Page 1

Перелік законопроектів, проектів законодавчих актів у галузі ВІЛ/СНІД та дотичних сфер (медицини, фармакології, соціальних послуг, прав і свобод людини), що розміщені для громадського обговорення на сайтах МОЗ та Держслужби соцзахворювань За 22.10 – 01.11.2013р. Реєстр № Дата реєстрації Суб‘єкт законодавч ої ініціативи 22.10.2013

Назва

Мета

Короткий зміст

Державн ий орган, комітет ВРУ

Останній етап проходження

Коментар

Проект Закону України "Про особливості здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я"

Удосконалення законодавчої бази у сфері державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів шляхом визначення особливостей їх закупівлі.

Пропонується встановити такі особливості при закупівлі лікарських засобів та медичних виробів: 1. визначення генерального замовника закупівель за державні кошти в інтересах закладів охорони здоров'я; 2.завчасний початок проведення процедур закупівель; 3.формування предмету закупівлі шляхом поєднання лікарських засобів та медичних виробів у набори (комплекти); 4.встановлення обмеження при визначенні очікуваної ціни предмету закупівлі; 5.розширення можливостей коригування договору про закупівлю та рамкової угоди.

МОЗ

Проект громадське обговорення

Відділу адвокації варто звернути особливу увагу на цей законопроект

http://www.moz.gov.ua/ua/ portal/Pro_20131022_0.htm l

1


23.10.2013

Публічна інформація Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 лютого 2011 року № 80" http://www.moz.gov.ua/ua/ portal/dn_20131023_0.html

24.10.2013

Проект Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування" http://www.moz.gov.ua/ua/ portal/Pro_20131024_0.htm l

Розроблено з метою прозорості процедури здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики, шляхом залучення працівників правоохоронних органів представників громадських організацій (асоціації в сфері охорони здоров'я), бізнесасоціацій та неурядових організацій.

Наказ заповнює прогалини в сфері МОЗ державного регулювання господарської діяльності з надання медичної допомоги, сприяє всебічному дотриманню державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення здорового навколишнього природного середовища і санітарноепідеміологічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій, сприятиме впорядкуванню нормативного регулювання ведення господарської діяльності з медичної практики фізичними особами – підприємцями та юридичними особами. Створення економічних Запровадження додаткових МОЗ механізмів джерел фінансування охорони забезпечення здоров я; конституційних Запровадження договірних гарантій громадян відносин; України на охорону Забезпечення гарантованого здоров'я, безоплатну рівня надання безоплатної медичну допомогу та кваліфікованої медичної медичне страхування допомоги у визначеному законодавством обсязі; Створення умов для задоволення потреб населення у медичних послугах відповідно до сучасних

Проект громадське обговорення

Пропоную залучити Авраменко

Проект громадське обговорення

Пропоную обов’язково залучити Авраменко

2


25.10.2013

Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів" http://www.moz.gov.ua/ua/ portal/dn_20131025_1.html

28.10.2013

Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження

Поетапне запровадження вимог належної виробничої практики для імпортерів лікарських засобів в частині, що їх стосується, шляхом прийняття проекту акта. Встановлення єдиного механізму здійснення державними контролюючими органами державного контролю за додержанням

стандартів медичної допомоги; Забезпечення належного контролю за якістю медичних послуг; Солідарну участь держави, роботодавців, територіальних громад та окремих юридичних і фізичних осіб у фінансуванні медичних послуг. Передбачається здійснення та функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування відповідно до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – Основ) Передбачається затвердження МОЗ Змін до Ліцензійних умов

Внесення відповідних змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими

МОЗ

Проект громадське обговорення

Проект громадське обговорення

3


господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" http://www.moz.gov.ua/ua/ portal/dn_20131028_1.html

28.10.2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення" http://www.moz.gov.ua/ua/ portal/Pro_20131028_0.htm l

29.10.2013

Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової торгівлі лікарськими засобами. Забезпечення відсутності суперечностей між законодавчими та нормативно-правовими актами, а також забезпечення подання заяви про державну реєстрацію медичних виробів та матеріалів до неї засобами електронного зв'язку та скорочення переліку документів, необхідних для проведення державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення Належний контроль відпуску рецептурних лікарських засобів з аптечних закладів.

засобами.

Передбачено можливість подання заяви про державну реєстрацію медичних виробів та матеріалів до неї засобами електронного зв'язку через офіційний веб-сайт Державної служби України з лікарських засобів та скорочення переліку документів, необхідних для проведення державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення.

МОЗ

Проект громадське обговорення

Внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 2011 року

МОЗ

Проект громадське обговорення

4


торгівлі лікарськими засобами"

№ 723, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2011 року за № 1420/20158.

http://www.moz.gov.ua/ua/ portal/dn_20131029_2.html

31.10.2013

Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14.03.2011 № 142 "Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я"

Внесення змін до критеріїв акредитації закладів охорони здоров'я

http://www.moz.gov.ua/ua/ portal/dn_20131031_2.html

01.11.2013

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення зміни до Ліцензійних умов

Забезпечення населення і закладів охорони здоров'я якісними, високоефективними та

Пропонується встановити норму МОЗ щодо залежності присвоєної закладам охорони здоров'я (що надають вторинну та третинну медичну допомогу) акредитаційної категорії від наявності сертифікату відповідності системи управління якістю, впровадженої в закладі, вимогам національного стандарту ДСТУ ISO серії 9000. Передбачено включення до стандартів акредитації лікувально-профілактичних додаткових розділів спеціалізованих служб закладу охорони здоров'я: "Трансфузійна допомога", "Заклади переливання крові" та "Центр з профілактики та боротьби зі СНІДом", а також доповнення до підрозділів "Управління закладом", "Права, обов'язки та безпека пацієнтів", "Якість лікувальнопрофілактичної допомоги", "Амбулаторно-поліклінічна служба", "Використання ліків" Внесення зміни до Ліцензійних МОЗ умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими

Проект громадське обговорення

Пропоную обов’язково залучити Авраменко

Проект громадське обговорення

5


провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" http://www.moz.gov.ua/ua/ portal/dn_20131101_0.html

17.10.2013

Проект Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛінфекції/СНІДу на 2014-

безпечними лікарськими засобами, створення сприятливих умов для розвитку вітчизняної фармацевтичної промисловості, а також удосконалення механізму реалізації державної політики у цій сфері; Вдосконалення контролю за відпуском лікарських засобів та запобігання розповсюдженню та реалізації споживачам неякісних та фальсифікованих лікарських засобів; Захист громадян України від неналежних дій, що можуть зумовити загрозу життю і погіршити стан здоров'я громадян та порушити їх майнові (економічні) права. Затвердження державної програми

засобами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 2011 року № 723, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2011 року за № 1420/20158, якими встановити, що суб'єкти господарювання при продажу лікарських засобів через аптеки та їх структурні підрозділи, зобов'язані видавати особі, яка придбаває лікарські засоби, касовий чек на повну суму проведеної операції.

Держслу жба соцзахвор ювань

Проект громадське обговорення

6


2018 роки" http://dssz.gov.ua/index.php /gromadskeobgovorennya/1897-proektzakonu-ukrajini-prozatverdzhennyazagalnoderzhavnoji-tsilovojisotsialnoji-programiprotidiji-vil-infektsiji-snidu-n

18.10.2013

Проект Наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку проведення внутрішнього лабораторного контролю якості досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ методами імуноферментного та імунохемолюмінесцентн ого аналізів"

Затвердження Порядку проведення внутрішнього лабораторного контролю якості досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ методами імуноферментного та імунохемолюмінесцент ного аналізів

Передбачає здійснення низки заходів, постійне виконання яких гарантує отримання результатів високої точності, зокрема у питаннях контролю якості роботи персоналу та обладнання, якості використання наборів реагентів (тест-систем) та дотримання умов проведення досліджень

Держслу жба соцзахвор ювань

Проект громадське обговорення

Держслу жба

Проект громадське

http://dssz.gov.ua/index.php /gromadskeobgovorennya/1931-proektnakazu-moz-ukrajini-prozatverdzhennya-poryadkuprovedennya-vnutrishnogolaboratornogo-kontrolyuyakosti-doslidzhen-priviyavlenni-serologichnikhmarkeriv-vil-metodamiimunofermentnogo-taimunokhemolyuminestsentn ogo-ana

18.10.2013

Проект Постанови КМУ "Про внесення змін до

Внести відповідні зміни У постанові вносяться зміни: 1) у вступній частині слова

7


постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2026 та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України" http://dssz.gov.ua/index.php /gromadskeobgovorennya/1742-proektpostanovi-kmu-provnesennya-zmin-dopostanovi-kabinetuministriv-ukrajini-vid-18grudnya-1998-r-2026-taviznannya-takimi-shchovtratili-chinnist-deyakikhaktiv-kabinetu-ministrivukrajini

«Закону України «Про запобігання соцзахвор захворюванню на синдром ювань набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» замінити словами «Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ». 2) Затвердити Порядок атестації лабораторій, які здійснюють діагностику ВІЛ-інфекції/СНІДу, що додається». 3) Внести зміни до Порядку акредитації спеціальних лабораторій діагностики СНІД

обговорення

8

Перелік законопроектів, проектів законодавчих актів у галузі ВІЛ/СНІД та дотичних сфер (медицини, фа  

Перелік законопроектів, проектів законодавчих актів у галузі ВІЛ/СНІД та дотичних сфер (медицини, фармакології, соціальних послуг, прав і св...

Advertisement