__MAIN_TEXT__

Page 1

H.Ş. 27y Kadın sağ elli ev hanımı


Şikayet-hikaye • 5.2.15 tarihinde bulantı, kusma, baş ağrısı ve sol tarafında güçsüzlük şikayeti ile AEA hastanesi acil servise başvurdu.


Özgeçmiş • Hasta infertilite nedeniyle takip edilen hastaya ocak 2015 te dış merkezde over stimülasyonu sonrası OPU+laporoskopik sol tubal okluzyon cerrahisi+histeroskopik septum cerrahisi yapı lmış.


Nörolojik Muayene • • • • • • • •

Genel durum iyi, Bilinç açık,oryante-koopere Pupiller izokorik IR+/+ Sol homonim hemianopsi, Bilateral sola bakış kısıtlılığı, Sol üst:1/5 alt:3/5 motor kas gücündeydi DTR bilateral normoaktif Plantar yanıt solda lakayt


Lab • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ferritin 22 ng/ml 11,0 - 306,8 Folik Asit 11,17 ng/ml 3,1 - 20 Serbest T3 [L] 1,86 pg/mL 2,5 - 3,9 Serbest T4 0,62 ng/dl 0,61 - 1,12 TSH 1,94 ulU/ml 0,36 - 5,8 Vitamin B12 [L] 79 pg/mL 126 – 505 Glukoz [H] 119 mg/dL 74 - 106 BUN 14 mg/dL 8 - 20 Kreatinin 0,74 mg/dL 0,66 - 1,09 Sodyum [L] 135 mmol/L 136 - 146 Potasyum 4,3 mmol/L 3,50 - 5,1 Kalsiyum [L] 7,8 mg/dL 8,8 - 10,6 Klorür 107 mmol/L 101 - 109 Magnezyum 1,8 mg/dL 1,8 - 2,6 Fosfor 3,4 mg/dL 2,5 - 4,5 Total Protein [L] 4,5 g/dL 6,6 - 8,3 Albumin [L] 2,1 g/dL 3,5 - 5,2


• • • • • • • • • • • • •

Trigliserid [H] 169 mg/dL 0 - 150 Kolesterol 154 mg/dL < 200 HDL Kolesterol [L] 25 mg/dL 40 - 60 LDL Kolesterol 95 mg/dL VLDL Kolesterol 34 mg/dL NON HDL KOLESTEROL 129 0 - 190 AST-(SGOT) 13 U/L < 50 ALT-(SGPT) 10 U/L < 50 GGT 8 U/L < 38 LDH 156 U/L < 248 CK-MB 5,7 U/L < 24,0


• • • • • • • • • • • • •

Alkalen Fosfataz 38 U/L 30 - 120 Amilaz 63 U/L 22 - 80 Lipaz 4 U/L < 67 Total Bilirubin 0,7 mg/dL 0,3 - 1,2 Direkt Bilirubin 0,11 mg/dL < 0,2 İndirekt Bilirubin 0,59 mg/dL Ürik Asit 5,0 mg/dL 3,5 - 7,2 Demir 71 ug/dL 70,0 - 180,0 UIBC [L] 137 ug/dL 155 - 300 Total Demir Bağlama Kapasitesi [L] 208 ug/dL 250 - 450 Hb-A1c 5,6 % 4,0 - 6,0


• EKG:SR • PA AC: • EKO


• BBT sinde sağ MCA sulama alanında geniş hipodens alanı olan hastaya 300mg ASA ve 2*0.4 DMAH tedavisi uygulandı. • Genç stroke ve vaskülit markerları istendi. • MR Anjiografi çekilmesi planlandı.


• Yatışının 2.günü uykuya meyilinin artması ve anizokorisinin gelişmesi nedeniyle çekilen kontrol BBT de :


• Sağ MCA sulama alanında geniş hipodansite, sağ lateral ventrikül ant hornunda bası, 2 cm sola shift olması nedeniyle beyin cerrahisi tarafından konsulte edildi ve dekompresyon cerrahisi uygulandı.


• dekompresyon sonrası pupilleri izokorik,IR+/ +,bilinç kapalıydı. • 100cc mannitol tedavisi uygulandı. • Cerrahi sonrası 24 saat sonra anizokorisi gelişen hastaya çekilen kontrol BBT:


• Hasta tekrar operasyona alındı. • Beyin cerrahisi tarafından dren kontrol edildi ve cilt altı hematom boşaltıldı.


• Hastada oligüri saptanması üzerine nefrolojiye konsulte edildi, • CVP takibine göre maisi artırıldı. • Batında distansiyonu da olan hastaya kadın doğum tarafından yapılan batın USG de(8.2.15) sağ over:11*10cm sol over:6*5 cm ve batında en derin cepte 14cm serbest sıvıya rastlandı, • Hastaya OHSS ön tanısı ile ;Dostinex 0.5mg (kabergolin) 1*1 ve albumin 1*200cc tedavi başlandı. • OHSS ye bağlı plevral ve perikardial effüzyon açısından toraks USG ve EKO çekildi, patolojik bulguya rastlanmadı


• Kadın doğum tarafından günlük USG yapılan hastanın sağ over 13*10 cm,sol over4.7*6.3cm ve batında en derin cepte 8cm serbest sıvı saptandı. • Batın içi serbest sıvı olması nedeniyle genel cerrahiye danışıldı. • Serbest sıvı için batın BT ve SMA oklüzyonu için mezenter arter BT anjiografi çekildi:batında serbest sıvı dışında normal olarak değerlendirildi.


• Hastaya genel cerrahi tarafından parasentez yapıldı,1800cc sıvı (transüda) boşaltıldı. • • • • • • • • • • • • •

Glukoz (Periton) 87,00 mg/dL Kreatinin (Periton) 1,0 mg/dL Albumin (Periton) 2,10 g/dL LDH (Periton) 146 mg/dL Kolesterol (Periton) 24 mg/dL Amilaz (Periton) 38,18 U/L Trigliserid (Periton) 16 mg/dL Total Bilirubin(Periton)2,5 mg/dL Mikro Total Protein(Periton)638 mg/dL WBC (Per) 0,5 10^3/mm^3 RBC (Per) 0,0 10^6/mm^3 Plevral mayi kx:negatif ARB aranması:negatif


• Hastanın yatışının 4.günü kontrol batın USG en derin yerinde 6cm serbest sıvı saptandı,kadın doğum takiplerinde dostinex ve albumin replasman tedavisi stoplandı. • Son yapılan batın USG da batında sıvama tarzında sıvı saptandı.


Genç stroke ety? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ANA (İFA) NEGATIF AMA M2 Separately NEGATIF Ribosomal P-Proteins NEGATIF Histones NEGATIF Nucleosomes NEGATIF ds DNA NEGATIF PCNA NEGATIF Centromere protein B NEGATIF Jo-1 NEGATIF PM-Scl NEGATIF Scl-70 NEGATIF SS-B NEGATIF Ro-52 NEGATIF SS-A NEGATIF Sm NEGATIF nRNP/ Sm NEGATIF Ku NEGATIF Mi-2 NEGATIF Protein C 82 % 70 -140 Protein S 94 % 55 -160 Anti Thrombin 3 Aktivitesi75 % 75 -125 Lupus antikoagülan 44,3 sn. 31 -42 Homosistein 9,16 umoL/L 0 -12 (dış merkezde;14) Hastaya Folik asit ve B12 vit replasmanı uygulandı.


SON NM


OHSS

Profile for Klinik Norofizyoloji EEG EMG Dernegi Antalya

Ohss  

Ohss  

Advertisement