Page 20

NETWORK MAGAZYN

ZOOM REPORTERA Marketing sieciowy to przede wszystkim sprzedaż. Jednak, aby zostać networkowcem z prawdziwego zdarzenia, należy zrozumieć podstawową zasadę tej branży: w ofercie każdego sprzedawcy znajdują się nie tylko i wyłącznie produkty czy usługi. W MLM sprzedaje się, a nawet trafniejszym będzie stwierdzenie, że daje się szansę potencjalnemu interesantowi zdobyć pracę (!), czyli możliwość zarabiania pieniędzy na potrzeby własne i swoich bliskich, na realizację marzeń... Z kolei zasady, narzędzia, techniki i wszystkie inne umiejętności jakie powinien najpierw zdobyć, a później stosować w swojej pracy sprzedawca, są jednakowe, bez względu na to, czy w ofercie firmy znajduje się usługa bądź produkt, lub czy towar jest tani albo bardzo drogi. Są takie same, niezależnie od faktu, czy handlowiec porusza się w obrębie sprzedaży tradycyjnej, bezpośredniej, czy połączonej z budowaniem sieci.

„WIĘCEJ MOCY” Kongres Sprzedaży Jesień 2005 Jak zarobić wielkie pieniądze!... czyli skuteczna sprzedaż receptą na sukces finansowy w biznesie. MACIEJ MACIEJEWSKI

K

rótko mówiąc, wbrew pozorom sprzedaż nie zmieniła się od tysiącleci. Najprawdopodobniej tak samo zaspokajał potrzeby swoich klientów wędrowny sprzedawca w starożytności, jak obecnie robią to np.: Schwarz, Kipp, Lehmann, Bajri, Girard, Iacocca... Zmienia się jedynie świat wokół człowieka, technologie, związane z nimi akcesoria i instrumenty, przy pomocy których handlowiec ułatwia sobie życie. Ale klienci zawsze będą mieli marzenia, a sprzedawca zawsze będzie sprzedawcą.

„Siła Sprzedaży” W dniach 25-27 października 2005 roku w hotelu Marriott Courtyard w Warszawie odbył się zorganizowany przez Nowoczesną Firmę Kongres Sprzedaży Jesień 2005 pod hasłem: „Więcej Mocy – Siła Sprzedaży, jak zarobić wielkie pieniądze!?”. Program Kongresu był odpowiedzią na bieżące potrzeby zarządzających sprzedażą. Przewodnim mottem imprezy stało się stwierdzenie, iż sprzedawanie to nie oszukiwanie i manipulacja. Tylko szczerość wobec klienta gwarantuje sukces. W ciągu dwóch dni kongresowych uczestnicy mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami, które pokazują, jak dzięki skutecznej sprzedaży osiągnąć sukces finansowy w biznesie. Prelegenci Kongresu skoncentrowali się na ważnym dla firm wspieraniu sprzedaży poprzez: motywowanie i szkolenie pracowników, budowanie ich umiejętności menedżerskich, dbanie o rozwój

Network magazyn był patronem medialnym Kongresu 20

narzędzi pozwalających na tworzenie silnych i trwałych relacji sprzedawca – klient.

„Wielki boom network marketingu” O tym, dlaczego klienci decydują się na zakup i w jaki sposób uniknąć „bólu” związanego z podejmowaniem trudnych decyzji, takich jak wydawanie pieniędzy, mówiła podczas kongresu Vivian Bouzalis z Sandler Sales Institute. Vivian jest absolwentką Loyola University w Chicago i Harvard University. Tematyką sprzedaży zajmuje się od 13 lat, a ostatnio pełniła funkcję doradcy przy Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 2004 roku. Zapytana przez nas o sprzedaż w kontekście branży network marketingu powiedziała:

Vivian Bouzalis (Sandler Sales Institute) zajmuje się strategicznym zarządzaniem sprzedażą oraz ogólnie tematyką sprzedaży od 13 lat. Jest doświadczonym konsultantem. Ostatnio pełniła funkcję doradcy przy Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 2004 roku. Jest dyrektorem generalnym Uniwersytetu Amerykańskiego w Grecji oraz dyrektorem zarządzającym z ramienia Sandler Sales Institute. Aktualnie pełni również funkcje pracownika rządowego – jest zatrudniona przez Grecką Pocztę – drugie co do wielkości państwowe przedsiębiorstwo w Grecji. Vivian jest konsultantem i doradcą wielu międzynarodowych koncernów. Po ukończeniu Loyola University w Chicago (Illinois, USA), kontynuowała edukację na Harvard University. Fragment wykładu: – Ludzie kupują u osób, wśród których dobrze się czują. Umiejętność szybkiego stworzenia atmosfery wzajemnego zrozumienia wskazuje, że umiesz sprawić, aby Twoi klienci poczuli się swobodnie. Podczas tworzenia atmosfery wzajemnego zrozumienia można wykorzystać kilka elementów komunikacji. Pierwszym elementem są słowa jakie wypowiadamy, drugim jest sposób w jaki je wypowiadamy, nasz ton, a trzecim elementem sposobu komunikowania się jest fizjologia, innymi słowy – język ciała.

Profile for Maciej Maciejewski

Network Magazyn nr 7/2006  

Network Magazyn nr 7/2006

Network Magazyn nr 7/2006  

Network Magazyn nr 7/2006

Advertisement