Page 1

sluĹĄna pomagala

> Activo Pro Provjerena poÄ?etna kvaliteta


> Bolji sluh ne mora biti skup

Slušna pomagala serije ACTIVO PRO snažna su i pouzdana pratnja u svakodnevnom životu, koja će Vam pomoći ponovno svladavati jednostavne akustične izazove. ACTIVO PRO su digitalna slušna pomagala, namijenjena za lakša i teža oštećenja sluha. Prednosti potpuno digitalne obrade signala sada možete iskoristiti po povoljnoj cijeni.


Prednosti slušnog pomagala ACTIVO PRO: • potpuno digitalna obrada zvuka • dostupan u više oblika • mogućnost dvaju individualnih slušnih programa • čvrsta i pouzdana tehnika • niska potrošnja struje za duži vijek trajanja baterija • prikladan za razgovore u tihom okruženju ili tijekom gledanja televizije

Ugodan zvuk Zahvaljujući obradi signala u četiri frekvencijska kanala i eliminiranju šumova, ACTIVO PRO omogućuje kontinuirano ujednačen i ugodan zvuk. Time se postiže dobro razumijevanje govora u jednostavnim situacijama kao što je razgovor u tihom okruženju ili tijekom gledanja televizije.


> Paleta proizvoda iz serije ACTIVO PRO

U uhu

za jednostavnije rukovanje

Iza uha

ト計rsto rjeナ。enje za viナ。e snage


> Upute za uporabu slušnih pomagala Dosljedno se pridržavajte sljedećih uputa, jer ćete na taj način moći spriječiti eventualna oštećenja ili materijalnu štetu, koja bi mogla nastati uslijed nestručne uporabe. Slušna pomagala nikada ne izlažite visokim temperaturama (sunce, radijator, pećnice) ili vlazi (tuširanje, jaka kiša). Ukoliko slušno pomagalo nećete koristiti duže vrijeme, izvadite iz njega bateriju. Kod kratkih valova, drugih električnih terapija ili u sličnim slučajevima, kod kojih se u većoj mjeri pojavljuju elektromagnetski valovi ili elektromagnetsko polje, slušna pomagala je potrebno prije ulaska u takav prostor skinuti. Svoje slušno pomagalo zaštitite od udaraca i padova (baterije uvijek mijenjajte na stolu ili na mekanoj podlozi). Prije početka uporabe slušnog pomagala provjerite je li regulator jačine zvuka (kotačić) uvijek podešen na minimum.

Kada Vas pomagalo ili umetak za uho (oliva) žuljaju, smetaju ili pritišću na kožu Odmah se obratite svom akustičaru ili liječniku, ako Vam uporaba, unatoč pravilnom postavljanju slušnog pomagala, pomagala za koštanu provodljivost ili umetka za uho prouzrokuje nelagodu (prestanite s uporabom slušnog pomagala!). Umetak za uho (olivu) umetnite prema priloženim uputama! Pazite da je cjevčica umetka za uho uvijek elastična. Ukoliko postane kruta ili se počne raspadati (postane porozna), obratite se svom akustičaru.

Uputa za uporabu posebnih baterija i slušnih pomagala, u kojima se nalaze baterije Posebne baterije za slušna pomagala namijenjene su isključivo za uporabu u slušnim pomagalima. Kada se baterije isprazne, vratite


ih svom akustičaru, koji će ih pravilno zbrinuti. Uzmite u obzir da se baterija počinje prazniti odmah nakon odstranjivanja zaštite folije, bez obzira jeste li ju umetnuli u slušno pomagalo ili ne. Ukoliko neko vrijeme nećete koristiti slušno pomagalo (npr. tijekom noći) ležište baterije mora ostati otvoreno. Pridržavajte se i uputa za sigurnu uporabu baterija koje se nalaze na ambalaži.

Čovjek ima dva uha! Ljudski sluh funkcionira po načelu stereofonije. Centar za sluh u mozgu ovisi o dva međusobno neovisna mikrofona - dakle, o oba uha. Zato postoji puno dobrih razloga za obostrano nošenje slušnih pomagala:

Bolje razumijevanje govora S dva uha i dva slušna sustava može se bolje čuti nego s jednim. Istraživanja su pokazala da osobe, koje redovito nose dva slušna pomagala, bolje razumiju govor i zvukove.

Bolje razlikovanje Sa samo jednim slušnim pomagalom govor se miješa sa šumovima. Nošenjem pomagala na oba uha mnoge se stvari mogu bolje razlikovati.

Sluh ostaje aktivniji Istraživanja su pokazala da kod jednostranog nošenja slušnog pomagala, uho bez slušnog aparata gubi na svojoj učinkovitosti. Kod osobe koja koristi dva slušna pomagala i potiče oba uha, oba uha ostat će aktivna i učinkovita. Stoga biste, ako to zahtijeva vrsta oštećenja sluha, trebali nositi slušna pomagala na oba uha.


Neuroth – već stotinu godina brine o boljem sluhu svojih korisnika Već stotinu godina cilj je tvrtke Neuroth osjetno poboljšati kvalitetu života ljudi koji imaju poteškoće sa sluhom. Zahvaljujući modernoj tehnologiji i našem dugogodišnjem iskustvu s akustikom slušnih pomagala do sada smo pomogli već stotinama tisuća ljudi. Upravo zato – i jer volimo posvetiti vrijeme i osluhnuti individualne potrebe naših klijenata – mi smo prava adresa za eventualna pitanja o slušnim aparatima. Informacije u ovome dokumentu sadrže opći opis raspoloživih tehničkih mogućnosti koje nisu na raspolaganju kod svih proizvoda i predmet su promjena bez prethodne obavijesti. Neuroth slušna pomagala d.o.o. Kišpatićeva 12 - Rebro HR-10000 Zagreb Tel +385/(0)1 2420166 Faks +385/(0)1 2420274 office@neuroth.hr www.neuroth.hr

HEKWB32227/Rev. 0, August 2011

Više dobrog sluha!

/HT-Activo_Pro_kl  

Provjerena početna kvaliteta slušna pomagala Slušna pomagala serije ACTIVO PRO snažna su i pouzdana pratnja u svakodnevnom životu, koja će V...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you