Page 1

Nettverk etter soning Ă…rsrapport 2012


Innhold Side 3

Innledning

Side 4

Om Oslo Røde Kors

Side 5

Historikk og bakgrunn

Side 6

Beskrivelse av Nettverk etter soning

Side 7

Vi tilbyr

Side 8

Hva gjør vi

Side 10

Nettverksarbeiderne

Side 12

Seilkurs på Helgeland

Side 16

Aktiviteter

Side 18

Statistikk for 2012

Side 19

Organisering

Side 20

Informasjon

Side 22

Bidragsytere

Side 24

Media

Side 25

Samarbeidspartnere

Side 26

Rom 13

Side 28

Feature: Frivillig, deltaker og samarbeidspartner

Side 32

Gjeldsprosjektet

Produksjonsinfo Trykk

One2One

Forside

Risking Design

Design

Presserommet, Pål Breivik

Foto/tekst

Johan Stub, Guro Eriksrud, Marcel Lelienhof, Jørn Jørvan, Malise Berg, Pål Breivik, Trine Hertzenberg, Istock, Ketil Nygård, Tanja Omvik, Stian Estenstad, Pål Dybwik, Thomas Andre Syvertsen

Ansvarlig redaktør

Stian Estenstad

Redaktør

Pål Breivik

Hva er dette? I denne rapporten finner du noen såkalte QRkoder. Det gjør at smarttelefon eller nettbrett går til en film eller et nettsted. Last ned en QR-skanner for å komme i gang... 2


Forord I 2012 var vil heldige å få en jevn og fin strøm av nye frivillige, vi kunne endelig sette i gang et prosjekt vi har drømt om lenge og aktiviteten på og utenfor Nettverkshuset øker stadig. Samarbeidet med kriminalomsorgen er godt innarbeidet og vi har fått viktige økonomiske tilskudd. Våre frivillige kunne derfor hjelpe enda flere enda bedre. Forebygging Røde Kors er en beredskapsorganisasjon. Mye av beredskapen i NES er på det medmenneskelige plan. Vi vet at flere deltakere ikke har kontakt med andre miljøer enn det vi har skapt. Hos oss er det kultur for å bry seg om hverandre, vi er oppmerksomme og vet at vi har forhindret alvorlig kriminalitet i 2012. Et godt ettervern kan forebygge tilbakefall. Gjeldsprosjektet De aller fleste av våre deltakere sliter med gjeldsproblemer. Mange ser ikke poenget med å skaffe seg jobb, i den tro at all lønn forsvinner til kreditorene. Andre ligger søvnløse med forestillinger om hva som kan komme til å skje med dem. Enkelte har problemer med å holde på boligen sin. Foreldre forstår ikke hvordan de skal klare å gi barna en trygg oppvekst i en slik situasjon. Mange ser til slutt ikke andre muligheter enn å begå ny kriminalitet, eller å flykte tilbake til rusen. Gjeld skaper med andre ord store problemer på mange andre områder i livet. Gjennom NES kommer vi tett på straffedømte i den sårbare fasen rundt løslatelse, og vi har lenge ansett en solid satsing på dette området som helt nødvendig. Sommeren 2012 startet ”Gjeldsprosjektet”, som blant annet tilbyr økonomikurs og individuell gjeldsrådgivning. Prosjektet er blitt svært godt mottatt av både deltakere og samarbeidspartnere. Mye frivillighet og mange aktiviteter NES har 350 frivillige og deltakere og et budsjett på 4,5 millioner kroner. Engasjerte frivillige tar ansvar for alle våre nye og etablerte aktiviteter, holder Nettverkshuset i full drift, jobber én-til-én med innsatte og løslatte, deltar på dugnader sammen med deltagere og bistår oss ansatte med sin kompetanse og egne nettverk. Yoga er et eksempel på en ny aktivitet vi etablerte i 2012. Frivillige i NES holder en leksjoner i Oslo fengsel og to på Nettverkshuset hver uke, så dette er raskt blitt et ettertraktet tilbud. Frivillige med ansvar for aktiviteter som fotball, sykling, ski og klatring fortsetter sitt trofaste arbeid året igjennom. NES fikk i 2012 bruksrett på en hytte med fire mål tomt på Vettakollen i Oslo. Eiendommen tilhører Oslo Røde Kors, og NES skal rehabilitere hytta, rydde skog, etablere natursti og gapahuk. Hovedformålet er at våre deltakere, deres barn og frivillige skal ha mulighet for å dra på tur og drive friluftsaktiviteter i nærmiljøet.

For syvende år på rad gjennomførte vi i juni vårt populære seilkurs. I to nordlandsfembøringer seilte 49 personer, med ulik bagasje, langs Helgelandsskjærgården. Denne turen representerer et vendepunkt for mange deltakere. Våre frivillige la i 2012 ned 21.810 timer arbeid i NES. Dette tilsvarer nærmere 13 årsverk i frivillig innsats. NES gjennomførte 12 ulike gruppeaktiviteter i snitt hver uke, i tillegg til én-til-én oppfølging. Bedriftssamarbeid Den økonomiske basisen vår er midler fra stat, kommune, stiftelser, fond og legater. Disse må «vinnes» hvert år. Vi har også i 2012 jobbet særlig aktivt for å etablere nye partnerskap med det private næringsliv. Bedrifter kan snu seg noe raskere rundt, inngå mer langsiktige avtaler og stadig flere ønsker å ta samfunnsansvar. Det er økende interesse for å støtte lokale prosjekter og å involvere de ansatte. Dette materialiserte seg blant annet i et samarbeidsprosjekt med hotellet «The Thief». Her ble 22 personer portrettert i boka og utstillingen «Rom 13». Prosjektet fikk mye medieoppmerksomhet og inntektene gikk til NES. Politisk treghet En straffedømt som ønsker seg tilbake til storsamfunnet som lovlydig borger har ikke så gode odds. Justisdepartementet sier de ønsker å stimulere til utviklingen av godt, kriminalitetsforebyggende arbeid lokalt. Å invistere i forebygging og tilbakeføring av straffedømte er god samfunnsøkonomi. Ambisjonene fremsatt av sittende regjering i stp. 37 og tilbakeføringsgarantien stå i sterk kontrast til manglende rammebetingelser for vårt arbeid Vi er glade for at Nettverk etter soning nå er etablert i Stavanger og Bergen, og gleder oss til fortsatt samarbeid med de nye kollegaene våre der.

Oslo, februar 2013

3


Om Oslo Røde Kors Nettverk etter soning er en aktivitet i Oslo Røde Kors. Distriktet har over 3300 frivillige. Røde Kors-bevegelsen er basert på frivillighet. Dette prinsippet - sammen med prinsippene humanitet, upartiskhet, uavhengighet, enhet og universialitet - gjør vår organisasjon unik. Enkeltmenneskers trang til å hjelpe andre er både drivkraften og limet i hver eneste lokale Røde Kors-forening verden over.

NETTVERK ETTER SONING — TIDSLINJE

4.august 2004 31.12.2005 NES etableres. Stian Estenstad ansatt som leder. 21 frivillige og 21 samarbeidsavtale e inst. med straffegje

Oslo er ett av 19 distrikter i Norges Røde Kors. Innenfor rammene av et felles handlingsprogram og de behov storbyen Oslo har, står Oslo Røde Kors ovenfor oppgaver som spenner over et bredt spekter. Hovedoppgavene er å skape møteplasser for medmenneskelig kontakt og gi praktisk støtte til sårbare grupper - særlig barn og unge. Våre ansatte tiltrettelegger for meningsfull frivillig innsats i gjennomføringen av oppgavene. Norges Røde Kors vedtok på Landsmøtet høsten 2002 å:

”Ha et aktivt besøks- og kontaktskapende arbeid for ensomme, syke, innsatte og andre med spesielle behov. Vi skal særlig bistå mennesker med behov for å etablere nye nettverk etter rusmiddelmisbruk, psykiatri eller soning i fengsel.” Aktivitetene skal legge til rette for at deltakerne danner nye positive nettverk. Etter vedtaket fra Landsmøtet startet Oslo Røde Kors pilotprosjektet Nettverksarbeid i august 2004.

4

2004

2005

2006

August 2005 Seilkurset gjennomføres for f


Historikk og bakgrunn

August 2007 NES går fra prosjektstatus til ordinær drift i Oslo Røde Kors.

deltakere, etablert med alle ennomføring i Oslo.

Pål Breivik ansettes.

August 2008 Nettverkshuset i Dynekilgata 9 åpner. Kraftig utvidelse av aktivitetstilbudet.

Desember 2011 Nettverkshuset utvider med kontorer, møterom og storkjøkken.

Desember 2008 Nettverkskonserten i Oslo fengsel arrangeres første gang.

2007

første gang

2008

2009

2010

Eileen Svendsen ansettes. To større evalueringer gjennomført. Oktober 2007 Eva Lorange tiltrer stillingen som koordinator. April 2007 Fotballaget KOMPIS startes av to deltakere.

2011

2012

Aktiviteten skal rulles ut nasjonalt

2013

Gjeldsprosjektet etableres, Guro Sollien Eriksrud ansettes. Omlag ti gruppeaktiviteter hver eneste uke.

5


Beskrivelse av Nettverk etter soning

Målsettinger Hovedmålsettingen er å bistå mennesker med behov for å etablere nye sosiale nettverk etter soning i fengsel eller gjennomført straff. Vi skal bidra til inkludering av mennesker som har havnet på utsiden av samfunnet. Gjennom frivillig innsats og aktiviteter skal deltakerne trene sosiale ferdigheter, øke sin sosiale kompetanse og slik få økt mulighet til å etablere nye sosiale nettverk. Deltakeren kobles med en frivillig fra Oslo Røde Kors. Den frivillige er samtalepartner og støttespiller for deltakeren i en overgangsfase. Ikke støttekontakter, ikke ansatte kontrollerende fagpersoner, men frivillige som vil bruke av egne erfaringer for å hjelpe litt på vei. Etter soning får man ofte hjelp til bolig, arbeid og helse. Det som ofte glemmes er resten av livet. Vi tror at det å finne nye fritidsaktiviteter og komme inn på nye sosiale arenaer for slik å danne nye nettverk er essensielt for å hindre tilbakefall til kriminalitet. Et første skritt mot en ny tilværelse.

“Fotball for alle” var en gratis fotballskole for barn i Oslo Øst og barn av deltagere i NES. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Tine, Norges fotballforbund, lille Tøyen idrettslag og Fotballgruppa i NES. 6


Vi tilbyr Med deltakernes behov i sentrum er ikke målet å behandle, men med fokus på aktiviteter ønsker vi å skape sosial kontakt, samt trene på vanlige gjøremål. Slik kan deltakeren igjen få positive erfaringer med hverdagslivet, og selv bygge nye sosiale nettverk. En-til-en-oppfølging Tidligere innsatte kobles med frivillig for støtte til å etablere et nytt sosialt nettverk. Formes etter behov fra deltaker. Kurs Gitar, privatøkonomi, fotografering, IT, seiling osv. Brukerstyrte tema gjennom året. Disse små kompetanseløftene er kontaktskapende og trigger ofte interesser til videre oppfølging. Nettverkshuset Nettverkshuset ligger i Dynekilgata 9 på Rosenhof. Sosiale aktiviteter, internett, kurs og møter. Et møtested for alle som deltar. Fast lunch og middag hver eneste uke. Fritidsaktiviteter Fotball, ski, sykkel, yoga, klatring, seilturer, trening og friluftsliv er noe av det som organiseres fra tid til annen. I tillegg har man egne aktiviteter tilrettelagt for de som har barn. Brukermedvirkning Det er viktig at deltakere selv bidrar med sin frivillighet. NES arrangerte mange ulike dugnader i 2012. Blant annet ble det arrangert dugnader i borettslaget, på Miniøyafestivalen, Vettakollen, Rom 13, Fulehuk fyr, sommerfest og “Fotball for alle” som var et samarbeid med Tine og Norges Fotballforbund.

«Jeg har lært masse nytt og har vært mye ute. Og jeg skal møte kompisen min etter fotballskolen» Deltaker på Fotball for alle

7


Hva gjør vi?

En-til-en-kontakten mellom frivillig og deltaker Deltakeren kan ved hjelp av en frivillig nettverksabeider bli introdusert til ulike sosiale arenaer. Kontakten innledes fortrinnsvis i god tid før løslatelsen, og den fortsetter etter at den straffedømte er løslatt. På denne måten utvikles relasjonen, samtidig som man får planlagt og tilpasset aktiviteter til etter løslatelsen.

Den frivillige tar utgangspunkt i deltakerens egne behov og motivasjon. Vi ønsker således å bidra til at deltakeren på selvstendig grunnlag får mulighet til å velge ut sin omgangskrets. Samværet skal også være en øvelse i å omgås det de selv kaller ”normale mennesker” og gjøre dagligdagse aktiviteter. Det er viktig at dette er en mest mulig likeverdig relasjon Nettverkshuset: Den 29. august 2008 åpnet vi vårt lokale ”Nettverkshuset” i Dynekilgata 9. Lokalet er på nærmere 160 m2 og ligger på gateplan. Åpningen av Nettverkshuset ble på mange måter en milepæl for Nettverk etter soning. Dette gjorde vårt tilbud mer synlig for lokalmiljøet og tilgjengelig for deltakerne. Lokalet gir oss muligheter, men også nye utfordringer. Dette krever blant annet en annerledes organisering og mer allsidig bruk av våre frivillige ressurser.

Huset er hyppig besøkt, både på de faste åpningsdagene og ellers. Det gir oss en møteplass på tvers av de faste en-til-en-koblingene, og mange har fått en naturlig nettverksdannelse ut fra aktivitetene på huset. Eiendomsutviklings- og investeringsselskapet Urbanium AS, har støttet Nettverk etter soning ved å dekke husleien siden oppstart i 2008, en avtale som ble fornyet når vi åpnet den nye kontoravdelingen, og varer ut 2016.

“Frykten for det ukjente, var større enn frykten for det kjente.” Deltaker

8


Gruppeaktiviteter: Det arrangeres jevnlig gruppeaktiviteter i mindre eller større grupper for deltakere og frivillige. Noen av aktivitetene som ble gjennomført i 2012:

Faste aktiviteter

Aktiviteter

Billetter

Kurs

Økonomikurs/ Gjeldsrådgiving

Dugnad på Fulehuk fyr

Fotballkamper

Foto

Fotball

Dugnader på Rom 13

Hockeykamper

Snowboard

Klatring

Dugnad på sommerfest

Kino

Økonomi/gjeld

Sykkelturer

Dugnad på julebord

Nasjonalteateret

Seilkurs

Skiturer

Dugnader Tine sin fotballskole “Fotball for alle”

Vardeteateret

Yoga

Tacoaften

Miniøya

Foredrag om sykkel

Yoga i Nettverkshuset

Akedag

KORK konsert

Foredrag om fotball

Seiltokt i Helgeland

Hytteturer til Vettakollen

Motormessa

Foredrag om endring

Torsdagslunch

17. mai på Nettverkshuset

Dogs 4 all

Tirsdagskafé

Sommerfest

Sjøen for alle

Lørdagskvelder

Frivilligsamling på Studenterhytta

Alternativmessen

Onsdagscafé med NAV assistanse

Oppvisningskamper (fotballgruppa)

Jule expo

Idrettsbegivenheter på storskjerm i Nettverkshuset

Familiefotografering

Stand up

Dugnader i Borettslaget

Kunstutstilling Rom 13

Opera

Julebord

Skiskyting World Cup i Holmenkollen

Yoga i Oslo Fengsel

Dugnader på Vettakollen Dugnader på Miniøya

Julebrunch

Forberedelse seiltur

Quizkvelder

Tur til Fulehuk fyr

Røde Kors dagen

9


Nettverksarbeiderne Våre frivillige nettverksarbeidere er menn og kvinner i ulik alder, med ulike bakgrunner og interesser. De frivillige er ikke terapeuter eller støttekontakter. De skal heller ikke være en nær venn eller fortrolig. De skal være et medmenneske og en støttespiller i en vanskelig prosess for et annet menneske. Relasjonen etableres for en avgrenset tidsperiode, som reguleres ut fra behov og nytteverdi. De frivillige opplever på lik linje med deltakerne at de har utbytte av å være i denne relasjonen. De frivillige skal ikke ta på seg en rolle, men så godt det lar seg gjøre, opptre som de normalt gjør i samvær med andre mennesker. Det er samtidig viktig at de frivillige forholder seg til de rammene som er fastsatt i aktiviteten og Røde Kors. Frivillige som har meldt sin interesse går gjennom et relativt omfattende intervju. Vandelen blir deretter undersøkt via Kriminalomsorgen. Deretter følger omvisning i fengsel og et grundig opplæringsprogram som går over en helg. Opplæringen gir de frivillige innføring i temaer som grensesetting, frivillighet, rolleavklaring m.m. Samarbeidspartnere fra Kriminalomsorgen sørger for nødvendig opplæring i fengselsfaglige temaer. De frivillige signerer også en avtale om å følge Røde Kors etiske retningslinjer, samt en taushetserklæring overfor både Kriminalomsorgen og Røde Kors. Vi har nå blitt 140 frivillige (totalt gjennom hele året). 2012 var et år der vi brukte mye energi på rekruttering. Det er viktig å få flere frivillige, men vi forsøker også å bli bedre på å få de riktige frivillige. Ikke i form av at vi skal ha kriterier for mennesker som ønsker å yte en innsats, men at de som rekrutteres og får høre om oss, får en god forståelse av hva vi kan tilby og hva vi trenger. En andel av de frivillige, bruker svært mye av sin tid på oss. Alle stiller opp gang etter gang, og imponerer med sitt engasjement. 10

Noen frivillige går langt i sitt engasjement rent personlig. Det er vanskelig å begrense hjelpen man skal yte, og ansatte må ofte ha tett dialog for å hjelpe til med “navigasjonen” i hjelpen. To ganger i året, gjennomfører vi også en spørreundersøkelse for å bli bedre på dette.


Vettakollen - et sted for familien Nettverk etter soning fikk i 2012 bruksrett til en hytte på Vettakollen i Oslo, 15 minutters gange fra T-banestasjon. Hytta ble bygget i 1918 og eies av Sykepleierforeningen i Oslo Røde Kors. De siste årene har hytta, annekset og eiendommen forfalt. Her skal deltakere og frivillige bidra på dugnader for å oppgradere eiendommen. Vi gjennomførte 13 dugnader på til sammen 250 dugnadstimer i fjor. Vi har blant annet hogget ned overflødig skog for å få tilbake den fantastiske utsikten over Oslo. På tomten vil vi etablere et lekeområde med natursti og gapahuk med grillplass, laget av miljøvennlige materialer. Til dette har vi fått tilskudd fra ”Fond for lokal aktivitet”. Materialer er kjøpt inn og anlegget skal være ferdig montert våren 2013. Dugnadene bidrar til å viske ut noe av forskjellene mellom frivillige og deltakere, og gir ikke minst eierskap til stedet og prosjektet. Eiendommen skal være særlig lett tilgjengelig for deltakere med behov for positive opplevelser og samvær med sine barn.

11


Seilkurs på Helgeland

I juni 2012 var det nok en gang klart for seiltokt. Også denne gang var det Helgelandskysten som stod for tur. Denne kystlinjen er noe av det vakreste Norge har å by på, og vi ønsket at enda flere skulle oppleve nettopp Helgeland. Vi seiler i tradisjonelle fembøringer. Frivillige, deltakere, betjenter, ansatte og skippere (høvedsmenn) fra Fosen og Lofoten Folkehøgskole seiler i to puljer på fem dager hver. Til sammen gjennomførte 49 personer kurset i 2012. Dette var syvende gang vi gjennomførte seilkurset.

Vi hadde både fine dager med sol, men fikk også brukt for slagstøvlene og sydvest, som er anbefalt medbragt på disse turene. Vi er nok et storslagent skue, der vi seiler for fulle seil i vakkert landskap. Vi opplever stadig at skuelystne seiler opp på siden av fembøringene, for å forevige øyeblikket.

Båtene er bygget, rigget og utstyrt på tradisjonelt vis. De er originale kopier av de største fembøringene som ble brukt til Lofotfiske fra Møre, Trøndelag og Nordlandskysten fram til ca 1915. Dette er en kultur som er fremmed for de fleste av oss, og som vi også ønsker å formidle til de som er med.

Seilturen som helhet gir en uke med en likeverd man egentlig sjelden opplever. Kombinert med mye tid til refleksjon og overveldende naturopplevelser, forteller mange at dette gir dem noe helt spesielt. At disse turene foregår under åpen himmel og med disse tradisjonelle båtene, tror vi er helt avgjørende. Kompetanse på råsegling er så sjelden, at vi ikke kan flyte på tidligere ervervet kunnskap. Sånn er det kanskje å komme ut ifra fengsel også - at alt er nytt. De som ikke er deltakere, har også svært godt av å bli nullstilt statusmessig. Dette er langt mer enn bare en seiltur.

Begrepet “i samme båt” er sjelden mer passende enn på denne turen. Veldig ofte ser vi at de man kanskje minst venter det av blomstrer veldig på disse turene. Den hardeste og tøffeste i Oslos gater, opplever en fremmed arena, mens andre som har prøvd denne seilingen før, er mer selvsikre. Betjenten vet kanskje ikke hva “priaren” og “stikka” er, mens personen hun vanligvis låser inn, kan redde situasjonen ombord. Vi har etablert et meget godt samarbeid med Fosen folkehøgskole som har stått ansvarlige for gjennomføringen av kursene. Man vet sjelden hvilket vær som venter oss på disse turene. Mens man i 2011 hadde to uker med tropenetter, så ble man i årets seiltokt velsignet med mer nordnorsk sommerklima.

12

I to uavhengige evalueringer nevnes seilkursene av flere informanter som et viktig veiskille i prosessen med å etablere et nytt og lovlydig liv. Seilkurset hadde aldri vært mulig uten den økonomiske støtten fra Sigvald Bergesens Stiftelse, Stiftelsen UNI og Hans A Hartners fond. I 2013 planlegges det å gjennomføre seilkurset i Lofoten og Vesterålen.


13


14


Sykkelgruppa Med møtested Sognsvann tråkket Nettverk etter sonings sykkelgruppe videre i 2012, hver torsdag kveld og søndag formiddag. Gruppa har frisk luft, litt mosjon og en stor dose sosialt fellesskap som viktigste innhold. Turene går som regel til Ullevålseter der gjengen samles rundt matpakker og bakevarer. Gruppa er drevet av en deltaker og antallet varierer. Er det mest skravling eller svetting på turene deres? - Hehe, det kommer an på hvem som er med. Men det sosiale er det viktigste, og alle er hjertelig velkommen. Jeg var ikke vant med å sykle i marka før jeg ble med her, sier én av deltakerne. Gjennom NES kan deltakere og frivillige kjøpe sykkel med rabatt. Skigruppa Da snøen kom og dekket til gangveiene i marka ble syklene erstattet med ski i Nettverk etter soning. Noen av medlemmene i sykkelgruppa er også med her. Fra Frognerseteren på søndager går turene som regel til Kikut. Her er det pause, mat og det sosiale det handler om. - Dette er for alle, uansett form. Målet er å komme seg ut. Ikke å komme først, forteller én av deltakerne. Selv var han ikke blant dem som brukte søndagene i marka tidligere. Men nå har han hatt mange flotte turer og oppfordrer flere til å bli med. Dugnader Nettverk etter soning legger stor vekt på at deltakere selv bidrar med frivillig innsats. NES arrangerte mange ulike dugnader i 2012, blant annet i borettslaget, i samarbeid med festivalen Miniøya, på Vettakollen, i forbindelse med Rom 13-prosjektet, på Fulehuk fyr, i anledning vår årlige sommerfest og fotballskolen «fotball for alle», i samarbeid med Tine og Norges Fotballforbund. Til sammen produserte deltakere i Nettverk etter soning 1900 dugnadstimer i fjor. Det tilsvarer 1,1 årsverk.

Sterk dugnadsånd Med 1900 dugnadstimer blir det et sterkt samhold mellom deltakere og frivillige. Her fra Fulehuk fyr.

Dugnadsarbeidet har flere funksjoner: Deltakere får økt eierskap og tilhørighet til prosjektene og nettverkene de er en del av, vi får utført arbeid vi ikke har økonomi til å gjennomføre på annen måte og det gir i noen sammenhenger inntekter eller noe annet i gjengjeld. Arrangørene av Miniøya sier de ikke ville klart seg uten den frivillige innsatsen fra våre deltakere. Tilbake får vi gratisbilletter til festivalen, som benyttes av deltakere og frivillige med barn som kanskje ellers ikke ville hatt økonomi til å delta på et slikt arrangement. Fotballaget vårt får mye penger til utstyr og baneleie ved hjelp av dugnadsarbeid og vi får gratis opphold på Fulehuk Fyr som takk for innsatsen vi legger ned der.

15


Mer og flere aktiviteter I sommer og i høst, så vi en markant økning i bruken av Nettverkshuset og aktivitetene våre. Tilbudet har blitt bedre kjent, og at det oppstår et “miljø” er i seg selv rekrutterende. Det er også en klar og ekte tilbakemeding på det vi gjør, når så mange ønsker å delta.

Fotballgruppa Fotballgruppa er en aktivitet som er svært populær blant medlemmene og gjennom 2012 har det vært omlag 40 som har benyttet seg av tilbudet. Aktiviteten er drevet av Sebastian Seidl (frivillig) og Edward Chow (frivillig) som sammen har ansvaret for administrativt arbeid som hører til det å drive et fotballag. Fotballgruppen trener to ganger hver uke under ledelsen av Marianne Solheim Birkeland eller Sebastian Seidl. Marianne har hovedsaklig ansvaret for gjennomføringen av fotballtrening siden november 2012. Kvaliteten av fotballtreningen har økt under Mariannes ledelse og alle deltakerne ser på Marianne som en dyktig trener. Det faktum at Marianne er en kvinne har aldri vært et problem for våre medlemmer og alle aksepterer henne som “en av gjengen”. Fotballgruppen er med i Oslo bedriftserien og spiller der med to lag om sommeren (2. og 4. divisjon) og ett lag om vinteren (1. divisjon). I tillegg stiller vi med dommer til Oslo idrettskrets som dømmer kamper i ulike divisjoner. Siden 2012 har vi inngått et samarbeid med Oslo fotballkrets. OFK betaler trenerutdanning av en deltaker og i februar 2012 begynner vår første deltaker med kurset for C-lisensen. Deltakerne er i tillegg med på mange andre aktiviteter, dugnader og annet som arrangeres i regi av Nettverk etter soning. Rekrutteringen til fotballgruppa skjer både gjennom koblinger, og gjennom besøk på instutisjoner eller fengsler.

16


Barna Barna er de som uforskyldt lider for at mor eller far har havnet i fengsel. Vi får tilbakemeldinger om at barn av våre deltagere blir mobbet og utstøtt på grunn av foreldrenes dårlige økonomi, og vanskelige situasjon. Forskning viser at en av fire innsatte har et nært familiemedlem som har sonet selv. Spesielt derfor er det viktig å bidra til at deltakerene får anledning til å reparere ødelagte relasjoner. I 2012 hadde vi flere aktiviteter tilrettelagt for familier. Aller viktigst er dugnadsarbeidet ved Vettakollen som blir et sted for hele familien.

Yoga Vi har bygget opp et yogatilbud både i og utenfor fengsel. To ganger i uka på Nettverkshuset og en gang på Stifinneren, rusbehandlingsenheten i Oslo fengsel. Vi har dette i mindre skala i dag, men ser så positive resultater og oppmerksomhet fra omverdenen at vi ønsker å satse på dette. Det finnes mye forskning på området, og flere fengsler på verdensbasis rapporterer om mindre medisinbruk, økt trivsel og mindre vold på de stedene dette er forsøkt. En av våre deltakere sier følgende i et intervju: “Jeg får roet meg ned. Hodet spinner ikke så fort lengre, og etter at jeg startet med dette har jeg fått sovet en hel natt for første gang siden jeg var 16 år”

Fotball for alle I høstferien fikk 50 barn på Tøyen i Oslo oppleve en høstferie utenom det vanlige. For første gang ble Tine Fotballskole på Tøyen i Oslo arrangert i samarbeid mellom Norges fotballforbund (NFF) og Nettverk etter soning. Dette var også for barn av våre deltakere. Målet med fotballskolen er å ha det gøy og sosialt med ball. Målgruppen er barn fra familier som ellers ikke ville hatt noe aktivitetstilbud i høstferien.

17


Statistikk for 2012 Sterk økning i verdiskapningen Under følger en oversikt over kjønn og alder på de frivillige og deltakerne i Nettverk etter soning, samt hva de produserte i frivillighet og dugnader. Tallene er totale gjennom hele året, noen kommer mens andre faller fra i begge målingene. Produksjonen fra de frivillige har økt med 1,6 årsverk.. Antall frivillige og produserte timeverk totalt i 2012

Nettverk etter soning

Frivillige

Kvinner

Menn

Under 30

30 — 50

Over 50

Timer

140

47%

53%

25 %

55 %

20 %

21 810

* Frivillig innsats for deltakere er også regnet med i timetallet, men ikke i frivilligstatistikken på kjønn og alder. ** Et “frivillig-årsverk” er av KKD definert som 1703 timer (2008)

Nettverk etter soning produserte 21810 frivillighetstimer i 2012. Dette tilsvarer 12,8 årsverk**. Antall deltakere, kjønn og alder

Nettverk etter soning

Deltakere

Kvinner

Menn

16 –29

30 – 49

50+

Dugnadstimer 2012

247

17 %

83 %

31 %

61 %

8%

1900

247 deltakere var registrert som deltakere i Nettverk etter soning i 2012. Kvinneandelen var 17 %. I 2012 har deltakere av Nettverk etter soning produsert 1900 dugnadstimer i ulike prosjekter. Dette tilsvarer 1.1 årsverk.

18


Organisering

Ansatte: Stian Estenstad, leder Eva Lorange, koordinator (fødselspermisjon fra april 2012) Eileen Svendsen, koordinator (fødselspermisjon fra april 2012) Pål Breivik, rådgiver Tanja Omvik, koordinator (vikariat) Ketil Nygård, koordinator (vikariat) Guro Sollien Eriksrud, prosjektleder Gjeldsprosjektet fra juni 2012

Frivillige gruppeledere: Gruppelederen har tid, anledning og motivasjon til å ta på seg et noe større ansvar og flere oppgaver.

Disse har vært frivillige gruppeledere i 2012 Guro Sollie Eriksrud.................. Gjeldsprosjektet Johan Lothe................................Gjeldsprosjektet Malise Berg................................ Aktivitetsgruppa Eirin Elisabeth Granlund........... Aktivitetsgruppa Rune Rasmussen...................... Husgruppa Thina Alette Nicolaissen........... Husgruppa Thina Alette Nicolaissen........... Klatregruppa Thomas Myra............................. Fotballgruppa Sebastian Seidl.......................... Fotballgruppa Edward Chow............................. Fotballgruppa Johan Lothe............................... Sykkel-/skigruppa Martin Engdal.............................Yogagruppa Lill Janne Legård........................Yogagruppa Aina Rødal..................................Kommunikasjonsgruppa

19


Informasjon Kommunikasjonsåret 2012 Nettverk etter soning har siden første dag for ni år siden hatt et aktivt arbeid med samfunnskontakt. Det er krevende både fordi det tar tid, fordi alt må skje raskt i kontakt med mediene og ikke minst fordi vi jobber med en sårbar gruppe. I 2012 tok Dagsrevyen kontakt for å spørre om vi hadde noe de kunne lage en sak på, vi har vært på Sveitsisk TV, på radio i USA og i kjendispressens søkelys. Ut mot fagmiljøer og samarbeidspartnere

Desentralisering - sosiale medier

Etter terroren i Oslo og på Utøya har det vært stor internasjonal interesse for norsk kriminalomsorg. Sammenlignet med mange andre land er tilbakefallsprosenten blant norske innsatte lavere og en liten andel av befolkningen sitter i fengsel. På konferansen “Leaving terrorist- and extreme groups” i Stockholm holdt vi foredrag for forskere og praktikere fra hele verden. Det oppstår lignende modeller som Nettverk etter soning i andre land, og vi føler at vi er etterspurt hos fagmiljøer og andre i “bransjen”. Vi har også økt pågang av studenter fra ulike fagmiljøer som ønsker å komme på besøk.

Norges Røde Kors har 77 000 venner på facebook og twitrer til 5200. Her kan vi spre vårt budskap til mange. Det gir igjen besøk på hjemmesidene, skaper medieinteresse og gir nye frivillige. Samtidig krever det at vi er edruelige og stødige på det vi formidler.

Spesielt Gjeldsprosjektet har etablert samarbeid og kontakt med en rekke nye instanser, som Juss Buss, Lindorff, Fretex og Skattehjelpen i tillegg til Oslo friomsorgskontor, Tyrilistiftelsen og en rekke fengsler. Mediekontakt Vi er heldige og har mye interesse fra media. Vi har også et veldig godt samarbeid med medieansvarlige i Norges og Oslo Røde Kors. 2012 ble et rekordår når det gjelder medieoppslag, mye på grunn av Rom 13-prosjektet. Her fikk vi tilført 19 kjendiser, en stjernefotograf og Norges eventmaker nummer én; Petter Stordalen. I etterkant av dette hevdet en fotograf at Røde Kors var nyttige idioter for kjendisfotografen og Stordalen. Dette er vi ikke enige i. Vi fikk være med på beslutningene helt fra idéfasen, og de andre aktørene ønsket å ta liten plass i forhold til Røde Kors. Vi følte absolutt at det ble et verdig prosjekt, problemstillingene våre ble løftet, og at det var en ære at så mange kjente mennesker stilte opp for å støtte oss. Vi har vært synlige i kjendisblader, TV, radio, nett- og papiraviser. Vi var for eksempel kilde i en lang reportasje på NRK P2s Ekko rundt arbeidslivets reaksjoner på en kriminell fortid, og i samme kanal rundt betydningen av Gjeldsprosjektet. Vi har også levert en artikkel til et større elektronisk forskningstidsskrift for fagmiljøer innen EU, Eurovista. De ønsket å høre en usminket historie fra en av våre deltakere. Vi tar ikke minst selv kontakt med mediene når det er budskap vi ønsker å formidle.

20

Stavanger og Bergen Stavanger og Bergen er i startfasen med Nettverk etter soning. Vi i Oslo bistår med grafisk rammeverk, tekst og bilder de kan bruke i sin kommunikasjon. Våre kollegaer har lykkes godt med å få oppmerksomhet lokalt.

www.nettverkettersoning.no Nettsiden fungerer godt for oss, spesielt med tanke på rekruttering. I løpet av en måned, kan vi få opptil fem henvendelser fra nye frivillige. Det hender også at desperate mennesker som er i en vanskelig situasjon finner oss på nett og tar kontakt for å få hjelp. Vi har en økning på ca. 4000 sidevisninger fra året før, mens antall besøk har økt mye mindre. Det betyr at besøksdybden har økt betraktelig, at leseren tar seg bedre tid og leser mer. Ellers har både søkemotortrafikk og besøk fra andre sider (altså linker på Facebook, Røde Kors sine sider eller andre) økt noe. Dette skyldes nok i hovedsak sosiale medier. Veldig mange av de svært viktige henvendelsene, som prosjektet Rom 13 og flere av mediehenvendelsene har kommet fordi vi ble funnet på internett.


Fra trafikkdata: Besøksdybde på over tre sider pr besøk. Økning med ca 4000 sidevisninger fra året før.

Økning i både refererende sider og besøk etter organisk søk i søkemotorer. Dette jobber vi systematisk med.

Eksterne sider som sender brukere til oss. Sosiale medier og samarbeidspartnere er viktige.

21


Bidragsytere 2012

Pro bono bidrag til Nettverk etter soning i 2012

Økonomiske bidragsytere til Nettverk etter soning i 2012

Aktivitetene våre er helt avhengig av bidragsytere for å kunne opprettholdes. Systematisk arbeid med potensielle bidragsytere er en viktig del av arbeidet vårt. Vi håper på en situasjon med mer forutsigbare inntekter, både i form av faste overføringer via statsbudsjettet og langsiktige avtaler med bedrifter

Røde kors Oslo Røde Kors

Bedrifter SINTEF Byggforsk

Norges Røde Kors

Urbanium AS The Thief, Nordic Hotels & Resort Norsk Geodata

Legater, fond & stiftelser Stiftelsen Scheibler (Gjeldsprosjektet) Gjensidigestiftelsen Stiftelsen UNI Stiftelsen Kåre Berg Bergesens Almennyttige Stiftelse Stiftelsen Christiania oppfostringshus

Kommune Oslo Kommune (Velferdsetaten)

Bedrifter

Aktivitet / Prosjekt

The Thief, Nordic Hotels & Resort

Rom 13 (fotoutstilling og bok til inntekt for NES)

960

Work in Progress, Torgeir Hjetland

Redaktør og designer ROM 13 boka

142

Fineart, Tjuvholmen

Rom 13 (fotoutstilling og bok til inntekt for NES)

80

Scenesans

Rom 13 (fotoutstilling og bok til inntekt for NES)

95

Marcel Leliënhof

Foto ROM 13

45

Jonas Forsang

Tekst til ROM 13 boka

80

Kompis webbyrå

Publiseringssystem og hjemmeside

85

L′Oréal Norge AS

Sommerfest for deltakere og frivillige i NES

40

DNB

Julebord for deltakere og frivillige i NES

38

YIT

Teknisk bistand til audiovisuelt utstyr

25

Presserommet

Designbistand årsrapport 2011

15

Geodata

Kart over reiserute til seiltokt

12

Advokatfirmaet Thommessen

Juridisk bistand vedrørende eierskap til hytte på Vettakollen

10

Sum totalt 22

Stat Justisdepartementet Helsedirektoratet

Timer

1.627


Andre bidrag til Nettverk etter soning i 2012

Andre bidrag til Nettverk etter soning i 2012 I mellomtiden kan vi bare uttrykke vår største takknemlighet til de som har bidratt. Vi gjør vårt beste for at midlene skal komme deltakerene og deres barn til gode. Vi fikk inn til sammen 3.994.236,- til NES og Gjeldsprosjektet i 2012 fra eksterne bidragsytere. Vi hadde et forbruk på totalt 4.315.323,-. Gjeldsprosjektet ble ikke etablert før juni 2012, så 283.171 overføres til 2013. Oslo Røde Kors hadde en egenfinansiering i NES på 604.258,- i 2012.

Bedrifter

Aktivitet / Prosjekt

Ocè/Canon

Gratis trykk av bilder til fotoutstillingen ROM 13

Ark Egertorget

Gratis bøker

Oslo Kino

Gratis billetter

Nasjonalteateret

Gratis billetter

Pårørende og familie av Kristin Bølgen

Gave i forbindelse med hennes bortgang

Miniøya festivalen

Gratis billetter

DNB

Gratis billetter

Vardeteateret

Gratis billetter

KORK - Kringkastingsorkesteret

Gratis billetter

Vålerenga Hockey

Gratis billetter

VIF Sjappa / Hafslund

Gratis billetter

Motormessa

Gratis billetter

I 2013, vil vi forsøke å få til flere større og mer langsiktige samarbeid. Vi ser en tendens til at vi blir mer og mer kontaktet av bedrifter som ønsker å ta sosialt

Dogs 4 all

Gratis billetter

ansvar selv. Det håper vi fortsetter.

Sjøen for alle

Gratis billetter

Alternativmessen

Gratis billetter

Jule expo

Gratis billetter

Thorshov sport

Rabattavtale

Myrens Klatreverket

Rabattavtale

Godt brød, Grünerløkka

Gratis bakevarer

Foss sykler

Rabatt og strategisk bistand

Spinn

Rabatt og service avtale

Raske sykler

Rabatt og service avtale

Tryvann Skisenter

Gratis skiutleie og rabatt på heiskort

Frelsesarmeen

Gitt bort fritidsklær til deltakere

Coca Cola

Brus til julebord

Dette er penger. Noe som er like avgjørende for vår eksistens, er pro bono-innsats fra næringslivspartnere og et stort spekter i andre bidrag. Dette spenner seg fra utstyr, til fotballbilletter og frivillig innsats fra ansatte.

Veien videre - mål for 2013 • Sikre det økonomiske grunnlaget for 2013 og fremover. • Etablere og utvikle Gjeldsprosjektet videre. • Utvikle tydeligere rutiner og struktur internt og eksternt. • Utvide kontaktnett med andre distrikter og fengsler i forhold til innsatte som skal løslates til Oslo 23


Media Aviser/Tidsskrifter/Nettaviser* 31.12.2012 Bergensavisen «Vil løslates fra tung økonomi» 31.12.2012 Bergensavisen «Har både svart og hvit gjeld» 30.12.2012 Bergensavisen «Hjelper innsatte til ny start» 30.12.2012 Bergensavisen «Mange føler seg tryggere på cellen enn i eget hjem» 14.7.2012 «Brækhus er de svakes forkjemper» i: Sunnmørsposten Romsdals Budstikke, Hamar Arbeiderblad, Bergens Tidende, Adresseavisen, iTromsø 8.6.2012 A-magasinet «Festival året rundt» 22.4.2012 TV2 «Angrer ikke på at jeg gikk av» Knut Storberget 18.4.2012 Foto «Marcel med frie tøyler» 18.4.2012 Horeceanytt «Utstilling- og auksjonsåpning på Tjuvholmen» 27.3.2012 Horecanytt «Rom for alle» 26.2.2012 Seher «Dette treffer ekstra nært hos meg» 24.2.2012 Dagbladet «Frykten for å være alene fører ofte til dårlige valg» 24.2.2012 Dagbladet «Støtter fengselsfugler skjebner 17.1.2012 Rogalands Avis «Informerer fengslesansatte» 29.12.2012 Bergensavisen «Denne gangen skal det går bra» 31.8.2012 Askøyværingen «Døråpnerprosjektet

TV/Radio 22.03.2012 Dagsrevyen: Om Rom 13-prosjektet 14.04.2012 God Morgen Norge, TV2 Sven Mollekleiv, Samsaya og Petter Stordalen 22.04.2012 God Kveld Norge Rom 13 - Knut Storberget 09.09.2012 Kveldsnytt: Om Gjeldsprosjektet og NAV. 10.09.2012 NRKs Morgennyheter Om Gjeldsprosjektet og NAV. 01.10.2012 NRK Sporten Fotball for for alle Desember 2012 NRK P2 Ekko Radiodokumentar arbeidslivets og eks-kriminelle. November 2012 NRK Nyhetsmorgen Sak om Gjeldsprosjektet *Listen er ikke komplett

24


Samarbeidspartnere Nettverk etter sonings viktigste samarbeidspartner har vært Oslo fengsel. Det har siden oppstart vært en tett dialog mellom leder og fengselsledelsen for å organisere aktiviteten slik at alle parter blir ivaretatt på en best mulig måte. Videre bidra til å gi kriminalomsorgen et mer helhetlig tilbud i tråd med innholdet i tilbakeføringsgarantien (St.meld.nr.37, kriminalomsorgsmeldingen) Samarbeidsavtale Det ble i 2006 underskrevet en samarbeidsavtale mellom Oslo Røde Kors Nettverksarbeid og Kriminalomsorgen Region Øst. Nettverk etter soning samarbeider med:

Andre samarbeidspartnere

• Oslo fengsel (Stifinner´n og TOG-avdelingen) • Sandaker overgangsbolig • Arupsgate overgangsbolig • Kroksrud fengsel • Hassel fengsel • Ila fengsel • Bredtveit fengsel, avd. Bredtveitveien 2 (B2) • Senter for Narkotikaprogram med domstolskontroll • Tyrili • Wayback • Indre Østfold fengsel avdeling Trøgstad • Ullersmo fengsel • Ravneberget fengsel • Kongsvinger fengsel • Oslo friomsorgskontor • Narkotikaprogram med domstolskontroll i Oslo/Oslo ND-senter • Grønland voksenopplæringssenter • Ulvin • P22 • Fretex • Jussbuss • Ulike offentlige kontorer

Våre deltakere er storforbrukere av ulike tilbud, både offentlige og andre. Derfor er det naturlig for oss å samarbeide med andre som ivaretar viktige behov hos deltakerne. Nettverkshuset er tenkt å være et ressurssenter for våre deltagere, hvor ulike samarbeidspartnere vil bli trukket inn i et tettere og mer offensivt samarbeid enn tidligere. Eksempel på samarbeid med Kriminalomsorgen: • Stilt med foredragsholdere på våre kurs • Stifinner`n har bidratt på dugnader, rigging til Miniøya osv • Ansatte har deltatt på kurs for å lære mer om vårt arbeid • Deltatt med ansatte på seilkurs hvor innsatte har vært med • Arrangert omvisninger for de frivillige i fengsel • Bistått i rekrutteringsarbeidet av innsatte og prøveløslatte • Gitt oss gode vilkår i fengslene

25


Rom 13

“Vi vil ha dere med på laget” Slik begynte henvendelsen fra prosjektleder Siri Løining Kolderup. Nordic Choice Hotels hadde en ide; de ville lage kunst, og de ville ta sosialt ansvar sammen med oss. Fire måneder etterpå var boka Rom 13 en realitet, i salg over hele landet i Narvesen og bokhandlere. Til inntekt for Nettverk etter soning. Det var også utstilling, auksjon og flere arrangementer for å skape blest om prosjektet.

I januar i 2013 (nesten et år etter dette prosjektet tok form,) åpnet hotellet The Thief på Tjuvholmen i Oslo. Et kunst- og designhotell av internasjonal klasse. Nordic Choice Hotels, har en strategi på å “ta ansvar utenfor hotelltrappa,” som Petter Stordalen selv sier. Hotelledelsen ønsket å lage et bokprosjekt med profilerte mennesker, våre deltakere og valgene de tok som endret livene deres. Med på laget hadde de den premierte fotografen Marcel Lelienhof og bokdesigneren Torgeir Hjetland. De hadde en hangar på Tjuvholmen, og en prototyp på hotelrommene som skulle bygges. Alle bildene skulle tas i hotellrommet, og alle skulle intervjues av tekstforfatter Jonas Forsang.

enn vi hadde drømt om. Vi var innom Aschehoug, men endte opp med Forlaget Press. Ingenting ble spart på fra Choice sin side, det var bobler i glasset, artister, SE og HØR- reportasjer og arrangmenter slik bare Petter Stordalen kan. Tre eventer, auksjon av bilder og inventar for store summer skulle bort. Rom 13 fikk en mediedekning vi ikke har sett sidestykke til i Nettverk etter soning. Og aller viktigst; vi nådde frem til et bredere publikum enn vi vanligvis gjør. Vi tror at en faktaboks i SE og HØR- kan ha vel så god effekt som en kronikk som leses av allerede samfunnsengasjerte lesere.

Prosjektet begynte med at vi sammen lagde en ønskeliste over personer vi ville ha med. Så godt som alle svarte ja. Dette ville de bidra til. Geir Lippestad noen uker før rettsaken, Ordfører Fabian Stang, Magne Furuholmen og 19 andre travle personer med spesielle historier som kan inspirere oss andre. Bokprosjektet ble mye større

Se “Behind the scenes”filmen her.

Disse ble portrettert i Rom 13: Cecilia Brækhus Aksel Hennie Geir Lippestad Louiza Louhibi Knut Storberget Arne Treholt

26 26

Bjørn Kjos Johnny Risjord Samsaya Magne Furuholmen Lena Kristin Ellingsen Ida Maria

Karina Hollekin Erlend Berger Jenssen Bente Lyon Mia Gundersen Thorvald Stoltenberg Elsa Lystad

Tooji Anbjørg Sætre Håtun Mona Levin Fabian Stang


Se Thorvald Stoltenberg og Elsa Lystad her.

Besøk THE THIEF her..

27 27


Frivillig

Knut Wedul (50) Tråkker sammen mot et nytt liv: Frivillig Knut Erling Wedul har syklet Silkeveien i Asia og fra Nordkapp til Cape Town i Sør-Afrika. Men han mener det er like viktig å klare små mål, som store. Nå strever han med å legge snusen på hylla.

I 220 dager var Knut Erling arbeidsløs og uten fast bopel, som det heter på byråkratispråket. Jeg hadde jobbet 20 år i Oslo kommune. Skal man gjøre noe ut av livet må man satse. Jeg måtte gjøre noe annet enn å ta imot en lønnsslipp måned etter måned og hadde ikke tid til å vente lengre. Da Wedul begynte å sykle igjen som 35-åring hadde han ikke tråkket i vei siden ungdomsårene. Han syklet så Norge på kryss og tvers i 15 år. Men Norge ble for lite og han fikk høre om en som arrangerte sykkelturer fra Bergen til Beijing. Turen ble dessverre kansellert. Likevel satte det griller i hodet på Wedul. Jeg skulle egentlig bare sykle fra Kairo til Cape Town. Men så ertet sjefen min meg og spurte om jeg ikke like gjerne skulle starte fra Nordkapp, og slik ble det. Nå er Wedul med i sykkelgruppa til Røde Kors Nettverk etter soning. Han mener alle kan leve ut en drøm. Kriminell eller ikke kriminell. Det er viktig å se mulighetene for folk. Etter den syttende 28

dommen må det jo være et mål å holde seg lovlydig og gjerne også rusfri. De som er med i Nettverk etter soning har tatt nok sjanser før i livet. Nå kan de imidlertid ta sjanser på andre områder, prøve nye ting som fører til et annet og nytt liv. Et viktig mål kan være å knytte nye kontakter. Å nå små mål kan være like viktig. Men det er ikke alle mål som er like enkle for Knut Erling å gjennomføre. - Å slutte med snusen er vanskeligere enn å sykle gjennom Afrika.


Deltaker

“Jonas” (40) Jonas er tidligere hyperkriminell i Oslo. Han kostet forsikringsselskapene rundt 200 000 kr i uka. I dag er han frivillig i Nettverk etter soning. - Jeg er ansatt i kommunen, et A4-menneske med stasjonsvogn og banklån. Alt det jeg absolutt aldri skulle bli, sier Jonas. (Illustrasjonsfoto)

Hvorfor valgte du å slutte med kriminalitet? - Dårlig samvittighet overfor meg selv. Dårlig samvittighet for andre var ikke nok for meg da. Jeg var på vei til et sted hvor jeg ikke kunne komme lenger ned. Min egen Rock bottom. Forskere er ofte opptatt av at vendepunktet ikke kommer før man har vært helt nede på gulvet i kjeller’n. Det er jeg enig i. Var det et “valg”, eller noe som skjedde mer gradvis? Eller begge deler? - Begge deler. Jeg hadde gått mange runder med meg selv. Prøvd mange ganger, men ikke hardt nok eller på riktig måte. Jeg tror de fleste gaper over for mye for fort. Hva eller hvem støttet deg, og hva eller hvem hindret deg, på veien til å slutte med kriminalitet? - Jeg fikk mye støtte fra en betjent i fengselet som gikk utover det han kanskje skulle og burde i jobben. Han så meg og fulgte meg selv om jeg byttet avdelinger og var ute mellom fengselsoppholdene. Gamle, dårlige venner

hindret meg. I tillegg var det tilfeldigheter. At jeg ikke var på feil sted til feil tid. Hva gjorde du selv denne perioden? - Da jeg skjerpet meg, var jeg veldig påpasselig med å gjøre faren for å mislykkes minimal. Jeg satte i gang aktiviteter som forutsatte at jeg hadde oppgaver og en rolle. Jeg ble fotballtrener i Nettverk etter soning og tok utdannelse. Jeg var HELT sikker på at jeg var ferdig med rus. Kriminalitet var mye vanskeligere å slutte med. Jeg gikk opp og ned en gate sammen med en betjent for å trene på å ikke scanne biler og låser. Jeg trente på å være sosial, på å ikke skamme meg. Jeg ba folk om unnskyldning. Jeg ringte rundt til dem som skyldte meg penger for å si at det ikke var noe å tenke på. Hvordan er livet ditt nå? Jeg må fylle tiden min og ta vare på ansvar og tillit som jeg har fått. Røde Kors gir meg muligheten til å være en ressurs for andre.

29


Samarbeidspartner

Veslemøy Nestvold

Kommunikasjons- og markedssjef SINTEF Byggforsk

Teknologi for et bedre samfunn SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. I tillegg til forskning på bygg og konstruksjoner, jobber de med forskningsbasert rådgiving, sertifisering av produkter og kunnskapsformidling til byggenæringen.I 2012 innledet de et samarbeid med Nettverk etter soning 220 ansatte og ledelsen i SINTEF Byggforsk har forpliktet seg til å bidra med 250.000 kroner årlig i tre år til Nettverk etter soning. Det som pekte seg veldig ut med Nettverk etter soning, var at her var det ikke bare snakk om å hjelpe individet, men også familien rundt, omgivelsene og at det er en slags hjelptil-selvhjelp. Ledelsen ble veldig fascinert av prosjektet da de var på besøk og etterpå har både tillitsvalgte og ledere i organisasjonen blitt veldig engasjerte.

30

Vi ville gjerne støtte noe som var konkret og som ser hele mennesket. Slik som vi ønsker å gjøre med ansatte også. Nesten alle her er foreldre, og det er veldig interessant å høre hva man som foreldre kan være oppmerksom på. I NES møter du mange ulike skjebner. Og det passer også med kjerneverdiene våre. Ærlighet, raushet og samhold. Vi har jobbet lenge for at dette skal være synlig gjennom virket vårt. Og at vi bryr oss om hele mennesket, akkurat som dere.

Se hele intervjuet med Veslemøy her.


Yoga etter soning - Det er om å gjøre å finne ro og balanse i seg selv, og i sitt eget liv, sier Lill Janne Legård. Inne i Nettverkshuset legger yogalæreren ut matter og puter. Det er klart for yogatime på Nettverkshuset. - Mange som er hos Nettverk etter soning har sittet i fengsel i mange år, og det er mye som rører seg. Mye er med fra perioden før, og alt trenger ikke være med videre. Hodet spinner ikke. «Tom» som er med på yoga, forteller om hva det har gjort med ham. -Jeg får roet meg ned. Hodet spinner ikke så fort lengre, og etter at jeg startet med dette har jeg fått sovet en hel natt for første gang siden jeg var 16 år. Nå er «Tom» i 30-årene. Fordommer mot yoga Han var en av de som gikk rundt og lo av yoga, og hadde ikke noe tro på det som aktivitet. Jeg var fordomsfull og sa blant annet at «dette er en kjerringsport», men jeg kan love dere at yoga er hardt arbeid, samtidig som man får dratt ned det indre stresset. Deltakeren tror mange er skeptiske før de har prøvd yoga, men han oppfordrer flere til å gi det en sjanse. Instruktør Lill forteller at det handler mye om å få kontroll over tankene i stedet for at tankene har kontroll over deg. Det handler om å etablere et nytt liv, hvor man finner ro og balanse. - Tidligere kriminell eller ikke har ikke så stor betydning, men jeg tror at de med kriminell bakgrunn oftere kan merke en endring raskt. «Vi varmer opp ryggraden, slik at energien kan flyte fritt og bra. Vær der du er, la pusten bære deg gjennom øvelsen. I ditt tempo, i din rytme. Møt kroppen din der kroppen din er». Jeg mener mange gjennom yogaen får større aksept for seg selv og andre. Man blir et mer tilstedeværende menneske, rett og slett, sier instruktøren. Yoga blir ofte beskrevet som selvutviklende. Man får en indre ro til å takle hverdagen. Det kan være et hjelpemiddel til å endre livsstil. Man kan snu negativ utvikling til positiv håndtering av eget liv. Mange får bedre kontroll med sin aggresjon. Det hjelper på impulskontrollen. Mange av de som er på Nettverkshuset har vært rusavhengige. - Rusavhengige flykter fra seg selv og inn i rusen. Gjennom yogaen kommer man nærmere seg selv. Er noe i det mentale i ubalanse, kan man gjennom å praktisere yoga balansere dette, sier Lill Janne.

31


Gjeldsprosjektet Endelig våget vi å åpne bæreposene Takket være tilskudd fra Stiftelsen Scheibler kunne Nettverk etter soning sommeren 2012 endelig sette i gang et tilbud vi har jobbet lenge for: Gjeldsprosjektet. Betydningen av å ta tak i økonomien som et ledd i tilbakeføringen til samfunnet etter straff blir godt beskrevet i regjeringens tilbakeføringsgaranti fra 2008. Videre er kommunene lovpålagt å bistå skyldnere som ønsker å komme i kontakt med sine kreditorer. Likevel ser vi at altfor få får hjelp med å få økonomien på rett kjøl. Økonomi er så tett knyttet til alt det andre straffedømte må jobbe med i den sårbare fasen rundt løslatelse at Nettverk etter soning opplevde at en solid satsing på dette området var helt nødvendig Takket være ni frivillige tilknyttet Gjeldsprosjektet ved årsskiftet kan vi bistå dem som har alle papirer samlet i bæreposer, hvis de har noen papirer i

32

det hele tatt, og som ikke orker å begynne på den tunge prosessen det er å forholde seg til innholdet. Lettelsen er som regel stor allerede når bæreposenes innhold er samlet til en fullstendig oversikt på ett A4ark. Sammen med deltakeren kontakter vi kreditorer med mål om en langsiktig løsning som alle parter kan være fornøyde med.De fleste deltakerne vi møter har ikke kontaktet sine kreditorer før, langt mindre betalt noe på gjelden sin. Det gjør at vi som regel opplever at også kreditorene er svært positive til vårt prosjekt. Nettverk etter sonings store fordel i dette arbeidet er at vi kan samarbeide med deltakeren både før og etter løslatelse, og at vi som regel følger våre deltakere tett også på andre områder. Et godt


samarbeid med kriminalomsorgen var allerede på plass da prosjektet startet. Videre jobber vi aktivt med å etablere kontakt med NAV, ulike aktører på innkreversiden, Skattehjelpen og andre med tanke på kunnskapsutveksling og mer effektivt arbeid. Det finnes ingen lettvinte løsninger på et gjeldsproblem som har bygd seg opp over tid. Men for mange er opplevelsen av å få hjelp nok til å orke å se fremover. Det er imidlertid dessverre mange straffedømte som er avskåret fra muligheten til å få en gjeldsordning eller tiltak som ettergivelse av gjeld, som gjør at de en gang i fremtida kan starte på nytt. Det skyldes en svært streng praksis knyttet til gjeld oppstått på bakgrunn av straffbare forhold. Mange har ingen realistisk mulighet for å nedbetale gjelden sin og «soner» derfor livet ut med dette hengende over seg – etter den ordinære fengselsstraffen.

Vi ser det også som en sentral oppgave å jobbe for å få gjeld og andre økonomiske vanskeligheter på agendaen som en del av det kriminalitets- og rusforebyggende arbeidet. Det gjør vi gjennom informasjonsmøter for ansatte og innsatte i fengsler og hos andre eksisterende og potensielle samarbeidspartnere. Også informasjon gjennom mediene er en viktig kanal for å øke bevisstheten og kunnskapen om personlige og samfunnsøkonomiske konsekvenser av gjeldsproblemer blant straffedømte.

33


34


35


www.nettverkettersoning.no

Oslo Røde Kors, Postboks 3, Grønland 0133 Oslo • Besøksadresse: Dynekilgata 9, Tlf: 23 23 00 92 • E-post: stian.estenstad@redcross.no 36

Årsrapport 2012 Nettverk etter soning - Oslo Røde Kors  

Rapport om utførte aktiviteter og resultater fra Nettverk etter soning i Oslo i 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you