Page 1

GAZOMET Sp. z o.o.

Ul. Sarnowska 2

GAZOMET Sp. z o.o. · PL 63-900 RAWICZ

PL 63-900 RAWICZ

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Tel. +48 65 545 0200 Fax +48 65 546 2408 E-Mail marketing@gazomet.pl Internet www.gazomet.pl NIP 699-17-25-611 NIP EU PL 6991725611

Termin szkolenia: ………………………………………………………………………………………….….

Data zgłoszenia

Proszę wysłać na FAX 0-65 546 7105

……………………

Zgłaszamy uczestnictwo w szkoleniu typ (proszę zaznaczyć X ):

… … … … …

A B1 B2 B3 B4

Szkolenie podstawowe, dwudniowe z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń stosowanych

B5

Szkolenie tematyczne - Nawanialnie gazu

Szkolenie tematyczne - Armatura zaporowa i urządzenia ciśnieniowe w gazownictwie Szkolenie tematyczne - Technika redukcyjna i zabezpieczająca Szkolenie tematyczne – Technika pomiarowa gazu, pomiary jakościowe w gazownictwie Szkolenie tematyczne – Stacje gazowe – budowa, dobór urządzeń, przepisy prawne, obsługa i eksploatacja, serwisowanie. Układy automatycznej regulacji stacji gazowych

niżej wymienionych pracowników: Imię i nazwisko uczestnika

Stanowisko

Firma............................................................ ................................. .......................................................................... Adres......................................................................................................................................................................... NIP............................................................................................................................................................................. Telefon…………………………………….Fax.................................e-mail................................................................................ Osoba do kontaktu.................................................................................................................................................... Koszt szkolenia: 400,- PLN za 1 osobę. Wpłaty prosimy dokonać na konto: Bank BPH S.A. o/Poznań 35 1060 0076 0000 3210 0009 6168 Proszę o rezerwację dodatkowego noclegu w dniach......................... ilość osób..................... 150 PLN

.................................................... pieczątka i podpis osoby upoważnionej

Siedziba Spółki Rawicz

Rejestracja KRS 00000097492; Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII – Wydział KRS

Zarząd: Grzegorz Romanowski · Przemysław Kapczyński · Robert Aszkiełowicz Konta Bankowe Bank BPH S.A. o/Poznań 35 1060 0076 0000 3210 0009 6168 dla PLN · Bank BPH S.A. o / Poznań 39 1060 0076 0000 3210 0009 6096 dla EUR System Zarządzania Jakością DIN EN ISO 9001 Certyfikat TÜV NORD oraz UDT

http://www.rmg.com/fileadmin/_rmg/applications/ball-valves/SZKOLENIA/karta_zgloszenia_2008  

http://www.rmg.com/fileadmin/_rmg/applications/ball-valves/SZKOLENIA/karta_zgloszenia_2008.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you