Page 1

GAZOMET Sp. z o.o.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA Ul. Sarnowska 2

GAZOMET Sp. z o.o. · PL 63-900 RAWICZ

IX Seminarium szkoleniowo – prezentacyjne „Nowoczesna technika dla gazownictwa”

PL 63-900 RAWICZ Tel. +48 65 545 0200

„Rozwój gazownictwa w Polsce a strategia rozwoju firm dostarczających urządzenia dla polskiego gazownictwa.”

Fax +48 65 546 2408 E-Mail marketing@gazomet.pl Internet www.gazomet.pl

Augustów ● 19-20-21-22 października 2009 r. NIP 699-17-25-611 NIP EU PL 6991725611

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w seminarium najpóźniej do 15 września 2009 r. na e-mail: m.mackowiak@gazomet.pl

lub

marketing@gazomet.pl

lub

fax 0-65 546 7105

Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu zaproszenia.

lub

fax 0-65 546 2408

1. Firma: Pełna nazwa firmy do wystawienia faktury ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………NIP………………………….……………………… 2. Zgłoszenie uczestnictwa: A. Imię i nazwisko uczestnika seminarium: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…………..…………………. STANOWISKO………………………………..….…………e-mail: ……………………………………………………………...tel……………….…………………... B. Imię i nazwisko uczestnika seminarium: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…….………………. STANOWISKO………………………………..….…………e-mail: ……………………………………………………………...tel……………………………......... Rezerwacja noclegów TAK 19.X.2009 / 20.X.2009

NIE

20.X.2009 / 21.X.2009

TAK

NIE

21.X.2009 / 22.X.2009

TAK

NIE

Proszę zakreślić wybór

Wyjazd do Wilna - 21 października 2009 r. TAK

NIE

3. Koszt uczestnictwa: A. Uczestnik seminarium - 1600,00 +22% VAT - (1 osoba) obejmuje: materiały seminaryjne, wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących, zakwaterowanie - (nie gwarantujemy pokoi jednoosobowych).

4. Wyjazd do Wilna - 21.10.2009 r. - proszę podać dokładny adres zameldowania oraz PESEL (ubezpieczenie). A. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….……………………………. B. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….……………………………. Prosimy o przelanie ww. kwoty na konto: Bank Pekao S.A. o/Poznań 74 1240 6609 1111 0000 4933 3310.

………………..…………………….

………………………………………

………………………………………..

Pieczęć firmowa

Główny Księgowy

Prezes Zarządu / Dyrektor

Siedziba Spółki Rawicz Rejestracja KRS 00000097492; Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII – Wydział KRS Zarząd: Robert Aszkiełowicz · Przemysław Kapczyński · Leszek Madera Konta Bankowe Bank Pekao S.A. o/Poznań

74 1240 6609 1111 0000 4933 3310 dla PLN · 48 1240 6609 1978 0000 4933 5242 dla EUR · 16 1240 6609 1787 0000 4932 8781 dla USD · SWIFT PKOPPLPW

System Zarządzania Jakością DIN EN ISO 9001 Certyfikat TÜV NORD oraz UDT

http://www.rmg.com/fileadmin/_rmg/applications/ball-valves/SZKOLENIA/AUGUSTOW_2009_Karta_zgloszenia_  

http://www.rmg.com/fileadmin/_rmg/applications/ball-valves/SZKOLENIA/AUGUSTOW_2009_Karta_zgloszenia_uczestnictwa.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you