Page 1

SERVICIOS DE FORMACIÓN EN CAPACITACIÓN DE LAS EMPRESAS Y SUS TRABAJADORES


PRESENTACIÓ


LA BATALLA DE L'EBRE

text insereix text peche yt'09iul v t4ont

La batalla de l'Ebre fou un intens combat entre les tropes republicanes i els exèrcits franquistes. El 25 de juliol de Les terres del Matarranya, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i la Terra Alta havien de veure

A principis de 1 938 l'Exèrcit Popular de la República s'havia esgotat en la batalla de Terol, una sèrie de cruents combats per la ciutat de Terol, que va ser definitivament presa pels feixistes el febrer.

L'ofensiva d'Aragó llençada per Franco en març de 1 938, una de les operacions decisives de la guerra va trobar una

Per distreure els feixistes que avançaven cap a València, l'exèrcit republicà decidí fer una ofensiva a la part final de l'Ebre, amb un exèrcit important però relativament mancat de cobertura

L'Ebre es tornà a convertir en línia de foc com ja ho havia estat en tantes altres guerres del passat.

L'ofensiva va tenir la seva continuació en l'ofensiva de Llevant, amb la intenció de prendre València en lloc

El 25 de maig es constituí l'Exèrcit de l'Ebre, a les ordres del tinent coronel Juan Modesto, amb el lloc de comandament a l'Espluga de Francolí i integrat per dos Cossos d'Exèrcit: el XV i el V, que serien


Declaració dels Drets Humans

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

QUE ES? La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 21 7 A (III), el 1 0 de diciembre de 1 948 en París, que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. La unión de esta declaración y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y sus Protocolos comprende lo que se ha denominado la Carta Internacional de Derechos Humanos. Mientras que la Declaración constituye, generalmente, un documento orientativo, los Pactos son tratados internacionales que obligan a los Estados firmantes a cumplirlos. HISTORIA En la lenta evolución de los derechos humanos en la historia, es a partir del siglo XVII cuando empiezan a contemplarse declaraciones explicitas con base en la idea contemporánea del "derecho natural". Inglaterra incorpora en 1 679 a su constitución la "Habeas Corpus Act" (Ley de hábeas corpus) y la "Declaration of Rights" (Declaración de derechos) en 1 689. En Francia como consecuencia de la Revolución, se hace pública, en 1 789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1 927 el Convenio de Ginebra prohíbe la esclavitud en todas sus formas. Los llamados "Códigos de Malinas" que abarcan la Moral Internacional (1 937), Relaciones Sociales (1 927), Relaciones Familiares (1 951 ) y el Código de Moral Política (1 957), son intentos parciales de la conciencia pública por regular una seguridad mínima de respeto al individuo, habitualmente ignorado por los Estados. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial la Sociedad de Naciones impulsó las Convenciones de Ginebra sobre seguridad, respeto y derechos mínimos de los prisioneros de guerra, y en 1 948 tras la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el documento titulado "Declaración Universal de Derechos del Hombre", conjunto de normas y principios, garantía de la persona frente a los poderes públicos. El proyecto social de la ONU, en virtud del artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos. A este organismo, estructurado en 1 8 representantes de Estados miembros de la Organización, se le encomendó la elaboración de una serie de instrumentos para la defensa

Feina sessió 4  

Coses de info