Page 1

in het nieuws Belastingvrij schenken voor de eigen woning in 2014 Uit een enquête onder de bij Netwerk Notarissen aangesloten notariskantoren blijkt dat de belastingvrije eigenwoningschenking van maximaal 100.000 euro heel populair is. Het is vanaf 1 oktober 2013 al mogelijk deze schenking te doen; vele schenkers gingen u al voor! In 2014 kunt u ook nog van deze schenkingsvrijstelling gebruikmaken. De schenkingsvrijstelling biedt meer mogelijkheden dan men op het eerste gezicht zou denken; ook als u een lager bedrag wilt schenken. U leest meer over de mogelijkheden van de schenkingsvrijstelling op pagina 3. In 2014 mag iedere Nederlander 100.000 euro belastingvrij aan een ander schenken. Het geschonken bedrag moet door de begunstigde worden geïnvesteerd in de eigen woning. Dat kan door bijvoorbeeld een huis te kopen of af te lossen op de hypotheek. Er is geen familierelatie tussen de schenker en de begunstigde vereist. Ook is het niet verplicht om 100.000 euro te schenken; het mag ook een lager bedrag zijn.

Belastingdienst Het bedrag kan in 2014 door de schenker op de bankrekening van de begunstigde worden overgemaakt. Bij de Belastingdienst moet via een

Kijk, luister en lees meer op www.netwerknotarissen.nl/ eigenwoningschenking.

aangifte vóór 1 maart 2015 aanspraak worden gemaakt op de vrijstelling. Er is een aantal uitzonderingen; hierover informeren wij u graag.

UW NETWERKNOTARIS BIEDT U AAN:

Valkuilen

Het schenkingsconsult.

In de wet die de eigenwoningschenking mogelijk maakt, staan onduidelijkheden en uitzonderingen; hierdoor zijn er valkuilen waar schenkers en begunstigden makkelijk kunnen intrappen, met financiële nadelen als gevolg. Wilt u aan iemand een eigenwoningschenking doen? Het is belangrijk dat u zich dan vooraf oriënteert op de regels van de eigenwoningschenking. Dat kan door bij de Netwerknotaris het schenkingsconsult aan te vragen.

In dit consult adviseren wij u op basis van de meest actuele ontwikkelingen over de mogelijkheden die de schenkingsvrijstelling in uw situatie biedt. Ook berekenen wij voor u het belastingvoordeel van het doen van de schenking. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak. Vanzelfsprekend informeren wij u vooraf over de kosten en voorwaarden van het consult.

NOTARIËLE ZAKEN IN HET NIEUWS


IN HET KORT VRIJSTELLINGEN VOOR DE SCHENKBELASTING 2014

25.096 euro eenmalig aan eigen

kinderen tussen de 18 en 40 jaar of met een partner in die leeftijdscategorie

100.000 euro voor de eigen woning (eenmalig; aan iedereen, geen familierelatie vereist)

2.092

euro jaarlijks aan derden

5.229 euro jaarlijks aan eigen kinderen

INFO EN TIPS In 2014 kan iedere Nederlander belastingvrij een bedrag van 100.000 euro schenken aan een ander, zolang de begunstigde het bedrag in de eigen woning investeert. Er hoeft geen familierelatie te zijn tussen de schenker en de begunstigde. Het is niet verplicht om 100.000 euro te schenken; het mag ook een lager bedrag zijn. Wel geldt altijd de eis dat het geschonken bedrag in de woning moet worden geïnvesteerd.

Met de schenking kan de begunstigde onder meer een huis kopen, het huis verbouwen, een restschuld aflossen (vanwege verkoop van een eigen woning) en (een deel van) de eigenwoningschuld aflossen (vaak is dit de hypotheekschuld).

Met eigen woning wordt bedoeld een woning die (door de Belastingdienst erkend) voor de inkomstenbelasting in box 1 valt.

2 • IN HET NIEUWS

Wilt u een bedrag schenken dat niet in de eigen woning van de begunstigde geïnvesteerd hoeft te worden? Dat kan, maar dan gelden de ‘normale’ schenkingsvrijstellingen. De schenkingsvrijstellingen voor 2014 staan hierboven.

Heeft u eerder geld aan de begunstigde uitgeleend voor zijn eigen woning? Dan kunt u die lening omzetten in een schenking. Dit wordt ‘kwijtschelden’ genoemd en dan hoeft de begunstigde de lening later niet terug te betalen.

De eigenwoningschenking kan worden gebruikt om af te lossen op de hypotheek. Bij sommige banken moet dan boeterente worden betaald.

Heeft u wel eens gehoord van het verschil tussen schenken ‘met de warme hand’ en schenken ‘met de koude hand’? Schenken met de warme hand is schenken terwijl je nog leeft. Schenken met de koude hand is schenken via het testament dat ingaat als je overlijdt. De schenkingsvrijstelling van 100.000 euro geldt alleen voor schenkingen met de warme hand.

De eigenwoningschenking kan gebruikt worden om ervoor te zorgen dat de toekomstige erfgenamen minder erfbelasting betalen. Er is dan twee keer voordeel: er kan 100.000 euro (of zoveel minder als u wilt schenken) belastingvrij bij de toekomstige erfgenaam terechtkomen. De toekomstige erfgenaam heeft nu al plezier van het bedrag omdat hij bijvoorbeeld zijn hypotheek voor een deel ermee kan aflossen en daardoor lagere maandlasten heeft. Het vermogen van de schenker is met 100.000 euro afgenomen; over dit bedrag hoeft in de erfenis geen erfbelasting meer te worden betaald.


NETWERK NOTARISSEN VERTELT

DE SCHENKINGSVRIJSTELLING KAN OOK IN ÚW VOORDEEL WERKEN! “De eigenwoningschenking van 100.000 euro biedt verschillende mogelijkheden. Nú schenken aan uw toekomstige erfgenamen bespaart in de toekomst erfbelasting”, zegt Lucienne van der Geld. Dat de schenking in het huis gestoken moet worden, biedt de vaak gewenste veiligheid: zolang de begunstigde het huis niet verkoopt, hoeft de schenker niet bevreesd te zijn dat de begunstigde het geld ‘erdoorheen jaagt’. Eerder schenking gedaan door ouders

FOTOGRAFIE: KAIROS©MARTINE KOLNER

Als ouders eerder een schenking aan hun kind hebben gedaan, kunnen zij toch nog in aanmerking komen voor de nieuwe schenkingsvrijstelling van 100.000 euro. Ook als hun kind ouder is dan 40 jaar. Of zij dan nog volledig 100.000 euro kunnen schenken, hangt af van welke bedragen er eerder zijn geschonken. De Netwerknotaris kan u daarover informeren.

ADVIES VAN MR. LUCIENNE VAN DER GELD, JURIDISCH DIRECTEUR VAN NETWERK NOTARISSEN EN DOCENT AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

Algemeen

Voor iedereen die schenkt aan zijn toekomstige erfgenamen geldt het volgende. Door tijdens het leven te schenken neemt het vermogen af waardoor toekomstige erfgenamen minder erfbelasting hoeven te betalen als ze erven. Als gebruik wordt gemaakt van de schenkingsvrijstelling(en) kan zonder schenkbelasting een deel van het vermogen al terechtkomen bij toekomstige erfgenamen. Als u structureel schenkingen wilt gaan doen, raad ik u aan een schenkingsplan door de Netwerknotaris te laten maken.

Alleen schenken als u het geld kunt missen. Meer schenkingen in één jaar Wilt u dit jaar, naast de eigenwoningschenking, ook een schenking aan de begunstigde doen die hij/zij niet in de eigen woning hoeft te steken? Dan hoeft de begunstigde geen schenkbelasting te betalen als: - het extra bedrag dat u schenkt is vrijgesteld van schenkbelasting (zie pagina 2), én - de eigenwoningschenking en het extra bedrag samen niet boven de 100.000 euro uitkomt.

Eenmaal gegeven, blijft gegeven

king kan namelijk in principe niet meer ongedaan gemaakt worden. Als de schenker later het geschonken bedrag nodig zou hebben als oudedagsvoorziening kan hij natuurlijk het geld terugvragen aan de begunstigde. Maar het gezegde luidt niet voor niets: ‘Eens gegeven, blijft gegeven’. Daarom is mijn advies: alleen schenken als u het geld kunt missen. En: er is geen enkele verplichting om de volledige 100.000 euro te schenken; u kunt ook een lager bedrag schenken.

Schenking onder voorwaarden De schenker kan de schenking onder voorwaarden doen. Bijvoorbeeld dat, als er een familierelatie tussen beiden is, de schenking bij overlijden van de begunstigde terugkeert naar de familie. Hiermee kan worden voorkomen dat het geld door vererving uit de familie gaat. Ook zien we vaak dat de schenker een uitsluitingsclausule aan de schenking wil verbinden: het geldbedrag is voor de begunstigde zelf en blijft van de begunstigde ook als hij/zij gaat scheiden (en wordt niet gedeeld met een ex-partner). De Netwerknotaris kan de schenking en de voorwaarden juridisch juist voor u in een akte vastleggen. Dit heeft bovendien als voordeel dat u zoveel mogelijk voorkomt dat er later onduidelijkheid of onenigheid over het geschonken bedrag komt.

Een schenker zal bij zo’n grote schenking zeker niet over ‘één nacht ijs’ gaan. Een eenmaal gegeven schen-

IN HET NIEUWS • 3


UIT ONZE PRAKTIJK Jaap (58 jaar en gescheiden) heeft twee zonen en een dochter. Hij is geïnteresseerd in het doen van de eigenwoningschenking en komt naar een Netwerknotaris voor advies. De twee zonen hebben een eigen woning, zijn dochter studeert nog en woont op kamers. De Netwerknotaris vraagt Jaap waarvoor de zonen de schenking gaan gebruiken. Zoon Jasper is van plan af te lossen op zijn hypotheek omdat zijn huis ‘onder water staat’. Zoon Thijs is van plan om zijn huis te verbouwen omdat hij binnenkort gezinsuitbreiding krijgt.

De Netwerknotaris legt de werking van de eigenwoningschenking uit en noemt een aantal belangrijke aandachtspunten: 1. J asper moet in 2014 aflossen en niet wachten tot 2015. Daarnaast is het verstandig om eerst bij de bank te informeren of er boeterente moet worden betaald bij extra aflossingen. Bij veel banken kan boetevrij worden afgelost als de woning ‘onder water staat’. 2. Z  oon Thijs moet wel wat tempo maken met de verbouwing: deze moet in 2014 of de twee daaropvolgende jaren hebben plaatsgevonden, anders vervalt de vrijstelling. 3. D  e vrijstelling moet via een aangifte worden aangevraagd vóór 1 maart 2015. 4. Beide zonen hebben ieder 100.000 euro gekregen, maar wat betekent dit voor dochter Iris? Wil Jaap zijn kinderen gelijk ‘behandelen’? Verder rekent de notaris nog voor Jaap uit dat hij door nu te schenken erfbelasting bespaart voor zijn kinderen. Jaap deed nog nooit eerder een schenking aan zijn kinderen. Door nu twee keer de 100.000 euro

WIST JE DAT?

Lees meer op: www.netwerknotarissen.nl/ wistjedat

te schenken, wordt over zijn erfenis – ervan uitgaande dat zijn drie kinderen zijn erfgenamen zijn – bijna 40.000 euro aan erfbelasting bespaard. De Netwerknotaris bespreekt met Jaap dat de zonen verplicht kunnen worden om de schenking later te verrekenen met de erfenis, zodat het dan wordt rechtgetrokken ten opzichte van Iris. Jaap vraagt de notaris om de schenking vast te leggen in een akte, zodat er later tussen zijn drie kinderen, die van hem zullen erven, geen onenigheid kan ontstaan bij het verdelen van de erfenis. Ook wil hij, hoewel hij leuke schoondochters heeft, dat er in de akte komt te staan dat de schenking alleen voor zijn zonen is en bij een scheiding niet hoeft te worden gedeeld (de uitsluitingsclausule). Omdat Jaap de schenking alleen wil doen als er geen schenkbelasting betaald hoeft te worden, legt de Netwerknotaris in de akte veiligheidshalve vast dat de schenking teruggedraaid wordt als de Belastingdienst, om welke reden dan ook, de vrijstelling niet toekent en er toch schenkbelasting moet worden betaald. De namen in bovenstaande tekst zijn om privacyredenen gefingeerd.

Wist u dat ... mensen ook de schenkingsvrijstelling aangrijpen om hun vermogen in box 3 te verkleinen zodat ze in de toekomst minder AWBZzorgpremie hoeven te betalen? De eigenwoningvrijstelling kan net zoals de ‘gewone’ schenkingsvrijstellingen (bijvoorbeeld de jaarlijkse vrijstelling van ruim 5.000 euro van een ouder aan een kind) gebruikt worden om het vermogen in box 3 te verkleinen. Omdat de zorgbijdrage onder meer over het box 3-vermogen wordt berekend, betekent een lager box 3-vermogen ook minder maandelijkse zorgbijdrage.

Wist u dat ... de begunstigde die de 100.000 euro gebruikt om af te lossen op de hypotheek daarna maandelijks minder hypotheekrenteaftrek heeft? Sowieso betekent investeren in de woning dat de ‘eigenwoningreserve’ hoger kan worden. Bij de koop van een volgende woning kan dit betekenen dat er minder hypotheekrenteaftrek is. Overigens hangt de eigenwoningreserve in het algemeen af van de overwaarde die bij verkoop van een woning wordt gerealiseerd.

De informatie in deze uitgave is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. Voor een persoonlijk advies kunt u contact met ons opnemen. Dit is uitgave 2014/01 van Netwerk Notarissen. Overnemen van tekst vinden wij plezierig mits dit met bronvermelding ‘Netwerk Notarissen’ gebeurt. Ontwerp: blik grafisch ontwerp, Utrecht

In het nieuws Belastingvrij schenken voor de eigen woning 2014  

In 2014 kan iedere Nederlander belastingvrij een bedrag van 100.000 euro schenken aan een ander, zolang de begunstigde het bedrag in de eige...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you