Page 1

Filtropodgrzewacze gazu FGWC

Gazomet Sp. z o.o. 63-900 Rawicz, ul. Sarnowska 2

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Lipiec 2010


Filtropodgrzewacze gazu FGWC

175 200

GD2 1,4m2

250

50 80

Z250

300

40 50 65 80

350

65 80

139,7

GD2 1,4m2

400

50

168,3

40 50

500

50

1285 1495 1705 1915 2125 1385 1595 1805 2015 2225 1790 2000 2210 2420 2630 1935 2145 2355 2565 2775

219,1

Z200 65

Wersja

1375 1585 A, B 1795 2005 2215 1465 1675 A, B 1885 2095 2305 1870 2080 A 2290 2500 2710 2020 2230 A 2440 2650 2860

600

GD1,5 1,1m2

Pojemność wodna

Wkład filtracyjny powierzchnia filtr.

Korpus filtropodgrzewacza

25 50

5,9 7,7 9,5 11,3 13,2 8,6 11,2 13,9 16,5 19,1 15,4 20,0 24,5 29,1 33,6 26,5 33,4 40,4 47,3 54,3

273

GD2 1,4m2

32 40 50

0,70 0,93 1,16 1,39 1,63 1,09 1,45 1,80 2,16 2,52 1,84 2,43 3,02 3,6 4,19 3,35 4,29 5,24 6,18 7,13

360

50 80

Z250

32

Z150 40

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

G

[mm]

390

40 50 65 80

GD1 0,8m2

[m2]

450

65 80

25 50

Z125 32

Bmin C D E F

550

GD2 1,4m2

25

25 32 40

A2

405

50

[m2]

A1

470

40 50

DN DN1 DN2

Powierzchnia grzewcza

Wymiary

800

50

350 560 770 980 1190 350 560 770 980 1190 350 560 770 980 1190 350 560 770 980 1190

Średnice nominalne

800

Z200 65

330 139,7 350 175

25 GD1,5 50 1,1m2

1220 1430 1640 1850 2060 1325 1535 1745 1955 2165 1755 1965 2175 2385 2595 1865 2075 2285 2495 2705

350 168,3 400 200

32 40 50

Z150 40

1305 1515 A, B 1725 1935 2145 1400 1610 A, B 1820 2030 2240 1835 2045 A 2255 2465 2675 1940 2150 A 2360 2570 2780

420 219,1 500 250

32

Z125

GD1 0,8m2

6,2 8,1 10,1 12,0 14,0 9,1 12,0 14,9 17,7 20,6 16,9 21,8 26,8 31,7 36,6 28,1 35,7 43,3 50,8 58,4

480 273 600 300

25 50

0,68 0,91 1,14 1,37 1,60 1,08 1,43 1,79 2,15 2,50 1,83 2,42 3,01 3,60 4,19 3,25 4,20 5,14 6,08 7,03

G

[mm]

375

25 32 40

[dm3]

Bmin C D E F

450

25 32

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

[m2]

A2

800

[m2]

A1

800

DN1 DN2

Filtropodgrzewacze gazu FGWC (PN cz. gazowa 10,0 MPa) (PN cz. wodna 10,0 MPa lub 0,6 MPa)

Wymiary Wersja

DN

Powierzchnia grzewcza

Pojemność wodna

Średnice nominalne

Wkład filtracyjny powierzchnia filtr.

Korpus filtropodgrzewacza

Filtropodgrzewacze gazu FGWC (PN cz. gazowa 6,3 MPa) (PN cz. wodna 6,3 MPa lub 0,6 MPa)

350 560 770 980 1190 350 560 770 980 1190 350 560 770 980 1190 350 560 770 980 1190

Kołnierze przyłączeniowe wg PN-EN 1092-1 (ANSI na Ŝądanie). Skuteczność filtracji: cząstki stałe 5 µm – 99,8% (2 µm na Ŝądanie). Inne filtropodgrzewacze na zapytanie ofertowe.

Gazomet Sp. z o.o. 63-900 Rawicz, ul. Sarnowska 2

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Lipiec 2010

/FGWC_-_v_7_2010_PL  
/FGWC_-_v_7_2010_PL  

http://www.rmg.com/uploads/myth_download/FGWC_-_v_7_2010_PL.pdf

Advertisement