Page 1

Tegnforklaring 1

!

Grunnskole

!

Barnehage

!

Videregående skole

2

3 Ullensaker 4 5 Nittedal

Hole

8 Oslo 9 10 Sørum 7 Bærum Skedsmo 11 Lørenskog Lier 6

Hafslund ledninger

12

13

14

Statnett ledninger

Ås

15 Ski

16 17 Vestby

Innb. pr 0,01 km2 0 - 20 21 - 50

Modum

51 - <

±

Page 6 of 17 0 0,5

1

2

3

4

km

Lier

Øvre Eiker

Nedre Eiker

Befolkningstetthet_kart_nr_6_av_17  

Page 6 of 17 0 - 20 21 - 50 51 - &lt; Hole Øvre Eiker Lier 15 1413 54 2 3 1716 Skedsmo Lørenskog Ski Ås Ullensaker Vestby Oslo Nittedal 12 1...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you