Page 48

NETWORK MAGAZYN

PRZY TABLICY Wiele kontraktów w biznesie nie dochodzi do skutku z powodu braku umiejętności odpowiedniego zachowania się jednego z partnerów... Od czego zależy sukces w sprzedaży? Niektórzy utrzymują, że od jakości towaru, inni – że od ceny i terminowości dostaw, a jeszcze inni – że od ludzi, którzy prowadzą rozmowy w celu uzyskania możliwie najkorzystniejszych warunków kupna lub sprzedaży. „Etykieta to obowiązujący w określonym środowisku czy grupie społecznej zbiór norm zachowania, zwyczajów i form towarzyskich. Etykieta może być formalnie ustalona i spisana albo nieformalna, przekazywana „z ust do ust”. Etykieta dworska (ceremoniał dworski, różny na dworach różnych monarchów), etykieta dyplomatyczna, savoirvivre. Etykieta była też częścią obszerniejszych kodeksów (np. kodeks etyczny, kodeks rycerski, kodeks bushido), które poza regułami zachowania określały też obowiązującą członka danej społeczności postawę moralną, dążenia czy sposób myślenia.” (źródło: www.wikipedia. org)

Etykieta w biznesie

„Świat biznesu to jedno wielkie przedstawienie, to gra, to iluzja…” (Robert Krool - „Droga do zysków i satysfakcji”) WALENTYNA KAJDANOWICZ

P

odczas rozmów handlowych odbywa się „walka” dwojga ludzi, którzy często reprezentują różne systemy ekonomiczne, należą do odmiennych systemów politycznych, posługują się różnymi językami i mają niejednakowe, bo wyrastające z różnych tradycji, obyczaje. Wymaga to od lidera wysokiej kultury osobistej, dobrej znajomości własnego kraju, jego problemów ekonomicznych, społecznych i kulturalnych oraz orientacji w podstawowych problemach politycznych i ekonomicznych kraju kontrpartnera, a także panujących tam obyczajów handlowych. Liderów – kontrahentów powinny cechować między innymi: umiejętność mówienia i słuchania, opanowanie języka obcego oraz elementów protokołu dyplomatycznego. Zdarza się, iż występują nieporozumienia w pertraktacjach. Nie można jednak dopuścić do ich zerwania. Dlatego doświadczony lider spotka się ze swoim poważnym kontrpartnerem na śniadaniu, urządzi wycieczkę, zorganizuje koktajl. Podczas bezpośrednich kontaktów łatwiej bowiem wzajemnie się porozumieć i przezwyciężyć trudności.

Rozmowę kończy ten, kto ją zaczął W marketingu sieciowym znaczną część pracy wykonuje się za pomocą telefonu. To, w jaki sposób i jakim tonem mówimy przez telefon ma duży wpływ na fakt, jak rozmówcy postrzegają nie tylko nas, ale naszą firmę. Należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim mówić głośno i wyraźnie, słuchać uważnie. Należy uśmiechać się rozmawiając przez telefon, a rozmówca od razu to wyczuje. Nie używać takich słów jak „kochanie”, nie ma dla nich miejsca w rozmowach biznesowych.

48

Słowa „dobra” i „aha” zamienić na „tak” oraz „oczywiście”. W żadnym wypadku nie należy włączać muzyki na linii czekającej. Na początku można porozmawiać na luźniejsze tematy, ale nie należy przesadzać. Ważne jest, by pamiętać, że na swoje pytania powinieneś dostać odpowiedź „tak” lub „nie”. Nie kończ rozmowy na „być może”. Nie każ też rozmówcy czekać odpowiadając na inny telefon. Rozmowę kończy ten, kto ją zaczął.

Konferencje, seminaria, szkolenia... Przede wszystkim należy pamiętać o tym, by starannie zaplanować porę zebrania. W zależności od tego, ile czasu może nam ono zająć planujemy je albo na przedpołudnie, w przypadku długich obrad, bądź na popołudnie, w przypadku obrad krótkich. Nie należy raczej planować konferencji czy seminarium na dzień przed dłuższym weekendem, ponieważ uczestnicy nie będą mogli skupić się na rozmowach, myśląc wyłącznie o odpoczynku. Przed konferencją należy zaznaczyć jak długo będzie ona trwała oraz poinformować o niej uczestników odpowiednio wcześniej. Po ustaleniu terminu przybycia delegacji gości, rezerwuje się salę konferencyjną, a w dniu rozpoczęcia konferencji czyni się przygotowania, na skutek których na stole znajdują się papier do notatek, długopisy, woda mineralna i szklanki. Następnie należy przygotować i ustawić potrzebną ilość krzeseł. W dobrym tonie jest zacząć zebranie punktualnie, co będzie wyrazem uznania dla tych, którzy przyszli na czas. Należy zaznaczyć, czy palenie jest dozwolone czy też nie. Należy poprosić o wyłączenie telefonów komórkowych. Po zaję-

Profile for Maciej Maciejewski

Network Magazyn nr 7/2006  

Network Magazyn nr 7/2006

Network Magazyn nr 7/2006  

Network Magazyn nr 7/2006

Advertisement