Page 1

Instrukcja obsługi Sterownik nawanialni

OSG 2000

Wydanie: 1/2006pl ... Wszystko z jednej ręki

Zastrzega się możliwość zmian GAZOMET Sp. z o.o. 63-900 Rawicz, ul. Sarnowska 2; tel.++48 65 5462401 fax ++48 65 5462408 www.gazomet.pl e-mail: marketing@gazomet.pl


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000

Spis treści Strona 1.

Wprowadzenie ............................................................... 3

2.

Wersje wykonania ......................................................... 3

3.

Przegląd funkcji ............................................................

4.

Obsługa ogólna ............................................................. 5

5.

Obsługa sterownika .................... ................................. 7

5.1

Wskazania wszystkich parametrów sterowania i pracy ..

7

5.2

Programowanie sterownika ................... ........................

9

5.3

Konfiguracja wejść i wyjść .............................................. 11

5.4

Zarządzanie meldunkami pracy i zakłóceń ..................... 13

5.5

Liczniki impulsów ............................................................ 14

5.6

Przeliczanie stężenia i poziomu nawaniacza .................. 15

5.7

Wstępny wybór impulsu wewnętrznego........................... 17

5.8

Podsumowanie meldunków ........................................... 17

5.9

Wersja oprogramowania ................................................ 17

5.10

Przeliczanie nastawy pompy .......................................... 18

6.

Meldunki o pracy i zakłóceniach ................................. 19

7.

Dane techniczne ........................................................... 20

8.

Podłączenia modułu LBG-01 (Standard) .................... 22

9.

Podłączenia dodatkowe (Opcja)................................... 23

4

Przegląd programu – funkcje standardowe ............... 24 Przegląd programu funkcje dodatkowe (Opcja) ........ 25 Notatki ……………………………………………………… 27

Strona/Stron 2 / 28

GAZOMET Sp. z o.o.


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000

OSG 2000 1. Wprowadzenie. Sterownik OSG 2000 służy do regulacji ilości środka nawaniającego i pracuje w połączeniu z urządzeniem nawaniającym. Bazuje on na programowalnym urządzeniu sterującym oraz odpowiednim oprogramowaniu. Obsługa panelu operatorskiego z wbudowanym wyświetlaczem nie nastręcza trudności nawet bez wnikliwego przestudiowania podręcznika obsługi. Urządzenie zbudowane jest modułowo, co pozwala na dostosowanie do poszczególnych instalacji nawaniających. Zastosowanie programowalnego, wyposażonego w pamięć, urządzenia sterującego gwarantuje wysoki stopień niezawodności i wszechstronności funkcjonowania.

2. Wersje wykonania. Urządzenie OSG 2000 jest dostarczane standardowo w trzech wariantach obudowy. 2.1 Wersja naścienna - W Obudowa z drzwiczkami z blachy stalowej (RAL 7035) z listwami bocznymi i uchwytami mocującymi ściennymi. Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 430 x 235 x 180 mm Przepusty kablowe: M 20 dla nie EX i M16 oraz M20 dla przewodów Ex Zasilanie: 230VAC/50 Hz 2.2 Wersja 19” - E 19” płyta ze zintegrowanym panelem operatorskim. Element sterujący zamontowany jest z tyłu, przez co daje nam zwartość konstrukcji. Podłączenie realizowane jest przy pomocy odpowiednich wtyczek na tylnej ściance przyrządu. Wymiary: Zasilanie:

3 HE x 84 TE (1 HE = 44,45 mm; 1 TE = 5,0 mm ); głęb. 150 mm 230VAC/50 Hz

2.3 Wersja zdecentralizowana - M 19” płyta ze zintegrowanym panelem operatorskim. Jednostka sterująca zamontowana jest w innym miejscu (np. płyta montażowa w szafie sterowniczej) i połączona z panelem poprzez tzw. magistralę lub przewód sterujący. Wymiary:

Zasilanie:

Strona/Stron 3 / 28

panel operatorski i sterownik: 3 HE x 84 TE (1HE = 44,45 mm; 1TE = 5,08 mm); głęb. 45 mm (szer. x wys. x głęb.): 430 x 130 x 130 mm 230VAC/50 Hz

GAZOMET Sp. z o.o.


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000

3. Przegląd funkcji. System wyposażony jest w 3 wersje oprogramowania (P 1, P 2, P 3.2) umożliwiające realizację różnych funkcji. Funkcje Przetwarzanie impulsów wejściowych E1 i E2 dla określenia odpowiedniej max. dozwolonej częstotliwości pompy . Rozwiązanie to daje gwarancję, że przy seriach szybkich impulsów wejściowych zostanie zrealizowane odpowiednie dawkowanie przez pompę. Przetwarzanie imp. wejściowych «E1 + E2» lub «E1 – E2». Impuls wejściowy E1 i E2 jako sygnał impulsowy. Impuls wejściowy E1 i E2 jako sygnał prądowy 0/4...20mA. Wyłączenie porównywania impulsów pomiędzy pompą dozującą i czujnikiem przepływu dla nadzoru pompy dozującej. Dowolne przyporządkowanie wejść Exi 1 - 4 w module SM 321, wolnych wejść EX 5 – 7 na listwie J2 i wyjść przekaźnikowych 1-5 na listwie J1. Ręczne sterowanie wewnętrznym nadajnikiem impulsów lub przyciskiem ręcznym w pomieszczeniu nawanialni. Wewnętrzny nadajnik impulsów ze wstępnym wyborem i czasem trwania impulsu. Ręczne nastawianie długości impulsu i przerwy dla max. wartości granicznych zainstalowanej pompy. Licznik dla nadzorowania impulsów objętości wejściowej E1 i E2, pompy dozującej, czujnika przepływu i porównywania impulsów pomiędzy pompą dozującą i czujnikiem przepływu. Regulowanie pracą zaworu magnetycznego i przewodu wtryskowego. Zawór magnetyczny jest zamknięty podczas przerwy >15s i przy następnym impulsie otwiera się (przy małych przepływach). Przeliczanie nastaw pompy. Przeliczenie i wyświetlanie stężenia nawaniacza oraz poziomu w powiązaniu z ciągłym pomiarem sondą poziomu (Przeliczanie zużycia nawaniacza). Sygnał prądowy 0/4...20 mA w sterowniku dla celów zdalnego przekazywania informacji. Przeliczenie stężenia on-line za pomocą ODM. Sygnał 0/4..20mA Licznik zużycia nawaniacza Włączanie i wyłączanie pompy dozującej poprzez sterownik. Wybór formatu przekazywania informacji dla pojedynczego meldunku o pracy i zakłóceniach «meldunek zbiorczy», «meldunek pojedynczy»«zbiorczy + pojedynczy» lub« tylko miejscowo» (wstępny wybór meldunków o pracy i zakłóceniach). Wyłączenie nadzorowania impulsów wejściowych E1 i E2. Jeśli przez 60 min. nie ma przepływu wewnątrz rurociągu nastąpi uaktywnienie alarmu. Automatyczne sterowanie urządzeniami wentylacyjnymi przy GOE 2000 podczas pracy z Mercaptan. Sterowanie zaworem magnetycznym na przewodzie pomiędzy zbiornikiem podstawowym i zapasowym przy GOE 2000. Sygnały pochodzą od wyłącznika krańcowego w zbiorniku rezerwowym.

Strona/Stron 4 / 28

GAZOMET Sp. z o.o.

P1

P2

P3.2 P 4.2


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000

4. Obsługa ogólna. Obsługi sterownika OSG 2000 dokonujemy przy pomocy klawiatury. Składa się ona z klawiatury systemowej i bloku cyfr. Budowa przedstawiona jest na rys. 4.1. Poniżej wyjaśnione są funkcje poszczególnych przycisków. Przyciski cyfrowe 1 –5 oraz przycisk systemowy +/- mają podwójne funkcje. Rys. 4.1

, +/-

Przyciski cyfrowe i funkcyjne

0

F1

F2

F3

F5

1

2

3

5

6

7

8

do

9

9

0

SHIFT

Przyciski systemowe

ESC

ENTER

Przyciski cyfrowe Wprowadzanie znaków numerycznych (0 - 9)

F1

1

do

F5

5

SHIFT

Przyciski funkcyjne (F1 do F5) Przyciski cyfrowe 1 do 5 mają podwójną funkcję, mogą być używane jako cyfrowe lub z jednoczesnym przyciśnięciem SHIFT jako funkcyjne. Przycisk SHIFT Przełączanie na wtórną funkcję przycisków podwójnych. SHIFT naciskany jest równocześnie z odp. przyciskiem. Przecinek: Funkcje systemu:

, +/-

SHIFT

+

SHIFT

+

, +/F1

1

Przycisk zmiany znaku. Zmiana znaku „+” na „-” i odwrotnie. Funkcja druga: (przy wciśniętym SHIFT) – wczytanie przecinka.

Strona/Stron 5 / 28

GAZOMET Sp. z o.o.


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000 ESC ENTER

Przycisk ENTER Potwierdzenie i zakończenie wprowadzania informacji. Zmiana poziomów ze wskazania na obsługę. Przycisk ESC

ESC

♦ cofający np. wczytanie pola, o ile nie zostało potwierdzone przez ENTER. ♦ rozdzielający podczas przeglądania. ♦ cofanie podczas przeglądania meldunków zakłóceń: Przerwanie przeglądania meldunków zakłóceń, by wskazanie cofnąć do aktualnie wyst. zakłócenia. ♦ przerwanie meldunku systemu. Przyciski kursorów Przyciski umożliwiające poruszanie się po menu oraz przesuwanie kursora w lewo, prawo góra i dół.

Passwort .... 0

Strona/Stron 6 / 28

Hasło Niektóre funkcje obsługowe oraz zmiana poziomów wymagają wprowadzenia hasła. Standardowym hasłem jest 9999, inne hasła muszą być podane w zamówieniu.

GAZOMET Sp. z o.o.


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000

5.

Obsługa sterownika. Legenda:

Wprowadzenie danych i zatwierdzenie Wybór danych i potwierdzenie

ESC ENTER

Szczegóły 5.1 do 5.10

ESC ENTER

Widoczne tylko w odpowiedniej wersji programu.

5.1 Wskazania wszystkich parametrów sterowania i pracy. (nie wymaga hasła) Przegląd ustawień sterownika (F1) SHIFT

+

F1

1

Nadajnik impulsów zewnętrzny

Rodzaj pracy automatyczna

Impulsy z nadajnika zewnętrznego lub wewnętrznego.

Sterowanie nawanialnią ręczne lub automatycznie

Przetwarzanie imp. wejść. Dodawanie «E1 + E2» lub odejmowanie «E1 – E2» przy dwóch imp. wejściowych. E1+E2

Impuls wejściowy E1 1.5 Nm³/Imp.

Wartość impulsu z przelicznika lub z gazomierza «E1»

Impuls wejściowy E2 1.5 Nm³/Imp.

Wartość impulsu z przelicznika lub z gazomierza «E2»

Zakres imp. pompy 3.4 Nm³/Imp.

Wartość impulsu pompy nawaniającej.

Wybrana długość imp. 0.35 s

Wybrana długość impulsu pompy nawaniającej.

Wybrana dł. imp. pauzy 0.15 s

Wybrana długości pauzy impulsu pompy nawaniającej.

Strona/Stron 7 / 28

GAZOMET Sp. z o.o.


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000 Wartość imp. wewn. 20 Imp./min

Wartość impulsu wewnętrznego z wew. nadajnika impulsów.

Porównanie impulsów włącz

Porównywania impulsów czujnika przepływu i suwów pompy nawaniającej włączone/wyłączone.

pompa : czujnk przepł.:

500 499

Przeliczanie stężenia wyłączone

Wymagane stężenie. nawaniacza 15.5 mg/Nm³ Wyliczone stężenie 15.5 mg/Nm³

Alarm - stężenie 13 mg/Nm³

Liczniki; porównywanie suwów pompy i czujnika przepływu

Przeliczanie stężenia nawaniacza: włączone/wyłączone.

Nastawa żądanego stężenia nawaniacza.

Istniejąca wartość stężenia.

Alarm przy przekroczeniu min. stężenia nawaniacza.

Alarm poziom zbiornika min: 20 Liter

Alarm przy przekroczeniu min. wartości nawaniacza w zbiorniku.

Alarm poziom zbiornika max: 200 Liter

Alarm przy przekroczeniu max. wartości nawaniacza w zbiorniku.

Strona/Stron 8 / 28

GAZOMET Sp. z o.o.


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000

5.2 Programowanie sterownika. (wymagane jest hasło, standardowo 9999 ) Otworzyć menu i dokonać wyboru z

Wprowadzanie do sterownika (F2) SHIFT

+

SHIFT

F2

Nadajnik impulsów zewn.

Tryb pracy automatyczny

Przetw. imp. wejściow. E1 + E2

Pompa włącz

Nadzór imp. wejściow. wyłączony

Wartość impulsu E1 1.50 Nm³/Imp.

Strona/Stron 9 / 28

lub

SHIFT

Każdy wybór potwierdzić

2

Przeliczanie (F5) nastawy pompy

+

+

ESC ENTER

Wejść w program «Przeliczanie nastaw pompy» F5 z SHIFT +

5

«wewn» ⇒ Impulsy pochodzą z wew. źródła impulsów «zewn» ⇒ Impulsy pochodzą z zewnętrznego źródła imp (przelicznika, gazomierza turbinowego etc.) ⇒ Impuls pochodzi od przycisku ręcznego w pomieszczeniu nawanialni. «Automatyczny» ⇒ Impuls pochodzi od zew. lub wewnętrznego źródła impulsów. «E1 + E2» ⇒ Przy połączeniu dwóch ciągów z jednym punktem nawaniania i z jednym impulsem wejściowym. «E1 – E2» ⇒ przy podziale ciągu głównego o łącznej wartości (E1) na rurociąg nadrzędny i podrzędny o wartości (E2) z dwoma punktami wtrysku. «Ręczny»

«Włącz» ⇒ pompa jest włączona «Wyłącz»⇒ pompa jest wyłączona, np. przy naprawach

«Włącz» ⇒ aktywna jest funkcja nadzorująca impulsy, jeśli przez 60 min. nie pojawi się impuls wejściowy, następuje komunikat o zakłóceniach. «Wyłącz» ⇒ funkcja nie jest aktywna. Wybierz wył. gdy system reg. lub system pom. nie działa. Wartość impulsu wejściowego «E1» musi być podana w Nm³/Impuls.Kiedy impuls pochodzi od urządzeń pomiarowych i jego wartość jest podana w roboczych m³/Impuls musi zostać zamieniony na Nm³/Impuls. ( do 25 bar wystarczy pomnożyć przez wartość ciśnienia absolutnego, powyżej 25 bar należy pomnożyć przez współczynnik przeliczający.)

GAZOMET Sp. z o.o.


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000 Wartość impulsu E2 1.50 Nm³/Imp.

Wartość impulsu wejściowego «E2» musi być podana w Nm³/Impuls.Kiedy impuls pochodzi od urządzeń pomiarowych i jego wartość jest podana w roboczych m³/Impuls musi zostać zamieniony na Nm³/Impuls.

Zakres imp. pompy 1.53 do 6.15

Wyświetlenie dopuszczalnego zakresu wartości Nm3/Impuls dla pompy dozującej; wartości domyślne wyliczane przez «Przeliczanie nastawy pompy».

Wartość imp. pom. 3.40 Nm³/Imp.

Wprowadzenie wybranej wartości impulsu pompy .

Porównanie impulsów włączone

Typ pompy MH-6-47

«Włącz» ⇒ aktywna jest funkcja porównywania imp. pomiędzy pompą a czujnikiem przepływu. Przy różnicy > 1% (5 suwów) następuje informacja o zakłóceniach. «Wyłącz» ⇒ nie jest aktywna funkcja porównywania impulsów. Wyboru takiego dokonujemy, gdy instalacja nie posiada czujnika przepływu bądź jest uszkodzony.

Wyświetlenie pompy dozującej wybranej w programie «Przeliczanie nastawy pompy».

Zadana długość imp. 0.35 s

Wartość minimalnego impulsu podawana jest przez program «Przeliczanie nastawy pompy» zależnie od wybranej pompy.

Wybrana długość imp. 0.35 s

Wprowadzamy długość impulsu pompy. Jeśli wprowadzona wartość impulsu będzie zbyt mała, pompa nie osiągnie max. wartości tłoczenia. Domyślna wartość może być zwiększona.

Zadana dł. imp. pauzy 0.15 s

Wartość minimalnego impulsu pauzy podawana jest przez program «Przeliczanie nastawa pompy» zależnie od wybranej pompy. Wartość tą można zmieniać w górę.

Wybrana dł. imp pauzy 0.15 s

Wprowadzamy długość impulsu pauzy pompy. Jeśli wprowadzona wartość impulsu pauzy będzie zbyt mała, pompa nie osiągnie max. wartości tłoczenia.

Strona/Stron 10 / 28

GAZOMET Sp. z o.o.


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000

Reset sterownika SHIFT + F5

Serwis ustawienia SHIFT + F5

Polecenie

SHIFT

+

F5

5

, niezbędne tylko przy zakłóceniach.

Nastawy systemu tylko przez personel serwisowy, wymagane hasło.

5.3 Konfiguracja wejść i wyjść. (wymagane hasło, standardowo 9999) Konfiguracja wejść/wyjść (F2) SHIFT

+

F2

2

Otworzyć menu i dokonać wyboru z SHIFT

+

lub

SHIFT

Każdy wybór potwierdzić

+

ESC ENTER

Exi - Wejścia Exi-Wejście 1 Przycisk ręczny

Exi-Wejście 2 Czujnik przepływu

Exi-Wejście 3 Wyłącznik poziom max

Exi-Wejście 4 Nie przepisane

Strona/Stron 11 / 28

Exi –Wejścia 1 do 4 (Grupa SM 321-NAMUR) Wybór kolejności zajmowania pól. Producent dostarcza je jako «Nie przypisane» Wszystkie nie podłączone wejścia muszą być wybrane jako, «Nie przypisane». «Przycisk ręczny» ⇒ dla obwodu Ex i «ODM min» «ODM max» «Nie przypisane» «Wyłącznik poziom. max» «Impuls wejściowy 2» «Impuls wejściowy 1» «Przełącznik tryb R/A » ⇒ dla obwodu Ex i «Czujnik przepływu» «Wyłącznik poziom min.»

GAZOMET Sp. z o.o.


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000

NON – Ex wejścia NON-Ex-Wejście 5 Nie przypisane

NON-Ex-Wejście 6 Przycisk ręczny

NON-Ex-Wejście 7 Nie przypisane

NON – Ex wejścia 5 do 7 (Grupa LBG 01-Listwa J2) Wybór kolejności zajmowania okien, które dostarczane są jako «Nie zajęte!» Wszystkie nie podłączone wejścia muszą być wybrane jako, «Nie przypisane». «Przycisk ręczny» ⇒ Ex d «Pompa próżniowa Max 2» «Pompa próżniowa Max 1» «Nie przypisane» «Wyłącznik poziom. max» «Czujnik przepływu» «Wyłącznik poziom. min»

Wyjścia przekaźnikowe Wyjście przekaznikowe1 Alarm zbiorczy

Wyjście przekaźnikowe 2 Błąd por. impulsów

Wyjście przekaźnikowe 3 Zawór magnetyczny

Wyjście przekaźnikowe 4 Nie przypisany

Wyjście przekaźnikowe 5 Nie przypisany

Strona/Stron 12 / 28

Wyjścia przekaźnikowe 1 do 5 (Grupa LBG 01-Listwa J1) Wybór kolejności zajmowania okien, które dostarczane są jako «Nie zajęte!» Wszystkie nie podłączone wyjścia muszą być wybrane jako, «Nie przypisane». «Zanik zasilania» «Błąd porównywania imp.» «Zakłócenia sterownika» «Alarm zbiorczy» «Zawór magnetyczny» «Impuls wejściowy 1» «Impuls wejściowy 2» «Zawór elektrom. ODM» «Nie przypisane» «Zakłócenie impulsów wejściowych» «Poziom zbiornika max» ⇒ Poziom w zbiorniku nawaniacza «Poziom zbiornika min» ⇒ Poziom w zbiorniku nawaniacza «Stężenie min» ⇒ Stężenie środka nawaniającego -MIN «Koniec zakresu pomiarowego» «Wymiana zbiornika» «Wyłącznik poziom. max» «Wyłącznik poziom. min»

GAZOMET Sp. z o.o.


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000 5.4 Zarządzanie meldunkami związanymi z funkcjonowaniem i zakłóceniami. (Opcja) (Wymagane hasło, standardowo 9999) Zarządzanie (F2) meldunkami SHIFT

+

F2

2

Zakłócenia sterownika Alarm zbiorczy

Błąd por. impulsów. Alarm pojedynczy

Otworzyć menu i dokonać wyboru z SHIFT

+

+

ESC ENTER

Wybrać rodzaj alarmu. Wszystkie meldunki o zakłóceniach i alarmy są ustawione fabrycznie na «Alarm zbiorczy». «Alarm zbiorczy» «Alarm pojedynczy» «Alarm zbiorczy/pojedynczy» «Tylko wskaz. miejscowe»

Wył poziom min Tylko wsk. miejscowe. Wył poziom max Tylko wsk. miejscowe. Wymiana zbiornika Alarm zbiorczy Koniec zakresu pomiar Alarm zbiorczy

Poziom max zbiornika Alarm zbiorczy

Zew przeł R/A aktyw Alarm zbiorczy

Awaria sondy pomiar Alarm zbiorczy

Poziom min zbiornika Alarm zbiorczy

Zakłócenie imp. wejści Alarm zbiorczy

Strona/Stron 13 / 28

SHIFT

Każdy wybór potwierdzić

Brak zasilania Alarm zbiorczy

Stężenie nieosiagnięte Alarm zbiorczy

lub

GAZOMET Sp. z o.o.


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000 5.5 Licznik impulsów dla objętości, pompy, czujnika przepływu i porównywania. (bez hasła) Liczniki (F3) SHIFT

+

F3

3

Impuls wejściowy E1 123

Licznik do impulsu objętości wejściowej«E1» Po przekroczeniu 999 zostaje cofnięty na 0.

Impuls wejściowy E2 456

Licznik do impulsu objętości wejściowej«E2» Po przekroczeniu 999 zostaje cofnięty na 0.

Pompa 880

Licznik impulsów pompy Po przekroczeniu 999 zostaje cofnięty na 0.

Czujnik przepływu 880

Pompa : 500 Czujnik przepływu: 499

Kasowanie liczników SHIFT + F2

Strona/Stron 14 / 28

Licznik impulsów czujnika przepływu Po przekroczeniu 999 zostaje cofnięty na 0.

Licznik dla porównywania impulsów pompy i czujnika przepływu. Przy przekroczeniu >1% (5 impulsów) uruchamia się alarm.

Z

SHIFT

+

F2

2

następuje wyzerowanie liczników.

GAZOMET Sp. z o.o.


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000

5.6 Przeliczanie koncentracji.

Pomiar stężenia ODM (F4)

Przeliczanie koncentracji (F4)

Otworzyć menu i dokonać wyboru z SHIFT SHIFT

+

F4

4

+

lub

Każdy wybór potwierdzić

Stężenie wyliczone 0.00mg/Nm3

Wyliczone stężenie nawaniacza

Zużycie nawaniacza razem: 0.00 Liter

Licznik zużycia nawaniacza

Wyzer. zużycia nawan kasować (F5)

+

ESC ENTER

Kasowanie licznika zużycia nawaniacza (F5)

Gęstość nawaniacza 0 kg/m3

Gęstość nawaniacza .

Objętość pomiarowa 0 mm3

Zakres dla szkła pomiarowego

A0-Stężenie min: 0.0

Skalowanie wyjścia prądowego. Zakres minimalny.

A0-Stężenie max: 0.0

Skalowanie wyjścia prądowego. Zakres maksymalny.

A0-Steżenie

Wyjście prądowe. Wybór rodzaju wyjścia prądowego.

Strona/Stron 15 / 28

SHIFT

GAZOMET Sp. z o.o.

0 do 20 mA 4 do 20 mA Nie przypisane


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000 5.7 Przeliczanie poziomu nawaniacza (Opcja) (wymagane hasło, standardowo 9999) Otworzyć menu i dokonać wyboru z

Pomiar stężenia sonda (F4) SHIFT

+

SHIFT

+

lub

SHIFT

+

F4

4

Przel. stężenia włącz

Aktualne stężenie 15 mg/Nm³

Poziom nawaniacza 123.5 Litry

Każdy wybór potwierdzić

ESC ENTER

⇒ aktywacja funkcji przeliczania stężenia nawaniacza «Wyłącz» ⇒ deaktywacja funkcji przeliczania Przy niektórych funkcjach przeliczanie jest automatycznie przerywane: ♦ Rodzaj pracy «Ręczna» ♦ Nadajnik impulsów «wewn» Przy «wzroście poziomu» (Podczas napełniania zbiornika roboczego i po wymianie zbiornika) Po zakończeniu wcześniej wymienionych operacji przeliczanie uaktywnia się automatycznie. Przeliczenie stężenia (Wartość istniejąca) «Włącz»

Przeliczanie poziomu (łączny poziom w zbiorniku roboczym i rezerwowym)

Alarm stężenie 12 mg/Nm³

wybrać min. stężenie nawaniacza, po przekroczeniu tej wartości powinien uaktywnić się alarm.

AO - Stężenie min: 10mg/Nm³

Skalowanie analogowego wyjścia dla obliczonego stężenia nawaniacza ⇒ Podana wart. min.

AO - stężenie max: 20mg/Nm³

Skalowanie analogowego wyjścia dla obliczonego stężenia nawaniacza ⇒ Podana wart. max.

AO - stężenie 0...20 mA

Skalowanie analogowego wyjścia dla obliczonego stężenia nawaniacza ⇒ Wybrać sygnał wyjściowy. «0...20 mA» «4...20 mA» «nie przypisane»

Strona/Stron 16 / 28

GAZOMET Sp. z o.o.


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000 AO – poziom zbiornika min: 0 Liter

Skalowanie wyjścia analogowego dla ustalonego poziomu ⇒ Podać wart. min.

AO – poziom zbiornika max: 200 Liter

Skalowanie wyjścia analogowego dla ustalonego poziomu nawaniacza ⇒ Podać wart. max.

AO – poziom zbiornika 4...20 mA

Skalowanie wyjścia analogowego dla ustalonego poziomu nawaniacza ⇒ Wybór sygnału wyjściowego «0...20 mA» «4...20 mA» «nie przypisane»

Rodzaj nawaniacza THT

Typ zbiornika GA 200-35 Liter

Wybór rodzaju środka nawaniającego: «THT» lub «S-free»

Wybór spośród istniejących zbior. roboczych i rezerwowych Praca ze zbiornikiem roboczym (OB) i rezerwowym (RT) «GA 50-17» ⇒ OB = 50 l , RB= 17 l (max.65 l)

«GA100-17» ⇒ OB = 100 l , RB= 17 l (max. 121 l) «GA 200-17» ⇒ OB = 200 l (wypukłe dno), RB= 17 l (max. 187 l) «GA 200-35» ⇒ OB = 100 l (wypukłe dno), RB= 35 l (max.212 l) «GN 200-17» ⇒ OB = 200 l (płaskie dno), RB= 17 l (max. 180 l) «GN 200-35» ⇒ OB = 200 l (płaskie dno), RB= 35 l (max. 192 l) Praca tylko ze zbiornikiem roboczym (OB), bez (RB) «GSX 200» ⇒ OB =200 l (max.214) «GSX 400» ⇒ OB = 400 l praca tylko ze zbiornikiem rezerwowym (RB), bez (OB) «RB-17» ⇒ RB =17 l (max. 12 l) «RB-35» ⇒ RB =35 l (max. 25 l)

Alarm poizom zbiornika min: 20 Liter

Podanie min. ilości nawaniacza po przekroczeniu której powinien uaktywnić się alarm.

Alarm poziom zbiornika max: 200 Liter

Podanie max. ilości nawaniacza po przekroczeniu której powinien uaktywnić się alarm.

Strona/Stron 17 / 28

GAZOMET Sp. z o.o.


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000 5.8 Wstępny wybór impulsu wewnętrznego. (Wymagane hasło, standard 9999) Otworzyć menu i dokonać wyboru z Wewnętrzny generator lub SHIFT + SHIFT + impulsów (F4) SHIFT

+

Każdy wybór potwierdzić

F4

4

Normalna praca pompy Włącz

ESC ENTER

⇒ wykonywana jest tylko wcześniej wybrana ilość suwów pompy. Standardowo uniemożliwiony jest wybór wewnętrznego impulsu do pompy dozującej. «Wyłącz» ⇒ podawane są stałe, nastawione częstotliwości suwów (Wewnętrzne źródło imp. w Imp./min). «Włącz»

⇒ impulsy pochodzą od wew. źródła impulsów. ⇒ impulsy pochodzą od zew. źródła impulsów.

Nadajnik impulsów zew.

«wew» «zew»

Wartość imp. wew. 20 Imp./min

Wybór żądanej liczby impulsów pompy, dla wew. Nadajnika impulsu, możliwe nastawienie od 5 do 120 Imp./min

Liczba suwów pompy 20

Start pompy SHIFT + F5

Wprowadzenie wybranej ilości suwów pompy

Start suwów pompy poprzez przyciski

SHIFT

+

F5

5

5.8 Podsumowanie meldunków o zakłóceniach w tabeli; takie same funkcje jak przycisk podsumowujący posiada również urządzenie do zdalnego sterowania. (nie wymaga hasła) Kwitowanie błędów (F5) SHIFT

5.9

+

F5

5

Sprawdzenie wersji oprogramowania.

Wersja programu V4.6/315

Strona/Stron 18 / 28

GAZOMET Sp. z o.o.


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000 5.10 Przeliczanie zakresu wartości impulsów i nastawianie suwów pompy. (Opcja) (Wymagane hasło 9999 ) Otworzyć menu i dokonać wyboru z Przeliczanie (F5) Nastawa pompy SHIFT

+

F5

SHIFT

+

lub

SHIFT

Każdy wybór potwierdzić

5

Max. przepływ Vn: 10000 Nm³/h

Typ pompy MH-6-47

+

ESC ENTER

Wprowadzenie max. przepływu gazu Nm3/h

Wybór pompy: «5/12,5-Magnet 11» Na tabliczce znamionowej jest podany «5/12,5-Magnet 13» typ elektromagnesu np.: «7/12,5-Magnet 11» typ 4103E11 E11 – elektromagnes 11 «7/12,5-Magnet 13» typ 4103E13 E13 – elektromagnes 13 «10/12,5-Magnet 11» Uwaga: «10/12,5-Magnet 13» elektromagnes=Magnet «MH-6-47» «MH-6-65» Pozostałe informacje o pompach str.21

Rodzaj nawaniacza THT

Wybór nawaniacza: «THT» «S-free»

Wymagane stężenie 15 mg/Nm³

Wprowadzenie żądanej wartości stężenia.

Zakres imp. pompy 1.53 do 6.15

Wyświetlenie dopuszczalnego zakresu wartości Nm3/Impuls dla pompy dozującej; wartości domyślne wyliczane przez «Przeliczanie nastawy pompy». .

Wartość imp. pompy

Wprowadzenie wybranej wartości impulsu pompy; musi zostać wprowadzona.

3.4 Nm³/Imp.

Nastawa dla pompy 51 mm³/Imp.

Zapisz wartość imp. SHIFT+F2

Strona/Stron 19 / 28

Nastawić wyliczoną wartość objętości suwów dla pompy dozującej (wartość ta musi być nastawiona na pompie)

Przekazanie wartości imp. pompy do poziomu wprowadzenia F2 danych SHIFT

GAZOMET Sp. z o.o.

+

2


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000

6.

Przegląd i zdalne przekazywanie meldunków odnośnie pracy i zakłóceń. Otrzymane meldunki są automatycznie pokazywane na wyświetlaczu poziom «0». Z

można przeglądać okna, jeśli wystąpi kilka meldunków o zakłóceniach.

Poprzez

ESC

ESC ENTER

można powrócić do poziomu «1».

Wszystkie pojawiające się meldunki o zakłóceniach są zasadniczo podsumowane w jednym alarmie zbiorczym. Alarm ten sygnalizowany jest świetlnie przy sterowniku, lub może być przekazywany zdalnie do wyj. przekaźnika na listwie J1. Możliwości wyboru dla zdalnego sterowania są opisane w tabeli 5.4 Tekst dla zdalnego przekazu Tekst dla wyświetlacza

Warianty progr. P1

Zakłócenia sterownika Zakłócenia sterownika Błąd porównywania imp. Błąd porównywania imp. Zakł. impulsów wejściowych Zakł. Impulsów wejściowych Brak zasilania Brak zasilania Poziom max zbiornika Poziom-max - zbiornika Poziom min zbiornika Poziom-min - zbiornika Wymiana zbiornika Zbiornik zmienić/napełnić Zew przeł. R/A aktywny Uwaga! Praca ręczna aktywna XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Niedopuszczalna długość impulsu / pauzy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Przeliczanie stężenia zatrzymane Awaria sondy pomiarowej Awaria sondy pomiarowej Koniec zakresu pomiarowego Koniec zakresu pomiarowego Stężenie nieosiągnięte Stężenie nawaniacza nieosiągnięte

Strona/Stron 20 / 28

GAZOMET Sp. z o.o.

Wskazanie Wskazanie na wyświet. zdalne P 2 P 3.2


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000

7.

Dane techniczne Zasilanie Napięcie Pobór mocy Zabezpieczenie F1 (230 V-AC) Zabezpieczenie F2 (24 V-DC)

: 230 VAC/50 Hz ± 10% : 56 VA : M 0,2 A : M 1,2 A

Uwaga! Podczas pracy przy pompie lub sterowniku odłączyć zewnętrzne źródło zasilania. Podczas wymiany baterii zasilanie nie może być odłączone!

Części składowe : Moduł główny

: CPU 313 dla Programu P 1 : CPU 314 dla Programu P 2 i P4.6 : CPU 315 dla Programu P 3.2

Wyjścia cyfrowe-/grupa wyjść

: SM 323, 8 wejść, 8 wyjść

Panel obsługujący/wyświetlający : OP 3 Podzespół z zasilaczem sieciowy : LBG-01 z 5 wejściami Zajmowanie wejść 1 do 3 patrz Punkt 8. Wejście 4 i 5 dla wew. podłączeń Przycisk świecący (zielony)

: dla włączania zasilania, żarówka T 1 ¾, 28V-DC, 1.12Watt, LUMITAS Nr.31-963.28

Przycisk świecący (czerwony)

: dla powiadomienia o zakłóceniach, żarówka T 1 ¾, 28V-DC, 1.12Watt, LUMITAS Nr.31-963.28

Ex - Wejścia cyfrowe

: SM 321- NAMUR, 4 wejścia [EEx ib] (Opcja)

Wyjścia analogowe-/grupa wyjść : SM 334, 4 wejścia, 2 wyjścia (Opcja) Urządzenie transmitujące dane : KFD2-STV4-Ex1-2 dla sondy poziomu (Opcja) Wejście: 4...20mA-EEX ia, wyjście: 2...10V-DC Przetwornik częstotl. /prąd częstotliwościowe

Strona/Stron 21 / 28

: AFU 9.00 dla objętości wejściowej (Opcja) Wejście: 0/4...20mA, wyjście 0...2800 Imp./h

GAZOMET Sp. z o.o.


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000

Objętość skoku

Typ pompy dozującej MH–6-47 MH–6-65 5/12.5- Magnet 11 5/12.5- Magnet 13 7/12.5- Magnet 11 7/12.5- Magnet 13

(MH–15-50-M11) (MH–15-50-M13) (MH–15-70-M11) (MH–15-70-M13)

10/12.5- Magnet 11 10/12.5- Magnet 13

(MH–15-100-M11) (MH–15-100-M13)

Strona/Stron 22 / 28

[mm³/skok] 10 to 80 15 to 150 30 to 280 30 to 280 60 to 550 60 to 550 120 to 1100 120 to 1100

GAZOMET Sp. z o.o.

Długość

Pauza Max. częstość impulsu impulsu skoku pompy pompy [impuls/h] [s] [s]

7200 7200 5000 4300 5000 4300 5000 4300

0.35 0.35 0.55 0.66 0.55 0.66 0.55 0.66

0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000

8. Podłączenia dla grupy LBG 01 (Standard)

Listwa J3 Zasilanie pomocnicze 230VAC Pompa dozująca 200V-DC

1 2 3 4 5 6

(L) (N) (PE) (PE) (L+) (L-)

Listwa J2 1+ 23+ 45+ 67+ 89+ 10 11+ 12 13+ 14 15+ 16 -

Impuls wejsciowy E1 Impuls wejściowy E2 Potwierdzenie zdalnego alarmu zbiorczego NON-Ex-Wejście 5 NON-Ex-wejście 6 NON-Ex-Wejście 7 Wyjście napięciowe 24V-DC Wyjście napięciowe 24V-DC

Listwa J1 Wyjście napięciowe +24V-DC Wyjście przekaźnikowe 1

Wyjście przekaźnikowe 2

Wyjście przekaźnikowe 3

Wyjście przekaźnikowe 4

Wyjście przekaźnikowe 5

Strona/Stron 23 / 28

+24V

(Listwa podłączeniowa)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(NON-Ex) Uwaga! Zaciski 1 do 16 posiadają napięcie 24V-DC. Nie wolno zasilać z obcego źródła. Stan podstawowy: Sygnał «1»: +11...+30V-DC Sygnał «0»: -3...+5V-DC Wejścia sygnałów

Wolna konfiguracja, patrz 5.3

Wyjścia napięciowe 24V-DC

(wyjścia przekaźnikowe)

Wyjścia sygnałów Wolna konfiguracja, patrz 5.3

GAZOMET Sp. z o.o.


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000

9. Podłączenia dla urządzeń dodatkowych (Opcja)

EX i - wejście 2

EX i - wejście 3

ść Ex

Wej poprzez zaciski łą ś 3+5, 7+9, 12+14, 16+18 cia czenia dla wej poprzez zaciski Wejcyfrowe 3+4, 7+8, 12+13, 16+17 ścia NAMUR

Pod

-i

EX i - wejście 1

EX i - wejście 4

Wejście analogowe 3

ęcioweStrona pod ądowe

3+4, 6+7, 9+10, 12+13, 15+16, 18+19 łą czenia pr

Strona/Stron 24 / 28

Wejście analogowe 2

ść łą pr czeniowa ą dowych i napi

Pod

Pod

łą łą 2+3, 5+6, 8+9, 11+12, 14+15, 17+18 czenia dla wej czenia Pod napi poprzez zaciski

poprzez zaciski

Wejście analogowe 1

Wejście analogowe 4

Wyjście analogowe 1

Wyjście analogowe 2

1 2 3+ 4 5 6 7+ 8 9 10 11 12+ 13 14 15 16+ 17 18 19 20 1 2+ 34+ 5+ 67+ 8+ 910+ 11+ 12 13+ 14+ 15 16+ 17+ 18 19+ 20M

GAZOMET Sp. z o.o.

5+ 4-

Przetwornica częst./prąd Typ AFU 9.00 (Opcja)

Ex i-Moduł SM 321-DI 4/NAMUR (Opcja)

Moduł analogowy SM 334-AI 4/AO 2 (Opcja

AO-1 = Stężenie [mg/Nm³], 0/4...20mA

AO-2 = Poziom [Litrach], 0/4...20mA

Instalacja po strona klienta Pod łą czenia np. MacBat

Seperator do sondy Typ KFD2-STV4-Ex1-2 (Opcja)

Przepływ gazu 0/4...20mA, NON-Ex

ę ciowych

1+ 3-

Sonda poziomu 4...20mA, EEx i


Poziom

Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000

0

Programow anie sterow nika Typ OSG 2000 ESC

Sterownik nawanialn OSG 2000

Legenda:

ENTER ESC

Alarm Meldunki

Wprowadzenie wymagane + potw. Wybór wymagany + potwierdzenie (patrz detale)

(blättern)

Do przodu i w prawo

lub

Do tyłu i w lewo

SHIFT

Otwarcie menu i wybór danych

lub

Konfiguracja wejść/wyjść (F2)

Zarządzanie (F2) meldunkami.

Liczniki (F3)

Pomiar steżenia ODM (F4)

Strona 7

Strona 9

Strona 11

Strona 13

Strona 14

Details Seite 15

F2

Alarm poziom zbiorni min: 20 Liter

Przeliczanie (F5) nastaw pompy

Wybrana dł. imp.pauzy 0.15 s

Exi-Wejście 1

Rodzaj pracy automatyczny

Alarm poziom zbiorni max: 120 Liter

Nadajnik impulsów Zewn.

Rest sterownika SHIFT + F5

Exi-Wejście 2

Przetw. imp. wejśćio E1 + E2

Tryb pracy Automatyczny

Serwis ustawienia SHIFT + F5

Exi-Wejście 3

Imp. wejściowy E1 1.5 Nm³/Impuls

Przetw. Imp. wejść. E1+ E2

Exi-Wejście 4

Imp. wejściowy E2 1.5 Nm³/Impuls

Pompa Włącz

NON-Ex-Wejście 5

Zakres imp. pompy 3.4 Nm³/Impuls

Nadzór przepływu Wyłącz

NON-Ex-Wejście 6

Wybrano dł. imp 0.35 s

Wartość imp. wejśc E1 1.5 Nm³/Impuls

NON-Ex-wejście 7

Wybr. dł. imp. pauzy 0.15 s

Wartość imp. wjeśc E2 1.5 Nm³/Impuls

Wyjście przekaźnik. 1

Wartość imp. wew. 20 Imp./min

Zakres imp. pompy 1.53 do 6.15

Wyjście przekaźn. 2

Porównanie imp. włączone

Wartość imp. pompy 3.4 Nm³/Impuls

Wyjście przekaźn. 3

Porównanie imp. Wlącz

Wyjście przekaźn. 4

Przeliczanie stęż. wyłączone

Typ pompy MH-6-47

Wyjście przekaźn. 5

Wymagane steżenie 15 mg/Nm³

Zadana. dł. impulsu 0.35 s

Wyliczone stężenie 15.5 mg/Nm³

Wybrana dł. Imp. pom. 0.35 s

Alarm stężenie 13 mg/Nm

Zadana dł. imp.pauzy 0.15 s

Strona/Stron 25 / 28

F2

+ 2

SHIFT

F3

+ 3

SHIFT

F4

+ 4

Zakłócenie sterownika Alarm zbiorczy

Imp. wejściowy E1 123

Stężenie wyliczone Xxxmg/Nm³

Błąd porównania imp. Alarm pojedynczy

Imp. wejściowy E2 456

Zużycie nawaniacza razem: xxx Ltr.

Brak zasilania Alarm zbiorczy+pojed

Pompa 880

Wyzer. zużycia naw kasować F5

Wył poziom min Alarm zbiorczy

Czujnik przepływu 880

Gęstość nawaniacza Kg/m3

Wył poziom min Alarm zbiorczy

Pompa : 500 Czujnik przepływu: 499 Kasowanie liczników SHIFT + F2

Objętość pomiarowa mm3

Wymiana zbiornika Alarm zbiorczy

AO-stężenie min: 0,00

Koniec zakresu pom.

AO-stężenie max: 0,00

Stężenie nieosiągnięte

AO-stężenie Nie przypisane

Poziom min zbiornika Poziom max zbiornika Awaria sondy pomiaro ść

Nadajnik Impulsgeber impulsów extern zewn.

Pompa : 500 Czujnik przep.: 499

SHIFT

+ 2

źnikowych str.

SHIFT

Gotowa konfiguracja dla Exi- wej ścia str. 11

F2

+ 2

Gotowa konfiguracja dla NON-ExWej str. 12 ścia

SHIFT

Gotowa konfiguracja dla wyj przeka 12

F1

Zakł. imp. wejściow

GAZOMET Sp. z o.o.

+

ESC

Wprow. do sterownika (F2)

+ 1

+ lub

SHIFT

Z POWROTEM DO POP. POZIOMU

Przegląd ustawień sterownika (F1)

SHIFT

2

ENTER ESC

Opcje, dostępne w odpowiedniej wersji programu.

ENTER ESC

1

Po ru sz ani e s ię po p r ogr am i e: ENTER ESC

«0...20 mA» «4...20 mA» «nie przypisane»


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000 Programow anie sterow nikaTyp OSG 2000 Legenda:

Wybór wymagany + potwierdzenie (patrz detale)

Poziom 1

Po ru sz ani e s ię po p r ogr am i e: ENTER ESC ENTER ESC

Opcje, dostępne w odpowiedniej wersji programu

Przeliczanie (F4) Stężenia sonda

Wewnętrzny generator imp. (F4)

Kwitowanie (F5) błędów

Strona 15

Strona17

Strona17

SHIFT

2

Wprowadzenie wymagane + potw.

F4

+ 4

SHIFT

Przeliczanie stężenia Włącz

«Włącz» «Wyłącz»

F4

+ 4

SHIFT

F5

+ 5

Do przodu i w prawo

lub

Do tyłu i w lewo

lub

SHIFT

Otwarcie menu i wybór danych

Wersja programu V1.0

ESC

Przeliczanie (F5) nastawy pompy Strona 18 SHIFT

F5

+ 5

Norm. praca pompy Wyłącz

Max. przepływ Vn: 10.000 Nm³/h

Aktualne stężenie 15 mg/Nm³

Nadajnik imp. wWewn.

Typ pompy MH-6-47

Poziom nawaniacza 123.5 Liter

Wart. imp. wew. 20 Imp./min

Rodzaj nawaniacza THT

Alarm stężenie 12 mg/Nm³

Liczba suwów pompy 20

Wymagane stężenie 15 mg/Nm³

AO-Stężenie MIN: 10 mg/Nm³

Start pompa SHIFT + F5

Zakres imp. pompy 1.53 bis 6.15

AO-Stężenie min: 20 mg/Nm³ AO-Stężenie max: 10 mg/ Nm³ AO-Stężenie nie przypisane

Wart. Imp. pompy 3.4 Nm³/Impuls Nastawa dla pompy 51 mm³/imp

«0...20 mA» «4...20 mA» «nie przypisane»

Zapisz wartośc imp. SHIFT + F2

AO-poziom zbiornika min: 0,00 litr AO-poziom zbiornika max: 0,00 litr AO-poziom zbiornika THT

«0...20 mA» «4...20 mA» «nie przypisane»

Rodzaj nawaniacza THT Typ zbiornika GA 50-17 26 / 28 Strona/Stron Alarm poziom zbiorni min: 0,00 litr

GAZOMET Sp. z o.o.

lub SHIFT

Z POWROTEM DO POP. POZIOMU

«MH-6-47» «MH-6-65» «5/12,5-Magnet 11» «5/12,5-Magnet 13» «7/12,5-Magnet 11» «7/12,5-Magnet 13» «10/12,5-Magnet 11» «10/12,5-Magnet 13» «THT» «S-free»

+ +


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000

Wersja 19” Front view 19" blind plate / 3 height units, anodized

ESC

Odorization Control Unit OSG 2000 F1

F2

F3

F5

1

2

3

5

6

7

8

9

0

, +/-

Fault Indication and Acknowledgement

Control Voltage

SHIFT ENTER

Rear view ST1

CPU 314 IFM (314-5AE03-0AB0)

J1

ST2

SM 321 (321-7RD00-0AB0)

J2

Anschaltbaugruppe LBG 01 1

1

J3

LBG-01 F1(M 0.2) Mains

F2(M 1.25) 16

16

87.96.540.00

Wersja naścienna

ESC

Odorization Control Unit OSG 2000

Strona/Stron 27 / 28

F1

F2

F3

1

2

3

6

7

8

, +/-

Fault Indication and Acknowledgement

F5

5 9

0

Control Voltage

SHIFT ENTER

GAZOMET Sp. z o.o.


Instrukcja obsługi sterownika nawanialni Typ OSG 2000 NOTATKI: ........................................................................................................................................ ............................................................................. ........................................................................................................................................ ............................................................................. ........................................................................................................................................ ............................................................................. ........................................................................................................................................ ............................................................................. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ..................

Strona/Stron 28 / 28

GAZOMET Sp. z o.o.

/OSG_2000_DTR_pl  

http://www.rmg.com/uploads/myth_download/OSG_2000_DTR_pl.pdf

/OSG_2000_DTR_pl  

http://www.rmg.com/uploads/myth_download/OSG_2000_DTR_pl.pdf

Advertisement