Page 1

Filtroseparatory gazu FGWS

FG-WS-50¸100/6,3-2GD3

FG-WS-150¸200/6,3-3GD3

FGWS - 50/1,6 FGWS - 65/1,6 FGWS - 80/1,6 FGWS - 100/1,6

A

B

[m2]

Cmin

2GD2 3GD2

4,2

A

1660 1470

FGWS - 200/1,6

200

2GD3

6

A

1870 1640

750

FGWS-50/7,0-2GD3

50

2GD3

6

A

2000 1712

750

FGWS-65/7,0-2GD3

65

2GD3

6

A

2000 1712

FGWS-80/7,0-2GD3 FGWS-100/7,0-2GD3

80 100

2GD3 2GD3

6 6

A A

FGWS-150/7,0-3GD3

150

3GD3

9

FGWS-200/7,0-3GD3

200

3GD3

9

1,6

7,0

E

[mm]

50; 65; 80; 100

2,8

D

A

Masa

DN [mm]

Spust zanieczyszczeń: S1 - korek G1 (standard), S2 - kurek DN25 kołnierzowy, S3 - kurek DN25 szybkozłącza, Wersja : A lub B (P-prawa lub L-lewa) Osłona, Manometr różnicowy, Manometr miejscowy, Rodzaj wkładu filtracyjnego, Ilość wkładów filtracyjnych Ciśnienie obliczeniowe, Średnica nominalna, Typ filtra.

Powierzchnia filtracyjna wk adów ł Wersja filtra

PN [MPa]

Ilo odzaj ść wk adu ir ł filtracyjnego

Ś dnica re

Typ filtroseparatora

Ciśni enie obliczeniowe

OZNACZENIE FGWS – 100 / 7 .0 - 3GD3 - M R O AP – S 2

[kg]

1410 1220

500

120

500

180

457,0

720

255,0

355,6

650

216,0

750

355,6

650

216,0

2000 1712 2000 1712

750 750

355,6 355,6

650 650

218,0 220,0

A

2290 1990

860

457,0

825

410,0

A

2290 1990

860

457,0

760

410,0

850

273,0

UWAGI 1. Filtry gazu posiadają kołnierze przyłączeniowe wg PN-EN-1092.1 2. W zamówieniu należy określić 3 · Wymagany przepływ Nm /h · Max / min ciśnienie (bar) · Wyposażenie dodatkowe (spust,manometry,kaptur)

GAZOMET Sp. z o.o. 63-900 RAWICZ, ul. Sarnowska 2

e-mail:marketing@gazomet.pl

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych

http://www.rmg.com/uploads/myth_download/Karty_katalogowe_FGWS  

http://www.rmg.com/uploads/myth_download/Karty_katalogowe_FGWS.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you