Page 25

NEWS ROOM NUMER 07/2006

NETWORK NEWS ROOM

Leki niosące śmierć

Postulaty przedsiębiorców do premiera

Koncerny farmaceutyczne szykują się na falę ostrej krytyki, którą może wywołać premiera filmu „W ogrodzie zła” („The Constant Gardener”). Lista zarzutów wobec korporacji jest długa. Przede wszystkim chodzi o wygórowane ceny leków, uniemożliwiające ocalenie życia milionom ludzi. Ale również o ukrywanie ich śmiertelnych skutków ubocznych. Przypadki podejrzanych praktyk podejmowanych przez potentatów rynkowych stały się inspiracją dla Fernando Meirellesa, reżysera znanego z filmu „Miasto Boga”. Jego nowe dzieło – „W ogrodzie zła” łączy w sobie elementy thrillera i romansu. Jednak przede wszystkim jest bezkompromisowym atakiem na koncerny farmaceutyczne, które w walce o wielomiliardowe dochody beztrosko narażają na szwank życie mieszkańców Trzeciego Świata. Po napisach końcowych ukazuje się tekst podpisany przez Johna Le Carré’a, autora powieści, na podstawie której nakręcono obraz: „Wszelkie postacie i firmy opisane w tej historii są – dzięki Bogu – fikcyjne i nie mają odpowiedników w świecie realnym. Obserwując farmaceutyczną dżunglę, dochodzę jednak do wniosku, że w porównaniu z rzeczywistością moja opowieść jest jedynie niewinną igraszką”. (Źródło:” The Independent”)

Zapewnienia niskich, prostych i stabilnych podatków, obniżenia m.in. składek obciążających koszty pracy, uproszczenia rozliczeń PIT i CIT oraz ograniczenia deficytu domagają się przedsiębiorcy i przedstawiciele biznesu zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorczości. Podczas konferencji Rady Przedsiębiorczości środowiska biznesowe zaprezentowały 13 postulatów wobec rządu Kazimierza Marcinkiewicza. Zdaniem szefa Business Center Club Marka Goliszewskiego, „papierkiem lakmusowym”, dzięki któremu da się ocenić stosunek rządu premiera Marcinkiewicza do przedsiębiorczości w Polsce, będą działania związane z wycofaniem, bądź nie z Trybunału Konstytucyjnego ustawy o emeryturach pomostowych. Niedawno premier Marcinkiewicz powiedział, że nie widzi powodów, by Polska weszła do strefy euro za tej kadencji parlamentu, co Hubert Janiszewski z Polskiej Rady Biznesu skomentował w ten sposób: „Stosunek rządu i części polityków PiS do przyjęcia euro przez Polskę to zwycięstwo, miejmy nadzieję krótkotrwałe, ideologii nad rozsądkiem gospodarczym”. Krajowa Izba Gospodarcza zaapelowała do ministerstwa finansów o gruntowną zmianę ustawy o VAT. Domaga się między innymi wprowadzenia jednej stawki podatku od towarów i usług. W ocenie izby obecna ustawa jest skomplikowana i niejasna. Prezes KIG, Andrzej Arendarski przypomniał, że przedsiębiorcy zrzeszeni w izbie od chwili wprowadzenia w życie ustawy zwracali uwagę na jej wady. Dodał, że choć przedsiębiorcy mówią o nowelizacji ustawy, to najlepiej byłoby napisać ją od nowa. Zaznaczył też, że Krajowa Izba Gospodarcza oczekiwała, iż nowy rząd uzna sprawę nowej ustawy o VAT za priorytet, jednak tak się nie stało. (4Media)

Bat na urzędników skarbówki? Koniec bezkarności. Fiskus zapłaci za błędy swoich pracowników. Problem odpowiedzialności za szkody, jakie wyrządził podatnikom organ władzy publicznej, był poruszany wielokrotnie, zwłaszcza w kontekście orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Dotąd urzędnicy byli właściwie bezkarni. Teraz, idąc w sukurs podatnikom, zmieniono przepisy ordynacji podatkowej. Jeśli decyzja zostanie uznana za błędną i uchylona w wyniku wznowienia postępowania lub stwierdzenia jej nieważności, to podatnik, który wskutek jej wydania poniósł szkodę, może zwrócić się o odszkodowanie od Skarbu Państwa. O szkodzie będzie można mówić również wówczas, gdy urząd sam wznowi postępowanie, ponieważ na przykład zapomniał poprosić wcześniej podatnika o jakiś ważny dokument. Odszkodowanie należy się nie tylko za poniesioną stratę, ale także za utracone korzyści. Przedsiębiorca może również dochodzić odszkodowania, gdy decyzja urzędnika jest wadliwa, ale nie można jej już zmienić, ponieważ upłynął termin przedawnienia, jak również wtedy, gdy zaskarżył decyzję do organu wyższej instancji, a ten uchylił decyzję, a postępowanie umorzył. Podatnik może dochodzić nie tylko realnej szkody, którą poniósł w związku z błędem organu, ale również odszkodowania za utracone korzyści, czyli za to, co mógłby zarobić, gdyby nie błędna decyzja wiążąca się z koniecznością natychmiastowej zapłaty zobowiązania podatkowego. Jeśli przedsiębiorca uwiarygodni to, że zrezygnował z realizacji zaawansowanych projektów, bo musiał wykonać wadliwą decyzję fiskusa, koszt tej rezygnacji, a w szczególności wartość utraconych czy nieosiągniętych konkretnych, zaplanowanych i dobrze udokumentowanych przychodów będą stanowiły składnik odszkodowania obejmującego utracone korzyści. (M.W.)

Czy PiS ułatwi życie przedsiębiorcom? Z obietnic premiera Kazimierza Marcinkiewicza ucieszą się ci, którzy nie mogą się doczekać zwrotu długów od nierzetelnych partnerów biznesowych, i ci, którzy zbyt długo czekają na rozstrzygnięcia sądów i urzędów – pisze „Gazeta Wyborcza”. Postulaty te są zawarte w programie rządu zaprezentowanym przez Marcinkiewicza. Część tego dokumentu jest poświęcona „usprawnieniu sądownictwa gospodarczego”. Sądy gospodarcze miałyby pracować na dwie zmiany. Przedsiębiorca będzie miał szansę nasłać komornika na niesolidnego dłużnika na podstawie umowy i wystawionej faktury, a w sądzie dłużnik będzie musiał dowieść, że brakuje podstaw do zapłaty. To nie koniec nowych wieści dla przedsiębiorców. Rząd chciałby, aby wszystkie formalności związane z założeniem firmy można było załatwić w jednym miejscu (rząd Millera też to zapowiadał, ale mu się nie udało). Opłaty dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność miałyby być zniesione. Rejestr ksiąg wieczystych zostałby zinformatyzowany i dostęp do nich mielibyśmy przez internet. (Źródło: „Gazeta Wyborcza”) 25

Profile for Maciej Maciejewski

Network Magazyn nr 7/2006  

Network Magazyn nr 7/2006

Network Magazyn nr 7/2006  

Network Magazyn nr 7/2006

Advertisement