Page 1

badania & raporty

magazyn KRS

2007 (tys. PLN)

2008 (tys. PLN)

2009 (tys. PLN)

2010 (tys. PLN)

% zmiana 2007/2008

% zmiana 2008/2009

% zmiana 2009/2010

Oriflame Poland Sp. z o.o.

39173

209 407

243 498

272 981

259 590

16,28%

12,11%

-4,91%

Fm Group World Andrzej Trawiński Spółka Komandytowa

268185

92 592

143 078

228 663

238 398

54,53%

59,82%

4,26%

Amway Polska Sp. z o.o.

60520

132 165

132 650

133 611

116 529

0,37%

0,72%

-12,78%

51 181

51 307

80 607

111 201

0,25%

57,11%

37,95% 31,03%

Grupa 1: Firmy z danymi finansowymi

FM GROUP Polska Artur Trawiński DSA Financial Group S.A.

34993

42 603

44 563

60 601

79 406

4,60%

35,99%

Vorwerk Polska Sp. z o.o.

3668

43 417

58 743

63 786

64 486

35,30%

8,58%

1,10%

Akuna Polska Sp. z o.o.

75235

88 566

88 281

72 105

38 940

-0,32%

-18,32%

-46,00%

Tupperware Polska Sp. z o.o.

105399

35 812

44 544

38 587

38 032

24,38%

-13,37%

-1,44%

Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o.

149644

18 696

22 415

27 937

30 872

19,89%

24,64%

10,51%

HERBALIFE Polska Sp. z o.o.

86101

22 967

28 962

33 617

26 524

26,10%

16,07%

-21,10%

California Fitness Polska Sp. z o.o.

186218

22 578

25 072

27 850

24 886

11,05%

11,08%

-10,64%

Flavon Group Polska Sp. z o.o.

294633

brak spr.

Europejskie Centrum Odszkodowań Sp. z o.o.

225614

10 547

3

12 141

20 443

24 493

b.d.

68,38%

19,81%

12 270

15 915

21 667

16,34%

29,71%

36,14%

Vision Polska Sp. z o.o.

105147

22 686

24 331

26 567

18 971

7,25%

9,19%

-28,59%

Novision Sp. z o.o.

127408

24 921

27 735

17 386

17 247

11,29%

-37,31%

-0,80%

ACN Communications Polska Sp. z o.o.

263228

5 606

4 650

7 843

13 442

-17,05%

68,67%

71,39%

HMI Polska Sp. z o.o.

18105

12 933

18 100

11 016

13 107

39,95%

-39,14%

18,98%

Dr Nona International Sp. z o.o.

142744

8 914

10 824

12 118

11 938

21,43%

11,95%

-1,49%

AMC Alfa Metalcraft Corporation Sp. z o.o.

36377

9 095

9 943

9 228

7 862

9,32%

-7,19%

-14,80%

P.M. INTERNATIONAL Sp. z o.o.

96047

5 043

7 030

9 184

5 734

39,40%

30,64%

-37,57%

Finclub Poland Sp. z o.o.

148333

2 104

2 395

4 022

4 539

13,83%

67,93%

12,85%

Tiens Sp. z o.o.

219740

2 522

4 207

4 778

4 316

66,81%

13,57%

-9,67%

Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym Sp. z o.o.

266592

spr. niedostępne2

2 829

4 946

3 212

b.d.

74,83%

-35,06%

Forever Living Products Poland Sp. z o.o.

109186

21 808

22 035

22 671

spr. niezłożone1

1,04%

2,89%

b.d.

LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o.

203244

2 009

2 887

4 682

spr. niezłożone1

43,70%

62,18%

b.d.

A.T.W. Products Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

201627

5 728

4 704

4 136

spr. niezłożone1

-17,88%

-12,07%

b.d.

Lifestyles Poland Sp. z. o.o.

161706

1 792

1 808

1 650

spr. niedostępne2

0,89%

-8,74%

b.d.

firma nie złożyłya swojego sprawozdania finansowego za dany rok sprawozdawczy w Krajowym Rejestrze Sądowym firma złożyła swoje roczne sprawozdania finansowe za dany rok sprawozdawczy w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale dostęp do niego był niemożliwy (sprawozdanie było niedostępne ze względów formalnych lub było niemożliwe do zlokalizowania w archiwum danego oddziału KRS) 3 firma nie istniała w danym roku lub nie miała obowiązku składać sprawozdania w tymże roku sprawozdawczym 1 2

Grupa 2: Firmy bez danych finansowych

KRS

Vemma Polska Sp. z o.o.

309386

Trisana Polska Sp. z o.o.

214407

K-LINK-POLAND Bialik Aldona

Główne powody, dla których firma nie została zakwalifikowana do badania Brak sprawozdania3 za 2007 rok; Złożone sprawozdania za lata 2008-2010, ale nie podano wysokości przychodów Sprawozdanie niedostępne2 za 2007 i 2009 rok; Sprawozdanie niezłożone1 w KRS za 2008 i 2010 rok Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (brak obowiązku udostępniania danych finansowych)

COLWAY Spółka Jawna

205763

Brak sprawozdania4 za 2007, 2008, 2009 i 2010 rok w KRS

Earth Power Europe Sp. z o.o.

283663

Brak sprawozdania3 za 2007 rok; Sprawozdanie niezłożone1 w KRS za 2008, 2009 i 2010 rok

Perfect Harmony Spółka Jawna

292943

Brak sprawozdania4 za 2007, 2008 i 2010 rok w KRS; Przychody w 2009 roku wyniosły ok. 13 770 tys. PLN

firma nie złożyłya swojego sprawozdania finansowego za dany rok sprawozdawczy w Krajowym Rejestrze Sądowym. firma złożyła swoje roczne sprawozdania finansowe za dany rok sprawozdawczy w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale dostęp do niego był niemożliwy ze względów formalnych (sprawozdanie niedostępne, procedury biurokratyczne, niedoskonałość systemu rejestrującego sprawozdania). 3 firma nie istniała w danym roku sprawozdawczym lub nie miała obowiązku składać sprawozdania w tymże roku sprawozdawczym. 4 spółka jawna nie złożyła swojego rocznego sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym lub nie miała takiego obowiązku w danym roku sprawozdawczym. Szczegółowo tą kwestię reguluje Ustawa o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami. 1 2

18

Profile for Maciej Maciejewski

Wyniki finansowe firm MLM 3  

Wyniki finansowe firm MLM 3

Wyniki finansowe firm MLM 3  

Wyniki finansowe firm MLM 3

Advertisement