Page 1

SEPTEMBER 2019 - EDITIE 3

Een uitgave van Netwerk Ondernemen

The Network Talks

Q&A met voorzitter

WALTER VAN UYTVEN 2

Duo-interview

MENTOR VS. FOUNDER 4

Op de radar

BOOST ME 6

NO_Krant-editie3_4.indd 1

9/08/19 08:56


Q&A MET VOORZITTER WALTER VAN UYTVEN

“Blijven inzetten op kwaliteit” Netwerk Ondernemen bestaat 5 jaar. Waaraan kunnen we dit succes toewijzen? Walter: Succes is het resultaat van verschillende ingrediënten. Samen vormen ze het ultieme recept. Deze ingrediënten noemen we onze waarden. Doorheen de jaren is Netwerk Ondernemen trouw gebleven aan deze waarden. De rode draad in ons aanbod is de belangeloze mentoring van ondernemers, voor ondernemers. Dit blijft een van de sterke punten van Netwerk Ondernemen, dat ook jonge groeibedrijven aantrekt. Daarnaast geeft het de mentors voldoening én energie om de founders die ze begeleiden te zien groeien, als persoon en als onderneming. Het succes is ook het resultaat van het sterke team achter Netwerk Ondernemen. Wat eerst een one-man show was, is nu uitgegroeid tot een volwassen organisatie met een enthousiast en volwaardig team van 6 personen. Wat is jouw visie voor Netwerk Ondernemen de komende jaren als voorzitter? We hebben de voorbije 5 jaren ons programma op punt gezet — met de nodige resultaten als gevolg. Maar we zijn er nog niet. De komende jaren moeten we verder aan de weg timmeren. Het doel: dé referentie worden rond mentoring van groeibedrijven in Vlaanderen. Daarnaast werken we het internationale aspect verder uit, zodat we ook voet aan wal krijgen in andere landen. Kwaliteit blijft wel voorop staan. We moeten groeien – meer mentors, meer founders. Maar dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. Sinds 2019 is het Mentor Me traject niet langer gratis voor founders. Waarom deze beslissing? De basisregel is dat niets gratis is. Als je iets gratis geeft, werkt dat value disruption in

de hand. Wat we aanbieden, is immers van grote waarde. Vanaf 2019 betalen founders € 365 per jaar: dit komt neer op € 1 per dag. Als je ziet wat ze hiervoor krijgen, is dat quasi gratis. Denk aan toegang tot een netwerk, experten gesprekken, workshops, mentoring, peer-2-peer learning, events, … Ze betalen dus slechts een fractie van de effectieve kost. Door te betalen, ligt de commitment bovendien ook hoger bij de founders. Zijn er nog veranderingen doorgevoerd? Vroeger konden founders een beroep doen op een ‘Lening op Eer’. Maar hiermee zijn we gestopt. In plaats hiervan begeleiden we founders met het uitwerken van hun financieringsmodel. Voor ons is het ‘investor ready’ maken van hun dossier belangrijker dan het geven van een lening. Er zijn ook wijzigingen doorgevoerd in de Raad van Bestuur. Was dit een bewuste keuze? We zijn geëvolueerd naar een kleinere, hechtere Raad van Bestuur. Dit zorgt voor meer efficiëntie, een sneller beslissingsproces en een grotere empowerment van de werkgroepen. Een van de redenen achter deze keuze was om de mentors nauwer te betrekken bij de dagdagelijkse werking van de organisatie. Daarnaast hebben we besloten een externe onafhankelijke bestuurder aan te trekken voor de Raad van Bestuur. Dit werd unaniem ondersteund door de mentors tijdens de Algemene Vergadering in mei 2019. We deden hiervoor een grondige screening van het ondernemerslandschap en zijn ook fier en enthousiast om Pieter Casneuf te verwelkomen.

Nieuwe externe onafhankelijke bestuurder - PIETER CASNEUF Hobby’s: rasechte levensgenieter. Pieter verloor zijn hart aan Italië, geniet van oude rozen, wereldwijnen en de Franse/Spaanse/Italiaanse en Aziatische keuken. Leeftijd: 54 jaar. Huidige functie: Advisor, investor en bestuurder van vennootschappen. Waarom ben je toegetreden tot de Raad van Bestuur van Netwerk

2

Ondernemen: “Ik geloof sterk in het pay­it­forward principe. Dit is 1 van de 8 kernwaarden van Netwerk Ondernemen. Ik wil met jonge groeibedrijven delen wat ikzelf als ondernemer geleerd en gekregen heb: toegang tot een netwerk, een gedreven passie en een dosis geluk. Quote: “Netwerken draait niet rond wat je eruit kan halen, maar wat je bereid bent erin te stoppen.”

THE NETWORK TALKS

NO_Krant-editie3_4.indd 2

9/08/19 08:56


NETWERK ONDERNEMEN

ONT-CIJFERD MENTORS

17%

FOUNDERS

83%

VROUWEN

24%

MANNEN

MENTORS PER PROVINCIE

VROUWEN

33%

Antwerpen

26%

Brussel Hoofdstedelijk Gewest

14% 2%

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

West-Vlaanderen

5%

11%

Limburg

16%

Antwerpen

16%

Oost-Vlaanderen

MANNEN

FOUNDERS PER PROVINCIE

16%

Brussel Hoofdstedelijk Gewest

76%

19%

Vlaams-Brabant

10%

Limburg

32%

Vlaams-Brabant

FOUNDERS PER SECTOR

€ 35.819.300 OMZET

in 2018 door onze founders

414 JOBS

gecreëerd sinds oprichting Netwerk Ondernemen in 2014

24%

14%

13%

12%

9%

8%

8%

5%

5%

2%

Digitech

Agrofood

Health Tech

(Retail)Tech

Environtech

EDU-HR tech

Makerstech

Finsurtech

1%

Createch

3%

Servicetech

4%

Environtech

4%

Health Tech

5%

Digitech

(Retail)Tech

KANTOREN Hasselt - Gent - Antwerpen Kortrijk - Leuven

6%

Agrofood

Finsurtech

5

6%

Makerstech

7%

EDU-HR tech

9%

Createch

55% Servicetech

MENTORS PER SECTOR

€ 35.211.000 OPGEHAALD

door onze founders sinds opstart

6.778 UREN

zetten de mentors zich in voor de founders

THE NETWORK TALKS

NO_Krant-editie3_4.indd 3

3

9/08/19 08:56


DUO-INTERVIEW

MENTOR VS. FOUNDER Voor deze editie brachten we Kevin Geets (Madzuli Agency) en zijn mentor Luc De Clerck samen aan tafel. Na dit interview staat één ding vast: de sfeer is top! Naast serieuze gesprekken is er zeker voldoende ruimte voor humor — en op tijd en stond een frisse pint.

Kevin, wanneer begon je met Madzuli Agency? Tot 31 jaar heb ik professioneel voetbal gespeeld. Naast mijn voetbalcarrière was ik ook actief bezig met digitale marketing. Toen ik met voetbal stopte, werkte ik ongeveer 2,5 dagen per week als consultant. Na een tijd kreeg ik steeds meer klanten. Zo zette ik na 2 maanden de stap naar het opstarten van een eigen bureau. In maart 2016 was Madzuli Agency een feit. In 3 jaar tijd zijn we gegroeid van een bureau van 4 naar 35 werknemers. Luc, jij bent sinds kort mentor van Kevin. Stel jezelf even kort voor. Ik ben een logistieker met een IT-affiniteit. Ik heb in mijn professionele carrière heel wat gedaan. Zo startte ik in 2000 een bedrijf rond streaming van video’s. In die tijd stond dit nog in zijn kinderschoenen en waren we ook veel te vroeg. Resultaat? We hebben het bedrijf overgelaten aan Belgacom. Nadien heb

Founder - KEVIN GEETS Functie: CEO Leeftijd: 35 jaar Kinderen: 1 zoontje Hobby’s: naast werken breng ik mijn vrije tijd voornamelijk door met mijn gezin.

________

Mentor - LUC DE CLERCK Functie: actieve ondernemer Leeftijd: 51 jaar Kinderen: 2 zonen Hobby’s: lopen, motorrijden en met oldtimers rondvegen. Achtergrond: een logistieker met een IT-affiniteit.

ik 11 jaar diverse directiefuncties uitgeoefend. Maar 6 jaar geleden kriebelde het weer en ben ik zelf Avantida gestart, een bedrijf actief in lege containers. Dit bedrijf heb ik 2 jaar geleden verkocht aan een Amerikaans bedrijf en ben er nog 2 jaar betrokken gebleven. Het bedrijf draait nu ook in 23 landen. Vandaag ben ik actief binnen 2 bedrijven die ik gekocht heb. Eén bedrijf is actief in het wegen van containers, het ander is een IT-bedrijf met 150 werknemers. Ik beschouw mezelf niet als ondernemer en heb van thuis uit ook nooit ondernemerschap

meegekregen. Ik ben een manager die risico’s durft nemen. Voor mij hangt ondernemen en managen heel sterk samen. Als ondernemer moet je iets durven opstarten, maar je moet het ook kunnen managen. Zonder een goed management, blijft een bedrijf niet bestaan. Waarom zet je je in als mentor bij Netwerk Ondernemen? De bedrijven waarvoor ik werkte droegen ondernemerschap hoog in het vaandel. Het waren ook vaak familiebedrijven waar de CEO’s je dwongen out of the box te denken.

“Er is altijd een wissel­werking waarbij beide partijen iets uit leren. Hoe oud je ook bent, leren doe je altijd.” LUC DE CLERCK

________ 4

THE NETWORK TALKS

NO_Krant-editie3_4.indd 4

9/08/19 08:56


Dat was enorm waardevol omdat je zo tot andere inzichten komt. Na al die jaren vond ik dat het tijd was om iets terug te doen voor anderen. Ik heb me daarom aangesloten als mentor bij Netwerk Ondernemen. Ook omdat mentoring hier zonder financiële compensatie is. Ik geloof niet in mentoring waarbij je vergoed wordt. Kevin, jij nam eerst deel aan het Boost Me traject en later aan het Mentor Me traject. Hoe heb je dat ervaren? Toen ik in contact kwam met Gert en Sabine van Netwerk Ondernemen, had ik geen idee dat ik nood had aan mentoring. Ik stond ook een beetje sceptisch tegenover alle opleidingen rond internationalisering want ik had er al enkele gevolgd. Toch was ik na het intakegesprek overtuigd van de meerwaarde van het Boost Me traject. Tijdens Boost Me besefte ik dat ik wel nood had aan een klankbord en dat ik na het traject graag nog begeleid zou worden door een meer ervaren persoon. Iemand die me een spiegel voorhoudt en me laat nadenken over andere oplossingen, andere manieren om vraagstukken op te lossen. Hoeveel keer zien jullie elkaar? Wie neemt hiervoor het initiatief? Luc: Wij hebben afgesproken dat Kevin mij altijd kan bellen wanneer hij een vraag heeft. We proberen ook elke maand samen te komen voor een face-to-face gesprek. Kevin: We spreken dan meestal ’s morgens af voor een koffietje. Zo starten we de dag met heel wat inspiratie! Mijn team weet dat ze mij na een meeting met Luc even met rust moet

laten zodat ik alle input kan ordenen (lacht). Wat verwachten jullie van deze mentoring relatie? Luc: Het is bij ons niet altijd serieuze business. Er moet ook ruimte zijn om een keer te lachen of een pint te pakken zonder dat er over business gepraat wordt. Ik besef ook dat er misschien een moment zal komen dat Kevin eerder een ander type mentor met andere ervaringen nodig heeft — en dat begrijp ik volledig. Kevin: Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind Luc een goede mentor en dat is omdat hij vanuit ervaring en logica spreekt. Het zijn net die logische redeneringen waar ik enorm veel waarde aan hecht. Dus ik zie mezelf niet snel voor een andere mentor vragen. Voor mij betekent een mentoring relatie dat alle verwachtingen en behoeften ingelost worden. En dat is bij ons ook het geval. Luc: Voor mij moet een mentee een ‘schone’ mens zijn. En daarmee bedoel ik niet fysiek maar hoe die persoon in het leven staat. Een mentee moet voor mij weten wie hij is, waar hij staat en moet ervoor willen werken. Iemand die zegt waar het op staat en er geen doekjes rond windt, want ik ben zelf ook niet zo. Wat is volgens jullie dan een factor om een mentoring relatie succesvol uit te bouwen? Kevin: Voor mij is het belangrijk dat ik er nieuwe inzichten uit haal. Tijdens onze gesprekken krijg ik enorm veel inzichten mee waardoor ik de gesprekken zelfs opneem om ze later opnieuw te beluisteren. Zo vergeet ik zeker niets. Luc: Je moet uit hetzelfde hout gesneden zijn. Hiermee bedoel ik dat je een soortgelij-

________

“Ik ben enorm verrast van de kracht van de community. Elke keer als ik naar een event ga, lijkt het alsof ik de mentors en founders al jaren ken.” KEVIN GEETS

________

ke manier van aanpakken moet hebben. Wij zijn beiden heel hands-on qua mentaliteit en zien ook graag evolutie in de dingen die besproken worden. En dat zorgt ervoor dat deze mentoring relatie ook werkt. Luc, voor Kevin is het duidelijk wat hij haalt uit een mentoring relatie. Maar wat haal jij eruit? Een gesprek is voor mij steeds een wisselwerking waarbij beide partijen iets uit leren. Hoe oud je ook bent, leren doe je altijd. Dankzij onze gesprekken word ik zelf ook getriggerd door de stappen die Kevin gezet heeft met Madzuli Agency. Het is geven en nemen. En wat betekent dat voor jou, mentor zijn? Voor mij betekent mentor zijn dat je met een

goed gevoel van tafel kunt gaan nadat je hebt samen gezeten. Dat je iets hebt kunnen betekenen voor je mentee. Ook al is dat iets klein maar als hij er iets aan gehad heeft, dan is dat voldoende. Die voldoening, daar doe ik het voor als mentor. Kevin, om af te sluiten, wat betekent Netwerk Ondernemen dan voor jou? Ik ben enorm verrast van de kracht van de community. Elke keer als ik naar een event ga van Netwerk Ondernemen lijkt het alsof ik de mentors en founders al jaren ken. Netwerk Ondernemen staat ook voor een bepaalde kwaliteit dankzij hun selectieprocedure en dat betekent ook dat ik als mentee hieraan voldoe. Iedereen zegt waar het op staat, steeds met het oog op elkaar helpen. Zo heb ik ook nog steeds contact met ex Boost Me’ers en wisselen we ervaringen uit.

BEGELEIDINGSTRAJECT De begeleiding duurt 2 jaar BALANS & EVALUATIE

Evenementen

4

The Mentor Room (elke 6 maanden)

Scale-Up Marathon

Maandelijkse bijeenkomsten

Begeleidingsovereenkomst tekenen

1 Pre-intake

Matchmaking met mentor

SELECTIE COMITÉ

3

2 Dossier

INTAKE GESPREK

PRESCREENING GESPREKKEN

THE NETWORK TALKS

NO_Krant-editie3_4.indd 5

5

9/08/19 08:56


INTERVIEW MET INGRID WILLEMS

BOOST ME

Deze maand is de kick-off van Boost Me, editie 6. Meer dan 60 ondernemers namen al deel aan dit traject. En de aanvragen blijven binnenstromen. Ingrid Willems van We Connect Data klapt uit de biecht over haar deelname aan Boost Me.

Even kaderen: Boost Me is hét traject voor ondernemers die snel internationaal willen groeien door individuele en collectieve begeleiding. Deelnemers worden in een kleine groep van ambitieuze ondernemers klaargestoomd om (inter)nationaal te groeien als bedrijf — maar ook als ondernemer. Het traject bestaat uit diverse fases en duurt zo’n 4-tal maanden.

BOOST ME SELECTIECRITERIA

• Klaar om (inter)nationaal te groeien. • Je ontwikkelt een vernieuwende activiteit. • Je creëert een 10-tal future-proof jobs binnen het jaar. • Jaaromzet min. € 100.000 en/of € 250.000 kapitaal opgehaald. • Je bezit het merendeel van de aandelen. • Jij zet je voor de volle 100% in. No commitment, no access. • Kostprijs: € 990 excl. BTW (exclusief vlucht en hotel voor International GrowthCamp).

Een van de deelnemers aan Boost Me is Ingrid Willems. Zij richtte in 2016 haar bedrijf op. We Connect Data ondersteunt bedrijven met het verzamelen van markt- en concurrentiegegevens, technologische trends en strategische partnerships. DataScouts, hun cloud-oplossing wordt gebruikt om sneller in te spelen op trends en veranderingen. “Dé reden waarom ik mij ingeschreven heb voor Boost Me is de filosofie achter Netwerk Ondernemen: ondernemers voor ondernemers. Ondernemen is niet iets dat je leert op ________

“Je staat er als

ondernemer vaak alleen voor. Ik was op zoek naar gelijk­ gestemden die dezelfde passie delen.” ________ de schoolbanken. Het is een lange weg met vallen en opstaan, die je alleen aflegt. Ik was op zoek naar gelijkgezinden met dezelfde passie en die dezelfde weg moeten afleggen.” PEER-2-PEER

“Vaak kom je als ondernemer voor dezelfde uitdagingen te staan, ook al ben je actief in een andere sector. In mijn ogen is peer-2-peer learning het meest waardevolle en doet de gedeelde ervaring je versnellen als ondernemer. “ “Dankzij het Boost Me traject hebben we onze focus bijgesteld. Vanaf het begin hebben we bij DataScouts ingezet op een globale aanpak. Onze eerste internationale klant, Roche Diabetis, hebben we in 2017 ontmoet. We hebben nu klanten in België, Frankrijk, Portugal, Spanje, Zwitserland, Italië en de UK.”

6

“Tijdens het Boost Me traject werd snel duidelijk dat we meer snelheid kunnen maken als we onze markt op een systematischere manier zouden benaderen. In België en zeker Nederland zijn veel innovatieve bedrijven die zichzelf herpositioneren in een steeds minder voorspelbare markt. Daar moeten we eerst op focussen.”

“We willen dichter bij onze klanten staan om hen de beste service te bieden. Dat kan niet als je alles online doet. Waar we aan het begin van Boost Me nog in een experimentele fase zaten, werken we nu aan de implementatie van ons groeiplan waarbij we toewerken naar het bereiken van onze volgende milestone.”

ANDERE STRATEGIE

“Toch zijn we er nog niet helemaal. De uitdaging waar we nu voor staan met DataScouts is snelheid blijven maken — op een gedoseerde manier. We lopen een marathon, geen sprint. De snelheid waarmee we groeien mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. De sleutel voor succes ligt in het verder uitbouwen van een team dat elkaar in balans houdt.“

MARATHON, GEEN SPRINT

“Daarnaast is ook onze go-to-market strategie veranderd. Oorspronkelijk zetten we in op growth hacking en digitale marketing vanuit een pure SaaS benadering. Hoe meer er online gebeurt, hoe beter. Door Boost Me (her) ontdekten we dat de toegevoegde waarde ligt in het vertalen van data naar inzichten.”

ZO WERKT HET

Elk jaar organiseren we 2 calls waar er maximum 15 deelnemers kunnen meegaan. Interesse? Meer informatie over de volgende edities vind je terug op www.netwerk­ondernemen.be.

THE NETWORK TALKS

NO_Krant-editie3_4.indd 6

9/08/19 08:56


GESLAAGD: DE ALUMNI ROOM Netwerk Ondernemen startte in 2019 met de Alumni Room voor afgestudeerde founders. Doel: peer-2-peer learning stimuleren, ook nadat het traject bij Netwerk Ondernemen is af­ gelopen. Dankzij de Alumni Room blijft het netwerk in stand én blijven ex-founders van elkaar leren. Een van de founders die aangesloten is bij de Alumni Room is Wannes Vanspranghe van Around Media.

Wannes, stel jezelf en Around Media kort even voor. Ik ben Wannes – getrouwd en fiere papa van dochter Bo. Ik startte in november 2015 met Around Media. In a nutshell zorgen wij ervoor dat de vastgoedmarkt beter kan communiceren. Met Around Media bepalen wij samen met de klant hoe hun toekomstige woning eruit zal zien: van vloerbekleding, kleur van de muren, tot hoe het licht binnenvalt. Zo wordt het voor de klant veel visueler en maken ze sneller de juiste keuzes.

Het probleem bij andere Alumni werkingen is dat er vaak topics opgedrongen worden. Dat is hier gelukkig niet het geval. In overleg met de groep wordt een volgend topic vastgelegd en dit vormt de basis van de volgende Alumni Room. Uiteraard wordt er soms uitgeweken, maar dat is niet erg. Belangrijkste is dat je naar huis gaat met tips rond vraagstukken waar je zelf mee worstelt.

Dit is mogelijk dankzij de software en de diensten die we aanbieden. Ondertussen zijn we met een team van 38 werknemers en voornamelijk actief op de Belgische markt. We zijn aan het uitbreiden naar Nederland en de UK en vorige maand tekenden ook onze eerste Amerikaanse klanten. De kans is dus groot dat we daar volgend jaar ook starten met onze diensten. Wat zijn voor jou de belangrijkste take-aways als je terugblikt op jouw traject bij Netwerk Ondernemen? Op 1 staat bij mij het belang van een goed netwerk. Tijdens mijn begeleiding kwam ik in contact met diverse profielen van ondernemers en dat maakt het net zo interessant. Ik heb enorm veel input gekregen door het delen van elkaars visie, meningen en oplossingen. Maar ook door het delen van probleemstellingen. Aansluitend hechtte ik veel waarde aan het persoonlijk contact met mijn mentor. Doordat de mentors bij Netwerk Ondernemen dit belangeloos doen, wordt de begeleiding net zo sterk. De mentors zijn echt begaan met jouw onderneming — maar ook met jou als persoon. Daarnaast krijg je niet alleen steun van jouw mentor zelf maar ook van iedereen betrokken bij het netwerk. Heb je een vraag, dan kan je die altijd stellen en zal er altijd iemand op reageren, zijnde een mentor of mede-founder. Wat vind jij van de Alumni Room die we in het leven geroepen hebben? Ik geloof heel sterk in peer-2-peer learning — en dat is waar de Alumni Room rond draait. Het is fijn om 4 keer per jaar samen te komen met andere afgestudeerde founders om te praten over een bepaald topic. De grote diversiteit van de groep maakt het extra interessant om van elkaar te leren. Iedereen komt min of meer wel dezelfde ‘bumps in the road’ tegen. Maar hoe iedereen die aanpakt, verschilt dan weer. En hier komen heel wat tips en tricks uit!

________

“In de Alumni Room zit je vaak samen met mede­founders tijdens een informeel hapje en drankje. Dit zorgt vaak voor geweldige oplossingen.” ________

Waarom zouden afgestudeerde founders moeten aansluiten bij de Alumni Room volgens jou? Als je als founder echt optimaal gebruik hebt gemaakt van het Mentor Me traject, dan neem je volgens mij automatisch deel aan de Alumni Room. In de Alumni Room zitten ook mede-founders die je al kent en waar je een band mee hebt opgebouwd. Nu kan je ook echt met mede-founders samenzitten tijdens een informeel hapje en drankje. Dit zorgt vaak voor geweldige oplossingen. Zelf geraakte ik aan de praat met een andere alumnus die worstelde met het ophalen van funding. Na ons gesprek bezorgde ik hem de

informatie die hij nodig had, zonder dat hij hiervoor een externe partij moest inschakelen. Hij liet me kort daarna weten dat hij erin geslaagd was om de funding op te halen. Het geeft je een goed gevoel dat je anderen kan helpen en zelf ook dingen kunt meepikken die jou verder helpen. Welke tip geef je nog mee? Sluit alleen maar aan bij de Alumni Room als je ook effectief open kan zijn rond je problemen, je business en als persoon. Dan pas werkt een Alumni Room. Het is geven en nemen. En dat doe je door open te zijn naar anderen toe.

THE NETWORK TALKS

NO_Krant-editie3_4.indd 7

7

9/08/19 08:56


Founders WHAT IS IN IT FOR YOU?

MATCHMAKING

Wij zorgen voor een ideale match met een ervaren ondernemer als jouw mentor. Hij treedt op als vertrouwenspersoon, houdt je een spiegel voor wanneer nodig en zorgt voor mogelijke connecties.

MENTOR ROOM

Elke 6 maanden krijg je een persoonlijke Mentor Room. Dit kan je vergelijken met een Raad van Advies waarbij 6 ervaren ondernemers rond de tafel zitten inclusief jouw mentor. Het moment bij uitstek om jouw vraagstukken op tafel te gooien en beroep te doen op de ervaring van deze ondernemers. Daarnaast word je zo ook klaargestoomd voor het samenstellen van je eigen Raad van Advies in de toekomst.

HECHT NETWERK VAN ONDERNEMERS

Je krijgt toegang tot een hecht en oprecht netwerk van ondernemers waar belangeloosheid centraal staat. Alle mentors en founders zijn binnen handbereik dankzij ons eigen intern platform Peepl.

PEER-2-PEER LEARNING

Bij Netwerk Ondernemen geloven we sterk in de meerwaarde van peer-2-peer learning. Dit wordt gestimuleerd dankzij de Founder Rooms waar de founders samenkomen rond bepaalde topics en kunnen leren van elkaars ervaringen, successen en valkuilen.

ALUMNI ROOM

Na een begeleiding van 2 jaar krijg je de mogelijkheid toe te treden tot een Alumni Room waarbij mede afgestudeerde founders 4x per jaar samenkomen. Daarnaast krijg je als alumnus ook nog toegang tot de events van Netwerk Ondernemen en dus ook tot het netwerk.

INTERNATIONAAL GROEITRAJECT

Ben je na verloop van tijd klaar om die internationale stap te zetten? Dan kan je ook deelnemen aan het Boost Me traject gedurende 4 maanden. Elk jaar worden er 2 edities georganiseerd. Samen met jouw mentor kan je je hierop voorbereiden en je dossier indienen.

8

THE NETWORK TALKS

NO_Krant-editie3_4.indd 8

9/08/19 08:56


Mentors WHAT IS IN IT FOR YOU?

STAP UIT JE COMFORT ZONE

Een volgende generatie ondernemers betekent ook nieuwe business modellen, innovatieve oplossingen, een andere manier van denken, … Je wordt dus zelf ook uitgedaagd om uit je comfort zone te stappen.

HERONTDEK JOUW ‘HEILIGE VUUR’

Herinner je je nog de opstartjaren van jouw bedrijf? Als mentor word je zelf terug gekatapulteerd naar die tijd. Zo herbeleef je al snel de passie terug van die beginjaren. Met als gevolg dat je zelf ook dat heilige vuur herontdekt voor jouw onderneming.

DRAAG JE STEENTJE BIJ

Een van onze belangrijke selectie­criteria is het creëren van jobs. Bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze jobs creëren om de economie te stimuleren. Door hen de nodige begeleiding te bieden, draag je dus ook je steentje bij.

VERGROOT JE NETWERK

Kom in contact met mede-ondernemers en founders dankzij de events die Netwerk Ondernemen organiseert. Daarnaast zijn alle mentors en founders binnen handbereik dankzij ons eigen intern platform Peepl.

ONTMOET DE BESTE GROEIBEDRIJVEN

Door onze strenge selectieprocedures begeleiden we ambitieuze groeibedrijven die op het kantelpunt staan (inter) nationaal door te groeien. We willen de ondernemers van morgen mee ondersteunen.

THE NETWORK TALKS

NO_Krant-editie3_4.indd 9

9

9/08/19 08:56


NEW FOUNDERS & MENTORS

Knock Knock Onze founders en mentors zijn verspreid over héél Vlaanderen. In deze rubriek stellen we enkele nieuwe founders en kersverse mentors voor en schotelen we hen ‘Quick Questions’ voor — met al even snelle antwoorden.

Mathias Van Rietvelde Victus

FOUNDER NDER OU F -F

FO ER - UND ND

ER

Wat zette je aan tot ondernemen? Het was niet gepland maar eerder een gevolg van het niet vinden van de juiste oplossing in de markt. Mijn co-founder Tasso en ik merkten al snel dat we vaak bij de verkeerde doelgroep terecht kwamen en dat de manier van bellen te ‘callcenter-achtig’ klonk. We hebben dan zelf maar één iemand in dienst genomen om dit voor ons te doen, in een kelder van een vriend gekropen en de vennootschap ‘Victus’ genoemd. Dit is na 2,5 jaar toch wel een beetje uit de hand gelopen ;-). Onze missie is om bedrijven resultaatgericht te helpen hun ideale klanten te bepalen en vinden door strategische verkoopafspraken in te plannen. Grootste voordeel en nadeel aan ondernemer zijn? Het grootste voordeel aan ondernemen is de vrijheid. Vrij om beslissingen te nemen, vrij om te navigeren waar jij wil, vrij om te werken met wie jij wil. Maar met veel vrijheid, komt het grote ‘nadeel’: jij bent de uiteindelijke verantwoordelijke voor elke uitdaging, je kan je nooit verstoppen. Wanneer iets fout gaat, ben jij verantwoordelijk. Wanneer alles goed gaat, gelukkig ook (of toch voor een groot deel).

Voor welke uitdaging sta je nu binnen je bedrijf? Groeien zonder het persoonlijke te verliezen. We kenden dit jaar een stevige groei waardoor we nieuwe profielen hebben aangeworven. We merkten snel dat ons team graag voor ‘ons’ werkt, maar niet altijd voor iemand die extern werd aangenomen voor zijn of haar expertise. Bij onze groeiplannen moeten we erop letten ons steeds zo aanspreekbaar mogelijk op te stellen, tijd maken om one-on-one te communiceren en openstaan voor feedback van het hele team. Hoe slaag je erin work-life balance onder controle te houden? Het voordeel aan enkel B2B te werken, is dat de meeste bedrijven sluiten vanaf 17u. Daardoor krijgen we na de werkuren vaak geen nieuwe mails of telefoontjes binnen en kan ik mijn avonden en weekends goed inplannen. Voor mij zijn 3 pijlers belangrijk om mij dagelijks in topvorm te voelen: voldoende bewegen, gezond eten en drinken en een vast ritme om te gaan slapen en op te staan. Tip: schakel mailmeldingen altijd uit, en behandel deze enkel op geplande tijdstippen. Uw stressniveau dankt u ;-).

RNDE FOU OU

Daisy Bohyn Staenis

FO ER - UND ND

FOUNDER

Wat zette je aan tot ondernemen? Ik zat in mijn laatste jaar productontwikkeling toen ik met het Staenis project startte. Nadat ik afstudeerde, heb ik nagedacht of ik in loondienst zou gaan werken of toch de sprong naar het ondernemerschap zou wagen. Uiteindelijk merkte ik dat ik toen met een open blik naar het project keek en out of the box kon denken. Dat heeft me getriggerd om de stap te zetten.

NDER OU F -F

ER

Jouw levensmotto? The sun will rise and I will try again. Sommige dagen/periodes gaan voor de wind en andere momenten wil er maar niets vlotten. Uiteindelijk is elke dag een nieuwe dag, een nieuwe kans om iets aan te passen, verder uit te breiden of gewoon te houden zoals het is. Het leuke is dat je elke dag een streepje voorsprong hebt op de dag ervoor, waardoor je die ervaring opnieuw kan gebruiken voor de volgende dag.

Hoe slaag je erin work-life balance onder controle te houden? Euhm... niet? Wij hebben op dit ogenblik geen externe kantoorruimte, dus wij werken beiden van thuis uit. Dit zorgt ervoor dat ons werk altijd aanwezig is, wat niet altijd even optimaal werkt om onze work-life balance juist te krijgen. Dit is een puntje dat op onze to-do lijst staat, want efficiënt werken is een must om verder te kunnen groeien, zowel als bedrijf én als persoon. Waarom koos je voor Netwerk Ondernemen? Vooral de mentaliteit om vooruitgang te boeken en de dynamische sfeer die bij Netwerk Ondernemen hangt, vind ik aanstekelijk. Het is een hechte community met zowel geëngageerde startende ondernemers als ervaren experten, waar wij heel veel van kunnen opsteken. Het Mentor Me traject is dan ook net wat wij nodig hebben in onze fase van ondernemen.

RNDE FOU OU

Barbara Geusens Nomige

FO ER - UND ND

FOUNDER NDER OU F -F

ER

RNDE FOU OU

10

Belangrijkste waarde binnen jouw bedrijf? Transparantie. Zowel ten opzichte van onze klanten als ten opzichte van de medewerkers. Altijd eerlijk en open communiceren, want op die manier bereik je, naar mijn mening, het meeste. Zeker in een start-up waar er nog geen structuur is en je vaak samen aan het zoeken bent naar oplossingen. Door open & transparant te communiceren, weet iedereen waar hij/zij voor staat, geen verborgen agenda’s, en iedereen weet waaraan hij/zij meewerkt. Jouw levensmotto? Go with the flow. Forceer niets. Alles heeft zijn tijd nodig. En alles komt meestal wel op zijn pootjes terecht. Wat zette je aan tot ondernemen? Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik ooit iets van mezelf wou starten. Ik zag mezelf ook niet heel mijn leven lang voor iemand anders werken. Ik ben opgegroeid in een ondernemersfamilie, dus wellicht

is het een beetje van thuis meegegeven. Ik wilde eerst wel voldoende ervaring opdoen vooraleer ik de sprong waagde. Dus ik heb het juiste moment afgewacht... en dat is ook een beetje buikgevoel, dat ‘juiste moment’. Hoe slaag je erin work-life balance onder controle te houden? Ik weet niet of ik het helemaal onder controle heb eigenlijk :-) Als ondernemer kijk je niet naar de klok. Je hebt geen 9-to-5 mentaliteit. Het werk stopt nooit en je kan echt blijven gaan. Het is dan aan jezelf om gas terug te nemen. Ik werk lange dagen, maar ik heb wel het voordeel dat ik mijn eigen agenda kan inplannen. Zo zorg ik dat ik mijn zoontje naar en van de crèche kan brengen en ’s avonds voldoende tijd met hem doorbreng zodat ik niet het gevoel heb dat ik niet met hem bezig ben. Ik kies nu zeer bewust voor mijn zaak en gezin en daar lijdt mijn sociale leven soms wel onder. Maar je moet keuzes maken, je kan niet alles hebben. Focus is belangrijk, in alles.

THE NETWORK TALKS

NO_Krant-editie3_4.indd 10

9/08/19 08:56


R-

MENTOR

NTOR - M

EN

R TO

ME

- ME NT O

Who’s there? Dirk De Waegeneire ADAGIO Welke tip geef je mee aan mede-ondernemers? Blijf gefocust op je (middel)-lange termijn visie. Denk na over waar je naartoe wil en verlies het doel niet uit het oog. Als ondernemer plant je een vlag waar je naartoe wil en dat is jouw doel. Uiteraard is de weg naar jouw doel niet rechtlijnig. Er zullen veel bochten op je pad komen en hindernissen opduiken maar als je weet waar de vlag staat, zal het voor de ondernemer en zijn team makkelijker zijn die te bereiken.

als de mentee. Een mentor moet kunnen bepalen wat volgens hem/ haar relatief het belangrijkste is en waar de mentee het meeste ondersteuning bij nodig heeft. Daarnaast moet een mentor een strategische focus kunnen houden en niet meegesleurd worden in de operationele details. Waar heb je bij Netwerk Ondernemen al het meest aan gehad? Als mentor krijg ik veel energie en voldoening uit de interactie met de mentees. Hun gedrevenheid en de manier waarop zij informatie opnemen en verwerken maar vooral ook hun appreciatie tegenover wat er hen aangereikt wordt als advies is verfrissend.

TOR - MEN

Welke kwaliteiten moet een goede mentor volgens jou bezitten? Voor mij bezit een goede mentor een gezonde dosis relativiteitszin en een empathisch vermogen om op dezelfde golflengte te komen

Jérôme Leclef Key Invest Welke tip geef je mee aan mede-ondernemers? Probeer te allen tijde jezelf te zijn, en te blijven. Authenticiteit zal je altijd meer energie opleveren dan het je kost – wat cruciaal is om ervoor te kunnen blijven gaan.

R

Met wie zou je graag eens aan tafel zitten? Alexandre Van Damme – vaak genoemd als de architect (achter de schermen) van het AB-Inbev project. Moest hij dit lezen mag hij me opbellen en reserveer ik meteen in het restaurant van zijn keuze, waar ook ter wereld! ;-)

NTOR - M

EN

R TO

ME

- ME NT O

R

- MENTO

moeten die weten hoe moeilijk het soms is om te ondernemen; lotgenoten bij wie ik niet bang hoef te zijn om me kwetsbaar op te stellen. De intimiteit van de contacten bij Netwerk Ondernemen heb ik bij andere netwerk-organisaties niet vaak ervaren, en ik zet me graag in om hier zoveel mogelijk aan bij te dragen. Welk boek is volgens jou een must-read voor ondernemers? In “How Google Works” vertellen Eric Schmidt & Jonathan Rosenberg over het vallen en opstaan bij de oprichting en uitbouw van Google. Vooral hun definitie van de “smart creative” (het typeprofiel van medewerkers die Google zoekt) probeer ik telkens te spiegelen aan kandidaten die bij mij solliciteren.

Waarom koos je voor Netwerk Ondernemen? Ik zocht in Netwerk Ondernemen een platform om mensen te ont-

TOR - MEN

MEET THE TEAM Annelies

Elise

Sabine

Gert

Anneleen

Alexander

Favoriete sport?

Tennis

Pilates

Lopen

Skiën

Dans

Tennis

Favoriete café?

De Vischmijn

De Zoete Inval

Irish Pub Den Egel

Molo 31

Barrazza

La Casita

Robberg Nature Reserve – Zuid­Afrika

Coffee Bay – Zuid­Afrika

Halon Bay – Vietnam

Gaina Monticelli Brusati – Italië

Kopenhagen – Denemarken

Ubud – Bali

Klingande – Jubel

Bart Peeters – Twijfel niet en dans met mij

Foo Fighters – My Hero

Iggy Pop – Lust for life

Beyoncé– Formation

Laurent Garnier – Man with the red face

Ochtend

Ochtend

Ochtend

Avond

Ochtend

Avond

GSM

GSM

GSM en auto

Schoenen

Huissleutels

GSM

Geen nee kunnen zeggen

Ongeduldig

Ongeduldig

Ongeduldig

Ongeduldig

Ongeduldig

Jouw favoriete social media kanaal

Instagram

Pinterest

LinkedIn

Instagram

Reddit

Instagram

Favoriete stad in België?

Antwerpen

Nieuwpoort

Gent

Gent

Gent

Brugge

Favoriete seizoen?

Herfst

Herfst

Lente

Lente (mei!)

Lente

Zomer

Apple of Windows?

Apple

Windows (Sorry Gert ;-))

Apple

Apple

Apple

Apple

Te voet

Fiets

Auto

Te voet

Te voet

Auto

Welke stad/plaats zou je aan iedereen aanraden om te bezoeken? Dit liedje zorgt ervoor dat je niet kan stil zitten Ochtend of avond mens? Je kan de deur niet uitgaan zonder..... Wat is je 'slechtste' eigenschap?

Favoriete vervoersmiddel?

THE NETWORK TALKS

NO_Krant-editie3_4.indd 11

11

9/08/19 08:56


PARTNER INTERVIEW TOTAL

“Steun bieden aan jonge ondernemers” Netwerk Ondernemen heeft veel te danken aan de steun van haar partners. Voor deze 3de editie — en in het verlengde van 5 jaar Netwerk Ondernemen — gingen we aan tafel zitten met Marc Meeùs van Total.

WIE IS MARC MEEUS? Marc Meeùs heeft zich zijn hele carrière ingezet bij Total, hoofdzakelijk binnen business op internationaal niveau. Marc was altijd gepassioneerd door onder­ nemerschap en de nieuwe economie, zowel privé als professioneel. Zijn hui­ dige functie als Verantwoordelijke voor Ontwikkeling KMO België bij Total sluit hier perfect op aan.

Hoe ondersteunt Total scale-ups/startups? Solidariteit staat bij ons centraal. We ambiëren om herkend te worden als partner in duurzame ontwikkeling op sociaal en economisch niveau. We willen ondernemerschap steunen om zo een netwerk van KMO’s te laten groeien en te laten ontwikkelen.

Daarnaast is Marc ook een liefhebber van Decoratieve Kunsten en vooral zilverwer­ ken in België. In zijn vrije tijd kan je Marc ook vaak terugvinden op een golfterrein, op de skilatten of al wandelend in de ber­ gen.

We hebben een innovatieprogramma op­ gericht dat scale-ups steunt en ook fungeert als incubator. Zo brengen we scale-ups in contact met een internationaal netwerk van experten en kunnen ze o.a. gebruik maken van onze R&D-faciliteiten.

Zijn nieuwste hobby is apicultuur (bijen­ teelt) waarbij hij thuis een bijenkorf heeft laten installeren. “Bijen zijn fascinerend en essentieel. Prachtig om te zien hoe een bijenkolonie functioneert: van het bouwen, produceren, leveren tot distribu­ tie. Het is op veel vlakken vergelijkbaar met een bedrijfsorganisatie waarbij ieder­ een een specifieke rol heeft.”

Dankzij dit programma dragen we bij aan de economische groei in België. Door ze te helpen groeien, creëren we meer jobs. Dit sluit mooi aan bij de filosofie van Netwerk Ondernemen: ‘Om jobs te creëren moeten we ondernemers creëren’.

________

“We hechten veel belang aan het pay-it-forward principe. Mentoring, coaching en het uitwisselen van ervaringen dragen we hoog in het vaandel.” ________

Ben je van mening dat scale-ups/startups voldoende op de hoogte zijn van het programma dat jullie aanbieden? Neen, maar dat is – gedeeltelijk - bewust. Total stelt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) centraal. Ons doel is niet om onze producten of diensten te promoten, wel om steun te bieden aan jonge ondernemers. We kiezen voor een discrete aanpak omdat we begrijpen dat een groot bedrijf zoals Total soms intimiderend kan zijn voor starters. We willen authentiek blijven. Daarom positioneren we ons als een partner met een luisterend oor waarbij we veel belang hechten aan direct contact en wederzijdse communicatie met de ondernemers.

Waarom steunt Total een initiatief zoals Netwerk Ondernemen? Al 5 jaar zijn we partner en de samenwerking verloopt zeer vlot. Netwerk Ondernemen is een toonbeeld van een efficiënt bedrijf. Dit kwaliteitslabel is te danken aan de selectie­ criteria die Netwerk Ondernemen hanteert.

12

We vullen deze troeven verder aan door founders te steunen met o.a. toegang tot een brede kennis rond B2B, B2C, van zuiver industrieel tot zuiver marketing, van lokaal tot internationaal en uiteraard ook de R&D met de Energy Shift die nu moet gebeuren. We delen gelijkaardige fundamentele waarden. De 5 waarden van Total zijn: • Veiligheid: het is onze topprioriteit — eigen aan onze sector. • Pioniersspirit: innovatie heeft een sleutelrol binnen ons bedrijf. • Solidariteit: we geloven dat we sterker staan wanneer we samen zijn. • Wederzijds respect: diversiteit is een verrijking. • Prestatiegerichtheid: zoals elke ondernemer.

PAY-IT-FORWARD

We hechten ook veel belang aan het pay-itforward principe. We dragen mentoring/coa-

ching en het uitwisselen van ervaringen hoog in het vaandel. We hebben niet alle kennis in pacht en geloven in de meerwaarde die scale­ ups bieden. We kunnen heel wat bieden aan scale-ups, zij bieden ons dan op hun beurt ook de nodige innovatie en nieuwe inzichten. We geloven in complementariteit en partnerships. Grote corporates beschikken vaak over minder flexibiliteit. Maar in tegenpartij bieden ze structuur, analyse en methode. Waar zie je een samenwerking met Netwerk Ondernemen? Enerzijds het delen van ons netwerk. We willen niet alleen een financiële bijdrage leveren, maar ook toegang geven tot een netwerk van een grote groep. We hebben heel wat specialisten in-house die hun expertise willen delen. Zo kunnen founders genieten van de ervaring & knowhow van onze experten op talrijke vlakken: IT, techniek, distributie, financiën, marketing, … Deze aanpak zorgt voor extra motivatie van onze medewerkers.

Daarnaast merken we bij Total ook dat er een instroom is gekomen van een jongere generatie. Deze generatie is bijzonder geïnteresseerd in ondernemerschap en in de nieuwe economie. Samen met Netwerk Ondernemen komen wij ook tegemoet aan de interesses van onze collega’s. Kan je onze founders een ultieme ondernemers­ tip meegeven om in contact te komen met corporates? Neem zelf het initiatief en wees niet bang om aan te kloppen bij verschillende bedrijven, groot of klein. Een tip die hierop aansluit: heb geduld, geduld en nog eens geduld. Grote corporates hebben procedures, ook op vlak van samenwerking en dat vraagt tijd. Geduld is een waardevolle troef want wanneer een samenwerking tot stand komt, dan heeft men toegang tot (bijna) eindeloze resources. Doorzettingsvermogen is key! Tot slot: Wat is jouw favoriete ondernemersquote? Kennis is de enige grondstof die groeit wanneer ze gedeeld wordt.

THE NETWORK TALKS

NO_Krant-editie3_4.indd 12

9/08/19 08:56


INTERVIEW VLAIO BEDRIJFSADVISEUR

KOEN VERHAEGHE Leeftijd: 54 jaar Gezin: Gelukkig getrouwd en 1 nog stude­ rende zoon Hobby’s: Enduro mountainbiken, overal in Europa. Koen is ook gastronomisch liefhebber en maakt graag tijd om op reis te gaan met zijn familie. Carrière: Koen heeft een achtergrond als bio-ingenieur met specialisatie in voedingstechnologie. Voor een groot deel van zijn carrière werkte Koen in de voedingsindustrie als R&D manager voor diverse bedrijven. Doorheen zijn carrière was de rode draad steeds ‘innovatie’. Na 20 jaar was het tijd voor verandering. Agentschap Innoveren en Ondernemen: Koen was 10 jaar directeur bij het Innova­ tiecentrum West-Vlaanderen. In 2018 zijn alle provinciale innovatiecentra gefuseerd tot 1 Vlaams brede vzw. Deze bestaat uit een 40-tal adviseurs over heel Vlaande­ ren, die KMO’s bijstaan bij het realiseren van hun plannen.

“Hefboomwerking voor ambitieuze bedrijven” Je bent Bedrijfsadviseur binnen ‘Team Bedrijfstrajecten’. Wat houdt dit juist in? Sinds de fusie zijn we georganiseerd als een team van teams, gedreven door zelfsturende processen. 3/4 van mijn tijd wordt ingenomen door mijn rollen als GT-lid (Governance Team), regiocoach West- en Oost-Vlaanderen en stake­ holder manager. De overige beschikbare tijd breng ik door als Bedrijfs­ adviseur, waarbij ik 1-op-1 met KMO’s samenzit. Onze diensten zijn gratis en hebben als doel een hefboomwerking te veroorzaken op de realisatie van plannen van ambitieuze bedrijven. We doen dit aan de hand van 3 pijlers: 1. Bedrijven toegang geven tot kennis Wij stellen het Vlaamse ecosysteem van dienstverleners en kennisinstellingen open (onderzoekscellen van universiteiten, hogescholen, speerpuntclusters, commerciële kennisleveranciers, ….). Deze zijn immers niet altijd even makkelijk te vinden voor bedrijven. Het is onze taak bedrijven te matchen met de reeds beschikbare kennis die aanwezig is in het Vlaamse ecosysteem. Daarnaast stellen we ook onze eigen kennis ter beschikking. 2. Bedrijven toegang geven tot partners Hieruit kunnen ook samenwerkingen vloeien. We zorgen voor de juiste match met partnerorganisaties qua programma-­aanbod. Zo luisteren we naar de vraagstelling van de bedrijven en gaan na welke programma’s van vele partnerorganisaties het meest interessant zijn voor hen. 3. Bedrijven toegang geven tot financiering (subsidies) VLAIO biedt zelf geen financiering, wel zorgen we dat bedrijven informatie krijgen over de financieringsmix. We brengen ze in contact met het ecosysteem (VC’s, Busi-

ness Angels, crowdfunding platformen, Win-Win Lening, …). We geven ze dus toegang tot het palet aan subsidies en financieringsmogelijkheden. Voor vragen rond subsidies kunnen bedrijven bij ons terecht, zowel voor Vlaamse als Europese subsidies. Ook als je niet goed weet hoe je zo’n subsidiedossier samenstelt, kan je bij ons terecht. Wij coachen je door de juiste vragen te stellen en helpen reflecteren.

Sinds april 2019 ben jij als Bedrijfsadviseur ook betrokken in de Mentor Rooms. Wat is volgens jou de meerwaarde hiervan? Enerzijds was het voor mij belangrijk om zelf te ondervinden wat de waarde is van zo’n Mentor Room en of de bedrijven er ook iets uit halen. Anderzijds wou ik kijken hoe wij als Bedrijfsadviseurs een meerwaarde kunnen bieden aan de bedrijven in een Mentor Room vanuit de verschillende rollen die ik bekleed binnen Team Bedrijfstrajecten. Er is duidelijk een meerwaarde als er een Bedrijfsadviseur aanwezig is tijdens deze Mentor Rooms. Wij hebben een brede kennis van het Vlaamse ecosysteem en komen in contact met heel wat KMO’s. Op deze manier treden we op als klankbord tijdens deze Mentor Rooms waardoor we complementair zijn aan de input van de ervaren ondernemers aan tafel. Zij bieden vooral advies door middel van hun eigen ervaringen en wij vullen dat aan met advies vanuit een meer conceptuele benadering. Na elke Mentor Room bezorg ik de bedrijven ook een overzicht van alle informatie die ik gedeeld heb. Vrijblijvend stuur ik ook mijn gegevens door voor een eventuele opvolgmeeting. Ondertussen hebben al enkele bedrijven hiervan gebruik gemaakt. En daar haal ik zelf ook voldoening uit.

JUISTE PROFIELEN

Merk je als Bedrijfsadviseur zelf een tendens op waar groei­bedrijven vooral mee vast zitten? In vergelijking met 5 jaar geleden merken we dat ICT een belangrijke enabler wordt in heel wat projecten. Steeds meer projecten leggen de focus op AI, AR, Machine Learning, … Daarnaast valt het op dat veel bedrijven waarbij ICT een prominente rol speelt, geremd worden in hun groei door het niet vinden van geschikte werknemers. Of het niet op tijd vinden van de juiste profielen. De financiële middelen zijn er, het idee ook, de markt is er klaar voor. En toch vinden ze geen of maar moeilijk werknemers om het uit te voeren.

DRAAISCHIJF

Waarmee kunnen Netwerk Ondernemen en andere partner­ organisaties deze groeibedrijven ondersteunen? Het is voor groeibedrijven enorm belangrijk dat ze in contact komen met de juiste partijen. Idealiter zou het principe van ‘No wrong door’ door alle spelers gekoesterd moeten worden. Hiermee bedoelen we dat elke partnerorganisatie de vraag van een ondernemer kritisch moet analyseren en dan moet beslissen welk programma in het ecosysteem het meest geschikt is voor de ondernemer om hem vooruit te helpen. Het is belangrijk dat de programma’s van verschillende partnerorganisaties complementair zijn. Vandaag neemt VLAIO zelf — als front-office — de rol op zich als draaischijf om alle programma’s en diensten ook kenbaar te maken aan de ondernemer. Maar als we kijken naar de toekomst, dan is het ook aan de partnerorganisaties om het netwerk optimaal te laten werken. www.vlaio.be/sterkondernemen

THE NETWORK TALKS

NO_Krant-editie3_4.indd 13

13

9/08/19 08:56


Netwerk Ondernemen blaast 5 kaarsjes uit. Netwerk Ondernemen is al 5 jaar lang hĂŠt netwerk van ondernemers, voor ondernemers. Ook de volgende 5 jaren blijven we ons 100% inzetten en brengen we ervaren ondernemers en jonge groeibedrijven samen.

Wil je ook deel uitmaken van onze toekomst? Surf naar www.netwerkondernemen.be en lees alles over de selectievoorwaarden.

14

THE NETWORK TALKS

NO_Krant-editie3_4.indd 14

9/08/19 08:56


ONTSTAAN NETWERK ONDERNEMEN

WIE ZIJN WE? Netwerk Ondernemen vindt zijn oorsprong in Réseau Entreprendre dat in 1986 in Frankrijk werd gecreëerd door André Mulliez, destijds oprichter en CEO van Auchan, de Phildar Group en Decathlon. Zijn motto ‘om jobs te creëren moeten we ondernemers creëren’ leeft nog steeds verder bij Netwerk Ondernemen.

UPCOMING OPEN EVENTS Mentor Talks

WAARVOOR STAAN WE?

We willen ambitieuze groeibedrijven helpen groeien en jobs creëren dankzij een kwalitatieve begeleiding door ervaren ondernemers. Deze begeleiding duurt 2 jaar en bestaat uit een individuele en collectieve begeleiding. Kwaliteit staat bij ons altijd boven kwantiteit.

Jaarlijks organiseren we Mentor Talks, de conferentie over leider- en ondernemerschap. Verwacht je aan een interactieve avond, waar vlot wordt geschakeld tussen serieuze thema’s, netwerking en een welgekomen portie inspiratie en fun.

WAAR WILLEN WE NAARTOE?

OP HET PROGRAMMA:

We willen uitgroeien tot hét netwerk van ondernemers voor ondernemers. Waar jonge groeibedrijven begeleid worden om (inter)nationaal te schalen en zo ook jobs te creëren. We geloven zeer sterk in een kwalitatieve matchmaking tussen een jong groeibedrijf en een mentor en in peer-2-peer learning.

• Internationale en nationale keynote sprekers. • Pitching contest. • Netwerking.

Voorjaar 2020

ONZE KERNWAARDEN

Scale-Up Marathon

Ondernemers voor ondernemers Ervaren ondernemers zetten zich in als mentor voor groeiende ondernemers.

Matchmaking We zorgen voor de ideale match tussen een mentor en een founder.

Drie keer per jaar organiseren we een Scale-Up Marathon rond de thema’s: People – Finance – Marketing&Sales - Internationalisering. Iedereen kan die dag zijn eigen individueel programma samenstellen. Zo heb je plenaire sessies afgestemd op het thema, workshops rond verschillende topics, panelgesprekken, speeddating, co-working, 1-on-1 gesprekken met experten en pitching sessies. We delen hiervoor ook enkele wildcards uit aan mensen buiten ons ledennetwerk.

3x per jaar

Kwaliteit

Pay-it-Forward

We gaan voor kwaliteit in alles wat we doen.

Ervaringen delen staat centraal en founders worden mentors.

Pitchen voor de CEO 3x per jaar brengen we enkele Belgische top-CEO’s samen met een 10-tal scale-ups. Benieuwd wat deze ervaren krakken van jouw business idee vinden? Dien je pitch in en overtuig ons. Word je geselecteerd? Dan mag je face-to-face komen pitchen voor de CEO. Klamme handjes? Misschien. Een wow-ervaring? Ongetwijfeld! Meer informatie vind je op onze website www.netwerkondernemen.be

Vertrouwen Dit alles is slechts mogelijk in een kader van vertrouwen en respect.

Engagement We verwachten 100% commitment.

Deze CEO’s mochten we reeds verwelkomen: Hans Bourlon (Studio 100), Stijn Skondras (Skondras) , Gert Ysebaert (Mediahuis), Paul Kumpen (Kumpen NV), Bas van de Kreeke (van de Kreeke), Wouter Torfs (Schoenen Torfs), Bart Claes (JBC), Jean Vandemoortele (Vandemoortele) en Tomorrowland.

3x per jaar

Belangeloos

Jobcreatie

Een mentor mag niet investeren of een commerciële relatie hebben in een founder die hij begeleidt.

Het creëren van toekomstgerichte jobs staat bij ons centraal.

Wil je op de hoogte blijven van komende events van Netwerk Ondernemen? Surf naar www.netwerkondernemen.be en registreer je voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

THE NETWORK TALKS

NO_Krant-editie3_4.indd 15

15

9/08/19 08:56


We unite founders & mentors

onze partners:

www.netwerkondernemen.be

NO_Krant-editie3_4.indd 16

9/08/19 08:56

Profile for netwerk-ondernemen

The Network Talks - Editie 3  

Nieuwe editie van The Network Talks met nieuws over onze founders en mentors, wat je van ons kan verwachten, upcoming events en nog zoveel m...

The Network Talks - Editie 3  

Nieuwe editie van The Network Talks met nieuws over onze founders en mentors, wat je van ons kan verwachten, upcoming events en nog zoveel m...

Advertisement