Page 1

Filtropodgrzewacze gazu FGWC WERSJE FILTROPODGRZEWACZA

Wk ltracyjny łaPow. d fi filtracyjna

PN [MPa]

DN

DN1

Rodz. [m2]

-

[m2]

[dm3]

-

7,0

25

32

GD1 0,8 m2

.1

0,26

9

A,B

.1

0,80

9

.2

1,07

12

.3

1,33

14

.4

1,60

17

2030

980

.5

1,87

20

2240

1190

.1

1,40

47

A

1935

800 277 273

600

500 230 244,0

.1

1,40

47

A

1935

800 277 273

600

500 230 250,0

.1

3,08

23

1740

.2

4,14

31

1950

.3

5,19

38

FGWC-25/7,0-GD1

FGWC-25

FGWC-40/7,0-GD1

7,0

40

FGWC-40

OZNACZENIE FGWC – 50 / 6,3 – G D2 - M R AL - G Głowica bezpieczeństwa (G) lub Zawór bezpieczeństwa (Z), Wersja A lub B (P-prawa lub L-lewa), Manometr różnicowy, Manometr miejscowy, Rodzaj wkładu filtracyjnego, Ciśnienie obliczeniowe, Średnica nominalna, Typ filtra.

GAZOMET Sp. z o.o. 63-900 RAWICZ, ul. Sarnowska 2

32 40 50

FGWC-50/7,0-GD2

7,0

50

50

FGWC-65/7,0-GD2

7,0

65

50

FGWC-80/1,6-GD2

1,6

80

50

GD1 0,8 m2

GD2 1,4 m2 GD2 1,4 m2

GD2 1,4 m2

Rozmiar pow. Grzewczej

Poj. Wodna

Wersja

Ś rednica

Typ filtropodgrzewacza

Ś rednica

DN80(1) PN16

Ciśni enie obliczeniowe

DN80 PN16

DN80 PN16

A

B

C

D

1370

210 377 133

F

1820

2160

Masa

[kg] 480

400 135 122,0

350

1610

A

E

[mm]

1400 A

G

560 450 350 159

770

400 200

350 560 800 370 273

770

.4

6,24

46

2370

980

.5

7,29

54

2580

1190

500 240

UWAGI 1. Filtropodgrzewacze gazu posiadają kołnierze przyłączeniowe wg PN-EN-1092.1 2. W zamówieniu należy określić · Wymagany przepływ Nm3 /h · Max / min ciśnienie (bar) · Wyposażenie dodatkowe (manometry,kaptur)

e-mail:marketing@gazomet.pl

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych

http://www.rmg.com/uploads/myth_download/Karty_katalogowe_FGWC_01  

http://www.rmg.com/uploads/myth_download/Karty_katalogowe_FGWC_01.pdf