Page 1

Перелік законопроектів у галузі ВІЛ/СНІД та дотичних сфер (медицини, фармакології, соціальних послуг, прав і свобод людини), що зареєстровані на сайті Верховної Ради України За 24.12.13 – 10.01.2014р. Реєстр №

Назва

Мета

Короткий зміст

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо удосконалення порядку забезпечення населення лікарськими засобами, призначеними для лікування соціально небезпечних та тяжких хвороб http://w1.c1.rada.gov. ua/pls/zweb2/w ebproc4_1? pf3511=49412

Планується, що прийняття проекту Закону забезпечить оперативне та своєчасне забезпечення громадян України новітніми ефективними лікарськими засобами, які були зареєстровані компетентними органами США або ЄС і призначені для лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІД, вірусних гепатитів, онкологічних та рідкісних (орфанних) захворювань. Крім того, прийняття проекту Закону забезпечить можливість лікування людей, які страждають

Зокрема, пропонується у Законі України "Про лікарські засоби":

Дата реєстрації

3818 від 24.12.2013

передбачити спрощену реєстрацію в Україні лікарських засобів, що були зареєстровані компетентним органом США або ЄС, а саме лікарських засобів, призначених для лікування таких соціально небезпечних хвороб як туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити, та тяжких онкологічних, рідкісних (орфанних) захворювань;

Державний орган, комітет ВРУ

Останній етап проходженн я

Комен тар

ВРУ, Комітет з питань охорони здоров'я Дудка В.В. VII скликання Бахтеєва Т.Д. VII скликання Тігіпко С.Л. VII скликання

доповнити перелік незареєстрованих лікарських засобів, що можуть ввозитись на митну територію України, лікарськими засобами, призначеними для лікування рідкісних (орфанних) захворювань, 1


3850 від 08.01.2014

Проект Закону про заклади охорони здоров'я та медичне обслуговування http://w1.c1.rada.gov. ua/pls/zweb2/w ebproc4_1? pf3511=49448

на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами, що отримали у США та ЄС статус орфанних.

які в установленому порядку допущені до застосування на території США або ЄС, незалежно від того чи зареєстровані вони компетентними органами зазначених країн.

Законопроект направлений на проведення структурної реорганізації системи медичного забезпечення України.

В законопроекті наведена класифікація закладів охорони здоров’я залежно від форми власності, організаційно-правової форми та виду медичної допомоги, що надається закладом.

ВРУ, Кабінет Міністрів України

Направлено на розгляд комітету 10.01.2014

Законопроектом визначається ряд понять, зокрема "суб’єкти господарювання у сфері охорони здоров’я", "акредитація", "сертифікація у сфері охорони здоров’я", "медична послуга" та інші. Визначено основні підходи щодо планування мережі державних та комунальних закладів охорони здоров’я. Окремою статтею визначено фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я, якою передбачається перехід від утримання державних та 2


комунальних закладів охорони здоров'я до оплати наданих ними послуг за договорами про медичне обслуговування населення. Крім того, Законопроект спрямований на підвищення ефективності роботи та вдосконалення професійного рівня лікарів шляхом запровадження індивідуального ліцензування. Також з метою забезпечення нагляду за дотриманням прав та безпеки пацієнтів, якості медичної допомоги, якості проведення навчального процесу та наукових досліджень на базі закладу та додержанням етичних і правових принципів здійснення фінансовогосподарської діяльності закладу охорони здоров'я передбачено створення при закладах охорони здоров'я незалежних колегіальних органів - наглядових рад за участі громадськості.

3

Перелік законопроектів у галузі ВІЛ/СНІД та дотичних сфер, що зареєстровані на сайті ВРУ/10.01.2014  

Перелік законопроектів у галузі ВІЛ/СНІД та дотичних сфер (медицини, фармакології, соціальних послуг, прав і свобод людини), що зареєстрован...

Advertisement