Page 1

Korkut Yaltkaya VII. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu

Metabolik Hastalıklar ve Aksonal Uyarılabilirlik Hilmi Uysal Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı


Metabolik Hastalıklar Diabetes Mellitus, Diabetik ketoasidoz, Hiperglisemi, Hipoglisemi Kronik Böbrek Yetmezliği ve Son Dönem Kronik Böbrek Hastalığı Kronik Karaciğer Yetmezliği ve Siroz Akut veya Kronik Elektrolit bozuklukları Hiponatremi, Hipernatremi, Hipopotasemi, Hiperpotasemi, Hipokalsemi, Hiperkalsemi Metabolik ve respiratuvar alkaloz ve asidoz (pH değişiklikleri) Akut ve kronik İskemi ve Reperfüzyon


H o+

Nao + Ko+

Ca o2+


Nai +

K i+

H i+

ATP

H o+

Nao + Ko+

Ca o2+

Cai 2+


Nai +

K i+

Nao +

H i+

ATP

Ko

+

Ho + Cao 2+

Cai 2+


K+ o

Depolarizasyon


K+ o

Hiperpolarizasyon


Olgu

Toplam 9 olgu


Teşekkürler

Aksonal Uyarılabilirlik ve metabolik hastaliklar_Hilmi Uysal  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you