Page 1

W

NEUS ILLAS SANCHEZ - DISSENYADORA D’INTERIORS -

1


2


1

El Bar de l’Escola

2

Va de Vi - Botiga de vi

15 - 19

3

Les Punxes - Espai de Patinatge Urbà

21 - 31

4

Despatx a Palau Malagrida - Passeig de Gràcia

33 - 35

5

Reforma pis a Sant Gervasi

37 - 41

7 - 13

3


4


“Tota arquitectura és un refugi, tota gran arquitectura és el disseny de l’espai que conté, exalta, abraça o estimula les persones en aquest espai.” Philip Johnson.

5


WW

6


1 El Bar de l’Escola Es busca que des de l’escola es fomentin els bons hàbits a l’hora de menjar, creant un bar de menjar ràpid saludable En aquest bar es podrà trobar tot tipus d’entrepans i menjar saludable, i l’oferta de sucs naturals fets allà mateix.

7


LLEGENDA ZONES

L’ESPAI El bar, en servir de manera ràpida, està pensat perquè la majoria de gent que hi vagi sigui per comprar simplement el que necessita i després emportar-s’ho, ja sigui a fora o a les classes. De totes maneres hi ha una petita zona més tranquil·la pensada per si algú no sap on anar i pugui consumir de manera ràpida el que ha comprat. L’espai s’ha buscat que sigui un lloc que ens transmeti certa frescor, creant un volum central que és el que ens dóna tots els serveis necessaris en aquest bar. Aquest volum i el seu desplegament sorgeix de la idea d’un arbre fruiter que ens ofereix els seus fruits. GSPublisherEngine 0.0.100.100

8

Públic / Pas Accés magatzem Bany

PLANTA GENERAL

Cuina Comunicació d’Instal·lacions


Detall Zona Pica Cuina Buc p er e ntrepans fet de m etacrilat transparent d e 8mm de gruix. Taulell de f usta MDF hidrofug, acabat blanc mate i per la c ara interior revestit d e planxa d’acer i noxidable de 5 m m de g ruix sense juntes. Pica d

Xapa m etàl·lica negre de 5 mm d e gruix, collades a ls l aterals de les lames perfer de tope als bucs i nombrar els entrepans.

Llums Rituals de Foscarini

Zona de treball de MDF hidrofug r evestit amb planxa d’acer inoxidable de5mm de gruix sense juntes.

’acer inoxidable.

Conducte d’aigua

Moble cuina de MDF hidrofuc acabat blanc lacat.

Sifó i desaigua pica per l’interior del moble.

Taula Pix H 48 de Arper

9


Taulell de fusta de pi de 3 cm de gruix, recolzat a les lames horitzontals de fusta.

Detalls Lames

Encaix lames horitzontals i verticals .

Pladur vertical de 2 cm de gruix pintat de color blanc.

Lama de fusta de pi de 15 x 4 cm, collades a peça metàl·lica del terra o mur i col·locats segons direcció i plànols.

E s t r u c t u r a metàl·lica per subjectar els tubs de climatització. Tub

climatització expulsió d’aire.

Dispensador de sucs naturals amb aixeta de mecanisme de palanca. Buc fet de m e t a c r i l a t transparent de 8mm de gruix Taulell de fusta MDF hidrofug acabat blanc mate. Zona per cobrar.

Detall Constructiu

Detall encaix lama i peça metàl·lica de subjecció per la lama.

Secció Constructiva 10

Sòcol de MDF hidrofug acabat blanc mate.


Aixeta Orizzonti de NEVE

Fusta D M acabat blanc mate

Mirall d e 4mm de gruix unit a taulell de fusta DM acabat blanc mate

Detall Zona Pica Bany

Dispensador de sabó Tira de LED’s

Aixugamans optic d’inox

Aixeta O rizzoni de la casa NEVE acabat cromo. Revestiment de corian a mb 8 mm de g ruix, sense juntes acabat blanc Zeus.

Esquadra metàl·lic collat a paret.

Moble pica d e bany feta de corian amb 8 mm d e gruix, s ense juntes acabat b lanc Zeus.

Tub d’alumini de 4x4 cm horitzontal, soldat entre si.

Desaigüa i sifó d’acer inoxidable.

Detall Constructiu

11


GSPublisherEngine 0.0.100.100

12


13


WW

14


2 Va de Vi - Botiga de vi El projecte ĂŠs una enoteca, on es vol vendre i exposar vins de DO Catalunya. La botiga vendrĂ vins i caves especials i hi haurĂ  la possibilitat de fer tasts en ocasions puntuals.

15


L’ESPAI La idea d’aquest projecte sorgeix de la creació del vi, quan trobem el vi a la bóta. Es busca aquesta forma de la bóta de vi que es tradueix en aquests arcs. Cada arc té la seva funció, trobem zona de vins negres, vins blancs, vins rosats i caves.

Bany

Armari roba

Zona vins blancs

Neteja

Magatzem Zona vins rosats

Zona vins negres Zona caves

Zona cates

Zona atenció al públic

16


20

18

32

20

12

30

35

35

35

35

26

33

53

130

35

35

35

43

131

31

35

35

35

35

25

20

35

35

31

17

23

35

15

55

44

8

98

35

35

35

16

35

24

35 16

90

23

50

20

16

35

42

42

8

35

35

3

16

15

54

35

39 16

20

32

3

39

35

35

39

35

35

35

20

8

35

20

35

35

17

11

20

24

35

45

52

20

20

55

19

42

55

20

55 55

Secció AA’

17


18


19


WW

20


3 Les Punxes - Espai de Patinatge Urbà (Projecte Final de Carrera) Les Punxes dóna la possibilitat a l’usuari d’accedir a la pàgina web per veure els productes que pot trobar a la botiga. Si ho desitja pot visitar Les Punxes per tocar, provar, observar el producte, rebre informació i recomanacions per part d’un expert. Aquesta idea de negoci continua mantenint la comoditat de comprar per internet però ofereix la seguretat de tenir un punt de referència, el contacte amb un expert i la possibilitat de tocar i provar el producte.

21


LES PUNXES Barcelona és una de les ciutats pioneres en la utilització dels patins com a mitjà de transport. Durant els anys Barcelona ha anat agafant el relleu com a ciutat per a patinar i a poc a poc aquest transport s’ha anat popularitzant gràcies a la seva comoditat. El local se situa al Fòrum per ser un dels punts de referència pels patinadors i per la seva facilitat per connectar el local amb l’espai exterior. Les tres estructures que hi ha al mig de la plaça del Fòrum permeten crear un punt de referència visualment. El gran espai permet molta llibertat als patinadors, que poden aprofitar l’arquitectura del Fòrum per patinar. Les formes punxegudes de les estructures de la plaça del Fòrum han inspirat el nom del local “Les Punxes”. Alhora és un nom amb certa duresa, que lliga amb el món del patinatge urbà.

La situació del local es troba al Parc del Fòrum.

0

22

10

20

30 m


EL CONCEPTE El concepte del projecte sorgeix observant els patinadors. L’acció de patinar crea uns recorreguts fets amb llibertat i lleugeresa, i és aquesta imatge la que serveix per inspirar el projecte. El concepte es materialitza amb la pell verda, una pell lleugera i marcada per franges de diverses tonalitats, que descansa sobre unes caixes vermelles que permeten acollir l’equipament privat necessari. Exteriorment interessa que el que es vegi siguin les dues principals funcions de l’espai. L’espai per a patinar i el mostrari dels productes nous.

23


Zona per patinar

Zona preparació / taquilles

Zona barZona per patinar

Zona / Zona paspreparació / connexió taquilles instal·lacions

Zona bar Zona mostrari / compra producte

Zona mostrari / compra producte

24

Zona pas / connexió instal·lacions Zona magatzem Zona magatzem

Zona bany Zona bany


25


LES

1. Tub metàl·lic rodó soldat a estructura.

2

1

patinar, resistent a l'aigua, raig UVA i condicions extremes.

8

4

RAL 2501 / 2052 / 2053. Cargolada a estructura. 2

3 3 7 5

4

6

0

1

2

3m

2

3m

Estructura metàl.lica

2. Planxa de fibra de vidre de 1 cm de gruix adaptada per a

2

1

Planxes de fibra de vidre 1cm de gruix RAL 2501 / 2502 / 2503

Detall en secció trobada Half-Pipe E: 1/5

13

0

0

1

2

3m

3. Estructura metàl·lica tubular de secció cuadrada. 4. Xapa galvanitzada de 1 cm de gruix, soldada a estructura amb acabat lacat vermell RAL 3003

Xapa galvanitzada de 1 cm de gruix, soldada a estructura amb acabat lacat vermell RAL 3003

5. Enguixat 6. Pladur 7. Falç sostre 8. Silicona

10 9

10

6

11

13 6 7

8

5

nada 0

Detall en secció de subjecció metacrilat E: 1/2

1

2

3m

1. Tub metàl·lic rodó soldat a estructura i base

2

metàl·lica clavada a terra.

Detall axonomètric explotat de la pell i les dues caixes

2. Planxa de fibra de vidre de 1 cm de gruix adaptada per a patinar, resistent a l'aigua, raig UVA i

2 5 3

4 5

Detall moble mostrari E: 1/5

7

condicions extremes. RAL 2501 / 2052 / 2053. Cargolada a estructura.

6

7

3. Estructura metàl·lica tubular de secció cuadrada. 4. Tira LED monocromàtica M827, 24W, color 4000K de iGuzzini.

0

1

2

3m

5. Perfil metàl·lic soldat a estructura per subjectar metacrilat.

1

6. Metacrilat blanc translúcid cargolat a perfil metàl·lic. 7. Silicona.

Detall axonomètric de la pell reposant sobre les dues caixes

tzada de 1 cm de gruix, soldada a estructura amb acabat lacat negre Bead Blasted.

26

bra de vidre de 1 cm de gruix adaptada per a patinar, resistent a l'aigua, raig UVA i condicions extremes. RAL 2501 /

argolada a estructura.

etàl·lica tubular de secció cuadrada.

tzada de 1 cm de gruix, soldada a estructura amb acabat lacat vermell RAL 3003.


11

7

8

Detall en secció de subjecció metacrilat E: 1/2 7

2 5 3

4 5

Detall moble mostrari E: 1/5

de za 2 da 3 13 / fib de ra 4. .C uc 4 1c de Xa tu arg m v 2. Planxa de5 fibra pa de ravidre de gruix ola 1 idcm re de me de .M ga gru da de tàl· ob lvresistent tra a patinar, a an ix, i adaptada per raig 1 c UVA lica l'aigua, le it cta so a tu estr m lda uc me de c zada 6. de b 2052 tura uin 2501 condicions Textremes. RAL / 2053. nt de / ula gru da a au rd an ad . tra 1 lell e ix ti im es cm str cta e ad Cargolada amestructura. d ec uc de ap pre MD 7. en e cu Pla tad tura gru ció c mte F h ta intubular du metàl·lica am idro cuadrada. ua ap 3. Estructura de a 8. ix nti s. secció r de Pe ba er im fug , sold drad rfil MD ap ca pre a , re 4000K ad . V LED 4. 9Tira monocromàtica 24W, color ba ati F mte M827, idre metà aa . ve t na 1 sti l·li es s. (O hidro r, re lacat ta cs de0. iGuzzini. tr Me lam uc fug n mb old sis be ina 11 tac tura , re ten egre rtu .V t tr at p rimetàl·lic la id 5. Perfil soldat a estructura per subjectar la ra ae ta Be an am ve 12 nx tb re ca a .V l'a ba ad lan spare stru laix stit a idre lam igu d Bla c c 13 metacrilat. 'ac c ab m ina tura 10nt am a, s .T er lam at de t tr trans raig ted. b g b pla ira p in la a e lú ina 2+ ca ox nsblanc cidtranslúcid r cargolat a 9uperfil nx 6.LEDMetacrilat UV ies tv t tr pa de a 3 m sub A erm ca mo ren L an d je e ic 3m 'ac rg m cta gra slú no ell metàl·lic. on ola de er rm cid t de m cro bo R dic t in A g 6 de ap xd eta m de ruix L3 ox ion +6 7. Silicona. àtic e la gru cri 00 6+ se ,a de mm erfil la aM 3 mb 11 ix, ma xtr t. . 3 de metà ac 82 6 mm em rca mm un 10 a 7, l· g b bu lic de Blu ruix at 24 0es. R de . tira gru W, de m, AL ,a g 13 l m a co ruix co tra 25 mb bu lor ix, am lor ns 01 ,a nb tec pa 40 b n c / eg a ren no u 00 uti re log bat K d n bu ral t. B d tr tira ia e iG ea an Tip e co d l tr sp uz Bla lor -O an a zin re n (t slú ste gri i. 7 cid nt re d oc 8 sS a a mb reju jun -to ati na ca nta tat a tN )d mb ta eB Y mb sil am 0 lum ico sil b ). ico na na tra ns tra pa ns ren pa ren t. t.

7 6

7

12 1

13

1

3

6

4

6

5

Detall barra bar il·luminada E: 1/10

amb acabat lacat negre Bead Blasted. 7

ble

1. Tub metàl·lic rodó soldat a estructura.

mo

1

patinar, resistent a l'aigua, raig UVA i condicions extremes.

8

RAL 2501 / 2052 / 2053. Cargolada a estructura. 2

3

7 5

2

Detall moble mostrari E: 1/5

7 5

4

6

6. Pladur 7. Falç sostre 8. Silicona

E:

1

De

tall 1/2 en

Pu

blish

4

gine

0.0.

10

0.10

0

1. Tub metàl·lic rodó soldat a estructura i base

2

3. Estructura metàl·lica tubular de secció cuadrada.

3 4. Xapa galvanitzada de 1 cm de gruix, soldada a estructura

metàl·lica clavada a terra. 2. Planxa de fibra de vidre de 1 cm de gruix adaptada per a patinar, resistent a l'aigua, raig UVA i

2 5 4

7

condicions extremes. RAL 2501 / 2052 / 2053.

5

6. Pladur

7.

Cargolada a estructura. 3. Estructura metàl·lica tubular de secció cuadrada.

6

4. Tira LED monocromàtica M827, 24W, color 4000K

amb acabat lacat vermell RAL 3003

5. Enguixat

7

1

Detall en secció de subjecció metacrilat E: 1/2

de iGuzzini.

7

5. Perfil metàl·lic soldat a estructura per subjectar metacrilat.

7. Falç sostre

6. Metacrilat blanc translúcid cargolat a perfil

1

metàl·lic.

11

6 7

0

8

1

2

3m

5

Detall barra bar il·luminada E: 1/10

Render i detall axonomètric il·luminació pell

1. Xapa galvanitzada de 1 cm de gruix, soldada a estructura amb acabat lacat negre Bead Blasted. 2. Planxa de fibra de vidre de 1 cm de gruix adaptada per a patinar, resistent a l'aigua, raig UVA i condicions extremes. RAL 2501 /

Detall en secció de subjecció metacrilat E: 1/2

2052 / 2053. Cargolada a estructura.

5

tractament anti impremtes.

7. Pladur

adaptada per a patinar, resistent a l'aigua, raig UVA i

2

5. Moble de cuina de MDF hidrofug, revestit amb planxa d'acer inox de 3 mm de gruix, acabat de color negre Bead Blasted amb

tractament anti impremtes. (Obertura calaix amb guies Legrabox de la marca Blum, amb tecnologia Tip-On (toca-toca) de Blum).

metàl·lica clavada a terra. 2. Planxa de fibra de vidre de 1 cm de gruix

4. Xapa galvanitzada de 1 cm de gruix, soldada a estructura amb acabat lacat vermell RAL 3003.

6. Taulell de cuina de MDF hidrofug, revestit amb planxa d'acer inox de 3 mm de gruix, acabat de color gris Satinat NY amb

1. Tub metàl·lic rodó soldat a estructura i base

2

3. Estructura metàl·lica tubular de secció cuadrada.

3

4 5

Detall moble mostrari E: 1/5

8. Perfil metàl·lic soldat a estructura per subjectar metacrilat.

7

7

9. Vidre laminat transparent de 2 + 3 mm de gruix, amb un butiral transparent. 10. Metacrilat blanc translúcid cargolat a perfil metàl·lic. 11. Vidre laminat transparent de 6 + 6 mm de gruix, amb un butiral transparent rejuntat amb silicona transparent.

condicions extremes. RAL 2501 / 2052 / 2053. Cargolada a estructura.

6

3. Estructura metàl·lica tubular de secció cuadrada. 4. Tira LED monocromàtica M827, 24W, color 4000K de iGuzzini.

5. Perfil metàl·lic soldat a estructura per subjectar metacrilat. 6. Metacrilat blanc translúcid cargolat a perfil

1

metàl·lic. 7. Silicona.

12. Vidre laminat translúcid de 6 + 6 mm de gruix, amb un butiral translúcid rejuntat amb silicona transparent. 13. Tira LED monocromàtica M827, 24W, color 4000K de iGuzzini.

Tira LED Perfil metàl·lic per subjectar metacrilat 1. Xapa galvanitzada de 1 cm de gruix, soldada a estructura amb acabat lacat negre Bead Blasted. 2052 / 2053. Cargolada a estructura. 3. Estructura metàl·lica tubular de secció cuadrada. 4. Xapa galvanitzada de 1 cm de gruix, soldada a estructura amb acabat lacat vermell RAL 3003.

tractament anti impremtes.

Tapa metacrilat

Detall axonomètric explotat il·luminació pell

Estructura metàl·lica

2. Planxa de fibra de vidre de 1 cm de gruix adaptada per a patinar, resistent a l'aigua, raig UVA i condicions extremes. RAL 2501 /

5. Moble de cuina de MDF hidrofug, revestit amb planxa d'acer inox de 3 mm de gruix, acabat de color negre Bead Blasted amb

0

1

2

3m

Fibra de vidre

Tub metàl·lic rodó

6. Taulell de cuina de MDF hidrofug, revestit amb planxa d'acer inox de 3 mm de gruix, acabat de color gris Satinat NY amb tractament anti impremtes. (Obertura calaix amb guies Legrabox de la marca Blum, amb tecnologia Tip-On (toca-toca) de Blum). 7. Pladur 8. Perfil metàl·lic soldat a estructura per subjectar metacrilat. 9. Vidre laminat transparent de 2 + 3 mm de gruix, amb un butiral transparent. 10. Metacrilat blanc translúcid cargolat a perfil metàl·lic. 11. Vidre laminat transparent de 6 + 6 mm de gruix, amb un butiral transparent rejuntat amb silicona transparent. 12. Vidre laminat translúcid de 6 + 6 mm de gruix, amb un butiral translúcid rejuntat amb silicona transparent. 13. Tira LED monocromàtica M827, 24W, color 4000K de iGuzzini.

27 GSPublisherEngine 0.0.100.100

7 6

5

13

erEn

de

5

Detall axonomètric de la pell reposant sobre les dues caixes

3m

2

7. Silicona.

10

6

GS

4

2 3

1

3

butiral translúcid rejuntat amb silicona transparent.

cc

2

9

butiral transparent rejuntat amb silicona transparent.

se

3m

2

10

13

4. Xapa galvanitzada de 1 cm de gruix, soldada a estructura

5. Enguixat

4

6

Detall axonomètric explotat de la pell i les dues caixes

3. Estructura metàl·lica tubular de secció cuadrada. amb acabat lacat vermell RAL 3003

3

8. Silicona

butiral transparent.

1

RAL 2501 / 2052 / 2053. Cargolada a estructura.

3 13

abox de la marca Blum, amb tecnologia Tip-On (toca-toca) de Blum).

12

ari

patinar, resistent a l'aigua, raig UVA i condicions extremes.

8

3

.

2. Planxa de fibra de vidre de 1 cm de gruix adaptada per a

2

str

2. Planxa de fibra de vidre de 1 cm de gruix adaptada per a 1

4

d'acer inox de 3 mm de gruix, acabat de color negre Bead Blasted amb

uzzini.

tall 1/5 mo

1. Tub metàl·lic rodó soldat a estructura.

2

13

amb acabat lacat vermell RAL 3003.

a d'acer inox de 3 mm de gruix, acabat de color gris Satinat NY amb

Detall en secció trobada Half-Pipe E: 1/5

De

Detall en secció trobada Half-Pipe E: 1/5

2

a patinar, resistent a l'aigua, raig UVA i condicions extremes. RAL 2501 /

E:

20 metàl·lica clavada .aEsterra. 53 tr

2

13

1. 2 Xap 2. ag Pla a

lva nx 20 1. Tub metàl·lic rodó anit estructura i base a 5 soldat

m

Si


Detall axonomètric obertura zona bar

Detall axonomètric barra bar Peça d'inox com a suport del vidre

isherEngine 0.0.100.100

Render zona compra i taquilles

Detall axonomètric moble mostrari

Suport metàl·lic per prestatge, collat a estructura del moble

28


29


30


31


WW

32


4 Despatx a Palau Malagrida - Passeig de Gràcia Projecte realitzat a l’emblemàtic edifici històric Palau Malagrida. Creació d’un espai de treball per a 6 persones, buscant més eficàcia facilitant un espai d’emmagatzematge pensat per tenir els productes ben catalogats i eliminant la presència d’elements molestos, creant així un espai més net i alhora luxós encarat a la clientela de l’empresa.

33


Planta

Esc: 1/50

Detall axonomètric nucli de connexions A - Sobre de DM de 3,8 cm de gruix en acabat melamina U999 ST38. La part superior va coberta per Fenix 0720 Negro Ingo i el perimetre ferro lacat negre al foc de 1 mm de gruix

G - Pota reculada 9 cm de DM de 3,8 cm

de gruix en acabat Melamina U999 ST38. El perimetre forrat per ferro lacat negre al foc de 1 mm de gruix.

B - Potes centrals de DM de 328x71 en acabat de melamina U999 ST38 de 3cm de gruix. Unides a la part inferior a 8 cm del terra i superior a 63cm del terra per dues tapes de DM en acabat de melamina U999 ST38 de 19mm de gruix.

GSPublisherEngine 0.0.100.100

F - Pasacables 14x15cm a 20 cm del terra

C - Pota de DM de 3,8 cm de gruix en acabat Melamina U999 ST38. El perimetre va envoltat per ferro lacat negre al foc de 1 mm de gruix. L' exterior va cobert per mirall fumé marró.

E - Registre de DM en acabat melamina U999 ST38 de 3cm de gruix amb unglers. D - Regleta d'endolls i red

34


35


WW

36


5 Reforma pis a Sant Gervasi Reforma d’una habitatge de 130m2. L’objectiu de la reforma és aprofitar més els espais, sense tocar parets mestres i transformar completament el pis per donar-l’hi més valor.

37


Estat Actual:

Planta reformada:

38


Estat original

La transformació del pis consisteix a obrir més els espais eliminant l’excés de passadissos. Es planteja una cuina més oberta que l’original per il·luminar la zona que queda entre la cuina i la zona lectura, ja que originalment era una zona fosca i poc acollidora.

*En aquest projecte no he realitzat les imatges 3D.

39


Render suite zona bany-vestidor

Estat original

A la zona de la suite es planteja un vestidor amb bany obert. Ja que aquesta zona es troba a l‘entrada de la suite es busca integrar el màxim possible el bany a la zona de vestidor, per fer-lo menys fred. Aquesta zona queda connectada amb el dormitori, però es posa una porta corredissa per tenir l’opció de dividir aquestes dues zones quan es desitgi. 40

*En aquest projecte no he realitzat les imatges 3D.

Aixeta de paret Flow de Water Evolution acabat negre

Sobre i frontal de lavabo amb formació de pica Neolith Pietra di Luna

Inodor suspès Race de Sanitarios Globo

Conjunt de dutxa Flow de Water Evolution acabat negre

Il·luminació en LED zona dutxa i bany

Plat de dutxa Silex de Fiora encastat acabat negre


Render suite zona dormitori

*En aquest projecte no he realitzat les imatges 3D.

Estat original

Parquet de fusta de roure amb pocs canvis de tonalitat

Maneta Basic de Formani acabat negre

Portes armari de DM pintat en esmalt setinat color champagne

Maneta encastada i ungler per porta corredissa de JNF acabat negre

Tiradors d’armari amb chapa central de Fenix NTM color Zinco Doha

41


neussail92@gmail.com 661 68 68 23 www.linkedin.com/in/neusillassanchez 42

Portfoli neus 2018  
Portfoli neus 2018  
Advertisement