Vitaal Kanaalzone Magazine 2018

Page 1

E N O Z L A A N KA

E N I Z A G A M V I TA A

L, D

ENIG E V ER

ING VO

OR O

AL P P T IM A

ARKM

A N AG

E

EN E MEN T

A AL EN V I T

J V EN B EDR I

T ER R E

2017. 2 EDITIE

I N.

P18

WIJKAGENTEN

IGOR & PIETER

P04

EDDIE LAHAIJE TEXTIELSTAD

VEN J I R D E 250 B NDEN ERKE W 0 0 5.0


INHOUDSOPGAVE P03 V

OOR W

OOR D

P 04 Eddie

L ahaij

e | Te

x tiel s

tad

G e er t -Jan v a

P08 W ilfre Richa

r d Von

k | Va

n Mos

d v an

sel Vo

E mp e

lks w a

l | F le

x C ar

Re nt

gen

v an G

r imbe

r gen e

as Do

l | Dolf

en v an

S chijn

del | S

inis

P16

COLOFON Vitaal Kanaalzone is een uitgave van:

Vitaal Kanaalzone vitaalkanaalzone@gmail.com Uitgever / Netwerk Brabant Vormgeving / Sander Ras, Noorderbrand. Fotografie / Corné Hannink fotografie / Paul Bekkers Tekst / Esther Nagtegaal – Esther schrijft Drukkerij / Kopak © Copyright 2017 / Alle rechten voorbehouden

A BC o

lie

P06

ijn

P10

A ns e n Jer o

an d |

P14

P12

Pieter

T hom

n Ier l

n P ete

P18 Igor D

uijnev

eld en

r S ch

Pieter

l appi

Dinge

| S chl

man s

appi M

| W ijk

ar kiez

a g e nt

en

en


VOORW OORD

DE KANAALZONE:

MET HET OOG OP MORGEN We kunnen gerust stellen dat de Kanaalzone uniek is. Het is niet alleen het oudste bedrijventerrein van Tilburg, maar ook het enige dat ingesloten ligt tussen twee stadsdelen. Ruim 250 bedrijven bieden er werkgelegenheid aan bijna 5.000 mensen en er wordt ook gewoond, gesport en gerecreëerd. De ondernemers, die er vaak al decennialang hun bedrijf hebben, zijn trots op hun Kanaalzone. Terecht, vinden wij, maar er moet ook ruimte blijven voor vernieuwing en modernisering. Die kansen liggen er gelukkig volop, bijvoorbeeld op het terrein waar de oude Bierens-fabrieken stonden. Dat zijn welkome impulsen voor de Kanaalzone. Om die ontwikkelingen kracht bij te zetten is Vitaal Kanaalzone in het leven geroepen, een vereniging voor en door ondernemers die de Kanaalzone een warm hart toedragen.

Samen kunnen we ons hard maken voor de belangen van iedereen die in de Kanaalzone werkt, samen zijn we een sterke gesprekspartner voor overheden en andere partijen. Ons doel: de kwaliteit van ons bedrijventerrein verhogen en het imago verbeteren. De Kanaalzone verdient dat. Daarom zijn we het afgelopen jaar onder andere aan de slag gegaan met het ophangen van camera’s en is er nauw contact met de wijkagenten. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. In dit magazine willen wij laten zien hoe vitaal de Kanaalzone nog steeds is en wat er de komende tijd op het programma staat om die vitaliteit te vergroten. Want uitdagingen zijn er nog genoeg. We willen een zo breed mogelijk beeld geven van wat er zich in de Kanaalzone afspeelt en hoe we het ondernemersklimaat naar een hoger plan gaan tillen. Verschillende ondernemers – zowel nieuwkomers als oude bekenden - vertellen over ‘hun’ Kanaalzone. Zij laten zien hoe spring­levend de Kanaalzone is. Oud, maar nog lang niet versleten.

Het bestuur van Vitaal Kanaalzone Geert-Jan van Ierland - ABC Olie Tilburg Edith Wolf - DE BEER Bouwgroep Leon van Roessel - TTO Sloop en Infra Anne-Mart Agerbeek - Bieren Machinefabrieken Erik van Os - Netwerk Brabant

VITAAL KANAALZONE MAGAZINE

P03


Eddie Lahaije

TEXTIELSTAD, MEER EXPERIENCE CENTER DAN WINKEL De Kanaalzone herbergt een walhalla voor textielliefhebbers. Met meer dan 30.000 producten heeft Textielstad het grootste assortiment van West-Europa. Modestoffen, interieur- en gordijnstoffen, haak- en breigaren en alle denkbare accessoires en fournituren; wie het pand aan de Ringbaan Noord binnenkomt, ziet in één oogopslag dat de keuze enorm is. Steeds meer liefhebbers uit binnen- en buitenland weten dat ook. En ze kopen vooral online.

P04

VITAAL KANAALZONE MAGAZINE


“ WIJ ZIJN IN DE EERSTE PLAATS GROOTHANDEL. ONS VOORNAAMSTE AFZETKANAAL IS DE WEBSHOP”,

DETAILHANDELDISCUSSIE De discussie over detailhandel in de Kanaalzone raakt hem dan ook niet. “Dat is maar een klein deel van onze activiteiten en volgens de regels mag je als groothandel ook je deuren openen voor publiek”, legt hij uit. “Wij beschouwen de winkel eerder als een experience center. De meeste van onze klanten informeren via internet. We versturen veel stalen en dan willen ze toch even komen kijken en voelen. Dat hoort nou eenmaal bij onze producten, die wil je ervaren. Dan moeten we die mogelijkheid ook bieden.” Toch heeft Lahaije een mening over de visie op de Kanaalzone. “Ik vind dat je daar best wat vrijer mee om mag gaan”, stelt hij. “In de loop der jaren is hier van alles ontstaan, laat dat dan ook zijn beloop krijgen.”

AANGENAME SFEER Het pand ligt niet op een zichtlocatie, maar dat is voor Textiel­ stad ook niet belangrijk. “Van Tilburg alleen moeten wij het niet hebben”, zegt Lahaije. “Iedereen is welkom in de winkel, maar onze focus ligt op de webshop en de groothandel.” En daarvoor is het huidige pand een uitstekende basis, al groeit het bedrijf zo langzamerhand alweer uit zijn jasje. Uitbreidingsplannen zijn er altijd, maar Lahaije wil wel in de Kanaalzone blijven. “De bereikbaarheid is prima en de sfeer is hier veel aangenamer dan op de meeste andere bedrijventerreinen. Dat komt ook door de oude gebouwen. Persoonlijk vind ik het jammer dat er al een paar verdwenen zijn. Wij hebben het authentieke aan ons pand weten te behouden en dat heeft in mijn ogen zeker zijn charme.”

BIJZAAK Textielstad groeit. In een rap tempo breidde de winkel/ magazijncombinatie in de Kanaalzone zich de laatste jaren uit tot een oppervlakte van 2000 vierkante meter. En toch is dat bijzaak. “Wij zijn in de eerste plaats groothandel. Ons voornaamste afzetkanaal is de webshop”, vertelt eigenaar Eddie Lahaije. “20 jaar geleden hebben we besloten om als postorderbedrijf verder te gaan en ons voornamelijk te richten op ateliers, winkels en modevakscholen. Toen speelde internet nog geen rol, nu wel, en daardoor is het postorderbedrijf veranderd in een webshop.”

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID Ook over de veiligheid in de Kanaalzone is Lahaije zeer te spreken. “Dat onderwerp heeft de vereniging Vitaal Kanaal­ zone goed opgepakt”, zegt hij. Over de hangjeugd en het racegedrag van automobilisten op de Goirkekanaaldijk is hij heel nuchter: “Dat hoort nu eenmaal bij een stad, net als zwerfafval. Ik heb daar niet zo’n moeite mee. Je kunt wel de beschuldigende vinger naar de gemeente uitsteken, maar dat vind ik niet reëel. We hebben tenslotte ook allemaal onze eigen verantwoordelijkheid.”

VITAAL KANAALZONE MAGAZINE

P05


Geert-Jan van Ierland

ABC OLIE BOUWT AAN DE TOEKOMST ABC Olie is een oude bekende in de Kanaalzone. De totaalleverancier van brandstoffen en smeermiddelen bestaat - net als het kanaal sinds 1919 en verhuisde 45 jaar later naar de Goirkekanaaldijk. Op die locatie willen directeur Geert-Jan van Ierland en de zijnen nog lang blijven en daarom maakte het oude pand onlangs plaats voor een hypermoderne nieuwbouw met duurzaamheid in de hoofdrol.

MILIEUBEWUST ABC Olie bouwt aan de toekomst. Het nieuwe pand is milieubewust tot in de kleinste details. Dat sluit aan bij de bedrijfs­ filosofie van de onderneming. “We hebben jaren geleden al besloten om maatschappelijk verantwoord ondernemen tot een prioriteit te maken”, vertelt Geert-Jan van Ierland. Dat geeft ABC Olie een bijzondere positie in de vrij conser­ vatieve markt van brandstoffen en smeermiddelen. Als eerste in zijn branche behaalde het bedrijf niveau 3 op de MVO-prestatieladder.

UNIEKE LOCATIE Toen ABC Olie in 1964 naar de Kanaalzone verhuisde, was dat een bewuste keuze. “In die tijd werden we nog bevoorraad via het kanaal”, vertelt Van Ierland. Dat is nu niet meer het geval, maar de locatie blijft uniek en de keuze om er te blijven was

P06

VITAAL KANAALZONE MAGAZINE

net zo bewust. “We zitten hier op tien minuten fietsen van de stad, te midden van groen en water. De Kanaalzone is een oud bedrijventerrein en je merkt dat hier meer sfeer hangt. De bereikbaarheid is heel goed en de werkgelegenheid relatief groot. Als binnenkort het kanaal verbreed en verdiept wordt, zal de activiteit hier zeker toenemen. Dat biedt ook weer nieuwe kansen.”

DUIDELIJKE TOEKOMSTVISIE Als bestuurslid van de Vitaal Kanaalzone-vereniging ziet hij ook verbeterpunten: “De Kanaalzone heeft behoefte aan een nieuwe toekomstvisie. De belanghebbenden hier, met name de vastgoedeigenaren, ondernemers, maar ook de gemeente, zijn toe aan duidelijkheid. We moeten streven naar een schoon en veilig bedrijventerrein met een optimaal vestigingsklimaat. Als ondernemer vind ik dat er best vrijer met het bestem-


“ WE HEBBEN JAREN GELEDEN AL BESLOTEN OM MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN TOT EEN PRIORITEIT TE MAKEN”, mingsplan omgegaan mag worden, maar de regels moeten wel voor iedereen gelijk zijn. We moeten er ook voor waken dat we hier dingen toelaten omdat er toch al van alles is.”

SUCCESSEN Tegelijkertijd is hij ook trots op wat er al bereikt is. Hij noemt de camerabewaking, het structurele onderhoud van ‘grijs en groen’, de stoplichten, de bewegwijzering en het contact met de politiek over de toekomstvisie van de Kanaalzone. “Het lijkt vanzelfsprekend,” gaat hij verder, “maar het zijn de successen die we met Vitaal Kanaalzone geboekt hebben. Daar werken we achter de schermen hard aan. We streven ernaar om zo

veel mogelijk leden te hebben, zodat we in de toekomst nog meer voor elkaar kunnen krijgen. De diversiteit in de Kanaalzone bemoeilijkt dat. We missen de onderlinge band en de communicatie kan beter. Maar als we samen openstaan voor en investeren in vernieuwing en verduurzaming, dan gaan we hier met z’n allen een mooie toekomst tegemoet.”

VITAAL KANAALZONE MAGAZINE

P07


Wilfred van Empel

FLEX CAR RENT EERSTE ‘SCHONE’ AUTOVERHUURDER VAN TILBURG Vorig jaar koos Flex Car Rent voor de Kanaalzone. Het autoverhuur­ bedrijf van Wilfred van Empel was op de Veldhovenring uit zijn jasje gegroeid en verhuisde begin 2017 naar de Ringbaan Noord. Van Empel koos de locatie niet alleen om verder te kunnen groeien, maar ook voor de zichtbaarheid en de veiligheid. Want ook die dragen bij aan de transparante en veilige bedrijfsvoering waar hij zich zo voor inspant. Met succes overigens: Flex Car Rent is de eerste autoverhuurder in Tilburg die als gevolg daarvan de benodigde vergunning in de wacht sleepte.

‘SCHONE’ AUTOVERHUURDER Wilfred van Empel speelt graag open kaart en vindt de vergunning een positief geluid. Om er een te bemachtigen, moeten autoverhuurders laten zien dat ze zich wapenen tegen het gebruik van hun wagenpark voor louche praktijken. Dat bleek in het verleden niet vanzelfsprekend. De banden met de zware criminaliteit zijn, ook in Tilburg, bewezen en dat doet welwillende bedrijven geen goed. Als gevolg daarvan kampen zij met een verslechterd imago. De gemeente Tilburg bedacht er iets op: een vergunning voor autoverhuurders die kunnen laten zien dat zij hun zaken op orde hebben en dat ze hun best doen om criminelen buiten de deur te houden. De eerste die aan de gestelde voorwaarden voldeed is Flex Car Rent. “Deze vergunning laat zien dat wij een bedrijf zijn waar je met een gerust hart een auto kunt huren”, zegt eigenaar Wilfred van Empel.

P08

VITAAL KANAALZONE MAGAZINE

TRANSPARANT EN EERLIJK ZAKENDOEN Van Empel is er trots op. “We hebben er veel tijd en moeite in gestoken om aan alle voorwaarden te voldoen. Voor mij is de vergunning dan ook een erkenning van mijn inspanningen”, laat hij weten. “Maar het ligt ook in het verlengde van mijn bedrijfsfilosofie. Wij zijn al jaren bezig om zo transparant en eerlijk mogelijk zaken te doen. Voor ons betekent dat niet alleen een duidelijke prijsstelling en geen kleine lettertjes, maar ook het actief weren van criminele huurders.” Het leverde Flex Car Rent een nieuwe mijlpaal op, in de vorm van het Hertz-agentschap.


“ DEZE VERGUNNING LAAT ZIEN DAT WIJ EEN BEDRIJF ZIJN WAAR JE MET EEN GERUST HART EEN AUTO KUNT HUREN”.

ONGEWENSTE GASTEN WEREN

SAMENWERKEN

Om aan alle voorwaarden te voldoen, bleef Flex Car Rent steeds in gesprek met de beleidsvoerders in Tilburg en voerde een aantal concrete maatregelen door, zoals een dubbele legitimatieplicht, het aanpassen van het aanbod en geen contante betalingen accepteren. Veel inspiratie haalde Wilfred uit de horeca. “In die branche zijn ze al veel langer bezig met het weren van ongewenste gasten. Het is een kwestie van ervoor zorgen dat mensen die je niet over de vloer wilt zich niet thuis voelen in je bedrijf. In de horeca heb ik jaren geleden geleerd hoe je dat doet. We kunnen als autoverhuurbranche veel leren van horecaondernemers.”

Van Empel is sowieso voor samenwerking, ook met de ondernemers in de Kanaalzone. Daarbij denkt hij onder andere aan de herinrichting van de Ringbaan Noord die nu in volle gang is. “We lopen tegen dezelfde dingen aan. Ik vind het een goed idee om samen te komen en het erover te hebben, zodat we kunnen overleggen hoe we daar mee omgaan”, zegt hij. “Dat geldt ook voor andere zaken zoals toezicht en beveiliging van het gebied.” Met Vitaal Kanaalzone heeft hij als nieuwkomer nog geen kennisgemaakt, maar de betrokken en actieve ondernemer denkt graag mee over een veilige en solide toekomst voor de Kanaalzone.

VITAAL KANAALZONE MAGAZINE

P09


DOLFIJN KEERT TERUG MET UITGEBREIDER AANBOD Vorig jaar brandde Dolfijn Bowling aan de Ringbaan Oost volledig af. Daarna was het een tijdje stil rondom de familie Dol, die het bowling- en partycentrum exploiteerde. Na enige vertraging is de nieuwbouw nu klaar en keert Dolfijn terug. Op dezelfde locatie, in een nieuw pand, met een breder aanbod aan spellen en entertainment. De naam werd daarom ook aangepast. Het vertrouwde Dolfijn kreeg de toevoeging ‘the plays to be’, met een speelse knipoog naar alle nieuwe mogelijkheden die het centrum te bieden heeft.

NIEUWBOUW OP OUDE PLEK De verslagenheid was groot na de ramp die eigenaar Thomas Dol in 2016 overkwam. In een paar uur tijd was er van zijn bowling- en partycentrum niets meer over. Maar Dol liet zich niet uit het veld slaan. Er zou een nieuwe Dolfijn komen, de vraag was alleen waar. Verschillende opties zoals een locatie kopen en verhuizen naar Stappegoor bleken geen goed alternatief en daarom besloten Thomas Dol en verhuurder Nootzaak opnieuw met elkaar in zee te gaan. “We hebben altijd een goede relatie gehad met de verhuurder en in de nieuwbouw zijn veel van onze wensen meegenomen”, zegt Thomas Dol. “We zijn ook altijd tevreden geweest over de locatie. Die is makkelijk bereikbaar en iedereen wist ons

P10

VITAAL KANAALZONE MAGAZINE

hier te vinden. Parkeren was soms lastig. Daarom zijn we heel blij dat er nu een parkeergarage onder het pand aangelegd is. ”Op 4 december kreeg hij de sleutel van het nieuwe pand dat hij in de komende maand zelf gaat inrichten. Eind januari wordt het in gebruik genomen met een openingstoernooi bowling.

BOWLEN EN MEER Vanaf dat moment kan er weer gebowld worden in Tilburg. Ook het restaurant komt terug. Daarnaast wordt het aanbod uitgebreid met minigolf, escaperooms, VR-games, een trainingscentrum voor bowlers, tafel- en airhockey en een gratis kids corner. Om dat allemaal te kunnen huisvesten huurde Dol ook het voormalige pand van Jaspers erbij.


“ WE HEBBEN ALTIJD EEN GOEDE RELATIE GEHAD MET DE VERHUURDER”

Thomas Dol

“Die ruimtes gaan we met elkaar verbinden door middel van een vide”, legt hij uit. Het gebouw heeft ook een bovenverdieping. Die zou Dol graag ingevuld willen zien door gelijkaardige bedrijven. “Samen met De Kleine Indo en De Romein Pool vormen wij hier in de Kanaalzone een uitgaanshoek. Als boven ons meer van zulk soort gelegenheden zich vestigen, kunnen we elkaar versterken”, vindt hij.

openingstijden hebben dan de meeste bedrijven om ons heen”, voegt hij daaraan toe. Toch is het volgens Thomas goed om elkaar op zijn minst te kennen en daar is Vitaal Kanaalzone een goed middel voor. “Wij zijn als Dolfijn natuurlijk een tijdje weg geweest uit de Kanaalzone en daardoor zijn wij wat minder betrokken geweest, maar dat gaat in de nabije toekomst zeker veranderen.”

ONDERLING CONTACT

De ‘grand opening’ van het nieuwe game- en entertainmentcentrum is op 4 februari. Thomas Dol hoopt dan ook een aantal mede-ondernemers uit de Kanaalzone te mogen begroeten. Op die avond is Dolfijn ook voor hen de ‘plays to be’.

GRAND OPENING Die samenhang mist Thomas Dol wel in de Kanaalzone. Dat is volgens hem te wijten aan de grote verscheidenheid aan bedrijven. “Daar komt nog bij dat wij heel andere

VITAAL KANAALZONE MAGAZINE

P11


Richard Vonk

VAN MOSSEL VOLKSWAGEN

BLIJFT TROUW AAN ZICHTLOCATIE De vernieuwde Van Mossel Volkswagen-vestiging is een markante verschijning aan de Ringbaan Noord. Het bedrijf is er al bijna 40 jaar gevestigd en onderging vijf jaar geleden een metamorfose. Al snel werd duidelijk dat het een ingrijpende verbouwing zou worden en daarom is ook gekeken naar het alternatief: verhuizen naar de autoboulevard op industrieterrein Kraaiven. Toch besloot de autodealer op zijn oude vertrouwde locatie te blijven. En dat heeft een reden.

P12

VITAAL KANAALZONE MAGAZINE


BLIKVANGER Bij een nieuw bedrijfspand hoort een nieuwe bedrijfsdirecteur. Toen de renovatie vier jaar geleden afgerond was, werd dat Richard Vonk. Hij onderkent het belang van de zichtlocatie. “We zitten hier al zo lang dat iedereen in de omgeving ons haast blindelings weet te vinden”, vertelt hij. “En we krijgen letterlijk voorbijgangers binnen die vertellen dat ze langsreden en dat ze gestopt zijn omdat ze zo’n gave auto in de showroom hadden gezien.” Het pand werd dan ook niet alleen flink gemoderniseerd, maar werd ook bijna twee keer zo groot, waardoor de gevel nu veel dichter langs de rijbaan ligt. “Wij zijn de eerste Volkswagen-dealer in Nederland die aan de nieuwe huisstijl voldoet”, gaat Richard Vonk verder. “Maar we hebben wel onze eigen draai aan de inrichting gegeven. Daardoor zijn we ook binnen de Van Mossel Groep een voorbeeld.”

FLAGSHIP STORE De moderne, ruime vestiging is één van de grootste van Nederland en staat te boek als ‘flagship store’. Klanten vinden er naast een grote keus aan modellen, waaronder het sportieve R-model, ook alle andere services die Van Mossel Volkswagen te bieden heeft, tot een werkplaats aan toe. En er is nóg meer. “De meeste mensen realiseren zich niet dat ons perceel helemaal doorloopt tot aan het kanaal. Ook achter het gebouw hebben wij nog ruimte voor heel wat auto’s”, vertelt Richard.

ACHTER DE SCHERMEN

“ WE ZITTEN HIER AL ZO LANG DAT IEDEREEN IN DE OMGEVING ONS HAAST BLINDELINGS WEET TE VINDEN”

Namens Van Mossel Volkswagen spant Richard zich in voor een vitale Kanaalzone, met name op het gebied van veiligheid. Mede dankzij zijn inspanningen is onlangs het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. “Achter de schermen gebeurt er heel veel”, vertelt hij. “We doen bijvoorbeeld schouwingen om te kijken of de uitstraling nog op peil is. Soms is dat niet het geval. Op het voormalige Smarius-terrein ontdekten we laatst criminaliteit en afvaldumping. Toen hebben we aan de bel getrokken en ervoor gezorgd dat de hekken verzet werden zodat onbevoegden er niet meer kunnen komen. En verder hebben we onder andere camerabewaking, snelheidscontroles, meer bekendheid voor de buurtwhatsapp en het installeren en aanmelden van de AED op de agenda staan. Natuurlijk speelt de parkmanager daarin ook een grote rol.”

ELKAAR HELPEN De verscheidenheid aan bedrijven in de Kanaalzone brengt volgens Richard speciale uitdagingen met zich mee. “Je komt elkaar in principe alleen maar tegen als je de anderen bewust opzoekt”, gaat hij verder. “Maar we hebben elkaar wel nodig om gezamenlijke problemen zoals criminaliteit en vervuiling op te lossen. We moeten elkaar aanspreken en helpen om ons bedrijventerrein echt vitaal te houden, maar een schone, veilige Kanaalzone begint bij jezelf. Ga dus niet zitten wachten op anderen en zorg dat je zelf je zaakjes netjes op orde hebt.”

VITAAL KANAALZONE MAGAZINE

P13


SCHLAPPI MARKIEZEN ZET AED OP DE AGENDA

VAN GARAGE NAAR MARKTLEIDER

Schlappi markiezen produceert en levert al decennialang vanuit de Kanaalzone. Peter en Ans Schlappi begonnen hun bedrijf aan huis en wisten zich op te werken tot marktleider. In de loop der jaren is de bedrijvigheid er dan ook stevig toegenomen. Niet alleen in het pand aan de Lovense Kanaaldijk, maar ook eromheen. Met zo veel mensen die er in het gebied werken, gaat er ook wel eens iets mis. Eerder dit jaar waren er in de omgeving twee incidenten waarbij personen onwel werden. Het liep helaas niet goed af, maar het bracht Ans Schlappi wel op een idee: een AED aan haar pand. Die kan in de toekomst wellicht levens redden.

P14

VITAAL KANAALZONE MAGAZINE

Ans en Peter Schlappi begonnen hun bedrijf 32 jaar geleden in de garage van hun woonhuis. Toen die te klein werd, kozen ze voor een pand in de Insulindestraat. Tien jaar later verhuisden ze naar de Lovense Kanaaldijk, waar ze nu nog steeds zitten. Al hun markiezen worden op die locatie geproduceerd. Achter de showroom bevindt zich een ruime hal met verschillende productieruimtes waar de diverse onderdelen gemaakt en geassembleerd worden. Hun handgemaakte producten leveren Ans en Peter via een dealernetwerk van zonweringbedrijven in heel Europa. Dankzij de hoge kwaliteit en het maatwerk groeide Schlappi markiezen uit tot marktleider. De markiezen sieren de gevels van onder andere landgoed Bosch en Duin, het Wereldmuseum in Rotterdam en Grasshopper in Amsterdam.

NIEUWE TRENDS Na 32 jaar is Ans Schlappi nog steeds enthousiast. “Een gevel is meteen een stuk aangekleder met mooie markiezen”, zegt zij. “Wij noemen ze dan ook ‘de adel onder de zonwering’. Ze gaan lang mee en hebben een chique uitstraling.” De markiezen zijn allang niet meer alleen maar leverbaar in de overbekende streep. “Zwart is op dit moment de trend”, vertelt Ans. “We maken ze ook met verschillende volants


Ans en Peter Schlappi

“ EEN GEVEL IS METEEN EEN STUK AANGEKLEDER MET MOOIE MARKIEZEN”

en we bedenken regelmatig iets nieuws. Zo hebben we bijvoorbeeld een tulpvorm ontwikkeld en kunnen we de markiezen sinds kort ook leveren met led-verlichting.”

VEILIGHEID Ans en Peter Schlappi voelen zich thuis in de Kanaalzone en zij zijn niet de enige. In de tijd dat zij er gevestigd zijn hebben ze de bedrijvigheid alleen maar toe zien nemen. Ze vinden het dan ook tijd voor een AED-apparaat in de buurt. “Stel je voor dat je daarmee een mensenleven kunt redden”, zegt Ans Schlappi. “Toen er in de Vitaal Kanaalzone-vereniging gesproken werd over camerabeveiliging bracht mij dat op het idee om hier een AED neer te hangen. Dat is ook een vorm van veiligheid en in mijn ogen net zo belangrijk. Mijn voorstel

is om er één aan de zijkant van ons pand te hangen. Dat is een centrale plek die voor de bedrijven in de buurt makkelijk toegankelijk is.”

INVENTARISATIE Ans heeft haar idee besproken met parkmanager Marloes van Best. Zij inventariseert op dit moment welke bedrijven al een AED hebben en wie er eventueel één beschikbaar wil stellen. Op basis van de uitkomst zal op korte termijn een beslissing genomen worden. Schlappi markiezen stelt zijn zijgevel in ieder geval beschikbaar.

VITAAL KANAALZONE MAGAZINE

P15


Twee jaar geleden kwam Ingenieurs­ bureau Sinis naar de Kanaalzone, eigenlijk bij toeval. Buurman Ard Smulders van Cubics, had nog ruimte in het pand naast hem en toen Pieter van Grimbergen en Jeroen van Schijndel op een netwerk­ avond lieten vallen dat zij op zoek waren, was de deal gauw beklonken. Sindsdien ondernemen zij vanuit hun nieuwe pand aan de Ringbaan Oost. En ze zijn van plan dat nog lang te blijven doen.

P16

SINIS VOELT ZICH THUIS AAN DE RINGBAAN OOST

WAT ER IN EEN GEBOUW ZIT

WENSEN EN EISEN VAN EINDGEBRUIKERS

Sinis adviseert, ontwerpt en implementeert installaties op elektrotechnisch, werktuigkundig en beveiligingstechnisch gebied. Zie Sinis als de architect van de installaties. De architect ontwerpt het gebouw en Sinis houdt zich bezig met alles wat er verder nog in zit”, licht Pieter van Grimbergen toe. “Dan hebben we het over zaken als verlichting, verwarming, inen uitbraakdetectie, data- en telecommunicatie, luchtbehandeling. Kortom: alles wat er in een pand zit, wat niet het gebouw zelf is. Dat laten we optimaal aansluiten bij het doel en het gebruik van het pand. Ieder gebouw heeft zijn eigen eisen. Die kennen we en weten we op de juiste manier te interpreteren.”

Centraal bij het werk van Sinis staat de eindgebruiker. “We kijken naar de mensen die in zo’n gebouw wonen en werken. Wat doen zij daar en hoe verlopen de processen?”, gaat Pieter van Grimbergen verder. “In de zorg moet je bijvoorbeeld wat anders bedenken op het gebied van veiligheid dan in een fabrieksgebouw. Dat vertalen wij naar een ontwerp en begroting, uiteindelijk resulterend in een set van tekeningen en een bestek. Een installateur gaat daarmee aan de slag en zorgt ervoor dat wat er op de tekeningen en in het bestek staat uitgevoerd wordt. Tijdens het hele proces houden wij het toezicht, zodat het gemaakt wordt en functioneert zoals het bedacht is.”

VANZELFSPREKEND

BEREIKBAARHEID

Het werk van Sinis kom je vooral tegen in de utiliteitsbouw. Denk aan zorg- en onderwijsinstellingen, justitie en de bancaire sector. Het ingenieursbureau zorgt ervoor dat systemen zoals beveiligingssystemen, brandmelders en wifi-routers in zulk soort gebouwen naadloos aansluiten bij de wensen en eisen van de gebruikers. Het zijn de dingen die mensen in een gebouw als vanzelfsprekend beschouwen. “Als je in een gebouw rondloopt, merk je ze eigenlijk zelden op”, vult Jeroen van Schijndel aan. “Maar het is wel zaak dat alles op de juiste plek zit en dat de techniek erachter goed is, zodat je erop kunt vertrouwen dat alles werkt. Daar denken wij namens de opdrachtgever over na.”

Sinis bestaat al sinds 1968, voorheen onder de naam Technisch adviesbureau Schlappi. Het bedrijf verhuisde van Tilburg naar Berkel-Enschot, maar wilde toch graag weer terug. Het werd de Ringbaan Oost, naar volle tevredenheid. “Voor ons is de bereikbaarheid het belangrijkst”, zegt Jeroen van Schijndel. “We hebben nu een hypermodern pand dat dicht bij de ontsluitingswegen ligt en toch ook vlakbij het centrum. Ook belangrijk: we hebben hier voldoende parkeergelegenheid, zowel voor als achter het pand.” Over de veiligheid en de logistiek in hun directe omgeving zijn ze tevreden. “Dat lijkt vanzelfsprekend, maar we moeten er wel over na blijven denken”, vult hij aan.

VITAAL KANAALZONE MAGAZINE


“ WE KIJKEN NAAR DE MENSEN DIE IN ZO’N GEBOUW WONEN EN WERKEN. WAT DOEN ZIJ DAAR EN HOE VERLOPEN DE PROCESSEN?”,

Pieter van Grimbergen en Jeroen van Schijndel

ELKAAR LEREN KENNEN Met buurman Ard Smulders hebben de ingenieurs een goede band. Hij is niet alleen verhuurder maar ook hun ICT-partner. Verder kennen ze niet zo veel ondernemers in de Kanaalzone en dat vinden ze jammer. “We zou wel willen weten wie onze collega’s zijn”, zeggen ze. “Misschien kunnen we eens iets organiseren om elkaar te leren kennen.”

VITAAL KANAALZONE MAGAZINE

P17


Wijkagenten Igor en Pieter:

BIJNA GEEN MELDINGEN UIT DE KANAALZONE Het gaat goed met de veiligheid in de Kanaalzone. Dat is mede te danken aan de wijkagenten die er actief zijn. Wie zijn die wijkagenten en wat doen zij om de veiligheid in de Kanaalzone te handhaven? Wij vroegen het aan twee van hen: Igor Duijneveld en Pieter Dingemans.

DRIE ZONES Voor de politie Tilburg bestaat de Kanaalzone uit drie delen. In elke zone zijn meerdere wijkagenten actief. Pieter Dingemans is namens politie centrum wijkagent in het gebied Oude Lind tot en met de Hasseltronde, Igor Duijneveld heeft het stuk van de Bosscheweg tot en met de Dijksterhuisstraat onder zijn hoede. Zij houden zich, ieder in hun eigen gebied, samen met hun collega’s uit andere wijken voornamelijk bezig met de openbare orde en veiligheid.

SNELHEIDOVERTREDINGEN Hoewel het over het algemeen rustig is in de Kanaalzone zijn er toch een paar aandachtspunten. De snelheid van sommige auto’s op de Goirkekanaaldijk bijvoorbeeld. “We weten dat ondernemers daar zorgen over hebben en daarom staan we daar regelmatig met een lasergun”, vertelt Igor. “Wil je een meer permanente oplossing dan moet je denken aan snelheidsbeperkende maatregelen als verkeersdrempels of rotondes. Het probleem is alleen dat er ook veel vrachtwagens komen en die hebben daar last van. Er is dus niet meteen een pasklare oplossing die voor iedereen werkt.”

P18

VITAAL KANAALZONE MAGAZINE

HANGJEUGD Een andere bron van irritatie voor veel ondernemers zijn de jongeren die langs het kanaal samenkomen en daar overlast veroorzaken. “We kunnen ze daar wel weghalen, maar dan duiken ze op een andere plek weer op”, zegt Pieter Dingemans daarover. “Dan verplaatsen we het probleem alleen maar. Het is dus lastig om te voorkomen dat ze daar samenkomen. Maar de overlast, die voornamelijk bestaat uit harde muziek en rommel die ze achterlaten, is al wel een heel stuk afgenomen.”

KWARTAALOVERLEG De wijkagenten zijn ook aanwezig bij ieder kwartaaloverleg. Samen met andere betrokken partijen zoals de gemeente, de parkmanager en een afvaardiging van de ondernemers uit de Kanaalzone bespreken zij thema’s als leegstand, vergunningen, verloedering, zwerfvuil, het snoeien van bosschages,


“ WIL JE KENNISMAKEN MET DE WIJKAGENT UIT JOUW ZONE? BEL ONS EN DAN KOMEN WE LANGS.” 0900-8844

straatmeubilair en het plaatsen van camera’s die criminaliteit en vernieling terug moeten dringen. Niet alles is de taak van de wijkagenten, maar de onderwerpen raken elkaar wel. “We willen voorkomen dat afval vervuiling aantrekt en dat leegstand leidt tot verloedering en criminaliteit”, zeggen Igor en Pieter. “Daar zitten we kort op.”

WEINIG MELDINGEN Meldingen komen er bijna niet uit de Kanaalzone. “Dan gaan we ervan uit dat het goed gaat”, zegt Pieter. “Dat is een aanname. Het kan ook zo zijn dat mensen het nut er niet van zien om iets te melden of dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. We patrouilleren natuurlijk wel, maar ook wij zien

niet alles. Als ondernemers iets signaleren kunnen ze altijd bellen naar 0900-8844 en vragen naar één van ons of het contactformulier op www.politie.nl invullen. Wij handelen de klacht dan verder af.”

LAAT VAN JE HOREN Hoewel ze niet iedereen persoonlijk kennen, staan Igor en Pieter open voor de vragen en opmerkingen van de onder­ nemers uit de Kanaalzone. En daarom een uitnodiging: “Wil je kennismaken met de wijkagent uit jouw zone? Bel ons en dan komen we langs.” Een meldkaart met de belangrijkste contactgegevens van de politie is in de maak. Die krijgt iedereen in de Kanaalzone binnenkort in de bus.

VITAAL KANAALZONE MAGAZINE

P19


GRATIS LIDMAATSCHAP De Kanaalzone nog mooier en beter maken, daar profiteren we allemaal van. Wilt u ook meedenken en meedoen? Meld u dan aan voor de vereniging Vitaal Kanaalzone. Stuur een e-mail naar vitaalkanaalzone@gmail.com. Het lidmaatschap is gratis.

KANAALZONE.VITAALTILBURG.NL


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.