Page 1

GAZOMET Sp. z o.o.

GAZOMET Sp. z o.o. · PL 63-900 RAWICZ

Ul. Sarnowska 2 PL 63-900 RAWICZ Tel. +48 65 545 0200 Fax +48 65 546 2408 E-Mail marketing@gazomet.pl Internet www.gazomet.pl NIP 699-17-25-611 NIP EU PL 6991725611

Wasz znak

Wasze pismo

Nasz znak

Data

MH-M/R/48/2009

31 lip 09

Seminarium Gazometu – „Nowoczesna technika dla gazownictwa” - 2009 - Augustów KOMUNIKAT nr 2 Szanowni Państwo Od 2000 roku GAZOMET Sp. z o.o. organizuje cykliczne seminarium szkoleniowo – prezentacyjne „Nowoczesna technika dla gazownictwa”. Dotychczas spotykaliśmy się w Krakowie, Gdańsku, Zakopanem, Bukowym Dworku, Szklarskiej Porębie, Białowieży oraz w Bieszczadach w m.Czarna. Zgodnie z naszymi zapowiedziami z komunikatu nr 1 przekazujemy kolejne informacje dotyczące organizacji seminarium 2009. Temat seminarium brzmi: Rozwój przemysłu gazowniczego w Polsce a strategia rozwoju firm dostarczających urządzenia dla polskiego gazownictwa. W tym roku zapraszamy Państwa do Augustowa w dniach 19-20-21-22 października 2009 r. W trakcie trwania seminarium obok części merytorycznej zaplanowaliśmy między innymi wyjazd do Wilna. AGENDA SEMINARIUM: NOWOCZESNA TECHNIKA DLA GAZOWNICTWA - AUGUSTÓW - 2009 r.: 19 20 21 22

października 2009 października 2009 października 2009 października 2009

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek

Przyjazd gości w godz. popołudniowo –wieczornych, obiado-kolacja (18.00-22.00) Seminarium, spotkanie towarzyskie Wycieczka do Wilna wyjazd gości

W załączeniu przekazujemy Państwu kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz tematykę seminarium. W kolejnych komunikatach będziemy przekazywać następne szczegóły organizacyjne. Z poważaniem

Robert Aszkiełowicz Dyrektor Zarządzający Członek Zarządu

Siedziba Spółki Rawicz

Grzegorz Romanowski Reprezentant RMG Group na Polskę

Marek Maćkowiak Kierownik Działu Marketingu Pełnomocnik Zarządu

Rejestracja KRS 00000097492; Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII – Wydział KRS

Zarząd: Robert Aszkiełowicz · Przemysław Kapczyński · Leszek Madera Konta Bankowe Bank Pekao S.A. o/Poznań 74 1240 6609 1111 0000 4933 3310 dla PLN · 48 1240 6609 1978 0000 4933 5242 dla EUR · 16 1240 6609 1787 0000 4932 8781 dla USD · SWIFT System Zarządzania Jakością DIN EN ISO 9001 Certyfikat TÜV NORD oraz UDT

PKOPPLPW


Rozwój przemysłu gazowniczego w Polsce a strategia rozwoju firm dostarczających urządzenia dla polskiego gazownictwa. 20 października 2009.

I. Panel dyskusyjny I Rynek gazowniczy 1. Rosja – największy eksporter gazu do Europy. Strategia i problemy 2. Rozwój sieci przesyłowej Polski 3. Rozwój energetyki atomowej a zagrożenia dla rozwoju przemysłu gazowniczego

II. Panel dyskusyjny II Strategia rozwoju firm dostarczających urządzenia dla polskiego gazownictwa 4. Strategia i rozwój grupy kapitałowej RMG - w tym Gazometu 5. Historia i rozwój armatury zaporowej. Strategia rozwoju kurków kulowych Gazometu - czynniki decydujące o wyborze strategii 6. Doświadczenia producenta wpływające na rozwój produktów. Nawanianie gazu wtryskowe. Gazomierze ultradźwiękowe

III. Panel dyskusyjny III Doświadczenia producentów impulsem do rozwoju 7. Strategia rozwoju firm w aspekcie rozwoju gazownictwa w Polsce 8. Niepowodzenia dostawców urządzeń, wykonawców inwestycji, projektantów inwestycji na rynku gazowniczym - refleksja

Program wyjazdu - Troki, Wilno - Litwa - 21 października 2009 r. I. II.

Troki - zapoznanie się z historią i atrakcjami miasta, zwiedzanie Zamku Wielkich Książąt Litewskich na Jez. Galve. Zwiedzanie zabytków Wilna • Kościół Św. Piotra i Pawła na Antokolu • cmentarz na Rossie, • Ostra Brama, • Brama Bazyliańska, • Klasztor Bazylianów i Cela Konrada, • Cerkiew Św. Ducha, • Rynek Staromiejski.

Strona 2 z 2

http://www.rmg.com/fileadmin/_rmg/applications/ball-valves/SZKOLENIA/KOMUNIKAT_nr_2_blank  

http://www.rmg.com/fileadmin/_rmg/applications/ball-valves/SZKOLENIA/KOMUNIKAT_nr_2_blank.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you