Page 1

INFORMACIJA

> ト経vjek ima dva uha Najvaナセniji razlozi za obostrano noナ。enje sluナ。nog pomagala


> Osluškivati život i uživati u njemu s oba uha

Sjećate li se? Nekoć su se gramofonske ploče snimale samo s jednim mikrofonom. Glazba se doimala ispraznom i neprirodnom. Te mono-gramofonske ploče danas su zamijenjene stereogramofonskim pločama. Glazba se snima preko dva mikrofona i doima se življom i prirodnom. Imate li obostrano oštećenje sluha, nalazite se u vrlo sličnoj situaciji. I ljudski sluh podliježe načelu stereofonije. Centar za sluh u mozgu upućen je na dva mikrofona koji rade neovisno jedan o drugome tj. drugim riječima, na dva uha. Ako samo jedno uho ispravno radi, imat ćete problema razumjeti govor u bučnom okruženju ili locirati izvor zvuka. Stoga biste na oba uha trebali nositi slušna pomagala, ako to zahtijeva vrsta Vašeg slušnog oštećenja. Stereofono slušanje pruža puno prednosti u svim životnim situacijama.


> 12 dobrih razloga za obostrano nošenje slušnog pomagala

1. Bolje razumijevanje govora

S dva uha i dva slušna sustava može se bolje čuti nego s jednim. Istraživanja su pokazala da osobe koje redovno nose dva slušna pomagala bolje razumiju govor i zvukove od osoba koje nose samo jedno slušno pomagalo.

2. Bolje razumijevanje u skupini u bučnom okruženju Govor se u teškim situacijama bolje razumije s dva slušna pomagala nego s jednim.

3. Bolje lociranje izvora zvuka

Nalazite li se u društvu, bolje možete utvrditi iz kojeg Vam smjera netko govori. U cestovnom prometu bolje ćete registrirati iz kojeg Vam se smjera približava vozilo.

4. Bolja kvaliteta zvuka Koristite li dva slušna pomagala, Vaše slušno područje povećava se sa 180 na 360 stupnjeva. Šire slušno područje omogućuje bolji osjećaj za ravnotežu i kvalitetu zvuka.

5. Mekši tonovi Načelno je za dobro slušanje s dva slušna pomagala potrebno slabije pojačanje. Tonovi se manje izobličuju i bolje reproduciraju.


6. Sluh ostaje aktivniji Istraživanja su pokazala da kod jednostranog nošenja slušnog pomagala, uho bez slušnog pomagala gubi na svojoj učinkovitosti. Kod osobe koja koristi dva slušna pomagala i potiče oba uha, oba uha ostat će aktivna i učinkovita.

7. Manje zamora i više opuštenosti Razlog leži u tome što se kod jednog slušnog pomagala stalno potiče uho na kojem se nalazi pomagalo, pa se u konačnici može dogoditi da se to uho čak i preoptereti. I za uho vrijedi: podijeljen teret je pola tereta.

8. Uravnoteženost slušanja Samo se s dva uha može imati osjećaj uravnoteženosti zvuka koja se drugim riječima naziva stereo-efekt.

9. Udaljenije slušanje S dva slušna pomagala može se dalje čuti nego s jednim. S dva slušna sustava čuje se do 12 metara, a s jednim samo do 3 metra.

10. Prekrivanje šumova u uhu Korisnici slušnih pomagala kažu da se nošenjem slušnih pomagala šumovi u uhu ne doživljavaju kao tolika smetnja. Nosi li se pomagalo samo na jednom uhu, takvi šumovi, kao npr. kod tinitusa, ostaju na drugom uhu.

11. Većina se odlučuje za dva slušna pomagala Više od dvije trećine osoba s obostranim oštećenjem sluha odlučuje se za dva slušna pomagala.

12. Zadovoljstvo korisnika Ispitivanje nagluhih osoba pokazalo je da su one kod obostranog nošenja slušnog pomagala puno zadovoljnije rezulatima čujnosti.


> Upute za uporabu slušnih pomagala Dosljedno se pridržavajte sljedećih uputa, jer ćete na taj način moći spriječiti eventualna oštećenja ili materijalnu štetu, koja bi mogla nastati uslijed nestručne uporabe. Slušna pomagala nikada ne izlažite visokim temperaturama (sunce, radijator, pećnice) ili vlazi (tuširanje, jaka kiša). Ukoliko slušno pomagalo nećete koristiti duže vrijeme, izvadite iz njega bateriju. Kod kratkih valova, drugih električnih terapija ili u sličnim slučajevima, kod kojih se u većoj mjeri pojavljuju elektromagnetski valovi ili elektromagnetsko polje, slušna pomagala je potrebno prije ulaska u takav prostor skinuti. Svoje slušno pomagalo zaštitite od udaraca i padova (baterije uvijek mijenjajte na stolu ili na mekanoj podlozi). Prije početka uporabe slušnog pomagala provjerite je li regulator jačine zvuka (kotačić) uvijek podešen na minimum.

Kada Vas pomagalo ili umetak za uho (oliva) žuljaju, smetaju ili pritišću na kožu Odmah se obratite svom akustičaru ili liječniku, ako Vam uporaba, unatoč pravilnom postavljanju slušnog pomagala, pomagala za koštanu provodljivost ili umetka za uho prouzrokuje nelagodu (prestanite s uporabom slušnog pomagala!). Umetak za uho (olivu) umetnite prema priloženim uputama! Pazite da je cjevčica umetka za uho uvijek elastična. Ukoliko postane kruta ili se počne raspadati (postane porozna), obratite se svom akustičaru.

Uputa za uporabu posebnih baterija i slušnih pomagala, u kojima se nalaze baterije Posebne baterije za slušna pomagala namijenjene su isključivo za uporabu u slušnim pomagalima. Kada se baterije isprazne, vratite


ih svom akustičaru, koji će ih pravilno zbrinuti. Uzmite u obzir da se baterija počinje prazniti odmah nakon odstranjivanja zaštite folije, bez obzira jeste li ju umetnuli u slušno pomagalo ili ne. Ukoliko neko vrijeme nećete koristiti slušno pomagalo (npr. tijekom noći) ležište baterije mora ostati otvoreno. Pridržavajte se i uputa za sigurnu uporabu baterija koje se nalaze na ambalaži. Čovjek ima dva uha!

Ljudski sluh funkcionira po načelu stereofonije. Centar za sluh u mozgu ovisi o dva međusobno neovisna mikrofona - dakle, o oba uha. Zato postoji puno dobrih razloga za obostrano nošenje slušnih pomagala: Bolje razumijevanje govora

S dva uha i dva slušna sustava može se bolje čuti nego s jednim. Istraživanja su pokazala da osobe, koje redovito nose dva slušna pomagala, bolje razumiju govor i zvukove. Bolje razlikovanje

Sa samo jednim slušnim pomagalom govor se miješa sa šumovima. Nošenjem pomagala na oba uha mnoge se stvari mogu bolje razlikovati. Sluh ostaje aktivniji

Istraživanja su pokazala da kod jednostranog nošenja slušnog pomagala, uho bez slušnog pomagala gubi na svojoj učinkovitosti. Kod osobe koja koristi dva slušna pomagala i potiče oba uha, oba uha ostat će aktivna i učinkovita. Stoga biste, ako to zahtijeva vrsta oštećenja sluha, trebali nositi slušna pomagala na oba uha.


Neuroth – već stotinu godina brine o boljem sluhu svojih korisnika Već stotinu godina cilj je tvrtke Neuroth osjetno poboljšati kvalitetu života ljudi koji imaju poteškoće sa sluhom. Zahvaljujući modernoj tehnologiji i našem dugogodišnjem iskustvu s akustikom slušnih pomagala do sada smo pomogli već stotinama tisuća ljudi. Upravo zato – i jer volimo posvetiti vrijeme i osluhnuti individualne potrebe naših klijenata – mi smo prava adresa za eventualna pitanja o slušnim pomagalima. Informacije u ovome dokumentu sadrže opći opis raspoloživih tehničkih mogućnosti koje nisu na raspolaganju kod svih proizvoda i predmet su promjena bez prethodne obavijesti. Neuroth slušna pomagala d.o.o. Kišpatićeva 12 - Rebro HR-10000 Zagreb Tel +385/(0)1 2420166 Faks +385/(0)1 2420274 office@neuroth.hr www.neuroth.hr

HEKWB32211/Rev. 0, August 2011

Više dobrog sluha!

/Zwei_Ohren_HR_ansicht  

Najvažniji razlozi za obostrano nošenje slušnog pomagala INFORMACIJA