa. Käytännön neuvoja ja opastusta asiassa tarjoaa Otso Metsäpalvelut, jonka kautta Naturlan-tuhkaraelannoitustakin voi tilata.

NEVEn Katja Pääskylä

NEVE – Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti 1/2016


Lannoitelaskuri auttaa

NEVE:llä projekti-insinöörinä toimiva Katja Pääskylä vinkkaa metsänomistajille apuvälineeksi lannoite- ja ravinnemäärien puntaroinnissa Naturlan.fi –sivuston lannoitelaskuria. - Jos laskuriin syöttää levitettävän lannoitteen määrän, se kertoo saavutettavat ravinnekertymät hehtaarikohtaisesti. Jos taas antaa laskurille tarvittavat ravinnemäärät, saa tietoonsa tarvittavan lannoitemäärän, Pääskylä havainnollistaa. Naturlan-lannoite koostuu puun ja turpeen palamattomasta aineksesta eikä siihen lisätä valmistuksessa mitään muuta kuin vettä. Se on puhdas luonnontuote, joka palautuu lannoituksessa luontoon. - Tuhkarae sopii mille tahansa metsätyypille, koska tuhkalla on korkea ph-luku eli neutraloiva vaikutus maahan vapauttaen sieltä typpeä kasvien käyttöön.

Naturlan -tuhkaraelannoite • Raaka-aine: Suosiolan voimalan lentotuhka • Sisältää: puun ja turpeen tuhkaa sekä vettä n. 2-5 % • Tärkeimmät ravinteet: kalium, fosfori, kalsium, boori, rauta, sinkki ja magnesium • Valvova viranomainen: Evira • Raekoko: 10-40 mm • Toimitus: säkki- ja irtotavarana • Levitys: yleensä 4000-6000 kg/ha, 7000 kg max.

Kuviot selkiintyvät, kiinnostus lisääntyy

Naturlan-lannoitteen markkinointi- ja myyntitoiminnot saivat kevättalvella lisäpotkua, kun uudeksi operaattoriksi tuli Otso Metsäpalvelut. NEVE:llä irtomyyntiä hoitava polttoainevastaava Ari Takkunen on tyytyväinen lannoiteliiketoiminnan etenemiseen. - Otsolla on asiantuntijuutta ja suorat kontaktit metsänomistajiin, meidän on mielekkäämpää keskittyä valmistukseen, minkä lisäksi tuemme Otsoa markkinoinnissa. Kyselyjä tulee koko ajan, kiinnostus on lisääntymään päin, Takkunen summaa.

Lisätietoja ja yhteydenotot • www.naturlan.fi, mm. lannoitelaskuri • www.metsakeskus.fi/tuhkalannoitus-materiaalit • Ravinneasiat: Satu Pekkala/ NEVE 040 352 4976 ja Katja Pääskylä/NEVE 040 846 0947 • Irtoraemyynti: Ari Takkunen/ NEVE 0400 915 155 • Säkkimyynti ja levitys: Juha Heikkilä / Otso Metsäpalvelut 040 7567 087

NEVE – ajankohtaisia aiheita Arjen Ekosysteemistä

Metsänomistaja Reino Alarousu

Levitysnäytös vakuutti

Torniolainen metsänomistaja Reino Alarousu tuli katsomaan Otso Metsäpalveluiden ja NEVEn järjestämää tuhkarakeiden levitysnäytöstä Tornion Liakkaan. - Tuhkan käyttö lannoitteena on minulle jonkin verran tuttua, koska olen kerännyt jo pitkään kotona tulipesien tuhkat ja levitellyt niitä puille kokeiluluonteisesti. Olen havainnut, että on sillä positiivista vaikutusta kasvulle, Alarousu kertoo. Mies suunnittelee myös ammattimaisesti ja laajassa mittakaavassa tehtävää tuhkalannoitusta metsiinsä. - Meillä on ensiharvennushakkuukohde, joka on pitkään hoitamattomana päässyt huonoon kuntoon; kohde kaipaa nyt monenlaistakin hoitoa. Tuhkarakeet näyttivät leviävän koneella tasaisesti - pitää selvittää metsäammattilaiselta sopisiko sama toimenpide meidän palstoille. Hintakaan ei ole niin paha, jos saa avustuksia. Tornion lisäksi Otso ja NEVE ovat järjestäneet yhteistyössä tuhkaraelannoitteen levitysnäytöksen kevättalvella myös Kemijärvellä.

29


Tilaa liittymät ajoissa

TYÖMAALLE R

akennuskausi on kesäkuukausina vilkkaimmillaan. Tämä näkyy myös sähkö-, vesi- ja kaukolämpöliittymien tilauksissa, joiden toimitus- ja kytkentätyöt saattavat ajoittain ruuhkautua. Omakotirakentajien onkin hyvä muistaa, että toimitusaika esimerkiksi sähköliittymälle on yksi kuukausi. Vesi- ja kaukolämpöliittymien toimitusajat ovat noin kaksi kuukautta. Toimitusajat kannattaa huomioida jo rakennusprojektia suunniteltaessa. Se takaa, että uusi koti nousee alusta lähtien aikataulussaan.

SINI-sähköä saa kuukaudessa

SINI – Kodin sähköliittymä on tarkoitettu tyypillisesti omakoti- ja paritalorakentajille. Kodin sähköliittymiä toimitetaan 1.5. – 31.10. välisenä aikana. Toimitusaika on yksi kuukausi, joka lasketaan liittymissopimuksen allekirjoitushetkestä. Kodin sähköliittymän saa lisämaksusta myös pikatoimituksena, jolloin toimitusaika on kaksi viikkoa. SINI-liittymäsopimus tehdään Rovaniemen Verkko Oy:n kanssa. Kohteen sähköurakoitsija toimittaa mittarointipyynnön verkkoyhtiölle, joka tämän jälkeen asentaa tonttikeskukseen etäluettavan mittarin.

30

Mittarointipyyntö on tehtävä kaksi viikkoa ennen suunniteltua kytkentää. Sähköntoimitus alkaa, kun asiakas on tehnyt sähkönmyyntisopimuksen valitsemansa sähkönmyyjän kanssa. Lisätiedot SINI-sähköliittymistä ja lisäpalveluista: www.neve.fi/sini tai asiakaspalvelusta 016 331 6500.

AULIS-kaukolämpö on kesätuote

AULIS-kaukolämpöliittymän toimitusaika on vähintään kaksi kuukautta hyväksytystä tilauksesta. Ruuhka-aikana kannattaa varautua pidempäänkin odotukseen, sillä kaukolämpöliittymiä rakennetaan pääasiassa kesäaikana.

Toimitusaikataulu sovitaan yksilöllisesti liittymän tyypistä riippuen, muut kuin uudisrakennukset sovitetaan keväällä laadittavaan rakennusaikatauluun. Lämpösopimukseen tarvitaan kiinteistön asemapiirustus mittakaavassa 1/500, rakennuksen pohjapiirustus, josta ilmenee lämmönjakokeskuksen sijainti. Tilavuudeltaan yli 750-kuutiometrin kiinteistöissä on oltava mukana myös kaukolämmön kytkentäkaavio tehontarvelaskelmineen. Lisäksi tarvitsemme perustiedot liittyjästä sekä rakennuksen lämmitettävät neliöt ja kuutiot sekä vanhempien kiinteistöjen kohdalla rakennusvuosi. Samalla

NEVE – Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti 1/2016


kannattaa ilmoittaa myös lämmityksen toivottu aloitusajankohta. Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseesi hyvissä ajoin. Jos et ole varma kiinteistösi kaukolämmön saatavuudesta, löydät nettisivuiltamme (www.neve.fi/kaukolämpö) tiedustelulomakkeen. Lisätiedot AULIS-kaukolämmöstä ja lisäpalveluista: www.neve.fi/aulis tai asiakaspalvelusta 016 331 6500.

SOLINA – solisee kahdessa kuukaudessa

SOLINA -pienkiinteistön vesiliittymä on tarkoitettu alle 400 kerrosneliömetrin kiinteistöille. Tällaisia ovat tyypillisesti omakotitalot, paritalon puolikkaat ja vapaa-ajan rakennukset. Vesiliittymän toimitusaika on kaksi kuukautta toimeksiannosta. Toimitusaika voi kuitenkin muuttua toimittajasta riippumattomista syistä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi odottamattomat, huomattavia lisätöitä vaativat löydökset ja kerrostumat maaperässä. Liittymän toimittaa Napapiirin Vesi Oy. Lisätiedot SOLINA -vesiliittymistä ja lisäpalveluista: www.neve.fi/solina tai asiakaspalvelusta 016 331 6500.

SOLINA ON NEVEN UUSI VESILIITTYMÄTUOTE

N

apapiirin Energia ja Vesi Oy:n vesiliittymät on nyt paketoitu selkeiksi SOLINA-tuotteiksi. SOLINA-vesiliittymät kattavat kaikki vesiliittymähankintaan liittyvät tuotteet ja palvelut sekä rahoituksen.

SOLINA-pienkiinteistön vesiliittymä

SOLINA-pienkiinteistön vesiliittymä on tarkoitettu alle 400 k-m2 kokoisille kiinteistöille. Näitä ovat tyypillisesti omakotitalo, paritalon puolikas tai vapaaajan rakennus.

SOLINA – suuren kiinteistön vesiliittymä

SOLINA - suuren kiinteistön vesiliittymä on tarkoitettu yli 400 k-m2 kokoisille kiinteistöille. Näitä ovat tyypillisesti rivi- ja kerrostalo, liiketila, navetta, talli tai teollisuushalli.

Vesiliittymien toimitus sisältää: • Tonttijohtojen rakentamisen tontin vastuurajalle. • Kiinteistökohtaisen tonttiventtiilin asentaminen vastuurajalle. • Yhden etäluettavan mittarin ja asennuksen. • Asiantuntijoidemme avut ja neuvot koko liittymän rakentamisen ajan. • Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaisen takuun (rakentamisen aikainen kaksi vuotta, rakentamisvirheiden osalta 10 vuotta).

Vesiliittymien liittymismaksu koostuu: • käyttövesiliittymästä (40 % kokonaishinnasta) • jätevesiliittymästä (40 % kokonaishinnasta) • hulevesiliittymästä (20 % kokonaishinnasta)

Toimitusajat pienkiinteistön liittymille • Sähköliittymä 1kk, pikatoimitus 2 viikossa. Mittarointipyyntö kaksi viikkoa ennen sähköjen kytkentää. Muista tehdä sähkönmyyntisopimus! • Vesiliittymä 2kk • Kaukolämmön liittymä noin 2 kk, mittarointipyyntö noin viikko ennen kytkentää. SINI – Kodin sähköliittymiin ja AULIS-kaukolämpöliittymiin lisäpalveluineen on mahdollista saada joustava rahoitus Pohjolan Osuuspankin tarjoamalla kulutusluotolla. Rahoituksen hakeminen onnistuu kätevästi suoraan Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n kautta.

NEVE – ajankohtaisia aiheita Arjen Ekosysteemistä

SOLINA -vesiliittymien hinnoittelu: Pienkiinteistön vesiliittymä: 8680 € (sis. alv 24%) Suuren kiinteistön vesiliittymä, liittymän hinta alkaen: 11 160 € (sis. alv 24 %)

• Hinta 1000 k-m2 - 3000 k-m2 kokoiselle kiinteistölle: 17 360 € • Hinta 3001 k-m2 - 10000 k-m2 kokoiselle kiinteistölle: 34 720 € • Hinta yli 10000 k-m2 kokoiselle kiinteistölle sovitaan erikseen. Liittymismaksun kokonaismäärä määräytyy toimitukseen valittavien vesiliittymien mukaan. Toimitus voi koostua yhdestä tai useammasta vesiliittymästä (käyttö-, jäte- ja hulevesiliittymä). Mikäli kiinteistö ei liity hulevesiviemäriin hulevesiviemärin toiminta-alueella, peritään liittymismaksu 100 %:n suuruisena. Liittymismaksu ei sisällä mahdollista louhintaa, roudan sulatuksia, tien alitusporauksia tai muuta erikoistekniikkaa. Liittyjä vastaa sijoituslupien hankkimisesta, mahdollisista metsän raivauksista ym. ylimääräisistä kuluista.

Vesiliittymien lisäpalveluita ovat: • Tonttijohtojen asennus, kaivu ja täyttö 744 € / 10 m • Tonttijohtojen asennus ja suojaus valmiiksi kaivettuun ojaan (enintään 25m). Hinta 270€ • Viemärien tarkastusputkien (2kpl) asentaminen, materiaalit sekä kaivutyön vastuurajalle. Hinta 920€ • Mittauspalvelu, tonttijohtojen sijaintitiedot GPS-mittauksena sähköisessä muodossa 86 € • Työaikaisen veden käyttöönotto: etusulun asennus, taloventtiilin aukaisu, vesimittariventtiili 180 € • Hinnat sisältävät alv. 24%

31


neve.fi

Tapahtumarikasta arkea huolletaan kotona.

Arjen huoltoon sopii mainiosti maailman puhtain vesi, kunnon välipala, sopivanlämpöinen kammari ja riittävästi unta.

SÄHKÖ

|

LÄMPÖ

|

VESI

ARJEN EKOSYSTEEMIÄ RAKENTAMASSA

Läpi elämän kiertävä sujuva arki on kuin ekosysteemi, johon tarvitaan turvallinen koti, virikkeitä, energiaa, lämpöä, sähköä ja puhdasta vettä. Napapiirin Energia ja Vesi Oy on läsnä lappilaisessa arjessa vuoden jokaisena päivänä – hiljaisena taustavoimana sekä erityisen vahvana silloin, kun toimintavarmuus sitä vaatii.

ARJEN EKOSYSTEEMI.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n asiakaspalvelu puh. 016 331 6500 asiakaspalvelu@neve.fi

NEVE Asiakaslehti 1/2016  

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti. Ajankohtaisia aiheita arjen ekosysteemistä. Numero 1/2016 Seuraava numero ilmestyy joulukuussa...

NEVE Asiakaslehti 1/2016  

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti. Ajankohtaisia aiheita arjen ekosysteemistä. Numero 1/2016 Seuraava numero ilmestyy joulukuussa...

Advertisement