Page 1

Procedure aanmelding De procedure voor het volgen van neurofeedback training bij ons is als volgt: Eerst maken we een afspraak voor een gratis intakegsprek; deze kan meestal op korte termijn plaatsvinden. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u van ons een intakeformulier en een symptomenlijst (ook te downloaden op de site).

Praktijk voor Neurofeedback Training

Het intakeformulier en de symptomenlijst dienen voor het intakegesprek worden ingevuld en worden meegenomen naar de intake.

Neurofeedback is een voor Nederland vrij nieuwe geavanceerde methode om de hersenen te oefenen beter te kunnen functioneren. In Amerika wordt deze training al op grote schaal succesvol toegepast. Letterlijk vertaald betekent feedback "terugkoppeling". Met andere woorden de informatie die de hersenen geven wordt terugvertaald naar de cliënt toe. De informatie over de hersengolven wordt door middel van speciale sensoren geregistreerd, de terugkoppeling vindt plaats door middel van geluid en beeld.

Tijdens de intake worden de door u ingevulde formulieren samen met u besproken. verder wordt er een registratie van de actuele hersenactiviteit gemaakt (pre-baseline). Deze registratie wordt met u besproken en uitgelegd. Hierbij geven we ook aan waar turbulentie of instabiliteit te zien is en hoe deze gerelateerd zou kunnen zijn aan uw klachten. Daarna volgt een korte neurofeedback training. Na de training wordt er weer een registratie van de actuele hersenactiviteit gemaakt (post-baseline). Deze twee registraties worden met elkaar vergeleken zodat u meteen het resultaat van de training kunt zien. Uiteraard blijft het effect van zo'n eerste korte training niet erg lang hangen, hooguit enkele uren. Het aantal benodigde sessies is afhankelijk van de soort aandoening. De training dient minstens twee keer per week plaats te vinden voor een goed opbouwend effect. Meestal kunt u na 7-10 sessies al bepaalde veranderingen en verbeteringen opmerken. Over het algemeen zijn er minimaal 20 sessies nodig om het gewenste resultaat te bereiken. Na elke 5 sessies wordt gevraagd nogmaals een symptomenlijst in te vullen, dit ter evaluatie van het trainingsresultaat.

Voor vrijblijvende informatie: Gecertificeerde Neurofeedback Trainers Eric Sterken Lineke Sterken Het Roege Bos 40 9745 DZ Groningen tel: 050 – 5 51 51 51 info@neurosupport.nl

www.neurosupport.nl

Wat is Neurofeedback

Een van de bijzondere eigenschappen van de hersenen is dat zij in staat zijn veranderingen te signaleren, zich vervolgens te gaan reorganiseren en te gaan zoeken naar een meer stabieler evenwicht en daarvan te leren. Daarnaast kunnen de hersencellen nieuwe onderlinge verbindingen leggen en bepaalde functies van elkaar overnemen. Er wordt gewerkt met een speciaal hiervoor ontworpen geavanceerd computer programma. Tijdens de neurofeedback training zit U in een comfortabele stoel kijkend naar een filmpje op het beeldscherm en luisterend naar muziek. De training is niet inspannend of pijnlijk. U voelt er niets van, de apparatuur registreert alleen en koppelt vervolgens geluid en beeld informatie terug. Als de hersengolf activiteit stabiel is en er is sprake van een evenwichtige verdeling van de diverse soorten hersengolven vertonen, spelen muziek en beeld door. Als er ergens in het gehele systeem turbulentie optreedt of teveel of te weinig activiteit, dan stoppen beeld en muziek voor een fractie van een seconde. Dit is de feedback en de informatie voor de hersenen. De hersenen reageren hier op natuurlijke wijze op door weer een meer stabiel hersengolf patroon te gaan zoeken zodat beeld en muziek weer doorlopen. U hoeft hier geen moeite voor te doen, het is zelfs zo dat hoe meer U zich ontspant hoe beter en gemakkelijker het gaat. Kort samengevat kan Neurofeedback Training kan helpen bij o.a.: • • • • • • • • • • • • • • • •

ADHD kinderen en volwassenen PDD-NOS Chronische pijn Migraine Fibromyalgie ME/CVS Angststoornissen Gedragsproblemen Leerproblemen Depressie Burn-out Post-traumatisch stress syndroom Epilepsie Slaapproblemen Tourette syndroom Het moeten leveren van topprestaties (Peakperformance)

NeuroSupport  

NeuroSupport

NeuroSupport  

NeuroSupport

Advertisement