Page 1

±

Eidsvoll

Page 4 of 17 0 0,5

1

2

3

Nes

4

km

Nannestad

!

Ullensaker

!

1

2

3 Ullensaker 4 5 Nittedal

8 Oslo 9 10 Sørum 7 Bærum Skedsmo 11 Lørenskog Lier 6

12

13

14 Ås

15 Ski

16 17 Vestby

Tegnforklaring Gjerdrum

!

Grunnskole

!

Barnehage

!

Videregående skole Hafslund ledninger Statnett ledninger

Innb. pr 0,01 km2 0 - 20

Sørum

21 - 50 51 - <

Sørum

Nes

Befolkningstetthet_kart_nr_4_av_17  

Sørum Sørum 0 - 20 21 - 50 51 - &lt; Nes Nes Eidsvoll 15 1413 54 ! ! 2 3 1716 Skedsmo Lørenskog Ski Ås Ullensaker Vestby Oslo Nittedal 12 10...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you