Page 1

ÅRGÅNG 6, NUMMER 3

NeuroOptimisten

D E C E MB E R 2 0 1 3 TILL DELTAGARE

NeuroOptima Forsk Rehab AB

Genom NeuroOptimisten vill vi på NeuroOptima dela med oss av nyheter och information om vad som händer inom vårt område; rehabilitering efter neurologiska skador. NeuroOptimisten ska därmed spegla såväl forskningens framsteg som vår egen utveckling. Var vänlig meddela oss om du inte vill att vi ska skicka dig fler nyhetsblad, lättast via vår kundservice, telefonnummer 040 400 950.

Vi på NeuroOptima önskar Er en God Jul och ett Gott Nytt År!

I detta nummer: 

Inaktivitet och ensamhet präglar strokerehabilitering



NeuroOptima förstärker sin organisation



Transkraniell magnetisk stimulering



Mängden träning är avgörande



NeuroOptima kör igång Hemma Hos!

Inaktivitet och ensamhet präglar strokerehabiliteringen på svenska sjukhus Att ligga i sängen är den vanligast förekommande aktiviteten bland strokedrabbade på flera svenska rehabiliteringssjukhus. Det visar en alldeles nypublicerad studie i den internationella vetenskapliga tidsskriften Journal of Rehabilitation Medicine. Studien utfördes på fyra olika sjukhus i Västra Götaland, där man följde totalt 104 patienter med stroke. Var tionde minut under veckodagar mellan klockan 08:00 och 17:00 registrerade en observatör vad patienterna gjorde, var de befann sig och vem de eventuellt hade sällskap av. Totalt gjordes 5 376 observationer och vad man fann var bland annat att patienterna tillbringade hela 38 % av sin dag i sängen NeuroOptima Forsk Rehab AB

och 31 % sittande. Bara 13 % av tiden ägnades åt att stå eller gå. Patienterna var ensamma större delen av dagen (52 %) och observerades annars oftast tillsammans med en sjukgymnast eller arbetsterapeut (17 %). Som forskarna hade väntat sig var man som mest aktiv tillsammans med en sjukgymnast, varav 43 % av tiden motsvarande sparsamma 21 minuter per dag ägnades åt att stå eller gå. Forskargruppen bakom studien, bestående av bland andra två av NeuroOptimas sjukgymnaster respektive läkare, konstaterade att nivån av fysisk aktivitet och social interaktion var låg, vilket visar på en stor potential till ökning och trolig förbättring.

Tel. 040-400 950

Med den aktuella studien som utgångsläge hoppas forskarna som ett nästa steg kunna genomföra en randomiserad kontrollerad studie, där framstegen hos en grupp som behandlas enligt uppmätt standardnivå jämförs med ytterligare en grupp som får träna extra mycket och intensivt.

Leif Hjerpe VD, NeuroOptima

E-post kundservice@neurooptima.com

Hemsida www.neurooptima.com


Sida 2

NEUROOPTIMISTEN

NeuroOptima förstärker sin organisation med ytterligare en sjukgymnast Många av er känner henne sedan tidigare, hon har varit med i många av våra program, både i Spanien och i Sverige. Anna Karlsson har på projektbasis jobbat för NeuroOptima sedan 2007. Nu tar hon steget fullt ut och avsäger sig sina andra professionella åtaganden för att helt ägna sig åt NeuroOptimas verksamhet. – Det känns jättespännande, fantastiskt att nu jämt kunna få jobba precis på det sätt som man verkligen önskar, säger Anna och berättar att hon har varit fascinerad av konceptet ända sedan hon första gången hörde talas om NeuroOptima på en kurs vid Göteborgs universitet.

– Jag tog på direkten kontakt med NeuroOptima och ett tag därefter var jag plötsligt på väg till Spanien för att göra mitt första program, förklarar Anna, som redan under studietiden fastnade för inriktningen neurologi i samband med en inspirerande praktikperiod på Katarinakliniken i Stockholm. – När jag sen kom fram till Marbella den där första gången visade det sig att min handledare från Katarinakliniken också jobbar på NeuroOptima, utbrister hon och syftar på en av våra duktiga sjukgymnaster Hanne Burvang. – Cirkeln slöts på något magiskt sätt i det ögonblicket, skrattar Anna. Sex år senare ser hon nu fram emot att bland annat ta huvudansvaret för vidareutveckling, koordinering och genomförande av våra program i Sverige. – Tanken är att jag ska vara med på alla program i Sverige och några i Spanien. Där emellan kommer jag att jobba med personalkontakten inför våra program, samt starta upp Hemma Hos, som handlar om att hitta vägar för att ge våra deltagare den stöttning de behöver i träningen på hemmaplan.

Anna på cykeltur med barnen på Aspö i Karlskrona skärgård NeuroOptima Forsk Rehab AB

Anna har tidigare jobbat med personer som drabbats av neurologiska skador eller sjukdomar, både i öppenvården och på en akutenhet för personer med stroke eller traumatisk hjärnskada.

Tel. 040-400 950

Anna Karlsson – Något av det häftigaste med neuro är att man får hjälpa folk och vara med dem en liten bit på vägen mot deras mål, man får chans att både drömma och förverkliga många drömmar tillsammans. Sen gillar jag också att det finns så mycket utrymme för kreativitet. Ofta när jag till exempel står och spelar badminton eller fotboll med en patient så tänker jag; får man verkligen ha det så här bra medan man jobbar, får man verkligen göra sånt här på arbetstid? Utanför arbetstid tränar Anna däremot hellre långdistanslöpning eller yoga. Hon är sambo med Fredrik, som är neuropsykolog, och mamma till Elin, 5 år, och Siri, 10. Dessutom är hon en riktig bokslukerska inom genren drama och många skulle nog beskriva henne som en otroligt rolig person, som sällan drar sig för att bjuda på sig själv och ett riktigt gott skratt. Anna Sjöholm Skribent, leg sjukgymnast

E-post kundservice@neurooptima.com

Hemsida www.neurooptima.com


Sida 3

Specialistläkare Patrik Säterö om transkraniell magnetisk stimulering Som rehabiliteringsläkare är det fantastiskt att följa människors återhämtning efter komplexa skador, men ibland hade man velat kunna gå in i hjärnan och rätta till det som blivit tokigt genom att piska på vissa områden och bromsa andra. Den tekniska utvecklingen gör nu detta möjligt! Nervsystemet arbetar genom svaga elektriska strömmar och man har länge försökt att påverka dessa med elektroder och kablar på olika sätt, något som bidragit till vår förståelse för hur vi fungerar. Ett problem med dessa försök är däremot att man oftast tvingas att öppna skallen och det blir svårt att leva så. En annan metod är att operera in små kretsar som ger långvarig stimulering i vissa hjärnområden, vilket idag är en etablerad behandling av till exempel Parkinsons sjukdom och vissa smärttillstånd.

Ytterligare ett sätt är att utnyttja det fysiska fenomenet induktion. Ett magnetfält kan ta sig igenom det mesta, även skallens isolering. När magnetismen träffar ett elektroniskt ledande material, såsom hjärnan, omvandlas den till elektricitet. Samma princip används i moderna induktionsspisar. Vi kan därmed hålla en kraftig magnetspole utanför skallen och stimulera hjärnan på en vaken person. Via olika frekvenser av elstötar kan man gasa på eller bromsa en begränsad del av hjärnan, precis som vi önskade! Detta kallas repetitiv Transkraniell Magnetisk Stimulering (rTMS). Det forskas nu intensivt världen över på hur rTMS kan användas, inte minst inom strokerehabilitering. Vi är några stycken i Göteborg som bidrar i det arbetet och rTMS har i forskningssyfte prövats även på några av NeuroOptimas deltagare. Fortfarande

Patrik Säterö demonstrerar rTMS på en av NeuroOptimas deltagare. kvarstår många frågor, men resultaten ser lovande ut och talarför möjlig lindring av afasi och smärta och i vissa fall förbättrad motorik. Inom NeuroOptima strävar vi efter att hela tiden hänga med i framkant och erbjuda våra deltagare det senaste och bästa inom neurologisk rehabilitering. Möjligen kan vi framöver få till även rTSM. Patrik Säterö Specialistläkare i rehabiliteringsmedicin, rTMS-forskare

Sjukgymnast Bodil Carle Smedley:

Mängden träning är avgörande En person med stroke har behov av en mycket stor mängd träning. Såväl rörelseförmågan som humöret och välbefinnandet stimuleras av fysisk aktivitet och mängden träning är avgörande för all förbättring. Träningsnivån måste bedömas individuellt men helst ligga på nivån ”svår” och gärna ”lite svettig” för att man

NeuroOptima Forsk Rehab AB

ska uppnå någon effekt. Gångförmågan är inget undantag. Om du kan gå eller ta några steg behöver detta tränas varje dag, helst både inomhus och utomhus. Höj ribban till exempel genom att successivt stötta dig allt mindre på ditt eventuellt starkare ben eller gånghjälpmedel, utöka din

Tel. 040-400 950

maximala gångsträcka, ta längre steg, höj tempot. Kom ihåg att tillsyn och stöd kan behövas för att undvika fall, säkerheten går först! Bodil Carle Smedley Leg sjukgymnast

E-post kundservice@neurooptima.com

Hemsida www.neurooptima.com


Sida 4

NeuroOptima bygger ut – hemma hos dig Redan från starten har det på NeuroOptima diskuterats hur vi kan erbjuda fortsatt stöd efter hemresan från Spanien. År 2009 genomförde vi vårt första program HEMMAVID, för att erbjuda en möjlighet till uppföljning och progress mot nya mål, med förhoppningen om att samtidigt bidra med en motivationshöjare. Fram tills nu har vi däremot saknat en viktig pusselbit, för vad händer egentligen mellan programmen? Ingen kan ju ständigt vara med i program och tiden hemma ger många möjligheter till fortsatt positiv utveckling.

Som en tredje fas i NeuroOptimas historia startar vi nu upp Hemma Hos. Inom ramarna för denna nya satsning som skräddarsys efter dina egna önskemål och behov, kan vi erbjuda bland annat hembesök av sjukgymnast och regelbunden uppföljning antingen per telefon, via internet, direkt i hemmet eller på ditt lokala gym med kontinuerlig uppdatering av träningsprogram och mål. Möjligheter finns också till exempelvis talträning och viss kognitiv träning med logoped via direktkommunikation över internet.

Tillsammans med våra program i Spanien och i Sverige, hoppas vi genom denna satsning kunna erbjuda dig optimalt stöd i din återhämtning efter din skada. För vidare information om vår service Hemma Hos är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefonnummer 040-400 950. Vi tar gärna emot fortsatta synpunkter och förslag till nya vägar till stöd och förbättringar av arbetssättet.

Aktuella program 2014 Program HEMMAVID 2014 Sverige:

Program KLIMAT Spanien: (alla med talträning)

 

Vårens program 2014: 

25 januari - 15 februari på Centro Forestal Sueco, Marbella



22 februari - 15 mars på Centro Forestal Sueco, Marbella



29 mars - 19 april på Centro Forestal Sueco, Marbella, fullbokat



10 maj - 31 maj på Centro Forestal Sueco, Marbella

17 –27 februari på Visingsö Fler program är under planering, hör gärna av dig om intresse finns

Vinteridyll på Visingsö under förra årets februariprogram

Fler program 2014 Under 2013 hade vi fler program än någonsin tidigare och totalt 84 deltagare. För att täcka den ökande efterfrågan har vi inför 2014 planerat in ännu fler program och hoppas därmed kunna undvika oönskade väntetider.

Ett medicinskt kunskapsföretag som arrangerar unika rehabiliteringsprogram för dig med neurologisk skada eller sjukdom. NeuroOptima Forsk Rehab AB

NeuroOptima Forsk Rehab AB Sjödalavägen 22 233 35 Svedala Besöksadress: Gyllerogatan 1, Svedala

Tel. 040-400 950

Telefon: 040-400 950 E-post: kundservice@neurooptima.se Hemsida: www.neurooptima.com

E-post kundservice@neurooptima.com

Hemsida www.neurooptima.com

NeuroOptimisten nr 3 2013  

I detta nummer presenterar vi vår nya satsning Hemma Hos, som erbjuder skräddarsydd träning på hemmaplan. Vi träffar också vår medarbetare,...

NeuroOptimisten nr 3 2013  

I detta nummer presenterar vi vår nya satsning Hemma Hos, som erbjuder skräddarsydd träning på hemmaplan. Vi träffar också vår medarbetare,...

Advertisement