Page 1

NeuroOptimisten Nummer 1 - 2018 - Årgång 10 Välkommen till ett nytt år med NeuroOptima! I detta nummer: Mindfulness vid stroke och traumatisk hjärnskada

Fysioterapeutstudenter i våra program Rehabiliteringsprogram 2018

Mindfulness vid stroke och traumatisk hjärnskada Kan mindfulness hjälpa mig efter stroke eller traumatisk hjärnskada?

Mindfulness översätts till ”medveten närvaro” eller ”sinnesnärvaro” på svenska och denna zenbuddistiska meditationsteknik har funnits i tusentals år. Den bygger på att man ska vara i nuet – inte i det som varit och inte heller i det som komma skall. Man ser på sin omgivning med en nyfiken och accepterande inställning och man är accepterande och ömsint även mot sig själv.

Inom hälso- och sjukvården används mindfulness ibland hos patienter med smärtbesvär, sömnbesvär eller psykisk ohälsa, tillstånd som ofta har sitt ursprung i stressrelaterade problem. Mindfulness bidrar till att man kan släppa taget om tankar som skapar oro och bekymmer. Då hjärnan har svårt att skilja på det som är verkligt och det som är påhittat, gör den inte skillnad på det man tänker och hur den egentliga situationen ser ut.

Det innebär att om man tänker tankar som gör en orolig eller stressad reagerar kroppen som om situationen verkligen vore så.


Cirka 25 procent av alla som får en stroke eller traumatisk hjärnskada drabbas av hjärntrötthet under längre tid. Efter en skada bildar hjärncellerna kopplingar även till andra celler, vilket gör att hjärnan blir mindre energieffektiv och signalerna mer ospecifika. Hjärntröttheten yttrar sig i koncentrationssvårigheter och att man upplever sig ha dåligt minne (men det är egentligen förmågan att ta in informationen som är problemet). Vidare kan man bli ljuskänslig och ljudkänslig, känna sig intellektuellt trög, bli irritabel och stresskänslig samt få sömnstörningar.

Än så länge finns det inte så många studier gjorda på mindfulness och stroke/traumatisk hjärnskada, men här kommer vi att presentera ett par av dem. I en av dem, gjord på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och publicerad 2012, undersöktes hur mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) påverkar mental trötthet hos stroke- och traumatiskt hjärnskadade. Patienter som lider av mental trötthet efter en stroke eller traumatisk hjärnskada har en drastiskt nedsatt förmåga till arbete och till deltagande i sociala aktiviteter. Eftersom ingen effektiv terapi existerade, var målet med studien att implementera en ny, icke farmakologisk metod, för att förbättra livet för dessa patienter. 18 deltagare med stroke och 11 med traumatisk hjärnskada var med i studien. Alla var väl rehabiliterade fysiskt och utan någon försvagning av kognitiva funktioner annat än symptomen från mental trötthet. Femton deltagare valdes slumpmässigt ut att deltaga i MBSR-programmet i 8 veckor, medan de andra 14 fungerade som kontroll och fick ingen aktiv behandling. Kontrollgruppen erbjöds aktiv behandling de nästkommande 8 veckorna. Resultaten utvärderades genom en självbedömningsskala för mental trötthet och neuropsykologiska tester. Resultaten visade på statistiskt signifikanta förbättringar för mindfulnessbaserad stressreduktion och kan bli en lovande icke farmakologisk behandling mot hjärntrötthet hos patienter efter stroke och traumatiska hjärnskador.

I studien granskades fyra tidigare gjorda studier med sammanlagt 160 deltagare. Resultaten av studien visade på positiva resultat för mindfulness tvärs över en bredd av psykologiska, fysiologiska och psykosociala parametrar inkluderande ängslan, depression, mental trötthet, blodtryck, uppfattad hälsa och livskvalité. Inga bevis på nackdelar fanns.

I NeuroOptimas program erbjuds dagligen mindfulnessinspirerad, guidad avslappning för deltagare och intresserade anhöriga. Syftet är att erbjuda våra deltagare verktyg som de kan fortsätta att använda även efter avslutat program. Källor: Lawrence M1, Booth J, Mercer S, Crawford E. A systematic review of the benefits of mindfulnessbased interventions following transient ischemic attack and stroke. Int J Stroke. 2013 Aug;8(6):465-74. Johansson B1, Bjuhr H, Rönnbäck L. Mindfulness-based stress reduction (MBSR) improves long-term mental fatigue after stroke or traumatic brain injury. Brain Inj. 2012;26(13-14):1621-8. https://www.1177.se/Skane/Tema/Halsa/ Stress/Mindfulness/ https://www.youtube.com/watch?v=5_ tsQ1xR3xM

Den andra studien publicerades 2013 och visar på fördelar med mindfulness mot den stress som de som har haft en stroke lever under. Att varje Therése Hansson, NeuroOptima dag uppleva skillnaden i förmåga från förr är i sig stressande.


Fysioterapeutstudenter i våra program Ibland har NeuroOptima besök av fysioterapeutstudenter som praktiserar i våra program. Till glädje både för oss och för dem. Under hösten genomförde Anna Nyman och Andrea Lindgren sin praktik i Torre del Mar, som en del av deras sista termin vid Göteborgs universitet. Vår fysioterapeut Gonzalo Uvelius intervjuade dem. Hur upplever ni att det har varit att praktisera hos NeuroOptima?

Andrea – Det har varit roligt och intensivt. Man jobbar väldigt nära deltagare och med ett nytt arbetssätt. Jag har lärt mig nya övningar och hur man stegrar dem och hittar rätt nivå. Man får använda sin kreativitet för att det ska vara roligt för deltagarna och för att samtidigt få ut det man vill av övningen utifrån fysioterapeutiskt perspektiv. Det har kompletterat utbildningen då vi inte får den delen i skolan. I utbildningen har vi fått kunskap om att övningar ska stegras, men inte själva praktiken i hur man ska stegra. Anna – Vanliga övningar som vi i skolan har lärt oss att stegra har kanske inte alltid funkat för deltagaren vi har haft framför oss här, så vi har fått lära oss att tänka utanför standardiserade övningar. Andrea – Ja, verkligen, det finns väldigt många sätt att göra en träning funktionell.

Hur har det varit under övrig tid under praktiktiden? Har ni kunnat utnyttja fritiden här? Anna – Ja, vi har åkt iväg varje helg till olika ställen. Jag tycker det finns ett blandat utbud av saker att göra i närområdet. Vi har varit ute i naturen och vandrat, paddlat kajak och testat SUP (Stand Up Paddling). Dessutom har vi besökt fina städer, såsom till exempel Nerja. Andrea – Ja, jag tycker att vi har fått lite av allt. Vi har varit i Málaga och fått storstadsdelen också. Har ni haft tur med vädret?

Anna och Andrea på en vandring i bergen mellan Frigiliana och Nerja Skulle ni rekommendera det för framtida studenter? Andrea – Ja det skulle vi, absolut. Det har ju varit väldigt annorlunda jämfört med att göra sin praktik på till exempel en vårdcentral. Det som vi har fått här hos NeuroOptima har varit väldigt lärorikt. Men det skulle ha varit bra att veta mer om hur upplägget ser ut och vad som är fokus, innan man kommer ner som student. Andrea – Vi har också fått kastas in i olika oförberedda situationer, vilket kanske har varit lite läskigt för stunden, men väldigt lärorikt.

Anna – Vi har lärt oss mycket av att ha så få deltagare under en längre period. Framför allt i bemötande, i och med att det blir en så pass nära relation, men också i att praktisera ett upplägg med övningar tillsammans med deltagaren.

Andrea – Ja, vi har haft det väldigt bra med varmt Gonzalo – Anna och Andrea, stort tack – ni har väder. Även nu i helgen (den 11 november) var utfört en exemplarisk praktik! det helt okej, men nu känner man att det börjar bli lite svalare kanske. Intervju av Gonzalo Uvelius, NeuroOptima Anna – Det har varit ett bra sätt att förlänga Sammanfattning av Therése Hansson, NeuroOptima sommaren.


Rehabiliteringsprogram våren 2018 Spanien

Sverige

Rehab Stroke och traumatisk hjärnskada Bas 21 dagars program, möjlighet till kortare program, Torre del Mar

Rehab Stroke och traumatisk hjärnskada Bas 6-11 dagars program, Visingsö

3 mars – 24 mars Fullbokat 28 april – 19 maj

30 april – 10 maj, 11 dagars program med logoped

19 maj – 9 juni

1 september – 22 september 6 oktober – 27 oktober

27 oktober – 17 november

Rehab Stroke och traumatisk hjärnskada Fokus Afasi. 14 dagars program, Torre del Mar 14 april – 28 april

22 september – 6 oktober Vi hjälper dig kostnadsfritt att ansöka om ersättning från Försäkringskassan

Med reservation för ändringar. Fler program är under planering. Välkommen att höra av dig till kundservice. Följ aktuella datum på vår webbplats: www.neurooptima.com/se NeuroOptimisten är ett nyhetsblad utgivet av NeuroOptima Forsk Rehab AB. NeuroOptimisten vänder sig till deltagare, anhöriga och andra som är intresserade av stroke- och hjärnskaderehabilitering.

Genom nyhetsbladet vill vi ge information om vad som händer inom vårt område; rehabilitering efter neurologiska skador. NeuroOptimisten ska spegla såväl forskningens framsteg som NeuroOptimas utveckling.

NeuroOptima Forsk Rehab AB Tel. 040-400 950 AB NeuroOptima Forsk Rehab Tel. 040-400 950 kundservice@neurooptima.com kundservice@neurooptima.com www.neurooptima.com/se www.neurooptima.com/se

Neurooptimisten nr 1 2018  

I årets första nummer av NeuroOptimisten skriver vi om hur metoden mindfulness kan vara en tillgång vid bl.a. hjärntrötthet och stress efter...

Neurooptimisten nr 1 2018  

I årets första nummer av NeuroOptimisten skriver vi om hur metoden mindfulness kan vara en tillgång vid bl.a. hjärntrötthet och stress efter...

Advertisement