Page 1

ÅRGÅNG 5, NUMMER 2

NeuroOptimisten

JUNI 2012 TILL DELTAGARE

NeuroOptima Forsk Rehab AB

I detta blad vill vi ge lite mer nyheter och information om vad som händer inom vårt område; rehabilitering efter neurologiska skador. På detta sätt ska NeuroOptimisten spegla såväl forskningens framsteg som vår egen utveckling. Om du inte vill att vi ska sända dig fler nyhetsblad, så ber vi dig meddela oss detta, lättast per telefon till vår kundservice, telefon 040-400 950.

I detta nummer: 

Forskningsartikel från 2011 visar återigen på möjligheterna till förbättringar även lång tid efter en stroke. Här ger vi en kort sammanfattning.



Utvecklingen av nya program på Visingsö fortskrider enligt plan.



En av våra deltagare har fått RÄTT i en dom i Förvaltningsrätten, om hans rätt till ersättning i efterhand för att ha deltagit i ett av våra program.



Läsvärda artiklar att finna på vår uppdaterade hemsida www.neurooptima.com/se



Ny rapport från Hjärt-Lungfonden: Kostnaden för en stroke; 741 000 kronor.



Kommande program i Spanien och HEMMAVID på Visingsö.

RÄTT i Förvaltningsrätten Undertecknad har tidigare, i mars 2010, informerat i NeuroOptimisten om möjligheterna att från Försäkringskassan få ersättning för att delta i våra program. Ansökan kan dock endast, än så länge, göras i efterhand. Rätten till ersättning grundas på regelverket för ersättning i efterhand för vård i annan medlemsstat inom EU. Vi rekommenderar alla våra deltagare, som själva bekostat att delta i ett av våra program, att sända in en ansökan. Vi har följt ett stort antal ärenden, där vi blivit informerade om ansökan, och på bästa sätt försökt ge råd under processen. NeuroOptima Forsk Rehab AB

Många får snabbt och enkelt ett positivt beslut från Försäkringskassan, medan andra får invändningar och också i många fall avslag. Trots kunskap om många ärenden kan vi fortfarande inte själva säkert bedöma vilka som kan få ersättning. Några ärenden har gått till domstol och dom meddelades i april 2012 i det första ärendet. Sökanden deltog i vårt program i Spanien i mars 2008. Han var då 76 år gammal. Försäkringskassan har efter hans ansökan kommit med en rad invändningar, vilka alla efter hand har bemötts sakligt och när Försäkringskassan ändå beslöt att

Tel. 040-400 950

avvisa ansökan så har detta överklagats. Förvaltningsrätten i Stockholm har i sin dom meddelat: ”Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att ersättning beviljas för direkta vårdkostnader som uppkommit i samband med den aktuella behandlingen”. 4 års kamp i ärendet gav resultat! Vi är glada för information om så många ärenden som möjligt och ska hjälpa till så gott vi kan i mån av resurser och kunskap. Hör gärna av dig. Leif Hjerpe VD NeuroOptima

E-post kundservice@neurooptima.se

Hemsida www.neurooptima.com


Sida 2

NEUROOPTIMISTEN

Metaanalys av sjukgymnastisk behandling i sen fas efter stroke Man har länge föreställt sig att effekten av sjukgymnastisk träning är bäst under de första månaderna efter en stroke och att det inte lönar sig att fortsätta med träning därefter. Artikeln av Ferrarro och medarbetare är en sammanställning av 200 randomiserade och kontrollerade kliniska studier från hela världen avseende effekten av sjukgymnastisk träning på rörelseförmåga och ADL (Activities of Daily Living, dvs hur man klarar sig själv i vardagen). Man har tilllämpat stränga kvalitetskriterier och sorterat ut de 15 artiklar som bäst motsvarar dessa kriterier.

Härefter har man med statistiska metoder sammanvägt resultaten i dessa artiklar (meta-analys). Härigenom får man de samlade resultaten från träning av en stor mängd patienter som tränat månader till år efter stroke och därmed en betydligt ökad statistisk säkerhet i utvärderingen. De utvalda studierna tillämpar väsentligen samma tester som görs före och efter träning i NeuroOptimas program t.ex. gångoch balanstester, FIM motor skalan och Barthel Index. Man påvisar med stor statistisk säkerhet (p<0.001) att

effekten av träning även senare efter stroke (minst 6 månader) är mycket god. Det stöder våra egna erfarenheter, efter fler än 200 deltagare i våra program i Spanien, att träning lönar sig oavsett hur länge sedan man fick sin stroke. Orsaken är hjärnans och nervsystemets plasticitet. Bo Johnels Medlem i NeuroOptima’s medicinska råd Publicerad i vår blogg på hemsidan Saxat ur vetenskaplig press: Francesco Ferrarello et al. Efficacy of physiotherapy interventions late after stroke: a meta-analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2011;volym 82: sid. 136-143. Hela artikeln kan nås via en länk i blogginlägget på vår hemsida.

Sand i skorna - från Visingsö playa? Jo, det är sant, men vi tar det från början: Vi, Leif Hjerpe vid ratten och jag, kör genom ett pittoreskt Gränna, viker av till vänster enligt skyltens instruktioner och tar vägfärjan, detta flytande stycke landsväg, till Visingsö som är en liten bit Sverige i landets näst största insjö. Det är en av 2012 års sällsynta högsommardagar i juni och Visingsö öppnar famnen för oss med sin fylliga sommargrönska. Vägen till vårt mål går genom bokskogen och kantas av rödmålade hus med vita knutar, en del med vacker snickarglädje på verandan. Hela ön är 1,4 mil lång och bara 3 km bred på bredaste stället vilket gör att man nästan får en känsla av att vara vid havet för vattnet är nära var man än vistas på ön. En dag som denna är det sagoNeuroOptima Forsk Rehab AB

likt vackert, stora träd med tunga, täta lövverk men också öppna fält med betande hästar som har stranden som granne. Det tar bara några minuter att komma fram till Wisingsö Hotell & Konferens som enligt kartan ligger i Kumlaby, en av 13 (!!)namngivna tätorter på ön. Henric Strandberg, hotellchef, och Susanne Gustafsson, marknadschef, välkomnar oss i den ljusa receptionen där det förutom vänligt bemötande och information även ryms försäljning av godis, dricka och souvenirer i form av t ex lokalt tillverkade smycken. Vårt besök börjar med lunch och på dagens menu står det stekt pannbiff med lök och en fräsch salladsbuffé som bara den ensamt hade kunnat utgöra hela min måltid!

Tel. 040-400 950

Vatten eller mjölk att dricka samt kaffe eller te på maten ingår. Matsalen är ljus och luftig med vita stolar och bord och stora fönster ut mot en gräsmatta med vitt trädgårdsmöblemang under stora gröna träd – hur idylliskt som helst! Jag sitter bara och väntar på att Siri von Essen ska komma vandrandes i lång, vit kjol, stor hatt och ett solparasoll, tätt följd av August Strindberg….men moderna tider

Bodil på Visingsö playa

E-post kundservice@neurooptima.se

Hemsida www.neurooptima.com


Sida 3

ÅRGÅNG 5,

råder här och en ny grillplats med mycket speciell design var nu under uppbyggnad, värd att inte bara ses men också att testas en ljum sommarkväll i augusti! Henric och Susanne visar runt i hotellet och dess omgivningar. Röda boningshus rymmer enkeloch dubbelrum, gott om plats och rejäla badrum med dusch och stödhandtag vid toaletten. Överallt handikapptoaletter, slänter intill trappor och även hiss upp till den stora och fina samlingslokalen Loftet, där vi genast bestämmer att vi ska ha informationskväll på ankomstdagen. Mitt på hotellområdet ligger en byggnad i vackert grånat trä och Susanne berättar att den är byggd av Visingsö-ek och innehåller biblioteket som är öppet dagligen, och att man här bland annat kan läsa dagens tidning. Utbudet av litteratur är rikligt och även film och cd-skivor kan lånas.

Men vad gör vi då här? Jo, vi förbereder Träning Hemmavid för NeuroOptimas deltagare! Och nu har vi valt träningslokaler, kontrollerat gräsmattornas kvalitet, storlek och lämplighet för utomhus träning, vi är mitt i skapandet av ett mobilt rehab med bra träningsredskap för alla och vi är fulla av entusiasm och förhoppningar om att detta ska fungera hur bra som helst!

Men vi kan ju inte komma hem efter en träningsvecka på Visingsö utan kunskap om ön och utan att ha sett både den södra och den norra delen, så vi har bokat en busstur åt oss mitt i veckan. Vår guide heter Inga och är över 90 år – vilken kvinna! Hon kan visa oss runt och berätta om öns storhetstid och betydelse, särskilt under 1100och 1200-talen.

Det fina är att Wisingsö Hotell & Konferens är handikappvänligt och lättillgängligt men också har möjligheter både för vardagsträning som man kan ta med sig hem och intensivträning, allt under uppsikt av NeuroOptimas välutbildade och erfarna personal! Hemmavid-programmet här ska vara så likt en tredjedel av ett Spanienprogram (normalt 3 veckor) som möjligt, kunna vara en uppfriskande repetition för tidigare neurooptimister och ett realistiskt smakprov för nytillkommande medlemmar.

Visst, vi har kaffekorgen med oss och räknar med picknick i det gröna.

Henric Strandberg och Susanne Gustafsson tar emot... NeuroOptima Forsk Rehab AB

Tel. 040-400 950

Innan vi lämnar Visingsö den här dagen åker vi till Erstad, längst i norr. Där finns minsann en strand med finkornig sand som genast letar sig in i skorna och följer med hela vägen hem…Nej, jag badade inte – det lär vara väldigt kallt i vattnet! Tänk att åka till Visingsö för att träna, så exotiskt och speciellt! Vi ses på Visingsö! För NeuroOptima, Bodil Carle Smedley leg sjukgymnast

Leif Hjerpe och Bodil Carle Smedley framför restaurangen.

E-post kundservice@neurooptima.se

Hemsida www.neurooptima.com


Sida 4

Ny rapport från hjärt-lungfonden:

Läsvärda artiklar

Kostnaderna för en stroke: 741 000 kronor.

På vår nya hemsida: www.neurooptima.com/se kan du läsa intressanta artiklar om tidigare deltagare, forskning och träningsmetoder.

Varje år drabbas nästan 22 000 personer av sin första stroke. Det kostar samhället 16,1 miljarder kronor, eller 741 000 kronor per drabbad. Det visar ny rapport från Hjärt-Lungfonden. Så fördelas kostnaderna, enligt rapporten: 

4,2 miljarder kronor (26 procent) utgjordes av kostnader inom sjukvården.



6,4 miljarder kronor (40 procent) utgjordes av kostnader inom kommunal omsorg.



5,5 miljarder kronor (34 procent) utgjordes av produktionsbortfall på grund av förtida död, sjukskrivning samt sjuk– och aktivitetsstöd.

Hämtat från ”Neurologi i Sverige” www.neurologiisverige.se

Aktuella program hösten 2012

Sol Andalusi

Centro Forestal Sueco

WisingsÖ

Program KLIMAT Spanien:

Program HEMMAVID Sverige:



25 september - 16 oktober på Centro Forestal Sueco, Marbella. Kan finnas enstaka plats kvar



27 augusti - 1 september på Visingsö. FULLBOKAT



10 september - 15 september på Visingsö



20 oktober - 10 november på Sol Andalusi, Malaga.



10 november - 1 december på Centro Forestal Sueco, Marbella.

Tiderna för höstens program är preliminära och kan komma att ändras någon dag tidigare eller senare beroende på bl a flygtillgängligheten.

NeuroOptima Forsk Rehab AB Ett medicinskt kunskapsföretag Sjödalavägen 22 som arrangerar unika 233 35 Svedala rehabiliteringsprogram för dig med Besöksadress: neurologisk skada eller sjukdom. Gyllerogatan 1, Svedala NeuroOptima Forsk Rehab AB

Tel. 040-400 950

Telefon: 040-400 950 E-post: kundservice@neurooptima.se Hemsida: www.neurooptima.com

E-post kundservice@neurooptima.se

Hemsida www.neurooptima.com

NeuroOptimisten Juni 2012  

Detta nummer av NeuroOptimisten innehåller bl a ett sammandrag av en intressant forskningsartikel som visar att rehabilitering även lång tid...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you