Page 1

informacija

> Neuroth-

zavarovanje slušnih aparatov


> Kaj je Neuroth zavarovanje slušnih aparatov? Kot dodatno varnostno storitev, poleg garancije in servisiranja, vam podjetje Neuroth in zavarovalnica Grawe ponujata tudi zavarovanje novih slušnih aparatov. Zavarovanje zajema zavarovanje vašega slušnega aparata ter urejanje vseh zavarovalniških zadev v vašem slušnem centru Neuroth. Naši akustiki za slušne aparate vam bodo z veseljem osebno svetovali.

Zavarovalno kritje Neuroth zavarovanje slušnih aparatov se lahko vsakič sklene za eno leto in od dneva nakupa jamči za odškodnino v 1. letu zavarovanja do 85 % 2. letu zavarovanja do 75 % 3. letu zavarovanja do 65 % 4. letu zavarovanja do 40 % 5. letu zavarovanja do 20 % zavarovalne vsote*

Lastna udeležba Pri kraji, ropu, izgubi ali pozabi slušnega aparata znaša lastna udeležba 20 % zavarovalnine**. * Zavarovalna vsota: bruto vrednost slušnega aparata in oliv. **Zavarovalnina: znesek, ki ga zavarovalnica izplača po zavarovalni pogodbi.


Neuroth zavarovanje slušnih aparatov obsega naslednje primere : • napaka pri delovanju • nestrokovnost • malomarnost • zlonamernost • vsi zunanji mehanski vplivi • škoda zaradi vode • požar, udar strele, eksplozija • izguba, kraja, vlom, rop

Česa zavarovanje ne krije? • zdravniških uslug • baterij slušnih aparatov • okvirjev očal in optičnih stekel pri slušnih aparatih na očalih

Kaj je še pomembno? Pri izgubi, kraji, vlomu ali ropu je potrebno pisno dokazilo pristojne policijske postaje o izvedeni prijavi.

Področje veljavnosti Neuroth zavarovanja slušnih aparatov: • po vsem svetu


Kje in kako lahko sklenete zavarovanje? Svoj slušni aparat lahko zavarujete neposredno ob nakupu, v svojem slušnem centru Neuroth. Zavarovanje začne veljati z dnem, ki je naveden na zavarovalni polici. Zaključi se samodejno, eno leto po tem datumu. Višina premije je določena skladno z višino cene vašega slušnega aparata po ceniku, vključno z davkom na dodano vrednost. Zavarovanje se lahko podaljšuje brez prekinitev tudi do pet let po prevzemu vašega slušnega aparata. Prosimo, da polico dobro shranite, saj v škodnem primeru velja kot dokaz o zavarovanju. Za vsak zavarovan slušni aparat se izda lastna polica.


Kaj morate storiti v škodnem primeru ? S svojim • Neuroth računom, • zavarovalno polico, • in po potrebi, s pisnim dokazilom pristojne policijske postaje (prijava izgube) se oglasite v vam najbližjem slušnem centru Neuroth v Sloveniji. Vaš Neuroth slušni akustik vam bo lahko najbolje pomagal. Prevzel bo vašo podpisano prijavo škode in poskrbel za celotno obravnavo škodnega primera.

Katere so pravno obvezujoče osnove? Vaša zavarovalna polica vsebuje podatke vašega zavarovanega slušnega aparata, višino zavarovalne vsote ter začetek in konec zavarovanja. Veljajo splošni pogoji zavarovalnice Grawe AG za zavarovanje stvari (v veljavnem okviru) ter splošni pogoji zavarovalnice Grawe AG za zavarovanje elektro instalacij in električnih naprav (v veljavnem okviru).


> Navodila za uporabo slušnih aparatov Natančno upoštevajte naslednja navodila, saj boste le tako preprečili morebitne poškodbe ali materialno škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovne uporabe. Slušnih aparatov nikoli ne izpostavljajte visoki vročini (sonce, bližina radiatorja, pečice) ali vlagi (prhanje, močan dež). Če slušnega aparata dlje časa ne uporabljate, iz njega vzemite baterijo. Pri kratkih valovih, drugih električnih terapijah ali v podobnih primerih, pri katerih se v večji meri pojavljajo elektromagnetne energije in elektromagnetno polje, je treba slušne aparate pred vstopom v tak prostor (oz. elektromagnetno polje) izklopiti ali odložiti. Zaščitite svoj slušni aparat pred udarci in padci (baterije menjajte zmeraj na mizi ali na mehki podlagi). Pred začetkom uporabe slušnega aparata pazite, da je regulator jakosti zvoka (kolesce) zmeraj nastavljen na minimum. Šele ob uporabi aparata nastavite regulator na ustrezno in za vaše poslušanje prijetno glasnost.

Ko vas slušni aparat ali ušesni vložek (oliva) žuli, tišči ali pritiska na kožo Nemudoma se obrnite na svojega akustika, če vam uporaba kljub pravilni namestitvi slušnega aparata, aparata za kostno prevodnost ali ušesnega vložka povzroča nelagodnost. Slušni vložek (olivo) vstavite po navodilih, ki so priložena! Pazite, da je cevka ušesnega vložka zmeraj elastična. Če postane trdna ali pa začne razpadati (postane porozna), se obrnite na svojega akustika.


Če regulatorja za nastavitev jakosti zvoka ni mogoče več pravilno nastaviti in slišite le še piskanje (akustični povratni vpliv), obvezno obiščite svojega akustika! Če pri uporabi (nošenju) slušnega aparata opazite kakršne koli spremembe na koži, nemudoma obiščite svojega zdravnika (slušnega aparata ne uporabljajte več!).

Navodila za uporabo posebnih baterij in slušnih aparatov, v katerih se nahajajo baterije Posebne baterije za slušne aparate so namenjene izključno uporabi v slušnih aparatih. Ko se baterije iztrošijo, jih vrnite svojemu akustiku, ki jih bo utrezno strokovno odstranil. Upoštevajte, da se začne baterija prazniti po odstranitvi zaščitne folije. To pomeni, da se začne prazniti v trenutku, ko ste z nje potegnili folijo, ne glede na to, ali jo vstavite v slušni aparat ali ne. Če slušnega aparata nekaj časa ne uporabljate (npr. čez noč), mora ostati ležišče baterije odprto. Iztrošene baterije obvezno odstranite iz slušnega aparata. Upoštevajte tudi navodila za varno uporabo baterij, ki so priložena embalaži.


Neuroth – že sto let skrbi za vaš boljši sluh Že sto let je cilj podjetja Neuroth občutno izboljšati kakovost življenja tistih ljudi, ki imajo težave s sluhom. Po zaslugi moderne tehnologije in naših dolgoletnih izkušenj z akustiko slušnih aparatov smo doslej pomagali že sto tisoč ljudem. Prav zato – in ker si radi vzamemo čas in prisluhnemo individualnim potrebam naših strank – smo pravi naslov za morebitna vprašanja o slušnih aparatih. Neuroth slušni aparati d.o.o. Tbilisijska ulica 59 SLO-1000 Ljubljana Tel +386/(0)1 4228423 Fax +386/(0)1 4235055 office@neuroth.si www.neuroth.si

HEKWB31630/Rev. 0, September 2010

Ljubi svoj sluh!

/Hoergeraete_Versicherung_Sept_10_SLO_ansich  

zavarovanje slušnih aparatov informacija Zavarovalno kritje Lastna udeležba Kot dodatno varnostno storitev, poleg garancije in servisiranja,...