Page 1

Gjerdrum

Nittedal

!

Skedsmo

! !

! ! ! !! !

!!

!

!

!!

!

!

!

!

! ! Oslo

! !

Tegnforklaring

Lørenskog

1

!

2

!

!

Grunnskole

!

Barnehage

!

Videregående skole Hafslund ledninger

3 Ullensaker 4 5 Nittedal

8 Oslo 9 10 Sørum 7 Bærum Skedsmo 11 Lørenskog Lier

Rælingen

Statnett ledninger

6

12

!

13

14 Ås

!

Innb. pr 0,01 km2

15 Ski

0 - 20 21 - 50

16 17 Vestby

!

51 - <

±

Page 9 of 17 0 0,5

1

2 km

3

4

Befolkningstetthet_kart_nr_9_av_17  

Oslo 15 1413 54 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2 3 1716 Skedsmo Lørenskog Ski Ås Ullensaker Vestby Oslo Nittedal 12 10 11 Lier 9 1

Advertisement