Page 1

Instrukcja obsługi Nawanialnia gazu

GOE 2000

GAZOMET SP. z o.o. Wydanie: 03/2003 ul. Sarnowska 2 Tel.: +48 (65) 545 0200

63 – 900 Rawicz Fax: +48 (65) 546 24 08

... wszystko z jednej ręki


Spis treści 1 WPROWADZENIE ..................................................................................................2 2 OPIS FUNKCJI .......................................................................................................3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

URZĄDZENIE NAWANIAJĄCE .............................................................................................................. 3 STEROWNIK ..................................................................................................................................... 5 POMPY DOZUJĄCE ........................................................................................................................... 5 ODPOWIETRZNIK CIECZOWY ............................................................................................................. 5 POMPA RĘCZNA ............................................................................................................................... 6 W SKAŹNIK POZIOMU ........................................................................................................................ 6 FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM 1000 G ................................................................................................ 6 CZUJNIK PRZEPŁYWU TYP FS-01 [EEX I] (OPCJA).............................................................................. 6 CZUJNIK POZIOMU TYP 101-(S)-850 [EEX I] (OPCJA) ......................................................................... 6 CIĄGŁY POMIAR STANU NAPEŁNIENIA [EEX I] DLA PRZELICZANIA STĘŻENIA NAWANIACZA I STANU NAPEŁNIENIA (OPCJA)...................................................................................................................... 6 2.11 CIŚNIENIOWA INSTALACJA PŁUCZĄCO-ODPOWIETRZAJĄCA (OPCJA) .................................................... 7

3 INSTALACJA..........................................................................................................7 3.1 3.2 3.3

MIEJSCE POSADOWIENIA .................................................................................................................. 7 INSTALACJA MECHANICZNA ............................................................................................................... 7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA ............................................................................................................... 8

4 ROZRUCH ..............................................................................................................9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA REZERWOWEGO (RYS. 4) ............................................................................ 9 NAPEŁNIENIE ODPOWIETRZNIKA CIECZOWEGO (RYS. 6) ..................................................................... 9 ODPOWIETRZANIE POMPY DOZUJĄCEJ (OBSZAR NAWANIACZA –BEZ INSTALACJI PŁUCZĄCEJ) ............. 10 ODPOWIETRZANIE POMPY DOZUJĄCEJ ( OBSZAR NAWANIACZA-Z UŻYCIEM INSTALACJI PŁUCZĄCEJ) ... 11 ODPOWIETRZANIE POMPY DOZUJĄCEJ (CZĘŚĆ HYDRAULICZNA)........................................................ 11 NASTAWA SKOKU POMPY DOZUJĄCEJ ............................................................................................. 11 ROZRUCH STEROWNIKA ................................................................................................................. 14

5 EKSPLOATACJA .................................................................................................14 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

USTAWIENIA ROBOCZE ................................................................................................................... 14 W YMIANA ZBIORNIKA ZAPASOWEGO................................................................................................ 14 ZABUDOWA ZAWORÓW SSĄCYCH I TŁOCZNYCH W GŁOWICY POMPY .................................................. 15 KONTROLA TŁOCZENIA POMPY DOZUJĄCEJ ...................................................................................... 15 OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA REZERWOWEGO (RYS. 5) ......................................................................... 16 PŁUKANIE PRZEWODÓW SSĄCYCH I TŁOCZNYCH Z WYPOSAŻENIEM................................................... 16 W YŁĄCZANIE ................................................................................................................................. 16

6 NADZÓR I KONTROLA FUNKCJI .......................................................................16 6.1

KONTROLA FUNKCJI ....................................................................................................................... 17

7 ZAKŁÓCENIA.......................................................................................................18 7.1

TABELA ZAKŁÓCEŃ ......................................................................................................................... 18

8 ZAŁĄCZNIK ..........................................................................................................19 8.1 8.2 8.3 8.4

MONTAŻ PRZY UŻYCIU ZŁĄCZEK SWAGELOK ................................................................................ 19 PRZEKROJE POMPY DOZUJĄCE MH – 6-47/65J ............................................................................... 20 CZYSZCZENIE ................................................................................................................................ 22 ZAŁĄCZNIK DO NAPRAW -UWAGI, WSKAZÓWKI .................................................................................. 23

9 SCHEMATY ..........................................................................................................24

1 Wprowadzenie Stosowanie gazu ziemnego, z uwagi na jego bezwonność, wymaga bezwarunkowego nawaniania, celem szybkiego zlokalizowania nieszczelności instalacji gazowej zanim utworzy się wybuchowa mieszanina gazu z powietrzem. Celem Instrukcja

obsługi

GOE 2000

2


nawaniania jest nadanie bezwonnemu gazowi ziemnemu charakterystycznego zapachu poprzez dodanie środka nawaniajacego (np.THT). Aby domieszać środek nawaniajacy do gazu ziemnego konieczne są specjalne metody dozowania. Z jednej strony potrzebne jest pewne i utrzymujace się na stałym poziomie natężenie zapachu, z drugiej strony unikać należy przedozowania, by zapobiec niepotrzebnemu nasileniu zapachu. Dla osiągniecia tego celu stosuje się sprawdzoną metodę wtryskiwania, gdzie następuje dodawanie nawaniacza do gazu ziemnego w ściśle określonych dozach. W tym celu wykorzystuje się proporcjonalne do ilości przepływu impulsy objętościowe przelicznika ilości. Dzieki temu zagwarantowane jest, niezależnie od wahań przepływu gazu, stała intensywność nawaniania.

2 Opis funkcji 2.1 Urządzenie nawaniające Zasada pracy nawanialni gazu polega na ciągłej, wzajemnej komunikacji pomiędzy zbiornikami rezerwowym i zapasowym. Podczas normalnego funkcjonowania instalacji niepotrzebne jest ciśnienie pomocnicze (ani nad-, ani podciśnienie) do przetłaczania nawaniacza ze zbiornika zapasowego do rezerwowego; w obu tych zbiornikach panuje ciśnienie atmosferyczne. Jedynie do napełniania zbiornika rezerwowego podczas rozruchu instalacji lub przy wymianie zapasowego zachodzi konieczność wykorzystania recznej pompki próżniowej. Przy użyciu tej pompki można również tłoczyć nawaniacz z powrotem ze zbiornika rezerwowego do zapasowego. Poziom nawaniacza wskazywany przez biuretę pomiarową jest identyczny z poziomem nawaniacza w obu zbiornikach. Odpowietrznik cieczowy zmniejsza możliwość przerwania słupa cieczy utworzonego pomiędzy zbiornikami poprzez eliminację obecności pecherzyków np. powietrza. Przerwanie tego słupa cieczy automatycznie uniemożliwia wzajemną, ciśnieniową komunikację pomiędzy zbiornikami rezerwowym i zapasowym. Do wtryskiwania nawaniacza do strumienia gazu wykorzystuje się pompy dozujące (tłokowo-membranowe) z napędem elektromagnetycznym. Pompa sterowana jest impulsami objętości pochodzącymi z impulsatorów urządzeń mierzących objętość przepływu. Dla ochrony zaworów zwrotnych pompy dozującej i dyszy wtryskowej po stronie ssącej pompy zainstalowany jest filtr.

Instrukcja

obsługi

GOE 2000

3


2.1.1

Wyposażenie standardowe

2.1.1.1 Zbiornik rezerwowy 17 l (dla 50- i 100 litrowych zb. zapasowych) lub (dla 200 litrowego) z następującym wyposażeniem: § wskaźnik poziomu z biuretą pomiarową i skalą w litrach

2.1.1.2

§

odpowietrznik cieczowy na przewodzie ssącym

§

przyłącze do czujnika poziomu lub sondy poziomu

§

zbiornik przygotowany jest do podłączenia instalacji płuczącej

35 l

Zawory: § wskaźnika poziomu, górny i dolny (2 szt.) §

odcinający zbiornik rezerwowy, na dole (1 szt.)

§

do opróżniania zbiornika rezerwowego, na dole (1 szt.)

§

obejścioiwy dla przewodu tłocznego, u góry (1 szt.)

§

odpowietrzający, u góry (1 szt.)

2.1.1.3

Pompa nawaniacza z filtrem

2.1.1.4

Filtr w węglem aktywnym

2.1.1.5

Pompka ręczna

2.1.1.6

Zawór odcinający na przewodzie tłocznym

2.1.1.7

Zawór odcinający na przewodzie ssącym

2.1.1.8

Kompletna instalacja zamontowana na płycie montażowej z możliwością mocowania na ścianie (połączenia rurowe złączami SWAGELOK)

2.1.2

Wyposażenie dodatkowe: (opcje)

2.1.2.1

Zbiornik nawaniacza

2.1.2.2

Rama do posadowienia na podłożu z zamontowaną nawanialnią i wanną

2.1.2.3

Wanna wyłapująca z rusztem i stopami

2.1.2.4

Czujnik poziomu w zbiorniku rezerwowym [EEX i]

2.1.2.5

Ciagły pomiar poziomu nawaniacza sondą 4...20 mA [EEX i] w zbiorniku rezerwowym lub zapasowym do obliczeń ilości wtryskiwanego nawaniacza w [mg/Nm³] i stanu napełnienia w [l]

2.1.2.6

Czujnik przepływu do nadzorowania pracy pompy nawaniacza [EEX i]

2.1.2.7

Wysokociśnieniowa instalacja do przepłukiwania i odpowietrzania; max 50 bar

2.1.2.8

Automatyczna wentylacja urządzenia przy użyciu Merkaptanu.

2.1.2.9

Specjalne materaiły do zastosowania ze środkiem nawaniającym wolnym od siarki.

Instrukcja

obsługi

GOE 2000

4


2.1.2.10 Przełacznik ręcznie/automatycznie z przyciskiem do manualnego sterowania pompą [EEX d], zainstalowany w strefie Ex

2.2 Sterownik Patrz «Publikacja OSG 2000 nr 4.351» oraz «Instrukcja obsługi OSG 2000».

2.3 Pompy dozujące W użyciu są pompy tłokowo-membranowe z napędem Ex 200 V-DC. Dane techniczne pomp można odczytać na tabliczkach znamionowych. Separację pomiędzy nawaniaczem, a częścią hydrauliczną pompy stanowi membrana ze stali szlachetnej. Żądana ilość nawaniacza [mm³/skok] nastawiana jest pokrętłem na pompie. Zastosowane materiały konstrukcyjne są odporne na wszystkie rodzaje nawaniaczy. Dane techniczne Typ pompy Nowy typ (stary typ)

Dane pompy Max. ciśnienie pompy [bar nadciśn.]

Dane magnesu

Objętość skoku [mm³/skok]

Max. częstość skoku [impuls/h]

Długość Pauza impulsu impulsu pompy pompy

[s]

MH–6-47 40 10 ... 80 7200 0,35 MH–6-65 20 15 ... 150 7200 0,35 MH–15-50-M13 80 30 ... 280 4300 0,66 (5/12,5-Magnet 13) MH–15-70-M13 40 60 ... 550 4300 0,66 (7/12,5-Magnet 13) MH–15-100-M13 20 120 ... 1100 4300 0,66 (10/12,5-Magnet 13) Typ magnesu można odczytać na tabliczce producenta «BINDER», np.:

[s] 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16

Typ 4103E11 E11 ⇒ «Magnet 11» (tylko starsze wersje) Typ 4103E13 E13 ⇒ «Magnet 13»

2.4 Odpowietrznik cieczowy Odpowietrznik zabudowany jest w najwyższym miejscu systemu komunikujących się ze sobą zbiorników - pomiędzy zapasowym, a rezerwowym (na górze zbiornika rezerwowego). Ma on za zadanie zapobiegać przerwaniu się słupa nawaniacza w momencie, gdy np. w nawaniaczu znajdują się pęcherzyki powietrza. Spadek poziomu o około 5 mm na tydzień jest możliwy podczas stałych warunków działania. Jeśli poziom w odpowietrzniku opadnie o około 10 mm na tydzień wówczas zachodzi konieczność sprawdzenia wycieków na połączeniach

Instrukcja

obsługi

GOE 2000

5


ssących pomiędzy zbiornikeim wymiennym a zapasowym jak rónież należy sprawdzić odpowietrznik cieczowy. Przy korzystaniu Merkaptanu istnieje specjalny odpowietrznik cieczowy z możliwą automatycznej wentylacji.

2.5 Pompa ręczna Pomka ręczna służy do przepompowania nawaniacza ze zbiornika zapasowego do rezerwowego przy rozruchu nawanialni oraz podczas wymiany zbiornika zapasowego. Oprócz tego umożliwia przetłoczenie nawaniacza ze zbiornika rezerwowego z powrotem do zapasowego.

2.6 Wskaźnik poziomu Wskaźnik poziomu składa się z biurety pomiarowej z czerwonym podziałem skali. Biureta służy do kontroli pracy pompy. Podziałka elementarna odpowiada objętości 100 mm³ (=100 mg dla THT). Zawartość pomiędzy dwoma szerokimi podziałkami odpowiada objętości 1.000 mm³. Obok biurety znajduje się skala wskazująca stan napełnienia (pozostałość) w[l]. Na tej skali są dwa czerwone i jedno zielone oznaczenie. Czerwone znaki określają zakres do przeliczeń stężenia, zielone zaś wskazują na konieczność wymiany zbiornika nawaniacza. Dopływy do wskaźnika poziomu odciąć można dwoma zaworami, górnym i dolnym.

2.7 Filtr z węglem aktywnym 1000 g Filtr ten zapewnia ochronę przez wydostaniem się opar nawaniacza do atmosfery.

2.8 Czujnik przepływu typ FS-01 [EEx i] (opcja) Czujnik przepływu zabudowany jest pionowo za pompą dozujacą na przewodzie wtryskowym. Aktywna jest funkcja porównywania impulsów wysłanych ze strownika do pompy z impulsami zwrotnymi pochodzącymi od czujnika przepływu. Porównanie impulsów między pompą i czujnikiem następuje każdorazowo po 500 impulsach wysłanych do pomy. Przy różnicy impulsów >1%( tj. 5 imp.) uaktywnia się alarm «Błąd porównania impulsów». Meldunek o wystąpieniu błędu jest aktywny do momentu skasowania go czerwonym przyciskiem.

2.9 Czujnik poziomu typ 101-(S)-850 [EEx i] (opcja) Czujnik poziomu zabudowany jest w zbiorniku rezerwowym. Punkt załączenia leży w odległości 800 mm od górnej krawędzi tego zbiornika. Po przekroczeniu tego poziomu uaktywnia się alarm «Zbiornik-MIN».

2.10 Ciągły pomiar stanu napełnienia [EEx i] dla przeliczania stężenia nawaniacza i stanu napełnienia (opcja)

Instrukcja

obsługi

GOE 2000

6


Zestaw do ciągłego pomiaru stanu napełnienia składa się z sondy do pomiaru ciśnienia i sprzężonego z nią przetwornikia ciśnienia 4...20 mA (z 3-pozycyjnym wyświetlaczem) oraz separatora [EEx i]. Sonda poziomu jest zamocowana w zbiorniku rezerwowym, a separator umiejscowiony jest w sterowniku. Na życzenie sonda poziomu może być zabudowana także w zbiorniku zapasowym. Kalibrację sondy poziomu i przetwornika ciśnienia wykonyje producent tak, że w miejscu uruchomienia nawanialni niepotrzebne są żadne czynności konfiguracyjne. Przeliczanie stężenia dozowanego nawaniacza dokonywane jest w [mg/Nm³] z możliwością nastawy progów granicznych. Po przekroczeniu tych progów uaktywnia się alarm «Stężenie nawaniacza -MIN».Obliczona wartość stężenia nawaniacza może być odczytana na ekranie sterownika i/lub prezentowana jako sygnał wyjściowy 0/4 – 20 mA. Również stan napełnienia zbiornika (pozostałość) w [l] prezentowany jest w sterowniku lub jest do dyspozycji jako sygnał wyjściowy 0/4...20 mA.

2.11 Ciśnieniowa instalacja płucząco-odpowietrzająca (opcja) Ta instalacja umożliwia przepłukiwanie armatury ssącej i wtryskowej (np. pompy dozującej z zaworami ssącym i tłocznym, filtra nawaniacza, czujnika przepływu i kompletu dyszy wtryskowej) podczas prac konserwacyjnych lub naprawczych. Oprócz tego możliwe jest odpowietrzenie pompy dozującej (bez wydostawania się nawaniacza). Maksymalne ciśnienie uzyskiwane w tej instalacji wynosi ca 50 bar. Zastosowanie znajduje tu wiele znanych środków płuczacych.

3 Instalacja 3.1 Miejsce posadowienia Podczas montażu części mechanicznej należy przestrzegać uwag zalecanych przez karty DVGW (np. G 280). Urządzenia nawaniające powinny być instalowane w oddzielnych pomieszczeniach z wentylacją. Nie powinny być ulokowane w pomieszczeniach regulatorów, które są standardowo wykonane tylko w Ex-Zone 2. Sterownik winno się instalować w takich pomieszczeniach, gdzie nie występuje strefa Ex. Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie nawanialni należy w pomiesczczeniu jej użytkowania zapewnić temperatury z przedziału od +5°C do 40°C.

3.2 Instalacja mechaniczna Płyta montażowa mocowana jest na ścianie pomieszczenia. Na życzenie możliwa jest dostawa z elementami do posadowienia na podłodze wraz z wanną wyłapującą. Podczas mocowania płyty montażowej należy przestrzegać wymiarów podanych w poniższej tabeli. Mowa jest tu o zachowaniu odstępów pomiędzy dolną krawędzią płyty montażowej, a górną krawędzią kratownicy wanny (dolną krawędzią zbiornika nawaniacza). Odstępstwa od tych wymiarów prowadzić mogą do błędnych przeliczeń stanu napełnienia zbiornika oraz stężenia nawaniacza. Instrukcja

obsługi

GOE 2000

7


Zbiornik nawaniacza 50 i 100 litrów Zbiornik nawaniacza 200 litrów

5 mm 13 mm

3.2.1 Przewody rurowe Wszystkie podłączenia instalacji nawanialni wykonane są przy wykorzystaniu złączek Swagelok. Sposób przyłączania przewodu wtryskowego i węży technologicznych złączkami SWAGELOK wyjaśniony jest na płycie montażowej nawanialni. 3.2.1.1

3.2.1.2

Przewód wtryskowy (6x1 mm) aż do dyszy wtryskowej musi być wykonany ze stali szlachetnej. Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próby wytrzymałości i szczelności maksymalnym ciśnienieniem dopuszczonym dla pompy dozujacej. By to wykonać należy zamknąć zawór odcinający przy dyszy wtryskowej, uruchomić pompę dozującą i pozwolić jej funkcjonować do momentu jej samoczynnego zatrzymania się (pompa dalej nie tłoczy). Następnie sprawdzić szczelność przewodu wtryskowego. Do połączenia zbiorników rezerwowego i zapasowego używać należy węży PTFE w osłonie ze stali szlachetnej. Węże te powinny być szczelnie podłączone, w szczególności należy zwrócić uwagę na 100% szczelności węża ssącego. Wąż ssący (rurka Ø12 mm) pomiędzy zbiornikami zapasowym i i rezerwowym musi być zamontowany wznosząco tak, by zagwarantować bezproblemowe odpowietrzenie układu.

Przedostawanie się powietrza lub nieszczelności w przewodzie ssącym mogą doprowadzić do przerwania słupa cieczy pomiędzy obydwoma zbiornikami, co spowoduje przerwanie automatycznego napełniania ze zbiornika zapasowego. 3.2.1.3

3.2.2

Przewód odpowietrzający na wyjściu z filtra z węglem aktywnym jest prowadzony standardowo rurką ze stali szlachetnej (6x1 mm) aż do dolnej krawędzi płyty montażowej i kończy się nad wanną wyłapującą (nie powinien być wyprowadzony do atmosfery).

Wanna wyłapująca z rusztem i stopami Wanna wyłapująca musi być wykonana zgodnie z WHG i sprawdzona, co potwierdzone winno być protokołem. Pojemność wanny winna być na tyle duża, by pomieścić nawaniacz z całego układu łacznie ze zbiornikami rezerwowym i zapasowym. Wymiary wanny powinny być tak dobrane, by wszystkie urządzenia napełnione nawaniaczem były usytuowane nad jej obrysem z wyłączeniem przewódu wtryskowego.

3.3 Instalacja elektryczna Dla instalacji urządzeń elektrycznych obowiązują następujące przepisy: VDE 0100, VDE 0165 (EN 60079-14) und VDE 0170/0171 (EN 50014, EN 50019, EN 50020).

Instrukcja

obsługi

GOE 2000

8


Stosowany przeważnie nawaniacz tetrahydrothiophen (THT) posiada grupę wybuchowości IIA, klasę temperatury T4. Każde pomieszczenie, gdzie występuje nawaniacz jest zagrożone wybuchem. Urządzenia elektryczne muszą być w wykonaniu Ex. Wszystkie niezbędne podłączenia przewodów muszą zostać wykonane zgodnie ze schematem. Proponowane typy przewodów: Przewód do pompy dozującej : NYY-J 3x1,5 mm2, Przewody do innych urządzeń : LIYCY 0,75 mm2 (niebieski)

4 Rozruch 4.1 Napełnianie zbiornika rezerwowego (rys. 4) 4.1.1 4.1.2

4.1.3

Szczelnie podłączyć węże łączące (ssący i tłoczny) pomiędzy napełnianymi zbiornikami zapasowym i rezerwowym . zamknąć następującą armaturę: § zawór obejściowy (3) §

zawór odpowietrzający (4)

§

zawór spustowy (9)

§

zawór (8), tylko wtedy, gdy istnieje instalacja płucząca

§

kurek kulowy (2) na przewodzie wtryskowym za pompą dozującą

otworzyć następującą armaturę: § kurek kulowy (1) na przewodzie ssącym przed zbiornikiem rezerwowym

4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9

§

zawór przy zbiorniku rezerwowym (7)

§

zawór wskaźnika poziomu, górny (5)

§

zawór wskaźnika poziomu, dolny (6)

włączyć sterownik i wybrać nastawy «wewnętrzne źródło impulsów» «wybór -WŁĄ» i «źródło impulsów -wewn» podłączyć wąż napełniający pomiędzy stroną ssącą pompki ręcznej (od dołu) i złączem przy zbiorniku rezerwowym tłoczyć nawaniacz pompką ręczną, aż będzie on widoczny w dolnej części biurety pomiarowej lub poziom nawaniacza podniesie się w odpowietrzniku cieczowym o 3 do 5 mm. otworzyć kurek kulowy (2) za pompą dozującą otworzyć zawór (4); następuje wyrównanie poziomu nawaniacza w zbiornikach rezerwowym i zapasowym napełnić odpowietrznik cieczowy wg pkt. 4.2

4.2 Napełnienie odpowietrznika cieczowego (rys. 6) 4.2.1

Połączyć stronę ssącą pompki ręcznej (od dołu, strona ssąca) ze złączem przy odpowietrzniku.

Instrukcja

obsługi

GOE 2000

9


4.2.2

4.2.3

Rękojeścią pompki delikatnie manipulować lekko obracając ruchami do momentu, aż nawaniacz znajdzie się 10 mm poniżej metalowej kapsuły szklanej rury. W dalszej kolejności najpierw rozłączyć przyłącze, a potem dopiero delikatnie wcisnąć rękojeść pompki. Jesli poziom nawaniacza opadnie do MIN może spowodowac to nieszczelność, odpowietrznik cieczowy musi zostać ponownie wypełniony wg. pkt. 4.2.2

Proces napełniania musi przebiegać bardzo powoli, w przeciwnym bowiem razie nawaniacz może dostać się do pompki ręcznej.

4.3 Odpowietrzanie pompy dozującej (obszar nawaniacza –bez instalacji płuczącej) 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8

4.3.9 4.3.10 4.3.11

4.3.12

Poziom nawaniacza w zbiorniku rezerwowym podczas odpowietrzania pompy dozującej musi przewyższać jej zawór tłoczny o ok. 300 do 00 mm. Gdy nie jest to spełnione wykorzystuje się pompkę ręczną postępujemy jak niżej: Zawór (4) zamknąć. Zamknąć kurek (2) na przewodzie wtryskowym za pompą dozującą. Przy użyciu pomki ręcznej podnieść poziom nawaniacza w zbiorniku rezerwowym do żądanego poziomu. Otworzyć kurek (2) na przewodzie wtryskowym za pompą dozującą. Otworzyć zawór obejściowy (3). Włączyć sterownik i ustawić następujące ustawienia „Wewnętrzne źródło i mpulsów” § Ustawić „Wyłączony” §

Nadajnik impulsów wewnętrzny

§

Wart.imp. wew „60 Imp/min”

Ustawić pompę dozującą na maksymalną wartość tłoczenia Otworzyć zawór (4) . Poziom nawaniacza w zbiorniku rezerwowym opada, a przewód ssący pompy jak również kompletna głowica z zaworami ssącym i tłocznym zostają automatycznie odpowietrzone (dot. pomp typu MH – 6-47/65). Jednocześnie następuje wyrównanie poziomów w zbiornikach zapasowym i rezerwowym. Przy pompach typu MH – 15 ... należy obluzować przewód wtryskowy przy zaworze tłocznym i odkręcić jego obudowę ( ok. 2 obroty) po to, by odprężyć zabudowaną tam sprężynę. Gdy na gwincie widoczny jest już nawaniacz bez pęcherzyków powietrza można wszystko zmontować z powrotem. Zamknąć zawór (7) przy zbiorniku rezerwowym i obserwować, czy następuje obniżenie się poziomu nawaniacza w biurecie pomiarowej (przy każdym skoku pompy) stosownie do uprzednio dokonanych nastawień. Biureta pomiarowa nie powinna być całkowicie opróżniana, w przeciwnym bowiem razie proces odpowietrzania musi być przeprowadzony powtórnie. Poprzez otwarcie zaworu (7) przy zbiorniku rezer-

Instrukcja

obsługi

GOE 2000

10


wowym biuretę należy od nowa napełniać, aż do osiągnięcia przez nawaniacz dolnego poziomu 4.3.13 4.3.14

Po zakończeniu odpowietrzania zamknąć zawór obejściowy (3) i sprawdzić, czy pompa dozująca funkcjonuje, w przeciwnym razie zawór (3) otworzyć powtórnie. Na sterowniku z poziomu «wewnętrzne źródło impulsów» wybrać nastawę: «wybórWŁĄ.». Poprzez to przerwane zostaje wysyłanie impulsów z wewnętrznego źródła. Aby uniknąć niepożądanych impulsów z wewnętrznego źródła impulsów, należy podczas normalnej pracy nawanialni wybierać funkcję «wybór WŁĄ. ».

4.4 Odpowietrzanie pompy dozującej ( obszar nawaniacza-z użyciem instalacji płuczącej) 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.4.9

Zamknąć zawór (7) przy zbiorniku rezerwowym. Zamknąć zawór dolny (6) przy wskaźniku poziomu. Otworzyć zawór płuczący (8). Odkręcić nakrętkę zbiornika zawierającego środek płuczący Wykonać 10 ruchów dźwignią pompy płuczącej (wydajność 6 cm³/skok, maks. ciśnienie ca. 50 bar,nadciśn.). Zamknąć zbirnik z płynem płuczącym Zamknąć zawór (8). Otworzyć zawór (7) przy zbiorniku rezerwowym. Otworzyć zawór dolny (6) przy wskaźniku poziomu.

4.5 Odpowietrzanie pompy dozującej (część hydrauliczna) 4.5.1 4.5.2 4.5.3

Odkręcić podczas pracy nawanialni śrubę odpowietrzającą przestrzeń hydrauliczną o 1 obrót i po 5 skokach pompy z powrotem dokręcić. Powyższe czynności powtórzyć 3 razy w odstępach pieciominutowych. Po zakończeniu odpowietrzania skontrolować poziom oleju (tylko dla pomp typu MH – 6-46/65).

4.6 Nastawa skoku pompy dozującej 4.6.1

4.6.2

Przy wykorzystaniu programu «Obliczanie –Nastawa pompy» (patrz w «Instrukcja obsługi - OSG 2000») można dokonać przeliczania wartości impulsu i nastawy skoku pompy dozującej. Wyliczoną wartość należy nastawić na pompie. Obliczanie nastaw na pompie (bez programu przeliczającego). We wzorach dla przeliczania objętości roboczej [Bm³] na normalną [Nm³] należy przyjąć absolutne wartości ciśnienia. Tetrahydrothiophen (THT) ma gestość około ~1 kg/dm³ 1mg płynnego nawaniacza (THT) odpowiada objętości 1mm³

Instrukcja

obsługi

GOE 2000

11


Symbole i przeliczenia: ⇒

QN, max

= Max. przepływ gazu; war. normalne [Nm³/h]

QB, max

= Max. przepływ gazu; warunki robocze [Bm³/h]

E1

=

Wartość impulsu wejściowego [Nm³/impuls] : przekazana z «wprow. parametrów»

IP

=

Wartość impulsu pompy [Nm³/impuls] : przekazana z «wprow. parametrów»

= Robocze nadciśnienie [bar]

pa

=

fPumpe

= Max. częstość skoków pompy dozującej [impuls/h], patrz 2.3.1

VPumpe

Robocze ciśnienie absolutne [bar] ⇒

Nm³/h = Bm³/h × pabs

Pa = püber + 1

Max. wielkość tłoczenia pompy [mm³/skok], patrz 2.3.1

ρ

= Gęstość nawaniacza [kg/dm³]

C

= Żądane stężenie nawaniacza [mg/Nm³]

VEinstell

Wartość nastawy pompy dozującej [mm³/Hub]

Obliczenie wartości tłoczenia (wartości nastawy pompy) E1 × c × Ip VEinstell = [mm³/skok] ρ Obliczenie częstości skoku pompy QN fPumpe = E1 × Ip

[skok/h]

Przy obliczeniach należy wziąć pod uwagę, że: max. nastawa skoku (VPumpe) i max. częstość (fPumpe) pompy dozujacej nie może zostać przekroczona (patrz 2.3.1). Przykładl 1: ⇒ nawaniacz – THT impulsy wejściowe z korektora stanu pompa dozująca: MH-15-50-M11 QN E1 Ip ρ C fPumpe, max VPumpe, max

10.000 [Nm³/h] 1,0 [Nm³/impuls] 5,0 [Nm³/impuls] 1 (THT) [kg/dm³] 20 [mg/Nm³] 5000 [skok/h] 280 [mm³/skok]

Instrukcja

obsługi

GOE 2000

12


Obliczenie wartości tłoczenia (wartości nastawy pompy) 1 × 20 × 5 VEinstell = = 100 [mm³/skok] 1 Obliczenie częstości skoku pompy 10.000 fPumpe = 1×5

QB

= 2.000 [skok/h]

Przykład 2: ⇒ nawaniacz–THT impulsy wejściowe z gazomierza turbinowego pompa dozująca: MH-6-47 = 1.600 [Bm³/h]

QN

= QB × pa = 1.600 × 8,5 = 13.600 [Nm³/h]

E1B

= 1,0 [Bm³/impuls]

E1N

= E1B × pa = 1,0 × 8,5 = 8,5 [Nm³/impuls]

= 7,5 bar

pa

= pü + 1 = 8,5 bar

IP

= 3 [Nm³/impuls]

ρ

= 1 [kg/dm³] (THT)

C

= 15 [mg/Nm³]

fPumpe, max

= 7.200 [skok/min.]

VPumpe, max

= 80 [mm³/skok]

Obliczenie wartości tłoczenia (wartości nastawy pompy) VEinstell

=

8,5 × 15 × 3 1

= 45 [mm³/skok]

Obliczenie częstości skoku pompy 13.600 = 4.533 [skok/h] 8,5 × 3 Przykład 3: ⇒ nawaniacz–MERCAPTANE impuls wejściowy z korektora stanu pompa dozująca: MH-6-47 fPumpe

QN E1 Ip ρ c fPumpe, max VPumpe, max

=

12.000 [Nm³/h] 10,0 [Nm³/impuls] 5,0 [Nm³/impuls] 0,82 [kg/dm³] (MERCAPTANE) 6 [mg/Nm³] 7.200 [impulse/h] 80 [mm³/skok]

Instrukcja

obsługi

GOE 2000

13


Obliczenie wartości tłoczenia (wartości nastawy pompy) VEinstell

=

10 × 6 × 5 0,82

= 36,6 [mm³/skok]

Obliczenie częstości skoku pompy fPumpe

=

12.000 10 × 5

= 2.400 [skok/h]

4.7 Rozruch sterownika 4.7.1 4.7.2 4.7.3

Wprowadzanie parametrów i konfiguracja sterownika wg «Instrukcji obsługi - OSG 2000». Po wyborze z poziomu «wpr. parametrów»: «rodzaj pracy-automat.» i «źródło impulsów-zewnętrzne» rozruch całej nawanialni jest zakończony. Nastawione wielkości powinny zostac zaprotokołowane.

5 Eksploatacja 5.1 Ustawienia robocze 5.1.1

5.1.2

zamknąć następującą aramaturę: § zawór obejściowy (3) §

zawór spustowy (9)

§

zawór płuczący (8), tylko wtedy, gdy istnieje instalacja płucząca

otworzyć następującą armaturę: § zawór zbiornika rezerwowego (7) §

zawór górny wskaźnika (5)

§

zawór dolny wskaźnika (6)

§

zawór do napełniania (4)

§

kurek kulowy (2) na przewodzie wtryskowym za pompą dozującą

§

kurek kulowy na przewodzie wtryskowym przed dyszą wtryskową

§

kurek kulowy (1) na przewodzie ssącym przed zbiornikiem rezerwowym

5.1.3

Nastawy na sterowniku w poziomach «wprow. parametrów»: § Rodzaj pracy «automat.» §

Źródło impulsów «zewnętrzne»

§

Pompa dozująca „włączona”

5.2 Wymiana zbiornika zapasowego Gdy poziom nawaniacza osiągnął zielony znacznik umiejscowiony na skali biurety pomiarowej lub na ekranie sterownika pojawił się meldunek «wymiana

Instrukcja

obsługi

GOE 2000

14


zbiornika», można przepompować resztę nawaniacza do zbiornika rezerwowego i dokonać wymiany pustego już zbiornika zapasowego. 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13

Połączyć wężem stronę ssacą pompki ręcznej (od dołu) ze złączem przy zbiorniku rezerwowym. Zamknąć zawór (4). Zamknąć kurek kulowy (2) na przewodzie wtryskowym za pompą dozującą. Posługując się pompką ręczną doprowadzić do przerwania słupa cieczy w komunikującym się systemie poprzez opróżnienie węża ssącego oraz odpowietrznika cieczowy. Zamknąć kurek (1) na przewodzie ssącym. Odłączyć węże ssący i powrotny od zbiornika zapasowego. Wymienić zbiornik zapasowy. Podłączyć z powrotem węże do wymienionego zbiornika. Wąż ssący pomiędzy zbiornikami zapasowym i rezerwowym należy poprowadzić wznosząco, by zapewnić mu należyte odpowietrzenie. Otworzyć kurek (1) na przewodzie ssącym. Posługując się pompką ręczną doprowadzić do podniesienia poziomu nawaniacza w zbiorniku rezerwowym. Obecnie mamy napełniony system. Otworzyć kurek kulowy (2) na przewodzie wtryskowym za pompą dozującą. Otworzyć zawór (4). Napełnić odpowietrznik cieczowy wg pkt. 4.2; następuje wyrównanie poziomów nawaniacza w zbiornikach zapasowym i rezerwowym.

5.3 Zabudowa zaworów ssących i tłocznych w głowicy pompy 5.3.1 5.3.2 5.3.3

Przy montażu i demontażu należy każdorazowo posługiwać się rysunkami technicznymi (przekrojami) zaworów. Podczas demontażu zaworów należy zwrócić uwagę na to, że nie można zamieniać części pomiędzy zaworami ssacymi i tłocznymi. Przy zabudowie zaworu tłocznego poszczególne elementy muszą być ułożone centrycznie w głowicy pompy i potem umocowane obudową zaworów. Podczas skręcania obudowy zaworów należy zwrócić uwagę, czy części zaworów nie uległy przemieszczeniu.

5.4 Kontrola tłoczenia pompy dozującej 5.4.1

5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5

Na sterowniku w okienku «wewn. źródło impulsów» wybrać następujące nastawy: § «wybór-WŁĄ», § «źródło impulsów wewn.», § «wartość impulsu-60imp./min». Zamknąć zawór (7) przy zbiorniku rezerwowym. Oznaczyć poziom nawaniacza na wskaźniku poziomu (np. taśmą klejącą). Określić ilość nawaniacza będącego do dyspozycji w biurecie pomiarowej [mm³]. Objętość pomiędzy dwoma wąskimi znacznikami wynosi 100 mm³; pomiędzy dwoma szerokimi - 1000 mm³. Ustalona objętość nawaniacza w biurecie podzielona przez wartość nastawioną na pompie dozującej w [mm³] daje w efekcie liczbę możliwych skoków pompy. Przykład: Objętość w biurecie = 1.600 mm³ (16 znaczników). Instrukcja

obsługi

GOE 2000

15


5.4.6 5.4.7

5.4.8

Nastawiona wartość na pompie dozującej = 80 mm³. Liczba możliwych skoków pompy 1600 : 80 = 20. Na sterowniku w okienkach «wewn. źródło impulsów», «liczba suwów pompy» wprowadzić odpowiednią ich liczbę (np.20) i uruchomić pracę pompy funkcją «Shift + F5» w okienku «start-pompa». Po automatycznym zakończeniu pracy pompy z zadaną ilością jej skoków, oznaczyć nowy poziom nawaniacza w biurecie, określić przetłoczoną ilość nawaniacza i podzielić przez liczbę skoków pompy. Obliczona wartość powinna być identyczna z nastawioną na pompie dozującej(dopuszczalna odchyłka ± 5%). Przy większych odchyłkach patrz «tabela zakłóceń». Po zakończeniu kontroli tłoczenia wprowadzić w sterowniku wszystkie dotychczasowe nastawy i dokonać odpowiednich ustawień armatury odcinającej.

5.5 Opróżnianie zbiornika rezerwowego (rys. 5) 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 5.5.7

Podłączyć wąż pomiędzy ssącą stroną pompy (od góry) i złączem zbiornika rezerwowym. Zamknąć zawór (4). Posługując się pompką ręczną doprowadzić do opróżnienia nawaniacza w odpowietrzniku cieczowym. To znaczy przewody ssące są opróżnione Ustawić pojemnik na nawaniacz przy króćcu zaworu (9). Otworzyć zawór (9). Całkowite opróżnienie zbiornika uzyskuje się używając ręcznej pompki. Po zakończeniu opróżniania zbiornika rezerwowego armaturę odcinającą ustawić w położeniu normalnego funkcjonowania nawanialni.

5.6 Płukanie przewodów ssących i tłocznych z wyposażeniem 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6

Zamknąć zawór (7) zbiornika rezerwowego Zamknąc zawór (6) Otworzyć zawór (8) Odkręcić nakrętkę zbiornika zawierającego środek płuczący Użyć pompy płuczącej (wyjście: 6 cm³/skok; 0.5 m 6 × 1 mm rurka, maks. Ciśnienie wsteczne około 80 bar Po zakończeniu płukania zamknąc zbiornik z środkiem płuczącym

5.6.7 5.6.8 5.6.9

Otworzyć zawór (8) Otworzyć zawór (7) Otworzyć zawór (6)

5.7 Wyłączanie 5.7.1 5.7.2

Wyłączyć zasilanie sterownika (zielony przycisk). Zamknąć kurek (2) na przewodzie wtryskowym za pompą dozującą.

6 Nadzór i kontrola funkcji Obowiazują tu wytyczne DIN-DVGW-Regelwerk G 280. Mając na uwadze szczególne własności nawaniania gazu zaleca się następujące środki: Instrukcja

obsługi

GOE 2000

16


6.1 Kontrola funkcji 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7

Ewentualne zakłócenia muszą zostać natychmiast usunięte. Kontrolę tłoczenia pompy należy przeprowadzać co tydzień wg pkt. 5.6. Kontrolę poziomu nawaniacza w odpowietrzniku cieczowym należy przeprowadzać co tydzień. Poziom nawanicza w zbiorniku zapasowym należy sprawdzać co tydzień. Kontrola poziomu oleju – raz w miesiącu. Wymiana wkładu filtra (węgiel aktywny) – raz w roku (w razie potrzeby częściej). Przegląd całej nawanialni – co 2 lata - przez wykwalifikowany personel.

Instrukcja

obsługi

GOE 2000

17


7 Zakłócenia 7.1 Tabela zakłóceń błąd

przyczyna

usuwanie

7.1 Nie jest osiągana 7.1.1 Pęcherzyki pozałożona wydajność wietrza w części hypompy dozującej draulicznej głowicy pompy 7.1.2 Pęcherzyki powietrza w części hydraulicznej głowicy pompy 7.1.3 Nieszczelne zawory pompy

7.2. Poziom nawaniacza w odpowietrzniku cieczowym opada do dolnej krawędzi szklanej rurki

7.3 Błąd porównania impulsów

Odpowietrzyć część hydrauliczną głowicy pompy (patrz pkt. 4.3 lub 4.4)

Odpowietrzyć część hydrauliczną głowicy pompy (patrz pkt. 4.5)

Przeprowadzić kontrolę tłoczenia wg 5.4: - gdy podczas suwu tłocznego poziom w biurecie wzrasta = zawór ssący jest nieszczelny; - gdy podczas suwu ssącego nie jest zasysana nastawiona objętość nawaniacza = zawór tłoczny jest nieszczelny

Zawory zdemontować i oczyścić (patrz 5.3)

7.1.4 Zabrudzony filtr

Wymienić lub wyczyścić filtr

7.2.1 Pusty zbiornik zapasowy

Wymienić zbiornik zapasowy

Napełnić ponownie zbiornik zapasowy

Sprawdzić szczelność połaczeń

Dopełnić odpowietrznik (patrz 4.2)

Skalibrować punkt załączania czujnika przepływu

Podjąć działania wg pkt. 7.2

7.2.2 Nieszczelne połączenie pomiędzy zbiornikami zapasowym i rezerwowym 7.3.1 Żle skalibrowany czujnik przepływu 7.3.2 Pompa nie osiąga założonej wydajności

Instrukcja

obsługi

GOE 2000

18


8 Załącznik 8.1 Montaż przy użyciu złączek SWAGELOK

Wskazówki montażowe dla rurowych połączeń

Pierwszy montaż. Rurę uciąć, ogradować i dosunąć do złączki; nakrętkę silnie dokręcić ręcznie.

Przed dokręceniem nakrętki SWAGELOK oznaczyć ją na pozycji godziny 6.

Potem dokręcić nakrętkę o 1¼ obrotu*, aż znacznik znajdzie się na godzinie 9.

* dla połączeń o wymiarach 2, 3, 4 mm lub 1/16“, 1/8“, 3/16“nakrętkę przy pierwszym montażu należy dokręciś o ¾ obrotu.

Montaż powtórny. Połączenie zdemontowane.

Rurę z pierścienieniami zaciskowymi dosunąć do złączki. Nakrętkę silnie dokręcić ręcznie, potem dociagnąć kluczem o ¼ obrotu.

Instrukcja

obsługi

GOE 2000

19


8.2 Przekroje pompy dozujące MH – 6-47/65j

Głowica pomp MH-6-46/65 MH-6-47 / 65 pump head Zawór tłoczny Discharge valve Śruba

odpowie-

Venting srew for trzjąca część hyhydraulic part drauliczną

Poziom oleju Oil Level

MAX

MIN

Zawór wyrównawczy Delayed discharge valve Zawór ssący Suction valve

Zawór ssący

Stainless steel diaphragm Membrama ze stali nierdzewnej

Zawór tłoczny Zawór wyrównawczy

Instrukcja

obsługi

GOE 2000

20


Załącznik Proportioning pump Pompa dozująca

Typ MH 15-50 +oraz MH-15-70 Typ MH-15-50 MH-15-70 ŚrubaVenting odpowietrzająca screw część fydrauliczną for hydraulic part Discarge valve

A

Elektromagnes

solenoid actuator

Membrama Stainless steelzediaphra stali szlachetnej g

Section A A-B -B Przekrój

Z Suction valve Zawór ssący

Stroke adjustment Nastawa skoku

Zawór wyrównawczy

B KorekOil wlewowy filler

Zawór ssący Suction valve

Delayed discarge valve

Zawór tłoczny Discarge valve

Widok View Z

Korek do sprawÓil level eye dzania poziomu oleju

Instrukcja

obsługi

GOE 2000

21


Anhang

8.3 Czyszczenie Zanim części nawanialni mające kontakt z nawaniaczem zostaną przesłane do naprawy lub wymiany muszą zostać gruntownie oczyszczone (dotyczy również bezpośredniego przekazania naszemu monterowi). Przeprowadzone oczyszczenie należy potwierdzić (patrz załącznik na nast. stronie) i przekazać j/n:

RMG Messtechnik GmbH z. Hd. Herrn Langer Otto-Hahn-Straße 5

1 × na podany obok adres 1 × z przesyłką

35510 Butzbach

Nadawca

:

Ulica

:

Miejscowość

:

Osoba do kont. : Tel.

:

FAX

:

Czyszczone elementy: pompa nawaniacza zawory: ssący/tłoczny

Nr fabr.:

Typ: czujnik przepływu (FS)

wskaźnik poziomu (LSL)

Pozostałe: Detale zostały wyczyszczone następującym środkiem: Detale są pozbawione szkodliwych substancji po użyciu środków chemicznych podczas czyszczenia. Detale (elementy) miały kontakt z nastepującym nawaniaczem: TETRAHYDROTHIOPHEN <THT> SCENTINEL E pozostałe Data:

Nazwisko:

Podpis:

Instrukcja

obsługi

GOE 2000

22


8.4 Załącznik do napraw-uwagi, wskazówki

Załącznik do napraw instalacji nawaniających, pomp nawaniacza i części składowych nawanialni w warsztacie zakładu RMG Meßtechnik GmbH Odpowiednie przepisy zabraniają przedostawania się nawaniacza (płynnego lub pod postacią gazową) do atmosfery. Aby to zabezpieczyć, wszyskie części mające kontakt ze środkiem nawaniającym przed ich wysyłką do naprawy należy gruntownie wyczyścić. Przeprowadzenie oczyszczenia należy potwierdzić wypełniając oświadczenie z poprzedniej strony. Bez przedłożenia powyższego oświadczenia nie będzie możliwe przeprowadzenie napraw. Do oczyszczania zalecamy poniższy środek: „Penncover / Äthanol 641/642 verg. M. 1 % MEK“ firmy Pennodorant

Instrukcja

obsługi

GOE 2000

23


9 Schematy

sonda poziomu

pompka ręczna urządzenie płuczące uchwyty do węży

odpowietrznik filtr z węglem aktywnym wskaźnik poziomu ze skalą czujnik przepływu zawór kulowy (2) pompa dozująca zbiornik zapasowy filtr nawaniacza

wanna wyłapująca

Rys. 1 – Nawanialnia typ GOE 2000.


odpowietrznik

Złącze przy odpowietrzniku

sonda poziomu

filtr nawaniacza pompka ręczna

zawór (4) zawór (3) obejściowy

zawór (8) do płukania zawór (1) przew. ssący

zawór (5) wsk. poziomu

złącze przy zbiorniku rezerwowym

Filtr z węglem aktywnym

Rys. 2 - zbiornik rezerwowy (od góry).

zawór (7) zb. rezerwowy

zawór (6) wsk. poziomu

zawór (9) do opróżniania

Rys. 3 - zbiornik rezerwowy (od dołu).

wąż pompka ręcznastrona tłoczna wąż pompka ręczna-

złącze przy zbiorniku rezerwowym

Rys. 4 – napełnianie zbiornika rezerwowego.

Rys. 5 – opróżnianie zbiornika rezerwowego.

złącze przy odpowietrzniku

pompka ręcznastrona ssąca

Rys. 6 – napełnianie odpowietrznika.

Instrukcja

obsługi

GOE 2000

25

/GOE_2000_DTR_pl  

http://www.rmg.com/uploads/myth_download/GOE_2000_DTR_pl.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you