editie 2-2017 zakenmagazine Netwerk

Page 22

COLUMN

Wet DBA:

de stand van zaken Zoals de meesten onder u bekend zal zijn, is per 1 mei 2016 de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden. De Wet DBA regelt de werkrelatie tussen ZZP’ers en hun opdrachtgever(s).

M

et de invoering van de Wet DBA is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Met een VAR- verklaring konden ZZP’ers voorheen aantonen dat ze zelfstandig waren. Hun opdrachtgevers waren dan gevrijwaard van voor hen in te houden en te betalen loonheffingen. Dit werkte schijnzelfstandigheid in de hand: het doen voorkomen dat er sprake is van zelfstandigheid, terwijl er feitelijk een (loon)dienstbetrekking tussen de partijen bestaat. Voor 1 mei 2016 was alleen de ZZP’er hiervoor aansprakelijk. Alleen de ZZP’er kon naheffingen en boetes van de belastingdienst verwachten. Daarnaast liep (alleen) de ZZP’er het risico belastingvoordelen mis te lopen. Met de Wet DBA zijn voor de VAR-verklaring de zogenaamde modelovereenkomsten in de plaats gekomen. Dit zijn door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten, welke zijn

“ De invoering en uitvoering van de Wet DBA heeft veel onrust en onzekerheid in de markt veroorzaakt.”

22

NETWERK EDITIE 2 / 2017

gepubliceerd op de website van de belastingdienst. Opdrachtgevers en ZZP’ers kunnen hiervan gebruikmaken, indien zij niet zeker zijn over de inhoud van hun werkrelatie. Het is ook mogelijk zelf een overeenkomst ter goedkeuring aan de belastingdienst voor te leggen. Het sluiten van een modelovereenkomst is echter niet verplicht. De belangrijkste elementen van de modelovereenkomst vormen de invulling van gezag, vrije vervangbaarheid en beloning. Wordt er door beide partijen in praktijk volgens de goedgekeurde overeenkomst gewerkt, dan zal de belastingdienst geen naheffing of boete aan hen opleggen. Het grote verschil met de VAR-verklaring is dat door de modelovereenkomsten opdrachtgever en zzp’er er samen verantwoordelijk voor zijn geworden, indien achteraf toch een dienstverband tussen hen wordt vastgesteld. Hierdoor is het voor de belastingdienst ook makkelijker geworden te handhaven. De invoering en uitvoering van de Wet DBA heeft veel onrust en onzekerheid in de markt veroorzaakt. Opdrachtgevers zijn op enig moment gestopt met het inhuren van ZZP’ers. Zij zijn bang geworden dat hen achteraf een naheffing of boete door de belastingdienst wordt opgelegd. ZZP’ers zijn hierdoor opdrachten misgelopen. Een en ander houdt mede verband met het feit dat