__MAIN_TEXT__

Page 1

34 Y E ,SAĞ ELLİ EVLİ ,5 ÇOCUKLU,ÇOBAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ A.B.D.


ŞİK: • DENGESİZLİK,VÜCUTTA TİTREME,HAREKETLERDE YAVAŞLAMA


HİKAYESİ: •

BEBEKLİĞİNDEN BERİ AKRANLARINA KIYASLA MENTAL AÇIDAN ZAYIF OLDUĞU BELİRTİLEN HASTANIN 4-5 YIL ÖNCESINDE SOL ELINDE TITREME ŞİKAYETİ BAŞLAMIŞ VE GİTTİKÇE ARTIŞ GÖSTERMİŞ. YAVAŞ YAVAŞ YAKINLARINA BAGIMLI HALE GELMİŞ. BANYOSUNU YAKINLARI YAPTIRIYORMUŞ. KONUŞMASI YAVAŞLAMIŞ. DURGUNLAŞMIŞ. DÜŞME YOK

HARKETLERDE YAVASLAMASI VARMIŞ. BAZEN SAÇMA KONUŞMALARI OLUYORMUŞ. AYAKTAYKEN TİTREMELERI OLUYORMUŞ. BIR YERE DAYANMASI GEREKIYORMUŞ.DESTEKSİZ YÜRÜYEMİYORMUŞ

HASTANIN AYNI ZAMANDA UNUTKANLIĞI VARMIŞ.İŞLEVSELLİKTE BELİRGİN KÖTÜLEŞME TARİF EDİYORLAR.DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ, DKB TARİFLENMİYOR

İDRAR INKONTINASI ,NÖBET AKTIVITESI TARİFLEMİYORLAR


ÖZGEÇMİŞ -ÖZ. YOK

SOYGEÇMİŞ -ANNE BABA UZAKTAN AKRABA, 6 KARDEŞ KIZ KARDEŞ 27 YAŞINDA, 6-7 YIL ÖNCE EPİLEPSİ TANISI ALMIŞ KLİNİK BENZERLİĞİ YAKINLARINA SORULDU KIZ KARDEŞ DE MENTAL AÇIDAN ZAYIF DESTEKLE GÜNLÜK AKTİVİTELERİ YAPABİLİYOR AYRICA NÖBETLERİ VAR SANDALYEYE BAĞIMLI İMİŞ.

DİĞER KARDEŞLER SAGLIKLI


GELİŞ NM : •

BİLİNÇ AÇIK MUAYENE SIRASINDA HASTA ILE YAKINLARI ARACILIĞYLA ILETIŞME GEÇİLDİ. KUTRÇEYE ÇEVIRDILER. İSİMLENDİRME ,TEKRARLAMA NORMAL

ÇOCUKLARININ İSMİNİ SAYARKEN BİRİNİ UNUTTU ,KİŞİ ORYANTASYONU TAM,YER ORYANTASYONU VAR

DİZARTIK KONUŞMA +

VERTIKAL BAKIŞ KISITLILIĞI MINIMAL

MOTOR MUAYENE DE BELİRGİN LATERALİZAN DEFİSİT YOK

DTR ALT KESTREMITEDE CANLI

BABINSKI -/-

YUZEYEL VE SEREBALAR TESTLERE KOOPERE OLAMADI

HİPOTONİ+

DESTEKSİZ YÜRÜYEMİYOR,ORTOSTATİK TREMOR+


• HASTAYA LP YAPILDI. • ENFEKSİYOZ MARKERLAR GÖNDERİLDİ. SİTOLOJİ GÖNDERİLDİ.


• BOS SİTOLOJİ: BOS'tan hazırlanan 1 adet sitospin preparatın incelenmesinde az sayıda matür lenfosit ve nötrofil lökosit izlendi.


KRANİAL MRG


• Hastaya EMG yapıldı


• Hastaya VEP ve BAEP yapıldı


• Hastaya SEP yapıldı


• HASTAYA EEG ÇEKİLDİ - HER İKİ HEMİSFERDE FARKLI ZAMANLARDA BAĞIMSIZ ODAKLAR HALİNDE PARYETOOCCİPİTAL DİKEN DALGA DEŞARJLARI İZLENDİ


• BOSTAN KIZAMIK IGG IGM GÖNDERİLDİ. • BOSTAN GÖNDERİLEN DİĞER ENFEKSİYÖZ MARKERLAR NEGATİF OLARAK SONUÇLANDI • HASTANIN MYOKLONİLERİ OLMASI SEBEBİYLE PROGRESİF MYOKLONİK EPİLEPSİ ÖN TANISIYLA HASTAYA NOOTROPİL, RİVOTRİL VE EXCEGRAN BAŞLANDI . • DAHA ÖNCE TREMOR NEDENİYLE YÜRÜYEMEYEN HASTA MEDİKASYON SONRASI DESTEKSİZ YÜRÜYEBİLDİ.


• HASTAYA PET ÇEKİLDİ -Serebrumda frontal bölgede posteriorda ve bilateral temporal bölgede anteriorda yaygın hipometabolizma izlenmiştir.


• HASTAYA LAFORA BODY DİSEASE ÖN TANISIYLA KOLTUK ALTI TER BEZİ BİYOPSİSİ YAPILDI


ŞU ANKİ NM: • DESTEKSİZ YÜRÜYEBİLİYOR • DİSMETRİ YOK,DİADOKİNEZİYE KOOPERE DEĞİL.


• TEŞEKKÜRLER

Profile for Klinik Norofizyoloji EEG EMG Dernegi Antalya

Ali tunç ppt  

Ali tunç ppt  

Advertisement