Page 1

Перелік законопроектів у галузі ВІЛ/СНІД та дотичних сфер (медицини, фармакології, соціальних послуг, прав і свобод людини), що зареєстровані на сайті Верховної Ради України За 25.10 – 01.11.2013р. Реєстр № Дата реєстра ції

Назва

№ 3522 від 31.10.201 3.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення ефективності державної антикорупційної політики) http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf 3511=48779

Мета

Короткий зміст

Метою проекту Закону є виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України в частині удосконалення положень антикорупційного законодавства у сфері криміналізації корупції, здійснення фінансового контролю, захисту осіб, які повідомляють про корупційні правопорушення, та посилення прозорості закупівель державних підприємств.

Проектом Закону передбачається удосконалити законодавство про державні закупівлі у частині відкриття інформації про закупівлі державних підприємств. Законопроектом передбачені відповідні зміни до Закону України «Про здійснення державних закупівель», які передбачають обов’язок оприлюднення такими підприємствами інформації про всі здійснені закупівлі, що перевищують встановлений Законом поріг, а не лише про закупівлі, що здійснюється за рахунок державних коштів, як вони визначені у пункті 4 частини першої статті 1 цього Закону. Такі зміни забезпечать раціональне та ефективне використання коштів державних підприємств та сприятимуть запобіганню корупційним діям та зловживанням у сфері державних закупівель.

Державний орган, комітет ВРУ

Останній етап проходжен ня

ВРУ, Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, Депутати: Чумак В.В. Тігіпко С.Л. Петренко П.Д. Махніцький О.І. Оробець Л.Ю.

Направлено на розгляд комітету 01.11.13р.

Коме нтар

Проектом Закону передбачено встановлення більш жорстких видів покарання за корупційні правопорушення для фізичних осіб та запровадження правила, згідно з яким розмір штрафу для 1


юридичних осіб повинен призначатись у визначених законом межах, але не повинен бути меншим за розмір наданої неправомірної вигоди. Зміни до Кримінального кодексу України в частині поширення юрисдикції України на іноземців та осіб без громадянства, які вчинили у співучасті із службовими особами, які є громадянами України, або щодо них злочини, пов’язані з хабарництвом, зловживанням впливом, або отримали неправомірну вигоду від таких службових осіб та доповнення об’єктивної сторони всіх злочинів згаданої категорії елементом «обіцянка». Також пропонується встановити адміністративну та дисциплінарну відповідальність за подання у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру завідомо недостовірних відомостей. Законопроектом запропоновано посилити гарантії захисту осіб, які повідомляють про корупційні правопорушення, зокрема в частині перекладення обов’язку доказування у справах про застосування до інформаторів репресивних заходів на сторону керівника або роботодавця, а також встановлення правила щодо розгляду анонімних повідомлень про факти корупції.

2

Legislation monitoring 25 10 01 11 oct 2013  

Перелік законопроектів у галузі ВІЛ/СНІД та дотичних сфер (медицини, фармакології, соціальних послуг, прав і свобод людини), що зареєстрован...