Issuu on Google+

±

Eidsvoll

Page 4 of 17 0 0,5

1

2

3

Nes

4

km

Nannestad

!

Ullensaker

!

1

2

3 Ullensaker 4 5 Nittedal

8 Oslo 9 10 Sørum 7 Bærum Skedsmo 11 Lørenskog Lier 6

12

13

14 Ås

15 Ski

16 17 Vestby

Tegnforklaring Gjerdrum

!

Grunnskole

!

Barnehage

!

Videregående skole Hafslund ledninger Statnett ledninger

Innb. pr 0,01 km2 0 - 20

Sørum

21 - 50 51 - <

Sørum

Nes


Befolkningstetthet_kart_nr_4_av_17